Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LESTENES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Lestenes_1925

Dobeles Lestenes Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Liekņa” * 21.12.1932.

Džūkstes Lestenes meliorācijas sabiedrība „Avots” * 15.02.1929.

Irlavas Lestenes meliorācijas  sabiedrība „Strauts” * 14.05.1928.

Kliģu 507. Mazpulks * 15.10.1934. + 1940.

Kliģu meliorācijas  sabiedrība * 12.06.1926.

Lestenes Annenieku mednieku biedrība * 02.03.1922. + 18.03.1941.
                29.07.1938. pārdēvēta agrāk „Lestenes Annenieku mednieku biedrība „Vanags”

Lestenes Annenieku mednieku biedrība „Vanags”
                Sk. „Lestenes Annenieku mednieku biedrība”

Lestenes bibliotēkas biedrība * 1901. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Lestenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lestenes Irlavas biškopības biedrība * 27.07.1891. + 06.03.1941.

Lestenes krājaizdevu sabiedrība * 15.07.1926.

Lestenes lauksaimniecības biedrība * 28.02.1908. + 03.06.1937.

Lestenes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1924. + 11.11.1939.
                16.07.1936. pievienota „Lestenes Rumbu lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.11.1939. iekļauta „Lestenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lestenes 435. Mazpulks * 09.10.1934 + 1940.

Lestenes meliorācijas sabiedrība „Sudmalleja” * 31.05.1929. + 29.11.1937.

Lestenes meliorācijas sabiedrība „Šautrupe” * 01.02.1929.

Lestenes lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                26.10.1939. pievienota „Lestenes bibliotēkas biedrība”
                11.11.1939. pievienota „Lestenes lopkopības pārraudzības biedrība”
                31.05.1940. pārdēvēta agrāk „Lestenes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Lestenes pagasta aizsardžu pulciņš * 10.10.1926. + 07.07.1940.

Lestenes pagasta aizsargu nodaļa * 08.04.1919. + 07.07.1940.

Lestenes patērētāju biedrība * 04.04.1940.

Lestenes piensaimnieku sabiedrība * 28.01.1924. + 13.11.1927.

Lestenes Rumbu lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1923. + 16.07.1936.
                16.07.1936. iekļauta „Lestenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lestenes Rumbu meliorācijas sabiedrība * 19.03.1926.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lestenes nodaļa * 14.11.1921. = 16.10.1935.

Lestene

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 07.10.2012 Kontakti