Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIELSTRAUPES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Straupes_1930

Gaujmaliešu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.04.1935. + 09.08.1939.

Jaunsaimnieku veicināšanas biedrība „Straupe” * 12.12.1928. + 30.11.1937.
                30.11.1937. iekļauta „Lielstraupes lauksaimniecības biedrībā”

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Celmotne” * 04.08.1931. + 02.10.1937.

Lielstraupes Akmeņkalna kuļmašīnas sabiedrība * 16.10.1934. + 09.08.1939.

Lielstraupes lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                30.11.1937. pievienota „Jaunsaimnieku veicināšanas biedrība „Straupe”

Lielstraupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Asnis”
                                * 19.07.1923. + 26.03.1935.

Lielstraupes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lielstraupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielstraupes 10. Mazpulks * 03.05.1930. + 1940.

Lielstraupes meliorācijas sabiedrība „Cūku dambis” * + 15.01.1943.

Lielstraupes meliorācijas sabiedrība „Ezergalieši” * 08.05.1931.

Lielstraupes pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Lielstraupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 02.05.1923.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lielstraupes lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielstraupes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lielstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielstraupes patērētāju biedrība * 30.06.1920. + 26.11.1930.

Lielstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.05.1886. + 18.10.1940.
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk „Lielstraupes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lielstraupes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Lielstraupes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lielstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Patērētāju biedrība „Straupe” * 30.06.1920. + 09.02.1937.
                22.04.1925. pārdēvēta agrāk „Straupes draudzes laukstrādnieku patērētāju
                                biedrība”

Straupes biškopības biedrība * 04.01.1921. + 25.05.1939.

Straupes draudzes laukstrādnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Patērētāju biedrība „Straupe”

Straupes izglītības biedrība * 08.09.1920. + 21.05.1935.

Straupes I meliorācijas sabiedrība „Straupe” * 20.09.1927.

Straupes ugunsdzēsēju biedrība * 20.05.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Lielstraupes nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Straupes nodaļa * 25.10.1927.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Straupes nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Straupes nodaļa * 15.05.1925.

Straupes_1932

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti