Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIELPLATONES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Lielplatones_1940

Brīvības pieminekļa Lielplatones pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Elejas Lielplatones un apkārtnes patērētāju biedrība * 08.03.1934. + 22.11.1938.

Lielplatones lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                31.05.1940. pārdēvēta agrāk „Lielplatones pagasta lauksaimniecības biedrība”

Lielplatones lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Lielplatones mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielplatones lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lielplatones pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielplatones mašīnu koplietošanas sabiedrība * 11.10.1934.
                06.02.1940. pārdēvēta agrāk „Lielplatones lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”
                25.04.1940. pievienota „Sīkgruntnieku lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Sējējs”

Lielplatones 335. Mazpulks * 27.02.1934. + 1940.

Lielplatones pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Lielplatones lauksaimniecības biedrība”

Lielplatones pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1927.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lielplatones lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielplatones piensaimnieku sabiedrība „Sidrabe” * 28.06.1926. + 01.11.1938.
                01.11.1938. iekļauta „Vilces piensaimnieku sabiedrībā”

Lielplatones savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.12.1921. + 18.10.1940.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Lielplatones savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Lielplatones savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lielplatones savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Mežnieki” * 17.08.1928.

Sīkgruntnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sējējs”
                                * 11.07.1929. + 25.04.1940.
                25.04.1940. iekļauta „Lielplatones mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vilces Lielplatones un Platones mednieku biedrība „Briežu rags”
                Sk. Vilces mednieku biedrība”

Vilces mednieku biedrība * 03.11.1921. + 25.02.1941.
                13.07.1938. pārd. agr. „Vilces Lielplatones un Platones mednieku biedrība „Briežu rags”

Vilces Mežmuižas Lielplatones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos *18.02.1906. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Lielplatones nodaļa * 28.07.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielplatones nodaļa * 24.11.1925.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Lielplatones nodaļa * 11.10.1929.

Ticīgo biedrība „Ciana” * 23.07.1931. + 10.10.1932.
Lielplatones nodaļa * 17.08.1931.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti