Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUTRIŅU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Lutriņu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Eglīšu kapu biedrība * 20.06.1939. + 31.12.1940.

Jaunmuižas Brūveru meliorācijas sabiedrība * 15.07.1930.

Jusku kapu sabiedrība
                Sk. „Lutriņu Jusku kapu biedrība”

Lašupes pieturas punkta izbūves biedrība * 27.03.1930. + 12.11.1933.

Lutriņu Aucenieku kapu biedrība * 17.08.1933. + 31.12.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu Aucenieku kapu sabiedrība”

Lutriņu Aucenieku kapu sabiedrība
                Sk. „Lutriņu Aucenieku kapu biedrība”

Lutriņu I dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lutriņu dārzkopības un biškopības biedrība”

Lutriņu dārzkopības un biškopības biedrība * 11.12.1930. + 01.07.1940.
                10.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu I dārzkopības pārraudzības biedrība”
                01.07.1940. iekļauta Lutriņu lauksaimniecības biedrībā”

Lutriņu Gaiķu meliorācijas sabiedrība „Imula” * 23.01.1929.

Lutriņu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                                * 25.09.1930. + 27.10.1931.

Lutriņu Jusku kapu biedrība * 21.12.12.1933. + 31.12.1940.
                29.09.1939. pārdēvēta agrāk „Jusku kapu sabiedrība”

Lutriņu ķieģeļnīcu izmantošanas kooperatīvs „Lauksaimnieks” * 14.06.1921. + 17.05.1935.

Lutriņu krājaizdevu sabiedrība * 15.10.1893.
                10.11.1921. pārdēvēta agrāk „Lutriņu krāj un aizdevu kase”

Lutriņu kūdras ražošanas sabiedrība * 22.05.1930. + 20.12.1934.

Lutriņu kultūras veicināšanas biedrība
                Sk. „Lutriņu kultūras veicināšanas biedrība „Ausma”

Lutriņu kultūras veicināšanas biedrība „Ausma” * 10.01.1921. +  09.09.1938.
                28.04.1932. pārdēvēta agrāk „Lutriņu kultūras veicināšanas biedrība”
                09.09.1938. iekļauta „Lutriņu lauksaimniecības biedrībā”

Lutriņu lauksaimniecības biedrība * 24.06.1905. + 1915.

Lutriņu lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                09.09.1938. pievienota „Lutriņu kultūras veicināšanas biedrība”
                01.07.1940. pievienota „Lutriņu dārzkopības un biškopības biedrība”

Lutriņu lauksaimniecības biedrība „Tīrums” * 10.05.1921. + 01.03.1934.

Lutriņu I lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.12.1921. + 12.10.1939.

Lutriņu lopkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1928. + 12.09.1939.
                12.09.1939. iekļauta „Lutriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lutriņu lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase” * 24.10.1922. + 12.10.1939.
                12.09.1939. iekļauta „Lutriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lutriņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.08.1923.
                27.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lutriņu pagasta un apkārtnes lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība „Mežgalnieks”

Lutriņu 273. Mazpulks * 09.05.1934. + 1940.

Lutriņu II 937. Mazpulks * 01.02.1937. + 1940.

Lutriņu medību biedrība * + 26.05.1941.
                09.09.1938.pārdēvēta agrāk ‘Lutriņu medību biedrība „Rekords”

Lutriņu medību biedrība „Rekords”
                Sk. „Lutriņu medību biedrība”

Lutriņu meliorācijas sabiedrība „Krāce” * 27.07.1936. + 15.01.1943.

Lutriņu meliorācijas sabiedrība „Krītums”* 14.05.1928.

Lutriņu meliorācijas sabiedrība „Ošenieki” * 30.12.1929.

Lutriņu meliorācijas sabiedrība „Paterlieknis” * 07.10.1929.

Lutriņu meliorācijas sabiedrība „Vilnis” * 12.01.1928.

Lutriņu pagasta Ābeļu kapu sabiedrība * 23.11.1933. + 31.12.1940.

Lutriņu pagasta Bikstu kapu biedrība * 17.08.1933. + 31.12.1940.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu pagasta Bikstu kapu sabiedrība”

Lutriņu pagasta Bikstu kapu sabiedrība
                Sk. „Lutriņu pagasta Bikstu kapu biedrība”

Lutriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.10.1939.
                12.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lutriņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lutriņu lopkopības pārraudzības biedrību „Atvase”

Lutriņu pagasta Meiru kapu biedrība * 12.10.1933. + 31.12.1940.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu pagasta Meiru kapu sabiedrība”

Lutriņu pagasta Meiru kapu sabiedrība
                Sk. „Lutriņu pagasta Meiru kapu biedrība”

Lutriņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Līmenis” * 21.01.1927. + 15.01.1943.

Lutriņu pagasta Podkalnu kapu biedrība * 01.06.1933. + 31.12.1940.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu pagasta Podkalnu kapu sabiedrība”

Lutriņu pagasta Podkalnu kapu sabiedrība
                Sk. „Lutriņu pagasta Podkalnu kapu biedrība”

Lutriņu pagasta un apkārtnes biškopības biedrība „Bite” * 21.02.1929. + 08.02.1938.

Lutriņu pagasta un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mežgalnieks”
                Sk. „Lutriņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lutriņu piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu piensaimnieku sabiedrība „Zvaigzne”

Lutriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.01.1892. + 18.10.1940.
                17.10.1922. pārdēvēta agrāk „Lutriņu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lutriņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lutriņu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lutriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lutriņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lutriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lutriņu un apkārtnes biškopības biedrība „Ziedonis” * 17.01.1928. + 14.09.1938.

Piensaimnieku sabiedrība „Trifoliums” * 06.07.1912.
                24.10.1922. pārreģistrēta

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lutriņu nodaļa * 09.04.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lutriņu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Lutriņu nodaļa * 02.03.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Lutriņu nodaļa * 23.03.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Lutriņu nodaļa * 16.03.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lutriņu nodaļa * 26.07.1928. + 29.11.1939.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
Ošenieku nodaļa * 08.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lutriņu nodaļa * 03.02.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Lutriņu nodaļa * 10.11.1927.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti