Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MACKAITIS Herberts, rsts.
                * 1886.
                1911. beidzis Trbatas  Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. L. Jaun 24.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MACKANOVS Mirdza Andreja m. Dz. Krmiš, farmcijas maistrs.
                * 1904. V 31. Doles pag.
                1927. VI 16. Beigusi Rgas pilstas Ii vidusskolu,
                1936/1940. Tautas Labkljbas ministrijas aptiekas mceklis,
                1940. III 23. Farmaceita palgs,
                1943. III 15. Beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistrs,
                1943/1944. Tautas Labkljbas ministrijas aptiekas prvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-5.
               
MACKEVIS Gotfrds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. I 01. Nogales pag.
                1928/1929. Talsu Tukuma kara apria prvaldes karavrs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. XI 18. apbalvots ar Viestura ordea III širas Goda zmi,
                1940. I 15. Talsu I aizsargu pulka Vandzenes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Vandzenes spirta kopdedzintavas grmatvedis un vadtjs,
                Vandzenes lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Vandzenes krjaizdevu sabiedrbas padomes loceklis,
                Vandzenes patrtju biedrbas revzijas komisijas loceklis,
                Vandzenes mednieku biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-89.

MAS Edmunds Ja d., mctjs.
                * 1904. IV 09. Skakalnes pag.; M. Kristne, S. Alma dz. Podreiks
                                + 1991. XI 03. Takom,ASV
                1928. Beidzis Latvijas Universitti,
                1929. I 27. ordints,
                1929. I 24. Valmieras prvesta iecirka vikrs,
                1929/1944. Limbau ev. lut. draudzes mctjs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) mctjs,
                1939. VII 08. Rotas (V) mctjs,
                Nampašnieks Upes 1, Mazsalac.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-153, 1640-1-523-400.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.

MAS Elmrs, mctjs.
                * 1909. V 04.
                1938. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1938. IX 25. ordints par Rgas pilstas iecirka vikru,
                1938. XII 01. apstiprints par Strenu pilstas draudzes mctju,
                1938/1944.. Strenu pilstas ev. lut. draudzes mctjs,
                1944/1972. Kabiles ev.lut. draudzes mctjs,
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                               „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Svtdienas Rts“ # 40/1938., # 1/1939.

MAS Osvalds, Dr. med.
                * 1908. I 06. Jaungulbenes pag. + 1945. IV 07. Beij.
                1925. beidzis Rgas pilstas I vidusskolu,
                1925/1931. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1926. Anatomijas institta subasistents,
                1928/1931. Latvijas Universittes iruriskaj fakulttes klnikas asistents,
                1932/1934. Liepjas pilstas slimncas asistents,
                1932/1934. Liepjas XV aizsargu pulka Jras diviziona rsts,
                1934. Rgas pilstas I slimncas asistents,
                1936. II 26. Aizsargu avicijas Eskadrias (III) rsts lidotjs,
                1935/1938. Latvijas Universittes irurisks fakulttes klnikas asistents,
                1938. III 04. ieguva Dr. med. grdu,
                1938/1940. Rgas pilstas II slimncas derrsts,
                1938/1940. Aizsargu avicijas pulka eskadrias rsts,
                1938/1940. Latvijas aerokluba sanitrs daas priekšnieka vietnieks,
                1938. Mrupes 2,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Rgas pilstas II slimncas rsts,
                1941/1944. Kriegslazaret 4-608 rsts.
                Korporcijas „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-84., 1640-1-199-79.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Students” # 10/1938.;
                                „Universitas” # 8/1938.;
                                www.nekropole.lv

MAULANS Edgars, rsts.
                * 1903. XI 11. Rg + 1988. II 13. Silver Spring, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. beidzis Latvijas Universitti,
                1933/1934. Rgas pilstas komandantras sanitrais virsnieka vietnieks,
                1934. Valmieras kjnieku pulka sanitrais virsnieka vietnieks,
                1934. XI 16. paaugstints rsts leitnants pakp,
                1934/1935. Valsts dzelzceu rajona rsts Rg,
                1935/1941. Smiltenes Latvijas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1936. IX 01. Valkas VII aizsargu pulka rsts virs štata,
                1941/1944. Valmieras pilstas slimncas rsts,
                1961. bijis Henritona slimncas super intendants.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-85, 1640-1-523-153.
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Elza, rste.
                * 1895. IX 03. Jaungulbenes pag.
                1924. beigusi Latvijas Universitti, sieviešu slimbs,
                1925/1941. Latvijas Sarkan Krusta Liepjas veselbas kopšanas punkta vadtjs,
                1925/1936. Liepjas pilstas slimncas rste,
                1928/1941. Liepjas kopjas slimo kases ambulances rste,
                1932/1941. Latvijas Sarkan Krusta Liepjas slimncas rste,
                1932/1941. Dzelzcea ambulances rste,        
                1935/1940.                Aizsargu organizcij,
                1935. XII 17. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (II) rste,
                1939. V 01. Tehnisks rotas rste,
                1941/1944. Liepjas pilstas ambulances un dzelzcea ambulances rste.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-86, 1640-1-526-312.;;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Krišjnis, mctjs.
                * 1894. V 22. + 1935. VII 29. Rg
                1917/1919. Vecgulbenes skolas przinis,
                1926. VI 20. ordints par Rgas pilstas prvesta iecirka vikru,
                1926/1935. ertrdes I un II draudzes mctja adjunkts, Marijas 65-8.
                Korporcijas „Vendia“ filistrs.
                Apbedts Mea kapos.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Vidzemes Vstnesis” #238/1933.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1935.;
                                „Svtdienas Rts“ # 33/1935.

MAGALIFS Izraels, rsts.
                * 1882.
                1915. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un plaušu slimbs,
                1938. Kr. Barona 64.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAGARAMS Soa Leja, farmcijas maistre.
                * 1908. VII 26. Polij.
                1937. I 12. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1940. III 11. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MAGAZIŠ Krlis Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1880. XII 12. Lubnas pag.; M. Anna, S. Marija dz. Nikolajenkovs
                Beidzis Lubnas ministrijas skolu,
                1901/1904. Krievijas kara flotes rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. X 26. Valkas VII aizsargu pulka Alksnes pagasta nodaas priekšnieks,
                1934/1939. Alksnes pilstas galva,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #245,
                1939/1940. Alksnes pilstas veckais,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Alksnes pilstas veckais,
                Alksnes un apkrtnes pašvaldbu sadarbes apvienbas priekšsdtja biedrs,
                Alksnes patrtju biedrbas valdes loceklis,
                Alksnes krjaizdevu sabiedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Alksnes saviesgas biedrbas valdes loceklis,
                Alksnes pagasta Duknu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-161.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Malienas Zias” # 755/1939., # 745/1939., # 3/1941.

MAGAZIŠ Otto Ja d., leitnants.
                * 1878. XI 20. Lubnas pag.; M. Anna, S. Valija dz. Egltis
                                + 1975. IV 29. Gvelf, Kand
                Beidzis Lubnas ministrijas skolu,
                Beidzis Gori Gorku mrniecbas skolu,
                1899. IX 26.artilrijas 41. brigdes Baterijas (IV) karavrs,
                1900. II 15. beidzis Bombardieru kursu,
                1900. IV 08. jaunkais feiverkers,
                1900. IX 15. izturjis, prbaudjumus uz rezerves praporšika pakpi,
                1900. XI 20. paaugstints praporšiks pakp,
                1907. V 15. Valsts dienest, Minskas guberas zemes iekrtošanas komisij,
                1907. V 15. Izvsts kolijas reistratora pakp,
                1908. X 07. Grodas guber,
                1909. V 10. paaugstints guberas sekretra pakp,
                1912. V 10. paaugstints kolijas sekretra pakp,
                1913. VI 15. Grodas apria zemes komisijas loceklis,
`              1914. II 25. Pruanu apria zirgu mobilizcijas komisijas priekšsdtjs,
                1914. VII 31. Grodas 386. drunas virsnieks,
                1914. VIII 20. Rotas (II) komandieris,
                1915. I 21. apbalvots ar Sv. Annas ordea III širu,
                1915. II 20. Paaugstints zaurjad kapitns pakp,
                1915. VII 20. apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu,
                1915. VIII 08. vcu gsta,
                1919. VII 10. Malienas bataljona kapitns,
                1919. VIII 05. Madonas komandants,
                1919. X 31. Ramockas (Ieriu)  etapa komandants,
                1920. III 10. ieskaitts leitnants pakp,
                1920. III 19. atvaints,
                1920. Rgas pilstas nekustmo pašumu Zemju daas inspektors,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #1629,
                1936/1940. Ogres krorta biedrbas priekšnieks,
                Rgas pilstas nekustamo pašumu Zemju daas vadtjs,
                Rgas pilstas darbinieku krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Ogres pilstas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Bijis Ogres pilstas domes priekšsdtjs,
                Ogres pilstas draudzes padomes loceklis,
                Lubnas pagasta Apogu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 3318-1-2032-217.;
                                „Liepjas kjnieku pulka gaitas”, Liepj, 1926.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Ogres Zias” #32/1938.;
                                „Laiks’ #39/1975.
               
MAGONEAleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                *1903. I 02. Stmerienas pag.
                1931. X 15./1940. Valmieras VIII aizsargu pulka kasieris,
                1938. IX 38. Stdts: apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordei,
                Valmieras apria priekšnieka kancelejas darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-820.
               
MAGONIS Jnis Jura d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VII 07. Salas pag.
                1919/1921. Tanku diviziona karavrs,
                1919/1940. Aizsargu organizcij,
                1922. III 22. Rgas V aizsargu pulka Salas pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts, Salas pagasta šos,
                Salas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas Revzijas komisijas priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-223.;
                                LVA 1987-1-17819.
               
                               
MAHELSONS Zalmans, bvinenieris.
                * 1909. VI 27.
                1933. IX 13. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MAHELSONS Zauls, rsts.
                * 1895.
                1925. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Aizupes pag., Tukuma apr.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAIKAPARS Fedors brama d., rsts.
                * 1878. II 21. Maskav [ar Teodors] S. Ludmila dz. Svešcovs
                                + 1943.Kazahstn,  Krievij.
                Beidzis: Aleksandra imnziju Rg,
                1902/1906. beidzis Leipcigas Universitti, irurij un sieviešu slimbs,
                1908. ieguvis Harkovas Universittes absolventa tiesbas,
                1914/1918. Krievijas kara flotes rsts Pterpil,
                1925. Latvijas strdnieku socialdemokratisks Mazinieku partijas
                                deputta kandidts,
                1933. XI 18. Aizsargu avicijas pulka rezerves rsts,
                1938. Bazncas13-8..
                Avots:       LVVA 1640-1-199-68.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Aizsargu Organizcijas Dzve’ #12/1933.;
                                www.nekropole.lv

MAIKOVSKIS Boeslavs, sabiedrisks darbinieks.
                *1904. I 21.  Stirnienes pag. + 1996. IV 18. Minster, Vcij
                Beidzis: Varaknu imnziju,
                Beidzis: Baltijas Universitti Pineberg, mag. jur.,
                1933. Rzeknes XVII aizsargu pulka vada komandieris,
                1934. Stirnienes nodaas priekšnieks,
                1935. pulka tba darbvedis,
                1937. Rotas [II] komandieris,
                1939. III 20. apbalvots; Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1941. VII 27./1944.  Rzeknes apria policijas II iecirka priekšnieks,
                1942. apbalvots; Kara Nopelnu krustu II klases,
                1944. Vcij,
                1950. ASV,
                1958. ujorkas latviešu katou draudzes priekšsdtjs,
                1965. X 27. piespriests nves sods aizmugurisk, dzvo ASV,
                1983. attaisnots,
                1987. X 19. Vcij, Minster,
                Daugavas Vanagu organizcijas ma biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-17.;
                                „Rgas Balss” #255/1965., #258/1965.;
                                „Laiks’ #39/1996., #40/1996.

MAILE Imants, rsts.
                * 1919. IX 09. Rg
                1943. XI 30. Beidzis Universitti Rg,
                1943. dzvo Mea pr. 38-1,
                Pc kara Zviedrij.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-87.

MAILEPORS Kristaps, rsts.
                * 1903.V 22. Tadaiu pag.; S. Valija dz. Tomnovis, rste.
                                + 1967. I 02. ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitti,
                1931/1934. Vaiodes rajona rsts,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1934/1938. Liepjas kopjas slimo kases rsts,
                1936. III 25. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (I) rsts,
                1938. VI 30. Rotas (IV) rsts,
                1938/1944. Durbes rajona rsts,
                1939. II 25. Bataljona (I) Rotas (III) rsts,
                Korporcijas Philyronia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-88, 1640-1-526-317.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAILEPORS Valija dz. Tomnovis, rste.
                * 1905. V 17. Kalvenes pag.; V. Kristaps, rsts.
                1932. V 31, beigusi Latvijas Universitti,
                1932/1934. privta prakse Vaiod,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1934/1940. Liepjas kopjas slimo kases rste,
                1936. III 25. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (IV) rste,
                1938. VI 30. Štba bataljona Rotas (III) rste,
                1939. V 01. Štba bataljona Tehnisks rotas rste.,
                1940/1944. Durbes slimncas vadtja.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-89, 1640-1-526-316.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAIMINDS zaks, bvinenieris.
                * 1910. IX 21. Daugavpil.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MAIMINS Estere, rste.
                Sk. Gievis Estera.

MAISIŠ Arvds, bvinenieris.
                * 1905. III 21. Strenos.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MAIZELS Mirjama, rste.
                * 1900.
                1932. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. ertrdes 53.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Noijs, rsts.
                * 1891. I 05.
                1915. beidzis Trbatas Universitti,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputts, Latvijas du
                                nacionldemokrtisk strdnieku partija Bunds,
                1922. bijis Daugavpils pilstas sanitrais rsts,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputts, Latvijas ebreju
                                socildemakrtisk strdnieku organizcija „Bund”,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputts, Latvijas ebreju
                                socildemakrtisk strdnieku organizcija „Bund”,
                1938. dz. Skolas 11.
                Avots:      „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922, 1925., 1928.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Šeina, rste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. L. Nometu 23.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAIZTE Jnis, Dr. Pharm., profesors.
                * 1883. V 10. Liepas pag. + 1950. II 14. Rg
                1892/1896. beidzis Liepas pagasta skolu,
                1896/1898. beidzis Valmieras pritvidusskolu,
                1898/1904. aptiekas mceklis Vjazm un Saratov,
                1904/1908. beidzis Trbatas Universitti, provizors,
                1908/1921. Trbatas Universittes Farmcijas institta,
                1909. maistrs,
                1914/1918. Armijas 2. štba Sanitras nodaas przinis,
                1918/1919. docents Trbatas /Voroneas/ Universitt,
                1921. Latvijas Universittes mijas fakulttes docents,
                1922. veckais docents,
                1937. III 10. ieguva farmcijas doktora grdu,
                1937. V 19. ievlts par profesoru pie farmcijas mijas katedrs,
                1939. IX 23. Apbalvots: Atzinbas Krusta III širu #90,
                1940/1949. mijas fakulttes Farmcijas nodaas vadtjs,
                1949. Farmakoloijas katedras vadtjs,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea III širu,
                Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu.
                Korporcijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       „Jaunks Zias’ #102/1933.;
                                „Students“ # 11/1937. # 15/1937.;
                                www.3mirkli.lu.lv

MAIZTIS Augusts Kra d., provizors, farmaceits leitnants
                *1894. VI 26. Liepas pag.+ 1966. VII 01. Stamford, ASV
                Beidzis: Millera relskolu Css,
                1919. X 29./1922. III 31. Kara sanitras prvaldes Smiltenes noliktavas virsnieks,
                1920. IV 20. Apstiprints farmaceits leitnants pakp izd. 1919. XII 06,
                1922. beidzis: Latvijas Universitti, provizors,
                1926/1929. Melluu aptiekas pašnieks,
                1928/1940. Alksnes „Jaunas” aptiekas pašnieks.
                1934. Aizsargu avicijas farmaceits,
                1935/1940. Melluu aptiekas pašnieks,
                1944. Vcij, Manheim,
                1948. ASV,
                1952/1962. Grinvias slimncas farmaceits,
                Latvijas Universittes subasistents, dzvo: Karlnes 17-5,
                Korporcijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-83.;
                                „Fedelitas” #5/1965.,
                                „Laiks” 54/1966.;
                                „Aptiekas Latvij”, R., 1968.;
                                V. Eichenbauma arhvs #6329.

MAJORS Jnis Edgars, rsts.
                * 1909. II 03. Valmier + 181. XI 06. Geteborg, Zviedrij
                1934. beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1935. Latvijas armij,
                1935/1944. Latvijas Universittes irurisks fakulttes klinkas asistents,
                1941/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608, Rgas pilstas II slimnc, rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-90.; 
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAJORS Krlis Vilis, bvinenieris.
                * 1913. IV 26. Veismau pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MAKAROVS Sofija, rste.
                Sk. Draguns Sofija.

MAKARS Jnis, rsts.
                * 1909. V 26. Rg
                1937. beidzis Latvijas Universitti,
                1937/1938. Valmieras kjnieku pulk,
                1939/1944. Latvijas Universittes Dzemdbu un sieviešu slimbu
                                klnikas rsts,
                1942/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-91.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAKEDONSKIS Aleksandrs, virspriesteris.
                * 1867. IV 10. Galgauskas pag.
                Beidzis Golgauskas draudzes skolu,
                1886. VI 18. beidzis Rgas gargo seminru,
                1888. Galgauskas pareizticgo draudzes skolas palgskolotjs,
                1889. Bauskas draudzes psalmotjs un skolotjs,
                1897. Rgas Ja draudzes psalmotjs,
                1897. III 06. iesvtts diakona krt,
                1898.Tukuma draudzes psalmotjs un skolotjs,
                1898. X 21. iesvtts par priesteri Kolkasraga draudz,
                1899. IV 06. Galgauskas draudzes priesteris,
                1907. X 03. Rgas cietuma bazncas priesteris,
                1911. XI 23. Rgas Ja draudzs priesteris,
                1918. Rgas Pasludinšanas draudzes priesteris,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinbas Krusta ordea V šru,
                1939. Rgas Pasludinšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-30., 1370-1-2648-32.;
                                „Pareizticgo latviešu kalendrs“, R., 1939.

MAKEDONSKIS Nikolajs, priesteris.
                *1865. I 22. Golgauskas pag.
                1887. beidzis Rgas gargo seminru,
                1887. X 01. Grozdonas pagasta skolas skolotjs,
                1890. VII 19. Ntaures pagasta skolas skolotjs,
                1897. V 02. Csu pamatskolas skolotjs,
                1898. X 27. Tukuma pamatskolas skolotjs,
                1899. XII 19. iesvtts par priesteri Piksru draudz,
                1906. Sausnjas draudzes priesteris,
                1912. X 01. Ikšiles draudzes priesteris,
                1915/1918. Kjnieku 428. pulka priesteris,
                1921. Ikšiles draudzes priesteris,
                1931. ar Rgas Jzus Apskaidrošanas draudzes virspriesteris,
                1939. bij. Rgas Apskaidrošanas un Ikšile Sv. Gara un Baldones
                                draudu virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-47.;
                                 „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

MAKOVIKS Berta Marija dz. Balodis, rste.
                * 1892. III 01. Biru pag.
                1918. beigusi Novorosijskas Universitti,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. VI 09. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (X) rste,
                1939. III 28. Rotas (IX) rste,
                Srenes rajona rste,
                Latvijas Sarkan Krusta Jaunjelgavas veselbas kopšanas punkta vadtja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-131.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAKSIMS Alvne, skolotja.
                *1888. I 16.+ 1938. Css.
                1911. Beigusi: Natlijas Draudzias imnziju Rg,
                1911/1919. ermaa relskol un Bekkeres sieviešu imnzij,
                1818.1920. Rgas pilstas I pamatskol, Csu L. Ausja relskol,
                                Csu amatniecbas skol,
                1920/1924. Csu Brzaines valsts vidusskol, Csu pilstas sieviešu
                                neoimnzij,
                1924/1938. Csu pilstas pamatskol,
                1936. stdda apbalvošanai: Trs Zvaigu ordei.
                1938. III 13.  apbedta: Csu Lejas kapos,
                Csu apria skolotju biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 111111303-2-32-6.;
                                „Csu Vstis” #246/1938.

MAKSTENIEKS Oto, rsts.
                * 1902.
                1933. beidzis Latvijas Universitti, iekšgs slimbas,
                1938. Brvbas g. 119.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MKULIS Arnolds Ja d., bvinenieris.
                * 1906. IV 02. Dignjas pag.; M. Ilze, S. Marija dz. Krieviš.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
                1935/1940. Daugavpils un Ilkstes apria bvinspektors.
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. IV 03. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba nekustmo pašumu przinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-138.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

MAACKSIS Rafaels Haima d., rsts leitnants
                *1905. X 05. Rg
                1931. V 07. Beidzis Hamburgas Universitti
                1932. II 12. Rgas kjnieku pulka karavrs,
                1932. IX 12. beidzis Instruktoru rotu pie Csu kjnieku pulk,
                1932. IX 12. dikaravrs,
                1932. XI 28. beidzis Sanitru virsnieku vietnieku kursus,
                1932. XII 01. piekomandts Rzeknes kjnieku pulka saimniecbas komandai,
                1932. XII 06. Sanitrais virsnieku vietnieks,
                1933. II 23. atvaints,
                1933. X 04. paaugstints rsts leitnants pakp.
                Avots:       LVVA 5601-1-4029.

MALDAVS Eduards Kra d., lauksaimnieks.
                * 1874. VII 26. Braslavas pag.: M. Marija, S. Emma dz. Greizis.
                Beidzis Umurgas draudzes skolu,
                1913/1940. Katvaru pagasta veckais
                1928. XI 11. Apbalvots ar Triju zvaigu ordea V širu # 392.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme” # 20/1938.

MALDAVS Elmra Nora, farmcijas maistre.
                * 1908. VI 25.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1939. XII 15. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MALDONIS Milda, farmcijas maistre.
                Sk. Strautmanis Milda.

MALDONIS Voldemrs, Dr. phil. et theol. h. c., profesors.
                 * 1870. VII 18. Tirzas pag. + 1941. II 22. Rg
                1889. beidzis Csu pilstas skolu,
                1889/1892. skolotjs Blomes pagast,
                1892/1895. skolotjs Torakaln,
                1895. Rgas Aleksandra imnzij,
                1895/1901. beidzis Trbatas Universitti,
                1901/1909. Rgas Maldoa imnzijas direktors,
                1909/1912. Lubnas draudzes mctjs,
                1912/1919. Csu draudzes mctjs,
                1917. Vidzemes Zemes padomes loceklis,
                1919/1920. Mrburgas Universitte ieguvis Dr. philos. grdu,
                1920/1923. Latvijas konsistorijas viceprezidents,
                1920. Latvijas Universittes docents,
                1923. ievlts par Latvijas Universittes profesoru,
                1924. Prgas Husa Universitte ievlts par Dr. theol. hon. c.,
                1927. IV 28. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #138,
                1929/1941. Rgas Akadmisks draudzes mctjs,
                1931. XI 31. Dzelzceu aizsargu pulka mctjs,
                1934. Bazncas virsvaldes prezidija loceklis,
                1935. V 11. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                01938. IX 28. Latvijas Universitte piešir Dr. theol. h. c. grdu.
                Dz. Dzirnavu 70-1.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-135.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas, ASV 1987.;’
                                “Svtdienas Rts” # 27/1939.;
                                „Students” # 2/1938.

MLERS Ernests, farmcijas kandidts.
                * 1909. IV 29. Ldurgas pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MLIŠ Pteris, skolotjs.
                * 1879. X 26. Vjavas pag., S. Marija.
                1907/1909. Lubejas pagasta skol – skolotjs,
                1909/1916. Lubejas pagasta “Lderes” skol,
                1924. beidzis Rgas skolotju sagatavošanas kursus,
                1924/1925. Zilupes valsts pamatskol,
                1925/1934. Silenes valsts pamatskol,
                1934/1935. Grvas valsts pamatskol,
                1935/1940. Vecbornes valsts pamatskolas przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 432.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-91.;
                                “Es viu pazstu”, R. 1939.

 

MALTIS Erna Ja m.  dz. Slokenbergs, notrs.
                * 1896. I 12. Sesavas pag.; V. Jnis. + 1975. XII 10. Bonn, Vcij
                1905/1913. Beigusi Bauskas Beeres sieviešu imnziju,
                1915/1918. Bgu brnu skola Rjien,
                1919/1927. Beigusi: Latvijas Universitti, Tautsaimniecbas nodau,
                1924/1927. praktizjusi pie J. Kreicberga kantor,
                1927/1929. praktizjusi pie J. Purgaa kantor,
                1928/1934. latviešu zemnieku savienbas biedrene,
                1929. VIII 28. pirm sieviete notrs, Rjien,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. VIII 28. /1940. notrs Rg, Aspazijas b. 3-2.,
                1944. Zviedrij,
                Korporcijas Jmerija filistre.
                Avots:       „Latvijas notarits”, R., 2013.;
                                „Jaunks Zias” #197/1934.;
                                „Valdbas Vstnesis’ #194/1934

MLTISJnis Anda d., bvinenieris.
                * 1907. VI 27. Rg.; S. Eienija dz. Koroevs.+ 1988.IX 01. Melburn, Austrlij.
                Beidzis:      Rveles tehnisko vidusskolu,
                1929. reistrts: bvinenieris Rg, dzvo: Pokrova 20-25,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta IV širu #197,
                1938. bijis: Šoseju un zemes ceu departamenta inspektors,
                1940. bijis: Latvijas inenieru biedrbas Bvniecbas grupas rakstvedis,
                                dzvo Stabu 21-1,
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
                Korporcijas Fraternica Livonica filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „valdbas Vstnesis” #197/1929;
                                „Tehnika un Celtniecba” #1/1940.;
                                „Austrlijas latvietis” #1946/1988.

MAIŠEVA ina, rste.
                Sk. Stradiš ina.

MLTIS Jnis, bvinenieris.
                * 1882. IX 15.
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MLKALNTIS Anna, rste.
                Sk. Arklons Anna.

MALKAVSS Krlis Teodors Ja d., tiesnesis.
                * 1902. XI 05. Lubejas pag.: M. Ede, S. Emma dz. Mielsons.
                Beidzis Liezeres draudzes skolu,
                1923. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.
                1924/1925. Latgales artilrijas pulka dikaravrs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935/1936. miertiesnesis Jaunlatgal (Abren),
                1936/1940. Daugavpils apgabala tiesas loceklis.
                1939. VIII 20. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba grmatvedis,
                1941. VI 14. deportts,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-137.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.

MLMANIS Krlis, Dr., rsts.

                1925. II 03. Prezidija konventa kora dibintjs,
                Avots:       „Jaunks Zias” #74/1935.
               
               
MLMEISTERS Aleksandrs, bvinenieris.
                * 1911. X 18. Neibad.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MLNIEKS Jnis, lauksaimnieks.
                *1898. XII 04. Lubnas pag.; M. Anna.
                1916/1918. Rgas strlnieku pulk,
                1919/1920. Liepjas kjnieku pulk, brvprtgais,
                1927/1940. Lubnas pagasta „Druvenu“ mju pašnieks,
                Lubnas Zvidzienas piensaimnieku sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Meliorcijas sabiedrbas „Lubnas Klanis“ valdes loceklis un kasieris,
                Lubnas Ezeru meliorcijas sabiedrbas valdes loceklis un kasieris,
                Lubnas Zvidzienas kooperatv,
                Lubnas Ezermalas lopkopbas prraudzbas biedrb.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-19.

MALTA Eduards, bvinenieris.
                * 1893. XII 20.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MALTA Nikolajs, Dr. rer. nat., profesors.
                *1890. II 12. Krustpil; S. Agnese dz. Vksne. + 1944. XI 21. Vcij
                1901/1908. beidzis Rgas pilstas relskolu,
                1908/1914. beidzis Rgas politehnisko instittu,
                1914/1918. Baltijas Domeu valdes kdras laboratorij,
                1918/1919. Valts tehnikuma skolotjs,
                1918/1920. Zemkopbas ministrij,
                1919. Latvijas armij,
                1919. X 01. Latvijas Universittes docents,
                1925. XII 14. ieguva Dr. rer. nat. grdu,
                1927. IX 01. ievlts par profesoru,
                1929. XI 18. apbalvots: Trs Zvaigu ordea III širu #447.,
                Rgas Botniska drza bij. direktors,
                Vienbas „Ldums“ vecdraugu biedrbas priekšnieks.
                Kritis kopa ar sievu bumbu uzbrukum.
                Apbedts Stolzenau an der Wesser kapos, Vcij.
                Avots:       LVVA 1303-2-26-21.;
                                „Students“ # 7/1940.;
                                „Tvija“ # 13/1945.

MALVESS Aleksandrs Kra d., virsleitnants.
                * 1889. V 12. Bejas pag.; M. LieneS. Emma dz. Freibergs 
                                + 1942. V 15. Soikamsk, Krievij
                1912. beidzis Mangau jrskolu, tlbraucju kapteinis,
                1915/1918. Krievijas kara flotes virsnieks,
                1915. VII 13. Paaugstints jras praporšiks pakp,
                1918/1919. Somijas kara ministrijas ierdnis,
                1919. VI 10. – 29. Rgas kjnieku pulka leitnants,
                1919/1920. Siguldas kjnieku pulka rotas komandieris,
                1920/1932. Jrniecbas departamenta,
                1923. III 07. apstiprints virsleitnants pakp izd 1920. IV 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1932/1940. Finanšu ministrijas Valsts saimniecbas departamenta
                                Apdrošinšanas nodaas revidents,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 10. Rgas V aizsargu pulka Jras diviziona Rotas (I) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. arestts,
                Beidzis Latvijas Universittes Tautsaimniecbas nodau,
                Rgas Latviešu biedrbas Kr. Valdemra jrniecbas nodaas priekšnieks,
                Nampašnieks Kolkasraga 8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-220.;
                                „Rgas kjnieku pulka vsture”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jrnieks” #6/1939.;
                                V. Eichenbauma arhvs #4050.;
                                www.nekropole.lv

MALVESS Augusts Ja d., arhitekts.
                *1878. XI 02. Vecgulbenes pag. + 1951. V 08. Rg
                Beidzis Rgas pilstas relskolu,
                1905. beidzis Rgas politehnisko instittu, inenieris arhitekts,
                1905/1915. bvbiroja pašnieks,
                1915/1918. Krievij,
                1919. IX 05./1938. Latvijas Universittes arhitektras fakulttes docents,
                                veckais docents,
                1929. XI 18. apbalvots: Trs Zvaigu ordea III šru #451,
                1939. Latvijas Universittes profesors,
                1944./1950. Arhitektras katedras vadtjs,
                Avots:       LVVA 1303-2-26_30.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Students“ # 5/1938.

MALVESS Hermanis Rdolfa d., rsts.
                * 1902. V 31. Rg; M. Emlija, S. Zenta dz. Riekstiš, farmaceite.
                1919. studentu bataljona karavrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928/1929. Rgas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1929. XII 14. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1929/1932. Jelgavas sarkan Krusta slimncas rsts,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1932/1936. Vilces rajona rsts,
                1936/1938. Rzeknes apria rsts,
                1938. VI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jtnieku eskadrona rsts,
                1938/1944. Daugavpils apria rsts,
                1939. II 25. Štba bataljona rsts,
                1939. stdts apbalvošanai: Atzinbas Krustu,
                1966. Latviešu rstu un zobrstu apvienbas biedrs, ASV, Long Island, New York
                Avots:       LVVA P1023-2-14-94, 1640-1-528-139.
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
                                „Latviešu rstu un Zobrstu apvienbas Apkrtraksts’ #89/1966.

 

MALVESS Zenta dz. Riekstiš, farmcijas kandidte.
                * 1903. XII 22.; V. Hermanis, rsts.
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MAMONTOVS Aleksandrs, rsts.
                * 1891. III 25. Pterburg; S. Helna dz. Pribitkovs, rste + 1958. XII 06. ASV
                1913. beidzis Pterburgas Universittes Dabas zintnes fakultti,
                1916. beidzis Trbatas Universitti,
                1916/1918. Lugas apria rsts,
                1918/1919. Lugas lipgo slimbu  slimncas przinis,
                1919/1920. Judenia armijas hospita galvenais rsts,
                1920/1924. Domopoles slimncas przinis,
                1924/1936. Krsavas slimncas przinis,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) rsts,
                1936/1944. Mrdzenes rajona rsts,
                1939. I 01. Ludzas III aizsargu pulka štba rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-95.;1640-1-521-61.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAMONTOVS Helna dz. Pribitkovs, rste.
                * 1889. IX 07.Tambovas gub.; V. Aleksandrs, rsts. + 1972. ASV
                1916. beigusi Trbatas Universitti,
                1916/1918. Lugas I zemstes lazaretes rste,
                1918/1920. Lugas apria Gorodenskas pagasta rajona rste,
                1921/1924. Domopoles slimncas otr rste,
                1930/1944. Krsavas II rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-96.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MANASS Jnis, rsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. VI 13. Ropau pag.; S. Vilhelmne dz. Lapinskis, rste
                                + 1966. II 22. Sidnej, Austrlij
                1907. beidzis Aleksandra imnziju Rg,
                1910. XI 16. beidzis Pterpils kara medicnas akadmiju,
                1910/1914. Sibrijas 22. strlnieku pulka jaunkais rsts,
                1914/ 1918. Sibrijas VI strlnieku brigdes veckais rsts,
                1915. kolijas asesors,
                1918. atvaints,
                1918/1920. Dienvidu Krievijas brvprtgo armijas rsts,
                1920. sarkanarmiešu gst,
                1920. XI 27. Robesargu III pulka veckais rsts,
                1921. II 05. apstiprints rsts pulkvedis leitnants pakp izd. 1913. XII 12.,
                1922. IV 26. Jelgavas kjnieku pulka veckais rsts,
                1929. VIII 01. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 847,
                1939. VII 30. apbalvots ar Atzinbas krusta III širu,
                1940. II 29. atvaints,
                1941/1944. Jelgavas poliklnikas rsts,
                Apbalvots ar Sv. Staislava ordea II širu ar špiem,
                Apbalvots ar Sv. Anna ordea III širu,
                Apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                Studentu vienbas „Ldums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-97.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhvs # 1854.

MANASS Natlija, rste.
                Sk. Gunbuna Natlija.

MANASS Vilhelmne dz. Lapinskis, rste.
                * 1882. IV 24. Elejas pag.; V. Jnis, rsts + 1971. III 28. Sidnej, Austrlij
                1912. V 12. beigusi Pterburgas sieviešu medicnas instittu,
                1912/1913. Habarovskas dzelzcea slimncas rste,
                1914/1918. Ziemeu frontes kara hospita Trbat rste,
                1920/1923. Jelgavas slimo kases rste,
                1923/1944. Latvijas Sarkan Krusta Jelgavas veselbas kopšanas punkta rste,
                1938. Katou 30, Jelgav,
                1941/1944. Jelgavas poliklnikas rste,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-98.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MANASSE Viktorija dz. Kilevics, rste.
                * 1920. VII 27. Tukum
                1943. XI 30. Beigusi Universitti Rg,
                1943. dzvo ganbu I dambis 7-60.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-118.
               
MANDELŠTAMS Esfra brama m. dz. erdins. 
                * 1908. XI 21. Krslav; M. Dina dz. Nahmanova.
                1925. beigusi Rzeknes valsts ebreju vidusskolu,
                1925/1926. LU veterinro medicnu,
                1926/1932. beidzis LU tiesbu zintnes, ma. jur.
                Bij. advokte Rg.
                Emigrjusi uz Kandu.
                Ebreju studentu biedrbas “Jardenija” biedre.
                Avots:       “Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.

MANEKS Velta, farmcijas maistre.
                Sk. Goppers Velta.

MANGULIS Arnolds, mctjs.
                * 1908. III 13. + 1978.
                1937. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordints par Grobias prvesta iecirka vikru,
                1942. VII 31. atbrvots no Valmieras iecirka prvesta iecirka vikra amat,
                1943. VII 31. apstiprints par Skujenes un Lodes draudu mctju,
                1943/1944. Skujenes un Lodes drudu mctjs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Svtdienas Rts“ # 23/1937.;
                                “Bazncas Zias” # 40/1943.

MANGULIŠ Krlis, grmatvedis.
                *1888. X 29. Vec Ates pag. + 1944. V 01. Rg
                1914. Beidzis; Mangau tlbraucju jrskolu,
                1914/1920. Krievijas kara flot,
                1915. paaugstints kara flotes virsnieku,
                1921. I 01. Izgltbas ministrijas Kancelejas darbvedis,
                1922. V 01. grmatvedis II širas,
                1922. X 01. grmatvedis I šira,
                1934. VII 18. Budeta un un grmatvedbas nodaas grmatvedis,
                1935. V 01. veckais grmatvedis,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas krusta V širu #396,
                1940. t.p. amat,
                1941/1944. Izgltbas un kultras enerldirekcijas referents,
                1944. V 06. ppbedts: Mea kapos, Sv. ertrdes draudzes nodaljum.
                Avots:       LVVA 1303-2-32-3.
                                „Valsts adresu kalendrs”, R., 1940.;
                                „Tvija’ #104/1944.

MANKEVIS Ella, farmcijas kandidte.
                * 1913. IX 23. Rg.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MANKOVA Gode, rste.
                Sk. Mindlins Gode.

MANTNIEKS Krlis Arvds, arhitekts.
                * 1904. IX 30. Rg.    
                1941. VII 19. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eienbauma arhvs.

MANTNIEKS Pteris Rdolfs Ptera d., virsleitnants,  kartogrfs.
                *1895. X 11. Kosas pag.; S. Velta dz. Bris + 1979. III 15. Brisel, Beij.
                Beidzis: Kara skolu,
                1919/1920. Imantas pulks II leitnants,
                1920/1924. Galvena štba Topogrfijas daas virsnieks,
                1923. Kartogrfijas institta ldzpašnieks,
                1932. Dzelzceu aizsargu pulka kartogrfs,
                1944. III 17. Latvijas Centrls Padomes memoranda paraksttjs,
                1944. Vcij, Detmold,
                Kartogrfijas uzmuma pašnieks, Dzirnavu iel Nrr.119,
                Dzvo: Plkv. Briea 17/19-2, Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-35.
                                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
 

MANSFELDS Dons, rsts.
                * 1881.
                1912. beidzis Harkovas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Liel 6, Liepj.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MARCINKEVIS Alfons, bvinenieris.
                * 1905. XI 05. Rg.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MARDOKS Pteris Voldemrs dama d., virsleitnants.
                  *1898. I 13. Rg + 1945.
                  1919.VIII 06./1932. IX 05. Avicijas pulka vada komandieris,
                  1923. XI 17. paaugstints virsleitnants pakp izd. 1923. X 14.,
                  1929.  V 23. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1454,
                  1936. V 01. Aizsargu avicijas pulka vada komandieris,
                  1936. V 12. Latvijas Aerokluba Memuias nodaas dibintjs un priekšsdtjs,
                  1945. Grendieru XV divzijas hauptšturmfrers,
                  Memuias pagasta revzijas komisijas priekšsdtjs,
                  Lauku mju pašnieks Memuias pagast Bajaros.
                  Avots:  LVVA 1640-1-199-78.;
                            „Latvijas Vstnesis” #259/1923.;
                            „Valdbas Vstnesis” 3125/1929.;
                            „Sprnota Latvij’ #24/1936.

MARGA Anastasija, rste.
                Sk. Apsns Anastasija.

MARGA Jnis Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 20. Krapes pag. + 1941. XII 18. Vjatlag, Krievij
                1923/1924. Bruoto vilcienu diviziona serants,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1925. IV 08. Rgas V aizsargu pulka Krapes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Krapes pagasta veckais,
                Krapes lopkopbas prraudzbas biedrbas valdes loceklis,
                Krapes krjaizdevu sabiedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Krapes uguns apdrošinšanas biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Krapes pagasta Vveru mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-224.;
                                „www. nekropole.lv.”

               
MARGA Maiga, skolotja.
                * 1909. I 02. Krapes pag.
                Beigusi Latvijas Universitti,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. IV 17. Jkabpils IV aizsargu pulka Jaunjelgavas pilstas
                                nodaas fizisks audzinšanas vadtja,
                Jaunjelgavas pilstas komercskolas skolotja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-203.
               
MARKITANTS Mrtiš, lauksaimnieks.
                *1891. XII 14. Ikšiles pag.
                Beidzis Ikšiles draudzes skolu,
                1914./1915. Krievijas armij, apbalvots ar Sv. Jura ordea IV širas krustu,
                1915. smagi ievainots,
                1922/1940. Ikšiles pagasta veckais,
                1925. Ikšiles krjaizdevu sabiedrbas padomes loceklis,
                1926. Tnu lopkopbas prraudzbas biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                1929. nacionls jaunatnes savienbas Ikšiles nodaas Goda biedrs,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. Tnu piensaimnieku sabiedrbas dibintjs un valdes loceklis,
                1934. Ikšiles kultras biedrbas valdes loceklis.
                1936. stdts apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordea V širu,
                1939bij. Ikšiles savstarpjs apdrošinšanas biedrbas valdes
                                loceka kandidts,
                1939. bij. Ikšiles pagasta valdes padomes priekšsdtjs,
                1939. bij. Ikšiles pagasta Druvu mju pašnieks,
                Kdras raošanas sabiedrbas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-16, 1690-4-2972.;
                                „www.nekropole.lv”

MARKOVS Jnis Ptera d., administratvais kapteinis.
                *1892. II 03. Triktas pag.; S. Valija dz. Taurtis
                Beidzis: Tirdzniecbas skolu,
                1916. XI Rezerves 299. Kjnieku pulka rakstvedis,
                1917. VI 01. Veckais rakstvedis,
                1917. VIII 08. atvaints,
                1917. IX 12./1918. X 01. Moievas guberas zemstes ierdnis,
                1918. Valkas apria prtikas valdes grmatvedis,
                1919. II 28. Valmieras kjnieka pulka Rotas (VI) rakstvedis,
                1919. IV 16. Pulka rakstvedis,
                1919. IV 16. Darba rotas noliktavas darbvedis,
                1919. X 01. Armijas saimniecbas prvaldes Bzes noliktavas darbvedis,
                1919. X 01. paaugstints kara laika ierda pakp,
                1920. IV 01. Bzes (Vecgulbenes ) noliktavas priekšnieka palgs,
                1921. IV 09. Noliktavas grmatvedis, darbvedis,
                1922. III 31. apstiprints VI širas kara ierda pakp izd. 1919. X 01.,
                1922. VI 15. paaugstints V širas kara ierda pakp izd. 1920. X 01.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1923. IV 01. Galvens mantu noliktavas Amunicijas un zirgu lietu noliktavas
                                priekšnieks,
                1924. VII 18. Kara saimniecbas Galvens mantu noliktavas  prorganizta
                                Par Intendantras galveno mantu noliktavu,
                1924. X 01. paaugstints IV širas kara ierda pakp izd. 1924. X 01.,
                1925. IX 25. Visprjas nodaas priekšnieks,
                1927. X 01. Saimniecbas komandas priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1929. X 29. Mobilizcijas daas darbvedis,
                1930. XI 18. paaugstints III širas kara ierda pakp izd. 1930. XI 18.
                1931. VI 11. beidzis: Administratvo virsnieku kursus,
                1933. V 19. Apgdes prvaldes Administratvas daas Saimniecbas
                                nodaas veckais darbvedis,
                1934. III 08. Intendantras daas Mantu nodaas veckais darbvedis,
                1935. XI 16. prdvts par administratvo kapteini izd 1925. X 01.,
                1940. V 11. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #1293,
                1940. X 18. atvaints.
                Avots:       LVVA 5601-1-4053.;
                                V. Eichenbauma arhvs #3597.

                 
MARKOVS Krlis, farmcijas kandidts.
                * 1904. V 10. Mujnu pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MARKOVSKIS Francis Ambrozija d., sabiedrisks darbinieks.
                *1893.
                1921. Vidzemes inenieru rotas virsleitnants,
                1921. V 14. Sapieru bataljona virsnieks,
                1923. X 08. Beidzis; virsnieku mkursus ar II širu,
                1924. V 12. atvaints,
                1934. XII 15. Rzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona [I] komandieris,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordea V širu #698 ar špiem.
                Avots:       LVVA 1640-1-796.;
                                V. Echenbauma arhvs #3451.

MARKOVSKIS Pteris, ierdnis.
                * 1893. II 11. Valk
                1915. Sibrijas 8. sapieru bataljona karavrs,
                1916/1917. Sapieru bataljona virsnieks,
                1919. Judenia armij, Sapieru bataljona virsnieks,
                1919/1920. Latvijas armij,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. XII 15. Rzeknes XVII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                Finanšu ministrijas Valsts linu fabrikas przinis Ozolmui.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-442.
                               
MARKUNS Zelma, farmcijas kandidte.
                * 1910. VI 18. Bausk.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MARKUSS Rdolfs, Dr. rer. forest., profesors.
                *1895. XII 28. Vitebskas gub., Krievij.
                Beidzis Buclera elementrskolu Iuciem,
                1907/1914. beidzis Ptera I relskolu Rg,
                1914/1915. Rgas politehnisk institt,
                1916/1918. Krievijas armij,
                1916. V 15. Sibrijas 5. strlnieku artilrijas brigd, brvprtgais,
                1916. VII 03 kaujs pie Rgas,
                1917. jaunkais feierverkers,
                1918. III 07. atvaints,
                1918. Baltijas tehniskaj augstskol,
                1918. XII 19. Apakšvirsnieku instruktoru rotas karavrs,
                1919. I 06. prdvta par Latvijas I neatkarbas rotu,
                1919. I 16. ievainots pie Lielauces,
                1919. II 01. Artilrijas kadetu skol, kadets,
                1920. IV 01. kadets kaprlis,
                1920. V 10. kadets serants,
                1920. V 20. beidzis un paaugstints leitnanta pakp,
                1920. VI 07. Traktoru baterij, jaunkais virsnieks,
                1920. XII 17. Daugavgrvas artilrij, jaunkais virsnieks,
                1921. VIII 17. atvaints k augstskolas students,
                1921/1923. beidzis Latvijas Universittes mekopbas nodau,
                1922. I 14. apbalvots ar Lplša kara ordea III šru # 1175,
                1923/1926. asistents pie meu  takscijas katedras,
                1926. privtdocents,
                1926. stud Gsenes meu akadmij,
                1928. docents,
                1933. veckais docents,
                1936. XI 21. ieguva doktora grdu,
                1937. XI 17. ievlts par profesoru.
                Studentu biedrbas „Austrums“ vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-4057.;
                                „Students“ # 5/1937.;
                                „Universitas“ # 15/1937.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 5415.

MARKUS Velta, rste.
                * 1904.
                1931. beigusi Latvijas Universitti, plaušu un sirds slimbs,
                1938. Rgas I pilstas slimnc.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MARKUS Voldemrs, lauksaimnieks.
                *1906. II 27. Lubnas pag.
                1938/1940. Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

MARNICS Harijs, rsts.
                * 1894.
                1927. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Brvbas 84.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAROVSKIS Irma dz. Bzipš, rste.
                * 1914. IX 11. Rg; V. rsts.
                1939. beigusi Latvijas Universitti,
                1939/1944. rgu – Jumurdas rajona rste,
                1941/1944. rgu slimncas asistente,
                Pc kara ASV.
                Avots:       LVVA p1023-2-14-147.

MARŠAUS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. XII 06. + 1978. VIII 06. Melburn, Austrlij
                Beidzis: Skolotju instittu,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931/1934. Rzeknes XVII aizsargu pulk,
                1934. XII 31. Jaunlatgales XIX aizsargu pulk,
                1934/1940. Jaunlatgales [Abrenes] pamatskolas skolotjs,
                1935. IX 30. Pulka fizisks audzinšanas instruktors,
                1937. beidzis: grupas komandieru kursus,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Rzeknes kjnieku pulka dikareivis.
                Avots:      LVVA 1640-1-813.;
                                „Jaunks Zias” #73/1939.;
                                „Austrlijas latvietis” #1493/1978.
                               
               

MARŠALKS Fridrihs, policijas ierdnis.
                * 1874. VI 06. Slpils pag.
                1894. beidzis Jelgavas relskolu,
                1894. Kurzemes guberas statistisks komitejas ierdnis,
                1895/1897. Novotorskas 114. Kjnieku pulka brvprtgais,
                1897/1901. Kurzemes kroa paltas priekšnieka palgs,
                1901/1903. Kurzemes guberas valdes ierdnis,
                1903/1906. Kuldgas apria priekšnieka jaunkais palgs,
                1906/1907. Novoizejevas apria priekšnieka palgs,
                1907/1917. apria priekšnieks Pleskavas un Ptrpils guber, kolijas asesors,
                1921. XI 02. Iekšlietu ministrijas sevišu uzdevumu ierdnis,
                1923. VI 01. Iekšlietu ministrijas revidents,
                1925. III 10. Jaunlatgales apria un Jaunlatgales XIX aizsargu pulka priekšnieks,
                1929. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 887,
                1930. X 02. pensionts,
                1930. X 08. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Iekšlietu ministrijas Vstnesis” – 1930. X 03.
               
MARŠTCS Matilde Elza Augusta m. dz. Vitte, nampašniece.
                *1877. X 27. Rg [Marscuetz]
                1928/1940. Nama ldzpašniece Brvbas 93, Gr. 23/48.
                Avots:       LVVA 1615-4-1305.

MARTENS Natlija dz. Krivcovs, rste.
                * 1880. VIII 12. Mcensk, Krievij; V. inenieris.
                1912/1915. Kijevas pilstas slimncas rsta v.i.,
                1915. beigusi Pterpils medicnas instittu,
                1915/1917. Krievijas armij,
                1917/1919. Odesas nabago patversmes rste,
                1919/1921. Odesas apria epidmijas apkarošanas rste,
                1921/1923. Statistisks prvaldes rste,
                1923/1944. Rg privtpraks,
                1941. V. v. Pletenbergstr. 21-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-122.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938

MARTINOVS Jnis, bvinenieris.
                * 1907. III 05. Rg.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MARTINOVS Vilis Reinholds, rpnieks.
                *1880. VIII 02. Rg +1932. II 03. Rg
                1894. beidzis: Rgas pilstas skolu,
                1894. Poles rpncas mceklis,
                1898/1901. Beidzis:  Mitveidas tehnikumu,
                1901/1910. Vcij,
                1910/1914. atvris Rg motoru remontu darbncu/fabriku,
                1923.  atjaunoja, Latvijas I motoru fabriku, Ebemuias 9,
                1932. II 07. apbedts: Lielajos kapos Rg,
                Latvijas rpnieku un amatnieku savienbas valdes loceklis,
                Rpnieku savstarpj kredtsabiedrba „Izstde” padomes loceklis,
                Rgas Prdaugavas rajona slimo kases priekšsdtja biedrs,
                Rgas meistaru paldzbas biedrbas biedrs,
                Rgas rpnieku savstarpjs kredtbiedrbas padomes loceklis.
                Avots:       „Jaunks Zias” #27/1932., #29/1932.
               
MARTINSONS Alma dz. Jansons, rste.
                * 1898.
                1929. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Jumpravas pag., Rgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MARTINSONS Arvds, sabiedrisks darbinieks.
                *1902. X 20. Madlienas pag.
                1923. III 01./1924. IX 04. Rgas kara apria prvaldes veckais darbvedis,
                1929. Jumpravas stacijas priekšnieka palgs.
                1933. Dzelzceu aizsargu pulka Skrveru nodaas vada komandieris,
                Avots:       LVVA 1640-1-198-76.;
                                „Dzelzceu aizsatrgu pulks‘, R., 1934.;
                                „Dzelzceu Vstnesis“ #20/1929.

MARTINSONS Augusts, veterinrrsts.
                * 1899. VI 29. Rjien + 1954. V 22. Krievij
                1919/1920. Liepjas kjnieku pulka karavrs,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1924/1937. Rgas lopkautuves veterinrrsts,
                1935. XII 01. Rgas V aizsargu pulka Jtnieku diviziona
                                Eskadrona (II) veterinrrsts,
                1937/1939. Rgas pilstas Centrltirgus gaas apskates stacijas priekšnieks,
                1939/1940. Rgas pilstas Veselbas valdes veterinras nodaas vadtjs,
                Latvijas Tirdzniecbas rpniecbas kameras przinis,
                Nampašnieks Poruka 15, Ogr,
                Dzvo Prnavas 29-8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-218.;
                                „Latvijas Veterinrrst urnls” #2/1938.;
                                „Pašvaldbu darbinieks” #9/1939.
               
               
MARTINSONS Ernests, amatnieks.
                * 1870. I 23. Rjien.
                Podnieks Rjien,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 178.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-436.

MARTINSONS Aleksandrs Ja d., tiesnesis.
                *1872. IX 15. Liepnas pag..; S. Hildegarde Dz. Kevay
                1894. Trbatas apria policijas galda priekšnieks,
                1906/1912. Trbatas apria priekšnieka palgs,
                1912/1917. Signahas apria priekšnieks Kaukaz,
                1917. Ziemevidzemes guberas prtikas komitejas instruktors,
                1918. Pleskavas guberas zemstes ugunsapdrošinšanas nodaas vadtjs,
                1919/1920. Narvas pilstas prtikas komitejas mantas przinis,
                1920. II 21. Rgas apgabaltiesas Kriminlas II nodaas sekretra palgs,
                1920. III 22. Rgas I iecirka izmeklšanas tiesnesis
                1922. X 21. Svargu lietu izmeklšanas tiesnesis,
                1927. V 12. Rgas apgabaltiesas svargu lietu izmeklšanas tiesnesis,
                1928. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #623,
                1937. I 01. Atvaints.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-219.;
                                „Tieslietu Ministrijas Vstnesis’ #1/1937.

MARTINSONS Jnis, amatnieks.
                * 1877. X 31. Kokmuias pag.
                Galdnieks.
                Gulbenes amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 125.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-330.

MARTINSONS Krlis Ptera d., skolotjs.
                *1883. VI 22. Rankas pag.; S. Melanija dz. Brziš + 1969. I 19. Gulben
                1900. Beidzis: Tirzas draudzes skolu,
                1900/1904. Beidzis: Baltijas kolotju seminru,
                1904/1907. Jumurdas pagasta skol,
                1907/1917. Galgauskas pagasta skolas przinis,
                1917. SWtmerienas Sofijas skol,
                1917/1919. Vecgulbenes pagasta pamatskol,
                1919/1944. przinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2986,
                Gulbenes draudzes padomes locekli.
                Avots:       LVVA 1632-2-349.;
                                „Es viu pazstu” , R., 1939.; 
                                „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.;
                                www.gulbenesbiblioteka.lv

MARTINSONS Krlis, mctjs.
                * 1911. I 22. Skakalnes pag.+ 1982.
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1938. VI 06. ordints par Rgas apria prvesta iecirka vikru,
                1939. IX 08. apstiprints par Durbes Dienvidu draudzes mctju,
                1939/1949. Durbes Dienvidu ev. lut. draudzes mctjs,
                1940. II 23. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (III) mctjs
                Avots:       LVVA 1460-1-526-1-310.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                 „Bazncas kalendrs“, R., 1942.
                                „Svtdienas Rts“ # 24/1938., # 43/1939.

MARTINSONS Konstantns Aleksandra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. IV 04. Lauru kolonij; M. Alvne dz. Augstkalns, S. Karna dz. Kornets
                                + 1942. XII 01. Rg
                Beidzis Praporšiku skolu,
                1919. Tallinas zemessargu bataljona karavrs,
                1919/1940. Valmieras apria II iecirka nodoku inspektors,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas ca 10.gadu jubilejas medau,
                1929. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. IX 11. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) Štba vada komandieris,
                1937. IX 11. Limbau pilstas aizsargu nodaas vada komandieris,
                Valmieras apria II iecirka nodoku inspektors Limbos,
                Apbalvots ar Igaunijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzsju savienbas III širas krušu nozmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzsju savienbas 10.gadu jubilejas medau,
                Valkas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas ma biedrs,
                Latvijas Sarkan Krusta Limbau nodaas priekšnieks,
                Limbau saviesgas biedrbas valdes loceklis,
                Valkas krjaizdevu sabiedrbas priekšnieks,
                Valkas savstarpjs apdrošinšanas sabiedrbas dibintjs,
                Valkas pilstas domes loceklis,
                Nampašnieks Seminra 3, Valk,
                Apbedts Lielajos kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-402.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Tvija” # 282/1942.
               
MARTINSONS Mrtiš Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. X 01. Olaines pag. + 1943. V 27. Usolag,Krievij
                1919/1920. Csu kjnieku pulka dikaravrs,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. III 25. Rgas V aizsargu pulka Olaines pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Olaines pagasta Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Olaines pagasta Gundegu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-229.;
                                „www.nekropole.lv”

MARTINSONS Otto, mrnieks.
                *1883. II 14. Rvel, Igaunij
                Beidzis: Tartu imnziju,
                1901/1911. Tartu zemeskultras biroja mrnieka palgs,
                1912. II 01./1914. Rgas pilstas muiu un meu nodaas mrnieks,
                1914/1918. Krievijas armij,
                1920/1939. XI 30. Rgas pilstas nekustamo pašumu valdes mrnieks,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3518,
                1939. XII 12. Izbrauca uz Vciju, dzvo: ertrdes iel Nr.3-18..
                Avots:       1303-2-80.;
                                „Pašvaldbas Darbinieks” #11/1937., #12/1939.;
                                „Valdbas Vstnesis” #279/1939.

MARTINSONS Pteris, rsts.
                * 1886. I 17. Pededzes pag. + 1955. IV 28. Gulben
                1913. Beidzis Trbatas Universitti,
                1913/194. Šenkina slimncas Opokas guber rsts,
                1914/1918. Krievijas armij,
                1918/1924. Šenkina slimncas Opokas guber rsts,
                1924/1928. Beavas Litenes pagasta rsts,
                1928/1944. Stmerienas Beavas rajona rsts,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. V 25. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (IX) rsts,
                1955. bijis: Gulbenes rajona slimncas rsts
                Avots:       LVVA P1023-2-14-123, 1640-1-524-138.;       
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Sarkanais Strs” #54/1955.
                               

MARTINSONS JAUNKALVIS Pteris Reinholds Ptera d., Cand. rer. merc.
                * 1886. VII 11. Rg; S. Eleonore dz. Crulis + 1979. Adelaide, Austrlij.
                beidzis: Rgas politehnikumu,
                1911. Rjiekas tirdzniecbas skolas inspektors,
                1911/1913. laikraksta „Rjienas Vstnesis” redaktors,
                1923/1928. Rgas komercinstitta dibintjs, direktors,
                1928/1933. Jaunjelgavas tirdzniecbas komercskolas direktors,
                1932. Jaunjelgavas aizsargu nodaas priekšnieks,
                1933/1937. Lvnu pilstas komercskolas direktors,
                1934. Rgas pilstas diskonto bankas direktors,
                1939. bijis: bankas valdes loceklis,
                1940. V 27. pieširts: uzvrds Jaunkalvis, dz. Velmes 1-1 R,
                Bijis: Politiskas aizsardzbas priekšnieks,
                Augstks tirdzniecbas izgltbas biedrbas priekšnieks.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #194/1934.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts’ #9/1937.;
                                „Valdbas Vstnesis” #117/1940.
                                                                                        
MARTINSONS Rauls, arhitekts.
                * 1905. II 02.            
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MARTINSONS Vilhelms, bvinenieris.
                * 1883. VII 18.
                1922. XII 23. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

 

MASTIS Krlis Gusta d., tlbraucju kapteinis.
                * 1890. VI 22. Jeru pag.; [ar Masstis] M. Lavze, S. Doroteja dz. Lazdiš
                                + 1944. Vcij
                1908. scis jrnieka gaitas,
                1912. Beidzis Mangau jrskolu,
                1912. tvaikoa „Rossija” strmanis,
                1914/1918. Mnu locis Somij,
                1919. Jrnieku rotas Mnu flotilijas hidrogrfijas ierdnis,
                1919. VIII 19. Tvaikoa „Saratovs” III strmanis,
                1920.III 22. Jrniecbas departamenta Visprjas nodaas darbvedis specilists,
                1927. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #303,
                1933/1935. Tvaikoa „Tlivaldis” kapteinis,
                1935/1936. Zemesscja „Zemgale” kapteinis un bagermeistars,
                1937/1940. Aizsargu organizcij,
                1936/1938. Ainau ostas priekšnieks,
                1938/1939. Rgas ostas lou komandieris.
                1939. IX 12./1940. Liepjas ostas kapteinis,
                1940. II 06. Liepjas XV aizsargu pulka Jras diviziona Saimniecbas priekšnieks,
                1941. VII 13. Liepjas ostas kapteinis,
                1942. I 13. Rgas lou komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-309.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vrds” #211/1939., #11/1941., #11/1942.;
                                „Jrnieks” #19/1912., #2/1938.;
                                „Pdj Brdi” #85/1935.;
                                „Latvijas Vestnesis” #121/1920.;
                                Arvja Popes arhvs.
               
MSKE Volfgangs, rsts virsleitnants.
                * 1897. VIII 04. Platones pag.
                1932. Beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1932/1936. Rgas kara slimncas rsts,
                1935. IV 30. paaugstints rsts leitnants pakp izd. 1934. X 01.,
                1936. IX 24. Daugavpils kara slimncas rsts,
                1937. V 27. Csu kjnieku pulka rsts,
                1938. V 12. paaugstints rsts virsleitnants pakp izd. 1936. X 01.,
                1940. X 25. Atseviš Sakaru bataljona rsts,
                1940. atvaints,
                1941/1944. Rgas centrls kopjas slimo kases ambulances rsts,
                1941. Kr. Barona 63-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-124.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhvs.

MASKOVSKIS Zenta, rste.
                Sk. Veldre Zenta.

MASSALS Jzups, sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. VIII 30. Mrdzenes pag.
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. III 01. Ludzas III aizsargu pulka Zvirgzdenes pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Latgales pašvaldbu apdrošinšanas savienbas Ludzas rajona aents,
                Mrdzenes pagasta Lou Tpanu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-62.

MATIS Vilhelms, bvinenieris.
                * 1898. X 06. Vecgulbenes pag.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

 

MATISONS dolfs Ernests, farmaceits.
                * 1900. XII 12. Vienes pag.
                1920/1921. Latgales partizu pulka kaprlis,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. VII 31. Ludzas III aizsargu pulka farmaceits,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Mrdzenes aptiekas pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-59.

MATISONS Brs, bvinenieris.
                * 1905. III 21. Jaunjelgav.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots: V. Eichenbauma arhvs.

MATISONS Jnis Ludvigs Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. III 20. Svtciema pag.; M. Anna dz. Šilfs; S. Anna dz. Grosbergs.
                1908. beidzis Rgas pilstas imnziju,
                1914, beidzis Maskavas Universittes Juridisko fakultti,
                1914/1916. Zvrinta advokta Knigsvalda palgs Jelgav,
                1916. Csu pilstas domes juriskonsults,
                1916/1917. Lauku dzelzceu bvniecbas nodaas darbvedis,
                1917/1918. Bgu apgdšanas nodaas Sanitras daas sekretrs Valmier,
                1918. /1919. Papildmiertiesnesis,
                1919. miertiesnesis Dobeles apri,
                1920/1924. Partijas Demokrtskais Centrs biedrs,
                1920/1922. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1922/1940. zvrints advokts Jelgav,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IV 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štba bataljona Sporta pulcia przinis,
                1933/1934. Jaunsaimnieku un skgruntnieku partijas biedrs,
                1938/1939. Jelgavas pilstas valdes revzijas komisijas loceklis,
                1939. III 15. Štba bataljona saimniecbas priekšnieka palgs,
                1940/1941. Jelgavas pilstas domes deputts,
                Akadmisks vienbas „Austrums” vecbiedrs,
                Jkabnieku pagasta Jaun Lutartu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-189.;
                                „Latvijas advokatra’, R., 2007.

MATISONS Otto Otto d., ierdnis.
                * 1893. I 06. Rg; M. Anna dz. Einsons, S. Lempija dz. Nieminens.
                                + 1944. VIII 29. Sibrij
                Beidzis Rgas relskolu,
                1912/1920. telegrfa tehniis Somij,
                1920/1940. Pasta un telegrfa departamenta dienest,
                1923/1932. beidzis Latvijas Universitti, cand. jur.,
                1935/1939. urnla „Pasta un Telegrfa Vstnesis” redaktors,
                1935. bij. pasta telegrfa un telefona nodaas priekšnieks,
                1939. bij. departamenta direktors,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 1707,
                1941. apcietints,
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes I širas II pakpes kavalieru krustu.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu Periodika”, R. 1988.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Brv Zeme” # 151/1937.

MATISONS Pauls Kra d., štba kapitns.
                *1893. III 05. Remtes pag. + 1945. I 27.
                Beidzis: Mrniecbas skolu,
                1915. beidzis: Pterpils virsnieku kursus,
                1915. X 06. Vidzemes latviešu strlnieku bataljona Kjnieku izlku komandas
                                jaunkais virsnieks,
                1916. IV 05. Rotas (II) jaunkais virsnieks,
                1916. IV 05. Rotas (I) jaunkais virsnieks,
                1916. V 25. Lometju komandas jaunkais virsnieks,
                1916. VIII 17. apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstints podporuiks pakp izd. 1916. I 29.,
                1916. IX 30. paaugstints poruiks  pakp izd. no 1916. V 29.,
                1916. IX 30. Rotas (II) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordea IV širu,
                1917. III 13. paaugstints štbs kapitns pakp izd. no 1916. XI 29.,
                1917.VII 27. piekomandts: Latviešu strlnieku rezerves pulkm,
                                Rotas (VII) komandieris,
                1917. XII 09. ievlts: Latviešu strlnieku rezerves pulka, Rotas (VII) komandier,
                1918/1921. Sarkanas armijas brigdes un divzijas komandieris,
                1921/1933. Zemkopbas ministrijas Mrniecbas da,
                1933/1940. cietum, par spiegošanu,
                1940. VII 06. Rgas apria priekšnieks,
                1941/1945. Latvijas PSR kara komisarita visprgas apmcbas priekšnieks,
                                majors.
                Apbalvots: Sarkana karoga ordei.
                Avots:      KVKVA 2550-1-136-18., 2550-1-125-224.;
                                XII armijas pavles #648/1916., #178/1917.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles #230/1917.,
                                                #285/1917., #368/1917.;
                                Daugavgrvas latviešu strlnieku bataljona pavles #46/1915.,
                                                #65/1915.;
                                Rgas latviešu strlnieku bataljona pavle #68/1915.;
                                Vidzemes latviešu strlnieku bataljona pavles #14/1916., #103/1916.;
                                                #156/1916., #283/1916.,
                                Vidzemes latviešu strlnieku pulka pavles #308/1916., #375/1916.,
                                                #86/1917., #212/1917.;
                                „Jaunks Zias’  #54/1933., #154/1933.;
                                „Brv Zeme” #151/1940.;
                                „Ca” #23/1945.
                                                                               
                               

MATSS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. II 26. Krsav
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1929/1930. Avicijas pulka karavrs,
                1934. VII 01. Ludzas III aizsargu pulka Krsavas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. II 08. Bataljona (I) adjutants,
                1941. VI 14. Deportts, dzvo Krsavas pagast, Los.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-1-60.

MATSS Krlis, agronoms.
                * 1905. XII 20. Galgauskas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universittes Lauksaimniecbas fakultti,
                1932/1933. Siguldas kjnieku pulka serants,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933/1940. Izgltbas ministrijas lauksaimniecbas inspektors,
                1935. III 09. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) rezerves
                                vada komandieris,
                Galgauskas pagasta Lu mju pašnieks,
                Dzvo Valdemra 69-19.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-231.;
                                „Latvis” #2066/19298
               
MATSS Paulis, tirgotjs.
                * 1892. VII 14. Lau pag.
                Mehniskas darbncas pašnieks Liepj,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 920.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-542.

MATSS Visvaldis, bvinenieris.
                * 1903. VII 26. Palsmanes pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MATJUŠONOKS Jzeps, rezerves leitnants.
                Sk. Druviš Jzeps.

MATUENKO Raimonds, rsts.
                * 1911. IV 10.
                1934/1939. Varšavas Universittes klnikas Iekšgo slimbu nodaas asistents,
                1939. beidzis Varšavas Universitti,
                1940/1944. Pilskalnes pagasta rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-125.

MATULIS Jnis, Dr. theol., arhibskaps.
                * 1911. II 21. Krievij +1985.
                1930. beidzis Rgas skolotju instittu,
                1930/1940. Latvijas Universittes teoloijas fakultt,
                1941/1943. ertrdes II draudzes mctja kandidts,
                1943. V 21. izturjis prbaudjumus pie Bazncas virsvaldes.
                1943. VI 03. ordints par ertrdes II draudzes mctja adjunktu,
                1943/1944. Rgas Sv. Ja II ev. lut. draudzes mctja adjunkts,
                1944/1947. Talsu ev. lut. draudzes mctja adjunkts,
                1944/1947. Juanpils ev. lut. draudzes vikrs,
                Vlk arhibskaps.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Bazncas Zias” # 24/1943.

MATUZELIS Johanna dz. Zemmels, rste.
                * 1901. V 20. Kuldg; V. Visvaldis, Dr. oec.
                1928. Beigusi Latvijas Universitti,
                1929/1939. Rgas pilstas aizgdbas valdes rajona rste,
                1929/1940. Biedrbas „Mte un brns” brnu veselbas kopšanas punkta vadtja,
                1938. Marijas 55,
                1940/1941. Torakalna X ambulances rste,
                1940/1944. du un venerisko slimbu klnikas rste,
                1941. ertrdes 6-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-126.;               
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MATUZELIS Visvaldis Anša d., virsleitnants, Dr. oec.
                * 1897. III 21. Vircavas pag. [Matusels]; M. Elizabete, S. Johanna dz. Zemmelis.
                                + 1967. XI 28. Pitsburg, ASV
                1916. I 01. Pvila kara skolas junkurs,
                1916. IV 12. jaunkais portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1916. V 06. Rezerves 193.kjnieku pulka Rotas (XVI) jaunkais virsnieks,
                1916. VI 22. Kaukzijas 16.strlnieku pulka Rotas (XIV) jaunkais virsnieks,
                1916. VIII 17. – XI 13.Ievainots un evakuts,
                1917. I 28. apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu,
                1917. III 14. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunkais virsnieks,
                1917. IV 04. piekomandts Mcbas komandai,
                1917. V 05. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1916.I 01.,
                1917. VI 28. apbalvots ar Sv. Staislava III širu ordea ar špiem un banti.
                1917. VII 24. Zemgales latviešu strlnieku pulka Tranšeju lielgabalu komandas
                                jaunkais virsnieks,
                1917. VIII 02. Rotas (VII) jaunkais virsnieks,
                1917. VIII 19.-24. Kaujas,
                1917. VIII 21. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. IX 06. Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1917. XI 09. ievlts par Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1917. XI 14. Ievlts par Rotas (V) komandieri,
                1917. XII 04. paaugstints poruiks pakp izd. 1917. X 01.
                1917. XII 04. atstjis pulku,
                1918. VI 16. Latviešu V padomju pulka Rotas (II) komandieris,
                1918. VIII 06. ehoslovku izlku vienba Kaza,
                1918. XI 12. arestts no lieliniekiem,
                1918. XII 08. Latviešu V strlnieku pulka telefonists,
                1919. VI 26. Latvijas armijas štba komendanta sevišu uzdevumu virsnieks,
                1919. VIII 18. Armijas XIV štba rezerv,
                1920. I 05. prgjis fronte pie Liepjas,
                1920. I Siguldas kjnieku pulka virsleitnants,
                1920. X Daugavpils kjnieku pulka virsleitnants,
                1921. III 20. Rgas kjnieku pulka virsnieks,
                1922. II 08. atvaints,
                Beidzis Latvijas Universitti, cand. oec.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. i 30. Sakaru bataljona vada komandieris,
                1935. III 09. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Saimniecbas
                                priekšnieka palgs,
                1937. I 28. Rgas V aizsargu pulka Rotas (III) ritebraucju komandieris,
                1937/1940. Rgas pilstas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Korporcijas „Tervetia” filistrs
                Dzvo Marijas 55-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-820,  1640-1-522-236, 5601-1-4097;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavle #155/1917.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles #82/1917., #106/1917.,
                                                #167/1917., #206/1917., #221/1917., #325/1917.,
                                                #332/1917.;
                                Zemgales latviešu strlnieku pulka pavles #271/1917., #280/1917.
                                „rgas kjnieku pulka vsture”, R., 1929.;
                                „Daugavpils kjnieku pulka vsture”, Css, 1930.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pašvaldbu Dzve” #38/1937.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1804.


                 
MATVEJEVS Mihails, skolotjs.
                *1871. IX 01.  Pleskav + 1961. I 16. Rg
                1893. Beidzis: Pleskavas skolotju seminru,
                1897/1915. Rgas pilstas skolas: Jkaterinas, Marijas, kroa un amatniecbas,
                1915. skolotjs Plleskav,
                1921. Rgas pilstas IV krievu pamatskolas przinis,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1963.
                1944.  skolotjs.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                www.russkije.lv

MATVEJS Dvids, Dr.
                *1867. + 1924. IX 27. Rg
                Beidzis Trbatas Universitti,
                1914/1915. Sarkan Krusta lazarete Rg,
                1915/1918. Pleskavas pilstas rsts un bgu komitej,
                1919. Rgas galvenais cietuma rsts,
                1919/1924. Rgas pilstas galvenais sanitr rsts, Rgas pilstas domnieks.
                Latvijas Sarkan Krusta biedrs,
                Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
                Valsts darbinieku centrls ambulances rsts.
                Prakse Brvbas iel 2.
                Apbedts Lielajos kapos, Ja draudzes nodaljum.
                Avots:       „Jaunks Zias” # 222/1924.

MAUE Rdolfs, veterinrrsts, Dr. vet. med.
                * 1907. I 29. Rg; S. Marija dz. Pupainis + 1958. VII 10. Seatl, ASV.
                192. beidzis Vias pou skolu,
                1935. beidzis Latvijas Universitti,
                1935. VIII 29. Jtnieku pulka jaunkais veterinrrsts, virsnieka vietnieks,
                1938/190. Aizsargu organizcij,
                1938. VII 11. Liepjas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) veterinrrsts,
                1938. Latvijas veterinrrstu biedrbas biedrs,
                1938. Liepjas pilstas veterinrrsts,
                1939. Liepjas Bekona Eksports fabrikas veterinrrsts,
                1939. IX 15. Eskadrona (II) veterinrrsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-318.;
                                „Studentu dzve” #40/1935.;
                                „Latvijas Veterinrrstu urnls” #2/1939.
               
MAULS Vilhelms Rdolfs, amatnieks.
                *1881. + 1939. VI 07.
                1895/189. Mcjies virpotja amatu pie Fr. Koppica,
                1925. izturjis amata meistara prbaudi Sv. Ja ild,
                1919/1939. Koku virpotja darbncas pašnieks.
                Avots:       „Amatnieks” # 12/1939.

               
MAURIŠ Elizabete dz. Spailis, rste.
                *1896. I 21. Liepj; V. inenieris mekopis.
                1926. beigusi Latvijas Universitti,
                1926/1930. Rgas slimo kases rajona rste,
                1930/1935. Salienas Skrudalienas pagasta rajona rste,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935/1937. Rucavas rajona rste,
                1935/1937. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (VI) rste,
                1937/1944. Zentenes Dzirciema pagastu rajona rste,
                1939. I 01. Talsu I aizsargu pulka Rotas (V) rste,
                Nampašniece katou 8, liepj.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-127, 1640-1-520-92.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.
               
MAURIŠ Ernests, rsts.
                * 1895. I 01. Idus pag.
                1927. XII 12. beidzis Latvijas Universitti, irurij un sieviešu slimbs,
                1928/1929. Eglaines rajona rsts,
                1929/1934. rsts Valmier,
                1934/1935. rsts Trvet,
                1935/1940. Bebru rajona rsts,
                1941/1944. Rjienas rajona rsts.
                Avots:        LVVA P123-2-14-99.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAURIŠ Irma dz. Ziemelis, ierdne.
                *1891. I 21. Ncas pag.
                1912. beigusi Maldona imnziju Rg,
                1912/194. Rgas latviešu labdarbas biedrbas meiteu skolas skolotj,
                1913. VI 01./1930. X 22. Rgas II pilstas bibliotkas bibliotekra paldz,
                1915/1917. Poluektovas sieviešu imnzij Rg,
                1930. /1934. Rgas pilstas Rtsnama bibliotks biblotekare,
                1934. VII 18. Vecka bibliotekre,
                1934. XI 15. Apbalvota: Triju Zvaigu ordea V širu #3515.
                Avots:       LVVA 1303-2-80.
               
               
MAURIŠ Jnis, rsts.
                * 1906. IV 11. Triktas pag. + 1989. IV 29. Hamilton, Kand
                1925. beidzis Rgas pilstas Ii imnziju,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1932/1933. Latvijas armijas rezerves rsts leitnants,
                1933/1939. Latvijas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1934/1937. Latvijas Universittes medicnas fakulttes asistents,
                1937/1938. Visprjas apdrošinšanas sabiedrbas rsts,
                1938. Avotu 33,
                1939. Viakas slimncas vadtjs,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. XII 18. Jelgavas XVI aizsargu pulka Ritebraucju (II) rotas rsts,
                1939/1941. Jelgavas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1941/1944. Jelgavas pilstas I slimncas rsts,
                1941. Auseka 3-40, Rg,
                1951. Kand,
                1957. licinzts Kand,
                Korporcijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-142, 1640-1-527-185.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAURIŠ Jkabs, rsts.
                * 1872.
                1927. beidzis Latvijas Universitti, das slimbas,
                1938. Peldu 33.
Avots:       „Medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAURIŠ Mrtiš, bvinenieris.
                *1877. XI 06. Rg + 1942. XI 14. Rg.
                1899/1905. Virbu un Umales pamatskolu skolotjs,
                1920. Beidzis: Crihes politehnisko instittu, bvinenieris,
                1922. Rgas pilstas IV imnzijas skolotjs,
                1929. t.p.amat,
                1929. stdts: apbalvošanai Triju Zvaigu ordei,
                1942. Arodbiedrbu Centrlas Savienbas II skolas przinis.
                1942. XI 22. apbedts: Pleskodles kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                                „Tvija” #271/1942.
                                „Rkojumu Vstnesis” #40/1943.
                               
MAURIŠ Roberts, rsts.
                * 1861.
                1888. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Uliha 49, Liepj.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAURIŠ Zenta, Dr. phil.
                *1897. XII 15. Lejasciem; T. rsts.
                1915. beigusi Liepjas krievu imnziju,
                1927. beigusi Latvijas Universittes filoloijas nodau,
                1929. ieguva cand. phil. grdu,
                1938. II 04. ieguva Dr. phil. grdu.
                Avots:       „Students” # 8/1938.

MAURTIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 11. Limbau pag. + 1976. ikag, ASV
                1924/1925. Galvens artilrijas noliktavas  dikaravrs,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. II 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Limbau pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                Limbau pagasta Jaunimaku mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-410.
               

MAZAPSIS Krišs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. IX 14. Mrsraga pag.
                1914/1917. Krievijas armijas veckais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizcij,
                1928. VIII 04. Talsu I aizsargu pulka Valdemrpils aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934/1940. Valdemrpils – rlavas brvprtgo ugunsdzsju
                                biedrbas priekšnieks,
                1938. I 01. rlavas pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordea III un IV širas krustu,
                rlavas patrtju biedrbas valdes loceklis,
                Valdemrpils briu tiesas loceklis,
                Valdemrpils Jaundreinavu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-99.
                               
MAZIKINS Elja, rsts.
                * 1893. VII 31. Tambovas gub.
                1917. beidzis Pterpils kara medicnas akadmiju,
                1921. rezerves rsts leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. XI 15. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (II) rsts,
                1938. Liepnas pagasta rajona rsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-364.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAZINGS Eduards, sabedrisks darbinieks.
                *1868. IX 04. Rg.
                1884. beidzis Tirdzniecbas skolu.
                1885. „Rgasche Rundschau” dienest,
                1905. „Rgasche Rundschau” vadtjs,
                1907. Rgas vru dziedšanas biedrbas valdes loceklis,
                1912. Rigaer Maenergesangverein priekšsdtjs,
                Darbojs: Deutscher Saengerbund in Lettlands,
                Rigaer Saengerkreis,
                Saengvereins „Gutenberg”,
                Saengvereins „Ljra”.
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru # 1937.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-53.

MAZJNIS Roberts, skolotjs.
                * 1891. I 134.
                1914. beidzis Valkas pilstas skolu,
                1914. ieguva skolotja tiesbas pie Valkas pilstas skolas,
                1914/1925. Alksnes draudzes skolas skolotjs,
                1927/1940. Alksnes „Glika“ pamatskolas przinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 1203.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-93.

MAZKALNIŠ Minna dz. Zušmanis, rste.
                * 1892. XI 20. audonas pag. +1956.X Rg
                1916. Beigusi Kijevas medicnas instittu, das slimbs,
                1916/1918. Dienvidu Rietumu frontes rste,
                1918/1919. rste Kijev,
                1920/1934. Latvijas Universittes du un venerisko slimbu klnikas rste,
                1934/1940. Rgas centrls kopjas slimo kases ambulances rste,
                1934. Dzelzceu aizsargu pulka Sakaru rotas rste,
                1940/1944. Rgas Centr rajona I poliklnikas rste,
                1941. Brvbas 13-4,
                Lauku mja Inukalna pagast Meerti,
                Latvijas akadmisko izgltoto sieviešu biedrbas biedre,
                Korporcijas Gaujmalietes goda filistre.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-131., 1640-1-198-26.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Universitas” #4/1957.
                                „Austrlijas Latvietis”#365/1956.

MAZPRECNIEKS Jnis Zmea d., pašvaldbas darbinieks.
                *1865. I 07. Penkules pag. +1943. IV 18.
                1900. pašvaldbas dienest,
                1915./1940.  Penkules pagasta veckais,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru #397,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 286,
                Penkules lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Penkules krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzve’ #16/1938.;
                                „Rkojumu Vstnesis” #34/1944.

MAZPRECNIEKS Kristaps, ierdnis.
                * 1890. XII 29. Liepaj; S. Marija dz. Mellups.
                1919. I 23. Liepjas apsardzbas nodaas izmeklšanas ierdnis,
                1919. III 06. Liepjas kara ostas komandantras kara laika ierdnis,
                1920. X 25. Netiešo nodoku departamenta akczes valdes jaunkais
                                kontrolieris Liepj,
                1923. I 02. kontrolieris,
                1923. IV 10. veckais kontrolieris,
                1927. II 01. Nodoku departament,
                1927. XI 14. Liepjas apria nodoku inspekcijas veckais kontrolieris,
                1936. III 05. Liepjas III iecirka nodoku inspektora veckais palgs,
                1937. IX 23. Liepjas I iecirka nodoku inspektora veckais palgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 47,
                Avots:       LVVA 1303-3-19-97.

MAZURS Alse dz. Veisbergs, rste.
                * 1899.
                1924. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Poruka 9.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MAZURS Andrejs, virspriesteris.
                * 1878. I 05. Balvu pag.
                1899. VI 10. beidzis Vitebskas gargo seminru,
                1899/1904. skolotjs Krsavas draudzes skol,
                1904. IV 25. iesvtts par Bekinas draudzes priesteri, Sebeas apr.,
                1904. IV 25. Balvu pareizticgo draudzes priesteris,
                1921. X 14. Viakas iecirka prvests,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 4036.
                Avots:       LVVA 1370-1-2678-74.

MAZURS Augusts, amatnieks.
                * 1885. V 10.
                Ratnieks,
                Madonas amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 224.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-528.

MAZURS Jnis, aizsargs.
                Bauskas aizsargu pulka II bataljona fizisks audzinšanas instruktors,
                Dz. Vecumnieku pag. Lejas Gailšos,
                1936. V 13. apbalvots; Aizsargu organizcijas medau Par Centbu.
                Avots:      Ainars ienis.

MAZVRSTIS Jnis Via d., Dr. h. c. agr.
                * 1866. IV 06. Vecauces pag.; M. Mna, S. Marija dz. ekota + 1943. XII 28. Jelgav
                Beidzis Jelgavas relskolu,
                1885. rezerves 16. Bataljona brvprtgais,
                1886/1911. muiu prvaldnieks Krievij,
                1912/1936. Jelgavas zemkopbas (lauksaimniecbas) vidusskolas direktors,
                1920/1924. Laikraksta „Zemgalietis” redaktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru #118,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1928/1931. Saeimas III deputts, Zemnieku savienba,
                1928. Latvijas Universittes Goda Dr.,
                1933. VII 08. Jelgavas XVI aizsargu pulka Informcijas
                                propagandas nodaas priekšnieks,
                1933. IX 23. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III šru # 771,
                1936/1939. Valsts Meotnes lauksaimniecbas skolas direktors,
                1939. II 15. Saimniecisks rotas misk dienesta vadtjs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Tvzemes balvas laurets,
                Latvijas Universittes profesors,
                Zemgales kredtbiedrbas valdes loceklis,
                Zemgales muzeja biedrbas priekšnieks,
                Zemgales lauksaimniecbas centrlbiedrbas priekšsdtjs,
                Jelgavas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas priekšnieka biedrs,
                Korporcijas Selonija filistrs,
                Latviešu senatnes pttju biedrbas biedrs,
                Zemgales kluba biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrbas biedrs,
                Jelgavas patrtju biedrbas biedrs.
                Latvijas agronomu biedrbas biedrs,
                Latvijas lopkopbas centrls sabiedrbas valdes loceklis,
                Nampašnieks Zemgales pr. # 3, Jelgav,
                02.01.1944. Balou kapos Jelgav.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-195.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zas’ 381/1935.;
                                „Tvija” # 307/1943.
                                „Dobeles bibliotka’
               
MEDERS Alfrds Arnolds dolfs Riharda d., Dr. math. h. c., profesors.
                *1873. X 01. Rg; M. Konstance dz. Šneiders + 1944.
                1884/890. beidzis Rgas guberas imnziju,
                1891/1895. beidzis Trbatas Universittes matemtikas fakultti,
                1899/1919. Rgas Politehnikuma mcbas spks,
                1919. Latvijas Universittes matemtikas fakulttes profesors,
                1938. IX 28. ievlts par Dr. math. h. c.,
                1939. Vcij.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Students“ # 2/1938.

MDERS Jnis Rdolfs Tea d., mctjs.
                * 1883. X 05. Jaunsalacas pag.; M. Sofija dz. Brziš, S. Matlde dz. Prvietis
                                + 1965. IV 05. Jkabpil
                Beidzis Lielsalacas draudzes skolu,
                Beidzis Omskas imnziju,
                1923. ordints,
                1923/1926. Omskas guberas draudzes mctjs,
                1927/1964. Jkabpils ev. lut. draudzes mctjs,
                1927/1932. Biru ev. lut. draudzes mctjs,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. X 27. Jkabpils IV aizsargu pulka rotas (I) mctjs,
                1939. IV 20. Bataljona (I) mctjs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-321, 1640-1-521-210.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Jkabpils bibliotka”

MEDERS Marija, skolotja.
                *1870. XI 10. Kuldg
                1887. ieguvusi skolotjas tiesbas pie Kuldgas meiteu skolas,
                1894. Kuldgas skols,
                1903. Kuldgas Mederes skolas przine un pašniece,
                1920. Kuldgas pilstas vcu pamatskolas przine,
                1929. t.p. amat,
                1929. XI 13. apbalvota: Triju Zvaigu ordea V širu #1959,
                1939. XI 21. Izbrauca uz Vciju, dz. Da 3, Kuldg.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Valdbas Vstnesis” #266/1939.

MEDNIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 08. Kalsnavas pag.
                1919/1920. Ventspils kjnieku pulka karavrs,
                1921/1922. Robesargu II pulka postea priekšnieks,
                1922. Siguldas kjnieku pulka dikaravrs,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. XI 13. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Kalsnavas pareizticgo draudzes revzijas komisijas loceklis,
                Kalsnavas pagasta Sprinu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-140.
               
                               
MEDNIS Alfrds Edgars, rsts.
                * 1894. III 21. Rg
                1919/1920. Latgales divzijas lazaretes rsts leitnants,
                1924. Beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1924/1927. Latvijas Universittes medicnas fakulttes irurisk hospita
                                klnikas asistents,
                1927/1929. Rgas Sarkan Krusta slimncas veckais asistents,
                1928. apbalvots ar Latvijas Sarkan Krusta Goda zmi,
                1929/1944. Jelgavas Sarkan Krusta slimncas irurisks nodaas vadtjs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štba bataljona rsts,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #4508,
                1938. Akadmijas 10, Jelgav.,
                1938/1940. Latvijas Profesiju Kameras loceklis,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1944. Vcij,
                1959. bija: ASV, State Hospital, Bangor Main,
                Jelgavas latviešu biedrbas rnas vrs,
                Teteles pagasta Medu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-143, 1640-1-527-198.;       
                                  “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latviešu rstu un Zobrstu Apkrtraksts” #62/1955., #89/1966.’

MEDNIS Alfrds, sabiedrisks darbinieks.
                *1895. V 13. Cesvaines pag.
                1919/1920. Latvijas armij,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea II pakpes Goda zmi # 2083,
                1938. II 10. Madonas IX aizsargu pulka Krzdabas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta II pakpes Goda zmi # 198,
                1941. VI 14. deportts,
                Krzdabas pagasta valdes loceklis,
                Cesvaines veselbas aizsardzbas sabiedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-134, 1640-1-798-417.;
                                LVA 1987-1-16686.

MEDNIS Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. X 14. Skujenes pag.
                1899/1904. Krievijas armijas veckais apkakšvirnieks,
                1919/1920. Aizsargu organizcij,
                1926. I 27. Madonas IX aizsargu pulka Lubejas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1938. XII 15. Lubejas pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                Lubejas pagasta Revzijas komisijas priekšnieks,
                Lubejas krjaizdevu sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Lubejas pagasta Viesturu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-136.
               
MEDNIS Arnolds, farmcijas kandidts.
                * 1901. I 08. Jaunpiebalg.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MEDNIS Eduards Kra d., virsleitnants.
                * 1888. V 25.; S. Kamlla dz. Eduards
                1913. Beidzis: Mangau jrskolu, tlbraucju kapteinis,
                1913. I 01. Valmieras kara apria flotes rezerv,
                1914. VII 23. Melnas flotes jras ekip Bak,
                1914. XII 03. Trallešanas partij Sevastopoles ostas štb,
                1915. II 07. Sevastopoles flotes pusekipa,
                1915. II 28. apbalvots: 200.gadu Gangunas kaujas piemias medau,
                1915. III 30. apstiprints jras praporšika pakp,
                1915. IV 04. Melnas jras flotes ekip,
                1915. V 06. Mcbas kua Rion vakts priekšniekis,
                1917. IX 25. paaugstints jras mimaa pakp,
                1918. V 21. Ukrainas valdbas flotes rezerv,
                1921. VII 01. Kara transporta darbncu sevišu uzdevumu virsnieks, leitnants,
                1921. XII 05. skaitt vaktsleitnants pakp,
                1922. II 20. skaitt deleitnants pakp,
                1922. III 20. Kara saimniecbas prvaldes Galvens veco mantu un taras
                                nodaas priekšnieks,
                1923. prdvts virsleitnantu izd. 1921.XII 05.,
                1924. VIII 18. Kara saimniecbas Galvens mantu noliktavas prformtas par
                                Galveno mantu noliktavu,
                1926. VII 01. Amunicjas, zirgu un gatavas mantu nodaas priekšnieks,
                19129. X 10. beidzis: Virsnieku kursus,
                1931. IX 15. Nodaas priekšnieks,
                1938. IV 30. Intendantras mantu darbncu Nodaas I przinis,
                1939. IX 11. Mantu darbncas prdvtas par Armijas XI darbncm,
                1939. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #1163,
                1940. X 18. atvaints.
                Avots:       LVVA 5601-1-4125.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1686.

MEDNIS Harolds, skolotjs.
                * 1906. VIII 16. Jaunlaicenes pag. + 2000. VII 04.
                1925/1938. Praulienas pamatskolas przinis,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. IX 15. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi # 1991,
                1937. IX 01. Madonas IX aizsargu pulka štba rotas vada komandieris,
                1938. IV 08. Madonas IX aizsargu pulka kora dirients,
                1995. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu,
                Brvbas piemineka Praulienas pagasta komitejas loceklis,
                Praulienas lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Lazdonas ev. lut. draudzes relnieks,
                Praulienas pagasta Dzintaru mju pašnieks,
                Nampašnieks Marijas 45, Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-131.;
                                „Madonas Zias” # 39/1938.
               
MEDNIS Hermne, rste.
                Sk. Ozoliš Hermne.

MEDNIS Jnis Ja d., skolotjs,
                * 1895. VIII 03. Jaunpiebalgas pag.; M. Late, S. Karlna dz. Rihters – skolotja.
                1912. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1912/1916. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1916/1917. Latviešu strlniekos,
                1918/1920. Smoinas brnu kolonij, eabinskas guber,
                1921/1922. Vecmmeles pagasta pamatskolas skolotjs un przinis,
                1922/1940. Ozolnieku pagasta “Skuju” pamatskolas przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 421.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-47.’
                                “Baltijas skolotju seminrs”, R. 1940.

MEDNIS Jnis Ja d., leitnants.
                * 1897. III 01.
                1916. V 23. Rezerves 181. Kjnieku bataljona karavrs,
                1917. Zemgales latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1917. V 11. Zimefrontes praporšiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. Jaunkais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1917. IX 26. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunkais virsnieks,
                1917. X. 02. Skaitts Mednis II,
                1917. XII 31. pulk,
                1920. I 28. Vidzemes papildu bataljona Rotas (IX) karavrs,
                1920. II 10. apstiprints leitnants dienesta pakp izd. 1920. I 28.,
                1920. III 01. vada komandieris,
                1920. III 10. Saimniecbas rotas vada komandieris,
                1920. III 12. Siguldas kjnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (II) lometju vada komandieris,
                1921. X 06. beidzis: Virsnieku kursus ar I širu,
                1921. X 06. beidzis: Smago lometju kursus,
                1922. VI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. XI 01. Saimniecbas komandas priekšnieks,
                1923. IV 22. atvaints.
                Avots:       LVVA 5601-1-4128.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles #292/1917.,
                                                #298/1917., #391/1917.;
                                V. Eichenbauma arhvs #6452.

MEDNIS Johanna, rste.
                * 1905.
                1931. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Gogoa 8/10.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

MAZURS Krlis, rsts.
                * 1899.
                1927. Beidzis Latvijas Universitti, rentgenoloij,
                1938. Merea 21.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MECS Aleksandrs, priesteris.
                *1874. IX 15.
                1939. bij. Valmieras Sv. Sergija un Burtnieku Debesbraukšanas draudu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

MEDERS Marija, skolotja.
                *1870. XI 10.
               
MEDIŠ Auguste dz. Rozentls, farmcijas kandidte.
                * 1903. XII 27. rlavas pag.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MEDNIS Mrtiš, ierdnis.
                *1878. Zvrdes pag.
                1901. beidzis: Irlavas skolotju seminru,
                1901/1906. Virgas pagasta skolas skolotjs,
                1906/1910. Kurzemes Mea bros,
                1910/1917. kRievijas katorg,
                1920/1935. Zemkopbas ministrijas veckais valsts zemju revidents.
                Avots:       „Jaunks Zias“ #200/1935.
               

 

MEDNIS Oskars Imants, bvinenieris.
                * 1908. X 26. Palsmanes pag.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MEDNIS Pteris, mctjs.
                * 1902. VII 31. Jaunpiebalgas pag. + 1974.
                1933. IV 09, ordints,
                1935. Dobeles prvesta iecirka vikrs,
                1937. I 01. Apstiprints Par Rubas Grvaišu ev. lut. draudzes mctju,
                1937/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IX) mctjs,
                1937/1940. Rubas ev. lut. draudzes mctjs,
                1940/1949. Durves Ziemeu ev. lut. draudzes mctjs,
                1949. Ilmjas ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-191.;
                                „Bazncas kalendrs”, R. 1943.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Svtdienas Rts” # 30/1938.

MEDNIS Rdolfs, sabiedrisks darbinieks.

                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.

 

MEDNIS Voldemrs Jkaba d., agronoms.
                * 1899. II 23. Stmerienas pag.; M. Lzete + 1990. V 05. Birmingm, Anglij
                Beidzis Alksnes pilstas skolu,
                1916/1918.. Gorku lauksaimniecbas skol,
                1919/1920. Valmieras kjnieku pulka karavrs,
                1928. Beidzis Latvijas Universittes lauksaimniecbas fakultti,
                1928/1935. Valmieras apria agronoms,
                1937. Zemgales veckais agronoms,
                1938/1940.Latvijas Lauksaimniecbas kameras Valmieras novada
                                veckais agronoms,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #4517,
                1941/1944. Rgas labbas centrles Prdošanas daas vadtjs,
                misks fabrikas Albreht & Wilson laboratorijas asistents,
                Korporcijas Konkordia Zelmenis filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Daugavas vanagu Mnešraksts” #4/1990.;
                                „Laiks” #54/1990.


MEIRIS Jnis Albins, aizsargs.
                Bauskas aizsargu pulka Vecumnieku nodaas aizsargs.
                Avots: Ainars Kienis.

MEIRIS Voldemrs Andrejs, aizsargs.
                Bauskas aizsargu pulka Vecumnieku nodaas fizisks audzinšanas instruktors.
                Avots: Ainars Kienis.

MEIEROVICS Braina dz. Gurevis, rste.
                * 1890.
                1916. beigusi Trbatas Universitti,
                1938. Avotu 31.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEIEROVIS Enta dz. Idelovis, farmcijas maistre.
                * 1902. IX 18.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1940. I 23. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MEIERS Ansis, rsts.
                * 1904.
                1929. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Parka 10, Madon.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Hugo, rsts.
                * 1861.
                1888. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Kapu 13.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                *1906. XI 16. Stienes pag.
                Latvijas universittes Inenieru fakulttes students,
                1931. III 01./1932. II 26. Dobeles kjnieku pulka serants,
                1934. IX 10. Dzelzceu aizsargu pulka Vksnas nodaas vada komandieris,
                1934. bijis: Rgas pilstas Satiksmes direkcijas tehnisk biroja darbinieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-60.

MEIERS Karina, farmcijas maistre.
                Sk. Znotiš Karina.

MEIERS Kurts, rsts.
                * 1899. VIII 24. audonas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitti,
                1936. dz. Bazncas 35-3.
                1936/1939. dz. Brvbas 13-2.
                1939. izbraucis uz Vciju.
                Avots:       LVVA 2942-1-2121.; 
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEIJA Roberts, skolotjs.
                * 1879. III 05. Ezeres pag.; S. Olga dz. Linde.
                1895. beidzis Reu Rozes ministrijas skolu,   
                1895/1898. beidzis Valkas skolotju seminru,
                1898/1900. Gulbenes pagasta “Pterupes” draudzes skolas skolotjs,
                1900/1903. Vecauces pagasta skol,
                1903/1904. Kuldgas ebreju skol,
                1904/1914. Kursšu ministrijas skol,
                1914/1918. Krievijas armij,
                1918/1934. Kursšu pamatskol,
                1934/1940. Saldus pagasta pamatskolas przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 423.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-51.;
                                “Valmieras skolotju seminra audzki”, R. 1936.

MEIJERS Ervns, rsts.
                * 1885.
                1911. beidzis Trbatas Universitti, das slimbs, uroloij,
                1938. Aspazijas b. 7.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.


MEIJERS Pteris Mrtia d., rezerves leitnants.
*1886. X 04. Domopoles pag.
1916. II 05. Sibrijas 3. strlnieku rezerves pulka strlnieks,
1916. XI 16. Latviešu strlnieku rezerves bataljona strlnieks,
1916. XII 27. Tukuma latviešu strlnieku pulka strlnieks,
1917. I 01/09. kaujas Lometju kaln,
1917. V 05. beidzis Mcbas komandu,
1917. V 09. Ziemefrontes praporšiku skolas junkurs,
1917. VIII 31. beidzis, paaugstints praporšiks pakp,
1917. IX 28. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunkais virsnieks,
1918. II 20. atvaints,
1918. VI 15. Sibrijas pagaidu valdbas Novobikolazevska II kjnieku pulka virsnieks,
1919. V 12. Troickas pulka karodznieks.
Avots: LVVA 3600-1-115, 5601-1-4153.;
Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles #294/1917.

MEIJERS Reinholds, prvests.
                * 1867. Alojas pag. + 1945. Vcij.
                1894. beidzis: Trbatas Universitti,
                1894/1910. mctjs Mlpils un veles draudzes,
                1910/1934. Burtnieku ev. lut. draudzes mctjs,
                1915/1917. izstts uz Krieviju
                1931/1939. Valmieras apria prvests,
                1934. X 01. emiritts,
                1939. XI 11. repatrijas uz Vciju, dzvo Frekera iel 22-1, Rg.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas’, ASV, 1987.
                                „Jaunks Zias” #166/1934.;
                                „Latvis’ #3858/1934.;
                                „valdbas Vstnesis”#258/1939.
               

MEIJS Artrs, Dr. med., rsts.
                * 1898. III 09. Prviu pag.; S. Irma dz. Strautiš
                1916. beidzis Luda Brzia imnziju Trbat,
                1920/1921. Kara slimncas medicnas feldšeris,
                1923. Beidzis Latvijas Universitti, irurij un sieviešu slimbs,
                1924/1926. Latvijas Universittes Sieviešu klnikas asistents,
                1926/1928. Valmieras pilstas slimncas Sieviešu slimbu nodaas vadtjs,
                1928/1932. Latvijas Universittes irurisks klnikas asistents,
                1929. ieguvis Dr. med. grdu,
                1932/1941. Csu pilstas slimncas direktors,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. X 21. Csu X aizsargu pulka Štba bataljona rsts,
                1938. Vau 15, Css,
                1939. VII 19. Csu X aizsargu pulka rsts,
                1941/1944. Csu pilstas slimncas rsts,
                1944. Vcij, Latviešu sardu rotas rsts,
                1950. ASV,
                Korporcijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-144, 1640-1-525.;             
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #27/1968.

MEIJS Milda, nampašniece.
                Sk. Volrts Milda.

MEIJS Nikolajs, rsts.
                * 1865. VI 18. Liepj + 1944. IX 30. Liepj.
                1891.V 25. Beidzis Trbatas Universitti,
                1891/1904. Liepj privtpraks,
                1894/1936. Liepjas Lielas ildes rsts,
                1904/1944. Liepjas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas goda
                                komandieris un rsts,
                1904/1906. Krievu Japnu kara rsts,
                1907/1916. Liepjas pilstas sanitarrsts,
                1924/1929. Liepjas slimo kases rsts,
                1926/1935. Liepjas II slimo kases rsts,
                1935/1940. Liepjas slimo kases rsts,
                1938. Republikas 10, Liepj,
                1940/1944. Liepjas cietuma rsts,
                1942/1944. Pašaizsardzbas Liepjas štba veckais rsts.
                Apbedts Vecajos kapos Liepj.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-145.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vrds” #231/1944.

MEIKŠANS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 09. Šaunes pag. + 1942. V 06. Krievij
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1930/1940. Ludzas III aizsargu pulka Šaunes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934/1940. Šaunes pagasta veckais,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecbas kameras lauksaimniecbas
                                sekcijas priekšsdtja biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 468,
                1941. VI 14. deportts.
                Avots;       LVVA 1640-1-798-157.;
                                „Jaunks Zias” # 94/1938.;
                                „Daugavas Vstnesis” # 145/1939.;
                                „www.latgales dati.lv”

MEIKŠS dolfs Jkabs, mctjs.
                * 1908. II 26. Blomu pag.
                Beidzis Latvijas Universittes Teoloijas fakultti,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. X 12. Rgas V aizsargu pulka mctjs,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,`
                1937/1944. Slokas un emeru ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-238.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.
                               
MEILANDS Erna, rste.
                Sk. Brziš Erna.

MEINERTS Krlis Fria d., kara flotes rezerves virsleitnants.
                * 1891. XI 03. Lazdonas pag.; M. Zane, S. Irma dz. Liepiš
                                + 1942. V 15. Soikamsk, Krievij
                 1913. Beidzis Mangau tlbraucju jrskolu,
                1936. beidzis Latvijas Universitti, cand. jur.,
                1914/1917. Baltijas jras flotes virsnieks,
                1917. Balts jras hidrogrfijas dienesta ierdnis,
                1921/1928. Jrniecbas departamenta ierdnis,
                1930. beidzis Latvijas Universitti, cand. oec.,
                1931. apbalvots ar Beijas Leopolda II širas virsnieka ordei,
                1932.XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #1298,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. IX 01. Rgas V aizsargu pulka Jras diviziona komandieris,
                1936. beidzis Latvijas Universitti, cand. jur.,
                1938/1940. Jrniecbas departamenta vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportts, Blaumaa 25-7,
                1928/19340. Jrniecbas departamenta Kuu nodaas vadtjs,
                Jrnieku nama padomes priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-237.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1939.;
                                „Jrnieks” #11/1938.;
                                „www.nekropole.lv”
               
               
MEIRNS Vilma dz. Ielaidnis, rste.
                * 1897. IV 23. B Brzpils pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitti,
                1926/1927. Preiu slimncas rste,
                1927/1944. Rugju pagasta rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-132.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEISTARS Jnis, leitnants.
                * 1896. XI 10. Idus pag.
                Beidzis Prhofas II praporšiku skolu,
                1919. II 25. Latvijas armij,
                1921. VIII 24. atvaints,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. Valmieras VIII aizsargu pulka Idus pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. VIII 13. Rotas (XII) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Idus savstarpjs apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                Idus lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieks,
                Idus meliorcijas sabiedrbas priekšnieks,
                Idus kumašnu sabiedrbas priekšnieks,
                Idus pagasta tiesas loceklis,
                Idus pagasta Kausu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-401.
               
MEISTERS Alberts Ludvigs, rsts.
                * 1907. V 02. Mdzlas pag. + 1969. ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1935. Daugavpils kjnieku pulk,
                1935/1943. Lejasciema rajona rsts,
                1943/1944. rsts Ludz.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-133.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEISTERS Jnis Arvds, mctjs.
                * 1909. II 20. Mdzlas pag. +1978. XI 11. Milvokos, ASV
                1927/1932. Beidzis Latvijas Universitti, cand. theol.,
                1933. II 12. ordints par Csu prvesta iecirka vikru,
                1934. III 15. apstiprints par raišu draudzes mctju,
                1934/1944. raiu ev. lut. draudzes mctjs,
                Kristus draudzes mctjs Milvokos, ASV.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-479.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Svtdienas Rts” # 14/1934.

MEITIŠ Elizabete, rste.
                Sk. Kns Elizabete.

MEIS Pteris, rsts.
                * 1902. III 15. Liepupes pag.
                1924. Beidzis Latvijas Universitti, iekšgs slimbas,
                1916/1927. Skrundas pagasta rsts,
                1927/1928. Minhen, Vcij,
                1928/1930. Siguldas rsts,
                1930/1940. Rgas slimo kases rajona rsts,
                1941/1944. Rgas IV poliklnikas skolas rsts.
                1941. Blaumaa 11-21.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-134.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEKLERS Eduards Ja d., skolotjs.
                *1884. VI 08. Ntaures pag.; S. Salomeja dz. Kazukevis + 1973. V 07. Css.
                1907. Beidzis: Nikolaja imnziju Rg,
                1910/1914. Beidzis: Maskavas Universit’ti,
                1914/1915.  Brzia un Šmithena imnzij Dubultos,
                1915/1916.  Bogdanovskas =ciema relskol, inijnovgorodas guber,
                1916. izgltbas biedrbas vidusskol Rg, [Rgas II pilstas vidusskol],
                1919. Latvijas Augstskolas Padomes loceklis,
                1924. VII 01. Latvijas Universittes lektors,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #849.
                1939. Rgas pilstas II imnzijas skolotjs,
                1945/1951. Csu medicnas skol.
                1950. Ventspils mzikas vidusskol.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.
               
               
MEKŠS Jkabs dolfs Jkaba d., mctjs.
                * 1908. II 26. Blomu [Smiltenes] pag.; S. Elza dz. Kalniš
                                + 1999. III 10. Brazlj
                Beidzis: Smiltyenes pamatskolu,
                Beidzis: Kultras veicinšanas imnziju Rg,
                1931./1940. Aizsargu organizcij,
                1934. XII 03. Valmieras aizsargu pulka kulturls nozares vadtjs,
                1936. beidzis Latvijas Universitti,
                1937. I 31. ordints k Rgas apria prvesta iecirka vikrs,
                1937. III 12. Valmieras aizsargu pulka mctjs,
                1937. V 01./1944.  Slokas un emeru draudu mctju,
                1937. V 10. apbalvots; Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1942. emeru un Slokas ev. lut. draudzes mctjs,
                1944. Vcij, Memmingen, sludintjs,
                1945. Eslingen, skolotjs,
                1951. Brazlij, Sanpaulu latviešu draudz,
                Korporcijas Lettonia filistrs.         
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Bazncas kalendrs“, 1942.;
                                „Dzimtenes bazncas un draudzes” Lincoln, 1987.;
                                „Svtdienas Rts“ # 6/1937., # 19/1937., # 20/1937.;
                                „Londonas Avze” #613/1956.;
                                „Laiks” #15/1999.;
                                www.nekropole.lv

MEKUZS Marija dz. Hercenbergs, farmcijas kandidte.
                * 1909. V 29. Bausk.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MELALKSNIS Krišjnis Vilis, rsts.
                * 1894. V 04. Mazsalac
                1918. I 22. Beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbs,
                1918/1919. privtpraks,
                1920/1923. Latvijas Universittes klnikas asistents,
                1923/1928. Rgas centrls slimo kases kontrolrsts,
                1928/1940. privtpraks,
                1940/1944. Rgas V poliklnikas rsts.
                1938. Kr. Barona 76-9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-135.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELBRDIS Gustavs Ptera d., nampašnieks.
                *1864. IV 24. Rjien + 1941. Krievij.
                1922/1940. Nampašnieks Brvbas 89, Gr. 23/50.
                Tvaikoa „Gaida“ ldzpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1307.

MELBRDIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 15. Skultes pag.
                1926/1927. Avicijas pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. X 15. Rgas V aizsargu pulka Skultes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Skultes pagasta padomes priekšnieks un valdes loceklis.
                Avots:       1640-1-522-226.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vstnesis” #435/1930.
               
MELBRDIS Jnis, mctjs.
                * 1915. II 05. Lubnas pag. + 1968.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.
                1939. X 15. ordints,
                1942. IX 22. atbrvots no Zeltiu draudzes vikrmctja pienkumiem,
                1942. Kandavas ev. lut. prvesta iecirka rcb, mctjs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Svtdienas Rts“ # 39/1939.;
                                „Bazncas kalendrs“R., 1942.;
                                „Bazncas Zias“ # 27/1942.                     

MELBRDIS Jkabs,
                *1866. II 23. Veu pag. +1938. IX 18.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1891. ieguva aptiekas palga grdu Trbatas Universitt,
                1898. beidzis Trbatas Universitti, provizors,
                1898/1913. provizors Tul,
                1913/1918. aptiekas pašnieks Tul,
                1922/1924. Slimo kasu aptiekas prvaldnieks Rg,
                1924/1938. aptiekas pašnieks un prvaldnieks Gulben,
                Latvijas Sarkan Krusta Gulbenes nodaas biedrs,
                Gulbenes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Korporcijas „Lettgallija“ filistrs.
                Apbedts Vecpiebalgas kapos.
                Avots:       „Universitas“ # 14/1938.

MELBRDS Marianna, rste.
                Sk. Bergmanis Marianna.

MELBRDS Viums, skolotjs..
                *1868. II 29. + 1933. IV 14.
                1887. beidzis: Valkas skolotju seminru,
                1887/1892. Priekuu ministrijas skol,
                1892/1921. Sermukšu Lodes pamatskol,
                1921. Priekuu pagasta pirmskol,
                1925. Turaidas Inciema pamatskol,
                1929. XI 13. Apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2033,
                1929.pensionts,
                1933. IV 24. apbedts: Priekuu kapos.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-7.;
                                „Msu Nkotne” #18/1933.;
                                „Jaunks Zias” #86/1933.

MELCERS Ellne dz. Brensons, rste.
                * 1896.
                1929. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Dzirnavu 64.
                Avots:  “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELDERIS Alfons, prvests.
                * 1908. XII 07. Naujenes pag. + 1980. II 27.
                1937/1947. Gudenieku Romas katou draudzes prvests,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. VIII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (VI) mctjs.            
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.

               
MELDERS Emls Jkabs Jkaba d., tlnieks.
                *1889. V 27. Rencnu pag.
                1898/1907. Beidzis Valmieras pilstas skolu,
                1909/1915. beidzis Štiglica mkslas skolu Pterpil,
                1916. beidzis Pvila kara skolu,
                1916/1918. Krievijas armij,
                1918/1920. Latvijas armijas virsnieks, ievainots Csu kaujs.
                Apbalvots ar Viestura ordei.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-89.

MELDERS Elza, arhitekte.
                * 1900. XI 29.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MELDERS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. I 27. Tumes pag.
                1915/1918. Vidzemes latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes goda zmi,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka Tumes nodaas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Tumes pagasta padomes un tiesas loceklis
                Tumes pagasta „Birju“ mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MEIS Andrejs, rsts.
                * 1905. II 02. Pociema pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitti,
                1933/1934. Jelgavas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1934/1935. Valmieras kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1936. Latvijas Sarkan Krusta Krimuldas sanatorijas rsts,
                1936/1938. Valmieras pilstas slimncas rsts,
                1938/1944. Rzeknes Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. IV 22. Rzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I) rsts,
                Rzeknes skolotju institta rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-136, 1640-1-527-434.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELLENBERGS Viktors, arhitekts.
                * 1905. II 22. Majoros
                1926/1927. K/K „Virsaitis” kaprlis,
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 10. Rgas V aizsargu pulka Jras diviziona Rotas (II)
                                vada komandieris,
`              Rgas Jrmalas pilstas arhitekts,
                Dzvo Majoros, Jomas 30-3.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-219.;
                                „www.nekropole.lv”

MELLNS Augustns, ierdnis,
                *1879. III 1). Skujenes pag.
                1899. II 01. Rgas Politehnisk institta dienest,
                1913. apbalvots: Sudraba medau Par Uzctbu Sv. Staislava ordea lent,
                1919. Latvijas Augstskol [Universitt] intendanta palgs,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigu orde’a V širu #1783.
                1937. bijis: .Latvijas Universittes intendants, dzvo: Kronvalda bulvr 9.,
                1940. Latvijas Universittes komandants.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Padomju Latvija” #58/1940.
               
MELLERS Artrs, virsleitnants.
                * 1897. III 01. Rg + 2001.
                Beidzis Rgas pilstaas relskolu,
                Beidzis Alekseja kara skolu Maskav,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Tukuma kjnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. III 31. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) vada
                                komandieris,
                A/S „Sklu centrlais eksports ” grmatvedis,
                Dzvo Lplša 70-7.
                Avots: LVVA 1640-1-522-217.
               
MELLERS Maksimilians, rsts.
                * 1890.
                1914. beidzis Trbatas Universitti, nervu slimbs,
                1938. Slokas 37.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.


MELLUPS Eduards Ptera d., rakstnieks, sabiedrisks darbinieks.
                *1860. VII 17. Druzstu pag. [Brazilietis]; S. Karlne dz. Lcis
                1882/1905. Drustu pagasta valdes tiesu rakstvedis,
                1925. Nacionls zemnieku savienbas Saeimas kndidts,
                Drustu pagasta valdes un tiesas sekretrs,
                Dzerbenes Drustu Lodes Skujienes krjaizdevu kases direktors,
                Drustu ugunsapdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Avots:       „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Latvijas sargs“ #220.1925.;
                                „Jaunks Zias“ #159/1935.

MELNALKSNIS Krišs, skolotjs.
                * 1879. IV 06. Mazsalacas pag. + 1930. V 14. Rg
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1894/1898. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1898/1901. Ples steres skolas przinis,
                1901/1904. Liestraupes skolas przinis,
                1904/1905. Valmieras liepia proimnzijas skolotjs,
                1905/1907. Rgas nia tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1907/1915. Rgas Odia tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1909. ieguvis tirdzniecbas skolotja tiesbas,
                1915/1917. Maskavas Skolotju sabiedrbas komercskolas skolotjs,
                1917/1919. Maskavas Skolotju sabiedrbas komercskolas vadtjs,
                1919. Valmieras izgltbas nodaas vadtjs,
                1919/1924. Izgltbas ministrijas Pamatskolu nodaas vadtjs,
                1924/1926. Tautskolu direktors,
                1926/1928. Visprjas nodaas priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 124,
                1928/1930. Rgas valsts paraugskolas skolotjs.
                Avots:       „Jaunks Zias” # 77/1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.

MELNALKSNIS Teobalds, sabiedrisks darbinieks.
                *1911. VII 28. ieeu pag. + 1974., Karmel, ASV
                1930. Beidzis: Valmieras valsts imnziju,
                Beidzis: Rgas valsts tehnikumu, Dzelzceu nodau,
                1933. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. III 30./1934. V 20. Armijas sakaru rotas instruktors,
                                Rgas kara telegrfa serants,
                1935. III 01. Valmieras stacijas priekšnieka palgs,
                1935. X 22. Dzelzceu aizsargu pulka Valmieras nodaas vada komandieris,
                1942. Dzelzceu V iecirka kontrolieris,
                Korporcijas Fraternitas Cursica filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-110.;
                                „Dzelzceu Vstnesis’ #41/1942.;
                                „Laiks” #65/1974.;
                                „Universitas’ #35/1974.                

MELNBRDIS Jnis, amatnieks.
                * 1902. XI 22. Valk
                Atsldznieks mehniis.
                Valkas amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 140.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-360.

MELNGAILIS Jnis. Rpnieks.
                *
                1897. Grubes velosipdu darbncas darbinieks,
                1910. atvris Melnagia velosipdu darbncu,
                1924. Latvijas motociklistu biedrbas dibintjs,
                Latvijas sporta biedrbas valdes loceklis un goda biedrs.
                Avots:       „Jaunks Zias“ #85/1932.
                                „Motors“ #4/1934.
Nav dzimšanas gads

               

MELNGALVIS dams, rsts.
                * 1890. IV 24. Naukšnu pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitti,
                1929/1930. Ropau pagasta rsts,
                1930/1944. Siguldas rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-137.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENIKOVS Pvils, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. I 24.
                1933/1940. Drza iel # 2. un # 6. nampašnieks, bvuzmjs,
                1939. Metropolta katedrles veckais,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinbas Krusta ordea V šru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-46., 1615-4-7914.

MELVILS Valters Roberta d., tiesnesis.
                *1879. VI 02. Nikolajevsk [Melwille] + 1934. IX 15. Liepj.
                1904. Beidzis; Pterburgas Universitti,
                1905/1906. Lomas apgabaltiesas kandidts uz tiesu amatu,
                1906. Varvas tiesas palatas prokurora sekretrs,
                1910. Lomas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1914/1918. Armija korpusa 26. Izmeklšanas tiesnesis, praporšiks,
                1919. V 14. Liepjas apgabaltiesas kandidts uz tiesu amatu,
                1919. IX 05. Prokurora biedrs,
                120. II 09. Liepjas apgabaltiesas loceklis,
                1922. VII 14. apstiprints tiesnieša amat,
                1928. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #972.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-150.;
                                „Latvijas tiesneši’, R., 2017.;
                                „Tieslietu Ministrijas Vstnesis’ #11/1934.

MENDE Pauls, rsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un plaušu slimbs,
                1938. Elizabetes 49.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

MENDE Pauls, sabiedrisks darbinieks.
                *1898. IX 29. Vienes pag. + 1981. VIII 09. Toronto, Austrlij
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. X 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Liepupes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. V 05. apbalvots: Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta II pakpes goda zmi # 190,
                Vienes pagasta mlas mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-17., 1640-1-523-411, 1640-1-798-302.;
                                „Laiks’ 76/1981.

MENDERS Lidija dz. Hermanis, rste.
                * 1889. X 02. Zaenieku pag.
                1915. Beigusi Trbatas Universitti, brnu slimbs,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienbas lazaretes Narv, rste,
                1919/1922. Rgas Maskavas priekšpilstas ambulances rste,
                1922/1940. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
                1940/1941. Rgas V poliklnikas rste,
                1941/1944. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
                1938. Kr. Barona 14-20.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Alise, farmcijas maistre.
                * 1911. IV 09. Rg.
                1940. V 25. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MENDIANS Edgars, rsts.
                * 1905. VIII 20. Biru pag.; S. Alise, farmaceite.
                1933. Beidzis Latvijas Universitti,
                1933/1934. Viestes pilstas rsts,
                1934/1940. Cravas Dzrves Dunalkas rajona rsts,
                1940/1944. Dzrbenes Taurenes rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138a.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Emlija, rste.
                Sk. Knicis Emlija.

MENDIANS valds Arnolds Jura d., advokts.
                *1901. IX 30. Biru pag.; M.Berta dz. Upmalis, S. Marta dz. Balcers.
                                + 1983. III 24. Minhen, Vcij.
                1919. Rgas skolnieku rotas brvprtgais,
                1920. beidzis Rgas pilstas II vidusskolu,
                1920/1922. Latvijas Augstskolas medicnas fakultt,
                1920/1929. Satversmes sapulces un Valsts prezidenta kancelej, darbvedis,
                                nodaas vadtjs,
                1922/1929. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medau,
                1929/1930. Ventspils kjnieku pulk, karavrs, virsnieka vietnieks,
                1931/1936. zvrinta advokta palgs Liepj,
                1931/1940. Liepjas juristu biedrba biedrs,
                1932/1934. Latviešu zemnieku savienbas Liepjas nodaas biedrs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XI 27. Liepjas XV Aizsargu pulka tieslietu przinis,
                1935/1940. A/S „Latvijas kredtbanka” Liepjas nodaas pilnvarnieks,
                1936/1940. zvrints advokts Liepj,
                1936/1940. Liepjas pilstas juriskonsults,
                1939. stdts apbalvošanai: Atzinbas Krustu,
                1940/1943. Dz. Trbatas 5-5.
                1941/1944. Zvrints advokts Rg,
                1941/1944. Rgas pilstas prvaldes daas veckais juriskonsults,
                1944/1983.Vcij, ASV un Vcij.
                Akadmisks vienbas „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-321, 1942-1-13727.;
                                „Austrums 1883.-1940.”, R., b.g.
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi 1919.-1944.”, R., 1999.;
                                „Latvijas advokatra1919.-1945.”, R., 2007.

MENEKS Milda, rste.
                Sk. Spalviš Milda.

MNESS anis, bvinenieris.
                * 1909. VIII 26. Kuldg.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MENELIS Hermanis, rsts.
                * 1902. XI 24. Vainiu pag.; S. Elza, dz. Amoliš + 1980. VI 30. ikg, ASV
                1929. Beidzis Latvijas Universitti,
                1930/1933. Vienes pagasta rsts,
                1933/1944. Ntaures pagasta rsts,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XI 12. Rgas v aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (VII) rsts,
                Ntaures pagasta padomes loceklis,
                Korporcijas „Fraternitas Latavensis” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-139, 1640-1-522-227.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEELSONS Aleksandrs Augusts Aleksandra d., kapteinis.
                *1896. II 01. Rg; S. Lucija dz. Hartmanis. + 1941. XI 07. Soikamsk, Krievij.
                1915. Beidzis: Dubultu imnziju,
                1915/1916. beidzis: Konstantna artilrijas kara skolu,
                1916. V 01. Artilrijas I brigdes virsnieks,
                1916. VI Atseviš 117. viegls artilrijas diviziona virsnieks,
                1917. paaugstints podporuiks pakp,
                1918. II atvaints,
                1918/1919. Kamenecas Podosk, grmatvedis,
                1919. X 15.Artilrijas rezerv, virsleitnants,
                1919. XII  Kurzemes artilrijas pulka adjutants,
                1920. VII Galven artilrijas prvald, Inspeksijas nodaas darbvedis,
                1921. IV Nodaas priekšnieks,
                1922. IV Artilrijas inspektora štba veckais adjutants,
                1920/1931. beidzis: Latvijas Universitti, mag. Jur.,
                1923. apbalvots: latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924. III 31. Kara tiesas prvald, kara tiesu amatu kandidts,
                1924. IV 28. paaugstints kapteinis pakp izd. 1923. XI 20.,
                1925. III 06. atvaints,
                1925. II 18. Latgales apgabaltiesas jaunkais tiesu amatu kandidts,
                1925. V 01. Veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. IV 16. Jelgavas apgabaltiesas veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. X 16. Rgas apgabaltiesas veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvonas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1930. IV 26. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1934. X 25. Rgas apgabaltiesas loceklis,
                1934. XI 01. Rgas apgabaltiesas I kriminlnodaas teiesniesis,
                1935. X 09. Baltijas valstu juridiska biroja Latvijas nodaas vadtjs,
                1935. IX 10./1940. III 19. Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta direktors,
                1938. XII 08. apbalvots: Atzinbas Krusta III širu #71,
                1940. III 19. Tiesu palatas loceklis,
                1940. XI 01. Tieslietu tautas komisarita Kodifikcijas nodaas konsultans,
                1941. III 14. atbrvots,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Raia b. 4-4,
                Apbalvots:  Igaunijas Sarkan Krusta II širas I pakpes goda zmi,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea III širu špiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu špiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea IV širu,
                Uzvaras piemineka laukuma izbvs padomes loceklis,
                Latviešu igauu tuvinšanas biedrbas biedrs,
                Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
                Rgas sabiedrisk kluba biedrs,
                Latvijas tiesniešu biedrbas biedrs,
                Latvijas juristu bedrbas biedrs,
                Korporcijas Tervetija filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi“, R., 1999.;
                                „Jaunks Zias“ #206/1935.;
                                „Rts“ #79/1940.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1813.
                                www.nekropole.lv
               
MENEKS Milda, rste.
                Sk. Spalviš Milda.

MERKULOVS ina, rste.
                Sk. Svikša ina.

MERINSKIS Fricis, amatnieks.
                * 1867. X 25.
                Melderis audjs Jkabpil,
                Jkabpils Krustpils amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis,
                Sarkan Krusta Jkabpils nodaas biedrs,
                Jkabpils ugunsdzsju biedrbas biedrs,
                Krustpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 226.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-532.

MTRA Eienija dz. Jansons, rste.
                * 1911. IX 21. Paviu pag.; V. Klvs, rsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitti,
                1936/1940. Aizgdbas un veselbas prvaldes rste,
                1940/1944. Rgas Centrls I poliklnikas rste.
                1940. Stabu 9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-140.;                 
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MTRA Klvs, rsts.
                * 1898. XII 24. Kaltu pag.; S. Eienija dz. Jansons rste
                1937. Beidzis Latvijas Universitti,
                1937/1944. Lavjs Universittes irurisks klnikas rsts,
                1941. Miera 17-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-141.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MTRA Sogdiana dz. Turciš, rste.
                * 1918. III 31. Maskav
                1942. VI 20. Beigusi Universitti Rg,
                1942/1944. prakse Valgundes 3-8
                Avots:       LVVA P1023-2-14-100.
               
MEAKS Helga, rste.
                Sk. Grastiš Helga.

MEAKS Pteris Ja d., veterinrrsts.
                * 1898. II 21. Kokneses pag.; M. Made, S. Berta dz. Sermons.
                1919/1920. Kurzemes inenieru rotas karavrs,
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. XII 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (I) veterinrrsts,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1979,
                Jelgavas rajona veterinrrsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-193.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
               

MEAKS Voldemrs, kapteinis.
                * 1862. + 1933.
                Avots: Jaunks Zias #222/1933.

MEANCS Marija, rste.
                Sk. Kronenbergs Marija.
MEAPUIS Jlijs, sabiedrisks darbinieks.
                *1901. Rembates pag.
                Beidzis: Bulduru drzkopbas skolu,
                1923. pieširta drzniecba Rembates pagast,
                1930. II 14. apcietints, Rgas apria valdes loceklis,
                1934. V 15. ievietots koncentrcijas nometn,
                1934/1940. darbojas sava drzniecba Lielvrd,
                1940. VII 07. Rgas apria veckais,
                1940. VII 14. Saeimas deputts,
                1940. XI 01.  Rgas apria izpildu komitejas priekšsdtjs vietnieks,
                1971. bijis: Latvijas drzkopbas un biškopbas biedrbas priekšsdtjs,
                1982. bijis: Lauksaimniecbas ministrijas Drzkopbas prvaldes vadtjs.
                Bijis Rgas apria valdes loceklis.
                Avots:      „Brv Zeme” #151/1940.;
                                „Madonas Zias” #26/1940.;
                                „valdbas Vstnesis” #37/1930.;
                                „Laiks” #76/1971.

MEARAUPS Jnis Konrds Ja d., ierdnis.
                *1904. III 24. Aknstes pag.: S. Zenta dz. Ozols. + 1999. II 09. Sinsinat, ASV
                Beidzis: Jkabpils imnziju,
                1931/1934. Saeimas IV loceklis, Latviešu zemnieku savienba,
                1933. Jkabpils IV aizsargu pulka štba rotas vada komandieris,
                1934. Ilkstes XII aizsargu pulka vada komandieris,
                1934/1935. Ilkstes apria lauku pašvaldbu veckais,
                1935. I 20. Iekšlietu ministrijas informcijas un propogandas daas vadtjs,
                1938.. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #2076,
                1937. Sabiedrisko lietu ministrijas kulturl departamenta direktors,
                1938 VI 01./1940. A/S Kdra valdes priekšsdtjs, direktors rkotjs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #11/1935., #76/1938.;
                                „Laiks’ #27/1999.
      

MEARAUPS         

MEARAUPS Voldemrs, mctjs.
                * 1901. VIII 22. + 1952.
                1935. I 27. ordints par Latgales prvesta iecirka vikru,
                1935. V 17. apstiprints par Slpils prvesta iecirka vikru,
                1935/1940. iptes ev. lut. draudzes mctjs,
                1936/1940. Demenes un Grvas ev. lut. draudzes mctjs,
                1941 XII 15. apstiprints par Csu prvesta iecirka vikru.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                “Svtdienas Rts” # 6/1935., # 24/1935.;
                                „Bazncas Zias“ # 1/1942.

 

MECIEMS Aleksandrs, rsts.
                * 1891.
                1916. beidzis Trbatas Universitti, irurij un uroloij,
                1938. Vilandes 17.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEEZERS Valdis, mctjs.
                * 1910. I 24. +1982.
                1936. beidzis Jelgavas klasisko imnziju,
                1936/1940. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1940. XII 08. ordints,
                1942. III 17. apstiprints par Penkules ev. lut. draudzes mctju,
                1942/1944. Penkules ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Bazncas Zias“ # 6/1942., # 29/1942.

MEGALIS Hermanis, amatnieks.
                *1887 VII 29. + 1939. VI 23.
                1904/1907. Mcjies graviera amatu pie Jungmarka,
                1939. sava uzmuma pašnieks, gravieru amata lietpratjs.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

MEGAILIS Augusts, skolotjs,
                *1876. XII 04.
                1901. Limbau pilstas skola ieguvas pirmmcbas skolotja tiesbs,
                1898/1907. Rstuu pagasta skol, Valmieras apri,
                1907. Duntes pamatskolas prszinis,
                1933. t.p. amat,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3106.
                1941. arodbiedrbu prstvis Vestienas pagast.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.
               
MEGAILIS Pteris, amatnieks.
                * 1865. XI 15. Augstrozes pag.
                Drbnieka amata meistars.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu # 53.
                Bij. Latvijas rpnieku un amatnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Rgas amatnieku biedrbas drbnieku sekcijas biedrs,
                Latvijas sporta biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-166.

MEIJS Nikolajs, rsts.
                * 1865. VI 18. Liepj + 1944. IX 30. Liepj.
                1891.V 25. Beidzis Trbatas Universitti,
                1891/1904. Liepj privtpraks,
                1894/1936. Liepjas Lielas ildes rsts,
                1904/1944. Liepjas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas goda
                                komandieris un rsts,
                1904/1906. Krievu Japnu kara rsts,
                1907/1916. Liepjas pilstas sanitarrsts,
                1924/1929. Liepjas slimo kases rsts,
                1926/1935. Liepjas II slimo kases rsts,
                1935/1940. Liepjas slimo kases rsts,
                1938. Republikas 10, Liepj,
                1940/1944. Liepjas cietuma rsts,
                1942/1944. Pašaizsardzbas Liepjas štba veckais rsts.
                Apbedts Vecajos kapos Liepj.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-145.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vrds” #231/1944.

MEIKŠANS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 09. Šaunes pag. + 1942. V 06. Krievij
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1930/1940. Ludzas III aizsargu pulka Šaunes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934/1940. Šaunes pagasta veckais,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecbas kameras lauksaimniecbas
                                sekcijas priekšsdtja biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 468,
                1941. VI 14. deportts.
                Avots;       LVVA 1640-1-798-157.;
                                „Jaunks Zias” # 94/1938.;
                                „Daugavas Vstnesis” # 145/1939.;
                                „www.latgales dati.lv”

MEIKŠS dolfs Jkabs, mctjs.
                * 1908. II 26. Blomu pag.
                Beidzis Latvijas Universittes Teoloijas fakultti,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. X 12. Rgas V aizsargu pulka mctjs,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,`
                1937/1944. Slokas un emeru ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-238.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.
                               
MEILANDS Erna, rste.
                Sk. Brziš Erna.

MEINERTS Krlis Fria d., kara flotes rezerves virsleitnants.
                * 1891. XI 03. Lazdonas pag.; M. Zane, S. Irma dz. Liepiš
                                + 1942. V 15. Soikamsk, Krievij
                 1913. Beidzis Mangau tlbraucju jrskolu,
                1936. beidzis Latvijas Universitti, cand. jur.,
                1914/1917. Baltijas jras flotes virsnieks,
                1917. Balts jras hidrogrfijas dienesta ierdnis,
                1921/1928. Jrniecbas departamenta ierdnis,
                1930. beidzis Latvijas Universitti, cand. oec.,
                1931. apbalvots ar Beijas Leopolda II širas virsnieka ordei,
                1932.XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #1298,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. IX 01. Rgas V aizsargu pulka Jras diviziona komandieris,
                1936. beidzis Latvijas Universitti, cand. jur.,
                1938/1940. Jrniecbas departamenta vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportts, Blaumaa 25-7,
                1928/19340. Jrniecbas departamenta Kuu nodaas vadtjs,
                Jrnieku nama padomes priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-237.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1939.;
                                „Jrnieks” #11/1938.;
                                „www.nekropole.lv”
               
               
MEIRNS Vilma dz. Ielaidnis, rste.
                * 1897. IV 23. B Brzpils pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitti,
                1926/1927. Preiu slimncas rste,
                1927/1944. Rugju pagasta rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-132.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEISTARS Jnis, leitnants.
                * 1896. XI 10. Idus pag.
                Beidzis Prhofas II praporšiku skolu,
                1919. II 25. Latvijas armij,
                1921. VIII 24. atvaints,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. Valmieras VIII aizsargu pulka Idus pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. VIII 13. Rotas (XII) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Idus savstarpjs apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                Idus lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieks,
                Idus meliorcijas sabiedrbas priekšnieks,
                Idus kumašnu sabiedrbas priekšnieks,
                Idus pagasta tiesas loceklis,
                Idus pagasta Kausu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-401.
               
MEISTERS Alberts Ludvigs, rsts.
                * 1907. V 02. Mdzlas pag. + 1969. ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1935. Daugavpils kjnieku pulk,
                1935/1943. Lejasciema rajona rsts,
                1943/1944. rsts Ludz.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-133.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEISTERS Jnis Arvds, mctjs.
                * 1909. II 20. Mdzlas pag. +1978. XI 11. Milvokos, ASV
                1927/1932. Beidzis Latvijas Universitti, cand. theol.,
                1933. II 12. ordints par Csu prvesta iecirka vikru,
                1934. III 15. apstiprints par raišu draudzes mctju,
                1934/1944. raiu ev. lut. draudzes mctjs,
                Kristus draudzes mctjs Milvokos, ASV.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-479.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Svtdienas Rts” # 14/1934.

MEITIŠ Elizabete, rste.
                Sk. Kns Elizabete.

MEIS Pteris, rsts.
                * 1902. III 15. Liepupes pag.
                1924. Beidzis Latvijas Universitti, iekšgs slimbas,
                1916/1927. Skrundas pagasta rsts,
                1927/1928. Minhen, Vcij,
                1928/1930. Siguldas rsts,
                1930/1940. Rgas slimo kases rajona rsts,
                1941/1944. Rgas IV poliklnikas skolas rsts.
                1941. Blaumaa 11-21.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-134.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEKLERS Eduards Ja d., skolotjs.
                *1884. VI 08. Ntaures pag.; S. Salomeja dz. Kazukevis + 1973. V 07. Css.
                1907. Beidzis: Nikolaja imnziju Rg,
                1910/1914. Beidzis: Maskavas Universit’ti,
                1914/1915.  Brzia un Šmithena imnzij Dubultos,
                1915/1916.  Bogdanovskas =ciema relskol, inijnovgorodas guber,
                1916. izgltbas biedrbas vidusskol Rg, [Rgas II pilstas vidusskol],
                1919. Latvijas Augstskolas Padomes loceklis,
                1924. VII 01. Latvijas Universittes lektors,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #849.
                1939. Rgas pilstas II imnzijas skolotjs,
                1945/1951. Csu medicnas skol.
                1950. Ventspils mzikas vidusskol.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.
               
               
MEKŠS Jkabs, mctjs.
                * 1908. II 26.
                1936. beidzis Latvijas Universitti,
                1937. I 31. ordints k Rgas apria prvesta iecirka vikrs,
                1937. V 01. iecelts par Slokas un emeru draudu mctju,
                1942. emeru un Slokas ev. lut. draudzes mctjs.         
                Avots:       „Bazncas kalendrs“, 1942.;
                                „Svtdienas Rts“ # 6/1937., # 19/1937., # 20/1937.

MEKUZS Marija dz. Hercenbergs, farmcijas kandidte.
                * 1909. V 29. Bausk.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MELALKSNIS Krišjnis Vilis, rsts.
                * 1894. V 04. Mazsalac
                1918. I 22. Beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbs,
                1918/1919. privtpraks,
                1920/1923. Latvijas Universittes klnikas asistents,
                1923/1928. Rgas centrls slimo kases kontrolrsts,
                1928/1940. privtpraks,
                1940/1944. Rgas V poliklnikas rsts.
                1938. Kr. Barona 76-9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-135.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELBRDIS Gustavs Ptera d., nampašnieks.
                *1864. IV 24. Rjien + 1941. Krievij.
                1922/1940. Nampašnieks Brvbas 89, Gr. 23/50.
                Tvaikoa „Gaida“ ldzpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1307.

MELBRDIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 15. Skultes pag.
                1926/1927. Avicijas pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. X 15. Rgas V aizsargu pulka Skultes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Skultes pagasta padomes priekšnieks un valdes loceklis.
                Avots:       1640-1-522-226.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vstnesis” #435/1930.
               
MELBRDIS Jnis, mctjs.
                * 1915. II 05. Lubnas pag. + 1968.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.
                1939. X 15. ordints,
                1942. IX 22. atbrvots no Zeltiu draudzes vikrmctja pienkumiem,
                1942. Kandavas ev. lut. prvesta iecirka rcb, mctjs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Svtdienas Rts“ # 39/1939.;
                                „Bazncas kalendrs“R., 1942.;
                                „Bazncas Zias“ # 27/1942.

               
                               

MELBRDIS Jkabs,
                *1866. II 23. Veu pag. +1938. IX 18.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1891. ieguva aptiekas palga grdu Trbatas Universitt,
                1898. beidzis Trbatas Universitti, provizors,
                1898/1913. provizors Tul,
                1913/1918. aptiekas pašnieks Tul,
                1922/1924. Slimo kasu aptiekas prvaldnieks Rg,
                1924/1938. aptiekas pašnieks un prvaldnieks Gulben,
                Latvijas Sarkan Krusta Gulbenes nodaas biedrs,
                Gulbenes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Korporcijas „Lettgallija“ filistrs.
                Apbedts Vecpiebalgas kapos.
                Avots:       „Universitas“ # 14/1938.

MELBRDS Marianna, rste.
                Sk. Bergmanis Marianna.

MELCERS Ellne dz. Brensons, rste.
                * 1896.
                1929. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Dzirnavu 64.
                Avots:  “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELDERIS Alfons, prvests.
                * 1908. XII 07. Naujenes pag. + 1980. II 27.
                1937/1947. Gudenieku Romas katou draudzes prvests,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. VIII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (VI) mctjs.            
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.

MELDERIS Arvds Tea d., virsleitnants, sabiedrisks darbinieks.
                *1896. VI 06. Rjienas pag. + 1955. X  16. Krievij
                Beidzis: Priekuu lauksaimniecbas skolu,
                1915. Krievijas armij,
                1917. beidzis: Ptrhofas II prsporšiku skolu,
                1919. Igaunijas armij,
                1919/1921. IV 01. Siguldas kjnieku pulka virsnieks,
                1921. IX 06. apbalvots: Lplša kara ordea III širu #985,
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1921. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas [XI] komandieris,
                1928. XI 02. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1932. Bataljona [III] komandieris,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #4392,
                1944. X 13. apcietints, lauksaimnieks Rjienas pagast Ciešos.
                Rjienas pilstas piemineku sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                A/S Latvijas centrlais sklu eksports valdes loceklis,
                Rjienas piensaimnieku sabiedrbas priekšsdtjs,
                Lauksaimniecbas kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-797.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri’, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhvs #5417.

               
MELDERS Emls Jkabs Jkaba d., tlnieks.
                *1889. V 27. Rencnu pag.
                1898/1907. Beidzis Valmieras pilstas skolu,
                1909/1915. beidzis Štiglica mkslas skolu Pterpil,
                1916. beidzis Pvila kara skolu,
                1916/1918. Krievijas armij,
                1918/1920. Latvijas armijas virsnieks, ievainots Csu kaujs.
                Apbalvots ar Viestura ordei.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-89.

MELDERS Elza, arhitekte.
                * 1900. XI 29.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MELDERS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. I 27. Tumes pag.
                1915/1918. Vidzemes latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes goda zmi,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka Tumes nodaas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Tumes pagasta padomes un tiesas loceklis
                Tumes pagasta „Birju“ mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MEIS Andrejs, rsts.
                * 1905. II 02. Pociema pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitti,
                1933/1934. Jelgavas Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1934/1935. Valmieras kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1936. Latvijas Sarkan Krusta Krimuldas sanatorijas rsts,
                1936/1938. Valmieras pilstas slimncas rsts,
                1938/1944. Rzeknes Sarkan Krusta slimncas rsts,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. IV 22. Rzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I) rsts,
                Rzeknes skolotju institta rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-136, 1640-1-527-434.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MELLENBERGS Viktors, arhitekts.
                * 1905. II 22. Majoros
                1926/1927. K/K „Virsaitis” kaprlis,
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 10. Rgas V aizsargu pulka Jras diviziona Rotas (II)
                                vada komandieris,
`              Rgas Jrmalas pilstas arhitekts,
                Dzvo Majoros, Jomas 30-3.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-219.;
                                „www.nekropole.lv”

MELLNS Augustns, ierdnis,
                *1879. III 1). Skujenes pag.
                1899. II 01. Rgas Politehnisk institta dienest,
                1913. apbalvots: Sudraba medau Par Uzctbu Sv. Staislava ordea lent,
                1919. Latvijas Augstskol [Universitt] intendanta palgs,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigu orde’a V širu #1783.
                1937. bijis: .Latvijas Universittes intendants, dzvo: Kronvalda bulvr 9.,
                1940. Latvijas Universittes komandants.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Padomju Latvija” #58/1940.
               
MELLERS Artrs, virsleitnants.
                * 1897. III 01. Rg + 2001.
                Beidzis Rgas pilstaas relskolu,
                Beidzis Alekseja kara skolu Maskav,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Tukuma kjnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. III 31. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) vada
                                komandieris,
                A/S „Sklu centrlais eksports ” grmatvedis,
                Dzvo Lplša 70-7.
                Avots: LVVA 1640-1-522-217.
               
MELLERS Maksimilians, rsts.
                * 1890.
                1914. beidzis Trbatas Universitti, nervu slimbs,
                1938. Slokas 37.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.


MELLUPS Eduards Ptera d., rakstnieks, sabiedrisks darbinieks.
                *1860. VII 17. Druzstu pag. [Brazilietis]; S. Karlne dz. Lcis
                1882/1905. Drustu pagasta valdes tiesu rakstvedis,
                1925. Nacionls zemnieku savienbas Saeimas kndidts,
                Drustu pagasta valdes un tiesas sekretrs,
                Dzerbenes Drustu Lodes Skujienes krjaizdevu kases direktors,
                Drustu ugunsapdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Avots:       „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Latvijas sargs“ #220.1925.;
                                „Jaunks Zias“ #159/1935.

MELNALKSNIS Augusts Ja d., rakstnieks.
                *1876. V 01. Mazsalac; S. Marija dz. Jurka + 1944. VIII 14.
                Beidzis: Pedagoiskus kursus Vietalv,
                1909/1917. Sibirj,
                1917. Zemes padomes valdesw priekšsdešjs
                1919. Valmieras pilstas valdes loceklis,
                1919. Valmieras apria valdes loceklis,
                1926. XI 16. apbalvots; Trs Zvaigu ordea IV širu 3194
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #98/1936.;
                                „Tvija” #196/1944.

MELNALKSNIS Krišs, skolotjs.
                * 1879. IV 06. Mazsalacas pag. + 1930. V 14. Rg
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1894/1898. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1898/1901. Ples steres skolas przinis,
                1901/1904. Liestraupes skolas przinis,
                1904/1905. Valmieras liepia proimnzijas skolotjs,
                1905/1907. Rgas nia tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1907/1915. Rgas Odia tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1909. ieguvis tirdzniecbas skolotja tiesbas,
                1915/1917. Maskavas Skolotju sabiedrbas komercskolas skolotjs,
                1917/1919. Maskavas Skolotju sabiedrbas komercskolas vadtjs,
                1919. Valmieras izgltbas nodaas vadtjs,
                1919/1924. Izgltbas ministrijas Pamatskolu nodaas vadtjs,
                1924/1926. Tautskolu direktors,
                1926/1928. Visprjas nodaas priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 124,
                1928/1930. Rgas valsts paraugskolas skolotjs.
                Avots:       „Jaunks Zias” # 77/1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.

MELNALKSNIS Teobalds, sabiedrisks darbinieks.
                *1911. VII 28. ieeu pag. + 1974., Karmel, ASV
                1930. Beidzis: Valmieras valsts imnziju,
                Beidzis: Rgas valsts tehnikumu, Dzelzceu nodau,
                1933. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. III 30./1934. V 20. Armijas sakaru rotas instruktors,
                                Rgas kara telegrfa serants,
                1935. III 01. Valmieras stacijas priekšnieka palgs,
                1935. X 22. Dzelzceu aizsargu pulka Valmieras nodaas vada komandieris,
                1942. Dzelzceu V iecirka kontrolieris,
                Korporcijas Fraternitas Cursica filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-110.;
                                „Dzelzceu Vstnesis’ #41/1942.;
                                „Laiks” #65/1974.;
                                „Universitas’ #35/1974.
               
               
               

MELNBRDIS Jnis, amatnieks.
                * 1902. XI 22. Valk
                Atsldznieks mehniis.
                Valkas amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 140.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-360.

MELNGAILIS Jnis. Rpnieks.
                *
                1897. Grubes velosipdu darbncas darbinieks,
                1910. atvris Melnagia velosipdu darbncu,
                1924. Latvijas motociklistu biedrbas dibintjs,
                Latvijas sporta biedrbas valdes loceklis un goda biedrs.
                Avots:       „Jaunks Zias“ #85/1932.
                                „Motors“ #4/1934.
Nav dzimšanas gads

               

MELNGALVIS dams, rsts.
                * 1890. IV 24. Naukšnu pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitti,
                1929/1930. Ropau pagasta rsts,
                1930/1944. Siguldas rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-137.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENIKOVS Pvils, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. I 24.
                1933/1940. Drza iel # 2. un # 6. nampašnieks, bvuzmjs,
                1939. Metropolta katedrles veckais,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinbas Krusta ordea V šru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-46., 1615-4-7914.

MENDE Pauls, rsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un plaušu slimbs,
                1938. Elizabetes 49.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

MENDE Pauls, sabiedrisks darbinieks.
                *1898. IX 29. Vienes pag. + 1981. VIII 09. Toronth, Austrlij
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. X 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Liepupes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta II pakpes goda zmi # 190,
                Vienes pagasta mlas mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-411, 1640-1-798-302.

MENDERS Lidija dz. Hermanis, rste.
                * 1889. X 02. Zaenieku pag.
                1915. Beigusi Trbatas Universitti, brnu slimbs,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienbas lazaretes Narv, rste,
                1919/1922. Rgas Maskavas priekšpilstas ambulances rste,
                1922/1940. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
                1940/1941. Rgas V poliklnikas rste,
                1941/1944. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
                1938. Kr. Barona 14-20.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Alise, farmcijas maistre.
                * 1911. IV 09. Rg.
                1940. V 25. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MENDIANS Edgars, rsts.
                * 1905. VIII 20. Biru pag.; S. Alise, farmaceite.
                1933. Beidzis Latvijas Universitti,
                1933/1934. Viestes pilstas rsts,
                1934/1940. Cravas Dzrves Dunalkas rajona rsts,
                1940/1944. Dzrbenes Taurenes rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138a.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Emlija, rste.
                Sk. Knicis Emlija.

MENDIANS valds Arnolds Jura d., advokts.
                *1901. IX 30. Biru pag.; M.Berta dz. Upmalis, S. Marta dz. Balcers.
                                + 1983. III 24. Minhen, Vcij.
                1919. Rgas skolnieku rotas brvprtgais,
                1920. beidzis Rgas pilstas II vidusskolu,
                1920/1922. Latvijas Augstskolas medicnas fakultt,
                1920/1929. Satversmes sapulces un Valsts prezidenta kancelej, darbvedis,
                                nodaas vadtjs,
                1922/1929. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medau,
                1929/1930. Ventspils kjnieku pulk, karavrs, virsnieka vietnieks,
                1931/1936. zvrinta advokta palgs Liepj,
                1931/1940. Liepjas juristu biedrba biedrs,
                1932/1934. Latviešu zemnieku savienbas Liepjas nodaas biedrs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XI 27. Liepjas XV Aizsargu pulka tieslietu przinis,
                1935/1940. A/S „Latvijas kredtbanka” Liepjas nodaas pilnvarnieks,
                1936/1940. zvrints advokts Liepj,
                1936/1940. Liepjas pilstas juriskonsults,
                1940/1943. Dz. Trbatas 5-5.
                1941/1944. Zvrints advokts Rg,
                1941/1944. Rgas pilstas prvaldes daas veckais juriskonsults,
                1944/1983.Vcij, ASV un Vcij.
                Akadmisks vienbas „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-321, 1942-1-13727.;
                                „Austrums 1883.-1940.”, R., b.g.
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi 1919.-1944.”, R., 1999.;
                                „Latvijas advokatra1919.-1945.”, R., 2007.

MENEKS Milda, rste.
                Sk. Spalviš Milda.

MNESS anis, bvinenieris.
                * 1909. VIII 26. Kuldg.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MENELIS Hermanis, rsts.
                * 1902. XI 24. Vainiu pag.; S. Elza, dz. Amoliš + 1980. VI 30. ikg, ASV
                1929. Beidzis Latvijas Universitti,
                1930/1933. Vienes pagasta rsts,
                1933/1944. Ntaures pagasta rsts,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XI 12. Rgas v aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (VII) rsts,
                Ntaures pagasta padomes loceklis,
                Korporcijas „Fraternitas Latavensis” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-139, 1640-1-522-227.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEELSONS Aleksandrs Augusts Aleksandra d., kapteinis.
                *1896. II 01. Rg; S. Lucija dz. Hartmanis. + 1941. XI 07. Soikamsk, Krievij.
                1915. Beidzis: Dubultu imnziju,
                1915/1916. beidzis: Konstantna artilrijas kara skolu,
                1916. V 01. Artilrijas I brigdes virsnieks,
                1916. VI Atseviš 117. viegls artilrijas diviziona virsnieks,
                1917. paaugstints podporuiks pakp,
                1918. II atvaints,
                1918/1919. Kamenecas Podosk, grmatvedis,
                1919. X 15.Artilrijas rezerv, virsleitnants,
                1919. XII  Kurzemes artilrijas pulka adjutants,
                1920. VII Galven artilrijas prvald, Inspeksijas nodaas darbvedis,
                1921. IV Nodaas priekšnieks,
                1922. IV Artilrijas inspektora štba veckais adjutants,
                1920/1931. beidzis: Latvijas Universitti, mag. Jur.,
                1923. apbalvots: latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924. III 31. Kara tiesas prvald, kara tiesu amatu kandidts,
                1924. IV 28. paaugstints kapteinis pakp izd. 1923. XI 20.,
                1925. III 06. atvaints,
                1925. II 18. Latgales apgabaltiesas jaunkais tiesu amatu kandidts,
                1925. V 01. Veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. IV 16. Jelgavas apgabaltiesas veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. X 16. Rgas apgabaltiesas veckais tiesu amatu kandidts,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvonas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1930. IV 26. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1934. X 25. Rgas apgabaltiesas loceklis,
                1934. XI 01. Rgas apgabaltiesas I kriminlnodaas teiesniesis,
                1935. X 09. Baltijas valstu juridiska biroja Latvijas nodaas vadtjs,
                1935. IX 10./1940. III 19. Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta direktors,
                1938. XII 08. apbalvots: Atzinbas Krusta III širu #71,
                1940. III 19. Tiesu palatas loceklis,
                1940. XI 01. Tieslietu tautas komisarita Kodifikcijas nodaas konsultans,
                1941. III 14. atbrvots,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Raia b. 4-4,
                Apbalvots:  Igaunijas Sarkan Krusta II širas I pakpes goda zmi,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea III širu špiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu špiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea IV širu,
                Uzvaras piemineka laukuma izbvs padomes loceklis,
                Latviešu igauu tuvinšanas biedrbas biedrs,
                Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
                Rgas sabiedrisk kluba biedrs,
                Latvijas tiesniešu biedrbas biedrs,
                Latvijas juristu bedrbas biedrs,
                Korporcijas Tervetija filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi“, R., 1999.;
                                „Jaunks Zias“ #206/1935.;
                                „Rts“ #79/1940.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1813.
                                www.nekropole.lv
               
MENEKS Milda, rste.
                Sk. Spalviš Milda.

MERKULOVS ina, rste.
                Sk. Svikša ina.

MERINSKIS Fricis, amatnieks.
                * 1867. X 25.
                Melderis audjs Jkabpil,
                Jkabpils Krustpils amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis,
                Sarkan Krusta Jkabpils nodaas biedrs,
                Jkabpils ugunsdzsju biedrbas biedrs,
                Krustpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 226.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-532.

MTRA Eienija dz. Jansons, rste.
                * 1911. IX 21. Paviu pag.; V. Klvs, rsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitti,
                1936/1940. Aizgdbas un veselbas prvaldes rste,
                1940/1944. Rgas Centrls I poliklnikas rste.
                1940. Stabu 9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-140.;                 
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MTRA Klvs, rsts.
                * 1898. XII 24. Kaltu pag.; S. Eienija dz. Jansons rste
                1937. Beidzis Latvijas Universitti,
                1937/1944. Lavjs Universittes irurisks klnikas rsts,
                1941. Miera 17-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-141.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MTRA Sogdiana dz. Turciš, rste.
                * 1918. III 31. Maskav
                1942. VI 20. Beigusi Universitti Rg,
                1942/1944. prakse Valgundes 3-8
                Avots:       LVVA P1023-2-14-100.
               
MEAKS Helga, rste.
                Sk. Grastiš Helga.

MEAKS Pteris Ja d., veterinrrsts.
                * 1898. II 21. Kokneses pag.; M. Made, S. Berta dz. Sermons.
                1919/1920. Kurzemes inenieru rotas karavrs,
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. XII 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (I) veterinrrsts,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1979,
                Jelgavas rajona veterinrrsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-193.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
               

MEAKS Voldemrs, kapteinis.
                * 1862. + 1933.
                Avots: Jaunks Zias #222/1933.

MEANCS Marija, rste.
                Sk. Kronenbergs Marija.


MEAPUIS Jlijs, sabiedrisks darbinieks.
                *1901. Rembates pag.
                Beidzis: Bulduru drzkopbas skolu,
                1923. pieširta drzniecba Rembates pagast,
                1930. II 14. apcietints, Rgas apria valdes loceklis,
                1934. V 15. ievietots koncentrcijas nometn,
                1934/1940. darbojas sava drzniecba Lielvrd,
                1940. VII 07. Rgas apria veckais,
                1940. VII 14. Saeimas deputts,
                1940. XI 01.  Rgas apria izpildu komitejas priekšsdtjs vietnieks,
                1971. bijis: Latvijas drzkopbas un biškopbas biedrbas priekšsdtjs,
                1982. bijis: Lauksaimniecbas ministrijas Drzkopbas prvaldes vadtjs.
                Bijis Rgas apria valdes loceklis.
                Avots:      „Brv Zeme” #151/1940.;
                                „Madonas Zias” #26/1940.;
                                „valdbas Vstnesis” #37/1930.;
                                „Laiks” #76/1971.

MEARAUPS Jnis Konrds Ja d., ierdnis.
                *1904. III 24. Aknstes pag.: S. Zenta dz. Ozols. + 1999. II 09. Sinsinat, ASV
                Beidzis: Jkabpils imnziju,
                1931/1934. Saeimas IV loceklis, Latviešu zemnieku savienba,
                1933. Jkabpils IV aizsargu pulka štba rotas vada komandieris,
                1934. Ilkstes XII aizsargu pulka vada komandieris,
                1934/1935. Ilkstes apria lauku pašvaldbu veckais,
                1935. I 20. Iekšlietu ministrijas informcijas un propogandas daas vadtjs,
                1938.. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #2076,
                1937. Sabiedrisko lietu ministrijas kulturl departamenta direktors,
                1938 VI 01./1940. A/S Kdra valdes priekšsdtjs, direktors rkotjs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #11/1935., #76/1938.;
                                „Laiks’ #27/1999.  

MEARAUPS Krišjnis Ptera d., administratvais kapteinis leitnants.
                *1895. III 21. Aknstes pag. +1865. X 17. Miigan, ASV
                Beidzis: Novoaleksandrovskas pilstas skolu,
                1915. X 03. Rezerves 242. kjnieku pulka kareivis,
                1916. V 18. beidzis: Mcbas komandu,
                1916. V 18. Jaunkais apakšvirsnieks,
                1916. VI 17. Kolomenskas kjnieku pulka nodaas komandieris,
                1916. X 27. rakstvedis,
                1917. I 15. Divzijas XXX štba Saimniecbas nodaas jaunkais rakstvedis,
                1917. II 02. veckais rakstvedis,
                1917. VII 16. evakuts uz hospiti,
                1917. X 21. Ludzas apria kara prvaldes veckais rakstvedis,
                1918. I 05. Baltinavas pagast,
                1918. XII 16. Velikij Luki kara nodaas rakstvedis,
                1919. II 17. Jkabmiesta kara nodaas darbvedis,
                1919. VI 27. Jaujelgavas apria komendantras veckais rakstvedis,
                1919. XI 09. Jkabmiesta iecirka komandantras darbvedis,
                1920. 01. 15. izturjis prbaudjumus uz kara laika ierda tiesbm,
                1920. II 01. Jaunjelgavas Ilkstes apria priekšnieka prvaldes darbvedis,
                1920. V 01. paaugstints kara laika ierda pakp izd. 1920. V 01.,
                1922. IV 08. paaugstints VI širas kara ierda pakp izd. 1920. V 01.,
                1922. VII 22. paaugstints V širas kara ierda pakp izd. 1921. XI 01.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zme,
                1925. paaugstints IV širas kara ierda pakp izd. 1925. XI 17.,
                1928. apbalvots; Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1929.  XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2170,
                1931. VI 11. beidzis: Administratvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. prdvts  par administratvo virsleitnantu izd. 1922. XI 01.,
                1933. paaugstints administratvais kapteinis leitnants pakp izd. 1926. XI 01.,
                1939. XII 04. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #1256,
                1940. X 30. prskaitts LPSR Jkabpils kara komisaritu,
                Nampašnieks: Jkabpil, Krasta 44 un Kazarmu 6.
                Avots:       LVVA 5601-1-4214.;
                                V. Eichenbauma arhvs #5736.;
                                „Laiks’ #85/1965.

             

MEARAUPS Voldemrs, mctjs.
                * 1901. VIII 22. + 1952.
                1935. I 27. ordints par Latgales prvesta iecirka vikru,
                1935. V 17. apstiprints par Slpils prvesta iecirka vikru,
                1935/1940. iptes ev. lut. draudzes mctjs,
                1936/1940. Demenes un Grvas ev. lut. draudzes mctjs,
                1941 XII 15. apstiprints par Csu prvesta iecirka vikru.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                “Svtdienas Rts” # 6/1935., # 24/1935.;
                                „Bazncas Zias“ # 1/1942.

MECIEMS Aleksandrs, rsts.
                * 1891.
                1916. beidzis Trbatas Universitti, irurij un uroloij,
                1938. Vilandes 17.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MEEZERS Valdis, mctjs.
                * 1910. I 24. +1982.
                1936. beidzis Jelgavas klasisko imnziju,
                1936/1940. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1940. XII 08. ordints,
                1942. III 17. apstiprints par Penkules ev. lut. draudzes mctju,
                1942/1944. Penkules ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Bazncas Zias“ # 6/1942., # 29/1942.

MEGALIS Hermanis, amatnieks.
                *1887 VII 29. + 1939. VI 23.
                1904/1907. Mcjies graviera amatu pie Jungmarka,
                1939. sava uzmuma pašnieks, gravieru amata lietpratjs.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

MEGAILIS Augusts, skolotjs,
                *1876. XII 04.
                1901. Limbau pilstas skola ieguvas pirmmcbas skolotja tiesbs,
                1898/1907. Rstuu pagasta skol, Valmieras apri,
                1907. Duntes pamatskolas prszinis,
                1933. t.p. amat,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3106.
                1941. arodbiedrbu prstvis Vestienas pagast.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.
               
MEGAILIS Pteris, amatnieks.
                * 1865. XI 15. Augstrozes pag.
                Drbnieka amata meistars.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu # 53.
                Bij. Latvijas rpnieku un amatnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Rgas amatnieku biedrbas drbnieku sekcijas biedrs,
                Latvijas sporta biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-166.

MEGAILIS Augusts, skolotjs,
                *1876. XII 04.
                1901. Limbau pilstas skola ieguvas pirmmcbas skolotja tiesbs,
                1898/1907. Rstuu pagasta skol, Valmieras apri,
                1907. Duntes pamatskolas prszinis,
                1933. t.p. amat,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3106.
                1941. arodbiedrbu prstvis Vestienas pagast.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.
               
MEGAILIS Pteris, amatnieks.
                * 1865. XI 15. Augstrozes pag.
                Drbnieka amata meistars.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu # 53.
                Bij. Latvijas rpnieku un amatnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Rgas amatnieku biedrbas drbnieku sekcijas biedrs,
                Latvijas sporta biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-166.

MEIŠ Sofija dz. Barkova, rste.
                * 1890.
                1915. beigusi Maskavas Universitti, irurij,
                1938. Slokas 130.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

METS Eda Elinora , rste.
                * 1912. III 16. Tukum
                1940. beigusi Latvijas Universitti,
                1940/1944. Valsts Grvas zdaia nama rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-102.
               
METS Jnis, rsts.
                * 1896. III 12. Triktas pag.
                1919/1920. Latvijas armij,
                1923. beidzis Latvijas Universitti,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. I 13. Ventspils II aizsargu pulka bataljona (I) rsts,
                1936/1940. doles rajona rsts,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas  Nopelnu Krustu,
                Avots:        LVVA 1640-1-520-234.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MESTS Pteris Andreja d., lauksaimnieks.
                * 1877. IV 13. Odzienas pag.; M. Ieva, S. Berta.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                1903/1949. Priekšzmgs lauksaimnieks un brno sugas lopu
                                audztavas pašnieks,
                1920/1940. nampašnieks Kalupes 19, Rg,
                1949/1954. izstts uz Amura apgabalu Krievij,
                Pterupes Pabau un Kalsnavas Gribenu pagasta skolas bijušais skolotjs,
                Vairku Kalsnavas biedrbu dibintjs un priekšnieks,
                Kalsnavas draudzes priekšnieks,
                Kalsnavas piensaimnieku biedrbas priekšnieks.
                Avots:       LVA 824-1-68-18495.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

MESTS Pteris Ptera d., sabiedrisks darbinieks.
                *1905. IV 01. Kalsnavas pag.
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1926/1930. Latvijas armij, rezerves virsnieka vietnieks.
                1929. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas nodaas priekšnieks,
                1931.  Eskadrona [II] komandieris,
                1933. IV 25. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots; Viestura ordea V širu #157,
                1941. VI 14. deportts, Kalsnavas pagast Stiebrios,
                Lauksaimnieks Kalsnavas pagast Apšos.
                Avots:       LVVA 1640-1-798.

MESTS Trte Ptera m., ierdne.
                * 1909. II 08. Kalsnavas pag.; M. Berta.
                Beigusi Draudzias imnziju,
                1930. Beigusi Kaucmindes mjturbas Instittu,
                1935/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras mjturbas nodaas vadtja,
                Sabiedrisko lietu ministrijas prstve Latvijas darba kamer.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Kareivis” # 137/1930., # 85/1935.

MEULIS Dvids Artrs, skolotjs.
                * 1886. XII 15. Triktas pag.
                1903. beidzis Triktas draudzes skolu,
                1903/1907. beidzis Valmieras skolotju seminru,
                1907/1908. Mlpils draudzes skolas skolotjs,
                1908/1911. Palsmanes draudzes skolas skolotjs,
                1911/1917. Rubenes draudzes skolas skolotjs,
                1917/1918. Matšu draudzes skolas skolotjs,
                1919/1940. ieeu pagasta „Rutenes“ pamatskolas przinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinbas Krusta V škiru # 1207.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-77.;
                                „Valmieras Valkas skolotju seminrs”, R. 1936.

MEULIS Erna Antonija dz. Broks, farmcijas maistre.
                * 1893. IX 29.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1939. X 30. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

New Picture (2)

MEULIS Gustavs Mra d., policijas darbinieks.
                *1891. VI 16. Srmukšu pag.; S. Ksenija dz. Kuzecovs + 1942. VI 23. Krievij.
                Beidzis: Millera relskolu Css,
                1911. Kasteres meniecbas mezia palgs,
                1914/1915. Ropau meniecbas mezia palgs,
                1915/1917.. Sornovas fabrku bvdarbu vadtjs,
                1917/1918. Ieriu – Gulbene dzelzcea bvdarbos,
                1918. XII 08. Csu rot, kara ierdnis,
                1919. III 21. Csu bataljona,
                1919. VII 15. paaugstints virsleitnants pakp,
                1919. VIII 08. Ventspils kjnieku pulka Lometju rotas komandieris,
                1919. IX 03. Latgales partizu pulk,
                1920. III 10. paaugstints kapitns pakp izd. 1919. XI 05.,
                1920. X 27. apbalvots: Lplša kara ordea III širu #197,
                1921. VII 16. atvaints
                1921. Piebalgas virsmeniecbas mezinis,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. XII 22. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1928. Bijis: Csu X aizsargu pulka Bataljona (III) komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #481,
                1928. apbalvots“Latvijas Brvbas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1934. VI 06.apbalvots: Igaunijas Balta Krusta III širu,
                1934. VII 01./1939. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka komandieris,
                1934/1939. Jaunlatgales/Abrenes apria priekšnieks,
                1938. apbalvots: Viestura oedaa IV širu #10 ar špiem,
                1939. X 10./1940. Ventspils prefekts un apria priekšnieks,
                1939/1940. Ventspils II aizsargu pulka komandieris,
                1940. apcietints,
                1942. VI 23. Nošauts Astraha.
                Avots:       LVVA 1640-1-17-67.;
                                „Ventspils kjnieku pulka vsture“ Liepj, 1936.;
                                „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri“, R., 1995.;
                                „Jaunks Zias‘ #172/1935.;
                                „Policija“ #10/1939.

MEULIS Pteris Dvida d., skolotjs.
                * 1883. VIII 28. Triktas pag.; S. Olga dz. Vvers.
                Beidzis Triktas draudzes skolu,
                1899/1902. Beidzis Valkas skolotju seminru,
                1902/1903. Mjskolotjs Trikt,
                1903/1906. Siguldas draudzes skolas skolotjs,
                1906/1908. Palsmanes draudzes skolas skolotjs,
                1908/1910. Pterpils Ptera bazncas audzinšanas iestdes skolotjs,
                1910. ieguva mjskolotja tiesbas,
                1910/1914. Strenu proimnzijas przinis,
                1914/1915. Strenu augstks tautskolas skolotjs,
                1915/1918. Turjinskas kalnu skolas Permas guber, skolotjs,
                1918. Strenu vidusskolas przinis,
                1919/1923. Rgas pilstas XX pamatskolas skolotjs,
                1923/1926. Valkas apria pamatskolu inspektors,
                1919/1931. beidzis Latvijas Universittes pedagoijas nodau, kand. paid.,
                1926. Rgas apria I iecirka tautskolu inspektors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 478,
                1928. Rgas Tukuma apria pamatskolu inspektors,
                1933. bijis Jelgavas apria tautskolu inspektors,
                1937/1938. Rgas I iecirka tautskolu inspektors,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. X 07. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Kulturls nozares vadtjs
                1938/1940. Daugavpils apria II iecirka tautskolu inspektors,
                Daugavpils apria un pilstas skolu valdes priekšsdtjs,
                Bijis pamatskolu inspektors Bauskas apri.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-140.;
                                „Valmieras skolotju seminrs”, R., 1936.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
               
MEULIS Romns, rsts.
                * 1908. IX 23. Plu pag.            
                1932. beidzis Latvijas Universitti,
                1932/1933. Daugavgrvas artilrijas karavrs,
                1934. II 01. Siguldas kjnieku pulka rsts,
                1934. II 01. paaugstints rsts leitnants pakp izd. 1934. II 01.,
                1935. X 02. Valmieras kjnieku pulka rsts,
                1936. XI 06. Rgas kara slimncas rsts,
                1936. XI 17. paaugstints rsts virsleitnants pakp izd. 1936. II 07.,
                1939/1940. Negadjumu apdrošinšanas prvaldes rsts,
                1940. V 10. paaugstints rsts kapteinis pakp izd. 1940. II 01.,
                1940. XI 21. atvaints,
                1941/1944. Rgas pilstas V poliklnikas rsts,
                1944/1945. Leiona rsts.
                1938. Avotu 29.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-103.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhvs # 3861.

Mezveveris_Karlis

MEVVERS Krlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1886. III 08. + 1939. I 29. Pavis
                Paviu pagasta revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Paviu pagasta aizsargu nodaas aizsargs,
                Paviu piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Paviu patrtju biedrbas valdes loceklis,
                Paviu krajaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Paviu lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Paviu pagasta savstarpjas uguns apdrošinšanas sabiedrbas valdes loceklis,
                Stukmau kultras biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       „Jaunks Zias” #56/1936.;
                                „Pagasta Dzve” #7/1939.;
                                „Brv Zeme” 25/1939.

Mezveveris_Voldemars

MEVVERIS Valdemrs Andreja d., agronoms.
                * 1888. XII 22. Stukmau pag.; M. Made. + 1984. VIII 11. Konektikat, ASV
                Beidzis Jkabmiesta tirdzniecbas skolu,
                Beidzis Zveigorodas komercskolu,
                Beidzis Artilrijas kara skolu,
                1913/1914. Rgas Lauksaimniecbas Centrlbiedrbas Laukkopis izmintjs,
                1914/1918. Krievijas armijs virsnieks,
                1919. VI 13. Kurzemes artilrijas pulka virsnieks,
                1920. atvaints
                1923. beidzis Latvijas Universittes Lauksaimniecbas fakultti,
                1924/1927. Liepjas apria agronoms,
                1927/1935. Latvijas Lauksaimnieku Centrlbiedrbas Zemkopbas nodaas vadtjs,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecbas Kameras zemkopbas nodaas vadtjs,
                1935. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #1784,
                Latvijas agronomu biedrbas valdes loceklis,
                Latvijas agronomu biedrbas ASV Goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-34.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Rts’ #101/1935.

               
MICKEVIS ubova, skolotja.
                * 1888.
                1902. beigusi pedagoiskos kursus pie Polockas skolotju seminr,
                1902/1920. Makašnu krievu pamatskolas skolotja,
                1920/1940. Ozolmuias pagasta pamatskolas skolotja.   
                1938. XI 14. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-181.

New Picture (6)

MIELEIKS Jnis, bvinenieris.
                * 1892. VI 24. Bauska + 1970. VII 07. Rozenheim
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
                1935/1940. Satiksmes ministrijas šoseju un zemesceu departamenta darbu
                                un apgdes daas vadtjs,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #641.
                Avots:       „Jaunks Zias” #134/1935.;
                                „Laiks’ #64/1970.;
                                V. Eichenbauma arhvs.

MIERIŠ Alide, rste.
                Sk. Brziš Alide.

MIESIŠ Jnis, rsts.
                * 1883.
                1911. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Karlnes 27.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIESIŠ Krlis, rsts.
                * 1879. IX 05. Smiltenes pag.
                1904. beidzis Trbatas Universitti,
                1904/1905. Jaungulbenes rsts,
                1905/1906. Lubnas rsts,
                1906/1908. Ncas rsts,
                1908/1909. Volinijas guberas rsts,
                1910/1914. Arhanesks guberas rsts,
                1914/1918. Krievijas armijas rsts,
                1919/1928. Jelgavas dzelzcea mezgla rsts,
                1930/1936. Stendes dzelzcea mezgla rsts,
                1936. pensionts,
                1943. dzvo Smiltene, dakteru iel Nr. 31.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-104.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIESNIEKS Krlis, skolotjs.
                * 1893. I 15. Jaunpiebalgas pag.
                1915/1916. Volinijas pulka karavrs,
                1916/1918. Gaisa kuotju eskadrias „Ilja Muromec” lidotjs,
                1919/1920. Divzijas 52. Lometju parka sarkanarmietis,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. X 01. Talsu I aizsargu pulka Mrsraga pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Mrsraga pamatskolas przinis,
                Mrsraga pagasta revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Mrsraga pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Mrsraga pagasta Launadu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-90.

New Picture (1)

MIESANS dams, dzelzcenieks.
               
                1900. VII 01. Rgas Orlas dzelzce,
                1921. XII 01. Latvijas dzelzceu ekspluatcijas direkcijas I širas darbvedis,
                1935. IV 01. Starptautisks satiksmes daas biroja przinis,
                Avots:       „Jaunks Zias” #145/1935.
Nav dzimšanas gads.

               
MIEZIS Arvds, arhitekts.
                * 1902. X 20. Rg.     
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MIEZIS Artrs, rsts leitnants.
                * 1905. XII 23. Rg
                1932. beidzis Latvijas Universitti,
                1932/1933. Rgas kjnieku pulka rsts,
                1933. VI 20. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. XI 18. paaugstints rsts leitnants pakp,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. I 17. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (III) rsts,
                1935/1938. Piltenes rajona un pilstas rsts,
                1937. VIII 12. Štba rotas rsts,
                1938. Vadoa 47, Ventspil,
                Avots:       LVVA 1640-1-520-233.;
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIEZIS Hermanis, amatnieks.
                * 1887. VIII 03. Valmieras pag.
                Kurpnieka amata meistars.
                Valmieras amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 147.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-374.

New Picture (8)

MIEZIS Jnis ederta d., ierdnis.
                *1884. XII 26. Ceraukstes pag.; S. Olga dz. Novikovs. + 1950. IV 02. Austrlij
                1913/1917. Beidzis: Ptrpils Universitti,
                1921. Valsts kontrol,
                1924/1927. Valsts kontroles padomes loceklis,
                1927/1934. Finansu ministrijas Valsts saimniecbas departamenta direktors,
                1928. XI 14. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #233,
                1929/1935. Latvijas bankas padomes loceklis,
                1930. IX 18. apbalvots: Zviedrijas Vazas II širas komandiera ordei,
                1930. IX 18. apbalvots:                Dienvidslavijas Sv. Savas ordea II širu,
                1935/1943. Latvijas kredtbankas vice direktors,
                1943/1944. Latvijas zemes pšprvaldes Finasu enerldirektors,
                1944. IX 29. Vcij,
                1949. Austrlij.
                Avots:       „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „valdbas Vstnesis“ #214/1930.;
                                „Jauns Zias“ #93/1935.;
                                „Latvju Vrds“ #17/1950.

MIEZIS Parsvalds, bvinenieris.
                * 1890. VI 13. Ropau pag.; S. Tamara dz. Fridenbergs.
                Beidzis Rgas Mironova komercskolu,
                1917. beidzis Rgas politehnikumu,
                1920/1926. Dzelzceu virsvaldes tehnisks direkcijas inenieris,
                1926/1927. Iekšlietu ministrijas Bvniecbas valdes priekšnieks,
                1927/1938. Bvniecbas prvaldes priekšnieks,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu # 625,
                1938/1940. Bvniecbas departamenta direktors,
                Rgas Latviešu biedrbas runasvrs,
                Latvijas inenieru biedrbas priekšsdtjs,
                Apbalvots ar Atzinbas Krustu.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme” # 22/1938.

MIEZIS Voldemrs Mrtia d., ierdnis.
                * 1893. II 02. Ropau pag.; M. Amlija + 1975.
                Beidzis Nikolaja imnziju,
                Beidzis Latvijas Universittes dabaszintu nodau,
                1914/1918. Zvejniecbas pttjs Krievij,
                1919/1940. Zemkopbas ministrijas Zvejniecbas un zivkopbas
                                nodaas organiztjs un vadtjs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 91,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1495,
                1937/1940. urnla „Zvejniecbas Mnešraksts” redaktors,
                1941/1944. Latvijas zivju izvrtšanas kooperatva
                                centrls valdes priekšsdtjs,
                1942/1944. Lauksaimniecbas enerldirekcijas zvejniecbas un
                                zivkopbas daas vadtjs.
                Apbalvots ar beu un Lietuvas ordeiem.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Tvija” # 32/1943.

MIEZIS MEZEVSKIS Arnolds, ierdnis.
                * 1897. I 26. Ozolnieku pag.
                1926. V 15. Valsts Zemes bankas Jelgavas nodaas kancelejas ierdnis,
                1927. I 17. Jelgavas nodaas grmatvedis,
                1928. IV 01. veckais grmatvedis,
                1928. VI 11. Jelgavas nodaas pilnvarotjs.
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 107.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-288.

MIEZTIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 22. Veclaicenes pag. + 1985. IV 25. Pougakeepsie, ASV
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. IV 20. Valkas VII aizsargu pulka Veclaicenes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Pr Centbu,
                Veclaicenes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Veclaicenes pagasta Ignašu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-159.

MIEZTIS Voldemrs OTTO, skolotjs.
                *1883. I 13. Rg + 1951. Latvij
                Beidzis: Rgas amatnieku skolu,
                1901/1905. Rokdarbu skolotjs Rg,
                1905/1908.  Ierou darbncas przinis Maskav,
                1908/1914. Rgas pilstas briu nama rokdarbu skolotjs,
                1914/1917. Krivijas IV armijas radiotelegrafists,
                1919/1923. Rokdarbu darbncas przinis Rg,
                1923. Valsts rokdarbu darbncu instruktors inspektors,
                1929. t.p. amat,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #922.
                Avots:       LVVA 1303-2-25.;
                                „Austrlijas Latvietis”  #621/1962.

 


               
MIGLA Vilhelms Kra d., mctjs.
                * 1909. IV 10. Css; M. Emma dz. Lodtis, S. Ilga dz. Eidemanis
                                + 1965. IX 09. Liepj
                Beidzis: Csu Brzaines vidusskolu,
                1928/1934. Beidzis Latvijas Universitti,
                1934. VI 24. ordints,
                1934/1935. Araišu ev. lut. draudzes vikrs,
                1935/1956. Lielsalacas ev. lut. draudzes mctjs,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. VII 28. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (VIII) mctjs,
                1954/1965. Grobias iecirka prvests un Liepjas Sv. Annas draudzes mctjs,
                Korporcijas Lettonia filistrs,
                Bazncas Virsvaldes loceklis,
                Apbedts Liepjas Centrlkapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-412.;
                                „Bazncas kalendrs, R., 1943.;
                                “Svtdienas Rts” # 27/1934.;
                                „Jaunks Zias” 3187/1934.

MIGLAVS Alda, rste.
                * 1897. XII 30. Ternjas pag.
                1928. I 16. beigusi Latvijas Universitti,
                1928/1936. Dzelzavas pagasta rajona rste,
                1936/1940. Kupravas pagasta rajona rste,
                1940. Slampes rajona rste,
                1940/1941. Rgas pilstas V poliklnikas brnu rste,
                1941/1944. Rgas pilstas VII poliklnikas brnu rste,
                1941. dzvo Zaubes 7-2.
                Avots:        LVVA _P1023-2-14-105.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIHALOVIS Harijs, rsts.
                * 1900.
                1931. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Astes pag., Liepjas apr.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIHAILOVS Konstantns, priesteris.
                *1907. XII 30.
                1939. bij. audonas Sv. Ja Kristtja un Raksalas Sv. Krusta Pacelšanas un
                                Mrcienas Sv. Alekseja draudu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

MIHELSONS Estere dz. Mirliš, rste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Artilrijas 65.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

MIHELSONS Georgs, bvinenieris.
                * 1902. XII 07.
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

 

MIHELSONS Hugo Ulrihs, tlbraucju kapteinis.
                * 1890. IV 16. Ventspil; S. Erna dz. Dzrve.
                1903. beidzis Rgas Katrnas II skolu,
                1914. beidzis Ventspils jrskolu,
                1924. IX 04. Kolkasraga bakas uzraugs,
                1927. V 11. ieguva tlbraucju kapteia diplomu,
                1935. V 08. Liepjas ostas veckais locis,
                1936. V 16. komandanta palgs,
                1937. V 28. ostas priekšnieks,
                1938. IV 04. osta kapteinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 62.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-158.

MIHELSONS Ludvigs, Dr. med.
                * 1866.
                1892. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Kungu 5, Liepj.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIHELSONS Malka dz. Lubockis, rste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Lplša 18.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIHLINS Ilja, rsts.
                * 1873.
                1897. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un brnu slimbs,
                1938. Raia 17.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIELSONS Alna dz. Reiznieks, rste.
                * 1891. V 18. Kalsnavas pag.; V. Jnis, Dr. med.
                1926. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Stabu 19-10.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-106.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIELSONS Fridriis, bvinenieris.
                * 1897. I 24.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

New Picture (2)

MIELSONS Grigors, mctjs.
                *+1935. VIII 25. Koknes
                Beidzis: argo seminru,
                1935. bijis: Varaknu pareiztcgo draudzes mctjs,
                Bijis: mctjs Mlup, Alksn.
                Apbedts: Kokneses pareizticgo kapos.
                Avots:       „Jaunks Zias” 3193/1935.
Nav dzimšanas gads

 

MIELSONS Jnis, regents.
                * 1871. I 28.
                Beidzis Rgas gargo seminru,
                1921/1940. Metropolta katedrles kora reents,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinbas Krusta ordea V šru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-40.

MIELSONS Jnis Jkaba d., profesors, Dr. med.
                * 1888. X 22. Umurgas pag.; M. Kristne, S. Alne dz. Reiznieks, rste.
                                + 1952. XI 22. Rg
                Beidzis Limbau pilstas skolu,
                1918. beidzis Tomskas Universitti, iekšgs slimbs,
                1918/1920. Tomskas Universittes asistents,
                1921/1941. Latvijas Universittes asistents, profesors,
                1938. Stabu 19-10,
                1941/1944. Universittes Rg Medicnas fakulttes iekšjo slimbu klnikas rsts,
                1946. pieširts Latvijas PSRS Nopelniem bagta rsta goda nosaukums,
                1952. bijis Rgas Medcinas institta hospitls katedras vadtjs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-107.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

MIELSONS Leontne dz. Štlmanis, farmcijas maistre.
                * 1912. XI 17. Rg.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

MIELSONS Luze dz. Kapteinis, rste.
                * 1904. IX 04. Jelgav
                1930. Beigusi Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1931/1932. Rgas pilstas skolu rste,
                1932/1937. Rgas kara slimncas rste,
                1941/1944. Centr rajona poliklnikas rste.
                1941. Brvbas 126-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1408.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R. 1938.

MIELSONS Mrtiš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1874. Mlpils pag.
                1905/1915. Mores pagasta Kroga Salmiu mju pašnieks,
                1921/1940. Mores pagasta kalna salmiu mju pašnieks,
                1923. Mores piensaimnieku sabiedrbas priekšnieks,
                1928. Mores meliorcijas sabiedrbas dibintjs un valdes loceklis.
                1929. Mores pagasta padomes loceklis,
                1930. Mores [pagasta tiesas priekšsdtjs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3998,
                Bijis Mores pagasta valdes priekšsdtjs,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-63.

          

MIELSONS Reinholds Ptera d., skolotjs.
                * 1899. XI 24. Rg; M. Elizabete, S. Konstance dz. Ozoliš
                Beidzis Harkovas Aleksandra III komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universittes Vstures nodau, mag. hist.,
                1922. Jaungulbenes pamatskolas skolotjs,
                1939. bijis Rgas II valsts imnazijas inspektors,
                1941/1942. Rgas pilstas I imnzijas direktors,
                1942. iecelts par Vidusskolu direkcijas direktoru,
                Bijis Ja Poruka pamatskolas przinis,
                Sarakstjis macbas grmatu Latvijas vsture.
                Avots:       „Es vi pazstu”, R., 1939.;
                                „Tvija” # 222/1942.

MIELSONS Vasilijs, rsts.
                * 1904. I 20. Jkabpil
                1932. Beidzis Latvijas Universitti, du slimbs,
                1932/1937. Rgas Prdaugavas slimo kases ambulances rsts,
                1937/1940. Demenes pagasta rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-109.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MIEŠTEINS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. Pastendes pag.
                1915/1918. Valmieras latviešu strlnieku pulka veckais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizcij,
                1934/1940. Pastendes pagasta veckais,
                1935. X 30. Talsu I aizsargu pulka Pastendes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1938. I 01. Štba rotas vada komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinbas krusta V širu,
                1938/1940. Pastendes pagasta lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                1939. Latvijas Lauksaimniecbas kameras loceklis Talsu agronomisk rajon,
                1941. VI 14. deportts,
                Talsu patrtju biedrbas priekšnieks,
                Pastendes savstarpjs apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Talsu apria pašvaldbu sadarbes apvienbas valdes loceklis,
                Pastendes pagasta Diakmeu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-93.;
                                „Rts” # 29/1934.
                                „Brv Zeme” # 59/1939.
                                „Pagasta dzve” # 1/1939.

MITIS Artrs, policijas darbinieks.
                * 1895. IX 14. Alksnes pag.; S. Milda
                1914/1916. Lebgvardes Jgeru pulka strlnieks,
                1916. III Latviešu strlniekos,
                1916. kaujas pie ekavas,
                1916. Maskavas I praporšiku skolas junkurs,
                1917. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1917. IV 12. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunkais virsnieks,
                1917. VIII 28. Tukuma latviešu strlnieku pulka Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1917. XII 13. ievlts par Rotas (VI) komandieri,
                1922. Aizputes apria kriminlais uzraugs,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1923/1934. Aizputes VI aizsargu pulka adjutants,
                1928. XI 02. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3069,
                1934. Kuldgas apria policijas I iecirka kriminlais uzraugs,
                1934/1935. Kuldgas XIV aizsargu pulka adjutants,
                1935. VIII 01. Rgas prefektras apsardzbas rotas priekšnieka palgs,
                1939. VII 01. apbalvots ar Viestura ordea V širu #357,,
                1939. IX 28. Liepjas un Aizputes apriu policijas I iecirka priekšnieks Liepj,
                1939, XII 27. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona Sakaru rotas
                                komandiera palgs,
                1941. VI 14. deportts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-313.;
                                LVA 1987-1-19334.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles # 116/1917., # 258/1917.;
                                Tukuma latviešu strlnieku pulka pavles # 240/1917., # 335/1917.
                                „Rts” # 206/1935.;
                                „Jaunks Zias” # 221/1939.;
                                „Policija” # 10/1939.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1798.
                               

 

MIKUICS Aleksandra, rste.
                Sk. Vilnis Aleksandra.

MLBERGS Alvils, rsts.
                * 1889. VI 04. Triktas pag.; S. Mirdza dz. Krusa, rste.
                1923. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1923/1941. Centrls slimo kases ambulances rsts,
                1941/1944. Rgas I un III poliklnikas rsts.
                1941. Blaumaa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-110.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MLBERGS Mirdza dz. Krusa, rste.
                * 1910. VI 28. Rg; V. Alvils, rsts.
                1934. Beigusi Latvijas Universitti,
                1934/1940. Rgas pilstas I slimncas Iekšgo slimbu klnikas rste,
                1940/1941. Rgas III poliklnikas rste,
                1940/1944. Rgas pilstas I slimncas rste,
                1941. Blaumaa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-111.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MLBERGS Paulis, amatnieks.
                * 1894. VIII 24. Triktes pag.
                Frizieru amata meistars,
                Beidzis Smiltenes pagasta “Meoles” skolu,
                Rgas amatnieku biedrbas dibintjs un frizieru sekcijas veckais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 219.
                Avots: LVVA 1303-3-19-518.

MLENBAHS Aleksandrs Fria d., jurists.
                * 1903. I 26. Jelgav; T. mctajs, M. Olga dz. Reimanis, S. Mirdza dz. Robea
                                + 1988. X 21. Toronto.
                1920. beidzis Rgas pilstas krievu imnziju,
                1920/1926. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
                1926/1929. papildu miertiesnesis Liepja, Daugavpil,
                1929/ 1944. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1942. III 10. uzaicints par Ev. Lut. bazncas valdes revzijas komisijas locekli,
                1948. Heidelbergas Universitt, Dr. jur.,
                1952. ASV Kongresa bibliotka Vašington,
                Korporcijas Lettonia filistrs.
                Avots:       „Bazncas Zias“ # 1/1942.;
                                „Latvijas Universittes absolventi – juristi“, R. 1999.

MLENBAHS Jnis Matsa d., rsts.
                * 1860. Kandavas pag.+ 1939.
                1875/1880. Beidzis Jelgavas imnziju,
                1880/1888. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un brnu slimbs,
                1888/1889. rsts Aucmui,
                1889/1904. rsts un aptiekas pašnieks Jaungulben,
                1904/1905. Krievu Japu kar,
                1906/1908. rsts Bolderj,
                1909/1915. rsts Rg,
                1915/1918. Trbat, bgu rsts,
                1918/1938. privtpraks Rg,
                1938. Marijas 55.
                Korporcijas „Lettonija” filistrs.
                Apbedts Mea kapos Rg.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Universitas” # 12/1939.

MLENBAHS Krlis Matsa d., filologs.
                * 1853. I 18. Kandavas pag. + 1916. Vrav.
                1885. beidzis Jelgavas imnziju,
                1880. beidzis Trbatas universitti, ieguva maistra grdu klasiskaj filoloij,
                1880/1914. skolotjs Talsu apria skol, Jelgavas un Rgas
                                “Aleksandra” imnzij,
                1895. grmata “Latviešu valodas mcba”,
                1898. grmata “Teikums”,
                1914. Aleksandra imnzij Vrav.
                “Lettonia’s” filistrs.
                Apbedts Rg.
                Avots: “Uneversitas” # 31.-1973.

MLENBAHS Viktors, Dr. med.
                * 1898. X 11. Jelgav
                1924. Beidzis Latvijas Universitti,
                1924/1944. Latvijas Univerrsittes medicnas fakulttes Hiinas katedr,
                1941. Dzirnavu 45/47-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-118.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MLENS Aleksandrs, Dr. med.
                * 1865.
                1892. beidzis Trbatas Universitti, ausu, deguna un kakla slimbs,
                1938. Raia b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MLGRVIS Jnis Ja d., kapteinis.
                * 1884. VI 20. Mtrienas pag. [Ivans] + 1942. IV 21. Ptropavlovsk, Krievij
                1908. IX 18. Beidzis Rgas gargo seminru,
                1914. VII 21. Kara 93. hospita karavrs,
                1915. II 01. Kijevas 1. Konstantina Konstantinovia kara skolas junkurs,
                1915. VI 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1915. VI 12. Rezerves 185.bataljona Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1915. X 02. piekomandts Mcbas komandai,
                1916. II 29. paaugstints podporuiks pakp,
                1916. VI 14. Rotas (VII) komandieris,
                1916. VIII 13. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunkais
                                virsnieks,
                1916. IX 27. Bauskas latviešu strlnieku bataljona Rotas (I) jaunkais virsnieks,
                1916. XII 23. kaujas,
                1917. I 11.-II 03. kaujas Treu purv,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu,
                1917. III 04. paaugstints poruiks pakp izd. no 1917. I 30.,
                1917. VI 22. Pulka Policijas komandas priekšnieks,
                1917. VIII 20.-21. kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII 23. kaujas pie Ntaures,
                1917. XI 24. pulka saimniecbas priekšnieka v. p. i.;
                1918. II 10. atvaints k skolotjs,
                1920. IX 03. Kara tiesu prvaldes virsnieks,
                1920. IX 19. Rgas kara cietuma virsnieks,
                1920. Kara prmcbas iestdes rotas komandieris,
                1921. III 31. paaugstints kapitns pakp izd. 1921. III 01.,
                1923. V 25. beidzis Kara juridiskus kursus ar II širu,
                1927. X 07. beidzis Virsnieku kursus ar I širu,
                1929. V 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #1420,
                1932. XI 21. atvaints ,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XII 09. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona komandiera palgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportts, dzvo M. Pils 11-2.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-235, 5192-1-41-451, 5601-1-4285.;
                                KVKVA 3460-1-68.;
                                XII armijas pavle #148/1917.;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavle #48/1917.;
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles #232/1916., #277/1916.;
                                Bauskas latviešu strlnieku bataljona pavle # 274/1916.;
                                Bauskas latviešu strlnieku pulka pavle #68/1917.;
                                „Latviešu Strlnieks’, lpp. 2190, 2375.;
                                V. Eichenbauma arhvs #276.;
                                www.nekropole.lv

MLGRVIS Jnis, mezinis.
                * 1884. VIII 24. Zltes pag.
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas medau Par centbu,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaas Bru lidotju
                                lidkopas Nr.35 vadtjs,
                1937/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaas priekšnieks,
                1939. VIII 25. Liepjas XV aizsargu pulka Vecpils pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Lu meniecbas mezinis Vecpil,
                Vecpils pagasta Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Vecpils lauksaimniecbas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Vecpils lopkopbas prraudzbas biedrbas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Durbes krjaizdevu sabiedrbas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-314.;
                                „Sprnot Latvija” #23/1936., #1/1937.
               
               
MLGRVIS Krišjnis Krišja d., skolotjs.
                *1881. XII 25. Zltes pag.; S. Hermne dz. Daumanis. + 1972. IV 02. Bausk
                Beidzis: Grienvaldes pagasta skolu,
                1899/1903. beidzis: Baltijas skolotju seminru,
                1903/1907. Grienvaldes ministrijas skol,
                1907/1908. Briea tirdzniecbas skola Jelgav,
                1909/1911. Kubaas apgabala skol,
                1914/1916. Upmales latviešu kolonijas skol,
                1916/1921. Lriešu latviešu kolonijas skol,
                1922/1923.Jelgavas II valsts imnzij,
                1924/1927. Varaknu valsts imnzij,
                1927/1929. Zaenieku valsts imnzij un pagasta pamatskol,
                1929. XII 01./1934. Rzeknes valsts imnzijas direktors,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #1466,
                1934. I 01./1936. Csu valsts imnzijas direktors,
                1936. XI 01./1940. I 01.  Rgas izgltbas prvaldes un skolu valdes priekšnieks,
                1940.  V 09. A/S Linols valdes loceklis, dz. Stabu 19-1,
                1972. IV 08. Biernieku kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1632-2-352.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts” #11/1936.;
                                „Latvijas Skola’ #7/1940.;
                                „Laiks’ #38/1972.;
                                www.nekropole.lv
                               
               
MILLERS Alberts, skolotjs.
                * 1908. IV 07. Grundzles pag.
                1933/1934. Siguldas kjnieku pulka dikaravrs,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. VI 07. Valkas VII aizsargu pulka Zvrtavas pagasta aizsargu
                                nodaas kora dirients,
                1939. IIi 20. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Zvrtavas pagasta pamatskolas przinis,
                Zvrtavas 653. Mazpulka vadtjs,
                Zvrtavas lauksaimniecbas biedrbas revzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-155.
               
               
               
MILLERS Alma dz. Venters, rste.
                * 1902. IV 09. Triktas pag.; V. Alfons, leitnants. + 1999. Mineapol, ASV
                1931. Beigusi Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1931/1938. Latvijas Universittes Iekšgo slimbu klnikas rste,
                1934/1944. Rgas pilstas Veselbas prvald,
                                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. VI 04. Rgas V aizsargu pulka štba aizsardu pulcia rste,
                1940/1944. Rgas pilstas III poliklnikas rajona rste.
                1941. ertrdes 6-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-119, 1640-1-522-216.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MILLERS Eduards, pastmeistars.
                * 1882. XII 14. Srmukšu pag. + 1936. V 21. Rg
                Beidzis: Valmieras Heines imnziju,
                1906. I 14. Tartu pasta kantora darbinieks,
                1919. Omskas valdbas starptautisks nodaas vadtjs pasta departament,
                1919/1920. Troickas pulka karavrs,
                1921. I 22. Rzeknes pasta un telegrfa kantora priekšnieks,
                1923. Rzeknes pilstas domes priekšsdtjs,
                1923. Rzeknes latviešu biedrbas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1271,
                1930. VIII 01. Ludzas pastmeistars,
                1932. VIII 02. Daugavpils pasta un telegrfa kantora pastmeistars,
                1935. XI 21. Rgas galven pasta priekšnieks,
                Rzeknes atvainto karavru biedrbas Rzeknes nodaas priekšnieks,
                Latgales radio biedrbas valds loceklis,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrbas Rzeknes nodaas priekšsdtjs,
                Latgales patronta biedrbas valdes loceklis,
                Rzeknes brvprtgo ugunsdzsju biedrbas valdes loceklis.
                Avots:      „Latgales Zias’ #17/1928.
                                „Jaunks Zias” #282/1932.;
                                „Pasta un Telegrfa Vstnesis’ #24/1936.

MILLERS Ernests, rsts.
                * 1915. II 21. Skultes pag.
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Pleskavas 83/85-65.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-120.

MILLERS Herberts, mctjs.
                * 1868. XI 16. Saukas pag.; T. mctjs.
                1898. XI 15. ordints,
                1898. adjunkts,
                Birzes draudzes Lietuv mctjs [ldz 1908.],
                1908. prvests,
                1908/1937. Aknstes un Saukas Elkšu ev. lut. draudzes mctjs,
                                Slpils iecirka prvests,
                1937. VI 01. atbrvots no Saukas Elkšu draudzes mctja amat,
                1937. VI 01. atbrvots no vikrmctja amat Aknstes draudz,
                1937. IX 19. emeritts.
                Avots:       „Svtdienas Rts“ # 20/1937., # 40/1937.

MILLERS Rubins, rsts.
                * 1900.
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Blaumaa 31.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

New Picture

MILLERS Rdolfs Heinriha d., tiesnesis.
                *1875. IX 12. Zaenieku pag.
                Beidzis: Jelgavas imnziju,
                1900. Beidzis: Maskavas Universittes Jridisko fakultti,
                1900. VII 01. Kurzemes akczes valdes jaunkais kontrolieris,
                1907. VI 01. Kurzemes guberas kancelejas direktora jaunkais palgs,
                1910. VIII 02. Kurzemes guberas valdes padomnieks,
                1917. II 26. Astrahaas guberas valdes padomnieks,
                1918. V 08. Jelgavas Kurzemes savstarg kredtbiedrbas kasieris,
                1919. I 01. prokrists,
                1920. I 01. Kurzemes ev. lut. konsistorijas sekretrs,
                1920. II 23. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1923. XII 07. apstiprints tiesneš amat,
                1928. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #625,
                1933. XI 16. Jelgavas apgabaltiesas priekšsdtja biedrs,
                1940. VII 29. atvaints,
                1941/1944. Jelgavas apgabaltiesas vice priekšsdtjs,
                Avots:       LVVA 1303-2-65-227.;
                                „Latvijas tiesneši”, R., 2017.

MILLERS Vilhelms, mctjs.
                * 1905. VII 08. Biros; T. mctjs.
                1931. beidzis Latvijas Universitti, cand jur.,
                1933. III 19. ordints par Slpils iecirka prvesta iecirka vikru,
                1935. V 01. apstiprints par Sakaslejas draudzes mctju,
                1938. III 15. apstiprints par Ulmales Labraga draudzes pastvgo vikru,
                1939. XI 15. atbrvots no Sakaslejas draudzes mctja amat.
                Avots:       „Bazncas kalendrs“;
                                „Svtdienas Rts“ # 13/1938., # 47/1939.

MILTIŠ Alfrds, rsts.
                * 1908. IV 12. Saukas pag.
                1935. Beidzis Latvijas Universitti,
                1935/1936. Latvijas Universittes medicnas fakulttes asistents,
                1937/1939. Slimo kases rsts Vecmlgrv,
                1938. Kalnciem II ln. 21, Mlgrv,
                1940/1941. Gaujienas rajona rsts,
                1941/1944. Todt’a organizcijas rsts Krievij.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121a.;             
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MILTIŠ TURAUSKIS Velta dz. Kricmanis, rste.
                * 1914. IX 17. Zalves pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitti,
                1939/1940. Latvijas Universittes Seroloijas laboratorijas laborante,
                1940/1944. Latvijas Universittes mikrobioloijas katedras asistente,
                1940. Kau 7-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-112.

MILTS Rdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                *1902. IX 29. Rg + 1941. VI Gulben
                1923/19335.  Avicijas pulka lidotjs motorists serants,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II pakpes Goda zmi #2262,
                1935. VII 17. Aizsargu avicijas pulka nodaas priekšnieks, avicijas mehniis,
                Nampašnieks Drustu iel Nr. 11, Rg,
                Dzvo: Mrupes 3a-43.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-69.;
                                „Laiks” #42/1977.

MIUNS Leontne, bvinenieris.
                Sk. Stakle Leontne.

MINCS Mihails, rsts.
                * 1898.
                1923. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1938. Valdemra 27/29.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

New Picture

MINCS Naums Miea d., Dr. ing., Dr. chem. Et phil.
                *1867. III 19. Daugavpil [Mintz]  + 1935. III 25. Meirn, Itlij
                1884/1890. Beidzis: Rgas Politehnikumu,
                1912. Firmas Elektrotehniskais birojs Volt, Rg, Basteib. 7-3,
                Dr. ing. Grdu ieguva Leipcigas Universitt,
                1920. Firmas inenieris Pasternaks & Co dibintjs,
                A/S Rgas manufaktras dibintjs un valdes loceklis, direktors,
                Ziemeu bankas valdes loceklis,
                A/S Latvijas kokvilnas raojumi padomes loceklis..
                Apbedts Itlij, dzvoja J. Alnana 2, Rg.
                Avots:       „Album Zcademicum”, R., 1912.;
                                „Jaunks Zias” #71/1935.;
                                „Valdbas Vstnesis’ #109/1935.

MINCS Pauls Miea [Jahiels Mihls] d., profesors.
                *1868.  VI 30. Daugavpil; [Šmuels, Faivels] S. Harieta dz. Feitelbergs
                                + 1941. XII 28. Krasnojarska, Krievij
                1881/1886. Beidzis: Rgas pilstas imnziju,
                1890. beidzis: Pterburgas Universitti,
                1891. Rgas advokatr, advokta palgs,
                1892. ieguva Kriminltiesbu maistra grdu Trbatas Universitt,
                1898. Krievijas ebreju izgltbas biedrbas Rgas nodaas dibintjs,
                1904.  VII 21. zvrints advokts Rg,
                1917/1918. Maskavas Universittes privtdocents,
                1918. XII 19. Latvijas senta senators,
                1918. Latvijas ebreju pilsonisks partijas priekšsdtjs,
                1919/1921. Valsts kontrolieris,
                1919. Latvijas Universittes docents,
                1920/1921. Latvijas darba ministrs,
                1919/1920. Tautas Padomes loceklis,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis,
                1921. profesors,
                1923. Latvijas sodu likuma projekta komisijas priekšsdtjas,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #72,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II širu #154,
                1931. III 24. apbalvots:  Ungrijas Nopelnu Krusta II klasi,
                1935. Zvrinto advoktu padomes loceklis,
                1939. Profesiju kameras loceklis,
                1941. VI 14. apcietints, dzvo Jura Alunna 2-3,
                Ebreju studentu korporcijas Vetulia goda filistrs,
                Tautas Savienbas veicinšanas biedrbas padomes loceklis,
                akstes piemias fonda valdes loceklis,
                Vidzemes patronta biedrbas valdes loceklis,
                Rgas du nacionls padomes priekšsdtjs,
                du juristu biedrbas priekšsdtjs,
                Jeruzalemes Universittes veicinšanas biedrbas Latvij priekšsdtjs,
                Tautu Savienbas draugu biedrbas priekšsdtjs,           
                LU Akadmisks biedrbas valdes loceklis,
                Biedrbas Palestinas lga Latvij sekretrs,
                Cionistu organizcijas Keren Haseod revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Ebreju organizcijas Emigdirekt ;imnzijas Ezra dibintjs,
                Rgas vcu juristu biedrbas valdes loceklis,
                Krievu juridisks biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA1632-2-34.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas advokatra’, R., 2007.

MINCS Vladimirs, Dr. med.
                * 1872.
                1895. beidzis Trbatas Universitti, irurij,
                1938. Bazncas 19.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MINDLINS Gode dz. Makova, rste.
                * 1892.
                1927. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Vitebskas 1.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MINKE Amlija, rste.
                Sk. Birzgals Amlija.

MINKOVSKIS Haja dz. Ginsburg, rste.
                * 1884.
                1908. beigusi Harkovas Universitti, sieviešu slimbs,
                1938. Liel 8, Liepj.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

Minuks_Adolfs Minuks_Adolfs_II

 

MIUKS dolfs Jzepa d., administratvais kapteinis leitnants.
                *1893. V 26. Rg
                Beidzis: Harkovas tehnikumu,
                Beidzis: Sevastopoles kara avicijas skolu, lidotjs,
                1919. VI 13./ 1921. Avicijas parka instruktors, kara laika ierdnis,
                1921. V 14./1922.  V 27. Kara mehnisko darbncu Avicijas nodaas priekšnieks,
                1922. IV 08. apstiprints VI širas kara ierda pakp izd. 1919. VI 13.,
                1922. XII 11. Avicijas diviziona darbncu priekšnieks, inenieris,
                1923.XI 17. paaugstints V širas kara ierda pakp izd. 1921. VII 19.,
                1923. XI 30. Jras avicijas nodaas inenieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1926. VI 21. paaugstints IV širas kara ierdna pakp izd. 1925. VII 19.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #747,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1932. II 22. prdvts par administratvo virsleitnatsu izd. 1922. VII 19.,
                1933. XI 17. paaugstints Administratvo kapteinis leitnants pakp izd. 1926. VII 19.,
                1936. VII 21. atvaints,
                1936. VII 23. Aizsargu avicijas mehniis,
                1937. I Valkas VI aizsargu pulka Smiltenes nodaas vada komandieris,
                Lauku mju pašnieks Smiltenes pagast,
                Dzvo A. Briana iel Nr.18-18.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-80.;
                                „Smiltenes Zias” #4/1937.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1847.
               
               
MINTS Vilhelms, rsts.
                * 1911.
                1937. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. ertrdes 28.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MRAMS Alse dz. Dmiš, rste.
                * 1900. II 08. Palsmanes pag.; V. Zilvio, farmaceits.
                1926. beigusi Latvijas Universitti,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. VIII 18. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (IV) rste,
                1938. Ii 25. Rotas (III) rste,
                Kalvenes Rudbru rajona rste,
                Kalvenes pagasta Jasmnu mju pašniece.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-513.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.
                               

MRAMS Zilvio, farmaceits.
                * 1902. IV 08. Rudbru pag.; S. Alse dz. Dmiš, rste.
                1919. Tukuma kjnieku pulka karavrs,
                1929. Latvijas kara slimncas dikaravrs,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. IX 24. Aizputes VI aizsargu pulka Jtnieku diviziona farmaceits,
                1938. IV 01. Bataljona (IV) farmaceits,
                Kalvenes aptiekas pašnieks,
                Kalvenes mednieku biedrbas „Sloka” priekšnieks,
                Rudbru pagasta Ozolkalnu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-511.
               
MIRLIŠ Estere, rste.
                Sk. Mihelsons Estere.

MIRVIS Leiba, rsts.
                * 1894.
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Krslav, Daugavpils apr.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

New Picture

MISIŠ Alberts Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                *1902. I 12. Silenes pag. + Krievij
                1923/1924. Bauskas kjnieku pulka rakstvedis,
                1925. VI 15. Aizsargu organizcij,
                1926. II 17. Ilkstes XII aizsargu pulka Silenes aizsargu nodaas priekšnieks,
                1930. apbalvots: Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #485,
                1939. lauksaimnieks Silenes pagasta Piskos,
                1940. VI 14. Silenes pagasta veckais,
                1940. bijis: Silenes patrtju biedrbas priekšsdtjs,
                1941. II 05. apcietints, ieslodzts Daugavpils cietum,
                1941. VI 24. izstts uz Krasnojarsku Krievij.
                Avots:       LVVA 1640-1-799.;
                                „Daugavas Vstnesis” #134/1940., #40/1941.;
                                „Daugavpils Latviešu Avze’ #21/1941.;
                                „Diena’”#44/1992.

MISIŠ Aleksandrs, rsts.
                * 1889. II 07. Annas pag.
                1918. Beidzis Trbatas Universitti,
                1919/1930. Alksnes slimncas prvaldnieks,
                1921/1940. Alksnes cietuma rsts,
                1923/1924. Mrkalnes rajona rsts,
                1924/1940. Alksnes valsts darbinieku rsts,
                1932/1944. Alksnes pilstas rsts,
                1941/1944. Alksnes ambulances vadtjs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MISIŠ Jnis, kapteinis.
                * 1895. VI 03. Lazdonas pag.; S. Marija dz. Cielais.
                1918/1919. Atsevišas studentu rotas virsnieks,
                1919/1922. Latvijas armijas kapteinis,
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1924. Madonas aizsargu pulka rotas komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 813,
                1936. XI 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Lvnu pilstas
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. III 13. Bataljona (I) komandieris,
                Lvnu pilstas komercskolas skolotjs,
                Lvnu pilstas britiesas loceklis,
                Lvnu pilstas ugunsdzsju biedrbas valdes loceklis,
                Lvnu pilstas pareizticgo draudzes valdes loceklis,
                Latvijas Aerokluba Lvnu nodaas valdes loceklis,
                Kara avicijas fonda Lvnu nodaas valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-145.
               
               

MISIŠ Velta Edte, kand. theol.
                * 1905. XII 25. Tirz
                1936. I 10. beigusi Latvijas Universitti, kand. theol.
                Avots:       „Svtdienas Rts“ # 4/1936.

MISJNS Malvne, skolotja.
                * 1888. IV 01.
                1906. ieguva skolotjas tiesbas pie Rgas mcbu apgabal,
                1907/1915. Rgas lietuvju izgltbas biedrbas “vaigde’ pirmmcbas skol,
                1915/1916. Lietuvju bgu skol, Maskav,
                1916/1919. Lietuvju skol, Rg,
                1919/1937. Rgas pilstas 1. lietuvju pamatskol,
                1937/1940. Rgas pilstas 1. lietuvju pamatskolas przine,
                1938. XI 14. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-175.

MISTRIS Olga, farmcijas maistre.
                * 1911. VIII 20. Slpils pag.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

Miske_Nikolajs

MIŠKE Nikolajs anis Kristapa d., sabiedrisks darbinieks,
                *1900. II 02. Liepj.
                1919. XI 25. Bauskas kjnieku pulka kareivis,
                1921. II 19. Beidzis Instruktoru bataljonu,
                1921. XI 17. Daugavpils komendatras sernts,
                1923. XI 05/1924. IX 22. Siguldas kjnieku pulka serants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu piemias medau,
                1932. I 18. Dzelzceu aizsargu pulka Daugavpils nodaas priekšnieks,
                1934. XI 15. beidzis: Iekšlietu ministrijas ugunsdzsju kursus,
                1935. XI 13. pbalvots: Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1939. III 20. pbalvots: Aizsargu Nopelnu Krustu,
                1939. bijis Bataljona III adjutants,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Sarkanarmijas 250, Ilkstš,
                Dzelzceu Daugavpils darbncu veckais ugunsdzsjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-66.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                                „Dzelzceu Vstnesis’ #50/1934.;
                                www..archiv.org.lv

MIŠKE Voldemrs, skolotjs.
                *1887. IV 01. Vaives pag.
                1911/1912. Rjienas proimnzijas skolotjs,
                1912/1914. Mlpils labdarbas biedrbas skolotjs,
                1918/1920. Csu „E. Egltes“ skolas skolotjs,
                1920/1940. Csu valsts imnzijas skolotjs,
                1935. beidzis Latvijas Universitti, cand. hist.,
                1938. IX 23. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Triju Zvaigu ordea V šru.
                LVVA 1632-2-357-56.

MITENBERGS Jnis, bvuzmjs.
                * 1906. III 30. Ugles pag.
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1928/1929. Galvens artilrijas noliktavas dikaravrs,
                1939. VII 18. Talsu I aizsargu pulka Spres pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                Sp;res lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Spres pagasta valdes revzijas komisijas loceklis,
                Spres pagasta Vidkalnu un Vrs mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-91.
               
MITENIEKS Alfrds, rsts.
                * 1908. VI 17. Rg
                1934. Beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1935. Lvnu slimncas rsts,
                1935/1936. Latvijas armij,
                1937/1940. Rgas pilstas I slimncas irurisks nodaas rsts,
                1940/1941. Rgas pilstas II slimncas irurisks nodaas rsts,
                1941/1944. Rgas pilstas III slimncas irurisks nodaas rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-113.;               
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MITKUS Krlis, rsts.
                * 1907.
                1935. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Balou 17.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MITTENBERGS ubovs, rste.
                * 1909. XI 20. Pterburg
                1937. Beigusi eingradas medicnas instittu,
                1937/1938. eingradas brnu klnikas rste,
                1938/1942. Siverskas slimncas rste,
                1942/1944. Purvmalas rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-114.

MITULIS Aleksandrs, mctjs.
                * 1893. VII 15. Jkabnieku pag.
                1912/1916. Trbatas Universittes teoloijas fakultt,
                1920/1923. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1925. VI 29. ordints,
                1934. IV 12. bij. Rgas pilstas latviešu draudu vikrs,
                1934. IV 12. apstiprints par Rgas Sv. Ja draudzes mctju,
                1935/1943. Ja II ev. lut. draudzes virs mctjs, Ja 7.
                Avots:       “Bazncas kalendrs” ;
                                “Svtdienas Rts” # 17/1934.;
                                “Bazncas Zias” # 30/1943.

MITULIS Amilda dz. Tauriš, rste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitti, iekšgs un brnu slimbs,
                1938. Antonijas 15 a.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MJASNIKOVS Tatjana, rste.
                Sk. Palude Tatjana.

MOAVKO VISOCKIS Alse, rste.
                Sk. Vilde Alse.

MORBERGS Kristaps, bvuzmjs.
                *1844. X 02. Bukaišu pag.; S. Auguste. + 1928. IV 08.
                Beidzis Bvniecbas akadmiju Berln.
                Novljis Latvijas Universittei sešus nampašumus Rg.
                Avots:       „Students” # 12/1938.

MORBERGS Leonija dz. Lutcaus, rste.
                * 1899. IV 16. Bukaišu pag.; Krlis.
                1930. beigusi Latvijas Universitti,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. III 12. Talsu I aizsargu pulka Rotas (IX) rste,
                1934. XII 28. Mrsraga pagasta aizsargu nodaas pulcia priekšniece,
                1938. III 16. Rotas (VIII) krste,
                1938. Mrsraga rajona rste,
                Mrsraga pagasta Silenieku mju pašniece.
                Avots:        LVVA 1640-1-520-88.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MORS Krlis, skolotjs.
                *1903. IV 07.
                1923. beidzis Rjienas valsts vidusskolu,
                1931. Latvijas Konservatoriju ar brvmkslinieku grdu,
                1931/1932. Zaenieku valsts imnzijas skolotjs,
                1932/1933. Aglonas valsts imnzijas skolotjs,
                1934/1939. Bij. Gaujienas valsts imnzijas skolotjs,
                1939.IV 25. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-71.

 

MOSKOVSKIS Jkabs, rsts.
                * 1903.     
                1930. beidzis Latvijas Universitti, ausu, kakla un deguna slimbas,
                1938. Brvbas 23.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MOZERTS Fricis, sabiedrisks darbinieks.         
                * 1896. VIII 07. Jaunpils pag.
                1917/1918. Kurzemes latviešu strlnieku pulka virsnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka Jaunpils nodaas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba „Nopelnu Krustu“,
                Apbalvots ar Sv. Stanislava III širas ordei ar špiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordea IV šru,
                Jaunpils pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Jaunpils piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Jaunpils sadraudzgs biedrbas valdes loceklis,
                Jaunpils pagasta „Mazbrandavu“ mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MUCENIEKS Alfrds, veterinrrsts.
                * 1897. III 06. Lugau pag.
                1919. IV 15. Csu kjnieku pulka karavrs,
                1919/1921. Valkas kara apria prvaldes veckais rakstvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. XI 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Eskadrona veterinrrsts,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu 31242,
                Lvnu rajona un pilstas veterinrrsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-146.

MUCENIEKS Alfrds Arnolds Dva d., virsleitnants.
                * 1900. I 30. Rg + 1976. V 12. Mirnetonk, ASV
                1919. I 02. Atseviš studenta rot,
                1919. VIII 16./1921. I 24. Jelgavas kjnieku pulka virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V š. # 753.,
                1933/1940. Aizsargu avicijas pulka inenieris,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordea V širu #183,
                Avicijas pulka darbncu zmtjs konstruktors, dzvo Kalnciema 2a-14.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-40., 1640-1-199-81.;
                                „Laiks” #40/1976.;
                                 V. Eihenbauma arhvs #4693.

MUCENIEKS Anna, rste.
                Sk. Lventls Anna.

MUCENIEKS Anna dz. akars, rste.
                * 1912. VIII 31. Lgatnes pag.       
                1937. Beigusi Latvijas Universitti,
                1937/1940. privtpraks,
                1938. Avotu 53/55,
                1940/1941. Rgas IX poliklnikas rste,
                1941/1944. Rgas II poliklnikas laboratorijas vadtja,
                1941. ertrdes 4-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-115.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MUCENIEKS Arvds, skolotjs.
                * 1905. X 25. Siguldas pag.
                1926/1927. Zemgales divzijas prvaldes virsnieka vietnieks,
                1930. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. VIII 01./1940. Durbes pilstas Kronvalda pamatskolas przinis,
                1936. XII 06. Liepjas XV aizsargu pulka Durbes pilstas aizsargu
                                nodaas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-325.;
                                „Audzintjs ” #11/1934.

MUCENIEKS Dvids Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                *1900. III 12. Veckalsnavas pag.
                1923/1940. Stirnienes dadu preu tirgotavas pašnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. Rzeknes XVII aizsargu pulka Stirnienes aizsargu nama bves
                                komisijas priekšsdtjs,
                1936. Stirnienes pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #499,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Stirnienes pagasta Tiltgals,
                1943. XI 14. Atbrvots.
                Avots:       LVVA 1640-1-799.;
                                „Valdbas Vstnesis” #261/1934.;
                                „darba karogs” #75/1991.;
                                www.latgalesdati.lv
               
MUCENIEKS Krlis, bvinenieris.
                * 1909. IX 28. Talsos.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MUCENIEKS Pteris, pulkvedis leitnants.
                *1895. V 02. Veckalsnavas pag. + 1937. IV 19. Rg
                1915. beidzis Aleksandra imnziju,
                1915. Pterpils Universittes juridisk fakultt, students,
                1915. V Rezerves 71. kjnieku bataljon,
                1915. X 02. Dušetes kara skol, junkurs,
                1916. I 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1916. Rezerves 106. Kjnieku bataljon, jaunkais virsnieks,
                1917. VIII Rezerves 23. Kjnieku pulk,
                1917. IX paaugstints podporuiks pakp,
                1917. XII atvaints.
                1919. VI 06. Apes rajona komandants,
                1919/1922. Latvijas armij,
                1920. ku un bvju prvald,
                1922. VIII 09. atvaints,
                1922. Latvijas Universittes juridisk fakultt, students,
                1924. III 28. Kara tiesu prvald, kara tiesu amatu kandidts,
                1925. XI 17. paaugstints kapteinis pakp izd. 1922. III 06.,
                1926. V 20. kara izmeklšanas tiesnesis,
                1929. XI 11. paaugstints pulkvedis leitnants pakp,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru # 1590,
                1935. V 11. Kara tiesas pastvgais loceklis un kara tiesnesis.
                Korporcijas „Tervetia” filistrs.
                Apbedts Varaknu draudzes kapos.
                Avots:       „Universitas” #8/1937.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 1823.

MUCENIEKS Voldemrs Dvida d. , rsts kapteinis.
                * 1891. VII 13. Vijciema pag.
                1921. IV 229. Mobilizts Radiotelegrf, virsleitnants,
                1921. X 04. Elektrotehnisk diviziona virsnieks,
                1924. II 23. ieguvis elektrotehnia tiesbs,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus ar I šru,
                1931. VIII 11. Smags artilrijas pulka virsnieks,
                1931. XI 18. paaugstints kapteinis pakp izd. 1925. I 13.,
                1936. beidzis Latvijas Universitti,
                1936. XI 06. Valmieras kjnieku pulka jaunkais rsts,
                1936. XI 06. prdvts rsts kapteinis pakp izd. 1925. I 13.,
                1938. Lienes 12,
                1939. II 02. apbalvots ar Viestura ordea V šru # 207,
                1940. II 15. Sakaru bataljona rsts,
                1940. X 25. Atseviš sakaru bataljona III ranga rsts,
                1941. VII 01. atvaints,
                1941/1944. Rgas pilstas rajona sanitrrsts,
                1941. Brvbas 44/46-17.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-116.;               
                                 “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 1794.

 

MUCENIEKS Zilvija, skolotja.
                * 1902. IX 13.
                1921. beigusi Vilandes pilstas sieviešu imnziju,
                1922. beigusi Rgas skolotju sagatavošanas kursus,
                1922/1926. Ainau miesta igauu pamatskol – skolotja,
                1926/1940. Veclaicenes pagasta igauu pamatskolas przine,
                1938. XI 14. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:                       LVVA 1632-2-363-183.

MUCUKALNS Anna, rste.
                * 1896.
                1931. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Balou 1.
                Avots:        “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MUINIEKS Aleksandrs, bvinenieris.
                * 1901. II 16.
                1927. V 27. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

MUINIEKS Bernhards, skolotjs.
                *1868. VIII 29. Aizkarukles pag. + 1940. IX 14. Rg
                Beidzis: Aizkraukles draudzes skolu,
                1890. beidzis: Irlavas skolotju seminru,
                1890/1891. Lamiu pagasta skol,
                1891/1893. Lieljumpravas Daugavas skol,
                1893/1899. Mazzalves skol,
                1899/1907. Aizkraukles pagasta skol,
                1908/1922. Pterburgas rgas biedrbas Beverinas Dziedoa kora vadtjs,
                1910/1912. Latvijas izgltbas biedrbas skol,
                1915/1916. Bgu skol Rg,
                1916/1918. Latvijas izgltbas biedrbas relskol,
                1918. Rgas pilstas XXIII pamatskol,
                1922/1925. Rgas latviešu amatnieku biedrbas kora vadtjs,
                1925. Bernharda Muinieka kora vadtjs,
                1929. XI 13. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2034.
                1940. IX 17. Mea kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-8.
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Mzikas Nedea” #37/1925.;
                                „Rts” #97/1935.;
                                „Padomju Latvija” #33/1940.

Muiznieks_Eizens

MUINIEKS Eiens Anša d., skolotjs.
                *1890. XI 06. Mazsalacas pag. + 1939. VIII 06.
                Beidzis: Valmieras pilstas skolu,
                1914. Krievijas armij,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordea IV širas krustu,
                1914/1918. Vcu gst,
                1919. II 10. Latvijas armij, Valmieras apria komandantr,
                1920. I 29. atvaints,
                1921. apbalvots: Lplša kara ordea III siru m#988,
                1939. VIII 10. apbedts: Mazsalacas kapos,
                Skakalnes pagast Skulberu skolas przinis,
                Valkas VI aizsargu pulka aizsargs,
                Mazsalacas skolotju biedrbas biedrs.
                Avots:      „Es viu pazstu“, R., 1939.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri“, R., 1995.;
                                „Jaunks Zias“ #58/1936.

MUINIEKS  Jnis, virsleitnants, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. VIII 24. Bebrenes pag. + Krievij.
                Beidzis: Ilkstes pilstas skolu,
                1915.I  Ilkstes kara priekšnieka prvaldes rakstvedis,
                1916. VI Rezerves 132. Kjnieku pulk,
                1916. X Ziemefrontes praporšiku skolas junkurs,
                1917. III 25. Beidzis: paaugstints praporšiks pakp,
                1917. IV 10. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (XIII) jaunkais virsnieks,
                1917. VII 15. Turkestanas 37. strlnieku pulka virsnieks,
                1917. II /1918. IX vcu gst,
                1919. III Lvena noda,
                1919. X ievainots,
                1919. XI 27. Latgales partizu pulk,
                1920. I 11. Ievainots pie Karsavs,
                1921. apbalvots: Lplša kara ordea III širu #613,
                1922. III 25. atvaints,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. XII 10. Ilkstes XII aizsargu pulka Bataljona (I) komandieris,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3645,
                1924/1941. Ilkstes apria policijas I iecirka kriminlais uzraugs, Grv,
                1941. VI 14. deportts,
                1941. II 12. Notiests uz 10.gadiem, Peorlag.
                Avots:       LVVA 1640-1-1910-17.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles #112/1917., #217/1917.,
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                                „Valdbas Vstnesis” #108/1935.

New Picture

MUINIEKS Jnis Alfrd Ja d.s, sabiedrisks darbinieks.
                *1904. IX 03. Asares pag.
                Beidzis: Daugavpils valsts skolotju instittu,
                1928/1929. Bauskas kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
                1933/1840. Aizsargu organizcij,
                1933. X 25. Ilkstes XII aizsargu pulka Bebrenes nodaas vada komandieris,
                1935. X 14. Bebrenes aizsargu nodaas priekšnieks,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II pakpes Goda zmi #2994,
                1941. VI 14. Deportts, dz. Grsenes pagast Labiešos,
                Ilu pamatskolas przinis,
                Ilu pasta palgu nodaas przinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-41.;
                                www.archiv.org.lv

MUINIEKS Pteris Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. IX 12. Galgauskas pag. +1942. VIII 14. krievij
                1925/1926. Siguldas kjnieku pulka karavrs,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. XII 03. Madonas IX aizsargu pulka Adulienas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1937/1940. Adulienas pagasta padomes loceklis,
                1941. VI 14. deportts,
                Adulienas pagasta Memau mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-139.;
                                www.nekropole.lv
               
MUINIEKS Nikolajs Ja d., mctjs.
                * 1897. XII 06/18. Rvel; S. Ida dz. Mais + 1974.
                Beidzis Rveles Ptera relskolu,
                1917/1918. Maskavas komercinstitta students,
                1923/1924. Teoloijas skol, Vcij,
                1924/1930. Beidzis Latvijas Universitti,
                1930. VI 22. ordints.
                1930/1940. Dignjas un Zasas ev. lut. draudzes mctjs,
                1931/1932. Lvnu ev. lut. draudzes vikrs,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IX 28. Jkabpils IV aizsargu pulka rotas (III) mctjs,
                1942/1944. Krslavas ev. lut. draudzes mctjs.
                1942/1943. Skeles ev. lut. draudzes vikris,
                1942/1944. Bornes ev. lut. draudzes vikris,
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-323, 1640-1-521-209.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1943.

MUINIEKS Nikolajs Kra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. XI 24. Rg
                1917/1918. Zimekrievijas angu komandas karavrs,
                1918. apbalvots ar angu pasaules kara dalbnieka medau,
                1919. Daugavpils kjnieku pulka karavrs,
                1923/1924. Galvens artilrijas noliktavas dikaravrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vzas Vširas medau,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IV 04. Madonas IX aizsargu pulka Litenes nodaas priekšnieks,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakps Goda zmi # 2046,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Igaunijas Baltas zvaigznes Goda zmi,
                1940. VII 23. arestts,
                1941. III 15. notiests,
                1956. IV 20. atbrvots,
                Politisks prvaldes veckais uzraugs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-137.
                               
MULNERS Nikolajs, rsts.
                * 1896.
                1929. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Indras pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

MUNS Donats, skolotjs.
                * 1908. XII 15. Višu pag.
                1933/1934. Dobeles kjnieku pulka karavrs,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. V 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Višu pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1940. Špou pamatskolas przinis,
                1941. VI 14. deportts no Jersikas pamatskolas,
                Agrk Ambeu pamatskolas przinis,
                Višu pagasta tiesas priekšsdtjs,
                Višu pagasta Druvas mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-144.

MUREVSKIS Hedviga dz. Avotiš, skolotja.
                * 1860. Rg + 1934. X 16. Rg.
                Beigusi Rgas meiteu skolu,
                1902. Sieviešu rokdarbu skolas dibintja Rg,
                1934. Skola atrodas Kr. Barona iel 11.,
                1915. Latviešu strlnieku komitejas locekle,
                1919. Vadja Ameriku komitejas brnu ei,
                Rgas latviešu labdarbas biedrbas goda biedrene,
                Rgas krjaizdevu sabiedrbas valdes locekle,
                Lietišas mkslas darbinieku biedrbas priekšniece,
                1934. X 18. Apbedta: Tora kalna kapos Rg, dz. Kr. Barona 11-5.
                Avots:       „Jaunks Zias” #235/1934.

MRMANIS Jnis, amatnieks.     
                * 1887. XII 15. Stalbes pag.
                Mrnieka amata meistars,
                Rgas amatnieku biedrbas biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 154,
                Siguldas amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks.
                Avots: LVVA 1303-3-19-388.

MRMANIS Roberts Augusta d., lauksaimnieks.
                *1896. VIII 02. Meirnu pag.; M. Anna, S. Klra.
                Beidzis Rupsalas draudzes skolu,
                1921/1940 Lubnas pagasta „Lubnas” mju pašnieks,
                1937/1939. Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                1937/1940. Lubnas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Lubnas pagasta padomes un valdes loceklis,
                Lubnas pagasta krjaizdevu sabiedrbas revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Lubnas centr piensaimnieku sabiedrbas revzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Aerokluba Lubnas noda.               
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-67., 1690-4-3052.

MRNIEKS Alberts Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. X 27. Daudzeses pag. + 1942.  II 02. Krievij
                1919/1921. Latvijas armijas karavrs,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. XII 05. Jkabpils IV aizsargu pulka Daudzevas pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1936/1940. Daudzevas saviesgs biedrbas valdes priekšsdtjs,
                1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportts,
                Daudzevas pagasta veckais,
                Daudzevas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                Daudzevas pagasta Igauu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-206.;
                                LVA 1987-1-19699.;
                                „www.nekropole.lv”

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/img/block?block=P54_CB00004&issue=/p_001_pagd1938n16-20&article=DIVL253&quality=&doctype=Newspaper 

MRNIEKS Aleksandrs Jkaba d., ierdnis.
                *1885. VIII 02. Bejas pag.; M. Lote, S. Anna dz. Brants
                                + 1951. VII 09. Kopenhagen, Dnij
                1919/1923. Valkas apria valdes loceklis,
                1923/1925. Apriu savienbas loceklis Vidzemes apgabal,
                1925 III 16.-1925. III 16. Madonas apria valdes loceklis,
                1925. III 16. /1938. IV 01. Madonas apria valdes priekšsdtjs, veckais,
                1925. IV 01.-1935. VIII 01. Madonas apria skolu valdes priekšsdtjs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #433,
                1938. I 01.-1940. Liepjas apria veckais,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu,
                1941/1945.  Liepjas apria veckais,
                1941/1945. Tautas Paldzbas Kurzemes apgabala un Liepjas apria priekšnieks.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzve” # 16/1938., # 18/1938.;
                                „Kurzemes Vrds” #79/1938.;
                                „Daugavas Vstnesis” #36/1941.
               
MRNIEKS Natlija Ptera m., rste.
                * 1919. X 12. Krievij
                1944. IV 01. Beigusi Latvijas Universitti,
                1944. Ganbu I damb 6-26.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-129.

MRNIEKS Pteris, skolotjs.
                *1888. XII 03.
                1931. ieguvas vidusskolu latviešu skolotja tiesbs,
                1933. bijis: Ludzas valsts imnzijas skolotjs,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3230,
                1938. Olava komercskolas skolotjs, pensionts,
                Latvija folklora krtuves darbinieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Audzintjs’ #12/1938.

MRNKS Juris, sabiedrisks darbinieks.
                *1867. slces pag. + 1940. III 26. Jelgav
                 1940. I 27. apbalvots: Atzinbas krusta V širu #1261,
                1940. bijis: Jelgavas savstarpjs kredtbiedrbas direktors,
                Bijis: Jelgavas latviešu biedrbas valdes loceklis,
                Bijis: Jelgavas paldzbas biedrbas valdes loceklis,
                Bijis: Jelgavas ritebraucju biedrbas valdes loceklis,
                Bijis: Amtu meistaru ildes loceklis,
                Bijis: Jelgavas pilstas draudz,
                Mbeu galdniecbas pašnieks Jelgav.
                Avots:       „Brv Zeme” #68/1940.
                                „Jaunks Zias” #59/1940.

MSIŠ Jnis, rsts.
                * 1890. VIII 15. Vecpiebalgas pag.
                1916. Beidzis Trbatas Universitti,
                1916/1918. Krievijas armij,
                1919/1920. Straupes pagasta rsts,
                1921/1922. Pastera institta asistents,
                1922/1931. rsts Auc,
                1931/1944. Sidgundas pagasta privtpraks.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-130.

MSIŠ Krlis Kra d., virsleitnants.
                * 1897. V 28. Rg + 1945. V 15. Kurzem
                Beidzis Rgas pilstas III vidusskolu,
                1919. I Latvijas neatkarbas I rotas virsnieks,
                1919. VIII 07. Kurzemes divzijas štba komandants,
                1921. IV 15. Kurzemes artilrijas pulka virsnieks,
                1921. III 09. paaugstints virsleitnants pakp izd. 1920. XI 18.,
                1923. III 07. Liepjas kjnieku pulka virsnieks,
                1923. X 15. atvaints,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medau,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu 3924,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. Liepjas XV aizsargu pulka Liepjas rotas vada komandieris,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1935. IV 13. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona Rotas (IIII) komandieris,
                1939. IV 13. Karogu rotas komandieris,
                1939. bijis Latvijas bankas Liepjas nodaas ierdnis,
                1941. VII 13. „Liepjas Maiznieks” direktors,
                1942/1944. Brtas 28. krtbas dienesta bataljona rotas komandieris,
                1944/1945. Leiona hauptšturmfrers,
                1944. V 10. Apbalvots ar Dzelzs Krusta II klases,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-323.;
                                „Liepjas kjnieku pulka gaitas”, Liepj, 1926.;
                                „Ventspils kjnieku pulka vsture”, Liepj, 1936.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „”Iekšlietu Ministrijas Vstnesis #282/1929.
                                „Kurzemes Vrds” #25/1941., #108/1944.;
                                „Csu Vrds” #4/1943.;
                                V. Eichenbauma arhvs #1792.
               
MUSKARS Pteris Miea d., skolotjs.
                *1884. X 05.; S. Emma dz. Mende  + 1965.
                1905/1906. Skultes draudzes skol,
                1906. Ptrburgas mcbas apgabala ieguva pirmmcbas skolu skolotja tiesbas,
                1906/1907. Pterupes draudzes skol,
                1907/1909. irbišu pagasta skol,
                1909/1915.  Ropau mazgadgo kolonij,
                1915/1916. Pterpils mazgadgo kolonij,
                1916/1917. Pterpils tirdzniecbas kursos,
                1917. Ples pagasta rciemapamatskolas przinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3123.
                1950. t.p. amat,
                1950. VIII 21. Apbalvots: Darba Sarkana Karoga ordei.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Skolotju Avze” #35/1950.

MUSKATS Paulna, rste.
                * 1889.
                1914. beigusi Harkovas Universitti, das slimbs,
                1938. Marijas 19.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

Muske_Davids

MUŠKE Dvids Ptera d., cand. rer. merc., virsleitnants.
                * 1888. X 16. Triktas pag.; M. Anna dz. Gaisis, S. Matilde dz. Geldners
                                + 1941. VIII 03. Vjatlag, Krievij
                1904. Beidzis Smiltenes draudzes skolu,
                1916. beidzis Ivanovo Vozesenskas relskolu, eksternis,
                1917. Alekseja kara skolas junkurs,
                1918. XII 20. Studentu rotas virsnieks,
                1919. Kara skolu prvaldes Finanšu nodaas priekšnieks,
                1920. Armijas saimniecbas prvaldes virsnieks,
                1920.IV 01. paaugstints leitnants pakp,
                1920. IV 04. paaugstints virsleitnants pakp izd. 1920. IV 01.,
                1921. Beidzis Latvijas Augstskolu, cand. rer. merc.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924/1940. Metlapstrdes rpniecbas un tirdzniecbas firmas pašnieks,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #301.
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1933/1940. Kolumbijas goda konsuls,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 10. Rgas V aizsargu pulka Jrnieku diviziona saimniecbas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 14. deportts, Antonijas 7-2,
                Latvijas tirdzniecbas kameras loceklis,
                Latvijas tirgotju savienbas vice priekšsdtjs,
                Tautu savienbas veicinšanas biedrbas valdes un padomes loceklis,
                Jauneku kristgas savienbas valdes loceklis,
                Rgas Mrtia draudzes padomes loceklis,
                Rgas komercinstitta direktors,
                A/S „Kukurs” Revzijas komisijas loceklis,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkan Krusta Goda zmi,
                Bijis Nacionl centra padomes un valdes loceklis,
                Korporcijas Talavija filistrs,
                Latvijas vecku biedrbas priekšnieks,
                Nampašnieks Antonijas #7 un Vagonu iel #21, rpnca.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-222.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Valdbas Vstnesis” #12/1935.
                                V. Eichenbauma arhvs # 4595.;
                                „www.nekropole.lv”
                                www.trikatasvesture.lv

New Picture (1)

MUŠKE Jnis Ekarts Jkaba d., rpnieks.
                *1868. VIII 04. Smiltenes pag. [ar Johans]; S. Katrina dz. Dombrovskis
                                + 1939. VI 15. Rg
                Beidzis: Valmieras apria skolu,
                1895. III 28. nodibina k tirgotavu, vlk: lampu tirdzniecbas nams J. E. Muške,
                1905/1924. Rgas latviešu biedrbas rnas vrs,
                1909/1917. Rgas pilstas domnieks,
                1912/1934. Latvijas savstarpjs kredtbiedrbas un Latvijas akciju
                                bankas valdes loceklis,
                1913/1939. Rgas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas nelaimes
                                gadjumos direktors,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #927,
                1939. apbedts Mrtia kapos Rg, dzvo: Slokas 112,
                Nampašnieks: Trbatas 13, Rg,
                Rgas tirgotju biedrbas biedrs,
                Rgas hipotku biedrbas revidents.
                Avots:       „Es viu pazstu’, R., 1939.
                                „Jaunks Zias” #73/1935., #133/1939., #134/1939.

MUZIKANTS dolfs, virsnieka vietnieks.
                *1908. VI 04. + 1943. III 04. Austrumu front.
                1943. Policijas 280. Bataljon virsnieka vietnieks,
                Aizputes pilstas bij. I iecirka priekšnieks,
                Studentu vienbas „Kursa” biedrs,
                Aizputes brvprtgo ugunsdzsju biedrbas biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vrds” # 58/1943.;
                                „Latviešu karavrs otra pasaules kar”, Toronto, 1989.

MUZIKANTS Eduards, skolotjs.
                * 1873. VI 12. ou pag.
                Beidzis: Valmieras pilstas skolu,
                1894. ieguva skolotja tiesbas,
                1994/1896.  Burtnieku Pilskalna  pagasta skolas skolotjs,
                1896. skolas przinis,
                1931. Valmieras apria nacionlo skolotju biedrbas ldzdibintjs,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3550.,
                1936.  pensionts.
                Avots:       „Jaunks Zias” #232/1934.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts’ #12/1934., #7/1936.
               
MUZIKANTS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                *1858. X 07.
                1919. partizu cs Daudzevas rajon,
                1920./1940. Aizsargu organizcij,
                1920. II 04. Jkabpils IV aizsargu pulka Srenes nodaas aizsargs,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                                „Aizsargs” #3/1934.

MUZIKANTS Jnis, amatnieks.
                * 1860. III 06. Ternejas pag.
                Kaljs Rjien,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V š. # 211.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-502.

New Picture (9)

MUZIKANTS Jnis Ja d., agronoms.
                * 1902. VII 17. Vrnavas pag.; M. Made, S. Alvne dz. Einoks
                                + 1974. X 01. Melburn, Austrlij
                Beidzis Rgas pilstas II vidusskolu,
                1919. Rgas skolnieku rotas karavrs,
                1925/1940. Stendes selekcijas stacijas darbinieks,
                1931. Beidzis Latvijas Universittes lauksaimniecbas fakultti, agronoms,
                1932/1935. Zemgales lauksaimniecbas centrlbiedrbas Jkabpils apria
                                agronoms,
                1933. II 02./1940.  Jkabpils IV aizsargu pulka štb,
                1933. V 01. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas [IV] komandieris,
                1934. XI 14. Stdts apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordea V širu,
                1935. Latvijas lauksaimniecbas kameras Sklkopbas nozares vadtjs,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939/1940. Latvijas Lauksaimniecbas Akadmijas Augkopbas katedras
                                veckais asistents,
                1940. VI 15. Iecelts par Latvijas Lauksaimniecbas Kameras Administratvas
                                nodaas vadtju,
                Zemgales Lauksaimniecbas Centrlbiedrbas Jkabpils apria agronoms,
                Korporcijas Talavija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-63., 1640-1-17.;
                                „es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Jaunks Zas’ #93/1935.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Zemgales balss” # 202/1939.;
                                „Brv Zeme” #120/1940.;
                                „Apvienotie Latvijas Lauksaimnieks un Zemkopis” #12 /1940.;
                                „Austrlijas Latvietis’ #1249/1974.

 

 
Izmainas: 01.08.2023 Kontakti