Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIMBAŽU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 30.05.1931. + 12.12.1940.

Krājaizdevu sabiedrība pie Limbažu lauksaimniecības biedrībās * 09.01.1908. + 1916.

Lades Limbažu mājturības veicināšanas biedrība * 08.05.1934. + 16.06.1938.
                16.06.1938. iekļauta „Lades pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Limbažu 98. Mazpulks * 26.04.1932. + 1940.

Limbažu draudzes dziedāšanas un bibliotēkas biedrība
                Sk. „Limbažu pagasta draudzes dziedāšanas un bibliotēkas biedrība”

Limbažu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.09.1938.

Limbažu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Limbažu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Limbažu pagasta draudzes dziedāšanas un bibliotēkas biedrība * 26.08.1913. + 12.12.1940.
                26.10.1939. pārdēvēta agrāk „Limbažu draudzes dziedāšanas un bibliotēkas biedrība”

Limbažu pagasta izglītības biedrība * 25.08.1926. + 12.12.1940.

Limbažu pagasta krājaizdevu sabiedrība *

Limbažu pagasta lauksaimniecības biedrība * 28.09.1937.

Limbažu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.03.1922.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Limbažu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Limbažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Katla purvs” * 08.08.1927.

Limbažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Niedra purvs” * 08.10.1931.

Limbažu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Limbažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Limbažu pagasta zvejniecības biedrība „Līdaka” * 04.12.1934. + 12.12.1940.

Limbažu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Limbažu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Limbažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.09.1884. + 18.10.1940.
                11.05.1925. pārdēvēta agrāk „Pils Limbažu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu
                                palīdzības biedrība”
                21.12.1938. pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Limbažu Lielezera ciems” * 12.09.1928.

Otrā Limbažu lopkopības pārraudzības biedrība * 24.08.1921. + 12.12.1940.

Pils Limbažu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Limbažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Limbažu nodaļa * 25.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Limbažu nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti