Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAZDONAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Lazdonas_1937

Brīvības pieminekļa Lazdonas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Lasdones pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Lazdonas bezmaksas bibliotēkas biedrība * 23.09.1909. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Lazdonas lauksaimniecības biedrībā”

Lazdonas bibliotēkas biedrība * 04.09.1896. + 1916.

Lazdonas lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                30.10.1939. pievienota „Lazdonas bezmaksas bibliotēkas biedrība”
                30.12.1939. pievienota „Lazdonas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lazdonas lopkopības pārraudzības biedrība * 06.03.1929. + 30.12.1939.
                30.12.1939. iekļauta „Lazdonas lauksaimniecības biedrībā”

Lazdonas 267. Mazpulks * 21.04.1934. + 1940.

Lazdonas piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.

Lazdonas piensaimnieku sabiedrība „Austrona” * 24.01.1923. + 27.11.1929.

Lazdonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.07.1888. +18.10.1940.
                20.12.1922. pārdēvēta agrāk „Lazdones savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                09.03.1937. pārdēvēta agrāk „Lazdones savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                31.09.1938. pārdēvēta agrāk „Lazdonas un apkārtnes savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Lazdonas un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lazdonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lazdones savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lazdonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lazdones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lazdonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Lazdonas nodaļa * 09.02.1929.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Lazdonas nodaļa * 21.09.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaun Lazdonas nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lazdonas nodaļa * 23.08.1929. + 03.07.1930.

Lazdonas_1915

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti