Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪGATNES PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925.Paltmales]

Ligatnes_1912

Brīvības pieminekļa Ķempju pagasta komiteja * 19.12.1929.

Brīvības pieminekļa Līgatnes pagasta komiteja * 23.12.1929.

Jaunķempu savstsrpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ķempu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ķempu biškopības biedrība * 07.12.1927. + 31.12.1940.

Ķempu jaunsaimnieku kultūras biedrība * 10.04.1929. + 08.04.1935.

Ķempu lasītāju biedrība * 29.09.1908. + 1916.

Ķempu lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 09.04.1930. + 01.06.1939.

Ķempu Paltmales lauksaimniecības biedrības patērētāju biedrība * 23.02.1921.

Ķempu Paltmales lauksaimniecības biedrība * 23.12.1913. + 1916.

Ķempu patērētāju biedrība * 21.08.1892. + 1916.

Ķempu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.10.1884. + 15.02.1939.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Jaunķempu savstsrpīgā palīdzības biedrības
                                ugunsgrēku gadījumos”
                15.02.1939. iekļauta „Līgatnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Laukstrādnieku un amatnieku biedrība Līgatnes pagastā * + 31.12.1940.

Līgatnes apkārtnes lopkopības parraudzības biedrība * 23.11.1921. + 31.12.1940.

Līgatnes apbūviešu biedrība * 15.02.1928. + 31.12.1940.

Līgatnes Censonis 384. Mazpulks * 14.02.1934. + 1940.

Līgatnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.09.1929.

Līgatnes dārzkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Līgatnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Līgatnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 26.02.1930.
16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Līgatnes dārzkopības pārraudzības biedrība”

Līgatnes krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1925.
                24.03.1936. pievienota „Līgatnes miesta kredītsabiedrība”

Līgatnes lauksaimniecības biedrība * 14.11.1928. + 23.07.1935.

Līgatnes lauksaimniecības biedrība * 16.02.1937.
02.11.1937. pievienota „Līgatnes mājturības veicināšanas biedrība”
02.11.1937. pievienota „Līgatnes saviesīgā biedrība”

Līgatnes mājturības veicināšanas biedrība * 09.05.1933. + 02.11.1937.
02.11.1937. iekļauta „Līgatnes lauksaimniecības biedrībā”

Līgatnes miesta kredītsabiedrība * 14.11.1928. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta „Līgatnes krājaizdevu sabiedrībā”

Līgatnes mednieku biedrība * 25.08.1926. + 16.01.1941.
06.09.1938. pārdēvēta agrāk „Līgatnes un apkārtnes mednieku biedrība „Vanags”

Līgatnes otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 03.11.1926.

Līgatnes pagasta papīra fabrikas 1008. Mazpulks * 14.04.1937. + 1940.

Līgatnes papīra fabrikas slimo kase * 1913.
22.01.1924. pārdēvēta agrāk „Slimnieku kase pie Līgatnes papīra fabrikas”

Līgatnes papīru rūpniecības strādnieku un kalpotāju arodbiedrība * 02.07.1935.

Līgatnes pārtikas biedrība * 05.10.1921. [1909] + 27.08.1930.

Līgatnes patērētāju biedrība * 25.09.1919.
19.01.1937. pārdēvēta agrāk „Paltmales patērētāju biedrība”

Līgatnes piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.

Līgatnes rajona lauksaimniecības arodbiedrība * 20.08.1927. + 31.12.1940.

Līgatnes saviesīgā biedrība * 01.06.1899. + 02.11.1937.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk „Paltmales nabagu apgādāšanas biedrība”
                19.04.1932. pārdēvēta agrāk „Paltmales saviesīgā biedrība”

Līgatnes saviesīgā biedrība * 04.10.1901. + 1916

Līgatnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * + 18.10.1940.
                05.05.1936. pārdēvēta agrāk „Paltmales miesta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                15.02.1939. pievienota „Paltmales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                15.02.1939. pievienota „Ķempu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Līgatnes Spriņģu sporta biedrība „Gauja” * 25.07.1933. + 21.05.1935.

Līgatnes un apkārtnes mednieku biedrība „Vanags”
Sk. „Līgatnes mednieku biedrība”

Otrā Paltmales nabagu apgādāšanas biedrības bēru kase * 24.11.1911. + 1916.

Paltmales izglītības biedrība * 23.09.1909. + 1916.

Paltmales nabagu apgādāšanas biedrība
Sk. „Līgatnes saviesīgā biedrība”

Paltmales nabagu apgādāšanas biedrības bēru kase * 21.12.1910. + 1916.

Paltmales patērētāju biedrība
Sk. „Līgatnes patērētāju biedrība”

Paltmales saviesīgā biedrība
Sk. „Līgatnes saviesīgā biedrība”

Paltmales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 20.01.1885. + 15.02.1939.
                29.11.1922. pārdēvēta agrāk „Paltmales savstarpīgā palīdzības biedrība
                                uguns atgadījumos”
                15.02.1939. iekļauta „Līgatnes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Paltmales savstarpīgā palīdzības biedrība uguns atgadījumos
                Sk. „Paltmales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Pirmā Ķempu bēru kase * 28.04.1914. + 1916.

Otrā Ķempu bēru kase * 19.01.1915. + 1916.

Slimnieku kase pie Līgatnes papīra fabrikas
Sk. „Līgatnes papīra fabrikas slimo kase”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Līgatnes nodaļa * 22.05.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Līgates nodaļa * 13.09.1926.

Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība * 21.12.1910. + 28.11.1928.
25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība”
Līgatnes papīra fabrikas nodaļa * 11.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ķempu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ligates nodaļa * 14.04.1924.
                Paltmales nodaļa * 11.03.1924. + 19.01.1932.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Līgatnes nodaļa * 04.04.1934.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Līgates nodaļa * 22.04.1925.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Ķempu un apkārtnes nodaļa * 02.10.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Līgatnes nodaļa * 17.05.1927. + 25.08.1937.
                Ķempu nodaļa * 26.07.1928. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Paltmales Līgates nodaļa * 03.08.1920.

Ligatnes_1930

 

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti