Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUBEJAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Brīvības pieminekļa Lubejas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Līderes izglītības biedrība * 23.03.1909. + 02.01.1941.

Līderes Kusas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1924.

Līderes lauksaimniecības biedrība * 24.05.1912. + 1916.

Līderes lauksaimniecības biedrība „Vienība” * 13.07.1922. + 24.12.1937.

Līderes piensaimnieku sabiedrība „Atvase”
                Sk. „Lubejas Līderes piensaimnieku sabiedrība”

Līderes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 21.06.1883. + 15.03.1939.
                17.10.1923. pārdēvēta agrāk „Līderes ugunsgrēku gadījumu
                                savstarpīgā palīdzības biedrība”
                15.03.1939. iekļauta „Lubejas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Līderes ugunsgrēku gadījumu savstarpīgā palīdzības biedrība
                Sk. „Līderes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Liezeres krājaizdevu sabiedrība * 1910. + 26.03.1932.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk „Liezeres Lubejas Mēdzūlas
                                krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres Lubejas Mēdzūlas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liezeres krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres Lubejas Mēdzūlas lauksaimniecības biedrība * 15.01.1909. + 1916.

Liezeres Līderes meliorācijas sabiedrība „Darbs” * 14.05.1928.

Lubejas krājaizdevu sabiedrība * 25.04.1923.

Lubejas Līderes lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                19.07.1938. pievienota „Lubejas un apkārtnes biškopības biedrība”

Lubejas Līderes piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Līderes piensaimnieku sabiedrība „Atvase”

Lubejas lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1925. + 02.01.1941.

Lubejas 194. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Lubejas meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 25.06.1929. + 18.03.1942.

Lubejas pagasta aizsargu nodaļa * 19.09.1919. + 07.07.1940.

Lubejas patērētāju biedrība * 30.12.1939.

Lubejas piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                20.06.1928. pārdēvēta agrāk  „Pirmā Vējavas pagasta piensaimnieku sabiedrība”
                09.03.1937. pievienota „Piensaimnieku sabiedrība „Gaiziņkalns”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrība „Rīts”

Lubejas piensaimnieku sabiedrība „Rīts” * 29.11.1922. + 03.02.1931.

Lubejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.03.1886. + 18.10.1940.
                17.03.1926. pārdēvēta agrāk „Lubejas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījienos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Lubejas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”
                15.03.1939. pievienota „Līderes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lubejas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lubejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lubejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lubejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lubejas un apkārtnes biškopības biedrība * 12.07.1921. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļauta „Lubejas Līderes lauksaimniecības biedrībā”

Ogres upes un pieteku meliorācijas sabiedrība * 12.07.1927. + 18.07.1927.

Pirmā Vējavas pagasta piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Lubejas piensaimnieku sabiedrība”

Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrība „Rīts”
                Sk. „Lubejas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Lubejas nodaļa * 09.04.1926.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Lubejas nodaļa * 26.11.1920.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lubejas nodaļa * 10.05.1922. + 29.01.1932.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti