Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĪVBĒRZES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Bērzmuižas Līvbērzes mednieku biedrība „Aiza” * 18.03.1926. + 26.11.1937.

Brīvības pieminekļa Līvbērzes pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Līvbērzes Auces meliorācijas sabiedrība * 03.12.1928. + 18.03.1942.

Līvbērzes cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Līvbērzes mašinu koplietošanas sabiedrība”

Līvbērzes krājaizdevu sabiedrība * 1913.

Līvbērzes latviešu dziedāšanas biedrība * 17.03.1872. + 1915.

Līvbērzes lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                25.10.1939. pievienota „Līvbērzes sadraudzīgā biedrība „Dziesmu kronis”

Līvbērzes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 18.09.1922. + 26.02.1932.

Līvbērzes lopkopības pārraudzības biedrība * 24.08.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta  „Līvbērzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Līvbērzes I lopkopības pārraudzības biedrība * 23.11.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta  „Līvbērzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Līvbērzes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.05.1936.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Līvbērzes cukurbiešu audzētāju biedrība”

Līvbērzes 429. Mazpulks * 21.04.1934. + 1940.

Līvbērzes I meliorācijas sabiedrība * 15.02.1927.

Līvbērzes mūzikas dziedāšanas biedrība „Dziesmu Kronis”
                Sk. „Līvbērzes sadraudzīgā biedrība „Dziesmu Kronis” ”

Līvbērzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Līvbērzes lopkopības pārraudzības biedrība”
                                „Līvbērzes I lopkopības pārraudzības biedrība”

Līvbērzes patērētāju biedrība * 24.08.1920.

Līvbērzes sadraudzīga biedrība „Dziesmu Kronis” * 1869. + 25.10.1939.
                21.02.1911. pārd. agrāk „Livbērzes mūzikas dziedāšanas biedrība „Dziesmu Kronis”
                25.10.1939. iekļauta „Līvbērzes lauksaimniecības biedrībā”

Līvbērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.06.1911. + 18.10.1940.
                08.10.1923. pārdēvēta agrāk „Līvbērzes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu
                                palīdzības biedrība”
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Līvbērzes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Līvbērzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Līvbērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Līvbērzes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Līvbērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti