Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Liepas_1931

Liepas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.05.1933.

Liepas izglītības biedrība „Nākotne” * 19.12.1908. + 16.02.1939.

Liepas krājaizdevu sabiedrība * 07.03.1923.

Liepas kūdras ražošanas sabiedrība * 08.05.1934.

Liepas lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                13.06.1938. pievienota „Liepas mājturības veicināšanas biedrība”

Liepas lopkopības pārraudzības biedrība * 06.09.1922. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Liepas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Liepas mājturības veicināšanas biedrība * 06.02.1934. + 13.06.1939.
                13.06.1939. iekļauta „Liepas lauksaimniecības biedrībā”

Liepas 586. Mazpulks * 06.02.1935. + 1940.

Liepas meliorācijas sabiedrība * 26.10.1928.

Liepas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 22.04.1925. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Liepas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Liepas pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Liepas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Liepas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Liepas otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Liepas patērētāju biedrība * 14.01.1920. + 17.12.1935.

Liepas piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 10.10.1931.

Liepas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.03.1881. + 18.10.1940.
                01.03.1922. pārdēvēta agrāk „Liepas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos
                                palīdzības biedrība”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Liepas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Liepas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Liepas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos palīdzības biedrība
Sk. „Liepas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepas sugas lopu audzētāju biedrība * 22.01.1930. + 03.10.1939.

Skangaļu pārtikas biedrība * 28.09.1895. + 28.11.1897.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Liepas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Liepas nodaļa * 26.02.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Liepas nodaļa * 16.06.1932.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Liepas nodaļa * 02.10.1925.

 

 
Izmainas 02.02.2013 Kontakti