Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĒDURGAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Ledurgas_1922

Brīvības pieminekļa Lēdurgas pagasta komiteja * 24.12.1929.

Kazpēdu meliorācijas sabiedrība * 30.12.1929. + 29.07.1943.

Lēdurgas Ajāžu 222. Mazpulks * 01.03.1933. + 30.10.1935..
                30.10.1935. iekļauts „Lēdurgas 169. Mazpulkā”

Lēdurgas krājaizdevu sabiedrība * 23.06.1903.

Lēdurgas labdarīšanas biedrība * 1884. + 11.04.1894.

Lēdurgas lauksaimniecības biedrība * 16.07.1924.

Lēdurgas 169. Mazpulks * 19.02.1934. + 1940.
                30.10.1935. pievienots „Lēdurgas Ajāžu 222. Mazpulks”

Lēdurgas meliorācijas sabiedrība * 12.08.1925. + 18.12.1929.

Lēdurgas meliorācijas sabiedrība „Aģe” * 05.07.1929.

Lēdurgas meliorācijas sabiedrība „Jugla” * 03.02.1930.

Lēdurgas Nabes zemkopības biedrība * 23.03.1884. + 1916.
                05.07.1899. pārdēvēta agrāk „Nabes zemkopības biedrība”

Lēdurgas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 12.09.1939.
                12.09.1939. iekļauta „Lēdurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lēdurgas otrā piensaimnieku sabiedrība „Jugla” * 25.02.1925. + 19.02.1930.

Lēdurgas pagasta aizsardžu pulciņš * 16.04.1928. + 07.07.1940.

Lēdurgas pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Lēdurgas patērētāju biedrība * 28.01.1920.
                01.03.1938. pārdēvēta agrāk „Lēdurgas patērētāju biedrība „Vienība”

Lēdurgas patērētāju biedrība „Vienība”
                Sk. „Lēdurgas patērētāju biedrība”

Lēdurgas piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.

Lēdurgas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 12.09.1939.
                12.09.1939. iekļauta „Lēdurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lēdurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.09.1939.
                12.09.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lēdurgas otro lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lēdurgas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”

Lēdurgas saviesīgā biedrība * 04.02.1902. + 31.12.1940.

Lēdurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1884. + 18.10.1940.
                28.11.1923. pārdēvēta agrāk „Lēdurgas savstarpīgā uguns zaudējumu
                                apdrošināšanas biedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Lēdurgas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Lēdurgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lēdurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lēdurgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lēdurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lēdurgas un apkārtnes mednieku biedrība „Vanags” * 17.03.1926. + 25.05.1939.

Nabes zemkopības biedrība
                Sk. „Lēdurgas Nabes zemkopības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Lēdurgas nodaļa * 24.07.1928.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Lēdurgas nodaļa * 01.11.1929.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Lēdurgas nodaļa * 09.09.1921.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Lēdurgas nodaļa * 15.02.1930.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lēdurgas nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Siguldas un apkārtnes mednieku biedrība „Mednieks” * 02.11.1921. + 19.02.1935.
                Lēdurgas nodaļa * 13.01.1924.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti