Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪVĀNU PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Aizpuriešu meliorācijas sabiedrība „Raganu purvs” * 24.07.1928.

Brīvības pieminekļa Līvānu pagasta un pilsētas komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Rāvēja”
                Sk. „Līvānu meliorācijas sabiedrība „Rāvēja”

Gavārtīnes 747. Mazpulks * 24.01.1935. + 1940.

Govortines lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 18.05.1928. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Līvānu lauksaimniecības biedrībā”

Iesalnieku Vuciņu meliorācijas sabiedrība * 21.10.1929.

Jersikas dārzkopības pārraudzības biedrība * 14.11.1930. + 31.08.1940.

Jersikas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vaga”
                Sk. „Līvānu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jersikas 504. Mazpulks * 25.11.1934. + 1940.

Kolupes Jadvigovas meliorācijas sabiedrība „Kocupu grāvis” * 09.12.1929.

Kozuļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vilnis” * 04.03.1933.

Kveder Vecumu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 22.12.1930.

Latgales jaunatnes biedrība „Gaisma” * + 09.08.1938.

Līvānu lauksaimniecības biedrība * 16.11.1937.
                16.11.1937. izveidota apvienojot:
                                „Līvānu lauksaimniecības biedrību „Arāju spēks”
                                „Līvānu pagasta biškopības biedrību „Zieds”
                                „Līvānu mājturības veicināšanas „Ausma”
                19.07.1939. pievienota „Līvānu II lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Govortines lopkopības pārraudzības biedrība „Centība”
                19.07.1939. pievienota „Rožanovas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Līvānu lauksaimniecības biedrība „Arāju spēks” * 07.01.1922. + 16.11.1937.
                16.11.1939. iekļauta „Līvānu lauksaimniecības biedrībā”

Līvānu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 02.12.1927.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Jersikas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Vaga”

Līvānu I 201. Mazpulks * 03.05.1935. + 1940.
                23.02.1937. pievienots „Līvānu Vārpa 754. Mazpulks”

Līvānu II 279. Mazpulks * 20.04.1935. + 1940.

Līvānu meliorācijas sabiedrība „Dabins” * 10.12.1928.

Līvānu meliorācijas sabiedrība „Rāvēja” * 09.06.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta
                                meliorācijas sabiedrība „Rāvēja”

Līvānu meliorācijas sabiedrība „Vaškarnieki” * 15.05.1930.

Līvānu Mežnacānu 1162. Mazpulks * 15.03.1940. + 1940.

Līvānu pagasta biškopības biedrība „Zieds” * 13.03.1929.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Grīva” * 17.10.1927.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Gruguļi” * 27.06.1930.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Krievu purvs” * 30.08.1927.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Lames grāvis” * 31.01.1931.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Māsanupurvs’ * 20.08.1930.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 19.04.1929.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Sturišķi” * 12.01.1928.

Līvānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Zandani Kalnapurvs” * 16.09.1930.

Līvānu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Turība” * 27.10.1922.

Līvānu pagasta Šlosbergas meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 19.04.1929.

Līvānu Rožupes piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                28.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rožanovas piensaimnieku sabiedrība”

Līvānu Sēļu 1055. Mazpulks * 28.02.1937. + 1940.

Līvānu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Centrs” * 1929.

Malkalnes meliorācijas sabiedrība „Laudu purvs” * 21.10.1929.

Mālnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 30.01.1929. + 26.02.1940.

Medņukalna lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1929. + 16.12.1940.

Meliorācijas sabiedrība „Daukstu purvs” * 08.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Garā priede” * 02.04.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Pilskalns” * 03.02.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Zivupīte” * 23.11.1928.

Muktupavelu meliorācijas sabiedrība „Krustenica” * 23.01.1929.

Pētermuižas meliorācijas sabiedrība „Izdag” * 06.08.1928.

Promu meliorācijas sabiedrība „Laipu purvs” * 02.04.1930.

Rožanovas krājaizdevu sabiedrība *
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Rožupes krājaizdevu sabiedrība”

Rožanovas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 28.02.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rudzētu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rožanovas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Līvānu Rožupes piensaimnieku sabiedrība”

Rožupes krājaizdevu sabiedrība
                Sk.” Rožanovas krājaizdevu sabiedrība”

Rubeņu meliorācijas sabiedrība „Berezovskas grāvis” * 02.03.1929.

Rudzētu un Līvānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 22.04.1927.

Rudzusalas meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Rušenieku meliorācijas sabiedrība „Upīte” * 03.12.1928.

Līvānu Vārpa 754. Mazpulks * 21.01.1935. + 23.01.1937.
                23.02.1937. iekļauts „Līvānu I 201. Mazpulkā”

Spric Vecumu lauksaimniecības biedrības  „Dubna” * 17.06.1927. + 10.05.1938.

Spric Vecumu meliorācijas sabiedrība „Akšnicas purvs” * 24.07.1928.

Upenieku 1006. Mazpulks * 19.03.1937. + 1940.

Vanagu 198. Mazpulks * 11.03.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Jersikas nodaļa * 28.11.1930.
                Jaundzemu nodaļa * 20.03.1937.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Jersikas nodaļa * 15.05.1930.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Jersikas nodaļa * 18.09.1929.

 

 

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti