Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEĢU AIZTERES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Skaties
Aizteres pagasts

 

 
Izmainas 31.07.2009 Kontakti