Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUBEZERES PAGASTS
Talsu apriņķis

Lubezeres_1932

Ārlavas Lubezeres pagastu zvejniecības sabiedrība „Vilnis” * 15.07.1937. + 08.04.1939.

Brīvības pieminekļa Lubezeres pagasta komiteja * 16.05.1930.

Lubezeres Dundagas meliorācijas sabiedrība * 16.10.1928.

Lubezeres evaņģēliskā sātības biedrība * 06.04.1896. (1875) + 1915.

Lubezeres lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.

Lubezeres lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”
                Sk. „Lubezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lubezeres 806. Mazpulks * 24.03.1935. + 1940.

Lubezeres pagasta aizsardžu pulciņš * 09.05.1931. + 07.07.1940.

Lubezeres pagasta aizsargu nodaļa * 13.10.1919. + 07.07.1940.

Lubezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1925.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lubezeres lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”

Lubezeres patērētāju biedrība „Grauds” * 10.08.1920. + 23.03.1936.

Lubezeres piensaimnieku sabiedrība * 30.04.1923. + 30.05.1929.

Lubezeres Rojas kultūras biedrība „Liesma” * 11.10.1926.

Lubezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.02.1939. + 18.10.1940.

Lubezeres spirta kopdedzinātava * 02.02.1939.

Meliorācijas sabiedrība „Vērums” * 03.12.1928.

Rojas krājaizdevu sabiedrība * 26.09.1939.

Rojas patērētāju kooperatīvs * 12.12.1932. + 14.05.1936.

Rojas zvejniecības biedrība „Roja” * 07.02.1920. + 29.04.1937.

Rojas zvejnieku kooperatīvs
                Sk. „Rojas zvejnieku sabiedrība”

Rojas zvejnieku sabiedrība * 08.06.1933.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rojas zvejnieku kooperatīvs”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Lubezeres nodaļa * 25.05.1928.
                Rojas nodaļa * 04.09.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lubezeres nodaļa * 16.01.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Lubezeres nodaļa * 15.05.1925. + 19.01.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Lubezeres nodaļa * 29.01.1924.

Lubezeres_1932a

Lubezeres_1938

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti