Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪVĀNI
1926
Daugavpils apriņķis

Livani_1913

Brīvības pieminekļa Līvānu pagasta un pilsētas komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Līvānu apbūviešu biedrība * 30.01.1932. + 13.10.1937.

Līvānu apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Centris” * 30.01.1929.

Līvānu cukurbiešu audzētāju biedrība * 04.09.1928.

Līvānu ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”
                Sk. „Līvānu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Līvānu ebreju draudze * 11.05.1932. + 13.03.1941.

Līvānu ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Līvānu krājaizdevu sabiedrība „Kredīts”

Līvānu kopēja slimo kase * 05.08.1922.

Līvānu krājaizdevu sabiedrība * 16.04.1923.
                16.06.1936. pievienota „Līvānu namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Līvānu krājaizdevu sabiedrība „Kredīts” * 22.08.1923. + 14.05.1941.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Līvānu ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Līvānu labdarības biedrība Morducha Trainina vārdā „Gmiles Hased” * + 13.03.1941.

Līvānu latviešu izglītības biedrība „Stars” * 22.10.1920. + 02.11.1938.

Līvānu latviešu krājaizdevu sabiedrība * 14.12.1926. + 13.09.1929.

Līvānu latviešu namīpašnieku biedrība
                Sk. „Līvānu namsaimnieku biedrība”

Līvānu lauksaimniecības kooperatīvs „Orajs” * 16.11.1925. + 05.06.1935.

Līvānu lopkopības pārraudzības biedrība * 21.11.1924. + 16.12.1940.

Līvānu II lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Līvānu lauksaimniecības biedrībā”

Līvānu mājturības veicināšanas biedrība „Ausma” * 29.08.1931. + 16.11.1937.
                16.11.1939. iekļauta „Līvānu lauksaimniecības biedrībā”

Līvānu mednieku biedrība * 22.08.1923. + 18.03.1941.

Līvānu miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1896.

Līvānu miesta latviešu namīpašnieku biedrība
                Sk. „Līvānu namsaimnieku biedrība”

Līvānu miesta latviešu namīpašnieku biedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Līvānu namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Līvānu namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 17.03.1925. + 16.06.1936.
                08.05.1929. pārdēvēta agrāk „Līvānu miesta latviešu namīpašnieku
                                biedrības krājaizdevu kase”
                16.06.1936. iekļauta „Līvānu krājaizdevu sabiedrībā”

Līvānu namsaimnieku biedrība * 1924.+ 19.04.1940.
                04.09.1928. pārdēvēta agrāk „Līvānu miesta latviešu namīpašnieku biedrība”
                21.06.1937. pārdēvēta agrāk „Līvānu latviešu namīpašnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Daugavpils tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Līvānu patērētāju biedrība * + 07.06.1934.

Līvānu patērētāju biedrība „Pašpalīdzība” * 01.12.1937.

Līvānu piensaimnieku sabiedrība *

Līvānu pilsētas komercskolas 451. Mazpulks * 24.01.1935. + 1940.

Līvānu pilsētas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 1932.
                26.11.1938. pārdēvēta agrāk „Līvānu pilsētas savstarpēja uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Līvānu pilsētas savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Līvānu pilsētas savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Līvānu ražošanas biedrība „Straume”
                Sk. „Līvānu rūpniecības biedrība”

Līvānu rūpniecības biedrība *
                18.02.1939. pārdēvēta agrāk „Līvānu ražošanas biedrība „Straume”

Līvānu savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 1921. + 18.10.1940.
                15.10.1938. pārdēvēta agrāk „Līvānu savstarpēja uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Līvānu savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Līvānu savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Līvānu spirta kopdedzinātāvas * 14.01.1939.

Līvānu sporta biedrība * 06.05.1927. + 16.12.1940.

Līvānu tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 16.05.1930. + 09.02.1937.

Līvānu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 15.01.1930. + 16.04.1941.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Līvānu ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Biedrību nodaļas:

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Līvānu nodaļa * 27.06.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Līvānu nodaļa * 22.05.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Līvānu nodaļa * 15.04.1932.
                Žīdu nodaļa * 03.01.1933.

Darbīgā Palestinas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.
                Līvānu nodaļa * 22.04.1929.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Līvānu nodaļa * 18.10.1930.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Līvānu nodaļa * 11.11.1930.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Līvānu nodaļa * 25.10.1920.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Viļakas nodaļa * 03.06.1929.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
                31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Līvānu nodaļa *  17.09.1929. + 27.12.1935.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Līvānu nodaļa * 11.08.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Līvānu nodaļa * 03.03.1933.

Latgales Zemgales atbrīvotāju karavīru biedrības * 13.07.1928. + 12.03.1936.
                Līvānu nodaļa *

Latgales kultūras veicīnašanas biedrība “Jauno straume” * 08.07.1920. + 12.03.1935.
                Līvānu nodaļa * 15.02.1924.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Līvānu nodaļa * 28.11.1930.

Latgalīšu strodnīku bīdrība * 04.07.1933. + 1936.
                Līvānu nodaļa * 11.04.1934.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Līvānu nodaļa * 09.09.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Līvānu nodaļa * 23.12.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Līvānu nodaļa * 17.10.1927.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Līvānu nodaļa * 12.07.1929.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Līvānu nodaļa * 07.07.1932.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Līvānu nodaļa * 31.01.1934.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Līvānu nodaļa * 08.08.1923.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Līvānu nodaļa * 30.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Līvānu nodaļa * 08.01.1925. + 29.11.1939.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Līvānu nodaļa * 22.02.1930.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Līvānu nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Līvānu nodaļa * 30.01.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Līvānu nodaļas * 29.07.1926.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Līvānu nodaļa * 19.05.1931.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Līvānu nodaļa * 15.05.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Līvānu nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas
                Līvānu nodaļa * 26.05.1933.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Līvānu nodaļa * 26.07.1933. + 28.02.1935.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Līvānu nodaļa * 30.09.1929.

Livani_1929

Livani_1938

Livani_1939

 

 
Izmaiņas 01.11.2015 Kontakti