Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPĀJA
1625
Liepājas apriņķis

Liepaja_1899

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Liepājas nodaļa * 08.10.1929.

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Liepājas nodaļa * 08.05.1931.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 23.07.1928.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.
                Liepājas un apkārtnes nodaļa * 30.06.1927.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Liepājas nodaļa * 18.04.1934.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Liepājas nodaļa * 18.08.1925.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Liepājas nodaļa * 27.01.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Liepājas nodaļa * 19.05.1928.

Centrālā darba invalīdu biedrība * 09.12.1930. + 04.09.1936.
                Liepājas nodaļa * 09.11.1931.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Liepājas nodaļa * 08.11.1926.
                Žīdu nodaļa * 21.02.1931.

Darbīgā Palestīnas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.
                Liepājas nodaļa * 29.05.1929.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Liepājas nodaļa * 01.12.1925.

Ebreju jaunatnes biedrība “Avivia” * 10.04.1929. + 17.02.1936.
                Liepājas nodaļa * 28.03.1930.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Liepājas nodaļa * 06.05.1921.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Liepājas nodaļa * 16.06.1920.

Emigdirekt biedrība * 13.02.1924. + 01.05.1937.
                Liepājas nodaļa * 12.04.1924.

Evaņģēliskā sadraudze Latvijā * 10.01.1923. + 1941.
                Liepājas nodaļa * 09.10.1925.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Liepājas nodaļa * 30.03.1920.

Izraeļa biedrība  “Mahchane Isroel” * 17.03.1936. + 05.04.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Izraeļa apvienība “Mahchane Isroel”
                Liepājas nodaļa * 05.06.1936.

Jaunatnes audzināšanas biedrība * 12.08.1925. + 17.11.1936.
                15.10.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas Laifu brigāde biedrība”
                17.11.1936. iekļauta “Latvijas skautu centrālā organizācijā”
                Liepājas nodaļa * 10.12.1926.

Ķeizariskā krievu tehniskā biedrība *
                Liepājas nodaļa * 1896.

Kurzemes ekonomiskā biedrība * 1839. + 22.06.1936.
                28.01.1924. pārdēvēta agrāk „Die Kurlaendische Oekonomische Gesellschaft”
                Liepājas nodaļa * 29.12.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Liepājas nodaļa * 17.08.1921.

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941.
                Liepājas nodaļa * 23.02.1931.

Latviešu saimnieciskais centrs biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1935.
                Liepājas nodaļa * 04.01.1933.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Liepājas nodaļa * 14.11.1934.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Liepājas nodaļa * 28.10.1930.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 20.04.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Liepājas nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Liepājas nodaļa * 16.04.1930.

Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 10.10.1928. + 13.12.1937.
                Liepājas nodaļa * 13.11.1928.

Latvijas arodu biedrību centrālbirojs * 15.12.1920. + 08.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 15.05.1923.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.
                Liepājas nodaļa * 09.07.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Liepājas nodaļa * 03.05.1924.

Latvijas baletdejotāju biedrība * 05.04.1932. + 25.05.1940.
                Liepājas nodaļa * 21.10.1932.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Liepājas nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas centrālā tūristu biedrība * 24.04.1929. + 26.04.1935.
                Liepājas nodaļa * 26.08.1930.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Liepājas nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934.
                Liepājas nodaļa * 07.04.1928.

Latvijas darba jaunatnes kultūras biedrība * 05.03.1924. + 13.01.1926.
                Liepājas nodaļa * 04.12.1924.

Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Liepājas nodaļa * 13.03.1929.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrība * 05.04.1932. + 19.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 28.06.1932.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Liepājas nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Liepājas nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 27.04.1927.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona Davīda
                                Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Liepājas nodaļa * 05.03.1932.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Liepājas Betlēmes draudzes nodaļa * 08.03.1923.
                Liepājas Krusta draudzes nodaļa * 08.03.1923.

Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība * 29.09.1924. + 30.04.1935.
                30.04.1935. iekļauta “Rīgas latviešu skolotāju biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 30.11.1928.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Liepājas nodaļa * 09.03.1929.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Liepājas nodaļa * 14.04.1920.

Latvijas grāmatvežu biedrība * 21.01.1920.
                06.04.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatvežu savienība”
                Liepājas nodaļa * 15.03.1929.

Latvijas inteliģento darbinieku vispārējā bezdarba apkarošanas biedrība * 31.12.1932. + 20.12.1937.
                Liepājas nodaļa * 21.02.1933.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Liepājas nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas jaunsaimnieku un mazgruntnieku palīdzības biedrība * 11.07.1931. + 09.02.1937.
                Liepājas nodaļa * 15.02.1933.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Liepājas nodaļa * 29.12.1926.

Latvijas jūrnieku savienība * 06.04.1921. + 14.03.1938.
                Liepājas nodaļa * 02.07.1921.

Latvijas jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju savienība * 12.07.1921. + 08.05.1936.
                Liepājas nodaļa * 10.08.1921.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Liepājas nodaļa * 03.06.1920.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Liepājas nodaļa * 03.11.1925.

Latvijas kino filmu darbinieku biedrība "Ekrāna darbinieks" * 24.05.1922. + 08.05.1936.
                Liepājas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Liepājas nodaļa * 16.03.1927.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Liepājas nodaļa * 04.04.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Liepājas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”
                Liepājas jaunatnes „Bergan” nodaļa * 14.08.1929. + 11.02.1935.
                Liepājas jaunatnes „Fester Vilde” nodaļa * 04.02.1926.
                Liepājas jaunatnes „Jugenfreunde” nodaļa * 04.02.1926.
                Liepājas jaunatnes „Veekraf” nodaļa * 04.02.1926.
                Liepājas latviešu „Cīņa nepagurst” nodaļa * 14.08.1929. + 11.02.1935.

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība * 24.05.1922.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas vispārējā lauksaimniecības darbinieku biedrība”
                Liepājas nodaļa * 25.01.1924.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Liepājas nodaļa * 21.05.1930.

Latvijas makšķernieku biedrība * 15.10.1924. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrība”
                Liepājas nodaļa * 09.06.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Liepājas nodaļa * 12.02.1924. + 26.01.1932.

Latvijas metālrūpniecībā nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 07.11.1928. + 09.06.1931.
                Liepājas nodaļa * 13.12.1928.

Latvijas mežkopju savienība * 01.02.1922. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 12.12.1927.

Latvijas muziķu biedrība * 20.12.1922. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta “Latvijas muzikas veicināšanas biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 13.02.1924.

Latvijas nacionālo drēbnieku meistaru biedrība * 29.11.1922. + 26.11.1936.
                Liepājas nodaļa * 17.06.1924. + 07.11.1934.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība *30.03.1920. +04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Liepājas nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Liepājas nodaļa * 28.03.1930.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Liepājas nodaļa * 09.03.1931.

Latvijas pensionāru biedrība * 21.09.1927. + 18.11.1940.
                Liepājas nodaļa * 16.04.1928. + 15.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 01.02.1938.

Latvijas piensaimniecību darbinieku palīdzības biedrība * 16.01.1924. + 13.03.1941.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas piensaimniecības darbinieku biedrība”
                Liepājas nodaļa * 13.08.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Liepājas nodaļa * 18.10.1923.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Liepājas nodaļa * 07.04.1930.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Liepājas nodaļa * 15.12.1933.

Latvijas radiobiedrību savienība * 06.03.1926. + 12.12.1940.
                Liepājas nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Liepājas nodaļa * 21.09.1926.

Latvijas Sarkanā Krusta biedrība * 20.11.1918.
                Liepājas nodaļa * 16.04.1919.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.
                Liepājas nodaļa * 11.07.1933.

Latvijas sieviešu biedrība * 11.07.1933. + 25.11.1936.
                Liepājas nodaļa * 03.10.1933.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Liepājas nodaļa * 27.02.1929.

Liepājas scenogrāfu sistēmas „Arends” biedrība * 20.03.1910. + 1915.

Latvijas strādnieku esperanto biedrība * 31.12.1926. + 25.09.1929.
                Liepājas nodaļa * 08.06.1927.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 13.01.1923.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 06.05.1926.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Liepājas nodaļa * 19.11.1924.

Latvijas tehnisko skolu skolotāju biedrība * 26.11.1924. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 25.06.1928.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Liepājas  nodaļa * 09.06.1920.

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.
                Liepājas nodaļa * 28.11.1929.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 30.03.1920. + 28.11.1928.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas transporta strādnieku arodnieciskā biedrība”
                22.02.1928. pārdēvēta agrāk “Latvijas transportstrādnieku arodnieciskā biedrība”
                Liepājas nodaļa * 19.11.1926.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 14.11.1928. + 25.09.1929.
                Liepājas nodaļa * 17.12.1928.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 31.03.1926.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Liepājas nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Liepājas nodaļa * 05.12.1933.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Liepājas nodaļa * 09.03.1923.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Liepājas nodaļa * 27.03.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Liepājas 14. novads * 20.08.1925.
                Liepājas jūras vanagu 34. novads * 02.05.1929.

Latvijas veģetāriešu biedrība * 31.08.1927. + 30.11.1940.
                Liepājas nodaļa * 20.06.1929.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 10.05.1921.

Latvijas vispārējā strādnieku arodbiedrība * 24.11.1931. + 19.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 06.06.1932.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 08.12.1926.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Liepājas nodaļa * 05.03.1925.

Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 09.02.1932.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Liepājas nodaļa * 12.07.1921. + 28.09.1932.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Liepājas nodaļa * 30.05.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Liepajas nodaļa * 14.03.1921.
                Vecliepājas nodaļa * 15.09.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Liepājas nodaļa * 26.07.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Liepājas nodaļa * 01.07.1925.

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība * 25.03.1925.  + 29.11.1934.
                29.11.1934. iekļauta “Latvijas preses biedrībā”
                Liepājas nodaļa * 18.03.1930.

Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis” * 23.01.1924. + 14.01.1941.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis”
                Liepājas nodaļa * 15.02.1928.

Lietaviešu jaunatnes biedrība Latvijā "Ruta" * 23.08.1923. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “ Latvijas lietuvju apvienība”
                Liepājas nodaļa * 31.08.1924. + 10.09.1934.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Liepājas nodaļa * 14.04.1931.

Mūsu fronte biedrība * 03.10.1930. + 29.10.1936.
                Liepājas nodaļa * 28.05.1932.

Nacionālā grāmatrūpnieku arodnieku biedrība * 25.04.1923. + 01.12.1936.
                01.12.1936. iekļauta “Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība”
                Liepājas nodaļa * 20.04.1925.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Liepājas nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Liepājas nodaļa * 27.02.1924.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Liepājas nodaļa * 24.07.1922.

Palestīnas līga Latvijā * 05.07.1925. + 23.11.1939.
                Liepājas nodaļa * 26.06.1929.

Palestīnas pionieru biedrība “Hecholucs” Latvijā * 27.05.1933. + 07.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 06.09.1933.

Palīdzības biedrība “Dzīve” * 09.04.1930. + 24.10.1933.
                Liepājas nodaļa * 22.10.1932.

Parīzes pilsoniskās inženieru skolas “Ecole du genie civil” bijušo un esošo audzēkņu biedrība  * 01.06.1927. + 10.02.1937.
                Liepājas nodaļa * 30.05.1928.

Pededzes pagasta krievu kultūras veicināšanas biedrība * 27.09.1932. + 11.02.1936.
                Liepājas nodaļa * 15.02.1933.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Liepājas nodaļa * 19.08.1929.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Liepājas nodaļa * 18.08.1933.

Rīgas baltkrievu izglītības biedrība "Belorusskaja hata" * 17.12.1924. + 12.05.1934.
                Liepājas nodaļa * 03.09.1929.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 05.03.1935.
                Liepājas nodaļa * 20.03.1921.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Liepājas nodaļa * 02.06.1933.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Liepājas nodaļa * 20.06.1929.

Strādnieku biedrība “Fizkultūra” * 03.10.1928. + 25.09.1929.
                Liepājas nodaļa * 20.12.1928.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Liepājas nodaļa * 29.11.1932.

Strādnieku sanitāru biedrība * 14.10.1933. + 30.06.1934.
                Liepājas nodaļa * 26.10.1933.
                Liepājas dzelzceļa mezgla nodaļa * 05.03.1934.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Liepajas nodaļa * 20.09.1933.
                Vecliepājas nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Liepājas nodaļa * 02.12.1922.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Liepājas nodaļa * 15.06.1925.
                Pereca nodaļa * 24.04.1928.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Liepājas nodaļa * 10.09.1931.

Tautas augstskolu biedrība *19.12.1919. + 06.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 05.01.1922.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Liepājas nodaļa * 02.02.1929.

Vācijas pilsoņu biedrība Latvijā* 15.12.1914. + 20.01.1941.
                14.05.1935. pārdēvēta agrāk “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu
                                pabalstīšanas biedrība Rīgā”
                28.04.1936. pievienota “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu
                                pabalstīšanai biedrība Liepājā”
                17.03.1939. pievienota “Karā cietušo Vācijas pavalstnieku biedrība Latvijā”
                17.03.1939. pievienota “Oesterreichischer Verein biedrība”
                Liepājas nodaļa * 21.11.1935.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Liepājas nodaļa * 29.12.1906.

Vācu darbinieku savienība Latvijā * 17.12.1924. + 14.11.1939.
                Liepājas nodaļa * 26.06.1929.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Liepājas nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Liepājas nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie
Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Liepājas nodaļa * 13.03.1922.

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”
                Liepājas nodaļa * 13.04.1934. + 16.05.1940.

Vispārējā ebreju skolotāju biedrība * 08.10.1924. + 19.09.1936.
                Liepājas nodaļa * 10.03.1928.

Vispārēja darbinieku arodbiedrība * 18.02.1925. + 02.10.1934.
                Liepājas nodaļa * 15.10.1926.

Zobu tehniķu arodnieciskā biedrība * 14.04.1920. + 27.11.1936.
                Liepājas nodaļa * 01.08.1933.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 06.08.1929.

Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia” * 15.11.1932. + 23.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās jaunatnes biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia”
                Liepājas nodaļa * 30.06.1933.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Liepājas nodaļa * 13.12.1932.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Liepājas nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Liepājas nodaļa * 17.02.1925.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Liepājas nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu nacionālā Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un demobilizēto karavīru biedrība * 03.10.1933. + 27.01.1936.
                Liepājas nodaļa * 20.11.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Liepājas nodaļa * 09.09.1921.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Liepājas nodaļa * 14.01.1925.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Liepājas nodaļa * 21.04.1933.

Žīdu tautības Latvijas atbrīvotāju biedrība * 30.01.1929. + 19.07.1940.
                Liepājas nodaļa * 05.03.1929.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Liepājas nodaļa * 07.05.1933.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”
                Liepājas nodaļa * 07.01.1932. + 26.10.1937.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Liepājas nodaļa * 22.10.1926.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Liepājas nodaļa * 27.04.1923.

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti