Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LEJASCIEMS
*1928.
Valkas apriņķis

Lejasciems_1907

Lejasciema brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.09.1909.

Lejasciema dziedātaju biedrība „Dziesmu gars” * 07.07.1928. + 05.05.1935.

Lejasciema krājaizdevu sabiedrība * 21.04.1926.

Lejasciema laukstrādnieku arodbiedrība * 11.10.1932. + 30.11.1940.

Lejasciema 24. Mazpulks * 02.04.1931. + 1940.

Lejasciema mednieku biedrība * 02.09.1925. + 14.03.1941.

Lejasciema meliorācijas sabiedrība * 30.04.1926.

Lejasciema otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 02.12.1925.

Lejasciema patērētāju biedrība * 08.02.1939.

Lejasciema piensaimnieku sabiedrība * 1923.
                17.09.1935. pievienota „Dūres piensaimnieku sabiedrība”

Lejasciema pilsētas namīpašnieku biedrība * 19.09.1928. + 20.05.1936.

Lejasciema un apkārtnes biškopības biedrība „Rūķis” * 16.08.1932. + 22.04.1938.
                22.04.1938. iekļauta „Lejasciema lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Lejasciema nodaļa * 14.11.1934.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Lejasciema nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Lejasciema nodaļa * 20.08.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Lejasciema nodaļa * 04.11.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Lejasciema 15. novads * 08.10.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Lejasciema nodaļa * 22.04.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lejasciema nodaļa * 08.11.1926. + 25.08.1937.

Lejasciems_1908

Lejasciems_1938

Lejasciems_1942

 

 
Izmaiņas 18.11.2015 Kontakti