Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LITENES PAGASTS
Madonas apriņķis

Litenes_1908

Brīvības pieminekļa Litenes pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cēmeru piensaimnieku sabiedrība * 11.04.1923. + 28.01.1936.
                06.09.1932. pārdēvēta agrāk „Litenes pagasta Cēmeru piensaimnieku sabiedrība”
                28.01.1936. iekļauta „Stāmerienas piensaimnieku sabiedrībā”

Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība * 18.02.1925.
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas Kalnciema un Litenes pagastu
                                apvienotā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”

Litenes Annas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Upmaliešu vienība”
                                * 02.08.1933. + 16.11.1932.

Litenes izglītības biedrība * 14.02.1933. + 12.01.1935.

Litenes Kalnmuižas Stāmerienes meliorācijas sabiedrība „Guldupe” * 15.07.1925. +14.04.1931.

Litenes krājaizdevu sabiedrība * 21.03.1923.

Litenes lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Litenes lauksaimniecības biedrība „Darbs” * 18.10.1922. + 18.05.1935.

Litenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis”
                Sk. „Litenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Litenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Litenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Litenes lopkopības pārraudzības biedrība pie Litenes lauksaimniecības biedrības „Darbs”
                Sk. „Litenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Litenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 24.09.1924.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Litenes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Rūķis”

Litenes 568. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Litenes pagasta aizsargu nodaļa * 02.10.1919. + 1940.

Litenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1923.
                20.07.1937. pārd. agrāk „Litenes lopkopības pārraudzības biedrība pie Litenes lauksaimniecības biedrības „Darbs”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Litenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Litenes pagasta Mežgaliešu piensaimnieku sabiedrība „Avots” *16.05.1923. +18.12.1929.

Litenes meliorācijas sabiedrība „Gaidupe” * 16.04.1926.

Litenes meliorācijas sabiedrība „Guldupe” * 30.12.1929.

Litenes meliorācijas sabiedrība „Zelmenis” * 20.08.1930.

Litenes mūzikas dziedāšanas biedrība * 20.06.1890. + 1916.

Litenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Litenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Litenes patērētāju biedrība „Vienība” * 04.12.1919. + 19.06.1935.

Litenes Rūdinas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Rūdina”
                Sk. „Stāmerienes piensaimniekus sabiedrība „Rūdina”

Litenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.111889. + 18.10.1940.
                16.05.1923. pārdēvēta agrāk „Litenes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                04.05.1937. pārdēvēta agrāk „Litenes savstarpējā pagasta uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Litenes savstarpējā pagasta uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Litenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Litenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Litenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Litenes Tautas nama savienība * 24.07.1929. + 24.09.1937.

Litenes zinātnes un mākslas biedrība „Klints” * 06.04.1927. + 16.08.1937.

Mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                Sk. „Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība pie Litenes lauksaimniecības biedrības „Darbs”
                Sk. „Pirmā Litenes piensaimnieku sabiedrība”

Pirmā Litenes piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 19.11.1935.
                25.04.1928. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība pie Litenes lauksaimniecības biedrības „Darbs”
                19.11.1935. iekļauta „Stāmerienas piensaimnieku sabiedrībā”

Stāmerienas Kalnciema un Litenes pagastu apvienotā lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                Sk. „Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Stāmerienas Litenes „Baložu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 26.06.1929.

Stāmerienas Litenes meliorācijas sabiedrība "Spēks" * 03.07.1931. + 18.03.1942.

Stāmerienas Litenes un Beļavas pagastu meliorācijas sabiedrība „Lejas purvs” *04.03.1927.

Stāmerienes piensaimniekus sabiedrība „Rūdina” * 10.01.1923. + 20.12.1939.
                22.09.1926. pārd. agrāk „Litenes Rūdinas un apkārtnes piensaimnieku s-ba „Rūdina”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Litenes nodaļa * 30.07.1932.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Litenes nodaļa * 20.09.1923. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Litenes nodaļa * 14.01.1924. + 19.01.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Litenes nodaļa * 22.04.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Litenes nodaļa * 06.10.1924. + 25.08.1937.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti