Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĀZBERĢA PAGASTS
Valkas apriņķis

Skaties
Mārkalnes pagasts

 

 
Izmainas 31.07.2009 Kontakti