Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIELVĀRDES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Lielvardes_1928

Birzgales Lielvārdes un apkārtnes sugas lopu audzētāju biedrība * 16.01.1934. +31.12.1940.

Brīvības pieminekļa Lielvārdes pagasta komiteja * 30.12.1929.

Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. “Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Rasa”
                Sk. “Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas sabiedrība
                                * 23.08.1922. + 1940.
                05.05.1926. pārdēvēta agrāk “Jumpravas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”
                29.03.1939. pārdēvēta agrāk “Jumpravas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība “Rasa”

Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Ražotājs” *20.09.1922. + 11.12.1934.

Jumpravas Lielvārdes piensaimnieku sabiedrība “Avots” * 25.04.1923. + 23.05.1930.

Jumpravas Lielvārdes un Krapes mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1924. +27.03.1929.

Lejas Ogres lauksaimniecības biedrība * 19.01.1921. + 04.05.1939.
                19.12.1925.pārdēvēta agrāk „Lielvārdes lauksaimniecības biedrība”
                04.05.1939. iekļauta „Ogresgala lauksaimniecības biedrībā”

Lielvārdes apbūviešu biedrība * 14.02.1933. + 13.02.1937.

Lielvārdes bibliotēkas biedrība * 28.08.1896. + 1916

Lielvārdes bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Lielvārdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Lielvārdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.10.1929. + 06.03.1941.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk „Rembates bieži apdzīvotas vietas
                                brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                24.10.1932. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes bieži apdzīvotas vietas
                                brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Lielvārdes dārzkopības biedrība * 27.04.1927. + 09.06.1937.

Lielvārdes Daugavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lielvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielvārdes draudzes krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1900. + 27.03.1929.

Lielvārdes draudzes lauksaimniecības biedrība * 29.09.1908. + 1916.

Lielvārdes dziedātāju biedrība * 26.12.1873.

Lielvārdes krājaizdevu sabiedrība * 07.02.1923.

Lielvārdes labdarības biedrība * 11.08.1882. + 26.08.1913.

Lielvārdes lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Lejas Ogres lauksaimniecības biedrība”

Lielvārdes lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937. + 31.12.1940.

Lielvārdes lauksaimniecības biedrība „Auseklis” * 02.09.1925. + 08.03.1937.

Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kopība”
                Sk. „Lielvārdes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielvārdes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.06.1922.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Kopība”

Lielvārdes 46. Mazpulks * 03.05.1931. + 1940.

Lielvārdes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 19.06.1928.

Lielvārdes Mežgaliešu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 04.09.1923. + 14.04.1931.

Lielvārdes Ogres piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.

Lielvārdes pagasta aizsargu nodaļa * 10.08.1919. + 1940.

Lielvārdes pagasta brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 24.08.1927. + 31.12.1940.

Lielvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.11.1923.
                21.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes Daugavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielvārdes patērētāju biedrība „Kaibala” * 11.02.1920. + 26.11.1935.

Lielvārdes piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923. + 03.09.1936.

Lielvārdes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1929. + 31.12.1940.

Lielvārdes rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 15.08.1933. + 31.12.1940.

Lielvārdes Rembates meliorācijas sabiedrība * 19.05.1926.

Lielvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.10.1884. + 18.10.1940.
                28.06.1922. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.07.1934. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lielvārdes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lielvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielvārdes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lielvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lopkopības pārraudzības biedrība „Ķilupe”

Lielvārdes Tautas nama savienība * 01.12.1926. + 31.12.1940.

Lielvārdes un Rembates lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                                * 05.05.1926. + 30.07.1930.

Lielvārdes zvejniecības biedrība „Kaibala” * 17.04.1934. + 14.11.1936.

Lopkopības pārraudzības biedrība „Ķilupe” * 28.06.1923. + 16.10.1939.
                25.05.1927. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.10.1939. iekļauta „Ogresgala pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ogresgala mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.06.1922.
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lielvārdes Ogres lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība”

Pirmā Lielvārdes Ogres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Ogresgala mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Rembates bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Lielvārdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Biedrības nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
              Lielvārdes nodaļa * 23.11.1932.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ogres Lejas nodaļa * 28.02.1924.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Lielvārdes nodaļa * 01.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lielvārdes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Lielvārdes nodaļa * 20.11.1923.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Lielvārdes nodaļa * 28.03.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Lielvārdes nodaļa * 29.07.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lielvārdes nodaļa * 17.05.1927. + 04.10.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielvārdes nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti