Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIMBAŽI
1385
Valmieras apriņķis

Limbazi_1910

Cēsu Limbažu Siguldas arodbiedrība * 02.07.1935.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Limbaži
                Sk. „Limbažu vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Lemsal
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Limbažos”

Limbažu amatnieku biedrība * 1867.

Limbažu amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība * 28.02.1906. + 27.01.1939.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk „Limbažu amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība”

Limbažu arodnieku biedrība * 26.04.1922. + 12.12.1940.

Limbažu bēru kase * 13.04.1895. + 1916.

Limbažu biedrība „Musse” * 05.10.1855. + 1916.

Limbažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1867.[26.04.1893.]

Limbažu draudzes bēru kase * 29.02.1908. + 1916.

Limbažu draudzes dziedāšanas biedrība * 26.08.1904. + 1916.

Limbažu evaņģēliskā atturības biedrība „Zilais Krusts” * 21.07.1909. + 1916.

Limbažu Ģimnāzijas 800. Mazpulks * 06.04.1935. + 1940.

Limbažu kopdarbības grāmatnīca * 28.05.1924.
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Limbažu skolotāju kooperatīvs”

Limbažu kopiepirkšanas un koppardošanas kooperatīvs
                Sk. „Limbažu patērētāju biedrība”

Limbažu koru dziedāšanas biedrība „Liederkranz” * 15.04.1863. + 1916.

Limbažu krājaizdevu kase
                Sk. „Limbažu pilsētas krājaizdevu sabiedrība”

Limbažu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Limbažu pilsētas krājaizdevu sabiedrība”

Limbažu kredītbiedrība * 17.12.1932. [1907]

Limbažu laukkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1929. + 24.03.1941.

Limbažu lauksaimniecības biedrība * 03.05.1903. + 20.08.1937.

Limbažu lauksaimniecības biedrības kooperatīvs *
                07.11.1923. pārreģistrēta

Limbažu mācības iestāžu trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 02.07.1903. + 1917.

Limbažu mājlopu audzētāju biedrība * 16.09.1939.

Limbažu 98. Mazpulks * 26.04.1932. + 1940.

Limbažu mednieku biedrība * 14.06.1932. + 14.03.1941.
                16.04.1935. pievienota „Mednieku biedrība „Mednis”

Limbažu namīpašnieku biedrība
                Sk. „Limbažu namsaimnieku biedrība”

Limbažu namsaimnieku biedrība * 29.10.1924. + 19.04.1940.
                15.06.1937. pārdēvēta agrāk „Limbažu namīpašnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Limbažu pārtikas biedrība
                Sk. „Limbažu pilsētas patērētāju biedrība”

Limbažu patērētāju biedrība” * 09.04.1930.
                21.12.1937. pārdēvēta agrāk „Limbažu kopiepirkšanas un
                                koppardošanas kooperatīvs”

Limbažu pilsētas aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Limbažu pilsētas Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Limbažu pilsētas krājaizdevu sabiedrība * 25.10.1881.
                Pārdēvēta agrāk „Limbažu krājaizdevu kase”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Limbažu krājaizdevu sabiedrība”

Limbažu pilsētas patērētāju biedrība * + 12.11.1931.
                08.12.1920. pārdēvēta agrāk „Limbažu pārtikas biedrība”

Limbažu pilsētas saviesīgā biedrība „Buerger klub” * 19.02.1902. + 1916.

Limbažu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.03.1935.

Limbažu pilsētas tirgotāju un namīpašnieku patērētāju biedrība pie Vidzemes
                                ekonomiskās biedrībās * 10.04.1915. + 1916.

Limbažu pilsētas un apkārtnes invalīdu un strādnieku patērētāju biedrība ”Uz priekšu”
                                * 03.05.1922. + 06.03.1930.

Limbažu pilsētas un apkārtnes mednieku biedrība * 16.11.1921. + 11.11.1935.

Limbažu pilsētas un apkārtnes mednieku biedrība „Mednis” * 02.04.1920. + 12.12.1940.

Limbažu piensaimnieku sabiedrība * 29.03.1922.

Limbažu rajona laukkopības pārraudzības biedrība * + 13.12.1937.

Limbažu saviesīgā biedrība * 03.04.1884. + 22.08.1940. * 22.10.1943.
                22.10.1943. atjaunota darbība.

Limbažu sieviešu trūcīgo gādības un aprūpes biedrība * 14.03.1890. + 1916.

Limbažu skolotāju biedrība * 13.02.1924. + 21.09.1939.
                16.04.1935. pievienota „Limbažu un apkārtnes nacionālā skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Limbažu skolotāju kooperatīvs
                Sk. „Limbažu kopdarbības grāmatnīca”

Limbažu un apkārtnes biškopības biedrība * 10.11.1920. + 12.12.1940.

Limbažu un apkārtnes nacionālā skolotāju biedrība * 31.12.1926. + 16.04.1935.
                16.04.1935. iekļauta „Limbažu skolotāju biedrība”

Limbažu un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienības veselības aizsardzības savienība * +18.02.1941.


Limbažu un apkārtnes patērētāju biedrība „Limbažu kooperatīvs * 11.06.1930. +14.06.1938.

Limbažu un apkārtnes studentu biedrība * 10.05.1922. + 14.11.1933.

Limbažu vācu sadarbības biedrība * 21.12.1927. + 26.04.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Limbažos”

Limbažu valsts ģimnāzijas absolventa biedrība * 16.07.1932. + 20.09.1938.

Limbažu zvejnieku kooperatīvs
                Sk. „Limbažu zvejnieku sabiedrība”

Limbažu zvejnieku sabiedrība * 12.01.1937. + 14.12.1940.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Limbažu zvejnieku kooperatīvs”

Mednieku biedrība „Mednis” * 22.04.1933. + 16.04.1935.
                16.04.1935. iekļauta „Limbažu mednieku biedrībā”

Slimo kase pie Anonimas sabiedrības cepuru fabrikas un austuves Limbažu pilsētā * 09.12.1913. + 1917.

Svētupes meliorācijas sabiedrība * 21.06.1930.

Vācu baltiešu darba sabiedrība Limbažos
Sk. „Limbažu vācu sadarbības biedrība”

Ziemeļlatvijas Limbažu rajona biškopības biedrība Limbažos * 08.12.1931. + 12.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Limbažu nodaļa * 04.02.1930.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Limbažu nodaļa * 12.07.1928.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Limbažu nodaļa * 08.07.1921.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Limbažu nodaļa * 23.11.1920. + 17.01.1923.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Limbažu nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Limbažu nodaļa * 18.01.1927.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Limbažu nodaļa * 30.05.1929.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Limbažu nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Limbažu nodaļa * 02.09.1930. + 28.06.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Limbažu nodaļa * 01.11.1923.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Limbažu nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Limbažu nodaļa * 15.08.1924.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Limbažu nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Limbažu 7. novads * 27.08.1924.
                27.08.1924. iekļauts „Ezerciema 7. novads”

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Limbažu nodaļa * 18.10.1922.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Limbažu nodaļa * 10.10.1928.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Limbažu nodaļa * 10.11.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Limbažu nodaļa * 01.07.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Limbažu nodaļa * 27.04.1932. + 22.02.1938.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Limbažu nodaļa * 14.01.1921.+ 16.10.1935.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Limbažu nodaļa * 02.06.1933.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Limbažu nodaļa * 15.10.1923. + 05.05.1937.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Limbažu nodaļa * 29.12.1921.

Limbazi_1928

Limbazi_1937

Limbazi_1940

 

 
Izmaiņas 06.02.2016 Kontakti