Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUBĀNAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Lubanas_1913

Brīvības pieminekļa Lubānas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cepurnieku apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 19.03.1926. + 1943.

 Cepurnieku un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 20.05.1925. + 30.07.1930.

 Lubānas biezi apdzīvotas vietas namīpašnieku biedrība * 22.09.1931. + 24.08.1937.

Lubānas Birznieku piensaimnieku sabiedrība * 16.05.1923. + 03.12.1928.

Lubānas biškopības biedrība * 28.03.1925. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļautā „Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā”.

Lubānas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.05.1927.
                05.09.1935. pārdēvēta agrāk „Lubānas centra brīvprātīgo
                                ugunsdzēsēju biedrība”

Lubānas centra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Lubānas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Lubānas centra meliorācijas sabiedrība * 03.05.1928. + 1943.

Lubānas centra piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.

Lubānas dārzkopības biedrība * 03.07.1934. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļautā „Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lubānas Ezermalas lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1924.
                06.12.1932. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lubānas Zvidzienas Lakstienas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lubānas Ezermalas meliorācijas sabiedrība * 15.01.1936. + 1943.

Lubānas ģimnāzijas 980. Mazpulks * 04.05.1937. + 1940.

Lubānas Indrānu piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922.
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Lubānas piensaimnieku sabiedrība „Pamats”

Lubānas krājaizdevu sabiedrība * 1911.

Lubānas lauksaimniecības biedrība * 15.03.1898. + 15.07.1937.

Lubānas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 14.02.1923. + 24.04.1934.

Lubānas I lopkopības pārraudzības biedrība * 1911.

Lubānas mācītāja muižas meliorācijas sabiedrība * 15.01.1936. + 18.03.1942.

Lubānas mājturības veicināšanas biedrība * 20.10.1926. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļautā „Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lubānas 64. Mazpulks * 06.12.1931. + 1940.

Lubānas mednieku biedrība * 18.10.1922. + 18.03.1941.
                28.04.1931. pārdēvēta agrāk „Lubānas pareizu medību un šaušanas biedrība”

Lubānas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 1913. + 14.03.1941.

Lubānas Meirānu linkopju sabiedrība * 11.04.1923. + 17.12.1935.

Lubānas I meliorācijas sabiedrība * 06.12.1926. + 1943.

Lubānas II meliorācijas sabiedrība * 12.07.1927. + 1943.

Lubānas pagasta aizsargu nodaļa * 24.09.1919. + 07.07.1940.

Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā * 23.03.1937.
                19.07.1938. pievienota „Lubānas biškopības biedrība”
                19.07.1938. pievienota „Lubānas dārzkopības biedrība”
                19.07.1938. pievienota „Lubānas mājturības veicināšanas biedrība”

Lubānas pagasta Zvirdzienas novada meliorācijas sabiedrība „Purva malā” * 24.11.1936. + 1943.

Lubānas pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Lubānas mednieku biedrība”

Lubānas pārtikas biedrība * 15.07.1893.  + 1916.

Lubānas patērētāju biedrība * 20.09.1939.
                20.09.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lubānas patērētāju biedrību „Vienība”
                                „Lubānas Zvidzienas patērētāju kooperatīvu”

Lubānas patērētāju biedrība „Vienība” * 04.12.1919. + 10.09.1939.
                10.09.1939. iekļautā „Lubānas patērētāju biedrībā”

Lubānas piensaimnieku sabiedrība  * 1912.
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lubānas piensaimnieku sabiedrība”.

Lubānas piensaimnieku sabiedrība „Pamats”
                Sk. „Lubānas Indrānu piensaimnieku sabiedrība”

Lubānas ražotāju un patērētāju biedrība * 08.12.1920. + 26.11.1935.

Lubānas rūpniecības sabiedrība * 29.03.1939.

Lubanas Rupsalas 546. Mazpulks * 14.01.1935. + 1940.

Lubānas Salenieku meliorācijas sabiedrība „Mengurāji” * + 18.03.1942.

Lubānas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.02.1883. + 18.10.1940.
                14.02.1923. pārdēvēta agrāk „Lubānas savstarpīgā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                30.06.1932. pārdēvēta agrāk „Lubānas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                09.11.1938. pievienota „Lubānas II savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lubānas II savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.11.1932. + 09.11.1938.
                09.11.1938. iekļautā „Lubānas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Lubānas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lubānas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lubānas trešā lopkopības pārraudzības biedrība * 29.10.1924. + 05.03.1941.

Lubānas un Meirānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Lubānas klāns” * 27.05.1936. +1943.

Lubānas viesīga biedrība * 29.05.1901. + 1916.

Lubānas zvejniecības biedrība * 10.11.1920. + 09.06.1937.

Lubānas Zvidzienas 3. Mazpulks * 16.02.1930. + 1940.

Lubānas Zvidzienas patērētāju biedrība
                Sk. „ Lubānas Zvidzienas patērētāju kooperatīvs”

Lubānas Zvidzienas patērētāju kooperatīvs * 10.11.1920. + 20.09.1939.
                16.01.1934. pārdēvēta agrāk „Lubānas Zvidzienas patērētāju biedrība”
                20.09.1939. iekļautā „Lubānas patērētāju biedrībā”

Lubānas Zvidzienas piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922.

Meirānu Lubanās piensaimnieku sabiedrība * 1912.
                22.03.1922. pārreģistrēta „Meirānu piensaimnieku sabiedrība”.

Meirānu un Lubānas meliorācijas sabiedrība „Maroza’ * 27.02.1929. + 1943.

Patērētāju biedrība „Aiviekste” * 03.11.1926. + 29.06.1935.

Pirmā Lubānas piensaimnieku sabiedrība 
                Sk. ” Lubānas piensaimnieku sabiedrība”.

Pirmā Lubānas Zvidzienas Lakstienas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lubānas Ezermalas lopkopības pārraudzības biedrība”

Produ Grauduma meliorācijas sabiedrība * 14.07.1928. + 15.01.1943.

Biedrību nodaļas:

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Lubānas nodaļa*27.02.1928.

Jaunā Latvija – biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
              Lubānas nodaļa *08.02.1934.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.
              Lubānas nodaļa *19.09.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Lubānas nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Lubānas nodaļa * 10.07.1922. + 11.05.1928.

Latvijas labklājības veicināšanas biedrība * 05.04.1932. + 08.12.1936.
                Lubānas nodaļa * 05.09.1932.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lubanās nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”.
               Lubānas nodaļa  *27.01.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
  Lubānas nodaļa  *10.10.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Lubānas nodaļa*07.02.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Lubānas nodaļa * 22.04.1925.
                Zvidzienas nodaļa * 08.06.1933.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
Lubānes nodaļa*06.07.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lubānes nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas Sarkanā krusta biedrība * 20.11.1918.
                Lubānas Meirānu nodaļa *1928.

Latvijas vanagi – biedrība * 11.07.1923.
                Lubānas 11. novads * 01.12.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Lubānas nodaļa * 16.11.1923.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Zvidzienas nodaļa *08.06.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
             Lubānes Meirānu nodaļa *08.11.1926. +29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lubānas nodaļa * 24.04.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Lubānas nodaļa * 18.09.1924.

Lubanas_1914

Lubanas_1937

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti