Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPNAS PAGASTS
Abrenes apriņķis

Liepnas_1939

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”
                Sk. „Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Brīvības pieminekļa Liepnas pagasta komiteja * 20.01.1930.

Katlešu piensaimnieku sabiedrība * 11.07.1930. + 28.03.1931.

Kupravas 874. Mazpulks * 07.03.1936. + 1940.

Liepnas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 10.10.1923.
                10.05.1937. pārdēvēta agrāk „Lipnas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Liepnas Kacēnu un Pededzes meliorācijas sabiedrība „Kudupe” * 21.03.1927.

Liepnas krājaizdevu sabiedrība * 30.05.1924.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Lipnas krājaizdevu sabiedrība”

Liepnas lauksaimniecības biedrība * 31.03.1937.

Liepnas lopkopības pārraudzības biedrība „Upmale” * 12.12.1928. + 20.09.1938.

Liepnas 742. Mazpulks * 28.03.1935. + 1940.

Liepnas meliorācijas biedrība „Niedru purvs” * 30.07.1928. + 24.08.1940.

Liepnas meliorācijas biedrība „Smilga” * 17.10.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Smilga”

Liepnas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lipnas lopkopības pārraudzības biedrība”

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Bērzupe” * 10.12.1928. + 22.04.1938.

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Francipole” * 17.10.1927.

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Rūķis” * 20.08.1930.

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Sila rajons” * 10.10.1927.

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Smilga”
                Sk. „Liepnas meliorācijas biedrība „Smilga”

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Straume” * 26.09.1928. + 08.07.1942.

Liepnas pagasta meliorācijas biedrība „Strautupe” * 13.03.1929. + 01.02.1940.

Liepnas patērētāju biedrība * 27.07.1938.

Liepnas piensaimnieku sabiedrība * 30.01.1923.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lipnas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Saule”

Liepnas piensaimnieku sabiedrība „Centrs” * 17.04.1929. + 04.08.1931.

Liepnas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1928. + 18.10.1940.

Liepnas spirta kodedzinātava * 30.12.1937.

Liepnas Kacēnu un Pededzes meliorācijas sabiedrība „Kudepe” * 21.03.1927.

Lipnas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Liepnas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Lipnas izglītības biedrība „Stars” * 13.06.1921. + 07.11.1935.

Lipnas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liepnas krājaizdevu sabiedrība”

Lipnas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Liepnas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lipnas pagasta aizsargu nodaļa * 31.10.1919. + 07.07.1940.

Lipnas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Saule”
                Sk. „Liepnas piensaimnieku sabiedrība”

Lipnas patērētāju biedrība * 28.10.1924. + 24.04.1935.

Lipnas patērētāju biedrība „Vārpa” * 21.07.1920. + 03.12.1935.

Meliorācijas sabiedrība „Bērzupe” * 10.12.1928. + 15.11.1938.

Polsu kūdras ražošanas sabiedrība * 17.12.1932.

Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns” * 05.07.1929.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Viļakas un Liepnas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kupravas rajons” *15.05.1930. +01.02.1940.

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Liepnas nodaļa * 08.02.1934.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Līpnas nodaļa * 19.06.1931.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Kupravas nodaļa * 06.05.1927.
                Līpnas nodaļa * 24.03.1934.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Līpnas nodaļa * 20.09.1923. + 26.01.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Liepnas nodaļa * 27.05.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Liepnas nodaļa 05.01.1926.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Liepnas nodaļa * 02.01.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Liepnas nodaļa * 30.09.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Liepnas nodaļa * 21.03.1928. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Līpnas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti