Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPĀJA
1625
Liepājas apriņķis

Liepājas maiznieku amatniecības cunftes biedrība
                Sk. „Liepājas maiznieku meistaru biedrība”

Liepājas maiznieku meistaru biedrība * 1650. + 31.03.1936.
                30.12.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas maiznieku amatniecības cunftes biedrība”

Liepājas mājturības veicināšanas biedrība * 15.09.1925. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”

Liepājas mākslas amatniecības skolas absolventu biedrība * 14.07.1931. + 23.11.1939.

Liepājas mākslinieku klubs * 19.10.1926. + 23.03.1938.

Liepājas makšķernieku sportsmeņu biedrība * 17.12.1931. + 18.03.1941.

Liepājas mantas pārvadāšanas biedrība * 18.08.1924. + 15.02.1941.

Liepājas Mazas ģildes pilsoņu patversme * 1877. + 1915.

Liepājas Mazdaznāna biedrība * 29.09.1929.
                26.04.1934. pārdēvēta agrāk „Tautas attistības un labklājibas veicināšanas biedrība”

Liepājas maztirgoņu un amatnieku kraj un aizdevu sabiedrība * 19.09.1922.

Liepājas medību biedrība * 02.07.1905. + 18.03.1941.

Liepājas metalrūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 28.02.1920. + 28.01.1929.

Liepājas mezgla dzelzceļnieku krajaizdevu sabiedrība * 18.03.1926. + 29.08.1930.

Liepājas miesnieku meistaru biedrība * 04.09.1928. + 31.03.1936.

Liepājas muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 22.12.1925. + 04.07.1939.
                04.07.1939. iekļauta „Liepājas darbinieku krajaizdevu sabiedrība”

Liepājas muitas deklarentu biedrība * 18.08.1927.  + 15.02.1939.

Liepājas Musse sabiedrība
                Sk. „Liepājas vācu biedrība „Musse”

Liepājas mūzikas biedrība „Philharmonie” * 16.05.1886. + 1915.

Liepājas nabadzīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”
                Sk. „Liepājas trūcīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”

Liepājas nacionālā jaunatnes biedrība * 24.08.1933. + 16.10.1939.

Liepājas nacionālā skolotāju biedrība * 1922. + 21.09.1939.
                14.03.1935. pārdēvēta agrāk  „Liepājas latviešu skolotāju savienība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Liepājas namīpasnieku biedrība
                Sk. „Liepājas namsaimnieku biedrība”

Liepājas namīpasnieku kooperatīvs * 02.02.1922.

Liepājas namsaimnieku biedrība * 07.08.1923. + 05.09.1940. * 11.10.1943.
                13.02.1936. pievienota „Liepājas nomalnieku apvienība”
                11.02.1937. pārdēvēta agrāk „Liepājas namīpasnieku biedrība”
                20.07.1937. pievienota „Liepājas namu un grunts īpašnieku biedrība”
                11.10.1943. atjaunota darbība.

Liepājas namu un gruntsīpašnieku biedrība * 28.03.1922. + 20.07.1937.
                20.07.1937. iekļauta „Liepājas namsaimnieku biedrībā”

Liepājas Nikolaja pareizticīgo brālība * 04.05.1867. + 10.12.1938.
                13.03.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas Sv. Nikolaja brāļība”
                13.03.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas pareizticīgo brālība”

Liepājas nomalnieku apvienība * 05.09.1925. + 13.02.1936.
28.04.1932. pārdēvēta agrāk „Rentnieku biedrība”
13.02.1936. iekļauta „Liepājas namīpasnieku biedrībā”

Liepājas odontoloģiskā biedrība * 25.06.1919. + 15.02.1939.

Liepājas operas biedrība * 24.09.1928. + 05.08.1936.

Liepājas ostas un transporta strādnieku arodnieciskā biedrība * 25.02.1920. + 24.02.1940.

Liepājas Palestinas darba savienība „Hecholuz” * 19.01.1921. + 27.02.1935.

Liepājas pamatskolas trūcīgo skolnieku un skolnieču pabalstīšanas biedrība *18.05.1880. + 1915.

Liepājas pareizticīgo brālība
                Sk.  „Liepājas Nikolaja pareizticīgo brālība”

Liepājas pārtikas vielu apstrādātāju arodnieciskā biedrība * 28.02.1920. + 12.10.1939.

Liepājas pašvaldības darbinieku biedrība * 1934. + 15.02.1941.

Liepājas patērētāju biedrība „Achdus” * + 28.02.1935.

Liepājas patērētāju biedrība „Centība” * 16.12.1937.
                16.12.1937. izveidota apvienojot:
                                „Kurzemes lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrību”
                                „Liepājas patērētāju biedrību „Zieds”

Liepājas patērētāju biedrība „Zieds” * 1920. + 16.12.1937.
                12.06.1930. pārdēvēta agrāk „Liepājas patērētāju kooperatīvs „Zieds”
                16.12.1937. iekļauta „Liepājas patērētāju biedrība „Centība”

Liepājas patērētāju kooperatīvs „Zieds”
                Sk. „Liepājas patērētāju biedrība „Zieds”

Liepājas piensaimniecības savienība *  12.08.1930.
                10.02.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas un apkārtnes piensaimieku
                               sabiedrību apvienība”
                09.07.1940. pievienota „Bārtas piensaimnieku sabiedrība”

Liepājas pilsētas A. F. Činkas komercskolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība
                * 21.02.1911. + 1915.

Liepājas pilsētas angļu jūrnieku patversme * 19.09.1891. + 1915.

Liepājas pilsētas A/O „Korķu manufaktūras Vikanders un Larsons” fabrku kalpotāju un strādnieku

Liepājas pilsētas ārstniecības ģimnāstīkas iestādes ierīkošanas biedrība * 11.06.1885. + 1915.

Liepājas pilsētas ārstu ebreju biedrība * 02.07.1919. + 15.02.1941.

Liepājas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Trauksme” * 08.01.1929. + 10.03.1938.
                10.03.1938. iekļauta „Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Liepājas pilsētas ebreju pamatskolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība
                * 11.04.1907. + 1915.

Liepājas pilsētas elektrības un gāzes iestāžu  darbienieku krajaizdevu sabiedrība
                                * 10.03.1925. + 11.06.1938.
                28.06.1936. pārdēvēta agrāk „Liepājas tramvaja  un elektrības fabrikas
                               savstarpējā palīdzības kase”

Liepājas Guebnera evaņģēlski luteriskas un evaņģeliski reformātu tīcības vācu atraitņu un
                jaunavu palīdzības iestādijums * 31.12.1902. + 1915.

Liepājas pilsētas kopējā slimo kase
                Sk.  „Liepājas kopējā slimo kase”

Liepājas pilsētas krājuma kase * 1826. [27.12.1847.] + 1915.

Liepājas pilsētas labierīcības biedrība * 30.10.1906. + 1915.

Liepājas pilsētas latviešu luterāņu reliģiskās un tikumības pamācības evaņģēliskā
                biedrība * 22.03.1913. + 1915.

Liepājas pilsētas miesnieku zeļļu palīdzības un apbedīšanas kase * 24.09.1906. + 14.08.1939.

Liepājas pilsētas Nikolaja viriešu ģimnāzijas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība
                * 31.03.1907. + 1915.

Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku savienība * 25.09.1920. + 13.04.1940.
                17.11.1936. pievienota „Liepājas pilsētas valdes kalpotāju klubs”

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku kooperatīvs * 23.07.1920. + 28.05.1936.

Liepājas pilsētas policijas darbinieku biedrība * 09.04.1927. + 23.01.1941.

Liepājas pilsētas praktisko ārstu biedrība
Sk. „Liepājas praktisko ārstu biedrība”

Liepājas pilsētas Saulieša 598. Mazpulks * 04.02.1935. + 1940.

Liepājas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.06.1909.
28.05.1936. pārdēvēta agrāk „Liepājas savstarpīgā ugunsapdrošināšanas biedrība”
15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
               
Liepājas pilsētas I šķīras Sieviešu skolas ar vācu valodu pasniegšanu pabalstīšanas
                              biedrība   * 14.03.1911. + 29.12.1938.
                29.12.1938. iekļauta „Liepājas vācu vidusskolas palīdzības biedrībā”

Liepājas pilsētas un apriņķa tirgotāju sabiedrība „Savienība” * 28.07.1921. + 07.01.1932.

Liepājas pilsētas un apriņķa traktieru īpasnieku sabiedrība * 18.09.1920. + 10.10.1927.

Liepājas pilsētas valdes kalpotāju klubs * 29.05.1920. + 17.11.1936.
                17.11.1936. pārdēvēta agrāk „Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku savienība”

Liepājas pilsētas vīriešu ģimnāzijas ar vācu pasniegšanas valodu uzturēšanas biedrība *07.05.1907. + 1915.

Liepajas pilsētas Vittes un Guke bāriņu nams * 01.04.1798. + 1915.

Liepājas pilsētas žīdu ģimnāzijas pamat un vidusskolas uzturēšanas biedrība
                Sk. „Liepājas žīdu ģimnāzijas un pamatskolas uzturēšanas biedrība”

Liepājas pirmā latviešu dziedāšanas biedrība * 10.04.1904. + 1915.

Liepājas policijas darbinieku krajaizdevu kase * 30.01.1922. + 09.06.1939.

Liepājas poļu biedrība „Ognisko” * 08.01.1909. + 19.06.1940.
21.02.1911. pārdēvēta agrāk „Liepājas poļu skātuves mākslas cienītāju pulciņš”

Liepājas poļu katoļu labdarības biedrība * 11.02.1920. + 16.08.1940.
02.12.1938. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu labdarības biedrība Liepājā”

Liepājas poļu skātuves mākslas cienītāju pulciņš
Sk. „Liepājas poļu biedrība „Ognisko”

Liepājas Poruka 552. Mazpulks * 21.01.1935. – 1940.

Liepājas praktisko ārstu biedrība * 29.01.1894. + 19.11.1937.
25.09.1925. pārdēvēta agrāk „Liepājas pilsētas praktisko ārstu biedrība”

Liepājas profesionālā muzikantu savienība * 11.02.1920. + 20.10.1934.

Liepājas putnkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1927.
                26.05.1939. pārdēvēta agrāk  „Lejas Kurzemes putnkopju biedrība”

Liepājas rajona mājlopu audzētāju biedrība * 12.04.1939.

Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvs * 11.04.1935.
                17.08.1935. pievienota „Nidas zvejnieku kooperatīvs”
                17.08.1935. pievienota”Papes zvejnieku kooperatīvs Zvejnieks”
                17.08.1935. pievienota”Nīcas Jūrmalciema zvejnieku kooperatīvs”
                17.08.1935. pievienota”Zvejnieku biedrību apvienības koopertīvs”
                17.08.1935. pievienota”Pāvilostas zvējnieku kooperatīvs”
                17.08.1935. pievienota”Jūrkalnes un apkārtnes zvejnieku kooperatīvs”
                19.07.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas Jūrmalas zvejnieku savienība”

Liepājas reālskolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 13.02.1904. + 1915.

Liepājas riteņbraucēju biedrība * 02.08.1890. + 1915.

Liepājas I riteņbraucēju un sporta biedrība * + 29.10.1938.
                29.10.1938. iekļauta „Liepājas vācu sporta biedrībā”

Liepājas Romas katoļu labdarības biedrība * 12.02.1887. + 15.02.1941.

Liepājas Romnas dzelzceļa Liepājas darbnīču strādnieku un citu Liepājas dzelzceļa
                stacijas kalpotāju patērētāju biedrība * 09.09.1896. + 1915.

Liepājas rotāriešu klubs „Rotarj Club” * 12.05.1939. + 09.09.1940.

Liepājas rūpniecības biedrība * 1912. + 30.03.1936.

Liepājas rūpniecības biedrība „Gewerbe Verin” * 27.04.1873. + 1915.

Liepājas rūpnieku un amatnieku savienība * 12.04.1921. + 31.03.1936.

Liepājas rūpnieku un amatnieku savienības krajaizdevu kase * 09.10.1923. + 09.11.1933.

Liepājas sabiedrīsko kalpotāju artelis „Posilnoj” * 11.01.1910. + 1915.

Liepājas saviesīgā biedrība * 20.03.1909. + 1915.
19.11.1912. pārdēvēta agrāk „Liepājas krievu drāmatiskais pulciņš”

Liepājas saviesīgā biedrība
                Sk. „Liepājas vācu saviesīgā biedrība”

Liepājas savstarpējā kredītbiedrība * + 21.04.1922.

Liepājas savstarpējā palīdzības biedrība „Atbalsts” *  12.11.1938. + 15.02.1941.

Liepājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Zeme” *15.02.1921.
                19.01.1939. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Zeme”
                19.01.1939. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Zeme”

Liepājas savstarpīgā apdrošināšanas biedrība
Sk. „Liepājas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepājas senatnes biedrība * 31.03.1921. + 25.11.1939.

Liepājas sieviešu ģimnāzijas trūcīgo audzekņu pabalstīšanas biedrība * 20.09.1906. + 1915.

Liepājas sīktirgotāju aizsardzības savienība
                Sk. „Liepājas tirgotāju aizsardzības savienība”

Liepājas skatūves biedrība
                Sk.  „Liepājas jaunais teātris”

Liepājas skolotāju arodnieciskā savinība * 28.04.1920. + 16.03.1936.

Liepājas skolotāju krajazdevu kase
                Sk. „Liepājas skolotāju krajazdevu sabiedrība”

Liepājas skolotāju krajazdevu sabiedrība * 24.04.1924. + 16.10.1936.
                11.05.1926. pārdēvēta agrāk „Liepājas skolotāju krajazdevu kase”

Liepājas skolotāju un vecāku biedrība *  05.08.1922.+ 17.02.1930.
                05.08.1922. izveidota apvienojot:
                                „Liepājas vecāku vidusskolas biedrību”
                                „Liepājas vidusskolas skolotāju biedrību”

Liepājas spirta kopdedzinātava * 16.12.1937.

Liepājas sporta biedrība * 30.06.1909. + 1915.

Liepājas stenogrāfu sistemas „Arends” biedrība * 20.03.1910. + 1915.

Liepājas strādnieku arodbiedrība * 04.07.1935.

Liepājas strādnieku arodnieciska biedība * 17.12.1931. + 08.04.1935.

Liepājas strādnieku krājaizdevu sabiedrība * 11.05.1926.
                08.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kurzemes strādnieku krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas strādnieku sporta biedrība * 05.10.1933. + 07.09.1934.

Liepājas studējošo biedrība korporācija „Fraternitas Libavensis” * 13.03.1930. + 06.10.1937.
                03.11.1932. pārdēvēta agrāk „Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas
                biedrības Liepājas komeristitūtā studējošo biedrība korporācija
                „Fraternitas Libavensis”

Liepājas sulaiņu un pārejo kalpotāju savstarpējā palīdzības biedrība * 14.02.1920. + 29.04.1937.

Liepājas Sv. Nikolaja brāļība
                Sk. „Liepājas Nikolaja pareizticīgo brālība”

Liepājas šaha biedrība * 24.07.1896. + 1915.

Liepājas šaha klubs biedrība * 21.03.1900. + 18.03.1941.
                22.04.1939. pārdēvēta agrāk „Liepājas šaha klubs”

Liepājas tālbraucēju kapteiņu biedrība * 16.3.1899. + 1915.

Liepājas tautas kooperatīvs * + 27.10.1932.

Liepājas teātra atbalstīšanas biedrība * 27.03.1908. + 24.11.1914.

Liepājas teātris biedrība * 14.12.1939. + 05.09.1940.

Liepājas tehniķu biedrība „Technische Gesellschaft in Libau” * 10.07.1889. + 1915.

Liepājas tenisa klubs * 08.09.1925. + 12.02.1938.

Liepājas tirdzniecības un rūpnieku krajaizdevu sabiedrība * 21.05.1931. + 20.07.1937.

Liepājas tirgoņu un rūpnieku savstarpējā kredītbierība * 06.07.1913. + 05.04.1941.

Liepājas tirgotāju aizsardzības savienība * 06.03.1922.
                Sk. „Liepājas tirgotāju apvienība”

Liepājas tirgotāju aizsardzības savienības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepājas tirgotāju kameras krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas tirgotāju apvienība * 06.03.1922. + 30.03.1936.
                19.12.1928. pārdēvēta agrāk „Liepājas sīktirgotāju aizsardzības savienība”
                31.01.1935. pārdēvēta agrāk „Liepājas tirgotāju kamera”

Liepājas tirgotāju apvienības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepājas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 08.12.1925. + 14.01.1937.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk   „Liepājas tirgotāju aizsardzības savienības krājaizdevu sabiedrība”
                31.01.1935. pārdēvēta agrāk „Liepājas tirgotāju kameras krājaizdevu sabiedrība”
                19.03.1936. pārdēvēta agrāk „Liepājas tirgotāju apvienības krājaizdevu sabiedrība”
                14.01.1937. iekļauta „Žīdu kredītbiedrībā”

Liepājas tirgotāju kamera
                Sk. „Liepājas tirgotāju apvienība”

Liepājas tirgotāju kameras krājaizdevu sabiedrība
                Sk.  „Liepājas tirgotāju aizsardzības savienības krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 19.05.1936. + 05.09.1940.

Liepājas tirgotāju sabiedrība „Paspalīdzība” * 1913. + 16.01.1932.

Liepājas tramvaja  un elektrības fabrikas savstarpējā palīdzības kase
                Sk. „Liepājas pilsētas elektrības un gāzes iestāžu  darbienieku krajaizdevu sabiedrība”           

Liepājas trūcīgo bērnu pabalstišanas labdarības biedrība * 22.04.1904. + 1915.

Liepājas trūcīgo jūrskolnieku palīdzības biedrība * 23.10.1930. + 12.02.1938.
                18.02.1937. pārdēvēta agrāk  „Liepājas jūrskolas trūcīgo skolnieku palīdzības biedrība”

Liepājas trūcīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”
                Sk. „Liepājas trūcīgo slimo žīdu palīdzības biedrība „Linas Hacedek”

Liepājas trūcīgo slimo žīdu palīdzības biedrība „Linas Hacedek” * 26.10.1905. + 30.08.1940.
                22.01.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas nabadzīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas trūcīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”

Liepājas turistu biedrība „Patrituria” * 12.05.1925. + 25.07.1938.

Liepājas un apkārtnes inelligento bezdarbinieku biedrība * 15.06.1933. + 09.12.1937.

Liepājas un apkārtnes kooperatīvu apvienība * 15.02.1921. + 07.12.1932.

Liepājas un apkārtnes krājaizdevu sbiedrība
                Sk. „Pirmā Liepājas krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība
                Sk. „Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība „Kursa”

Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība „Kursa” * 15.11.1922.
                Sk. „Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība „Kursa”

Liepājas un apkārtnes minerālūdeņu fabrikantu aldaru un alus
                noliktavu turētāju biedrība * 09.03.1922. + 01.11.1935.

Liepājas un apkārtnes pagaidu strādnieku slimo kase * + 26.08.1937.
                26.07.1937. iekļauta „Liepājas kopējā slimo kasē”

Liepājas un apkārtnes piensaimieku sabiedrību apvienība
                Sk. „Liepājas piensaimniecības savienība”
 
Liepājas un apkārtnes skolu kooperatīvs * 11.05.1926.

Liepājas un apkārtnes strādnieku bibliotēku biedrība * 23.05.1928. + 03.09.1937.

Liepājas un apkārtnes tirgu un pārējo sīktirgotāju apvienība * 23.03.1932. + 30.03.1936.

Liepājas un Lejas Kurzemes ārstu biedrība * 13.11.1923. + 23.11.1939.

Liepājas un Lejas Kurzemes maiznīcu īpasnieku biedrība * 09.09.1926. + 31.03.1936.

Liepājas vācu Baltijas skolotaju krājaizdevu kase * 30.01.1922. + 18.02.1937.
                10.04.1923. pārdēvēta agrāk „Vācu Baltijas skolotaju sabiedrības Liepājas nodalas krājaizdevu kase”
                18.02.1937. iekļauta „Liepājas aizdevu un krājkasē”

Liepājas vācu biedrība „Musse” * 1841. + 24.11.1939.
                24.04.1930. pārdēvēta agrāk „Liepājas biedrība „Der Libauschen Mussengeselschaft”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Liepājas Musse sabiedrība”

Liepājas vācu dziedāšanas biedrība „Liedertafel” * 17.06.1878. + 11.12.1940.
13.02.1939. pārdēvēta agrāk „Liepājas dziedāšanas biedrība „Liedertafel”

Liepājas vācu izglītības biedrība * 12.02.1925. + 06.02.1935.

Liepājas vācu  krājaizdevu sabiedrība * 20.07.1922. + 17.06.1937.

Liepājas vācu mācekļu patversmes biedrība * + 15.01.1938.

Liepājas vācu mazo bērnu patversmes biedrība * 19.01.1904. + 25.11.1939.
12.02.1924. pārdēvēta agrāk „Verein des Libauschen Kinderschutz”
20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas vācu mazu bērnu patversmes biedrība”

Liepājas vācu sadarbības biedrība * + 22.03.1941.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Liepājā”   

Liepājas vācu saviesīgā biedrība * 06.04.1911. + 24.01.1939.
18.12.1923. pārdēvēta agrāk „Liepājas saviesīgā biedrība”
24.01.1939. iekļauta „Biedrībā „Darbs un atpūta”

Liepājas vācu sporta biedrība * 29.10.1938. + 23.11.1939.
                29.10.1938. izveidota apvienojot:
                                „Liepājas I riteņbraucēju un sporta biedrība”
                                „Liepājas vingrotāju biedrība”

Liepājas vācu svētas Trrīsvienības baznīcas draudzes evanģeliskā sieviešu palīdzības biedrība *29.05.1920. + 25.11.1939.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Evangelische Frauenhuelfe der Gemeinden der Dreifaltigkeits Kirche in Libau”

Liepājas vācu vidusskolas palīdzības biedrība * 29.12.1938. + 23.11.1939.
                29.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Liepājas vācu I šķīras Sieviešu skolas pabalstīšanas biedrība”
                                „Liepājas vīriešu skolas ar vācu pasniegšanas valodu uzturēšanas biedrība”

Liepājas valsts un pašvaldības darbinieku mūzikas veicināšanas biedrība
                               *  05.03.1931. + 17.03.1939.
                17.03.1939. iekļauta „Biedrībā „Liepājas Filharmonija”

Liepājas valsts komercskolas absolventu biedrība * 22.12.1931. + 09.09.1940.

Liepājas valsts lietišķās mākslas vidusskolas absolventu biedrība * 05.08.1937. + 15.02.1941.

Liepājas Valsts tehnikuma 581. Mazpulks * 01.02.1935. + 1940.

Liepājas valsts vidusskolas absolventu biedrība * 14.02.1929. + 15.02.1941.

Liepājas valsts vidusskolas skolotāju krājaizdevu kase * 09.01.1923.

Liepājas vecāku vidusskolas biedrība * + 05.08.1922.
                05.08.1922. iekļauta „Liepājas skolotaju un vecāku biedrība”

Liepājas vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 18.12.1930. + 30.04.1936.

Liepājas vidusskolas skolotāju biedrība * 12.04.1919. + 05.08.1922.
                05.08.1922. iekļauta „Liepājas skolotaju un vecāku biedrība”

Liepājas vieglo ormaņu biedrība * 02.12.1924. + 22.12.1938.

Liepājas vingrošanas biedrība
                Sk. „Liepājas vingrotāju biedrība”

Liepājas vingrotāju biedrība * 1885. + 29.10.1938.
                22.02.1933. pārdēvēta agrāk „Liepājas vingrošanas biedrība”
                29.10.1938. iekļauta „Liepājas vācu sporta biedrībā”

Liepājas vīriešu skolas ar vācu pasniegšanas valodu uzturēšanas biedrība * 17.01.1928. +29.12.1938.
                29.12.1938. iekļauta „Liepājas vācu vidusskolas palīdzības biedrība”

Liepājas zivkopju biedrība * 04.03.1924. + 13.12.1937.

Liepājas zobārstu biedrība
                Sk. „Liepājas odontoloģiskā biedrība”

Liepājas zvejas strādnieku arodniecīskā biedrība
                Sk. „Liepājas zvejnieku aroda biedrība”

Liepājas zvejnieku aroda biedrība * 10.07.1920.
                07.08.1923. pārdēvēta agrāk „Liepājas zvejas strādnieku arodniecīskā biedrība”

Liepājas I zvejnieku aroda biedrība * 10.03.1940. + 12.03.1940.

Liepājas zvejnieku kooperatīvs „Enkurs” * 13.11.1920. + 28.02.1935.

Liepājas zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 09.05.1940.

Liepājas zveinicības mašinu koplietošanas bidrība „Kaija” * 24.02.1925. + 09.0.1930.

Liepājas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 1867. + 12.12.1940.
                18.05.1926. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība
                               „Hevra Kadišo” Liepājā”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība
                               „Hevra Kadišo” Liepājas pilsētā”

Liepājas žīdu apģērbu apgādāšanas biedrība * 27.03.1929. + 09.09.1940.
                22.04.1939. pārdēvēta agrāk  „Liepājas ebreju apģērbu apgādāšanas biedrība”

Liepājas žīdu ārstu biedrība * + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Liepājas žīdu ārstu specialistu biedrība * + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Liepājas žīdu darbinieku biedrība * 14.07.1931. + 18.03.1940.

Liepājas žīdu ģimnāzijas un pamatskolas uzturēšanas biedrība
                Sk. „Liepājas pilsētas žīdu pamatskolas uzturēšanas biedrība”

Liepājas žīdu kedītbiedrība *
                17.01.1927. parreģistrēta

Liepājas žīdu kultūras biedrība * 21.09.1909. + 16.08.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas Kadima biedrība”

Liepājas žīdu pamatskolas uzturēšanas biedrība * 04.02.1932. + 20.11.1940.
                30.01.1936. pārdēvēta agrāk  „Liepājas pilsētas žīdu ģimnāzijas pamat un vidusskolas uzturēšanas biedrība”
                09.09.1938. pārdēvēta agrāk  „Liepājas žīdu ģimnāzijas un pamatskolas uzturēšanas biedrība”

Liepājas žīdu patversmes uzturēšanas biedrība „Mauschaw skeinim” * 16.12.1910.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība priekš ļoti veciem Liepājā „Mauschaw skeinim”
               
Liepājas žīdu sieviešu biedrība „Palīdzība” * 1898. + 29.03.1941.
                13.06.1938.pārdēvēta agrāk „Liepājas ebreju sieviešu biedrība „Palīdzība”

Liepājas žīdu sporta biedrība „Makabi” * 16.12.1922. + 16.11.1940.
                04.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ebreju sporta kultūras biedrība „Makabi”

Liepājas žīdu tenisa biedrība * 27.04.1933. + 15.02.1941.
                03.04.1939. pārdēvēta agrak „Tenisa klubs „Sarkans Balts” Liepājā”

Liepājas žīdu trūcīgo līgavu pabalstīšanas biedrība * 28.06.1928.
18.08.1939. pārdēvēta agrāk „Trūcgo līgavu pabalstīšanas biedrība”

Liepājas žīdu virtuves uzturēšanas un slimnieku pabalstīšanas biedrība
                * 22.05.1924. + 15.02.1941.
                17.04.1939. pardēvēta agrāk  „Liepājas ebreju slimnieku kopšanas biedrība”

Lietaviešu katoļu sieviešu Sv. Zītas biedrība Liepajā
                Sk.  „Liepājas lietuvju sieviešu Svētas Zītas biedrība”

Lietišķas mākslas veicināšans biedrība * 23.12.1924. + 31.03.1936.

Luterāņu draudžu Krievijā palīdzības kases Liepājas apgabala komitēja * 08.08.1858. + 1915.

Mākslas biedrība Liepājā * 12.06.1910. + 20.10.1934.

Mārtiņa Kauliņa klubs * 08.08.1929.+ 22.02.1938.

Misiones biedrība „Gaisma” * 24.11.1932. + 04.09.1934.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru Liepājas krājaizdevu sabiedrība *25.09.1924. +04.07.1939.
                04.07.1939. iekļauta „Liepājas darbinieku krajaizdevu sabiedrībā”

Nākotnes sieviete biedrība * 31.08.1933. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”

Neakarīgāis partijas namu un lauksaimnieku kooperatīvs „Sadraudzība” * 02.10.1920. +06.12.1934.

Noteikti kristīgās jaunatnes pulciņš „E.C” * 18.02.1932. + 30.10.1937.

Ortsgruppe Libau des deutsch baltischen Lehrerverbandes * 14.04.1920. + 25.02.1930.

Otrā Liepājas ebreju miesnieku savstarpīgā palīdzības biedrība „Zawchei Schloimrei
                               Hadat” * 29.12.1927. + 27.05.1935.

Otrā Liepājas pilsētas un apkārtnes kopējā slimo kase
                Sk. „Otrā Liepājas slimo kase”

Otrā Liepājas riteņbraucēju biedrība
Sk. „Sporta biedrība „Olimpija”

Otrā Liepājas slimo kase * 07.12.1921.
                18.12.1935. pārdēvēta agrāk „Otrā Liepājas pilsētas un apkārtnes kopējā slimo kase”
               
Palestīnas draugu biedrība Liepājā „Erez Jisroel” * 19.04.1921. + 15.02.1941.

Palīdzības biedrība bēgliem Liepajā * 25.02.1920.

Palīdzības biedrība nabadzīgo ebreju apgādāšanas ar lētu kurināmo „Agudas Korban Eizim” *11.09.1923. + 15.02.1941.

Pārceļotāju aizsardzības biedrība „Pārceļotāju patvērums” * 16.10.1908. + 1915.

Pašizglītības pulciņš Liepājā biedrība * + 17.08.1938.

Pēterpils viesnīcas kalpotāju krāj un aizdevu kase Liepājā * 05.12.1921. + 16.04.1937.

Pirmā Latvijas savstarpīgā mājlopu apdrošināšanas biedrība * 10.10.1922.+ 24.10.1935.

Pirmā Liepājas atturības biedrība * 26.07.1891. + 1915.

Pirmā Liepājas dārzkopības biedrība
                Sk. „Liepājas dārzkopības biedrība”

Pirmā Liepājas krājaizdevu sabiedrība * 20.09.1927.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Liepājas un apkārtnes krājaizdevu sbiedrība”

Pirmā Liepājas smago ormaņu biedrība * 30.12.1924. + 11.07.1938.

Poļu jaunatnes savienība Liepajā * 15.11.1928. + 28.09.1938.

Poļu katoļu jaunatnes biedrība „Atturība” Liepajā * 09.03.1922.

Poļu katoļu labdarības biedrība Liepājā
                Sk. Liepājas poļu katoļu labdarības biedrība”

Rakstnieka Haralda Eldgasta pieminekļa fonda komiteja * 14.12.1926. + 15.02.1941.

Ražotāju patērētāju biedrība „Centrālais kooperatīvs” * 19.10.1933. + 01.10.1936.

Ražotāju un patērētaju biedrība „Pašdarbība” * 18.12.1920. + 27.10.1932.

Rentnieku biedrība
                Sk.  „Liepājas nomalnieku apvienība”

Riteņbraucēju un sportsmēņu biedrība „Olimpija”
Sk. „Sporta biedrība „Olimpija”

Sabiedrība „Kurzemes lauksaimnieks” * + 12.05.1934.

Sabiedrība „Liepājas kooperatīvs” * + 09.11.1933.

Sabiedrība „Ozols” * 14.11.1922. + 13.02.1936.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Merkur” * 26.09.1929. + 01.02.1934.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Zeme”
Sk. „Liepājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Zeme”

Savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība „Zeme” biedrība * 15.02.1921.
                16.02.1922. pārdēvēta agrāk ” Liepājas apriņķa savstarpējā uguns
                apdrošināšanas biedrība”

Sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
Sk. „Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība”

Skandinavu biedrība Liepājā * 15.12.1908. + 1915.

Slimo kasu darbinieku arodbiedrība * 23.03.1928. + 04.01.1935.

Sporta biedrība „Olimpija” * 20.03.1909. + 23.11.1940.
18.07.1913. pārdēvēta agrāk „Otrā Liepājas riteņbraucēju biedrība”
02.06.1920. pārdēvēta agrāk „Riteņbraucēju un sportsmēņu biedrība „Olimpija”

Starptautiskā „Ido” valodas biedrība „Ondo” * 21.08.1920. + 14.09.1938.

Studentu biedrību „Korporācija Curonia” * + 20.02.1939.
                20.02.1939. iekļauta „Vienvidniecībā „Curonia”

Studentu savienība „Curonia” filistru biedrība dib. 1908. gadā * 1908. + 20.02.1939.
                20.02.1939. iekļauta „Vienvidniecībā „Curonia”

Talmud Tora biedrība Liepājā pastāvošas ebreju skolas ar nosaukumu
                „Talmud Tora” uzturēšanai un šīs skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanai
                * 20.05.1909. + 02.11.1936.

Tautas attistības un labklājibas veicināšanas biedrība
                Sk.  „Liepājas Mazdaznāna biedrība”

Tautas palīdzības biedrība ebrejiem Kurzemē
                Sk. „Tautas palīdzības biedrība ebrejiem Latvijā”

Tautas palīdzības biedrība ebrejiem Latvijā * 21.08.1920. + 15.02.1941.
                31.08.1922. pārdēvēta agrāk „Tautas palīdzības biedrība ebrejiem Kurzemē”

 Technische Gesellschaft in Libau
Sk. „Liepājas tehniķu biedrība”

Tenisa klubs „Sarkans Balts” Liepajā
                Sk. „Liepājas žīdu tenisa biedrība”

Tosmāres bibliotekas biedrība * 18.10.1938. + 09.09.1940.

Tosmāres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība *
                08.06.1939. pardēveta agrāk „Liepājas Kara ostas darbnīcu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Trūcīgo katoļu palīdzības biedrība Liepājā * 12.02.1887. + 1915.

Trūcgo līgavu pabalstīšanas biedrība
Sk. „Liepājas žīdu trūcīgo līgavu pabalstīšanas biedrība”

Trūcīgo Vācijas pavalstnieku palīdzības biedrība Liepājas pilsētā * 27.08.1885. + 1915.

Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu pabalstīšanas biedrība * 23.07.1925. + 28.04.1936.
28.04.1936. iekļauta „Vācijas pilsoņu biedrība Latvijā”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Liepājā
                Sk. „Liepājas vācu sadarbības biedrība”

Vācu Baltijas jauniešu biedrība „Wanderfogels” * 04.04.1922. + 14.07.1938.

Vācu baltijas skolotāju savienības Liepājas nodaļas krājaizdevu kase
Sk. Liepājas vācu baltijas skolotāju kraj un aizdevu kase”

Vācu baltijas vienošanas partija * 06.08.1924. + 12.02.1935.

Vācu dramatiskā mākslas biedrība * 02.06.1923. + 29.09.1930.

Vācu mācekļu patversmes biedrība Liepājā * 06.06.1929. + 08.06.1939.

Valsts ierēdņu un kalpotāju kooperatīvs * 08.10.1919. + 26.05.1926.

Valsts Liepājas tehnikuma absolventu biedrība * 10.02.1928. + 01.09.1936.
01.09.1936. iekļauta „Latvijas vienoto tehniķu biedrībā”

Valsts Liepājas tehnikuma darbinieku krajaizdevu kase * 16.10.1923. + 28.11.1940.

Valsts un pašvaldības darbinieku biedrība Liepājā * 30.08.1928. + 09.11.1936.

Vasarsvētku ticīgo apvienība * 07.05.1931. + 10.10.1934.

Verein des Libauschen Kinderschutz”
                Sk. „Liepājas vācu mazo bērnu patversmes biedrība”

Verein „Landmandsmannschaft Curonia”
                Sk. „Vienvidniecība „Curonia”

Vienvidniecība „Curonia” * 20.02.1939. + 20.02.1941.
                20.02.1939. izveidota apvienojot:
                                „Studentu savienību „Curonia” filistru biedrība dib. 1908. gadā”
                                „Studentu biedrību „Korporācija Curonia”

Vingrošanas biedrība „Russkij Sokol” Liepājā”
                Sk. „Liepājas krievu vingrošanas biedrība „Sokoli”

Vispārējā mākslas veicināšanas kultūras biedrība * 28.05.1930. + 15.02.1941.

Vispārīgā žīdu studentu vienība pie Liepājas komercintitūta * 13.03.1930. + 06.10.1937.

Wirtschaftsverband Kurlaendischer Landwirte * 25.02.1920. + 09.06.1932.

Zinātniski garīgā biedrība aizkapa dzīves pierādīšanai * 11.05.1933. + 24.02.1936.

Zinātnes un tikumu mācības biedrība priekš Liepajā pastavošās ebreju skolas
                „Tora Veiderech Erec” uzturēšanas un skolas trūcīgo skolnieku
                pabalstīšanai * 09.04.1931.

Zinība un tikumība „Tora Veiderecherec” biedrība * 13.02.1924.

Zvejniecības motoru laivu un mašinu koplietošanas biedrība * 16.10.1923. + 20.11.1933.

Zvejnieku biedrību apvinenības kooperatīvs * 04.09.1928.
11.08.1935. pievienots „Nidas zvejnieku kooperatīvs”

Žīdu ārstu speciālistu biedrība Liepājā * 26.06.1930. + 25.09.1939.
25.09.1939. iekļuta „Latvijas ārstu biedrībā”

Žīdu cionistu jaunatnes organizācijas „Hercilia” * 30.06.1932. + 28.08.1935.

Žīdu kredītbiedrība
Sk. „Liepājas krājaizdevu sabiedrība „Kredīts”

Žīdu kultūras biedrība * 10.03.1931. + 16.08.1939.

Žīdu kredītkooperatīvu savienība * + 28.10.1940.

Žīdu I savstarpīgā kredītbiedrība * + 09.06.1933.

 

 
Izmaiņas 29.12.2013 Kontakti