Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LODES PAGASTS
Vlamieras apriņķis

Lodes_1912

Arakstes Lodes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lodes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Arakstes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 27.10.1936.
                27.10.1936. iekļauta „Arakstes Lodes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Arakstes pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 1940.

Arakstes pagasta piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922. + 30.12.1932.

Arakstes savstarpējā palīdzības biedrība * 20.09.1891. + 23.12.1931.
                25.04.1923. pārd. agrāk „Arakstu savstarpīgā palīdzības b-ba ugunsgrēku gadījumos”

Arakstu jaunatnes biedrība * 21.03.1928. + 20.10.1936.
                20.10.1936. iekļauta „Lodes kultūras biedrībā „Atmoda”

Arakstu 1097. Mazpulks * 14.01.1938. + 1940.

Arakstu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Arakstu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Arakstes savstarpējā palīdzības biedrība”

Arakstu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 08.01.1931. + 15.02.1939.
                15.09.1939. iekļauta „Lodes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1891.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes
                                krāšanas un aizdošanas biedrība”

Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība
                Sk. „Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība

Lodes dziedāšanas biedrība „Dziedonis” * 31.12.1932. + 20.10.1936.
                               

Lodes jaunatnes pulciņš * 05.10.1921. + 20.10.1936.
                20.10.1936. iekļauta „Lodes kultūras biedrībā „Atmoda”

Lodes kultūras biedrībā „Atmoda” * 20.10.1936. + 17.03.1941.
                20.10.1936. izveidota apvienojot:
                                „Arakstu jaunatnes biedrību”
                                „Lodes dziedāšanas biedrību „Dziedonis”
                                „Lodes jaunatnes pulciņu”

Lodes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 27.10.1936.
                27.10.1936. iekļauta „Arakstes Lodes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lodes pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.

Lodes pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Lodes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Lodes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924.
                27.10.1936. pievienota „Lodes lopkopības pārraudzības biedrība”
                27.10.1936. pievienota „Arakstes lopkopības pārraudzības biedrība”
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Arakstes Lodes lopkopības pārraudzības biedrība”

Lodes pagasta meliorācijas sabiedrība „Spars” * 31.01.1931.

Lodes pagasta savstarpējā palīdzības biedrība * 27.03.1895. + 23.11.1931.
                21.03.1923. pārd. agrāk „Lodes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumā”

Lodes patērētāju biedrība „Roga” * 13.10.1920. + 17.05.1939.

Lodes piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 14.02.1923. + 05.05.1931.

Lodes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.02.1939. + 18.10.1940.
                15.09.1939. izveidota apvienojot:
                                „Arakstu savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Lodes savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”

Lodes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 08.01.1931. + 15.02.1939.
                15.02.1939. iekļauta „Lodes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Lodes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumā
                Sk. „Lodes pagasta savstarpējā palīdzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Arakstes nodaļa * 01.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Arakstes nodaļa * 29.03.1922.
                Lodes nodaļa * 29.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti