Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪKSNAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Liksnas_1912

Brīvības pieminekļa Līksnas pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Jauciema krājaizdevu sabiedrība * 16.11.1925. + 23.01.1937.

Kalnišķu meliorācijas sabiedrība „Saule” * 11.07.1928. + 29.11.1937.

Kirupes lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1929. + 19.04.1939.
                19.04.1939. iekļauta „Līksnas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kirupes meliorācijas sabiedrība * 02.05.1929.

Kirupes piensaimnieku sabiedrība * 18.05.1928. + 16.11.1936.

Kultūrveicināšanas biedrība „Gaisma” * 11.10.1922. + 17.09.1940.

Līksnas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.12.1933.

Līksnas krājaizdevu sabiedrība * 30.05.1924. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Daugavpils krājaizdevu sabiedrībā”

Līksnas lauksaimniecības biedrība * 04.08.1937.

Līksnas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.05.1924. + 19.04.1939.
                19.04.1939. iekļauta „Līksnas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Līksnas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 04.09.1928.
                15.04.1939. pārdēvēta agrāk „Līpas Mukonu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Līksnas 743. Mazpulks * 05.01.1935. + 1940.

Līksnas meliorācijas sabiedrība * 02.04.1930.

Līksnas pagasta Barovkas novada meliorācijas sabiedrība „Pieaugums” * 08.09.1928.

Līksnas pagasta Līksnas novada meliorācijas sabiedrība „Jaunraktuve” * 19.10.1928.

Līksnas pagasta meliorācijas sabiedrība „Jāņupe” * 15.05.1930.

Līksnas pagasta meliorācijas sabiedrība „Teireles” * 05.07.1929.

Līksnas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1939.
                19.04.1939. izveidota apvienojot:
                                „Līksnas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Kirupes lopkopības pārraudzības biedrību”

Līksnas pagasta Nicgales novada patērētāju biedrība „Auseklis” * 16.11.1923. +25.10.1929.

Līksnas pagasta Vabules novada meliorācijas sabiedrība „Raktuve” * 20.08.1928.

Līksnas patērētāju biedrība * 19.10.1926.

Līksnas piensaimnieku sabiedrība „Monts” * 29.04.1924. + 13.11.1929.

Līksnas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.07.1938. + 18.10.1940.

Līksnas un Višķu lauksaimniecības pārraudzības biedrība * 25.07.1930. + 06.12.1939.

Meliorācijas sabiedrība „Aizprūde” * 10.12.1928.

Mežciema 827. Mazpulks * 24.01.1936. + 1940.

Neicgales meliorācijas sabiedrība „Somogols” * 31.05.1929.

Nīcgales 935. Mazpulks * 15.12.1936. + 1940.

Poguļankas Līksnas meliorācijas sabiedrība „Pļava” * 09.12.1929.

Vaboles 767. Mazpulks * 05.03.1935. + 1940.

Vērdenišu Tenīsu meliorācijas sabiedrība * 20.08.1930.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Līksnas nodaļa * 02.07.1928.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Līksnas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales kultūras veicīnašanas biedrība “Jauno straume” * 08.07.1920. + 12.03.1935.
                Līksnas nodaļa * 18.03.1926.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pevienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Līksnas nodaļa * 30.08.1933.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Līksnas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Līksnas nodaļa * 03.05.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Līksnas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti