Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEPUPES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Liepupes_1920

Liepupes biškopības biedrība * 23.08.1930. + 12.12.1940.

Liepupes Duntes mednieku biedrība * 28.07.1931.

Liepupes krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1926. + 30.01.1932.

Liepupes lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Liepupes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Liepupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Liepupes 567. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Liepupes meliorācijas sabiedrība * 27.10.1927.

Liepupes meliorācijas sabiedrība „Jaunsaimnieks” * 15.02.1929.

Liepupes mūzikas un dziedāšanas biedrība * 26.10.1904. + 16.11.1940.

Liepupes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Liepupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1924.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Liepupes lopkopības pārraudzības biedrība”

Liepupes patērētāju biedrība * 16.06.1920.
                01.02.1938. pārdēvēta agrāk „Liepupes patērētāju biedrība „Vienība”

Liepupes patērētāju biedrība „Vienība”
                Sk. „Liepupes patērētāju biedrība”

Liepupes piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.

Liepupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.01.1882. + 18.10.1938.
                20.12.1922. pārdēvēta agrāk „Liepupes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Liepupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Liepupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Liepupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepupes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk.” Liepupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepupes Tūjas Duntes apkārtnes veselības aizsardzības savienība * 22.12.1930.

Liepupes zemes kultivēšanas kooperatīvs „Arājs” * 20.12.1924. + 09.04.1930.

Liepupes zvejniecības biedrība * 28.01.1920. + 05.08.1938.
                05.08.1938. iekļauta „Tūjas lauksaimniecības biedrībā”

Pernigeles pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Vidus purva meliorācijas sabiedrība * 10.11.1931.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                 Liepupes nodaļa * 10.06.1932.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Liepupe nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti