Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĻAUDONAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Launodas_1914

Brīvības pieminekļa Ļaudonas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Krājaizdevu sabiedrība pie Ļaudonas lauksaimniecības biedrībās * 12.08.1903.

Ļaudonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.07.1921.

Ļaudonas dziedātāju koris biedrība * 27.06.1928. + 06.03.1941.

Ļaudonas ekonomiskā biedrība * 20.11.1908. + 1916.

Ļaudonas izglītības biedrība „Rosība” * 02.07.1908. + 1916.

Ļaudonas Kalnviras lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1924. + 02.01.1941.

Ļaudonas Kalnvirsas piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 26.11.1932.

Ļaudonas kultūras biedrība * 27.04.1921.

Ļaudonas labdarības biedrība * 26.05.1889. + 03.06.1894.

Ļaudonas laukkopības pārraudzības biedrība * 03.02.1931. + 24.01.1938.

Ļaudonas lauksaimniecības biedrība * 15.03.1898.

Ļaudonas lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība * 1903.

Ļaudonas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.01.1924. + 30.07.1930.

Ļaudonas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kopība”
                                * 17.12.1924. + 25.05.1939.

Ļaudonas lopkopības pārraudzības biedrība „Aiviekste” * 14.05.1924. + 02.01.1941.

Ļaudonas 117. Mazpulks * 23.03.1933. + 1940.

Ļaudonas mednieku biedrība * 23.11.1927. + 18.03.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas mednieku biedrība „Gāršnieki”

Ļaudonas mednieku biedrība „Gāršnieki”
                Sk. „Ļaudonas mednieku biedrība”

Ļaudonas meliorācijas sabiedrība „Aivieksta” * 15.04.1931.

Ļaudonas meliorācijas sabiedrība „Tocīte un Graulīte” * 31.05.1928.

Ļaudones pagasta aizsargu nodaļa * 25.10.1919. + 07.07.1940.

Ļaudonas pagasta meliorācijas sabiedrība „Nirīte” * 13.03.1929.

Ļaudonas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kumeļnīca” * 19.04.1929. + 18.03.1942.

Ļaudonas patērētāju biedrība * 25.05.1921. + 21.11.1934.
                02.09.1925. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas patērētāju biedrība „Atvase”

Ļaudonas patērētāju biedrība * 18.07.1933.
                15.02.1938. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas patērētāju kooperatīvs”

Ļaudonas patērētāju biedrība „Atvase”
                Sk. „Ļaudonas patērētāju biedrība”

Ļaudonas patērētāju kooperatīvs
                Sk. „Ļaudonas patērētāju biedrība”

Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 07.11.1933.
                30.09.1929. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība „Smilts”
                07.11.1933. iekļauta „Savienas piensaimnieku sabiedrībā”

Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība * 24.07.1926. + 26.06.1929.

Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība „Smilts”
                Sk. „Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība”

Ļaudonas rūpniecības sabiedrība * 09.08.1939.

Ļaudonas saviesīgā biedrība * 26.06.1901. + 1916.

Ļaudonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.03.1881. + 18.10.1940.
                28.11.1923. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas savstarpīgā ugunsgrēku
                                gadījumu palīdzības biedrība”
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ļaudonas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ļaudonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ļaudonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ļaudonas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Ļaudonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Savienas Ļaudonas Odzienas krājaizdevu sabiedrība * 16.12.1925. + 29.10.1935.

Viedruškas Svētupes meliorācijas sabiedrība * 04.12.1926.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ļaudonas nodaļa * 19.08.1929.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ļaudonas nodaļa * 23.10.1930.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Ļaudonas nodaļa * 22.10.1920. + 17.01.1923.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ļaudonas nodaļa * 10.01.1927.

Latvijas apbūviešu centrālbiedrība * 23.12.1932. + 05.01.1935.
                Ļaudonas nodaļa * 20.12.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ļaudonas nodaļa * 04.11.1926. + 07.08.1930.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Ļaudonas nodaļa * 11.01.1928.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Ļaudonas nodaļa * 12.11.1920.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Ļaudonas nodaļa * 18.06.1923.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Ļaudonas nodaļa * 13.02.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Ļaudonas nodaļa * 19.06.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mārcienas Ļaudonas nodaļa * 08.11.1926. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Ļaudonas nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Ļaudonas nodaļa * 28.12.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ļaudonas nodaļas * 24.01.1927.

Launodas_1926

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti