Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪBAGU PAGASTS
Talsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Lībagu pagasta komiteja * 16.05.1930.

Lībagas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Lībagu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lībagu bēru kase * 31.05.1890. + 1915.

Lībagu jaunatnes apvienība * 10.03.1930. + 23.11.1937.
23.11.1937. iekļauta „Lībagu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lībagu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 16.02.1925. + 25.06.1931.

Lībagu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lībagu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lamiņu 450. Mazpulks * 19.11.1934. + 1940.

Lībagu meliorācijas sabiedrība „Lāma” * 01.02.1929. + 18.03.1942.

Lībagu pagasta aizsardžu pulciņš * 18.12.1933. + 07.07.1940.

Lībagu pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Lībagu pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                23.11.1937. pievienota „Lībagu jaunatnes apvienība”

Lībagu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Lībagu lopkopības pārraudzības biedrība”

Lībagu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lībagu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lībagu patērētāju biedrība „Zemnieks” * 14.09.1920. + 08.05.1936.

Lībagu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.10.1888. + 18.10.1940.
                06.03.1922. pārdēvēta agrāk „Lībagas savstarpīgā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”
                30.04.1936. pārdēvēta agrāk „Lībagu pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lībagu nodaļa * 30.10.1921.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Lībagu nodaļa * 30.04.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Lībagu nodaļa *08.01.1925. + 19.12.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lībagu nodaļa * 16.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti