Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LENČU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Lenču pagasta komiteja * 06.03.1930.

Kūduma Raiskuma Lenču meliorācijas sabiedrība * 01.07.1927.

Lenču bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Lenču izglītības biedrība * 15.11.1922. + 31.12.1940.

Lenču lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.

Lenču lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lenču mašīnu koplietošanas sabiedrība * 05.04.1932.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Striķu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Lenču 193. Mazpulks * 16.03.1934. + 1940.

Lenču meliorācijas sabiedrība * 07.06.1928. + 17.12.1942.

Lenču pagasta aizsargu nodaļa * 26.08.1919. + 07.07.1940.

Lenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1931.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lenču lopkopības pārraudzības biedrība”

Lenču pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lenču savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lenču savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1893. + 18.10.1940.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Striķu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                uguns skādes atgadījumos”
                08.06.1937. pievienota „Lenču un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lenču pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Lenču un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                                * 17.04.1929. + 08.06.1937.
                08.06.1937. iekļauta „Lenču pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrībā”

Lenču Vaidavas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.04.1935.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Vaidavas Lenču kuļgarnitūras biedrība”

Raiskuma Lenču lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrība”

Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrība * 06.6.1923. + 19.07.1939.
                16.10.1934. pārdēvēta agrāk „Raiskuma Lenču lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Raiskuma lauksaimniecības biedrībā”

Striķu izglītības biedrība * 19.01.1915. + 14.03.1940.

Striķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Lenču mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Striķu patērētāju biedrība * 10.03.1920. + 19.05.1936.

Striķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes atgadījumos
                Sk. „Lenču savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vaidavas Lenču kuļgarnitūras biedrība
                Sk. „Lenču Vaidavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti