Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAUCESAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kalkūnes]

Kalkunes_1901

Birznieku 347. Mazpulks * 20.03.1934. + 1940.

Grencbergas meliorācijas sabiedrība * 23.07.1928.

Kalkūnes dārzkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 21.02.1927. + 07.11.1934.

Kalkūnes lauksaimniecības biedrība * 21.04.1921. + 28.02.1938.

Kalkūnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.07.1923. + 25.07.1930.

Kalkūnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sabotaža” * 27.04.1928.

Kalkūnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Laba raža”
                                * 27.04.1928. + 03.06.1937.

Kalkūnes 349. Mazpulks * 2.02.1934. + 1940.

Kalkūnes pagasta aizsargu nodaļa * 14.07.1920. + 1940.

Kalkūnes piensaimnieku sabiedrība * 14.05.1923. + 04.08.1937.

Kalkūnes lopkopības pārraudzības biedrība „Piena avots” * 31.01.1927. + 24.01.1939.
                24.01.1939. iekļauta „Laucesas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalkūnes muzikas dziedāšanas biedrība „Spars” * + 31.12.1940.

Kalkūnes un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 04.09.1928. + 30.04.1930.

Kalna Kalkūnu lauksaimniecības biedrība * 21.02.1927.

Kalna Kalkūnu lauksaimniecības ražojumu kooperatīvs „Lauksaimnieks”
                                * 13.07.1922. + 11.05.1939.

Kalna Kalkūnes vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 24.01.1927. + 18.03.1938.

Klotišķu meliorācijas sabiedrība * 16.01.1933.

Laucesas aizsargu nodaļa * 04.09.1920. + 1940.

Laucesas lauksaimniecības biedrība * 04.08.1937.

Laucesas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1939.
                24.01.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lauksežu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Kalkūnes lopkopības pārraudzības biedrību „Piena avots”

Laucesas pagasta zemnieku pareizu medību šaušanas biedrība
                Sk. „Lauceses mednieku biedrība”

Laucesas pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības kooperativs „Rūķits” * 19.03.1932. +04.12.1938.

Laucesas piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1933. + 21.10.1939.
                02.07.1938 pārdēvēta agrāk „Laucesas piensaimnieku sabiedrība „Svaigs piens”

Laucesas piensaimnieku sabiedrība „Svaigs piens”
                Sk. „Laucesas piensaimnieku sabiedrība”

Laucesas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Lauceses lopkopības pārraudzības biedrība „Kalna Kalkūni” * 03.05.1926. + 31.12.1940.

Lauceses mednieku biedrība * 13.09.1929. + 22.03.1941.
                01.09.1938. pārd. agr. „Laucesas pagasta zemnieku pareizu medību šaušanas b-ba”

Lauceses pagasta Kalkunes meliorācijas sabiedrība * 25.01.1927.

Laukmuižas 612. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Laukežu lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927. + 04.01.1939.
                04.01.1939. iekļauta „Laucesas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Laukežu 442. Mazpulks * 22.12.1934. – 1940.

Neifeldes meliorācijas sabiedrība * 21.04.1933.

Skirnieku Sauleskalna krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība” * 05.04.1924.

Skirnieku Sauleskalna lauksaimniecības biedrība „Kopdarbība” * 05.04.1924.

Sventes Lauceses lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sventes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sventes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.05.1926.
                03.02.1929. pārdēvēta agrāk „Sventes Lauceses lopkopības pārraudzības biedrība”

Sventes Lauceses meliorācijas sabiedrība „Svente” * 01.02.1934.

Biedrību nodaļas:

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941.
Medema nodaļa * 11.05.1932.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Laucesas nodaļa * 19.08.1931.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Laucesas nodaļa * 06.09.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Lauceses nodaļa * 31.03.1933.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Laucesas nodaļa * 03.12.1930. + 08.10.1936.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti