Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPKALNES OZOLU PAGASTS
Madonas apriņķis

Skaties
Liepkalnes pagasts

 

 
Izmainas 31.07.2009 Kontakti