Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LEJASCIEMA PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Lejas]

Brīvības pieminekļa Lejas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Lāčupes meliorācijas sabiedrība * 08.08.1931.

Lejasciema krājaizdevu sabiedrība * + 26.02.1922.

Lejasciema labdarības biedrība * 16.04.1914. + 30.11.1940.

Lejasciema lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                22.04.1939. pievienota „Lejasciema un apkārtnes biškopības biedrība „Rūķis”

Lejasciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grīva”
                Sk. „Lejasciema mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lejasciema lopkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1923.

Lejasciema mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.03.1923.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk „Lejasciema lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Grīva”

Lejasciema pagasta meliorācijas sabiedrība * 04.01.1927.

Lejasciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Grava” * 02.09.1931.

Lejasciema pilsētas 801. Mazpulks * 20.03.1935. + 1940.

Lejasciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.02.1881. + 18.10.1940.
                09.07.1924. pārdēvēta agrāk „Lejas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lejas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Lejasciema un Sinoles lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 09.04.1930. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Sinoles lauksaimniecības biedrībā”

Lejas lauksaimnieku biedrība * 10.01.1909. + 1916.

Lejas pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 1940.

Lejas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lejasciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lejas patērētāju biedrība „Skudra” * 14.01.1920. + 04.07.1931.

Lejas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lejasciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lizuma Tirzas Lejasciema un Golgavskas meliorācijas sabiedrība „Gosupe” * 30.09.1927.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Augulienas nodaļa * 02.06.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lejasciema nodaļa * 19.11.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti