Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIELVIRCAVAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Lielvircavas pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Lielvircavas cukurbiešu audzētāju biedrība * 06.03.1933. + 16.11.1935.

Lielvircavas Jaunasmuižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 14.01.1924. + 19.04.1934.

Lielvircavas krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1923.

Lielvircavas lauksaimniecības biedrība * 13.02.1928. + 09.12.1937.

Lielvircavas I lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lielvircavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielvircavas II lopkopības pārraudzības biedrība * 30.05.1929. + 31.12.1940.

Lielvircavas 861. Mazpulks * 18.11.1935. + 1940.

Lielvircavas pagasta lauksaimniecības biedrība  * 05.08.1937.

Lielvircavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.01.1926.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lielvircavas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielvircavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kviešu zeme” * 29.10.1933. + 18.03.1942.

Lielvircavas patērētāju biedrība * 19.10.1920.

Lielvircavas piensaimnieku sabiedrība * 12.03.1923. + 21.01.1937.

Lielvircavas savstarpēja apdrošināšanas biedrība 8 22.09.1938. + 18.10.1940.

Lielvircavas Skursteņu izglītības biedrība
                Sk. „Skursteņu izglītības biedrība”

Lopkopības pārraudzības biedrība „Jāčuni” * 20.01.1927. + 31.12.1940.

Oglaines meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928. + 18.03.1942.

Skursteņu izglītības biedrība * 10.04.1922. + 02.11.1935.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Lielvircavas Skursteņu izglītības biedrība”

Zaķu Maņķu Strautu meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928. + 29.04.1941.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lielvircavas nodaļa * 05.09.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Lielvircavas nodaļa * 16.01.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielvircavas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Lielvircavas nodaļa * 07.07.1927.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
Lielvircavas nodaļa * 22.11.1933.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti