Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAUNKALNES PAGASTS
Cēsu apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Brantu]

Launkalnes_1931

Brantu izglītības biedrība „Ausma” * 05.05.1920. + 13.08.1938.

Brantu kopmoderniecības piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Brantu piensaimnieku sabiedrība”

Brantu Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brantu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1924. + 19.07.1939.
                07.02.1934. pārdēvēta agrāk „Pirmā Brantu Raunas lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Launkalnes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Brantu 136. Mazpulks * 03.05.1933. + 1940.

Brantu pagasta aizsargu nodaļa * 19.081919. + 07.07.1940.

Brantu patērētāju biedrība „Vārpa” * 03.03.1920. + 13.10.1928.

Brantu piensaimnieku sabiedrība  * 06.09.1922. + 05.04.1939.
                10.07.1934. pārdēvēta agrāk „Brantu kopmoderniecības piensaimnieku sabiedrība”
                05.04.1939. iekļauta „Raunas piensaimnieku sabiedrībā”

Brantu pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Launkalnes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Brantu Raunas bibliotēkas biedrība * 24.09.1924. + 25.08.1938.
                07.03.1933. pārdēvēta agrāk „Raunas Brantu bibliotēkas biedrība”

Brīvības pieminekļa Launkalnes pagasta komiteja * 28.01.1930.

Krājaizdevu sabiedrība „Pamats” * 04.02.1925. + 27.03.1929.

Launkalna lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.01.1924. + 02.09.1937.

Launkalna lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 31.12.1940.

Launkalnes 203. Mazpulks * 19.03.1934. + 1940.

Launkalna meliorācijas sabiedrība „Papāne” * 25.03.1929.

Launkalna patērētāju biedrība * 30.01.1929. + 24.04.1936.

Launkalnes lauksaimniecības biedrība * 09.05.1928. + 19.08.1937.

Launkalnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                19.07.1939. pievienota „Brantu lopkopības pārraudzības biedrība”

Launkalnes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 03.10.1923.
                29.03.1939. pārdēvēta agrāk „Brantu pirmā lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Launkalnes Mūsiņu meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Launkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kublu kalns” * 16.09.1929.

Launkalnes Raunas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.01.1924.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Raunas Brantu pirmā lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.03.1882. + 18.10.1940.
                28.02.1894. pārdēvēta agrāk „Launkalnes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk „Rozes Lisas Brantu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.11.1933. pārdēvēta agrāk „Rozes Lisas Brantu savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Brantu Launkalnes savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Launkalnes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Branti” * 23.08.1929. + 17.12.1942.

Otrā Brantu piensaimnieku sabiedrība * 28.06.1923. + 30.07.1930.

Pieniņu Brantu lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1925. + 31.12.1940.

Piensaimnieku sabiedrība „Pieniņi” * 22.04.1925. + 26.06.1929.

Pirmā Brantu Raunas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Brantu lopkopības pārraudzības biedrība”

Pirmā Brantu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 23.01.1924. + 27.06.1934.

Raunas Brantu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Brantu Raunas bibliotēkas biedrība”

Raunas Brantu pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Launkalnes Raunas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Rozes Lisas Brantu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozes Lisas Brantu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Launekalnu nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Brantu nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti