Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĒDMANES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Ledmanes_1912

Brīvības pieminekļa Lēdmanes pagasta komiteja * 19.12.1929.

Krapes Lēdmanes meliorācijas sabiedrība „Rājums” * 09.12.1930.

Krapes Lēdmanes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 17.10.1923. + 18.12.1929.

Lauberes Lēdmanes lopkopības pārraudzības biedrība * 08.02.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Lauberes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lēdmanes bibliotēkas biedrība * 07.08.1896. + 1916.

Lēdmanes dziedāšanas biedrība * 11.11.1884. + 31.12.1940.

Lēdmanes izglītības biedrība „Atvase” * 13.03.1929. + 25.08.1939.
                25.08.1939. iekļauta „Lēdmanes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lēdmanes krājaizdevu sabiedrība * 01.04.1925.
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ledmaņu krājaizdevu sabiedrība”

Lēdmanes Krapes meliorācijas sabiedrība „Rājums” * 09.12.1929.

Lēdmanes lopkopības pārraudzības biedrība „Avots”
                Sk. „Lēdmanes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lēdmanes 246. Mazpulks * 22.05.1934. + 1940.

Lēdmanes meliorācijas sabiedrība * 14.04.1926.

Lēdmanes pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Lēdmanes pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                25.08.1939. pievienota „Lēdmanes izglītības biedrība „Atvase”

Lēdmanes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.09.1927.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lēdmanes lopkopības pārraudzības biedrība „Avots”

Lēdmanes pagasta meliorācijas sabiedrība „Urga” * 19.12.1930.

Lēdmanes pagasta meliorācijas sabiedrība „Poļu pļavas” * 30.09.1927.

Lēdmanes patērētāju biedrība * 22.06.1929.

Lēdmanes piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923.
                14.06.1935. pievienota „Rembates Glāzšķuņu piensaimnieku sabiedrība”
                31.08.1939. pārdēvēta agrāk „Ledmaņu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”

Lēdmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.08.1884. + 18.10.1940.
                16.05.1923. „Lēdmaņu savstarpīgā palīdzības biedrības
                                ugunsgrēku gadījumos”

Lēdmanes Tautas nama savienība * 03.11.1926. + 31.12.1940.
                21.09.1939. pārdēvēta agrāk „Lēdmaņu Tautas nama savienība”

Lēdmaņu izglītības biedrība * 21.10.1925. + 09.09.1926.

Lēdmaņu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Lēdmanes krājaizdevu sabiedrība”

Lēdamaņu Krapes Rembates lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 04.10.1922. +31.12.1940.

Lēdmaņu kultūras biedrība „Ausma” * 24.03.1920. + 31.12.1940.

Lēdmaņu lauksaimniecības biedrība * 23.09.1909. + 15.09.1937.

Lēdmaņu lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 25.05.1927. + 31.12.1940.

Lēdmaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lēdmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lēdmaņu savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lēdmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lēdmaņu Tautas nama savienība
                Sk. „Lēdmanes Tautas nama savienība”

Ledmaņu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Lēdmanes piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lēdmanes nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

 
Izmainas 13.05.2016 Kontakti