Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LIZUMA PAGASTS
Cēsu apriņķis

Lizuma_1912

Brīvības pieminekļa Lizuma pagasta komiteja * 09.05.1930.

Dziedāšanas biedrība „Velēnas koris” * 17.10.1928. + 09.10.1939.
                09.10.1939. iekļauta „Velēnas kultūras biedrībā”

Gaujas Tirzas sugas lopu audzētāju biedrība * 10.11.1926. + 15.04.1937.

Lizuma bibliotēkas biedrība * 17.12.1924. + 31.12.1940.

Lizuma biškopības biedrība * 17.04.1929. + 25.01.1938.
                25.08.1938. iekļauta „Lizuma pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lizuma brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.09.1936.

Lizuma kopiepirkšanas pārdošanas biedrība „Pamats”
                Sk. „Lizuma patērētāju biedrība „Pamats”

Lizuma krājaizdevu sabiedrība * 13.02.1924.

Lizuma laukkopības pārraudzības biedrība * 03.03.1931. + 31.12.1940.

Lizuma lauksaimniecības biedrība * 19.10.1921. + 19.08.1937.

Lizuma linkopju kooperatīvs „Lini” * 13.01.1926. + 20.10.1933.

Lizuma maksas bibliotēkas biedrība * 1911. + 1916.

Lizuma mašīnu koplietošana biedrības „Darbinieks” * 23.08.1922. + 30.07.1930.

Lizuma 52. Mazpulks * 03.05.1931. + 1940.

Lizuma mednieku biedrība * 14.10.1938. + 14.03.1941.

Lizuma mūzikas un dziedāšanas biedrība * 25.02.1888. + 18.12.1900.

Lizuma pagasta aizsargu nodaļa * 27.08.1919. + 1940.

Lizuma pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                25.01.1938. pievienota „Lizuma biškopības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Pirmā Lizuma lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Velēnas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lizuma patērētāju biedrība * 07.12.1937.

Lizuma patērētāju kooperatīvs * 12.09.1933. + 16.08.1937.

Lizuma patērētāju biedrība „Pamats” * 14.03.1920. + 01.11.1935.
                13.04.1921. pārdēvēta agrāk „Lizuma kopiepirkšanas pārdošanas
                                biedrība „Pamats”

Lizuma piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922. + 21.01.1936.
                21.01.1936. iekļauta „Velēnas piensaimnieku sabiedrībā”

Lizuma piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                21.01.1936. pievienota „Lizuma piensaimnieku sabiedrība”
                28.01.1936. pievienota „Sinoles Mālumuižas piensaimnieku sabiedrība”
                15.11.1939. pārdēvēta agrāk „Velēnas piensaimnieku sabiedrība”

Lizuma savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.03.1927. + 18.10.1940.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Lizuma savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Lizuma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lizuma savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lizuma savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem * 22.10.1893. + 1916.

Lizuma kopdedzinātāva * 20.07.1938.

Lizuma Tirzas Lejasciema un Golgavskas meliorācijas sabiedrība „Gosupe” * 30.09.1927.

Pirmā Lizuma lopkopības pārraudzības biedrība * 26.01.1921. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Lizuma pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tirzas Gaujas sugas lopu audzētāju biedrība * 1908. + 02.06.1935.

Tirzas lauksaimniecības biedrība * 01.09.1900. + 19.08.1937.
                28.11.1923. pārdēvēta agrāk „Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrība”

Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Tirzas lauksaimniecības biedrība”

Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Tirzas krājaizdevu sabiedrība”

Velēnas lopkopības pārraudzības biedrība * 17.06.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Lizuma pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Velēnas kultūras veicināšanas biedrība * 02.11.1921. + 09.10.1939.
                09.10.1939. iekļauta „Velēnas kultūras biedrībā”

Velēnas kultūras biedrība * 09.10.1939. + 31.12.1940.
                09.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Dziedāšanas biedrība „Velēnas koris”
                                „Velēnas kultūras veicināšanas biedrību”

Velēnas lopkopības pārraudzības biedrība * 17.06.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Lizuma pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Velēnas 6. Mazpulks * 25.02.1931. + 1940.

Velēnas meliorācijas sabiedrība * 14.05.1928.

Velēnas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. Lizuma piensaimnieku sabiedrība”

Velēnas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 06.11.1893. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Velēnas nodaļa * 01.02.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Lizuma nodaļa * 24.04.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lizuma nodaļa * 25.02.1925.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Lizuma nodaļa * 13.01.1931.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Lejas nodaļa * 11.09.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Lizuma nodaļa * 26.04.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Velēnas 49. novads * 18.10.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Vēlenas nodaļa * 19.02.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Lizuma nodaļa * 25.08.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lizuma nodaļa * 26.02.1926.

Lizuma_1912a

Lizuma_1913

Lizuma_1926

Lizuma_1936

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti