Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPĀJA
1625
Liepājas apriņķis

Liepaja_1898

Akciju sabiedrības Liepājas ādu fabrikas „Korona” strādnieku un kalpotāju palīdzības
                                biedrība * 09.10.1928. + 23.10.1939.

Aleksandra III ostas jūras patērētāju biedrība * 14.10.1906. + 1915.

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 12.01.1904. + 1915.
13.06.1906. pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”

Amatniecības un zemkopības izplatīšanas biedrība starp ebrejiem „Ort”
                * 10.10.1921. + 12.05.1938.
                16.11.1935. pievienota „Liepājas ebreju amatniecības skolas biedrība”

Angļu klubs Liepājā * 22.12.1925. + 15.02.1941.

Atvaļināto karavīru biedrība * 27.02.1930. + 15.02.1940.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrība Liepājā
                Sk. „ Liepājas izglītības veicināšanas biedrība”

Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Liepājas
                komeristitūtā studējošo biedrība korporācija „Fraternitas Libavensis”
                Sk. „Liepājas studējošo biedrība korporācija „Fraternitas Libavensis”

Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Liepājas komeristitūtā
                studējošo biedrība korporācija „Livia” * 30.10.1929. + 03.05.1935.


Baltijas tirdzniecības un komisijas kooperatīva sabiedrība * 01.12.1921. + 22.05.1934.

Biedrība „Darbs un atpūta” * 11.01.1934. + 25.11.1939.
                24.01.1939. pievienota „Liepājas vācu saviesīgā biedrība”

Biedrība „Liepājas Filharmonija” * 29.06.1926. + 15.02.1941.
                17.03.1939. pievienota „Liepājas valsts un pašvaldības
                               darbinieku mūzikas veicināšanas biedrība”

Biedrība „Loge Anker” Liepājā * 03.03.1921. + 27.01.1938.

Brīvības pieminekļa Liepājas apriņķa komiteja * 28.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Liepājas pilsētas komiteja * 20.11.1929. + 26.05.1937.

Centrālā ražotāju patērētāju biedrība „Kurzeme” * 29.09.1928. + 23.03.1932.

Cilvēku tiesību aizsargāšanas liga * 17.12.1931. + 08.03.1938.

Cionistu biedrība „Agudath Hazonim” * 14.04.1920. + 15.02.1941.

Dabas zinātniskā „Keplerbund” biedrība * 12.02.1925. + 29.01.1935.

Darba artelis „Centība” * 06.10.1932.

Darba artelis „Saule” * 05.07.1934. + 14.12.1936.

Dārzkopības un lauksaimniecības kooperatīvs * 15.03.1934. + 16.05.1940.

Der Libauschen Mussengeselschaft
                Sk. „Liepājas biedrība „Der Libauschen Mussengeselschaft”

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Liepājā
                Sk. „Liepājas vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Libau
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Liepājā”

Deutscher Frauenbund
                Sk. „Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība”

Dzīvnieku aizsardzības biedrība Liepājā * 02.02.1926. + 01.12.1936.
01.12.1936. iekļauta „Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrībā”

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Liepājā”
                Sk. „Liepājas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Liepājas pilsētā
                Sk. „Liepājas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju mūzikaliski dramatiskā mākslas biedrība Liepājā * 04.12.1923. + 14.06.1939.

Ebreju palīdzības biedrība „Bet Lechem” * 17.08.1933. + 30.03.1940.

Ebreju palīdzības biedrība „Tautas palīdzības biedrība ebrejiem Kurzemē” * 21.08.1920.

Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība priekš ļoti veciem Liepājā „Mauschaw skeinim”
                Sk. „Liepājas žīdu patversmes uzturēšanas biedrība „Mauschaw skeinim”

Ebreju sporta kultūras biedrība „Makabi”
                Sk. „Liepājas žīdu sporta biedrība „Makabi”

Esperanto biedrība „Estonto” * + 20.04.1935.
                20.04.1935. iekļauta „Liepājas esperanto biedrībā”

Evangelische Frauenhuelfe der Gemeinden der Dreifaltigkeits Kirche in Libau
                Sk. „Liepājas vācu svētas Trīsvienības baznīcas draudzes evaņģēliskā
                                sieviešu palīdzības biedrība”

Evaņģēliskā atturības savienība * 02.02.1922. + 16.08.1935.

Evaņģēliskā sabiedrība „Palīdzība” * 1914. + 03.05.1940.
                03.04.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas evaņģēliskā atturības biedrība „Palīdzība”
                03.05.1940. iekļauta „Evaņģēliskai apvienībā „Betanija E. C.”

Grobiņas un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Liepājas apkārtnes mednieku biedrība”

Grobiņas apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Liepājas apriņķa skolotāju aroda biedrība”

Hollandes sugas lopu audzētāju biedrība * 17.12.1897. + 1915.

Intellinģento darbinieku apvienība * 03.03.1932. + 11.10.1934.

Izglītības pulciņš Liepājā * 09.10.1923. + 07.06.1939.

Jaunliepājas krājaizdevu sabiedrība * 17.10.1922.

Jaunliepājas 594. Mazpulks * 29.01.1935. + 1940.

Komerčeskij klub Liepājā * 22.03.1919. + 15.02.1941.

Konstantīna Svētā Jura brālība Latvijā * 30.0.1930. + 15.02.1941. 

Kooperatīva sabiedrība „Samopomošč” * + 05.02.1931.

Kooperatīvs „Latvija” * 27.10.1920. + 11.08.1930.

Kooperatīvs pie Poļu katoļu labdarības biedrības Liepājā Baseina ielā Nr. 8 „Vienība”
                                * 25.09.1924. + 28.09.1932.

Kooperatīvu krājkase * 30.04.1920. + 30.12.1931.

Korporācijas „Neo Curonia” * 18.12.1930.
                23.02.1933. pardēvēta agrāk „Liepājas komecinstitūta
                               studējošo biedrība „Fraternitas Curensis”

Krājaizdevu kase pie Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
                * 16.01.1926. + 19.10.1933.

Krājaizdevu sabiedrība „Taupība” * 30.12.1929. + 25.09.1939.

Krievu bērnu palīdzības biedrība „Vasiļeks” * 08.12.1925. + 08.06.1939.

Krievu izglītības biedrība * 14.06.1926. + 02.06.1939.

Krievu sabiedriskā apvienība * 02.03.1926. + 15.02.1941.

Kristiānisma sabiedrība * 12.03.1931. + 10.10.1934.

Kristīgās jaunatne izglītības biedrība * 01.10.1931. + 15.02.1941.

Kristīgo ļaužu savienība * 01.10.1924. + 24.01.1935.

Kristīgā strādnieku arodbiedrība
                Sk. „Kristīgā strādnieku arodbiedrība Liepājā”

Kristīgā strādnieku arodbiedrība Liepājā * 28.05.1931. + 06.02.1935.
                19.02.1933. pārdēvēta agrāk „Kristīgā strādnieku arodbiedrība”

Kultūras biedrība „Darbs” * + 25.10.1939.

Kurzemes apgabala basketbola savienība * 29.10.1938. + 23.11.1940.

Kurzemes apgabala futbola savienība * 15.12.1925. + 15.10.1935.

Kurzemes apgabala futbola savienība * 04.02.1932.
                10.1.1938. pārdēvēta agrāk „Lejas Kurzemes futbola savienība”

Kurzemes apgabala vieglatlētikas savienība * 15.12.1939. + 23.11.1940.

Kurzemes apvienota zvejnieku un zivkopju kooperatīvs * 04.02.1932. + 10.10.1935.

Kurzemes arodnieciskā biedrība „Centrāls birojs” * 11.09.1920. + 15.02.1941.

Kurzemes darba artelis * 25.08.1932. + 03.11.1938.

Kurzemes diriģentu biedrība * 07.11.1929. + 23.11.1939.

Kurzemes ebreju namīpašnieku biedrība * 21.12.1933. + 13.12.1935.

Kurzemes guberņas liberāli konstitucionālā partija * 10.01.1907. + 24.11.1914.

Kurzemes jachtklubs biedrība * 16.02.1922. + 12.12.1940.
29.12.1938. pārdēvēta agrāk „Kurzemes jahtklubs Liepājā”

Kurzemes jahtklubs Liepājā
                Sk. „Kurzemes jachtklubs biedrība”

Kurzemes kuģu īpašnieku biedrība * 12.04.1934.  + 06.07.1936.

Kurzemes Latvijas bezpartejiskā atbrīvotāju biedrība * 25.02.1927. + 15.02.1941.

Kurzemes latviešu sieviešu biedrība * 24.07.1935. + 09.09.1940.
                24.07.1935. izveidota apvienojot:
                                „Kurzemes sieviešu apvienību”
                                „Liepājas mājturības veicināšanas biedrību”
                                „Biedrību „Nākotnes sieviete”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Latvju sieviešu biedrība Kurzemē”

Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienība * 07.09.1928. + 27.05.1936.

Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrība * 28.08.1923. + 07.04.1936.

Kurzemes lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība * 06.09.1935. + 16.12.1937.
                16.12.1937. iekļauta „Liepājas patērētāju biedrība „Centība”

Kurzemes lauku diriģentu biedrība * 04.05.1933.

Kurzemes mednieku biedrība * 26.06.1925. + 25.07.1938.

Kurzemes motociklistu biedrība * 06.06.1928. + 30.11.1940.

Kurzemes muzeja biedrība * 14.11.1922. + 09.09.1940.

Kurzemes nepilngadīgo labošanas patversmju un zemkopības kolonijas biedrība
                * 29.05.1898. + 1915.

Kurzemes patronāta biedrība * + 09.09.1940.

Kurzemes pilsētas hipotēkas biedrība * 31.05.1872. + 1915.

Kurzemes pilsētas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                * 18.06.1903. + 1915.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”

Kurzemes sporta un kultūras biedrība * 27.03.1930. + 29.03.1935.

Kurzemes strādnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepājas strādnieku krājaizdevu sabiedrība”

Kurzemes vidusskolu skolotāju biedrība * 13.03.1930. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Kurzemes zivkopju sabiedrība * 17.09.1931.
                14.09.1939. pārdēvēta agrāk „Latvijas zivkopju kooperatīvs”

Latviešu derīgu rakstu biedrība „Auseklis” * 13.12.1919. + 03.06.1938.

Latvijas apvienotā mākslas un arodu izglītības biedrība * 16.02.1926. + 28.05.1938.

Latvijas atvaļināto karavīru krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepājas kredītbiedrība”

Latvijas avioklubs * 30.04.1925. + 16.03.1936.

Latvijas darba pionieru biedrība * 01.11.1927. + 15.02.1941.

Latvijas dārzkopības centrālbiedrība * 03.11.1932. + 15.02.1941.

Latvijas I dramatiskā studija „Kolektīvs” * 14.12.1926. + 22.10.1934.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs „Liepājas dzelzceļnieks”
                * 23.07.1925. + 13.02.1936.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.

Latvijas importa eksporta un transporta artelis * 11.10.1919. + 15.02.1941.

Latvijas kara kritušo kareivju ģimeņu palīdzības biedrība * 10.08.1922. + 31.03.1938.

Latvijas kristīgo savienība „Baltais karogs” * 19.08.1926. + 06.02.1935.

Latvijas miera un brīvības liga * 15.12.1932. + 27.06.1937.

Latvijas muziķu biedrības Liepājas krājaizdevu sabiedrība * 16.11.1926. + 04.07.1939.
                04.07.1939. iekļauta „Liepājas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas philatelistu klubs * 17.11.1920. + 03.02.1933.

Latvijas septitītās dienas adventistu biedrība „Taisnība” * 20.08.1931. + 23.10.1934.

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība „Kursa” *15.11.1922. +03.02.1941.          
                12.12.1928. pārdēvēta agrāk „Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība”
                12.11.1935. pārd. agrāk „Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība„Kursa”
                06.07.1937. pievienota “Talsu Tukuma studentu biedrība

Latvijas zivkopības centrālbiedrība
                Sk. „Latvijas zivkopju un zvejnieku biedrību centrālā savienība”

Latvijas zivkopju biedrību centrālā savienība * 25.06.1924. + 07.03.1940.
                13.12.1928. pārdēvēta agrāk „Latvijas zivkopības centrālbiedrība”
                13.09.1929. pārdēvēta agrāk „Latvijas zivkopju un zvejnieku biedrību centrālā savienība”

Latvijas zivkopju kooperatīvs
                Sk. „Kurzemes zivkopju sabiedrība”

Latvijas zivkopju un zvejnieku biedrību centrālā savienība
                Sk. „Latvijas zivkopju biedrību centrālā savienība”

Latvijas žīdu lauksaimniecības veicināšanas sabiedrība* 20.02.1930. + 15.02.1941.

Latvju sieviešu biedrība Kurzemē
                Sk. „Kurzemes latviešu sieviešu biedrība”

Lauksaimniecības biedrība „Zieds” * 13.11.1924. + 24.10.1934.

Lejas Kurzemes aptiekāru biedrība * 27.03.1924. + 11.06.1936

Lejas Kurzemes aptieku darbinieku biedrība * 20.03.1923. + 19.04.1937.

Lejas Kurzemes cukurbiešu audzētāju biedrība * 02.03.1933. + 08.04.1939.

Lejas Kurzemes dārzkopju biedrība * + 20.11.1940.

Lejas Kurzemes futbola savienība
                Sk. „Kurzemes apgabala futbola savienība”

Lejas Kurzemes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepājas krājaizdevu sabiedrība”

Lejas Kurzemes lauksaimniecības biedrība * 13.11.1924. + 26.08.1937.

Lejas Kurzemes lauksaimnieku centrālā savienība * 18.09.1920. + 15.02.1941.

Lejas Kurzemes lauku diriģentu biedrība * + 15.02.1941.

Lejas Kurzemes melnraibo lopu audzēšanas biedrība * 04.02.1927. + 24.02.1940.

Lejas Kurzemes putnkopju biedrība
                Sk. „Liepājas putnkopības pārraudzības biedrība”

Lejas Kurzemes radio biedrība * 02.04.1925. + 24.05.1939.

Lejas Kurzemes saldūdeņu zvejnieku kooperatīvs * 08.03.1934.  + 19.09.1935.

Lejas Kurzemes sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība * 20.02.1923. + 20.11.1940.
               
Lejas Kurzemes zvejnieku kooperatīvu savienība * 26.04.1934. + 31.01.1939.

Lielā ģilde Liepājā * 05.05.1928. + 30.06.1936.

Liepājas adītāju un audēju sabiedrība * 12.10.1939.

Liepājas aizdevu labdarības ebreju biedrība pie lūgšanas nama
                Graudu ielā 15. * 19.02.1909. + 1915.

Liepājas aizdevu un krājkase * + 27.11.1940.
                18.02.1937. pievienota „Liepājas vācu Baltijas skolotāju krājaizdevu kase”

Liepājas Aizputes jūrmalas rajona zvejnieku biedrību apvienība
                * 09.10.1923. + 06.03.1940.

Liepājas 15. aizsargu pulka sporta klubs * 24.01.1935. + 25.07.1940.

Liepājas 13. aizsargu pulks * 30.03.1919. + 1940.

Liepājas Aleksandra Ņevska pareaizticīgo brālība * 27.03.1923. + 24.03.1941.

Liepājas amatnieku biedrība „Handwerkerverein” * 21.02.1920. + 02.11.1936.

Liepājas amatnieku biedrība * 25.02.1937. + 31.12.1940.

Liepājas amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 08.09.1938.

Liepājas amatnieku sabiedrība „Apgāde” * 12.10.1939.

Liepājas amatnieku un jūrnieku palīdzības un bēru kase * 14.10.1888. + 1915.

Liepājas amatnieku un jūrnieku savstarpīgas palīdzības biedrības krajaizdevu sabiedrība *23.01.1904. + 1915.

Liepājas amatnieku un maztirgotāju krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Žīdu kredītbiedrība”

Liepājas apavu piegādātāju biedrība * 20.10.1932. + 06.7.1936.

Liepājas apavu un ādas apstrādātāju arodnieciskā biedrība * 25.02.1920. + 28.01.1929.

Liepājas apbedīšanas biedrība * 07.05.1846. [1789] + 28.01.1932.

Liepājas apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 18.05.1926. + 04.07.1939.
                04.07.1939. iekļauta „Liepājas darbinieku krajaizdevu sabiedrībā”

Liepājas apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 15.02.1934. + 15.02.1941.

Liepājas apkārtnes mednieku biedrība * 1924. + 18.03.1941.
                14.07.1938. pārdēvēta agrāk „Grobiņas un apkārtnes mednieku biedrība”

Liepājas apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 07.04.1936. + 18.04.1941.

Liepājas apriņķa savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.”Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Zeme”

Liepājas apriņķa skolotāju aroda biedrība * 10.01.1920. + 21.09.1939.
                18.08.1924. pārdēvēta agrāk „Grobiņas apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Liepājas apvienota galdnieku kooperatīvs „Mēbeļu centrāle” * 31.03.1936. + 09.03.1939.
                09.03.1939. iekļauta „Liepājas galdnieku sabiedrībā”

Liepājas atraitņu un bāreņu apgādības biedrība * 1796. + 13.04.1940.
                27.01.1925. pārdēvēta agrāk „Liepājas atraitņu un bāreņu apgādības iestāde”

Liepājas atraitņu un bāreņu apgādības iestāde
                Sk. „Liepājas atraitņu un bāreņu apgādības biedrība”

Liepājas atraitņu un bāreņu patversmes kase * 33.06.1816. + 1915.

Liepājas autoīpašnieku biedrība * 23.02.1926. + 04.04.1936.

Liepājas autoīpašnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.12.1933. + 16.10.1936.

Liepājas automobiļu klubs * 28.05.1930. + 18.03.1941.

Liepājas autovadītāju biedrība * 12.05.1925. + 30.05.1938.

Liepājas baložu sporta klubs * 08.01.1929. + 19.12.1939.

Liepājas baptistu izglītības biedrība * 10.08.1922. + 04.05.1935.

Liepājas bēgļu palīdzības biedrība * 25.02.1920.

Liepājas Bemera atraitņu patversme * 31.12.1896. + 1915.

Liepājas bērnu aizsardzības biedrība * 21.09.1909. + 15.02.1941.

Liepājas bērnu draugu biedrība * 28.10.1924. + 14.07.1936.
                14.07.1936. iekļauta „Latvijas bērnu draugu biedrībā”

Liepājas I bēru kase * 20.06.1879. + 1915.

Liepājas II bēru kase * 20.06.1879. + 1915.

Liepājas III bēru kase * 19.09.1885. + 1915.

Liepājas IV bēru kase * 19.09.1885. + 1915.

Liepājas V bēru kase * 21.04.1888. + 1915.

Liepājas VI bēru kase * 28.05.1888. + 1915.

Liepājas VII bēru kase * 24.01.1889. + 1915.

Liepājas VIII bēru kase * 18.06.1890. + 1915.

Liepājas IX bēru kase * 26.08.1890. + 1915.

Liepājas X bēru kase * 29.08.1890. + 1915.

Liepājas XIV bēru kase * 31.01.1892. + 1915.

Liepājas biedrība „Der Libauschen Mussengeselschaft”
                Sk. „Liepājas vācu biedrība „Musse”

Liepājas biedrība „Mantu pārvadātājs” * + 15.08.1939.

Liepājas biedrība „Šlarafija” * 12.01.1907. + 28.10.1938.
                28.10.1938. iekļauta „Rīgas biedrībā „Šlarafija”

Liepājas bijuša komercinstitūta biedrība „Korporācija Fraternitas Libavensis”
                * + 18.06.1938.

Liepājas biroju un tirdzniecības uzņēmumu darbinieku arodu biedrība
                * 1924. + 08.05.1930.

Liepājas biržas biedrība „Libauschen Boerse” * 15.08.1880. + 06.04.1922.

Liepājas biškopības biedrība * 12.02.1924. + 12.05.1938.

Liepājas Blaumaņa 551. Mazpulks * 17.01.1935. + 1940.

Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1870.
                05.06.1935. pievienota „Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Trauksme”
                10.03.1938. pievienota „Liepājas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
                               biedrība „Trauksme”

Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Trauksme” * 09.10.1923.+ 05.06.1935.
                05.06.1935. iekļauta „Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Liepājas būrotāju un airētāju biedrība „Nord” * 07.03.1885. + 1915.

Liepājas būvamatnieku biedrība * 30.09.1904.  + 1915.

Liepājas būvamatnieku un strādnieku arodnieciskā arodbiedrība
                * 04.03.1920. + 28.01.1929.

Liepājas cietumu darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 13.10.1932. + 11.07.1938.

Liepājas Čakstes 593. Mazpulks * 28.01.1935. + 1940.

Liepājas dabas zinātniskā „Kepelera” biedrība * + 15.08.1934.

Liepājas darba artelis * 18.02.1932. + 02.06.1938.

Liepājas darba artelis „Ražotājs” * 01.06.1933. + 23.05.1935.

Liepājas darba artelis „Rekords” * 04.05.1933. + 17.05.1935.

Liepājas darba artelis „Spēks” * 29.08.1935. + 02.06.1938.

Liepājas darba sabiedrība „Ekspresis” * 02.02.1922. + 14.12.1939.

Liepājas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 04.07.1939.
                04.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Liepājas apgabaltiesas darbinieku krājaizdevu sabiedrību”
                                „Liepājas muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrību”
                                „Latvijas muziķu biedrības Liepājas krājaizdevu sabiedrību”
                                „Liepājas krājaizdevu sabiedrību”
                                „Nacionālo Latvijas atvaļināto karavīru Liepājas krājaizdevu sabiedrību”

Liepājas dārzkopības biedrība * 27.03.1920. + 17.06.1941.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk „Pirmā Liepājas dārzkopības biedrība”

Liepājas dējas klubs * 13.04.1926. + 30.11.1934.

Liepājas dējas pulciņš * 27.02.1907. + 24.04.1909.

Liepājas dramatiskā un muzikālā biedrība „Klints” * 04.12.1930. + 13.01.1939.

Liepājas drāšu fabrikas sporta klubs * 22.11.1928.+ 05.08.1938.
                05.08.1938. iekļauta „Biedrībā „Latvijas arodorganizaciju sports”

Liepājas drāšu fabrikas ugunsdzēsēju biedrība * 02.08.1939.

Liepājas Draudzīgā aicinājumā 595. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Liepājas drēbnieku un šuvēju strādnieku arodnieciskā biedrība
                * 28.02.1920. + 23.09.1930.

Liepājas drogistu biedrība * 26.03.1931. + 06.07.1936.

Liepājas dzelzceļmezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.09.1930.

Liepājas dziedāšanas biedrība „Liedertafel”
                Sk. „Liepājas vācu dziedāšanas biedrība „Liedertafel”

Liepājas dziedāšanas un dramatiskais pulciņš „Ljutņa” * 16.05.1908. + 01.06.1912.

Liepājas dzīvokļu īrnieku savienība * 14.06.1921. + 15.02.1941.

Liepājas ebreju aizdevu labdarības biedrība „Gmiles Chesed” pie lūgšanas nama
                Graudu ielā 15. * 23.10.1924.

Liepājas ebreju aizdevu labdarības biedrība „Gmiles Chesed” pie lūgšanas nama
                Jūrmalas ielā 5. * 16.06.1928. + 15.02.1941.

Liepājas ebreju aizdevu labdarības biedrība „Gmiles Chesed” pie lūgšanas
                                nama Jāņa iela 8. * 08.01.1924. + 17.08.1939.

Liepājas ebreju aizdevu labdarības biedrība „Gmiles Chesed” pie lūgšanas
                                nama Pētera ielā 13. * 1900. + 03.10.1939.

Liepājas ebreju amatnieku aizdevu labdarības biedrība „Poalei Cedek” * + 26.05.1939.
27.01.1925. pārdēvēta agrāk „Liepājas ebreju darbinieku palīdzības biedrība „Poalei Cedek”

Liepājas ebreju amatniecības skolas biedrība * 25.06.1924. + 16.11.1935.
                16.11.1935. iekļauta „Amatniecības un zemkopības izplatīšanas biedrība
                               starp ebrejiem „Ort”

Liepājas ebreju apbedīšanas biedrība * 29.11.1867. + 1915.

Liepājas ebreju apģērbu apgādāšanas biedrība
Sk. „Liepājas žīdu apģērbu apgādāšanas biedrība”

Liepājas ebreju darbinieku palīdzības biedrība „Poalei Cedek”
                Sk. „Liepājas ebreju amatnieku aizdevu labdarības biedrība „Poalei Cedek”

Liepājas ebreju izglītības biedrība „Tora Vderech Erec” * + 15.02.1941

Liepājas ebreju klubs * 29.1.1927. + 15.02.1941.

Liepājas ebreju krājaizdevu sabiedrība „Gmiles Chesed” pie lūgšanas nama Liepajā Čefkina ielā 27. * 09.10.1930. + 06.07.1939.

Liepājas ebreju kultūras biedrība * 05.12.1922. + 12.01.1939.

Liepājas ebreju kultereli izglītības biedrība „Veker” * 16.03.1922. + 15.02.1941.

Liepājas ebreju labdarības biedrība „Jaunmeidi Nauflim” * + 15.02.1941.

Liepājas ebreju labdarības biedrība„Tmiho Loanim” cīņai ar ubagošonu un
                patvērsmes „Maušav Skenim” ierīkosanai * 19.01.1908. + 14.03.1911.

Liepājas ebreju macu izgatavošanas biedrība * 15.09.1925. + 20.06.1935.

Liepājas ebreju miesnieku kooperatīvs * 23.10.1924. + 05.02.1931.

Liepājas ebreju miesnieku savstarpīgā palīdzības biedrība „Zivšei Cedek”
                * 15.02.1921. + 13.03.1940.

Liepājas ebreju patversmes uzturēšanas biedrība „Maušav Skeinim” * + 22.03.1941.

Liepājas ebreju rituālā peldu iestādes uzturēšanas biedrība * 25.08.1930. + 15.02.1941.

Liepājas ebreju sieviešu biedrība „Palīdzība”
                Sk. „Liepājas žīdu sieviešu biedrība „Palīdzība”

Liepājas ebreju sieviešu biedrība Palestīnai kultūras darbu veicināšanas
                                * 13.11.1924. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība”

Liepājas ebreju slimnieku kopšanas biedrība
                Sk. „Liepājas žīdu virtuves uzturēšanas un slimnieku pabalstīšanas biedrība”

Liepājas ebreju trūcīgo līgavu pabalstīšanas biedrība * + 06.03.1941.

Liepājas elektriķu arodnieciskā biedrība * 28.02.1920. + 15.02.1941.

Liepājas „Erec Izraela” draugu biedrība * + 05.06.1930.

Liepājas esperanto biedrība * 23.12.1924. + 15.02.1941.
                20.04.1935. pievienota „Esperanto biedrība „Estonto”

Liepājas evaņģēliskā atturības biedrība „Palīdzība”
                Sk. „Evaņģēliskā sabiedrība „Palīdzība” Liepājā”

Liepājas evaņģēliskā jaunavu aizgādniecības biedrība * 12.05.1907. + 25.11.1939.

Liepājas evaņģēliskā jaunekļu biedrība * 1908. + 25.11.1939.

Liepājas evaņģēliski luteriskā biedrība * 28.09.1908.
                18.12.1923. pārreģistrēta

Liepājas ezera zvejniecības biedrība „Straume” * 29.04.1929. + 11.07.1939.

Liepājas ezera zvejniecības sabiedrība * 28.02.1939.

Liepājas fabrikantu apvienība * 03.12.1907. + 30.03.1936.

Liepājas filmu sabiedrība „L.F. S.” * 15.05.1931. + 02.04.1936.

Liepājas foto amatieru biedrība * 20.03.1909. + 14.03.1940.
                03.12.1936. pārdēvēta agrāk „Liepājas fotogrāfiskā biedrība”

Liepājas fotogrāfiskā biedrība
                Sk. „Liepājas foto amatieru biedrība”

Liepājas frizieru biedrība * 13.12.1928. + 31.03.1936.

Liepājas galdnieku sabiedrībā * 20.04.1928.
                09.03.1939. pievienota „Liepājas apvienota galdnieku kooperatīvs „Mēbeļu centrāle”

Liepājas garnizona sporta klubs * 30.03.1926. + 01.12.1930.

Liepājas ģimenes klubs * 27.10.1920. + 15.02.1941.

Liepājas Ģimnāzijas 580. Mazpulks * 30.01.1935. + 1940.

Liepājas grāmatrūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 25.02.1920.

Liepājas Helēnas patversmes mazbērnu novietnes biedrība * 16.09.1899. + 1915.

Liepājas Guebnera evaņģēliski luteriskas un evaņģēliski reformētu ticības vācu
                 atraitņu un jaunavu palīdzības iestādījums * 31.12.1902. + 1915.

Liepājas inženieru savienība * 1920. + 21.03.1936.
                04.03.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas inženieru un tehniķu savienība”
                21.03.1936. iekļauta „Latvijas inženieru biedrība”

Liepājas inženieru un tehniķu savienība
                Sk. „Liepājas inženieru savienība”

Liepājas izdaiļošanas biedrība * 15.04.1924. + 04.04.1934.

Liepājas igauņu labdarība biedrība * 07.10.1902. + 1915.

Liepājas izglītības biedrība * 26.05.907. + 15.02.1941.

Liepājas izglītības un kultūras biedrība * 01.06.1928. + 15.02.1941.

Liepājas izglītības veicināšanas biedrība * 13.02.1930. + 03.03.1941.
                30.06.1932. pārdēvēta agrāk „Augstākās izglītības veicināšanas biedrība Liepājā”

Liepājas jahtklubs * 25.11.1924. + 30.11.1940.

Liepājas jahtklubs „Nord” * 1913. + 17.03.1941.

Liepājas jātnieku biedrība * 01.12.1932. + 08.02.1938.

Liepājas jaunais teātris * + 05.02.1940.
                16.06.1928. pārdēvēta agrāk „Liepājas skatuves biedrība”

Liepājas jaunatnes šaha klubs * 02.04.1925. + 29.03.1935.

Liepājas Jūras 1155. Mazpulks * 15.01.1940. + 1940.

Liepājas juristu biedrība * 18.12.1923. + 19.01.1940.
                19.01.1940. iekļauta „Latvijas juristu biedrībā”

Liepājas jūrmalas labierīcības biedrība * 15.04.1924. + 15.10.1937.

Liepājas jūrmalas zvejniecības biedrība * 1903. + 14.07.1936.

Liepājas Jūrmalas zvejnieku savienība
Sk. „Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvs”

Liepājas jūrnieku biedrība „Neptuns” * 07.08.1920. + 15.02.1941.

Liepājas jūrskolas trūcīgo skolnieku palīdzības biedrība
                Sk. „Liepājas trūcīgo jūrskolnieku palīdzības biedrība”

Liepājas Kadima biedrība
                Sk. „Liepājas žīdu kultūras biedrība”

Liepājas Kalpaka pamatskolas 787. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Liepājas kamermūzikas biedrība * 06.08.1901. + 1915.

Liepājas kantoru un veikalu kalpotāju arodnieciskā biedrība * 21.02.1920. + 15.02.1941.

Liepājas Kara ostas darbnīcu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Tosmares brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Liepājas Kara ostas mednieku biedrība * 26.09.1929.

Liepājas kokrūpnieku un koktirgotāju savienība * 05.02.1921. + 30.03.1936.

Liepājas komercinstitūta studējošo biedrība „Fraternitas Curensis”
                Sk. „Korporācijas „Neo Curonia”

Liepājas komercinstitūta žīdu studējošo biedrība „Korporācijas Cionia”
                                * 09.01.1930. + 06.10.1937.

Liepājas Kronvalda 596. Mazpulks * 04.02.1935. + 1940.

Liepājas komercskolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 17.03.1905. + 1915.

Liepājas kooperatīvs „Dzīve” * 28.08.1920. + 09.03.1935.

Liepājas kooperatīvs „Konkordija” * + 05.02.1931.

Liepājas kooperatīvs „Vzaimnaja pļza” * + 20.12.1934.

Liepājas kopējā slimo kase * 09.04.1921.
                22.01.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas pilsētas kopējā slimo kase”
                15.05.1935. pievienota „Aizputes kopējā slimo kase”
                26.08.1937. pievienota „Liepājas un apkārtnes pagaidu strādnieku slimo kase”

Liepājas krājaizdevu kase * 15.11.1877. + 1915.

Liepājas krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1924. + 04.07.1939.
                28.04.1938. pārdēvēta agrāk „Lejas Kurzemes krājaizdevu sabiedrība”
                04.07.1939. iekļauta „Liepājas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Liepājas krājaizdevu sabiedrība * 30.04.1894. + 21.11.1933.
                10.03.1925. pārdēvēta agrāk „Liepājas krāj un aizdevu biedrība”

Liepājas krājaizdevu sabiedrība „Kredīts” * 13.04.1896.
                25.05.1923. pārdēvēta agrāk „Liepājas amatnieku un maztirgotāju
                                krājaizdevu sabiedrība”
                14.01.1937. pievienota „Liepājas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Žīdu kredītbiedrība”
                14.12.1939. pievienota „Kuldīgas ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas krāj un aizdevu biedrība°
                Sk. „Liepājas krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas kredītbiedrība * 11.05.1926. + 22.07.1936.
                26.03.1931. pārdēvēta agrāk „Latvijas atvaļināto karavīru krājaizdevu sabiedrība”

Liepājas Krišjāņa Valdemāra 597. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Liepājas krievu biedrība * 16.12.1924. + 02.06.1939.

Liepājas krievu dramatiskās mākslas pulciņš * 17.10.1922. + 25.07.1938.

Liepājas krievu dramatiskais pulciņš
                Sk. „Liepājas saviesīgā biedrība”

Liepājas I krievu pamatskolas krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1924. + 29.08.1933.

Liepājas krievu pulciņš * 03.07.1919.

Liepājas krievu skolas biedrība * 14.11.1922. + 15.02.1941.

Liepājas krievu vingrošanas biedrība „Sokoli” * 15.09.1932. + 15.02.1941.
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vingrošanas biedrība „Russkij Sokol” Liepājā”

Liepājas kristīgi reliģiski filozofiskais pulciņš * 09.01.1923. + 03.03.1930.

Liepājas kuģu vadītāju mehāniķu un zvejniecības skolas trūcīgo skolnieku palīdzības
                                biedrība * 23.10.1930.

Liepājas kulturālā izglītības biedrība * 25.08.1924. + 25.07.1938.

Liepājas kultūras biedrība * 02.05.1929. + 12.08.1937.

Liepājas latviešu ārstu biedrība * 23.01.1930. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Liepājas latviešu biedrība * 23.05.1903. + 02.08.1940.
                28.10.1938. pievienota „Liepājas latviešu labdarības biedrība”

Liepājas latviešu dramatiskā biedrība * 12.02.1907. + 14.03.1940.

Liepājas latviešu dziedāšanas un mūzikas biedrība * 02.07.1919. + 25.03.1931.

Liepājas latviešu grāmatu izdēvēju biedrība * 19.09.1895. + 1915.

Liepājas latviešu jauniešu biedrība * 06.11.1920. + 15.02.1941.

Liepājas latviešu kooperatīva sabiedrība * 15.12.1932. + 04.12.1938.

Liepājas latviešu kooperatīvs * 1920. + 07.11.1929.

Liepājas latviešu labdarības biedrība * 1880. + 28.10.1938.
                28.10.1938. iekļauta „Liepājas latviešu biedrībā”

Liepājas latviešu mākslas veicināšanas biedrība * 23.08.1919. + 09.09.1940.

Liepājas latviešu miesnieku un gaļas tirgotāju savstarpējā palīdzības biedrība
                * 20.11.1923. + 30.03.1936.

Liepājas latviešu namīpašnieku apvienība * 14.07.1931. + 02.06.1939.

Liepājas latviešu palīdzības biedrība * 1890. + 1915.

Liepājas latviešu Romas katoļu savstarpējā palīdzības biedrība
                * 17.12.1909. + 15.02.1941.

Liepājas latviešu saviesīgā biedrība „Zvaigzne” * + 15.10.1935.
                09.10.1923. pārreģistrēta

Liepājas latviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 18.09.1888. + 1915.

Liepājas latviešu skatuves biedrība * 1912.

Liepājas latviešu skolotāju savienība
                Sk. „Liepājas nacionālā skolotāju biedrība”

Liepājas latviešu skolotāju savienības krājaizdevu kase * 27.01.1925. + 1941.

Liepājas latviešu uguns apdrošināšanas biedrība * 10.11.1921.

Liepājas lauksaimniecības biedrība * 12.02.1924. + 18.10.1934.

Liepājas lietaviešu biedrība
                Sk. „Liepājas lietuviešu kultūras veicināšanas biedrība”

Liepājas lietaviešu kooperatīvs * 28.01.1920.

Liepājas lietaviešu kultūras veicināšanas biedrība * 1911. + 07.08.1935.
                27.11.1923. pārdēvēta agrāk „Liepājas lietuviešu biedrība”

Liepājas lietaviešu savstarpējā palīdzības biedrība „Pašpalīdzība”
                Sk. „Liepājas lietuvju savstarpējā palīdzības biedrība „Pašpalīdzība”

Liepājas lietuvju savstarpējā palīdzības biedrība „Pašpalīdzība” * 25.10.1904. + 15.02.1941.
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Liepājas lietaviešu savstarpējā palīdzības
                                biedrība „Pašpalīdzība”

Liepājas lietuvju katoļu biedrība „Globa” * 30.03.1926. + 20.10.1934.

Liepājas lietuvju sieviešu Svētas Zītas biedrība * + 09.09.1940.
                16.12.1924. pārdēvēta agrāk „Lietaviešu katoļu sieviešu Sv. Zītas biedrība Liepājā”

Liepājas literārā biedrība * 31.12.1885. + 1915.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk „Liepājas literatūriskā mūzikas biedrība”

Liepājas literatūriskā mūzikas biedrība
                Sk. „Liepājas literārā biedrība”

Liepājas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.02.1924. + 24.10.1934.

Liepājas lopu aizsargāšanas biedrība * 20.06.1896. + 1915.

 

 
Izmaiņas 17.11.2015 Kontakti