Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPKALNES PAGASTS
Madonas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Liepkalnes Ozolu]

Liepkalnes_1908

Brīvības pieminekļa Liepkalnes pagasta komitēja * 10.02.1930.

Iršu kolonijas pagasta aizsargu nodaļa * 23.08.1919.

Iršu 899. Mazpulks * 03.04.1936. + 01.11.1939.

Iršu pagasta mednieku biedrība * 13.01.1926. + 07.11.1939.
21.03.1939. pārdēvēta agrāk „Liepkalnes Iršu mednieku biedrība”

Liepkalna lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pērseja”
                                * 17.03.1926. + 30.07.1930.

Liepkalna Ozolu bezmaksas tautas bibliotēka * 24.05.1912. + 1916.

Liepkalna Ozolu bibliotēkas  biedrība * 04.09.1896. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Liepkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Liepkalna Ozolu krājaizdevu sabiedrība * 12.12.1923. + 27.03.1929.

Liepkalna Ozolu lauksaimniecības biedrība * 16.04.1904. + 18.12.1934.
.
Liepkalna Ozolu mūzikas palīdzības biedrība * 07.03.1908. + 1916.

Liepkalna Ozolu pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Liepkalna Ozolu patērētaju biedrība „Ozols” * 11.05.1921. + 24.04.1934.

Liepkalna Ozolu piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.

Liepkalna Ozolu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Liepkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepkalnes dārzkopības pārraudzības biedrība * 10.03.1931. + 16.12.1938.

Liepkalnes Iršu mednieku biedrība
                Sk. „Iršu pagasta mednieku biedrība”

Liepkalnes krājaizdevu sabiedrība * 1924.

Liepkalnes kultūras biedrība „Jaunsaimnieks” * 07.03.1928. + 29.01.1935.

Liepkalnes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                13.06.1938. pievienota „Liepkalna Ozolu bibliotēkas  biedrība”
                13.06.1938. pievienota „Liepkalnes Ozolu lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.06.1938. pievienota „Liepkalnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Liepkalnes lopkopības pārraudzības biedrība * 19.12.1923. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Liepkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Liepkalnes 545. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.

Liepkalnes meliorācijas sabiedrība „Baznīcpurvs” * 17.01.1930.

Liepkalnes meliorācijas sabiedrība „Lanītupe” * 14.06.1929.

Liepkalnes Ozolu lopkopības pārraudzības biedrība * 17.03.1926. [1912] + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Liepkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Liepkalnes Ozolu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Liepkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepkalnes patērētāju biedrība * 27.04.1921. + 17.04.1934.

Liepkalnes patērētāju biedrība * 12.06.1940.

Liepkalnes piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 31.03.1936.
                31.03.1936. iekļauta „Meņģeles piensaimnieku sabiedrībā”

Liepkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.07.1899. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Liepkalna Ozolu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Liepkalnes Ozolu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Liepkalna Ozolu nodaļa * 09.02.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Liepkalnes nodaļa * 23.08.1929. + 03.07.1930.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti