Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAUCIENAS PAGASTS
Talsu apriņķis
[līdz 29.12.1939. Nurmuižas]

Laucienas_1935

Brīvības pieminekļa Nurmuižas pagasta komiteja * 04.06.1930.

Dzedru mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 15.07.1926. + 08.11.1938.
                08.11.1938. iekļauta „Nurmuižas patērētāju biedrībā „Cerība”

Dzedru mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 18.03.1926. + 28.11.1935.

Izglītības biedrība „Dzelme” * 25.01.1934. + 11.03.1938.

Laucienas krājaizdevu sabiedrība * 05.08.1889.
                20.09.1923. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas apdrošināšanas un krāšanas kase”
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Laucienas lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                20.09.1938. pievienota „Nurmuižas bibliotēkas biedrība”
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas lauksaimniecības biedrība”
                04.07.1940. pievienota „Nurmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.07.1940. pievienota „Dursupes lopkopības pārraudzības biedrība”

Laucienas pagasta aizsardžu pulciņš * 04.08.1931. + 07.07.1940.
                Pārdēvēts agrāk „Nurmuižas pagasta aizsardžu pulciņš”

Laucienas pagasta aizsargu nodaļa * 22.12.1919. + 07.07.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Nurmuižas pagasta aizsargu nodaļa”

Laucienas pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 01.07.1940.

Laucienas patērētāju biedrība *
                27.06.1940. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas patērētāju biedrība”

Nurmuižas apdrošināšanas un krāšanas kase
                Sk. „Laucienas krājaizdevu sabiedrība”

Nurmuižas bibliotēkas biedrība * 12.06.1910. + 20.09.1938.
                20.09.1938. iekļauta „Nurmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Nurmuižas ceturtā bēru kase * + 29.12.1891.

Nurmuižas Garlenes meliorācijas sabiedrība Censonis” * 18.06.1927.

Nurmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Laucienas krājaizdevu sabiedrība”

Nurmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Laucienas lauksaimniecības biedrība”

Nurmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Nurmuižas patērētāju biedrība „Cerība”

Nurmuižas lauksaimniecības kooperatīvs „Cerība”
                Sk. „Nurmuižas patērētāju biedrība „Cerība”

Nurmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1924. + 04.07.1940.

Nurmuižas II lopkopības pārraudzības biedrība * 02.08.1928. * 30.11.1940.

Nurmuižas 258. Mazpulks * 12.05.1934. + 1940.

Nurmuižas meliorācijas sabiedrība „Odres purvs” * 30.08.1930.

Nurmuižas meliorācijas sabiedrība „Roze” * 08.05.1931.

Nurmuižas pagasta aizsardžu pulciņš
                Sk. „Laucienas pagasta aizsardžu pulciņš”

Nurmuižas pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Laucienas pagasta aizsargu nodaļa”

Nurmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Sēņi” * 31.01.1931.

Nurmuižas pagasta spirta ražošanas kooperatīvs „Odres” * 01.04.1937.

Nurmuižas patērētāju biedrība „Cerība” * 22.10.1923.
                18.08.1932. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas lauksaimniecības kooperatīvs „Cerība”
                01.02.1938. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas lauksaimniecības biedrība”
                08.11.1938. pievienota „Dzedru mazsaimniecības veicināšanas biedrība”

Nurmuižas patērētāju biedrība „Stars” * 29.02.1920. + 27.09.1922.

Nurmuižas piensaimnieku sabiedrība * 26.01.1912. + 16.05.1929.

Nurmuižas Pļavas 814. Mazpulks * 02.04.1935. + 1940.

Nurmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.02.1922. + 18.10.1940.
                19.07.1934. pārdēvēta agrāk „Nurmuižas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Nurmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nurmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nurmuižas spirta kopdedzinātava * 21.10.1937.

Nurmuižas Zentenes meliorācijas sabiedrība „Vārmu ezers” * 08.02.1934.

Pļavu meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Talsu I dārzkopības pārraudzības biedrība * 13.10.1930. + 30.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Nurmuižas nodaļa * 14.08.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Nurmuižas nodaļa * 12.07.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
Pļavu nodaļa * 04.03.1926.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Nurmuižas Dzedru nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Nurmuižas nodaļa * 29.04.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Nurmuižas nodaļa * 15.12.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Nurmuižas nodaļa * 11.03.1925.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Nurmuižas nodaļa * 08.02.1928.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti