Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUDZA
1777
Ludzas apriņķis

Ludza_1924

Brīvības pieminekļa Ludzas apriņķa komiteja * 28.11.1929. + 26.05.1937.

Dāmu komiteja palīdzības iesniegšanai trūcīgiem Ludzā
                Sk. „Ludzas sieviešu labdarības biedrība”

Krājaizdevu sabiedrība „Dorbs” * 15.02.1924.

Latgales skolotāju savienība * 27.07.1921. + 21.01.1941.

Latgales zemnieku krājaizdevu sabiedrība „Klints” * 17.07.1925. + 31.08.1929.

Latgales zemnieku un pašvaldības darbinieku apvienība * 24.09.1929. + 12.03.1935.

Latgolas tautas apvienība * 01.07.1922.

Latvijas atvaļināto karavīru Ludzas linkopju kooperatīvs * 08.11.1927. + 24.03.1930.

Ludzas aizsargu pulka sporta klubs * 25.04.1934. + 25.07.1940.

Ludzas 3. aizsargu pulks * 31.10.1919. + 1940.

Ludzas amatnieku biedrība * 30.09.1937.

Ludzas apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 07.04.1936.

Ludzas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Ludzas tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Ludzas biškopības un dārzkopības biedrība „Saime” * 31.12.1923. + 21.01.1941.

Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 13.08.1926.

Ludzas cūkkopības pārraudzības biedrība * 23.12.1931. + 21.04.1941.

Ludzas cukurbiešu audzētāju biedrība * 26.06.1933. + 20.07.1939.

Ludzas ebreju labdarības biedrība
                Sk. „Ludzas žīdu labdarības biedrība”

Ludzas katoļu latviešu draudzes savienība * + 21.01.1941.

Ludzas krājaizdevu sabiedrība * 07.03.1923.

Ludzas krājaizdevu sabiedrība *
                21.04.1938. pārdēvēta agrāk „Ludzas krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”

Ludzas krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                Sk. „Ludzas krājaizdevu sabiedrība”

Ludzas krievu kultūrveicināšanas biedrība * 16.11.1926. + 20.11.1939.

Ludzas kultūras veicināšanas biedrība * 15.10.1920. + 30.09.1940.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk „Ludzas latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība”

Ludzas latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība
                Sk. „Ludzas kultūras veicināšanas biedrība”

Ludzas latviešu biedrība * 19.09.1925. + 30.09.1940.

Ludzas latviešu biedrību savienība * 29.02.1935. + 30.09.1940.

Ludzas I laukkopības pārraudzības biedrība * 07.03.1931. + 26.04.1938.

Ludzas lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * + 21.01.1941.

Ludzas lauksaimniecības biedrību savienība * + 21.01.1941.

Ludzas lauksaimniecības kooperatīvs „Ruķis” * 27.06.1924. + 22.12.1936.

Ludzas lopkopības pārraudzības biedrība * + 21.01.1941.

Ludzas 752. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.
                17.03.1938. pārdēvēts agrāk „Ludzas I 752. Mazpulks”
                13.03.1938. pievienots „Ludzas III 725. Mazpulks”
                17.03.1938. pievienots „Ludzas II 920. Mazpulks”

Ludzas I 752. Mazpulks
                Sk. „Ludzas 752. Mazpulks”

Ludzas II 920. Mazpulks * + 17.03.1938.
                17.03.1938. iekļauts „Ludzas 752. Mazpulkā”

Ludzas III 920. Mazpulks * 01.06.1936. + 13.03.1938.
                13.03.1938. iekļauts „Ludzas 725. Mazpulkā”

Ludzas mednieku biedrība * 12.07.1923. + 18.03.1941.

Ludzas patērētāju biedrība * 13.07.1938.

Ludzas patērētāju biedrība „Driva” * + 25.10.1929.

Ludzas patērētāju biedrība „Grauds” * 13.07.1921. + 23.09.1935.

Ludzas patērētāju biedrība „Spēks” * + 02.01.1935.

Ludzas piensaimnieku sabiedrība * 28.02.1928. + 25.04.1939.

Ludzas pilsētas aizsargu nodaļa * 13.04.1920. + 07.07.1940.

Ludzas pilsētas krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1928. + 27.01.1938.

Ludzas pilsētas patērētāju kooperatīvs „Ekonomija” * 18.08.1920. + 21.12.1935.

Ludzas pilsētas un apriņķa skolotāju un pašvaldības darbinieku slimo kase * 04.08.1923. +01.08.1930.
                01.08.1930. iekļauta „Rēzeknes pilsētas un apriņķa kopējā slimo kase”

Ludzas sieviešu labdarības biedrība * 13.06.1923. + 30.09.1940.
                28.04.1939. pārdēvēta agrāk „Dāmu komiteja palīdzības iesniegšanai
                                trūcīgiem Ludzā”

Ludzas skolotāju biedrība * 20.06.1928. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Ludzas Svētā Vincenta no Paolo sieviešu labdarības biedrība * 18.06.1925. + 30.09.1940.
                31.01.1939. pārd. agrāk „Ludzas Svētā Vincenta a Paolo sieviešu labdarības biedrība”

Ludzas Tehnikas 903. Mazpulks * 26.04.1936. + 1940.

Ludzas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 20.11.1939. + 30.09.1940.
                25.04.1940. pārdēvēta agrāk „Ludzas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Ludzas un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * + 18.02.1941.

Ludzas un apkārtnes zirgu audzētāju biedrība * 13.07.1928. + 19.10.1939.

Ludzas Valsts ģimnāzijas 1095. Mazpulks * 07.05.1938. + 1940.

Ludzas vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 14.03.1931. + 22.07.1936.

Ludzas vidusskolas abiturientu biedrība * 27.03.1928.  + 21.01.1941.

Ludzas zvejniecības biedrība * 16.11.1926. + 21.01.1941.

Ludzas žīdu draudzes palīdzības biedrība „Gmiles Hesed” * 14.11.1939. + 21.01.1941.

Ludzas žīdu kultūras biedrība „Šolom Alejchem” * 03.06.1927. + 21.01.1941.

Ludzas žīdu labdarības biedrība * 27.11.1929. + 30.09.1940.
                25.09.1939. „Ludzas ebreju labdarības biedrība”

Ludzes lauksaimniecības biedrība „Ozols” * 11.12.1920. + 16.12.1938.

Ludzes pilsētas un apriņķa skolotāju arodniecīskā biedrība * 06.12.1920. + 21.01.1941.

Ludzes pilsētas un apriņķa poļu biedrība * 03.01.1921. + 31.03.1939.
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”

Otrā Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.11.1922.

Patērētāju biedrība pie Krievijas biedrības Latvijā Ludzas nodaļās * 24.08.1921. +12.10.1935.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ludzas nodaļa * 04.07.1930.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Ludzas nodaļa * 20.09.1928.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Ludzes nodaļa * 16.06.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Ludzas nodaļa * 08.02.1934.

Kara invalīdu palīdzības biedrība * 20.08.1924. 24.11.1931.
                Ludzas nodaļa * 11.09.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ludzas nodaļa * 04.07.1921.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Ludzas nodaļa * 20.04.1929.

Latvijas baltkrievu biedrība * 02.09.1925. + 30.11.1940.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas baltkrievu skolotāju biedrība”
                Ludzas nodaļa * 20.10.1927.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Ludzas nodaļa * 13.02.1930.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Ludzas nodaļa * 16.03.1934. + 03.07.1939.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Ludzas nodaļa * 26.02.1926.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Ludzas nodaļa * 07.01.1931.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Ludzes nodaļa * 17.06.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ludzes nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Ludzas nodaļa * 11.03.1932.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Ludzas nodaļa * 29.01.1934.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ludzas nodaļa 15.11.1926.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Ludzas nodaļa * 13.02.1926.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Ludzas nodaļa * 04.05.1925.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Ludzas nodaļa * 11.01.1922.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Ludzas nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Ludzas nodaļa * 15.03.1927.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ludzas nodaļa * 28.10.1925. + 21.09.1932.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Ludzas nodaļa * 12.12.1928.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Ludzes nodaļa * 22.09.1925.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Ludzas nodaļa * 12.09.1932.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Ludzes nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Ludzas nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Ludzas nodaļa * 07.11.1924.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Ludzas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Ludzes nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Ludzas nodaļa * 06.10.1931. + 16.06.1940.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Ludzas nodaļa * 15.08.1933.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Ludzas nodaļa * 13.09.1932.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Ludzas nodaļa * 11.11.1930.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Ludzes nodaļa * 27.04.1923.

Ludza_1929

Ludza_1935

Ludza_1910

 

 
Izmaiņas 24.10.2018 Kontakti