Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAŽAS PAGASTS
Aizputes apriņķis
[Aizputes novads]

Lazas_1925

Aizputes apriņķa savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lažas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aizputes un apkārtnes dārzkopības un biškopības biedrība * 27.03.1923. + 17.11.1939.

Brīvības pieminekļa Lažas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Kazdangas un Lažas meliorācijas sabiedrība „Braduva purvs” * 30.07.1928. + 18.03.1942.

Rokaižu meliorācijas sabiedrība „Rokaižu Lanka” * 02.08.1926. + 18.03.1942.

Lauksaimnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Druva”
                Sk. „Lažas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lažas Brīvzemnieka 554. Mazpulks * 18.01.1937. + 1940.

Lažas dārzkopības pārraudzības biedrība * 03.07.1930. + 20.11.1940.

Lažas kūdras ražošanas sabiedrība * 03.07.1930. + 16.05.1940.

Lažas lauksaimniecības biedrība * 17.08.1937. + 12.10.1939.

Lažas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.10.1924. + 03.06.1940.

Lažas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lažas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lažas meliorācijas sabiedrība „Likstene” * 31.05.1929. + 18.03.1942.

Lažas meliorācijas sabiedrība „Pleča purvs’ * 14.05.1928.

Lažas meliorācijas sabiedrība „Upīte” * 22.12.1928.

Lažas pagasta aizsargu nodaļa * 01.04.1919. + 07.07.1940.

Lažas pagasta izglītības biedrība „Progress” * 15.02.1921. + 09.02.1940.

Lažas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.07.1937.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Lažas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lažas pagasta meliorācijas sabiedrība „Alokste” * 15.05.1930.

Lažas pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnais purvs” * 05.12.1927. + 18.03.1942.

Lažas pagasta meliorācijas sabiedrība „Plecis” * 24.09.1926. + 18.03.1942.

Lažas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.03.1925. + 18.10.1940.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Aizputes apriņķa savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                07.11.1933. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Druva”
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Lauksaimnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība „Druva”

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Druva”
                Sk. „Lažas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Silenieku jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Lēča”
                                * 31.07.1930. + 22.08.1938.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Aizputes Padures nodaļa * 08.11.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Lažas nodaļa * 23.11.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti