Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIELAUCES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Lielauce

Brīvības pieminekļa Lielauces pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Īles Naudītes Lielauces un Bēnes meliorācijas sabiedrība „Āžu purvs” * 25.06.1929.

Lielauces dziedāšanas biedrība „Lielauces Rožulejas koris” * 23.06.1883. + 1915.

Lielauces kaujas pieminekļa celšanas komiteja * 08.03.19934. + 14.03.1940.

Lielauces krājaizdevu kase
                Sk. „Lielauces krājaizdevu sabiedrība”

Lielauces krājaizdevu sabiedrība * 23.04.1881.
                14.05.1923. pārdēvēta agrāk „Lielauces krājaizdevu kase”
                22.03.1938. pārdēvēta agrāk „Lielauces krājaizdevu sabiedrība „Avots”

Lielauces krājaizdevu sabiedrība „Avots”
                Sk. „Lielauces krājaizdevu sabiedrība”

Lielauces lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.

Lielauces lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”
                Sk. „Lielauces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielauces 340. Mazpulks * 26.02.1934. + 1940.

Lielauces meliorācijas sabiedrība „Labklājība” * 26.03.1927.

Lielauces meliorācijas sabiedrība „ Purs” * 21.03.1927.

Lielauces meliorācijas sabiedrība „Secene” * 27.08.1928. + 18.03.1942.

Lielauces pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919.

Lielauces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1926.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lielauces lopkopības pārraudzības
                                biedrība „Straume”

Lielauces patērētāju biedrība „Spars” * 11.08.1921. + 29.08.1935.

Lielauces piensaimnieku sabiedrība * 05.07.1923. + 27.04. 1930.

Lielauces rūpniecības sabiedrība * 08.09.1938.

Lielauces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.05.1922. + 18.10.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lielauces savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība „Spēks”

Lielauces savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Spēks”
                Sk. „Lielauces savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielauces zemturu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 19.10.1928.

Stirnas piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1924. + 26.01.1927.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Lielauces nodaļa * 30.05.1930.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Lielauces nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lielauces nodaļa * 30.05.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Auces nodaļa * 18.05.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Lielauces nodaļa * 26.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielauces nodaļa * 02.11.1921. + 15.10.1935.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti