Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIEZERES PAGASTS
Madonas apriņķis

Lielezeres_1908

Brīvības pieminekļa Liezeres pagasta komitēja * 10.02.1930.

Kārzdabas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.09.1936.
                22.09.1936. izveidota apvienojot:
                                „Liezeres Ozolu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Putniņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kārzdabas un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Kārzdabas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kārzdabas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Liezeres draudzes un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Liezeres medību biedrība”

Liezeres dziedāšanas biedrība „Imanta” * 29.04.1925. + 02.01.1941.

Liezeres krājaizdevu sabiedrība * 1910. + 26.03.1932.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk „Liezeres Lubejas Mēdzūlas krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres labdarības biedrība * 19.05.1888. + 25.03.1941. * 20.12.1943.
                20.12.1943. atjaunota darbība

Liezeres lauksaimniecības biedrība * 29.03.1922. + 12.08.1937.

Liezeres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Lats” * 19.11.1924. + 30.07.1930.

Liezeres Līderes meliorācijas sabiedrība „Darbs” * 14.05.1928.

Liezeres Lubejas Mēdzūlas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liezeres krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres Lubejas Mēdzūlas lauksaimniecības biedrība * 15.01.1909. + 1916.

Liezeres 662. Mazpulks * 09.03.1935. + 1940.

Liezeres medību biedrība * 29.03.1922. + 18.03.1941.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Liezeres draudzes un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība”

Liezeres mednieku biedrība „Diana” * 13.11.1929. + 09.07.1935.

Liezeres meliorācijas sabiedrība „Apdegas purvs” * 31.05.1929. + 18.03.1942.

Liezeres meliorācijas sabiedrība „Drikaiņu purvs” * 19.04.1929. + 18.03.1942.

Liezeres meliorācijas sabiedrība  „Garņa purvs” * 19.04.1929.

Liezeres otrā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Liezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Liezeres Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923. + 21.12.1935.

Liezeres Ozolu lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 22.09.1936.
                22.09.1936. iekļauta „Kārzdabas un apkārtnes lopkopības pārraudzības
                                biedrībā”

Liezeres pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Liezeres pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Liezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.11.1922.
                23.03.1937. pievienota „Pirmā Liezeres lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. pārdēvēta agrāk „Liezeres otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Liezeres patērētāju biedrība * 22.09.1920.

Liezeres piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922.

Liezeres rajona lauksaimniecības arodbiedrība * 09.11.1927. + 02.01.1941.
                                                                                     
Liezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.02.1881. + 18.10.1940.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Liezeres savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Liezeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Liezeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Liezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liezeres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Liezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Liezeres nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Liezeres nodaļa * 05.05.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Liezeres nodaļa * 24.04.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
Liezeres nodaļa * 22.04.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Liezeres nodaļa * 21.07.1924. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Liezeres nodaļa * 24.01.1928.

Lielezeres_1924

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti