Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MACKAITIS Herberts, ārsts.
                * 1886.
                1911. beidzis Tērbatas  Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Jaunā 24.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MACKANOVS Mirdza Andreja m. Dz. Krūmiņš, farmācijas maģistrs.
                * 1904. V 31. Doles pag.
                1927. VI 16. Beigusi Rīgas pilsētas Ii vidusskolu,
                1936/1940. Tautas Labklājības ministrijas aptiekas māceklis,
                1940. III 23. Farmaceita palīgs,
                1943. III 15. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1943/1944. Tautas Labklājības ministrijas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-5.

MACKEVIČS Gotfrīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. I 01. Nogales pag.
                1928/1929. Talsu Tukuma kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 18. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiras Goda zīmi,
                1940. I 15. Talsu I aizsargu pulka Vandzenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Vandzenes spirta kopdedzinātavas grāmatvedis un vadītājs,
                Vandzenes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Vandzenes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Vandzenes patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Vandzenes mednieku biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-89.

MAČS Edmunds Jāņa d., mācītājs.
                * 1904. IV 09. Skaņkalnes pag.; M. Kristīne, S. Alma dz. Podrečiks + 1991. ASV
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. I 27. ordinēts,
                1929. I 24. Valmieras prāvesta iecirkņa vikārs,
                1929/1944. Limbažu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) mācītājs,
                1939. VII 08. Rotas (V) mācītājs,
                Namīpašnieks Upes 1, Mazsalacā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-153, 1640-1-523-400.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

MAČS Elmārs, mācītājs.
                * 1909. V 04.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. IX 25. ordinēts par Rīgas pilsētas iecirkņa vikāru,
                1938. XII 01. apstiprināts par Strenču pilsētas draudzes mācītāju,
                1938/1944.. Strenču pilsētas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1972. Kabiles ev.lut. draudzes mācītājs,
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 40/1938., # 1/1939.

MAČS Osvalds, Dr. med.
                * 1908. I 06. Jaungulbenes pag.
                1925. beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1925/1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1926. Anatomijas institūta subasistents,
                1928/1931. Latvijas Universitātes Ķirurģiskajā fakultātes klīnikas asistents,
                1932/1934. Liepājas pilsētas slimnīcas asistents,
                1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents,
                1935/1938. Latvijas Universitātes ķirurģiskās fakultātes klīnikas asistents,
                1938. III 04. ieguva Dr. med. grādu,
                1938/1940. Rīgas pilsētas II slimnīcas dežūrārsts,
                1938/1940. Aizsargu aviācijas pulka eskadriļas ārsts,
                1938/1940. Latvijas aerokluba sanitārās daļas priekšnieka vietnieks,
                1938. Mārupes 2,
                1940/1941. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Kriegslazaret 4-608 ārsts.
                Korporācijas „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-84.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Students” # 10/1938.;
                                „Universitas” # 8/1938.

MAČULANS Edgars, ārsts.
                * 1903. XI 11. Rīgā + 1988. II 13. Silver Spring, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Rīgas pilsētas komandantūras sanitārais virsnieka vietnieks,
                1934. Valmieras kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1934. XI 16. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1934/1935. Valsts dzelzceļu rajona ārsts Rīgā,
                1935/1941. Smiltenes Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1936. IX 01. Valkas VII aizsargu pulka ārsts virs štata,
                1941/1944. Valmieras pilsētas slimnīcas ārsts,
                1961. bijis Henritona slimnīcas super intendants.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-85, 1640-1-523-153.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Elza, ārste.
                * 1895. IX 03. Jaungulbenes pag.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1925/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas veselības kopšanas punkta vadītājs,
                1925/1936. Liepājas pilsētas slimnīcas ārste,
                1928/1941. Liepājas kopējas slimo kases ambulances ārste,
                1932/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas slimnīcas ārste,
                1932/1941. Dzelzceļa ambulances ārste,        
                1935/1940.                Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (II) ārste,
                1939. V 01. Tehniskās rotas ārste,
                1941/1944. Liepājas pilsētas ambulances un dzelzceļa ambulances ārste.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-86, 1640-1-526-312.;;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Krišjānis, mācītājs.
                * 1894. V 22. + 1935. VII 29.
                1926. VI 20. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1926/1935. Ģertrūdes I un II draudzes mācītāja adjunkts, Marijas 65-8.
                Korporācijas „Vendia“ filistrs.
                Apbedīts Meža kapos.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 33/1935.

MAGALIFS Izraels, ārsts.
                * 1882.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Kr. Barona 64.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAGARAMS Soņa Leja, farmācijas maģistre.
                * 1908. VII 26. Polijā.
                1937. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. III 11. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MAGAZIŅŠ Kārlis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1880. XII 12. Lubānas pag.; M. Anna, S. Marija dz. Nikolajenkovs
                Beidzis Lubānas ministrijas skolu,
                1901/1904. Krievijas kara flotes rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 26. Valkas VII aizsargu pulka Alūksnes pagasta nodaļas priekšnieks,
                1934/1939. Alūksnes pilsētas galva,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                1939/1940. Alūksnes pilsētas vecākais,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Alūksnes pilsētas vecākais,
                Alūksnes un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienības priekšsēdētāja biedrs,
                Alūksnes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Alūksnes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Alūksnes saviesīgas biedrības valdes loceklis,
                Alūksnes pagasta Dukānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-161.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Malienas Ziņas” # 755/1939., # 745/1939., # 3/1941.

MAGAZIŅŠ Otto Jāņa d., leitnants.
                * 1878. XI 20. Lubānas pag.; M. Anna, S. Valija dz. Eglītis
                                + 1975. IV 29. Gvelfā, Kanādā
                Beidzis Lubānas ministrijas skolu,
                Beidzis Gori Gorku mērniecības skolu,
                1899. IX 26.artilērijas 41. brigādes Baterijas (IV) karavīrs,
                1900. II 15. beidzis Bombardieru kursu,
                1900. IV 08. jaunākais feiverkers,
                1900. IX 15. izturējis, pārbaudījumus uz rezerves praporščika pakāpi,
                1900. XI 20. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1907. V 15. Valsts dienestā, Minskas guberņas zemes iekārtošanas komisijā,
                1907. V 15. Izvēsts kolēģijas reģistratora pakāpē,
                1908. X 07. Grodņas guberņā,
                1909. V 10. paaugstināts guberņas sekretāra pakāpē,
                1912. V 10. paaugstināts kolēģijas sekretāra pakāpē,
                1913. VI 15. Grodņas apriņķa zemes komisijas loceklis,
`              1914. II 25. Pružanu apriņķa zirgu mobilizācijas komisijas priekšsēdētājs,
                1914. VII 31. Grodņas 386. družīnas virsnieks,
                1914. VIII 20. Rotas (II) komandieris,
                1915. I 21. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1915. II 20. Paaugstināts zaurjad kapitāns pakāpē,
                1915. VII 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. VIII 08. vācu gūsta,
                1919. VII 10. Malienas bataljona kapitāns,
                1919. VIII 05. Madonas komandants,
                1919. X 31. Ramockas (Ieriķu)  etapa komandants,
                1920. III 10. ieskaitīts leitnants pakāpē,
                1920. III 19. atvaļināts,
                1920. Rīgas pilsētas nekustāmo īpašumu Zemju daļas inspektors,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1629,
                1936/1940. Ogres kūrorta biedrības priekšnieks,
                Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu Zemju daļas vadītājs,
                Rīgas pilsētas darbinieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Ogres pilsētas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Bijis Ogres pilsētas domes priekšsēdētājs,
                Ogres pilsētas draudzes padomes loceklis,
                Lubānas pagasta Apogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 3318-1-2032-217.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Ogres Ziņas” #32/1938.;
                                „Laiks’ #39/1975.

MAGONIS Jānis Jura d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VII 07. Salas pag.
                1919/1921. Tanku diviziona karavīrs,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. III 22. Rīgas V aizsargu pulka Salas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, Salas pagasta Ķīšos,
                Salas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-223.;
                               LVA 1987-1-17819.

MAHELSONS Zalmans, būvinženieris.
                * 1909. VI 27.
                1933. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAHELSONS Zauls, ārsts.
                * 1895.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aizupes pag., Tukuma apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIKAPARS Fedors, ārsts.
                * 1878.
                1908. beidzis Harkovas  Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1938. Baznīcas13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAILE Imants, ārsts.
                * 1919. IX 09. Rīgā
                1943. XI 30. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Meža pr. 38-1,
                Pēc kara Zviedrijā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-87.

MAILEPORS Kristaps, ārsts.
                * 1903.V 22. Tadaiķu pag.; S. Valija dz. Tomnovičs, ārste.
                                + 1967. I 02. ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1934. Vaiņodes rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1938. Liepājas kopējas slimo kases ārsts,
                1936. III 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. VI 30. Rotas (IV) ārsts,
                1938/1944. Durbes rajona ārsts,
                1939. II 25. Bataljona (I) Rotas (III) ārsts,
                Korporācijas Philyronia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-88, 1640-1-526-317.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAILEPORS Valija dz. Tomnovičs, ārste.
                * 1905. V 17. Kalvenes pag.; V. Kristaps, ārsts.
                1932. V 31, beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1934. privāta prakse Vaiņodē,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Liepājas kopējas slimo kases ārste,
                1936. III 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                1938. VI 30. Štāba bataljona Rotas (III) ārste,
                1939. V 01. Štāba bataljona Tehniskās rotas ārste.,
                1940/1944. Durbes slimnīcas vadītāja.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-89, 1640-1-526-316.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIMINDS Īzaks, būvinženieris.
                * 1910. IX 21. Daugavpilī.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAIMINS Estere, ārste.
                Sk. Giļevičs Estera.

MAISIŅŠ Arvīds, būvinženieris.
                * 1905. III 21. Strenčos.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAIZELS Mirjama, ārste.
                * 1900.
                1932. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Ģertrūdes 53.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Noijs, ārsts.
                * 1891. I 05.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas žīdu
                                nacionāldemokrātiskā strādnieku partija Bunds,
                1922. bijis Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas ebreju
                                sociāldemakrātiskā strādnieku organizācija „Bund”,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas ebreju
                                sociāldemakrātiskā strādnieku organizācija „Bund”,
                1938. dz. Skolas 11.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922, 1925., 1928.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Šeina, ārste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. L. Nometņu 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZĪTE Jānis Kārļa d., Dr. Pharm., profesors.
                * 1883. V 10. Liepas pag. [arī Maizītis] + 1950. II 14. Rīgā
                1892/1896. beidzis Liepas pagasta skolu,
                1896/1898. beidzis Valmieras priātvidusskolu,
                1898/1904. aptiekas māceklis,
                1904/1908. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1908/1921. Tērbatas Universitātes Farmācijas institūta laborants,
                1912. vecākais laborants,
                1909. farmācijas maģistrs,
                1913. Marburgā
                1914. Vīnē,
                1914. vecākais farmaceits, institūta asistents,
                1914. VII 28. Lauku 307. kara hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1915. II 02. Lauku 6. aptiekas nodaļas pārvaldnieks,
                1916. VI 06. Armijas II štāba darbvedis farmācijas lietās,
                1918. III 13. Ziemeļfrontes aptiekas bāzes Tambovā laboratorijas priekšnieks,
                1918. X 17. atvaļināts,
                1918. docents Tērbatas /Voronežas/ Universitātē,
                1921. Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes docents,
                1922. vecākais docents,
                1923. XII 01. apstiprināts farmaceits kapteinis pakāpē,
                1937. III 10. ieguva farmācijas doktora grādu,
                1937. V 19. ievēlēts par profesoru pie farmācijas ķīmijas katedrās.
                Avots:      LVVA 33318-1-2037-261.;
                                „Students“ # 11/1937., # 15/1937.

MAIZĪTIS Alberts Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1885. III 11.
                1919/1920. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis,
                1921. Lejas pagasta padomes un valdes loceklis,
                1930. Brīvības pieminekļa komitejas Lejas pagastā priekšsēdētājs,
                1934. Lejas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934. VI 19. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3280,
                Zemkopis Lejas pagastā.
                Avots:       LVVA 3281-1-27-21.

MAIZĪTIS Augusts Kārļa d., farmaceits leitnants, provizors.
                * 1894. VI 26. Liepas pag. [ arī Maizīte] + 1966. VII 01. Stamforda, ASV
                Ieguva aptiekas palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1920/1921. Armijas sanitāras pārvaldes provizorants,
                1920. IV 20. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. XII 06.,
                1921/1922. Kara sanitāras pārvaldes papildu grāmatvedis,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, provizors,
                129/1944. Alūksnes Jaunās aptiekas īpašnieks,
                1935/1944. Mellužu aptiekas īpašnieks,
                1935. dzīvo Karlīnes ielā Nr.17-5.,
                1939/1940. Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Korporācijas Lettgalija filstrs.
                Avots:       „Valdības Vēstnesis” 285/1934., #17/1935.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” # 6/1944.;
                                „Laiks” #54/1966.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6329.

MAJORS Jānis Edgars, ārsts.
                * 1909. II 03. Valmierā + 181. XI 06. Geteborgā, Zviedrijā
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Latvijas armijā,
                1935/1944. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās fakultātes klinīkas asistents,
                1941/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608, Rīgas pilsētas II slimnīcā, ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-90.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAJORS Kārlis Vilis, būvinženieris.
                * 1913. IV 26. Veismaņu pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAKAROVS Sofija, ārste.
                Sk. Draguns Sofija.

MAKARS Jānis, ārsts.
                * 1909. V 26. Rīgā
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1938. Valmieras kājnieku pulkā,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Dzemdību un sieviešu slimību
                               klīnikas ārsts,
                1942/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-91.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAKEDONSKIS Aleksandrs, virspriesteris.
                * 1867. IV 10. Galgauskas pag.
                Beidzis Golgauskas draudzes skolu,
                1886. VI 18. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1888. Galgauskas pareizticīgo draudzes skolas palīgskolotājs,
                1889. Bauskas draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1897. Rīgas Jāņa draudzes psalmotājs,
                1897. III 06. iesvētīts diakona kārtā,
                1898.Tukuma draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1898. X 21. iesvētīts par priesteri Kolkasraga draudzē,
                1899. IV 06. Galgauskas draudzes priesteris,
                1907. X 03. Rīgas cietuma baznīcas priesteris,
                1911. XI 23. Rīgas Jāņa draudzēs priesteris,
                1918. Rīgas Pasludināšanas draudzes priesteris,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru,
                1939. Rīgas Pasludināšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-30., 1370-1-2648-32.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

MAKEDONSKIS Nikolajs, priesteris.
                *1865. I 22. Golgauskas pag.
                1887. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1887. X 01. Grozdonas pagasta skolas skolotājs,
                1890. VII 19. Nītaures pagasta skolas skolotājs,
                1897. V 02. Cēsu pamatskolas skolotājs,
                1898. X 27. Tukuma pamatskolas skolotājs,
                1899. XII 19. iesvētīts par priesteri Piksāru draudzē,
                1906. Sausnējas draudzes priesteris,
                1912. X 01. Ikšķiles draudzes priesteris,
                1915/1918. Kājnieku 428. pulka priesteris,
                1921. Ikšķiles draudzes priesteris,
                1931. arī Rīgas Jēzus Apskaidrošanas draudzes virspriesteris,
                1939. bij. Rīgas Apskaidrošanas un Ikšķile Sv. Gara un Baldones
                                draudžu virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-47.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

MAKOVČIKS Berta Marija dz. Balodis, ārste.
                * 1892. III 01. Biržu pag.
                1918. beigusi Novorosijskas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VI 09. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (X) ārste,
                1939. III 28. Rotas (IX) ārste,
                Sērenes rajona ārste,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jaunjelgavas veselības kopšanas punkta vadītāja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-131.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAKSTENIEKS Oto, ārsts.
                * 1902. IX 09. Kraukļu pag.; S. Elza dz. Kandelis + 1976. I 07. Ultrehtā, Holandē
                1919. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1933/1937. Rīgas centrālās slimo kases ārsts,
                1937/1940. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Hospitāļa klīnikas ārsts,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4489,
                1941/1942. Latvijas dzelzceļa pārvaldes ārsts,
                1941. Brīvības g. 119.,
                1942. VI 01. Bekona Eksports ārsts,
                1944/1947. Vācijā.,
                1947. Holandē, Holandes latviešu nacionālās komitejas priekšsēdētājs.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-92.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvija” #17/1967., #4/1976.;
                                www.nekropole.lv

MĀKULIS Arnolds Jāņa d., būvinženieris.
                * 1906. IV 02. Dignājas pag.; M. Ilze, S. Marija dz. Krieviņš.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1935/1940. Daugavpils un Ilūkstes apriņķa būvinspektors.
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 03. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba nekustāmo īpašumu pārzinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-138.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MAĻACKSIS Rafaels Haima d., ārsts leitnants
                *1905. X 05. Rīgā
                1931. V 07. Beidzis Hamburgas Universitāti
                1932. II 12. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1932. IX 12. beidzis Instruktoru rotu pie Cēsu kājnieku pulkā,
                1932. IX 12. dižkaravīrs,
                1932. XI 28. beidzis Sanitāru virsnieku vietnieku kursus,
                1932. XII 01. piekomandēts Rēzeknes kājnieku pulka saimniecības komandai,
                1932. XII 06. Sanitārais virsnieku vietnieks,
                1933. II 23. atvaļināts,
                1933. X 04. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-4029.

MALDAVS Eduards Kārļa d., lauksaimnieks.
                * 1874. VII 26. Braslavas pag.: M. Marija, S. Emma dz. Greizis.
                Beidzis Umurgas draudzes skolu,
                1913/1940. Katvaru pagasta vecākais
                1928. XI 11. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 392.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” # 20/1938.

MALDAVS Elmīra Nora, farmācijas maģistre.
                * 1908. VI 25.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 15. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MALDONIS Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Strautmanis Milda.

MALDONIS Voldemārs, Dr. phil. et theol. h. c., profesors.
                * 1870. VII 18. Tirzas pag.
                1889. beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1889/1892. skolotājs Blomes pagastā,
                1892/1895. skolotājs Torņakalnā,
                1895/1901. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1901/1909. Rīgas Maldoņa ģimnāzijas direktors,
                1909/1912. Lubānas draudzes mācītājs,
                1912/1919. Cēsu draudzes mācītājs,
                1919/1920. Mārburgas Universitāte ieguvis Dr. philos. grādu,
                1920/1923. Latvijas konsistorijas viceprezidents,
                1920. Latvijas Universitātes docents,
                1923. ievēlēts par Latvijas Universitātes profesoru,
                1924. Prāgas Husa Universitāte ievēlēts par Dr. theol. hon. c.,
                1934. Baznīcas virsvaldes prezidija loceklis,
                1938. IX 28. Latvijas Universitāte piešķir Dr. theol. h. c. grādu.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 27/1939.;
                                „Students” # 2/1938.

MĀLERS Ernests, farmācijas kandidāts.
                * 1909. IV 29. Lēdurgas pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MĀLIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1879. X 26. Vējavas pag., S. Marija.
                1907/1909. Lubejas pagasta skolā – skolotājs,
                1909/1916. Lubejas pagasta “Līderes” skolā,
                1924. beidzis Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1924/1925. Zilupes valsts pamatskolā,
                1925/1934. Silenes valsts pamatskolā,
                1934/1935. Grīvas valsts pamatskolā,
                1935/1940. Vecbornes valsts pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 432.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-91.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

MAĻIŠEVA Ņina, ārste.
                Sk. Stradiņš Ņina.

MĀLĪTIS Jānis, būvinženieris.
                * 1907. VI 27. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MĀLKALNĪTIS Anna, ārste.
                Sk. Arklons Anna.

MALKAVSS Kārlis Teodors Jāņa d., tiesnesis.
                * 1902. XI 05. Lubejas pag.: M. Ede, S. Emma dz. Miķelsons.
                Beidzis Liezeres draudzes skolu,
                1923. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.
                1924/1925. Latgales artilērijas pulka dižkaravīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1936. miertiesnesis Jaunlatgalē (Abrenē),
                1936/1940. Daugavpils apgabala tiesas loceklis.
                1939. VIII 20. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba grāmatvedis,
                1941. VI 14. deportēts,               
                Avots:       LVVA 1640-1-528-137.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

MĀLMEISTERS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1911. X 18. Neibadē.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MĀLNIEKS Jānis, lauksaimnieks.
                *1898. XII 04. Lubānas pag.; M. Anna.
                1916/1918. Rīgas strēlnieku pulkā,
                1919/1920. Liepājas kājnieku pulkā, brīvprātīgais,
                1927/1940. Lubānas pagasta „Druvenu“ māju īpašnieks,
                Lubānas Zvidzienas piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Meliorācijas sabiedrības „Lubānas Klanis“ valdes loceklis un kasieris,
                Lubānas Ezeru meliorācijas sabiedrības valdes loceklis un kasieris,
                Lubānas Zvidzienas kooperatīvā,
                Lubānas Ezermalas lopkopības pārraudzības biedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-19.

MALTA Eduards, būvinženieris.
                * 1893. XII 20.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MALTA Nikolajs, t., Dr. rer. nat., profesors.
                *1890. II 12. Krustpilī; S. Agnese dz. Vīksne. + 1944. XI 21. Vācijā
                1901/1908. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1908/1914. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1914/1918. Baltijas domeņu valdes laboratorijā,
                1918/1919. Valts tehnikuma skolotājs,
                1919. Latvijas armijā,
                1919. X 01. Latvijas Universitātes docents,
                1925. XII 14. ieguva Dr. rer. nat. grādu,
                1927. ievēlēts par profesoru,
                Rīgas Botāniska dārza bij. direktors,
                Vienības „Līdums“ vecdraugu biedrības priekšnieks.
                Kritis kopa ar sievu bumbu uzbrukumā.
                Apbedīts Stolzenau an der Wesser kapos, Vācijā.
                Avots:       „Students“ # 7/1940.;
                                „Tēvija“ # 13/1945.

MALVESS Aleksandrs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1889. V 12. Bejas pag.; M. LieneS. Emma dz. Freibergs  
                               + 1942. V 15. Soļikamskā, Krievijā
                1912. beidzis Mangaļu jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1915/1918. Krievijas kara flotes virsnieks,
                1915. VII 13. Paaugstināts jūras praporščiks pakāpē,
                1918/1919. Somijas kara ministrijas ierēdnis,
                1919. VI 10. – 29. Rīgas kājnieku pulka leitnants,
                1919/1920. Siguldas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1920/1932. Jūrniecības departamenta,
                1923. III 07. apstiprināts virsleitnants pakāpē izd 1920. IV 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932/1940. Finanšu ministrijas Valsts saimniecības departamenta
                               Apdrošināšanas nodaļas revidents,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. arestēts,
                Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu,
                Rīgas Latviešu biedrības Kr. Valdemāra jūrniecības nodaļas priekšnieks,
                Namīpašnieks Kolkasraga 8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-220.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #6/1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #4050.;
                               www.nekropole.lv

MALVESS Augusts, arhitekts.
                *1878. XI 02. Vecgulbenes pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1906. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1906/1919. būvbiroja īpašnieks,
                1919/1938. Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes docents,
                                vecākais docents.
                Avots:       „Students“ # 5/1938.

MALVESS Hermanis Rūdolfa d., ārsts.
                * 1902. V 31. Rīgā; M. Emīlija, S. Zenta dz. Riekstiņš, farmaceite.
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928/1929. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1929. XII 14. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1929/1932. Jelgavas sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1936. Vilces rajona ārsts,
                1936/1938. Rēzeknes apriņķa ārsts,
                1938. VI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jātnieku eskadrona ārsts,
                1938/1944. Daugavpils apriņķa ārsts,
                1939. II 25. Štāba bataljona ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-94, 1640-1-528-139.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MALVESS Zenta dz. Riekstiņš, farmācijas kandidāte.
                * 1903. XII 22.
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MAMONTOVS Aleksandrs, ārsts.
                * 1891. III 25. Pēterburgā; S. Helēna dz. Pribitkovs, ārste + 1958. XII 06. ASV
                1913. beidzis Pēterburgas Universitātes Dabas zinātnes fakultāti,
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Lugas apriņķa ārsts,
                1918/1919. Lugas lipīgo slimību  slimnīcas pārzinis,
                1919/1920. Judeniča armijas hospitāļa galvenais ārsts,
                1920/1924. Domopoles slimnīcas pārzinis,
                1924/1936. Kārsavas slimnīcas pārzinis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1936/1944. Mērdzenes rajona ārsts,
                1939. I 01. Ludzas III aizsargu pulka štāba ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-95.;1640-1-521-61.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAMONTOVS Helēna dz. Pribitkovs, ārste.
                * 1889. IX 07.Tambovas gub.; V. Aleksandrs, ārsts. + 1972. ASV
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Lugas I zemstes lazaretes ārste,
                1918/1920. Lugas apriņķa Gorodenskas pagasta rajona ārste,
                1921/1924. Domopoles slimnīcas otrā ārste,
                1930/1944. Kārsavas II rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-96.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANASS Jānis, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. VI 13. Ropažu pag.; S. Vilhelmīne dz. Lapinskis, ārste
                               + 1966. II 22. Sidnejā, Austrālijā
                1907. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1910. XI 16. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1910/1914. Sibīrijas 22. strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1914/ 1918. Sibīrijas VI strēlnieku brigādes vecākais ārsts,
                1915. kolēģijas asesors,
                1918. atvaļināts,
                1918/1920. Dienvidu Krievijas brīvprātīgo armijas ārsts,
                1920. sarkanarmiešu gūstā,
                1920. XI 27. Robežsargu III pulka vecākais ārsts,
                1921. II 05. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1913. XII 12.,
                1922. IV 26. Jelgavas kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1929. VIII 01. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 847,
                1939. VII 30. apbalvots ar Atzinības krusta III šķiru,
                1940. II 29. atvaļināts,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārsts,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Anna ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Studentu vienības „Līdums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-97.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1854.

MANASS Natālija, ārste.
                Sk. Gunbuna Natālija.

MANASS Vilhelmīne dz. Lapinskis, ārste.
                * 1882. IV 24. Elejas pag.; V. Jānis, ārsts + 1971. III 28. Sidnejā, Austrālijā
                1912. V 12. beigusi Pēterburgas sieviešu medicīnas institūtu,
                1912/1913. Habarovskas dzelzceļa slimnīcas ārste,
                1914/1918. Ziemeļu frontes kara hospitāļa Tērbatā ārste,
                1920/1923. Jelgavas slimo kases ārste,
                1923/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas veselības kopšanas punkta ārste,
                1938. Katoļu 30, Jelgavā,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārste,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-98.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANASSE Viktorija dz. Kilevics, ārste.
                * 1920. VII 27. Tukumā
                1943. XI 30. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo ganību I dambis 7-60.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-118.

MANDELŠTAMS Esfīra Ābrama m. dz. Žerdins. 
                * 1908. XI 21. Krāslavā; M. Dina dz. Nahmanova.
                1925. beigusi Rēzeknes valsts ebreju vidusskolu,
                1925/1926. LU veterināro medicīnu,
                1926/1932. beidzis LU tiesību zinātnes, maģ. jur.
                Bij. advokāte Rīgā.
                Emigrējusi uz Kanādu.
                Ebreju studentu biedrības “Jardenija” biedre.
                Avots:       “Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

MANEKS Velta, farmācijas maģistre.
                Sk. Goppers Velta.

MANGULIS Arnolds, mācītājs.
                * 1908. III 13. + 1978.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. VII 31. atbrīvots no Valmieras iecirkņa prāvesta iecirkņa vikāra amatā,
                1943. VII 31. apstiprināts par Skujenes un Lodes draudžu mācītāju,
                1943/1944. Skujenes un Lodes drudžu mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1937.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 40/1943.

MANKEVIČS Ella, farmācijas kandidāte.
                * 1913. IX 23. Rīgā.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MANKOVA Gode, ārste.
                Sk. Mindlins Gode.

MANSFELDS Dons, ārsts.
                * 1881.
                1912. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Lielā 6, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANTNIEKS Kārlis Arvīds, arhitekts.
                * 1904. IX 30. Rīgā.    
                1941. VII 19. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

MARCINKEVIČS Alfons, būvinženieris.
                * 1905. XI 05. Rīgā.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARGA Anastasija, ārste.
                Sk. Apsēns Anastasija.

MARGA Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 20. Krapes pag. + 1941. XII 18. Vjatlagā, Krievijā
                1923/1924. Bruņoto vilcienu diviziona seržants,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. IV 08. Rīgas V aizsargu pulka Krapes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Krapes pagasta vecākais,
                Krapes lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Krapes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Krapes uguns apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Krapes pagasta Vēveru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-224.;
                               „www. nekropole.lv.”

MARGA Maiga, skolotāja.
                * 1909. I 02. Krapes pag.
                Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jaunjelgavas pilsētas
                               nodaļas fiziskās audzināšanas vadītāja,
                Jaunjelgavas pilsētas komercskolas skolotāja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-203.

MARKITANTS Mārtiņš, lauksaimnieks.
                *1891. XII 14. Ikšķiles pag.
                Beidzis Ikšķiles draudzes skolu,
                1914./1915. Krievijas armijā, apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. smagi ievainots,
                1922/1940. Ikšķiles pagasta vecākais,
                1925. Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1926. Tīnūžu lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                1929. nacionālās jaunatnes savienības Ikšķiles nodaļas Goda biedrs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. Tīnūžu piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1934. Ikšķiles kultūras biedrības valdes loceklis.
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1939bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes
                               locekļa kandidāts,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta valdes padomes priekšsēdētājs,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Druvu māju īpašnieks,
                Kūdras ražošanas sabiedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-16, 1690-4-2972.;
                               „www.nekropole.lv”

MARKOVS Kārlis, farmācijas kandidāts.
                * 1904. V 10. Mujānu pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MARKOVSKIS Pēteris, ierēdnis.
                * 1893. II 11. Valkā
                1915. Sibīrijas 8. sapieru bataljona karavīrs,
                1916/1917. Sapieru bataljona virsnieks,
                1919. Judeniča armijā, Sapieru bataljona virsnieks,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                Finanšu ministrijas Valsts linu fabrikas pārzinis Ozolmuižā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-442.

MARKUNS Zelma, farmācijas kandidāte.
                * 1910. VI 18. Bauskā.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MARKUS Velta, ārste.
                * 1904.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu un sirds slimībās,
                1938. Rīgas I pilsētas slimnīcā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARKUS Voldemārs, lauksaimnieks.
                *1906. II 27. Lubānas pag.
                1938/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

MARKUŠEVIČS Marks Dāvida d., provizors.
                * 1872. X 24. Jēkabmiestā
                1899. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-330.

MARNICS Harijs, ārsts.
                * 1894.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Brīvības 84.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAROVSKIS Irma dz. Bēzipš, ārste.
                * 1914. IX 11. Rīgā; V. ārsts.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Ērgļu – Jumurdas rajona ārste,
                1941/1944. Ērgļu slimnīcas asistente,
                Pēc kara ASV.
                Avots:       LVVA p1023-2-14-147.

MARSONS Jūlijs Alberts Bērtuļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1875. Kokneses pag. + 1941. VIII 30. Usoļagā, Krievijā
                1912/1919. Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrības, dib. 1882. g. valdes loceklis,
                1919/1940. Valdes priekšsēdētājs un direktors,
                1919. izglābis, bijušo Valsts krāj un aizdevu sabiedrības līdzekļus,
                1928/1939. Ogres pilsētas galva,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 862,
                1938/1940. Daugavas savstarpīgās kredītbiedrības Rīgā valdes priekšsēdētājs,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Viodus 4-4, Rīgā,
                Brīvības pieminekļa Rīgas apriņķa komitejas priekšsēdētāj biedrs,
                Brīvības pieminekļa Ogres pilsētas komitejas priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 3281-1-27-9.;
                                LVA 1 987-1-637,
                                „Valdības Vēstnesis” #105/1938.;
                                „Ogres Straume’ #2/1934.;
                                www.nekropole.lv

MARŠALKS Fridrihs, policijas ierēdnis.
                * 1874. VI 06. Sēlpils pag.
                1894. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1894. Kurzemes guberņas statistiskās komitejas ierēdnis,
                1895/1897. Novotoržskas 114. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1897/1901. Kurzemes kroņa palātas priekšnieka palīgs,
                1901/1903. Kurzemes guberņas valdes ierēdnis,
                1903/1906. Kuldīgas apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs,
                1906/1907. Novoizejevas apriņķa priekšnieka palīgs,
                1907/1917. apriņķa priekšnieks Pleskavas un Pētrpils guberņā, kolēģijas asesors,
                1921. XI 02. Iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1923. VI 01. Iekšlietu ministrijas revidents,
                1925. III 10. Jaunlatgales apriņķa un Jaunlatgales XIX aizsargu pulka priekšnieks,
                1929. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 887,
                1930. X 02. Pensionēts,
                1930. X 08. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” – 1930. X 03.

MARŠĪTCS Matilde Elza Augusta m. dz. Vitte, namīpašniece.
                *1877. X 27. Rīgā [Marscuetz]
                1928/1940. Nama līdzīpašniece Brīvības 93, Gr. 23/48.
                Avots:       LVVA 1615-4-1305.

MARTENS Natālija dz. Krivcovs, ārste.
                * 1880. VIII 12. Mcenskā, Krievijā; V. inženieris.
                1912/1915. Kijevas pilsētas slimnīcas ārsta v.i.,
                1915. beigusi Pēterpils medicīnas institūtu,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917/1919. Odesas nabago patversmes ārste,
                1919/1921. Odesas apriņķa epidēmijas apkarošanas ārste,
                1921/1923. Statistiskās pārvaldes ārste,
                1923/1944. Rīgā privātpraksē,
                1941. V. v. Pletenbergstr. 21-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-122.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINOVS Jānis, būvinženieris.
                * 1907. III 05. Rīgā.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARTINSONS Alma dz. Jansons, ārste.
                * 1898.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Jumpravas pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINSONS Augusts, veterinārārsts.
                * 1899. VI 29. Rūjienā + 1954. V 22. Krievijā
                1919/1920. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1937. Rīgas lopkautuves veterinārārsts,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona
                               Eskadrona (II) veterinārārsts,
                1937/1939. Rīgas pilsētas Centrāltirgus gaļas apskates stacijas priekšnieks,
                1939/1940. Rīgas pilsētas Veselības valdes veterināras nodaļas vadītājs,
                Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras pārzinis,
                Namīpašnieks Poruka 15, Ogrē,
                Dzīvo Pērnavas 29-8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-218.;
                                „Latvijas Veterinārārst Žurnāls” #2/1938.;
                               „Pašvaldību darbinieks” #9/1939.

MARTINSONS Eduards Dāvida d., provizors.
                * 1872. X 20. Rīgā
                1899. VII 29. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1926. rezerves farmaceits bez dienesta pakāpēs.
                Avots:       LVVA 3318-1-2017-323.

MARTINSONS Fricis , stud. jur.
                *1904. XII 08. Ventspilī; T. kuģa īpašnieks + 1936. XII 25. Krāslavā.
                1922. beidzis Ventspils vidusskolu,
                1922/1936. Latvijas Universitātes tiesību zinātņu nodaļā,
                Ventspils un apkārtnes studentu biedrības dibinātājs,
                Studentu vienības „Austrums“ biedrs.
                Apbedīts Pārventas kapos Ventspilī.
                Avots:       „Students“ # 7/1936.

MARTINSONS Ernests, amatnieks.
                * 1870. I 23. Rūjienā.
                Podnieks Rūjienā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 178.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-436.

MARTINSONS Jānis, amatnieks.
                * 1877. X 31. Kokmuižas pag.
                Galdnieks.
                Gulbenes amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 125.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-330.

MARTINSONS Kārlis, mācītājs.
                * 1911. I 22. Skaņkalnes pag.+ 1982.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. VI 06. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. IX 08. apstiprināts par Durbes Dienvidu draudzes mācītāju,
                1939/1949. Durbes Dienvidu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940. II 23. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (III) mācītājs
                Avots:       LVVA 1460-1-526-1-310.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938., # 43/1939.

MARTINSONS Konstantīns Aleksandra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. IV 04. Lauru kolonijā; M. Alvīne dz. Augstkalns, S. Karīna dz. Kornets
                               + 1942. XII 01. Rīgā
                Beidzis Praporščiku skolu,
                1919. Tallinas zemessargu bataljona karavīrs,
                1919/1940. Valmieras apriņķa II iecirkņa nodokļu inspektors,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņa 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 11. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) Štāba vada komandieris,
                1937. IX 11. Limbažu pilsētas aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Valmieras apriņķa II iecirkņa nodokļu inspektors Limbāžos,
                Apbalvots ar Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības III šķiras krušu nozīmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības 10.gadu jubilejas medaļu,
                Valkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Latvijas Sarkanā Krusta Limbažu nodaļas priekšnieks,
                Limbažu saviesīgas biedrības valdes loceklis,
                Valkas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Valkas savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības dibinātājs,
                Valkas pilsētas domes loceklis,
                Namīpašnieks Semināra 3, Valkā,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-402.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 282/1942.

MARTINSONS Mārtiņš Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. X 01. Olaines pag. + 1943. V 27. Usoļlagā,Krievijā
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 25. Rīgas V aizsargu pulka Olaines pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Olaines pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Olaines pagasta Gundegu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-229.;
                               „www.nekropole.lv”

MARTINSONS Pēteris, ārsts.
                * 1886. I 17. Pededzes pag.
                1913. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1913/194. Šenkina slimnīcas Opočkas guberņā ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1924. Šenkina slimnīcas Opočkas guberņā ārsts,
                1924/1928. Beļavas Litenes pagasta ārsts,
                1928/1944. Stāmerienas Beļavas rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 25. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (IX) ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-123, 1640-1-524-138.;     
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINSONS Rauls, arhitekts.
                * 1905. II 02.            
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARTINSONS Vilhelms, būvinženieris.
                * 1883. VII 18.
                1922. XII 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MASĪTIS Kārlis Gusta d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1890. VI 22. Jeru pag.; [arī Massītis] M. Lavīze, S. Doroteja dz. Lazdiņš
                                + 1944. Vācijā
                1908. sācis jūrnieka gaitas,
                1912. Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1912. tvaikoņa „Rossija” stūrmanis,
                1914/1918. Mīnu locis Somijā,
                1919. Jūrnieku rotas Mīnu flotilijas hidrogrāfijas ierēdnis,
                1919. VIII 19. Tvaikoņa „Saratovs” III stūrmanis,
                1920.III 22. Jūrniecības departamenta Vispārējas nodaļas darbvedis speciālists,
                1927. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #303,
                1933/1935. Tvaikoņa „Tālivaldis” kapteinis,
                1935/1936. Zemessūcēja „Zemgale” kapteinis un bagermeistars,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1938. Ainažu ostas priekšnieks,
                1938/1939. Rīgas ostas loču komandieris.
                1939. IX 12./1940. Liepājas ostas kapteinis,
                1940. II 06. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Saimniecības priekšnieks,
                1941. VII 13. Liepājas ostas kapteinis,
                1942. I 13. Rīgas loču komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-309.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #211/1939., #11/1941., #11/1942.;
                                „Jūrnieks” #19/1912., #2/1938.;
                                „Pēdējā Brīdi” #85/1935.;
                                „Latvijas Vestnesis” #121/1920.;
                                Arvja Popes arhīvs.

MĀSKE Volfgangs, ārsts virsleitnants.
                * 1897. VIII 04. Platones pag.
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1936. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1935. IV 30. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1934. X 01.,
                1936. IX 24. Daugavpils kara slimnīcas ārsts,
                1937. V 27. Cēsu kājnieku pulka ārsts,
                1938. V 12. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1940. X 25. Atsevišķā Sakaru bataljona ārsts,
                1940. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts,
                1941. Kr. Barona 63-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-124.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs.

MASKOVSKIS Zenta, ārste.
                Sk. Veldre Zenta.

MASSALS Jēzups, sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. VIII 30. Mērdzenes pag.
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 01. Ludzas III aizsargu pulka Zvirgzdenes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latgales pašvaldību apdrošināšanas savienības Ludzas rajona aģents,
                Mērdzenes pagasta Loču Tīpanu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-62.

MATIS Vilhelms, būvinženieris.
                * 1898. X 06. Vecgulbenes pag.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MATISONS Ādolfs Ernests, farmaceits.
                * 1900. XII 12. Viļķenes pag.
                1920/1921. Latgales partizāņu pulka kaprālis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 31. Ludzas III aizsargu pulka farmaceits,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Mērdzenes aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-59.

MATISONS Bērs, būvinženieris.
                * 1905. III 21. Jaunjelgavā.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

MATISONS Jānis Ludvigs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. III 20. Svētciema pag.; M. Anna dz. Šilfs; S. Anna dz. Grosbergs.
                1908. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1914, beidzis Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1914/1916. Zvērināta advokāta Kēnigsvalda palīgs Jelgavā,
                1916. Cēsu pilsētas domes juriskonsults,
                1916/1917. Lauku dzelzceļu būvniecības nodaļas darbvedis,
                1917/1918. Bēgļu apgādāšanas nodaļas Sanitāras daļas sekretārs Valmierā,
                1918. /1919. Papildmiertiesnesis,
                1919. miertiesnesis Dobeles apriņķī,
                1920/1924. Partijas Demokrātīskais Centrs biedrs,
                1920/1922. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1922/1940. zvērināts advokāts Jelgavā,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona Sporta pulciņa pārzinis,
                1933/1934. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedrs,
                1938/1939. Jelgavas pilsētas valdes revīzijas komisijas loceklis,
                1939. III 15. Štāba bataljona saimniecības priekšnieka palīgs,
                1940/1941. Jelgavas pilsētas domes deputāts,
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs,
                Jēkabnieku pagasta Jaun Lutartu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-189.;
                               „Latvijas advokatūra’, R., 2007.

MATISONS Otto Otto d., ierēdnis.
                * 1893. I 06. Rīgā; M. Anna dz. Einsons, S. Lempija dz. Nieminens.
                                + 1944. VIII 29. Sibīrijā
                Beidzis Rīgas reālskolu,
                1912/1920. telegrāfa tehniķis Somijā,
                1920/1940. Pasta un telegrāfa departamenta dienestā,
                1923/1932. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1935/1939. žurnāla „Pasta un Telegrāfa Vēstnesis” redaktors,
                1935. bij. pasta telegrāfa un telefona nodaļas priekšnieks,
                1939. bij. departamenta direktors,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1707,
                1941. apcietināts,
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes I šķiras II pakāpes kavalieru krustu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu Periodika”, R. 1988.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Brīvā Zeme” # 151/1937.

MATĪSS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. II 26. Kārsavā
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1930. Aviācijas pulka karavīrs,
                1934. VII 01. Ludzas III aizsargu pulka Kārsavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. II 08. Bataljona (I) adjutants,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Kārsavas pagastā, Līčos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-1-60.

MATĪSS Kārlis, agronoms.
                * 1905. XII 20. Galgauskas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1932/1933. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Izglītības ministrijas lauksaimniecības inspektors,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) rezerves
                               vada komandieris,
                Galgauskas pagasta Lāču māju īpašnieks,
                Dzīvo Valdemāra 69-19.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-231.;
                               „Latvis” #2066/19298

MATĪSS Paulis, tirgotājs.
                * 1892. VII 14. Lažu pag.
                Mehāniskas darbnīcas īpašnieks Liepājā,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 920.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-542.

MATĪSS Visvaldis, būvinženieris.
                * 1903. VII 26. Palsmanes pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MATUĻENKO Raimonds, ārsts.
                * 1911. IV 10.
                1934/1939. Varšavas Universitātes klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas asistents,
                1939. beidzis Varšavas Universitāti,
                1940/1944. Pilskalnes pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-125.

MATULIS Jānis, Dr. theol., arhibīskaps.
                * 1911. II 21. Krievijā +1985.
                1930. beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1930/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1941/1943. Ģertrūdes II draudzes mācītāja kandidāts,
                1943. V 21. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes.
                1943. VI 03. ordinēts par Ģertrūdes II draudzes mācītāja adjunktu,
                1943/1944. Rīgas Sv. Jāņa II ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1947. Talsu ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1947. Juanpils ev. lut. draudzes vikārs,
                Vēlāk arhibīskaps.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 24/1943.

MATUZELIS Johanna dz. Zemels, ārste.
                * 1901. V 20. Kuldīgā
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1939. Rīgas pilsētas aizgādības valdes rajona ārste,
                1929/1940. Biedrības „Māte un bērns” bērnu veselības kopšanas punkta vadītāja,
                1938. Marijas 55,
                1940/1941. Torņakalna X ambulances ārste,
                1940/1944. Ādu un venerisko slimību klīnikas ārste,
                1941. Ģertrūdes 6-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-126.;               
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MATUZELIS Visvaldis Anša d., virsleitnants, Dr. oec.
                * 1897. III 21. Vircavas pag. [Matusels]; M. Elizabete, S. Johanna dz. Zemmelis.
                               + 1967. XI 28. Pitsburgā, ASV
                1916. I 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. IV 12. jaunākais portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 06. Rezerves 193.kājnieku pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 22. Kaukāzijas 16.strēlnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 17. – XI 13.Ievainots un evakuēts,
                1917. I 28. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 04. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. V 05. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916.I 01.,
                1917. VI 28. apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiru ordeņa ar šķēpiem un banti.
                1917. VII 24. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Tranšeju lielgabalu komandas
                               jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 02. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19.-24. Kaujas,
                1917. VIII 21. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. IX 06. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 09. ievēlēts par Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 14. Ievēlēts par Rotas (V) komandieri,
                1917. XII 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. X 01.
                1917. XII 04. atstājis pulku,
                1918. VI 16. Latviešu V padomju pulka Rotas (II) komandieris,
                1918. VIII 06. Čehoslovāku izlūku vienība Kazaņā,
                1918. XI 12. arestēts no lieliniekiem,
                1918. XII 08. Latviešu V strēlnieku pulka telefonists,
                1919. VI 26. Latvijas armijas štāba komendanta sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VIII 18. Armijas XIV štāba rezervē,
                1920. I 05. pārgājis fronte pie Liepājas,
                1920. I Siguldas kājnieku pulka virsleitnants,
                1920. X Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants,
                1921. III 20. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1922. II 08. atvaļināts,
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Saimniecības
                               priekšnieka palīgs,
                1937. I 28. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1937/1940. Rīgas pilsētas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas „Tervetia” filistrs
                Dzīvo Marijas 55-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-236, 5601-1-4097;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #155/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #82/1917., #106/1917.,
                                               #167/1917., #206/1917., #221/1917., #325/1917.,
                                               #332/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #271/1917., #280/1917.
                               „rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību Dzīve” #38/1937.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #1804.

MATVEJS Dāvids, Dr.
                *1867. + 1924. IX 27. Rīgā
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1915. Sarkanā Krusta lazarete Rīgā,
                1915/1918. Pleskavas pilsētas ārsts un bēgļu komitejā,
                1919. Rīgas galvenais cietuma ārsts,
                1919/1924. Rīgas pilsētas galvenais sanitār ārsts, Rīgas pilsētas domnieks.
                Latvijas Sarkanā Krusta biedrs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Valsts darbinieku centrālās ambulances ārsts.
                Prakse Brīvības ielā 2.
                Apbedīts Lielajos kapos, Jāņa draudzes nodalījumā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 222/1924.

MAUČE Rūdolfs, veterinārārsts, Dr. vet. med.
                * 1907. I 29. Rīgā; S. Marija dz. Pupainis + 1958. VII 10. Seatlē, ASV.
                192. beidzis Viļņas poļu skolu,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935. VIII 29. Jātnieku pulka jaunākais veterinārārsts, virsnieka vietnieks,
                1938/190. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 11. Liepājas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) veterinārārsts,
                1938. Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs,
                1938. Liepājas pilsētas veterinārārsts,
                1939. Liepājas Bekona Eksports fabrikas veterinārārsts,
                1939. IX 15. Eskadrona (II) veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-318.;
                                „Studentu dzīve” #40/1935.;
                                „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1939.

MAULS Vilhelms Rūdolfs, amatnieks.
                *1881. + 1939. VI 07.
                1895/189. Mācījies virpotāja amatu pie Fr. Koppica,
                1925. izturējis amata meistara pārbaudi Sv. Jāņa Ģildē,
                1919/1939. Koku virpotāja darbnīcas īpašnieks.
                Avots:       „Amatnieks” # 12/1939.

MAURIŅŠ Elizabete dz. Spailis, ārste.
                *1896. I 21. Liepājā; V. inženieris mežkopis.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1930. Rīgas slimo kases rajona ārste,
                1930/1935. Salienas Skrudalienas pagasta rajona ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1937. Rucavas rajona ārste,
                1935/1937. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1937/1944. Zentenes Dzirciema pagastu rajona ārste,
                1939. I 01. Talsu I aizsargu pulka Rotas (V) ārste,
                Namīpašniece katoļu 8, liepājā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-127, 1640-1-520-92.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Ernests, ārsts.
                * 1895. I 01. Idus pag.
                1927. XII 12. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1928/1929. Eglaines rajona ārsts,
                1929/1934. ārsts Valmierā,
                1934/1935. ārsts Tērvetē,
                1935/1940. Bebru rajona ārsts,
                1941/1944. Rūjienas rajona ārsts.
                Avots:        LVVA P123-2-14-99.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1906. IV 11. Trikātas pag. + 1989. IV 29. Hamiltonā, Kanādā
                1925. beidzis Rīgas pilsētas Ii ģimnāziju,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1933. Latvijas armijas rezerves ārsts leitnants,
                1933/1939. Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1934/1937. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1937/1938. Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības ārsts,
                1938. Avotu 33,
                1939. Viļakas slimnīcas vadītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 18. Jelgavas XVI aizsargu pulka Riteņbraucēju (II) rotas ārsts,
                1939/1941. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Jelgavas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941. Ausekļa 3-40, Rīgā,
                1951. Kanādā,
                1957. licinzēts Kanādā,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-142, 1640-1-527-185.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Jēkabs, ārsts.
                * 1872.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimības,
                1938. Peldu 33, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Roberts, ārsts.
                * 1861.
                1888. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Uliha 49, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Zenta, Dr. phil.
                *1897. XII 15. Lejasciemā; T. ārsts.
                1915. Beigusi Liepājas krievu ģimnāziju,
                1927. beigusi Latvijas Universitātes filoloģijas nodaļu,
                1929. ieguva cand. phil. grādu,
                1938. II 04. ieguva Dr. phil. grādu.
                Avots:       „Students” # 8/1938.

MAURĪTIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 11. Limbažu pag. + 1976. Čikagā, ASV
                1924/1925. Galvenās artilērijas noliktavas  dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. II 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Limbažu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Limbažu pagasta Jaunimaku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-410.

MAZAPSIS Krišs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. IX 14. Mērsraga pag.
                1914/1917. Krievijas armijas vecākais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. VIII 04. Talsu I aizsargu pulka Valdemārpils aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934/1940. Valdemārpils – Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
                               biedrības priekšnieks,
                1938. I 01. Ārlavas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras krustu,
                Ārlavas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Valdemārpils bāriņu tiesas loceklis,
                Valdemārpils Jaundreinavu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-99.

MAZIKINS Elja, ārsts.
                * 1893. VII 31. Tambovas gub.
                1917. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1921. rezerves ārsts leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XI 15. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938. Liepnas pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-364.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZINGS Eduards, sabedrisks darbinieks.
                *1868. IX 04. Rīgā.
                1884. Beidzis Tirdzniecības skolu.
                1885. „Rīgasche Rundschau” dienestā,
                1905. „Rīgasche Rundschau” vadītājs,
                1907. Rīgas vīru dziedāšanas biedrības valdes loceklis,
                1912. Rigaer Maenergesangverein priekšsēdētājs,
                Darbojās: Deutscher Saengerbund in Lettlands,
                Rigaer Saengerkreis,
                Saengvereins „Gutenberg”,
                Saengvereins „Ljra”.
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1937.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-53.

MAZJĀNIS Roberts, skolotājs.
                * 1891. I 134.
                1914. beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1914. ieguva skolotāja tiesības pie Valkas pilsētas skolas,
                1914/1925. Alūksnes draudzes skolas skolotājs,
                1927/1940. Alūksnes „Glika“ pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1203.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-93.

MAZKALNIŅŠ Minna dz. Zušmanis, ārste.
                * 1892. XI 20. Ļaudonas pag.
                1916. Beigusi Kijevas medicīnas institūtu, ādas slimībās,
                1916/1918. Dienvidu Rietumu frontes ārste,
                1918/1919. ārste Kijevā,
                1920/1934. Latvijas Universitātes Ādu un venerisko slimību klīnikas ārste,
                1934/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārste,
                1940/1944. Rīgas Centrā rajona I poliklīnikas ārste,
                1941. Brīvības 13-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-131.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZPRECNIEKS Kristaps, ierēdnis.
                * 1890. XII 29. Liepajā; S. Marija dz. Mellups.
                1919. I 23. Liepājas apsardzības nodaļas izmeklēšanas ierēdnis,
                1919. III 06. Liepājas kara ostas komandantūras kara laika ierēdnis,
                1920. X 25. Netiešo nodokļu departamenta akcīzes valdes jaunākais
                                kontrolieris Liepājā,
                1923. I 02. kontrolieris,
                1923. IV 10. vecākais kontrolieris,
                1927. II 01. Nodokļu departamentā,
                1927. XI 14. Liepājas apriņķa nodokļu inspekcijas vecākais kontrolieris,
                1936. III 05. Liepājas III iecirkņa nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1937. IX 23. Liepājas I iecirkņa nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 47.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-97.

MAZURS Alīse dz. Veisbergs, ārste.
                * 1899.
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Poruka 9.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZURS Andrejs, virspriesteris.
                * 1878. I 05. Balvu pag.
                1899. VI 10. Beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1899/1904. skolotājs Kārsavas draudzes skolā,
                1904. IV 25. iesvētīts par Beļkinas draudzes priesteri, Sebežas apr.,
                1904. IV 25. Balvu pareizticīgo draudzes priesteris,
                1921. X 14. Viļakas iecirkņa prāvests,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4036.
                Avots:       LVVA 1370-1-2678-74.

MAZURS Augusts, amatnieks.
                * 1885. V 10.
                Ratnieks,
                Madonas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 224.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-528.

MAZURS Kārlis, ārsts.
                * 1899.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Merķeļa 21.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZVĒRSĪTIS Jānis Viļa d., Dr. h. c. agr.
                * 1866. IV 06. Vecauces pag.; M. Mīna, S. Marija dz. Čekota + 1943. XII 28. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1885. rezerves 16. Bataljona brīvprātīgais,
                1886/1911. muižu pārvaldnieks Krievijā,
                1912/1936. Jelgavas zemkopības (lauksaimniecības) vidusskolas direktors,
                1920/1924. Laikraksta „Zemgalietis” redaktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru #118,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1931. Saeimas III deputāts, Zemnieku savienība,
                1933. VII 08. Jelgavas XVI aizsargu pulka Informācijas
                               propagandas nodaļas priekšnieks,
                1933. IX 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 771,
                1936/1939. Valsts Mežotnes lauksaimniecības skolas direktors,
                1939. II 15. Saimnieciskās rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Tēvzemes balvas laureāts,
                Latvijas Universitātes profesors,
                Zemgales kredītbiedrības valdes loceklis,
                Zemgales muzeja biedrības priekšnieks,
                Zemgales lauksaimniecības centrālbiedrības priekšsēdētājs,
                Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka biedrs,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Latviešu senatnes pētītāju biedrības biedrs,
                Zemgales kluba biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas patērētāju biedrības biedrs.
                Latvijas agronomu biedrības biedrs,
                Namīpašnieks Zemgales pr. # 3, Jelgavā,
                02.01.1944. Baložu kapos Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-195.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 307/1943.
                               „Dobeles bibliotēka’

MECS Aleksandrs, priesteris.
                *1874. IX 15.
                1939. bij. Valmieras Sv. Sergija un Burtnieku Debesbraukšanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

MEDERS Alfrēds Arnolds Ādolfs Riharda d., Dr. math. h. c., profesors.
                *1873. X 01. Rīgā; M. Konstance dz. Šneiders + 1944. Vācijā
                1884/890. beidzis Rīgas guberņas ģimnāziju,
                1891/1895. beidzis Tērbatas Universitātes matemātikas fakultāti,
                1899/1919. Rīgas Politehnikuma mācības spēks,
                1919. Latvijas Universitātes matemātikas fakultātes profesors,
                1938. IX 28. ievēlēts par Dr. math. h. c.,
                1939/1944. Vācijā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 2/1938.

MĒDERS Jānis Rūdolfs Teņa d., mācītājs.
                * 1883. X 05. Jaunsalacas pag.; M. Sofija dz. Bērziņš, S. Matīlde dz. Pūrvietis
                               + 1965. IV 05. Jēkabpilī
                Beidzis Lielsalacas draudzes skolu,
                Beidzis Omskas ģimnāziju,
                1923. ordinēts,
                1923/1926. Omskas guberņas draudzes mācītājs,
                1927/1964. Jēkabpils ev. lut. draudzes mācītājs,
                1927/1932. Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 27. Jēkabpils IV aizsargu pulka rotas (I) mācītājs,
                1939. IV 20. Bataljona (I) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-321, 1640-1-521-210.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Jēkabpils bibliotēka”

MEDIŅŠ Auguste dz. Rozentāls, farmācijas kandidāte.
                * 1903. XII 27. Ārlavas pag.
                1937. V 22. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEDNIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 08. Kalsnavas pag.
                1919/1920. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1922. Robežsargu II pulka posteņa priekšnieks,
                1922. Siguldas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XI 13. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kalsnavas pareizticīgo draudzes revīzijas komisijas loceklis,
                Kalsnavas pagasta Spriņģēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-140.

MEDNIS Alfrēds Edgars, ārsts.
                * 1894. III 21. Rīgā
                1919/1920. Latgales divīzijas lazaretes ārsts leitnants,
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1924/1927. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Ķirurģiskā hospitāļa
                               klīnikas asistents,
                1927/1929. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas vecākais asistents,
                1928. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                1929/1944. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas vadītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona ārsts,
                1938. Akadēmijas 10, Jelgavā.,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas latviešu biedrības rūnas vīrs,
                Teteles pagasta Medņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-143, 1640-1-527-198.;     
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEDNIS Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                *1895. V 13. Cesvaines pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 2083,
                1938. II 10. Madonas IX aizsargu pulka Kārzdabas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes Goda zīmi # 198,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kārzdabas pagasta valdes loceklis,
                Cesvaines veselības aizsardzības sabiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-134, 1640-1-798-417.;
                               LVA 1987-1-16686.

MEDNIS Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. X 14. Skujenes pag.
                1899/1904. Krievijas armijas vecākais apkakšvirnieks,
                1919/1920. Aizsargu organizācijā,
                1926. I 27. Madonas IX aizsargu pulka Lubejas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. XII 15. Lubejas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Lubejas pagasta Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Lubejas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Lubejas pagasta Viesturu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-136.

MEDNIS Arnolds, farmācijas kandidāts.
                * 1901. I 08. Jaunpiebalgā.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEDNIS Harolds, skolotājs.
                * 1906. VIII 16. Jaunlaicenes pag. + 2000. VII 04.
                1925/1938. Praulienas pamatskolas pārzinis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1991,
                1937. IX 01. Madonas IX aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris,
                1938. IV 08. Madonas IX aizsargu pulka kora diriģents,
                1995. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Brīvības pieminekļa Praulienas pagasta komitejas loceklis,
                Praulienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lazdonas ev. lut. draudzes ērģelnieks,
                Praulienas pagasta Dzintaru māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Marijas 45, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-131.;
                               „Madonas Ziņas” # 39/1938.

MEDNIS Hermīne, ārste.
                Sk. Ozoliņš Hermīne.

MEDNIS Jānis Arvīds Jāņa d., farmaceits leitnants.
                * 1892. III 14. Rīgā
                1913. Ieguva aptiekas palīga grādu Varšavas Universitātē,
                1913. X 10. Krievijas armijas karavīrs,
                1914. VII 18. jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. VIII 10. vecākais apakšvirsnieks,
                1914. IX 24. vācu gūstā,
                1918. X 18. atbrīvots,
                1919. VI 10. Latviešu vācu zemessargu Sapieru nodaļas karavīrs,
                1919. VIII 09. kaprālis,
                1919. X 12. seržants,
                1920. II 04. Barča bataljona aptiekas pārzinis,
                1920. III 28. Armijas veterināras pārvaldes farmaceits,
                1920. IV 13. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1921. III 15. Kara veterināras slimnīcas farmaceits,
                1921. VI 14. atvaļināts,
                1921/1940. firmas „J.A. Mednis” ķīmiskās tehniskās fabrikas īpašnieks,
                Nama īpašnieks Bruņinieku ielā Nr.85, Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-4129.;
                                „Valdības Vēstnesis” #56/1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” 143/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6469.

MEDNIS Jānis Jāņa d., skolotājs,
                * 1895. VIII 03. Jaunpiebalgas pag.; M. Late, S. Karlīna dz. Rihters – skolotāja.
                1912. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1912/1916. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1916/1917. Latviešu strēlniekos,
                1918/1920. Smoļinas bērnu kolonijā, Čeļabinskas guberņā,
                1921/1922. Vecmēmeles pagasta pamatskolas skolotājs un pārzinis,
                1922/1940. Ozolnieku pagasta “Skuju” pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 421.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-47.’
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

MEDNIS Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1897. III 01.
                1916. V 23. Rezerves 181. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1917. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 11. Zimeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. X. 02. Skaitīts Mednis II,
                1917. XII 31. pulkā,
                1920. I 28. Vidzemes papildu bataljona Rotas (IX) karavīrs,
                1920. II 10. apstiprināts leitnants dienesta pakāpē izd. 1920. I 28.,
                1920. III 01. vada komandieris,
                1920. III 10. Saimniecības rotas vada komandieris,
                1920. III 12. Siguldas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (II) ložmetēju vada komandieris,
                1921. X 06. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1921. X 06. beidzis: Smago ložmetēju kursus,
                1922. VI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. XI 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1923. IV 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-4128.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917.,
                                                #298/1917., #391/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6452.

MEDNIS Johanna, ārste.
                * 1905.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Gogoļa 8/10.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEDNIS Oskars Imants, būvinženieris.
                * 1908. X 26. Palsmanes pag.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MEDNIS Pēteris, mācītājs.
                * 1902. VII 31. Jaunpiebalgas pag. + 1974.
                1933. IV 09, ordinēts,
                1935. Dobeles prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. I 01. Apstiprināts Par Rubas Grīvaišu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IX) mācītājs,
                1937/1940. Rubas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940/1949. Durves Ziemeļu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1949. Ilmājas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-191.;
                               „Baznīcas kalendārs”, R. 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts” # 30/1938.

MEDNIS Voldemārs Jēkaba d., agronoms.
                * 1899. II 23. Stāmerienas pag.; M. Līzete + 1990. V 05. Birmingēmā, Anglijā
                Beidzis Alūksnes pilsētas skolu,
                1916/1917. Gorku lauksaimniecības skolā,
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                1928/1935. Valmieras apriņķa agronoms,
                1937. Zemgales vecākais agronoms,
                1938/1940.Latvijas Lauksaimniecības kameras Valmieras novada
                                vecākais agronoms,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4517,
                1941/1944. Rīgas labības centrāles Pārdošanas daļas vadītājs,
                Ķīmiskās fabrikas Albreht & Wilson laboratorijas asistents,
                Korporācijas Konkordia Zelmenis filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Daugavas vanagu Mēnešraksts” #4/1990.;
                                „Laiks” #54/1990.

MEIEROVICS Braina dz. Gurevičs, ārste.
                * 1890.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1938. Avotu 31.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIEROVIČS Enta dz. Idelovičs, farmācijas maģistre.
                * 1902. IX 18.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 23. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEIERS Ansis, ārsts.
                * 1904.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Parka 10, Madonā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Hugo, ārsts.
                * 1861.
                1888. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kapu 13.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Karina, farmācijas maģistre.
                Sk. Znotiņš Karina.

MEIERS Kurts, ārsts.
                * 1899. VIII 24. Ļaudonas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. dz. Baznīcas 35-3.
                1936/1939. dz. Brīvības 13-2.
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 2942-1-2121.; 
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIJA Artūrs, ārsts.
                * 1898. III 09. Prāviņu pag.: S. Irma dz. Strautiņš
                1920/1921. Latvijas armijas feldšeris,
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. ieguva Dr. med. grādu Latvijas Universitātē,
                1929/1944. Cēsu slimnīcas direktors,
                1939. III 20. Cēsu rajona mazpulku ārsts,
                1944/1950. Vācijā, Sardžu rotu ārsts,
                1950. ASV
                Latvijas ārstu biedrības Cēsu nodaļas valdes loceklis,
                Cēsu pilsētas ārsts,
                Cēsu pilsētas saimniecības direktors.
                Avots:       LVVA 1590-4-1213-7.;
                                „Latviešu ārstu un zobārstu apkārtraksts” #104/1973.

MEIJA Roberts, skolotājs.
                * 1879. III 05. Ezeres pag.; S. Olga dz. Linde.
                1895. beidzis Reņģu Rozes ministrijas skolu,   
                1895/1898. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1898/1900. Gulbenes pagasta “Pēterupes” draudzes skolas skolotājs,
                1900/1903. Vecauces pagasta skolā,
                1903/1904. Kuldīgas ebreju skolā,
                1904/1914. Kursīšu ministrijas skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1934. Kursīšu pamatskolā,
                1934/1940. Saldus pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 423.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-51.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

MEIJERS Ervīns, ārsts.
                * 1885.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās, uroloģijā,
                1938. Aspazijas b. 7.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIJS Artūrs, Dr. med., ārsts.
                * 1898. III 09. Prāviņu pag.; S. Irma dz. Strautiņš
                1916. beidzis Luda Bērziņa ģimnāziju Tērbatā,
                1920/1921. Kara slimnīcas medicīnas feldšeris,
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1924/1926. Latvijas Universitātes Sieviešu klīnikas asistents,
                1926/1928. Valmieras pilsētas slimnīcas Sieviešu slimību nodaļas vadītājs,
                1928/1932. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1929. ieguvis Dr. med. grādu,
                1932/1941. Cēsu pilsētas slimnīcas direktors,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona ārsts,
                1938. Vaļņu 15, Cēsīs,
                1939. VII 19. Cēsu X aizsargu pulka ārsts,
                1941/1944. Cēsu pilsētas slimnīcas ārsts,
                1944. Vācijā, Latviešu sardžu rotas ārsts,
                1950. ASV,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-144, 1640-1-525.;             
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #27/1968.

MEIJS Milda, namīpašniece.
                Sk. Volrāts Milda.

MEIJS Nikolajs, ārsts.
                * 1865. VI 18. Liepājā + 1944. IX 30. Liepājā.
                1891.V 25. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1891/1904. Liepājā privātpraksē,
                1894/1936. Liepājas Lielas ģildes ārsts,
                1904/1944. Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības goda
                                komandieris un ārsts,
                1904/1906. Krievu Japānu kara ārsts,
                1907/1916. Liepājas pilsētas sanitarārsts,
                1924/1929. Liepājas slimo kases ārsts,
                1926/1935. Liepājas II slimo kases ārsts,
                1935/1940. Liepājas slimo kases ārsts,
                1938. Republikas 10, Liepājā,
                1940/1944. Liepājas cietuma ārsts,
                1942/1944. Pašaizsardzības Liepājas štāba vecākais ārsts.
                Apbedīts Vecajos kapos Liepājā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-145.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vārds” #231/1944.

MEIKŠANS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 09. Šķaunes pag. + 1942. V 06. Krievijā
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1940. Ludzas III aizsargu pulka Šķaunes pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934/1940. Šķaunes pagasta vecākais,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras lauksaimniecības sekcijas
                              priekšsēdētāja biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 468,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots;       LVVA 1640-1-798-157.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 94/1938.;
                               „Daugavas Vēstnesis” # 145/1939.;
                               „www.latgales dati.lv”

MEIKŠS Ādolfs Jēkabs, mācītājs.
                * 1908. II 26. Blomu pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 12. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,`
                1937/1944. Slokas un Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-238.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

MEILANDS Erna, ārste.
                Sk. Bērziņš Erna.

MEINERTS Kārlis Friča d., kara flotes rezerves virsleitnants.
                * 1891. XI 03. Lazdonas pag.; M. Zane, S. Irma dz. Liepiņš
                               + 1942. V 15. Soļikamskā, Krievijā
                 1913. Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrskolu,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1914/1917. Baltijas jūras flotes virsnieks,
                1917. Baltās jūras hidrogrāfijas dienesta ierēdnis,
                1921/1928. Jūrniecības departamenta ierēdnis,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1931. apbalvots ar Beļģijas Leopolda II šķiras virsnieka ordeņi,
                1932.XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1298,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 01. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona komandieris,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1938/1940. Jūrniecības departamenta vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts, Blaumaņa 25-7,
                1928/19340. Jūrniecības departamenta Kuģu nodaļas vadītājs,
                Jūrnieku nama padomes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-237.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #11/1938.;
                               „www.nekropole.lv”

MEIRĀNS Vilma dz. Ielaidnis, ārste.
                * 1897. IV 23. B Bērzpils pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Preiļu slimnīcas ārste,
                1927/1944. Rugāju pagasta rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-132.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEISTARS Jānis, leitnants.
                * 1896. XI 10. Idus pag.
                Beidzis Pēterhofas II praporščiku skolu,
                1919. II 25. Latvijas armijā,
                1921. VIII 24. atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. Valmieras VIII aizsargu pulka Idus pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. VIII 13. Rotas (XII) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Idus savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Idus lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Idus meliorācijas sabiedrības priekšnieks,
                Idus kuļmašīnu sabiedrības priekšnieks,
                Idus pagasta tiesas loceklis,
                Idus pagasta Kausu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-401.

MEISTERS Alberts Ludvigs, ārsts.
                * 1907. V 02. Mēdzūlas pag. + 1969. ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Daugavpils kājnieku pulkā,
                1935/1943. Lejasciema rajona ārsts,
                1943/1944. Ārsts Ludzā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-133.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEISTERS Jānis Arvīds, mācītājs.
                * 1909. II 20. Mēdzūlas pag. +1978. XI 11. Milvokos, ASV
                1927/1932. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. II 12. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. III 15. apstiprināts par Āraišu draudzes mācītāju,
                1934/1944. Āraižu ev. lut. draudzes mācītājs,
                Kristus draudzes mācītājs Milvokos, ASV.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-479.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 14/1934.

MEITIŅŠ Elizabete, ārste.
                Sk. Kāns Elizabete.

MEĶIS Pēteris, ārsts.
                * 1902. III 15. Liepupes pag.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1916/1927. Skrundas pagasta ārsts,
                1927/1928. Minhenē, Vācijā,
                1928/1930. Siguldas ārsts,
                1930/1940. Rīgas slimo kases rajona ārsts,
                1941/1944. Rīgas IV poliklīnikas skolas ārsts.
                1941. Blaumaņa 11-21.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-134.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEKŠS Jēkabs, mācītājs.
                * 1908. II 26.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937. I 31. ordinēts kā Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. V 01. iecelts par Slokas un Ķemeru draudžu mācītāju,
                1942. Ķemeru un Slokas ev. lut. draudzes mācītājs.         
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1937., # 19/1937., # 20/1937.

MEKUZS Marija dz. Hercenbergs, farmācijas kandidāte.
                * 1909. V 29. Bauskā.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MELALKSNIS Krišjānis Vilis, ārsts.
                * 1894. V 04. Mazsalacā
                1918. I 22. Beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1918/1919. privātpraksē,
                1920/1923. Latvijas Universitātes klīnikas asistents,
                1923/1928. Rīgas centrālās slimo kases kontrolārsts,
                1928/1940. privātpraksē,
                1940/1944. Rīgas V poliklīnikas ārsts.
                1938. Kr. Barona 76-9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-135.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELBĀRDIS Gustavs Pētera d., namīpašnieks.
                *1864. IV 24. Rūjienā + 1941. Krievijā.
                1922/1940. Namīpašnieks Brīvības 89, Gr. 23/50.
                Tvaikoņa „Gaida“ līdzīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1307.

MELBĀRDIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 15. Skultes pag.
                1926/1927. Aviācijas pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. X 15. Rīgas V aizsargu pulka Skultes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Skultes pagasta padomes priekšnieks un valdes loceklis.
                Avots:       1640-1-522-226.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #435/1930.

MELBĀRDIS Jānis, mācītājs.
                * 1915. II 05. Lubānas pag. + 1968.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.
                1939. X 15. ordinēts,
                1942. IX 22. atbrīvots no Zeltiņu draudzes vikārmācītāja pienākumiem,
                1942. Kandavas ev. lut. prāvesta iecirkņa rīcībā, mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 39/1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“ R., 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942.

MELBĀRDIS Jēkabs,
                *1866. II 23. Veļķu pag. +1938. IX 18.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1891. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1898/1913. provizors Tulā,
                1913/1918. aptiekas īpašnieks Tulā,
                1922/1924. Slimo kasu aptiekas pārvaldnieks Rīgā,
                1924/1938. aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks Gulbenē,
                Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes nodaļas biedrs,
                Gulbenes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Korporācijas „Lettgallija“ filistrs.
                Apbedīts Vecpiebalgas kapos.
                Avots:       „Universitas“ # 14/1938.

MELBĀRDS Marianna, ārste.
                Sk. Bergmanis Marianna.

MELCERS Ellēne dz. Brensons, ārste.
                * 1896.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Dzirnavu 64.
                Avots:  “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELDERIS Alfons, prāvests.
                * 1908. XII 07. Naujenes pag. + 1980. II 27.
                1937/1947. Gudenieku Romas katoļu draudzes prāvests,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (VI) mācītājs.          
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.

MELDERS Emīls Jēkabs Jēkaba d., tēlnieks.
                *1889. V 27. Rencēnu pag.
                1898/1907. Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1909/1915. beidzis Štiglica mākslas skolu Peterpilī,
                1916. beidzis Pāvila kara skolu,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Latvijas armijas virsnieks, ievainots Cēsu kaujās.
                Apbalvots ar Viestura ordeņi.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-89.

MELDERS Elza, arhitekte.
                * 1900. XI 29.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MELDERS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. I 27. Tumes pag.
                1915/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka Tumes nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Tumes pagasta padomes un tiesas loceklis
                Tumes pagasta „Biržjāņu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MEĻĶIS Andrejs, ārsts.
                * 1905. II 02. Pociema pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1934/1935. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1936. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijas ārsts,
                1936/1938. Valmieras pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938/1944. Rēzeknes Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 22. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                Rēzeknes skolotāju institūta ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-136, 1640-1-527-434.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELLENBERGS Viktors, arhitekts.
                * 1905. II 22. Majoros
                1926/1927. K/K „Virsaitis” kaprālis,
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (II)
                               vada komandieris,
`              Rīgas Jūrmalas pilsētas arhitekts,
                Dzīvo Majoros, Jomas 30-3.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-219.;
                               „www.nekropole.lv”

MELLERS Maksimilians, ārsts.
                * 1890.
                1914. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Slokas 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELNALKSNIS Krišs, skolotājs.
                * 1879. IV 06. Mazsalacas pag. + 1930. V 14. Rīgā
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1894/1898. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1898/1901. Pāles Āsteres skolas pārzinis,
                1901/1904. Liestraupes skolas pārzinis,
                1904/1905. Valmieras liepiņa proģimnāzijas skolotājs,
                1905/1907. Rīgas Ķēniņa tirdzniecības skolas skolotājs,
                1907/1915. Rīgas Odiņa tirdzniecības skolas skolotājs,
                1909. ieguvis tirdzniecības skolotāja tiesības,
                1915/1917. Maskavas Skolotāju sabiedrības komercskolas skolotājs,
                1917/1919. Maskavas Skolotāju sabiedrības komercskolas vadītājs,
                1919. Valmieras izglītības nodaļas vadītājs,
                1919/1924. Izglītības ministrijas Pamatskolu nodaļas vadītājs,
                1924/1926. Tautskolu direktors,
                1926/1928. Vispārējas nodaļas priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 124,
                1928/1930. Rīgas valsts paraugskolas skolotājs.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 77/1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

MELNBĀRDIS Jānis, amatnieks.
                * 1902. XI 22. Valkā
                Atslēdznieks mehāniķis.
                Valkas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 140.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-360.

MELNGALVIS Ādams, ārsts.
                * 1890. IV 24. Naukšēnu pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Ropažu pagasta ārsts,
                1930/1944. Siguldas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-137.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEĻNIKOVS Pāvils, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. I 24.
                1933/1940. Dārza ielā # 2. un # 6. namīpašnieks, būvuzņēmējs,
                1939. Metropolīta katedrāles vecākais,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-46., 1615-4-7914.

MENDE Pauls, ārsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Elizabetes 49.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDE Pauls, sabiedrisks darbinieks.
                *1898. IX 29. Viļķenes pag. + 1981. VIII 09. Toronthā, Austrālijā
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. X 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Liepupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 190,
                Viļķenes pagasta mīlas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-411, 1640-1-798-302.

MENDERS Lidija dz. Hermanis, ārste.
                * 1889. X 02. Zaļenieku pag.
                1915. Beigusi Tērbatas Universitāti, bērnu slimībās,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienības lazaretes Narvā, ārste,
                1919/1922. Rīgas Maskavas priekšpilsētas ambulances ārste,
                1922/1940. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1940/1941. Rīgas V poliklīnikas ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1938. Kr. Barona 14-20.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Alise, farmācijas maģistre.
                * 1911. IV 09. Rīgā.
                1940. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MENDIANS Edgars, ārsts.
                * 1905. VIII 20. Biržu pag.; S. Alise, farmaceite.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Viesītes pilsētas ārsts,
                1934/1940. Cīravas Dzērves Dunalkas rajona ārsts,
                1940/1944. Dzērbenes Taurenes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138a.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Emīlija, ārste.
                Sk. Knicis Emīlija.

MENDIANS Ēvalds Arnolds Jura d., advokāts.
                *1901. IX 30. Biržu pag.; M.Berta dz. Upmalis, S. Marta dz. Balcers.
                                + 1983. III 24. Minhenē, Vācijā.
                1919. Rīgas skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1920. beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1920/1922. Latvijas Augstskolas medicīnas fakultātē,
                1920/1929. Satversmes sapulces un Valsts prezidenta kancelejā, darbvedis,
                                nodaļas vadītājs,
                1922/1929. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929/1930. Ventspils kājnieku pulkā, karavīrs, virsnieka vietnieks,
                1931/1936. zvērināta advokāta palīgs Liepājā,
                1931/1940. Liepājas juristu biedrība biedrs,
                1932/1934. Latviešu zemnieku savienības Liepājas nodaļas biedrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 27. Liepājas XV Aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. A/S „Latvijas kredītbanka” Liepājas nodaļas pilnvarnieks,
                1936/1940. zvērināts advokāts Liepājā,
                1936/1940. Liepājas pilsētas juriskonsults,
                1940/1943. Dz. Tērbatas 5-5.
                1941/1944. Zvērināts advokāts Rīgā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas pārvaldes daļas vecākais juriskonsults,
                1944/1983.Vācijā, ASV un Vācijā.
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-321, 1942-1-13727.;
                                „Austrums 1883.-1940.”, R., b.g.
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi 1919.-1944.”, R., 1999.;
                                „Latvijas advokatūra1919.-1945.”, R., 2007.

MENEKS Milda, ārste.
                Sk. Spalviņš Milda.

MĒNESS Žanis, būvinženieris.
                * 1909. VIII 26. Kuldīgā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MENĢELIS Hermanis, ārsts.
                * 1902. XI 24. Vainižu pag.; S. Elza dz. Amoliņš + 1980. VI 30. Čikāgā, ASV
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1933. Viļķenes pagasta ārsts,
                1933/1944. Nītaures pagasta ārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 12. Rīgas v aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (VII) ārsts,
                Nītaures pagasta padomes loceklis,
                Korporācijas „Fraternitas Latavensis” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-139, 1640-1-522-227.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENSKA Jānis Dāvja d., poručiks
                1893. I 20. + 1916. XII 24. kritis.
                1915. Beidzis Pēterhofas praporščiku skolu.
                1915. IX 17. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona sakaru
                               komandas priekšnieks,
                1915. X 09. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. X 10. kaujas pie Plakaņiem,
                1915. XI 01. ieskaitīts bataljona  sarakstos, praporščiks,
                195. XI 10. kaujas pie Grenču muižas,
                1915. XII 01. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 03. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. II 18. Rotas (IV) komandieris,
                1916. II 21. pieņēmis Rotas (IV) komandiera amatu,
                1916. II 28. ievainots palika ierindā pie Plakaniem,
                1916. II 20. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 20. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VI 22. kaujas,
                1916. VII 04. kontuzēts un evakuēts,
                1916.VII 21. Rotas (IV) komandieris,
                1916.VII 24. ierādās no kara slimnīcas,
                1916. VII 24. pieņēmis Rotas (IV) komandiera amatu,
                1916. VIII 24. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpe,
                1916. IX 27. A.P. paaugstināts poručiks pakāpe izd. 1916. VI 16,,
                1916. XII 23. kritis pie Mangaļiem,
                1916. VIII 30. apbalvots ar. Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem.
                Apbedīts Smiltenē.
                Avots;       KVKVA 2550-1-113-81.;
                               Zimeļfrontes pavēle # 110/1916.;
                               XII armijas pavēles # 151/1915., # 312/1916.,
                                               # 684/1916., # 178/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 46/1915.,
                                               # 68/1915., # 69/1915., # 34/1916., # 50/1916.,
                                               # 53/1916., # 64/1916., # 67/1916., # 74/1916.,
                                               # 105/1916., # 116/1916., # 207/1916., # 221/1916.,
                                               # 225/1916., # 289/1916., # 313/1916., # 323/1916.,
                                               #329/1916.

MERKMANIS Rūta, ārste.
                Sk. Cēbers Rūta.

MERKULOVS Ņina, ārste.
                Sk. Svikša Ņina.

MERŽINSKIS Fricis, amatnieks.
                * 1867. X 25.
                Melderis audējs Jēkabpilī,
                Jēkabpils Krustpils amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis,
                Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļas biedrs,
                Jēkabpils ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Krustpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 226.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-532.

MĒTRA Eiženija dz. Jansons, ārste.
                * 1911. IX 21. Pļaviņu pag.; V. Klāvs, ārsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizgādības un veselības pārvaldes ārste,
                1940/1944. Rīgas Centrālās I poliklīnikas ārste.
                1940. Stabu 9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-140.;                 
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĒTRA Klāvs, ārsts.
                * 1898. XII 24. Kalētu pag.; S. Eiženija dz. Jansons ārste
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1944. Lavījās Universitātes Ķirurģiskās klīnikas ārsts,
                1941. Miera 17-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-141.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĒTRA Sogdiana dz. Turciņš, ārste.
                * 1918. III 31. Maskavā
                1942. VI 20. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. prakse Valgundes 3-8
                Avots:       LVVA P1023-2-14-100.

MEŽAKS Helga, ārste.
                Sk. Grastiņš Helga.

MEŽAKS Pēteris Jāņa d., veterinārārsts.
                * 1898. II 21. Kokneses pag.; M. Made, S. Berta dz. Sermons.
                1919/1920. Kurzemes inženieru rotas karavīrs,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (I) veterinārārsts,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1979,
                Jelgavas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-193.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽANCS Marija, ārste.
                Sk. Kronenbergs Marija.

MEŽARAUPS Voldemārs, mācītājs.
                * 1901. VIII 22. + 1952.
                1935. I 27. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. V 17. apstiprināts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935/1940. Ēģiptes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1940. Demenes un Grīvas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941 XII 15. apstiprināts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 6/1935., # 24/1935.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.

MEŽCIEMS Aleksandrs, ārsts.
                * 1891.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā un uroloģijā,
                1938. Vilandes 17.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEŽEZERS Valdis, mācītājs.
                * 1910. I 24. +1982.
                1936. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1936/1940. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. XII 08. ordinēts,
                1942. III 17. apstiprināts par Penkules ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1944. Penkules ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 6/1942., # 29/1942.               

MEŽGAILIS Pēteris, amatnieks.
                * 1865. XI 15. Augstrozes pag.
                Drēbnieka amata meistars.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 53.
                Bij. Latvijas rūpnieku un amatnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Rīgas amatnieku biedrības drēbnieku sekcijas biedrs,
                Latvijas sporta biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-166.

MEŽGALIS Hermanis, amatnieks.
                *1887 VII 29. + 1939. VI 23.
                1904/1907. Mācījies graviera amatu pie Jungmarka,
                1939. sava uzņēmuma īpašnieks, gravieru amata lietpratējs.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

MEŽIŅŠ Sofija dz. Barkova, ārste.
                * 1890.
                1915. beigusi Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Slokas 130.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEŽĪTS Eda Elinora , ārste.
                * 1912. III 16. Tukumā
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Valsts Grīvas zīdaiņa nama ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-102.

MEŽĪTS Jānis, ārsts.
                * 1896. III 12. Trikātas pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 13. Ventspils II aizsargu pulka bataljona (I) ārsts,
                1936/1940. Ēdoles rajona ārsts,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas  Nopelnu Krustu,
                1939. IV 25. Alšvangas rajona mazpulku ārsts.
                Avots:        LVVA 1640-1-520-234, 1690-4-1208-1.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEŽSĒTS Pēteris Andreja d., lauksaimnieks.
                * 1877. IV 13. Odzienas pag.; M. Ieva, S. Berta.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                1903/1949. Priekšzīmīgs lauksaimnieks un brūno sugas lopu
                                audzētavas īpašnieks,
                1920/1940. namīpašnieks Kalupes 19, Rīgā,
                1949/1954. izsūtīts uz Amura apgabalu Krievijā,
                Pēterupes Pabažu un Kalsnavas Gribenu pagasta skolas bijušais skolotājs,
                Vairāku Kalsnavas biedrību dibinātājs un priekšnieks,
                Kalsnavas draudzes priekšnieks,
                Kalsnavas piensaimnieku biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVA 824-1-68-18495.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽSĒTS Pēteris Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. IV 01. Kalsnavas pag.
                1921/1940. aizsargu organizācijā, rezerves virsnieku vietnieks,
                1929/1931. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1931/1940. Madonas IX aizsargu pulka eskadrona (II) komandieris,
                1933. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru # 157,
                Kalsnavas pagasta Apšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-353.

MEŽSĒTS Trūte Pētera m., ierēdne.
                * 1909. II 08. Kalsnavas pag.; M. Berta.
                Beigusi Draudziņas ģimnāziju,
                1930. Beigusi Kaucmindes mājturības Institūtu,
                1935/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras mājturības nodaļas vadītāja,
                Sabiedrisko lietu ministrijas pārstāve Latvijas darba kamerā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Kareivis” # 137/1930., # 85/1935.

MEŽULIS Dāvids Artūrs, skolotājs.
                * 1886. XII 15. Trikātas pag.
                1903. beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1903/1907. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1907/1908. Mālpils draudzes skolas skolotājs,
                1908/1911. Palsmanes draudzes skolas skolotājs,
                1911/1917. Rubenes draudzes skolas skolotājs,
                1917/1918. Matīšu draudzes skolas skolotājs,
                1919/1940. Ķieģeļu pagasta „Rutenes“ pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V škiru # 1207.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-77.;
                                „Valmieras Valkas skolotāju seminārs”, R. 1936.

MEŽULIS Erna Antonija dz. Broks, farmācijas maģistre.
                * 1893. IX 29.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 30. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEŽULIS Pēteris Dāvida d., skolotājs.
                * 1883. VIII 28. Trikātas pag.; S. Olga dz. Vēvers.
                Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1899/1902. Beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1902/1903. Mājskolotājs Trikātā,
                1903/1906. Siguldas draudzes skolas skolotājs,
                1906/1908. Palsmanes draudzes skolas skolotājs,
                1908/1910. Pēterpils Pētera baznīcas audzināšanas iestādes skolotājs,
                1910. ieguva mājskolotāja tiesības,
                1910/1914. Strenču proģimnāzijas pārzinis,
                1914/1915. Strenču augstākās tautskolas skolotājs,
                1915/1918. Turjinskas kalnu skolas Permas guberņā, skolotājs,
                1918. Strenču vidusskolas pārzinis,
                1919/1923. Rīgas pilsētas XX pamatskolas skolotājs,
                1923/1926. Valkas apriņķa pamatskolu inspektors,
                1919/1931. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģijas nodaļu, kand. paid.,
                1926. Rīgas apriņķa I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 478,
                1928. Rīgas Tukuma apriņķa pamatskolu inspektors,
                1933. bijis Jelgavas apriņķa tautskolu inspektors,
                1937/1938. Rīgas I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 07. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Kulturālās nozares vadītājs
                1938/1940. Daugavpils apriņķa II iecirkņa tautskolu inspektors,
                Daugavpils apriņķa un pilsētas skolu valdes priekšsēdētājs,
                Bijis pamatskolu inspektors Bauskas apriņķī.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-140.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽULIS Romāns, ārsts.
                * 1908. IX 23. Plāņu pag.           
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1934. II 01. Siguldas kājnieku pulka ārsts,
                1934. II 01. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1934. II 01.,
                1935. X 02. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1936. XI 06. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1936. II 07.,
                1939/1940. Negadījumu apdrošināšanas pārvaldes ārsts,
                1940. V 10. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1940. II 01.,
                1940. XI 21. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1944/1945. Leģiona ārsts.
                1938. Avotu 29.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-103.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3861.

MEŽVĒVERIS Valdemārs Andreja d., agronoms.
                * 1888. XII 22. Stukmaņu pag.; M. Made. + 1984. VIII 11. Konektikatā, ASV
                Beidzis Jēkabmiesta tirdzniecības skolu,
                Beidzis Zveņigorodas komercskolu,
                Beidzis Artilērijas kara skolu,
                1913/1914. Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības Laukkopis izmēģinātājs,
                1914/1918. Krievijas armijās virsnieks,
                1919. VI 13. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1920. atvaļināts
                1923. beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1924/1927. Liepājas apriņķa agronoms,
                1927/1935. Latvijas Lauksaimnieku Centrālbiedrības Zemkopības nodaļas vadītājs,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras zemkopības nodaļas vadītājs,
                1935. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1784,
                Latvijas agronomu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas agronomu biedrības ASV Goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-34.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīts’ #101/1935.

MICKEVIČS Ļubova, skolotāja.
                * 1888.
                1902. beigusi pedagoģiskos kursus pie Polockas skolotāju seminārā,
                1902/1920. Makašānu krievu pamatskolas skolotāja,
                1920/1940. Ozolmuižas pagasta pamatskolas skolotāja.   
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-181.

MIELEIKS Jānis, būvinženieris.
                * 1892. VI 24.
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIERIŅŠ Alīda, ārste.
                Sk. Bērziņš Alīda.

MIESIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1883.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Karlīnas 27.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIESIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1879. IX 05. Smiltenes pag.
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1904/1905. Jaungulbenes ārsts,
                1905/1906. Lubānas ārsts,
                1906/1908. Nīcas ārsts,
                1908/1909. Volinijas guberņas ārsts,
                1910/1914. Arhanģeļskās guberņas ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas ārsts,
                1919/1928. Jelgavas dzelzceļa mezgla ārsts,
                1930/1936. Stendes dzelzceļa mezgla ārsts,
                1936. pensionēts,
                1943. dzīvo Smiltene, dakteru ielā Nr. 31.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-104.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIESNIEKS Kārlis, skolotājs.
                * 1893. I 15. Jaunpiebalgas pag.
                1915/1916. Volinijas pulka karavīrs,
                1916/1918. Gaisa kuģotāju eskadriļas „Ilja Muromec” lidotājs,
                1919/1920. Divīzijas 52. Ložmetēju parka sarkanarmietis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. X 01. Talsu I aizsargu pulka Mērsraga pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Mērsraga pamatskolas pārzinis,
                Mērsraga pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Mērsraga pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Mērsraga pagasta Launadžu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-90.

MIEZIS Arvīds, arhitekts.
                * 1902. X 20. Rīgā.     
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIEZIS Artūrs, ārsts leitnants.
                * 1905. XII 23. Rīgā
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Rīgas kājnieku pulka ārsts,
                1933. VI 20. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. XI 18. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 17. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1935/1938. Piltenes rajona un pilsētas ārsts,
                1937. VIII 12. Štāba rotas ārsts,
                1938. Vadoņa 47, Ventspilī,
                Avots:       LVVA 1640-1-520-233.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIEZIS Hermanis, amatnieks.
                * 1887. VIII 03. Valmieras pag.
                Kurpnieka amata meistars.
                Valmieras amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 147.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-374.

MIEZIS Parsīvalds, būvinženieris.
                * 1890. VI 13. Ropažu pag.; S. Tamara dz. Fridenbergs.
                Beidzis Rīgas Mironova komercskolu,
                1917. beidzis Rīgas politehnikumu,
                1920/1926. Dzelzceļu virsvaldes tehniskās direkcijas inženieris,
                1926/1927. Iekšlietu ministrijas Būvniecības valdes priekšnieks,
                1927/1938. Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 625,
                1938/1940. Būvniecības departamenta direktors,
                Rīgas Latviešu biedrības runasvīrs,
                Latvijas inženieru biedrības priekšsēdētājs,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” # 22/1938.

MIEZIS Voldemārs Mārtiņa d., ierēdnis.
                * 1893. II 02. Ropažu pag.; M. Amālija + 1975.
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitātes dabaszinātņu nodaļu,
                1914/1918. Zvejniecības pētītājs Krievijā,
                1919/1940. Zemkopības ministrijas Zvejniecības un zivkopības
                               nodaļas organizētājs un vadītājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 91,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1495,
                1937/1940. Žurnāla „Zvejniecības Mēnešraksts” redaktors,
                1941/1944. Latvijas zivju izvērtēšanas kooperatīva
                               centrālās valdes priekšsēdētājs,
                1942/1944. Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas zvejniecības un
                               zivkopības daļas vadītājs.
                Apbalvots ar beļģu un Lietuvas ordeņiem.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Tēvija” # 32/1943.

MIEZIS MEZEVSKIS Arnolds, ierēdnis.
                * 1897. I 26. Ozolnieku pag.
                1926. V 15. Valsts Zemes bankas Jelgavas nodaļas kancelejas ierēdnis,
                1927. I 17. Jelgavas nodaļas grāmatvedis,
                1928. IV 01. vecākais grāmatvedis,
                1928. VI 11. Jelgavas nodaļas pilnvarotājs.
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 107.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-288.

MIEZĪTIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 22. Veclaicenes pag. + 1985. IV 25. Pougakeepsie, ASV
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. IV 20. Valkas VII aizsargu pulka Veclaicenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Pār Centību,
                Veclaicenes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Veclaicenes pagasta Ignašu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-159.

MIGLA Vilhelms Kārļa d., mācītājs.
                * 1909. IV 10. Cēsīs; M. Emma dz. Lodītis, S. Ilga dz. Eidemanis
                               + 1965. IX 09. Liepājā
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. VI 24. ordinēts,
                1935/1956. Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 28. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1954/1965. Grobiņas iecirkņa prāvests un Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-412.;
                               „Baznīcas kalendārs, R., 1943.;
                               “Svētdienas Rīts” # 27/1934.

MIGLAVS Alīda, ārste.
                * 1897. XII 30. Ternējas pag.
                1928. I 16. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928/1936. Dzelzavas pagasta rajona ārste,
                1936/1940. Kupravas pagasta rajona ārste,
                1940. Slampes rajona ārste,
                1940/1941. Rīgas pilsētas V poliklīnikas bērnu ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas bērnu ārste,
                1941. dzīvo Zaubes 7-2.
                Avots:        LVVA _P1023-2-14-105.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHALOVIČS Harijs, ārsts.
                * 1900.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Asītes pag., Liepājas apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHAILOVS Konstantīns, priesteris.
                *1907. XII 30.
                1939. bij. Ļaudonas Sv. Jāņa Kristītāja un Raksalas Sv. Krusta Pacelšanas un
                                Mārcienas Sv. Alekseja draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

MIHELSONS Estere dz. Mirliņš, ārste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Artilērijas 65.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHELSONS Georgs, būvinženieris.
                * 1902. XII 07.
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIHELSONS Hugo Ulrihs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1890. IV 16. Ventspilī; S. Erna dz. Dzērve.
                1903. beidzis Rīgas Katrīnas II skolu,
                1914. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1924. IX 04. Kolkasraga bakas uzraugs,
                1927. V 11. ieguva tālbraucēju kapteiņa diplomu,
                1935. V 08. Liepājas ostas vecākais locis,
                1936. V 16. komandanta palīgs,
                1937. V 28. ostas priekšnieks,
                1938. IV 04. osta kapteinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 62.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-158.

MIHELSONS Ludvigs, Dr. med.
                * 1866.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kungu 5, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHLINS Ilja, ārsts.
                * 1873.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Raiņa 17.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHELSONS Malka dz. Lubockis, ārste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Lāčplēša 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Alīna dz. Reiznieks, ārste.
                * 1891. V 18. Kalsnavas pag.; V. Jānis, Dr. med.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Stabu 19-10.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-106.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Fridriķis, būvinženieris.
                * 1897. I 24.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIĶELSONS Jānis, regents.
                * 1871. I 28.
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1921/1940. Metropolīta katedrāles kora reģents,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-40.

MIĶELSONS Jānis Jēkaba d., profesors, Dr. med.
                * 1888. X 22. Umurgas pag.; M. Kristīne, S. Alīne dz. Reiznieks, ārste.
                               + 1952. XI 22. Rīgā
                Beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1918. beidzis Tomskas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1918/1920. Tomskas Universitātes asistents,
                1921/1941. Latvijas Universitātes asistents, profesors,
                1938. Stabu 19-10,
                1941/1944. Universitātes Rīgā Medicīnas fakultātes iekšējo slimību klīnikas ārsts,
                1946. piešķirts Latvijas PSRS Nopelniem bagāta ārsta goda nosaukums,
                1952. bijis Rīgas Medīcinas institūta hospitālās katedras vadītājs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-107.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MIĶELSONS Leontīne dz. Štālmanis, farmācijas maģistre.
                * 1912. XI 17. Rīgā.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MIĶELSONS Luize dz. Kapteinis, ārste.
                * 1904. IX 04. Jelgavā
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1931/1932. Rīgas pilsētas skolu ārste,
                1932/1937. Rīgas kara slimnīcas ārste,
                1941/1944. Centrā rajona poliklīnikas ārste.
                1941. Brīvības 126-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1408.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1874. Mālpils pag.
                1905/1915. Mores pagasta Kroga Salmiņu māju īpašnieks,
                1921/1940. Mores pagasta kalna salmiņu māju īpašnieks,
                1923. Mores piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                1928. Mores meliorācijas sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                1929. Mores pagasta padomes loceklis,
                1930. Mores [pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3998,
                Bijis Mores pagasta valdes priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-63.

MIĶELSONS Reinholds Pētera d., skolotājs.
                * 1899. XI 24. Rīgā; M. Elizabete, S. Konstance dz. Ozoliņš
                Beidzis Harkovas Aleksandra III komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes Vēstures nodaļu, mag. hist.,
                1922. Jaungulbenes pamatskolas skolotājs,
                1939. bijis Rīgas II valsts ģimnazijas inspektors,
                1941/1942. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
                1942. iecelts par Vidusskolu direkcijas direktoru,
                Bijis Jāņa Poruka pamatskolas pārzinis,
                Sarakstījis macības grāmatu Latvijas vēsture.
                Avots:       „Es viņ pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 222/1942.

MIĶELSONS Vasilijs, ārsts.
                * 1904. I 20. Jēkabpilī
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, ādu slimībās,
                1932/1937. Rīgas Pārdaugavas slimo kases ambulances ārsts,
                1937/1940. Demenes pagasta ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-109.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶEĻŠTEINS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. Pastendes pag.
                1915/1918. Valmieras latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Pastendes pagasta vecākais,
                1935. X 30. Talsu I aizsargu pulka Pastendes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. I 01. Štāba rotas vada komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības krusta V šķiru,
                1938/1940. Pastendes pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis Talsu agronomiskā rajonā,
                1941. VI 14. deportēts,
                Talsu patērētāju biedrības priekšnieks,
                Pastendes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Talsu apriņķa pašvaldību sadarbes apvienības valdes loceklis,
                Pastendes pagasta Dižakmeņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-93.;
                                „Rīts” # 29/1934.
                               „Brīvā Zeme” # 59/1939.
                               „Pagasta dzīve” # 1/1939.

MIĶĪTIS Artūrs, policijas darbinieks.
                * 1895. IX 14. Alūksnes pag.; S. Milda
                1914/1916. Lebgvardes Jēgeru pulka strēlnieks,
                1916. III Duagavgrīvas latviešu strēlnieku bataljonastrēlnieks,
                1916. kaujas pie Ķekavas,
                1916. Maskavas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 13. ievēlēts par Rotas (VI) komandieri,
                1922. Aizputes apriņķa kriminālais uzraugs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1934. Aizputes VI aizsargu pulka adjutants,
                1928. XI 02. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3069,
                1934. Kuldīgas apriņķa policijas I iecirkņa kriminālais uzraugs,
                1934/1935. Kuldīgas XIV aizsargu pulka adjutants,
                1935. VIII 01. Rīgas prefektūras apsardzības rotas priekšnieka palīgs,
                1939. VII 01. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #357,,
                1939. IX 28. Liepājas un Aizputes apriņķu policijas I iecirkņa priekšnieks Liepājā,
                1939, XII 27. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru rotas
                                komandiera palīgs,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-313.;
                                LVA 1987-1-19334.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 116/1917., # 258/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 240/1917., # 335/1917.
                                „Rīts” # 206/1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 221/1939.;
                                „Policija” # 10/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1798.

MIKUĻICS Aleksandra, ārste.
                Sk. Vilnis Aleksandra.

MĪLBERGS Alvils, ārsts.
                * 1889. VI 04. Trikātas pag.; S. Mirdza dz. Krusa, ārste.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1923/1941. Centrālās slimo kases ambulances ārsts,
                1941/1944. Rīgas I un III poliklīnikas ārsts.
                1941. Blaumaņa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-110.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLBERGS Mirdza dz. Krusa, ārste.
                * 1910. VI 28. Rīgā; V. Alvils, ārsts.
                1934. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1940/1941. Rīgas III poliklīnikas ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941. Blaumaņa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-111.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLBERGS Paulis, amatnieks.
                * 1894. VIII 24. Trikātes pag.
                Frizieru amata meistars,
                Beidzis Smiltenes pagasta “Mežoles” skolu,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un frizieru sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 219.
                Avots: LVVA 1303-3-19-518.

MĪLENBAHS Aleksandrs Friča d., jurists.
                * 1903. I 26. Jelgavā; T. mācītajs, M. Olga dz. Reimanis, S. Mirdza dz. Robeža
                                + 1988. X 21. Toronto.
                1920. beidzis Rīgas pilsētas krievu ģimnāziju,
                1920/1926. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1926/1929. papildu miertiesnesis Liepāja, Daugavpilī,
                1929/ 1944. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1942. III 10. uzaicināts par Ev. Lut. baznīcas valdes revīzijas komisijas locekli,
                1948. Heidelbergas Universitātē, Dr. jur.,
                1952. ASV Kongresa bibliotēka Vašingtonā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi – juristi“, R. 1999.

MĪLENBAHS Jānis Matīsa d., ārsts.
                * 1860. Kandavas pag.+ 1939.
                1875/1880. Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1880/1888. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1888/1889. ārsts Aucmuižā,
                1889/1904. ārsts un aptiekas īpašnieks Jaungulbenē,
                1904/1905. Krievu Japāņu karā,
                1906/1908. ārsts Bolderājā,
                1909/1915. ārsts Rīgā,
                1915/1918. Tērbatā, bēgļu ārsts,
                1918/1938. privātpraksē Rīgā,
                1938. Marijas 55.
                Korporācijas „Lettonija” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Universitas” # 12/1939.

MĪLENBAHS Kārlis Matīsa d., filologs.
                * 1853. I 18. Kandavas pag. + 1916. Vēravā.
                1885. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1880. beidzis Tērbatas universitāti, ieguva maģistra grādu klasiskajā filoloģijā,
                1880/1914. skolotājs Talsu apriņķa skolā, Jelgavas un Rīgas
                                “Aleksandra” ģimnāzijā,
                1895. grāmata “Latviešu valodas mācība”,
                1898. grāmata “Teikums”,
                1914. Aleksandra ģimnāzijā Vēravā.
                “Lettonia’s” filistrs.
                Apbedīts Rīgā.
                Avots: “Uneversitas” # 31.-1973.

MĪLENBAHS Viktors, Dr. med.
                * 1898. X 11. Jelgavā
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1924/1944. Latvijas Univerrsitātes medicīnas fakultātes Hiģiēnas katedrā,
                1941. Dzirnavu 45/47-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-118.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLENS Aleksandrs, Dr. med.
                * 1865.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLGRĀVIS Jānis Jāņa d., kapteinis.
                * 1884. VI 20. Mētrienas pag. [Ivans] + 1942. IV 21. Pētropavlovskā, Krievijā
                1908. IX 18. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1914. VII 21. Kara 93. Hospitāļa karavīrs,
                1915. II 01. Kijevas 1. Konstantina Konstantinoviča kara skolas junkurs,
                1915. VI 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VI 12. Rezerves 185.bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1915. X 02. Piekomandēts Mācības komandai,
                1916. II 29. Paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. VI 14. Rotas (VII) komandieris,
                1916. VIII 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. IX 27. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. kaujas,
                1917. I 11.-II 03. kaujas Tīreļu purvā,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. VI 22. Pulka Policijas komandas priekšnieks,
                1917. VIII 20.-21. kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII 23. kaujas pie Nītaures,
                1917. XI 24. pulka saimniecības priekšnieka v. p. i.;
                1918. II 10. atvaļināts kā skolotājs,
                1920. IX 03. Kara tiesu pārvaldes virsnieks,
                1920. IX 19. Rīgas kara cietuma virsnieks,
                1920. Kara pārmācības iestādes rotas komandieris,
                1921. III 31. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1923. V 25. beidzis Kara juridiskus kursus ar II šķiru,
                1927. X 07. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1929. V 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1420,
                1932. XI 21. atvaļināts ,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo M. Pils 11-2.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-235, 5192-1-41-451, 5601-1-4285.;
                               KVKVA 3460-1-68.;
                               XII armijas pavēle #148/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #48/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #232/1916., #277/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 274/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #68/1917.;
                               „Latviešu Strēlnieks’, lpp. 2190, 2375.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #276.;
                               „www.nekropole.lv”

MĪLGRĀVIS Jānis, mežzinis.
                * 1884. VIII 24. Zālītes pag.
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaļas Būru lidotāju
                                lidkopas Nr.35 vadītājs,
                1937/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaļas priekšnieks,
                1939. VIII 25. Liepājas XV aizsargu pulka Vecpils pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                Lāņu mežniecības mežzinis Vecpilī,
                Vecpils pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vecpils lauksaimniecības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vecpils lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Durbes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-314.;
                                „Spārnotā Latvija” #23/1936., #1/1937.

MILLERS Alberts, skolotājs.
                * 1908. IV 07. Grundzāles pag.
                1933/1934. Siguldas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 07. Valkas VII aizsargu pulka Zvārtavas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                1939. IIi 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Zvārtavas pagasta pamatskolas pārzinis,
                Zvārtavas 653. Mazpulka vadītājs,
                Zvārtavas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-155.

MILLERS Alma dz. Venters, ārste.
                * 1902. IV 09. Trikātas pag.; V. Alfons, leitnants. + 1999. Mineapolē, ASV
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1931/1938. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1934/1944. Rīgas pilsētas Veselības pārvaldē,
                                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 04. Rīgas V aizsargu pulka štāba aizsardžu pulciņa ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas rajona ārste.
                1941. Ģertrūdes 6-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-119, 1640-1-522-216.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELLERS Artūrs, virsleitnants.
                * 1897. III 01. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētaas reālskolu,
                Beidzis Alekseja kara skolu Maskavā,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Tukuma kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. III 31. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) vada
                               komandieris,
                A/S „Sēklu centrālais eksports ” grāmatvedis,
                Dzīvo Lāčplēša 70-7.
                Avots: LVVA 1640-1-522-217.

MILLERS Ernests, ārsts.
                * 1915. II 21. Skultes pag.
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Pleskavas 83/85-65.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-120.

MILLERS Herberts, mācītājs.
                * 1868. XI 16. Saukas pag.; T. mācītājs.
                1898. XI 15. ordinēts,
                1898. adjunkts,
                Birzes draudzes Lietuvā mācītājs [līdz 1908.],
                1908. prāvests,
                1908/1937. Aknīstes un Saukas Elkšņu ev. lut. draudzes mācītājs,
                                Sēlpils iecirkņa prāvests,
                1937. VI 01. atbrīvots no Saukas Elkšņu draudzes mācītāja amatā,
                1937. VI 01. atbrīvots no vikārmācītāja amatā Aknīstes draudzē,
                1937. IX 19. emeritēts.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 20/1937., # 40/1937.

MILLERS Rubīns, ārsts.
                * 1900.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Blaumaņa 31.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MILLERS Vilhelms, mācītājs.
                * 1905. VII 08. Biržos; T. mācītājs.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand jur.,
                1933. III 19. ordinēts par Sēlpils iecirkņa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. V 01. apstiprināts par Sakaslejas draudzes mācītāju,
                1938. III 15. apstiprināts par Ulmales Labraga draudzes pastāvīgo vikāru,
                1939. XI 15. atbrīvots no Sakaslejas draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“;
                                „Svētdienas Rīts“ # 13/1938., # 47/1939.

MILTIŅŠ Alfrēds, ārsts.
                * 1908. IV 12. Saukas pag.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1937/1939. Slimo kases ārsts Vecmīlgrāvī,
                1938. Kalnciemā II līn. 21, Mīlgrāvī,
                1940/1941. Gaujienas rajona ārsts,
                1941/1944. Todt’a organizācijas ārsts Krievijā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121a.;             
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MILTIŅŠ TURAUSKIS Velta dz. Kricmanis, ārste.
                * 1914. IX 17. Zalves pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Latvijas Universitātes Seroloģijas laboratorijas laborante,
                1940/1944. Latvijas Universitātes mikrobioloģijas katedras asistente,
                1940. Kaļķu 7-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-112.

MIĻUNS Leontīne, būvinženiere.
                Sk. Stakle Leontīne.

MINCS Mihails, ārsts.
                * 1898.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Valdemāra 27/29.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINCS Vladimirs, Dr. med.
                * 1872.
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Baznīcas 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINDLINS Gode dz. Maņkova, ārste.
                * 1892.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Vitebskas 1.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINKE Amālija, ārste.
                Sk. Birzgals Amālija.

MINKOVSKIS Haja dz. Ginsburg, ārste.
                * 1884.
                1908. beigusi Harkovas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Lielā 8, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINŪTS Vilhelms, ārsts.
                * 1911.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ģertrūdes 28.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪRAMS Alīse dz. Dūmiņš, ārste.
                * 1900. II 08. Palsmanes pag.; V. Zilvio, farmaceits.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 18. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                1938. II 25. Rotas (III) ārste,
                Kalvenes Rudbāržu rajona ārste,
                Kalvenes pagasta Jasmīnu māju īpašniece.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-513.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪRAMS Zilvio, farmaceits.
                * 1902. IV 08. Rudbāržu pag.; S. Alīse dz. Dūmiņš, ārste.
                1919. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1929. Latvijas kara slimnīcas dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IX 24. Aizputes VI aizsargu pulka Jātnieku diviziona farmaceits,
                1938. IV 01. Bataljona (IV) farmaceits,
                Kalvenes aptiekas īpašnieks,
                Kalvenes mednieku biedrības „Sloka” priekšnieks,
                Rudbāržu pagasta Ozolkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-511.

MIRLIŅŠ Estere, ārste.
                Sk. Mihelsons Estere.

MIRVIS Leiba, ārsts.
                * 1894.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Krāslavā, Daugavpils apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MISIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1889. II 07. Annas pag.
                1918. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919/1930. Alūksnes slimnīcas pārvaldnieks,
                1921/1940. Alūksnes cietuma ārsts,
                1923/1924. Mārkalnes rajona ārsts,
                1924/1940. Alūksnes valsts darbinieku ārsts,
                1932/1944. Alūksnes pilsētas ārsts,
                1941/1944. Alūksnes ambulances vadītājs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MISIŅŠ Jānis, kapteinis.
                * 1895. VI 03. Lazdonas pag.; S. Marija dz. Cielais.
                1918/1919. Atsevišķas studentu rotas virsnieks,
                1919/1922. Latvijas armijas kapteinis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. Madonas aizsargu pulka rotas komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 813,
                1936. XI 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līvānu pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. III 13. Bataljona (I) komandieris,
                Līvānu pilsētas komercskolas skolotājs,
                Līvānu pilsētas bāriņtiesas loceklis,
                Līvānu pilsētas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Līvānu pilsētas pareizticīgo draudzes valdes loceklis,
                Latvijas Aerokluba Līvānu nodaļas valdes loceklis,
                Kara aviācijas fonda Līvānu nodaļas valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-145.

MISIŅŠ Velta Edīte, kand. theol.
                * 1905. XII 25. Tirzā
                1936. I 10. beigusi Latvijas Universitāti, kand. theol.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 4/1936.

MISJŪNS Malvīne, skolotāja.
                * 1888. IV 01.
                1906. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācību apgabalā,
                1907/1915. Rīgas lietuvju izglītības biedrības “Žvaigžde’ pirmmācības skolā,
                1915/1916. Lietuvju bēgļu skolā, Maskavā,
                1916/1919. Lietuvju skolā, Rīgā,
                1919/1937. Rīgas pilsētas 1. lietuvju pamatskolā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas 1. lietuvju pamatskolas pārzine,
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-175.

MISTRIS Olga, farmācijas maģistre.
                * 1911. VIII 20. Sēlpils pag.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MIŠKE Voldemārs, skolotājs.
                *1887. IV 01. Vaives pag.
                1911/1912. Rūjienas proģimnāzijas skolotājs,
                1912/1914. Mālpils labdarības biedrības skolotājs,
                1918/1920. Cēsu „E. Eglītes“ skolas skolotājs,
                1920/1940. Cēsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru.
                LVVA 1632-2-357-56.

MITENBERGS Jānis, būvuzņēmējs.
                * 1906. III 30. Ugāles pag.
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1929. Galvenās artilērijas noliktavas dižkaravīrs,
                1939. VII 18. Talsu I aizsargu pulka Spāres pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Sp;āres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Spāres pagasta valdes revīzijas komisijas loceklis,
                Spāres pagasta Vidkalnu un Vārs māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-91.

MITENIEKS Alfrēds, ārsts.
                * 1908. VI 17. Rīgā
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Līvānu slimnīcas ārsts,
                1935/1936. Latvijas armijā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1940/1941. Rīgas pilsētas II slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-113.;               
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MITKUS Kārlis, ārsts.
                * 1907.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Baložu 17.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MITTENBERGS Ļubovs, ārste.
                * 1909. XI 20. Pēterburgā
                1937. Beigusi Ļeņingradas medicīnas institūtu,
                1937/1938. Ļeņingradas bērnu klīnikas ārste,
                1938/1942. Siverskas slimnīcas ārste,
                1942/1944. Purvmalas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-114.

MITULIS Aleksandrs, mācītājs.
                * 1893. VII 15. Jēkabnieku pag.
                1912/1916. Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1920/1923. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1925. VI 29. ordinēts,
                1934. IV 12. bij. Rīgas pilsētas latviešu draudžu vikārs,
                1934. IV 12. apstiprināts par Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītāju,
                1935/1943. Jāņa II ev. lut. draudzes virs mācītājs, Jāņa 7.
                Avots:       “Baznīcas kalendārs” ;
                                “Svētdienas Rīts” # 17/1934.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 30/1943.

MITULIS Amilda dz. Tauriņš, ārste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Antonijas 15 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MJASNIKOVS Tatjana, ārste.
                Sk. Palude Tatjana.

MOĻAVKO VISOCKIS Alīse, ārste.
                Sk. Vilde Alīse.

MORBERGS Kristaps, būvuzņēmējs.
                *1844. X 02. Bukaišu pag.; S. Auguste. + 1928. IV 08.
                Beidzis Būvniecības akadēmiju Berlīnē.
                Novēlējis Latvijas Universitātei sešus namīpašumus Rīgā.
                Avots:       „Students” # 12/1938.

MORBERGS Leonija dz. Lutcaus, ārste.
                * 1899. IV 16. Bukaišu pag.; Kārlis.
                1930. beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. III 12. Talsu I aizsargu pulka Rotas (IX) ārste,
                1934. XII 28. Mērsraga pagasta aizsargu nodaļas pulciņa priekšniece,
                1938. III 16. Rotas (VIII) kārste,
                1938. Mērsraga rajona ārste,
                Mērsraga pagasta Silenieku māju īpašniece.
                Avots:        LVVA 1640-1-520-88.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MORS Kārlis, skolotājs.
                *1903. IV 07.
                1923. beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1931. Latvijas Konservatoriju ar brīvmākslinieku grādu,
                1931/1932. Zaļenieku valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1932/1933. Aglonas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1934/1939. Bij. Gaujienas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1939.IV 25. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-71.

MOSKOVSKIS Jēkabs, ārsts.
                * 1903.     
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, kakla un deguna slimības,
                1938. Brīvības 23.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MOSKOVSKIS Nachmans Vulfa d., provizors.
                * 1881. VIII 10. Rēzeknē
                1906. IX 19. Beidzis Harkovas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                1938. IV 09. A/S „Hanzas garāža” valdes locekļa kandidāts, dzīvo Brīvības Nr.23.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-331.;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1938.

MOZEBAHS Alberts Julijs Juliusa d., provizors.
                * 1868. XII 22. Rīgā [arī Mosebach] + 1942. I 31.
                1892. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                1926. Rīgas ložas „Jāņuguns” 2. pārrauga vietnieks,
                1931. Andreja ložas meistars,
                Karlsbādes ložas, Čehoslovākija, „Munificentia” goda loceklis,
                Aptiekas īpašnieks Rīgā,
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-350.;
                                „Vikipēdija”.

MOZERTS Fricis, sabiedrisks darbinieks.          
                * 1896. VIII 07. Jaunpils pag.
                1917/1918. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka Jaunpils nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba „Nopelnu Krustu“,
                Apbalvots ar Sv. Stanislava III šķiras ordeņi ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                Jaunpils pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Jaunpils piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Jaunpils sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Jaunpils pagasta „Mazbrandavu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MUCENIEKS Anna, ārste.
                Sk. Līventāls Anna.

MUCENIEKS Alfrēds Arnolds Dāva d., virsleitnants.
                * 1900. I 30.
                1919. Atsevišķā studenta rotā,
                1919/1921. Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. g. jubileja Madaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 753.,
                1933/1940. Aizsargu aviācijas inženieris.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-40.;
                                 V. Eichenbauma arhīvs.

MUCENIEKS Anna, ārste.
                Sk. Līventāls Anna.

MUCENIEKS Anna dz. Čakars, ārste.
                * 1912. VIII 31. Līgatnes pag.       
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1940. privātpraksē,
                1938. Avotu 53/55,
                1940/1941. Rīgas IX poliklīnikas ārste,
                1941/1944. Rīgas II poliklīnikas laboratorijas vadītāja,
                1941. Ģertrūdes 4-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-115.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUCENIEKS Arvīds, skolotājs.
                * 1905. X 25. Siguldas pag.
                1926/1927. Zemgales divīzijas pārvaldes virsnieka vietnieks,
                1930. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 01./1940. Durbes pilsētas Kronvalda pamatskolas pārzinis,
                1936. XII 06. Liepājas XV aizsargu pulka Durbes pilsētas aizsargu
                                nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-325.;
                                „Audzinātājs ” #11/1934.

MUCENIEKS Kārlis, būvinženieris.
                * 1909. IX 28. Talsos.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MUCENIEKS Pēteris, pulkvedis leitnants.
                *1895. V 02. Veckalsnavas pag. + 1937. IV 19. Rīgā
                1915. beidzis Aleksandra ģimnāziju,
                1915. Pēterpils Universitātes juridiskā fakultātē, students,
                1915. V Rezerves 71. kājnieku bataljonā,
                1915. X 02. Dušetes kara skolā, junkurs,
                1916. I 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. Rezerves 106. Kājnieku bataljonā, jaunākais virsnieks,
                1917. VIII Rezerves 23. Kājnieku pulkā,
                1917. IX paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII atvaļināts.
                1919. VI 06. Apes rajona komandants,
                1919/1922. Latvijas armijā,
                1920. Ēku un būvju pārvaldē,
                1922. VIII 09. atvaļināts,
                1922. Latvijas Universitātes juridiskā fakultātē, students,
                1924. III 28. Kara tiesu pārvaldē, kara tiesu amatu kandidāts,
                1925. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. III 06.,
                1926. V 20. kara izmeklēšanas tiesnesis,
                1929. XI 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1590,
                1935. V 11. Kara tiesas pastāvīgais loceklis un kara tiesnesis.
                Korporācijas „Tervetia” filistrs.
                Apbedīts Varakļānu draudzes kapos.
                Avots:       „Universitas” #8/1937.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1823.

MUCENIEKS Voldemārs Dāvida d. , ārsts kapteinis.
                * 1891. VII 13. Vijciema pag.
                1921. IV 229. Mobilizēts Radiotelegrāfā, virsleitnants,
                1921. X 04. Elektrotehniskā diviziona virsnieks,
                1924. II 23. ieguvis elektrotehniķa tiesībās,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus ar I šķīru,
                1931. VIII 11. Smagās artilērijas pulka virsnieks,
                1931. XI 18. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. I 13.,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. XI 06. Valmieras kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1936. XI 06. pārdēvēts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1925. I 13.,
                1938. Lienes 12,
                1939. II 02. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 207,
                1940. II 15. Sakaru bataljona ārsts,
                1940. X 25. Atsevišķā sakaru bataljona III ranga ārsts,
                1941. VII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas rajona sanitārārsts,
                1941. Brīvības 44/46-17.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-116.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1794.

MUCENIEKS Zilvija, skolotāja.
                * 1902. IX 13.
                1921. beigusi Vilandes pilsētas sieviešu ģimnāziju,
                1922. beigusi Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1922/1926. Ainažu miesta igauņu pamatskolā – skolotāja,
                1926/1940. Veclaicenes pagasta igauņu pamatskolas pārzine,
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:                       LVVA 1632-2-363-183.

MUCUKALNS Anna, ārste.
                * 1896.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Baložu 1.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUIŽNIEKS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1901. II 16.
                1927. V 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MUIŽNIEKS Nikolajs Jāņa d., mācītājs.
                * 1897. XII 06/18. Rēvelē; S. Ida dz. Mīļais + 1974.
                Beidzis Rēveles Pētera reālskolu,
                1917/1918. Maskavas komercinstitūta students,
                1923/1924. Teoloģijas skolā, Vācijā,
                1924/1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. VI 22. ordinēts.
                1930/1940. Dignājas un Zasas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1931/1932. Līvānu ev. lut. draudzes vikārs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka rotas (III) mācītājs,
                1942/1944. Krāslavas ev. lut. draudzes mācītājs.
                1942/1943. Sīkeles ev. lut. draudzes vikāris,
                1942/1944. Bornes ev. lut. draudzes vikāris,
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-323, 1640-1-521-209.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

MUIŽNIEKS Nikolajs Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. XI 24. Rīgā
                1917/1918. Zimeļkrievijas angļu komandas karavīrs,
                1918. apbalvots ar angļu pasaules kara dalībnieka medaļu,
                1919. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1923/1924. Galvenās artilērijas noliktavas dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vāzas Všķiras medaļu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 04. Madonas IX aizsargu pulka Litenes nodaļas priekšnieks,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 2046,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Igaunijas Baltas zvaigznes Goda zīmi,
                1940. VII 23. arestēts,
                1941. III 15. notiesāts,
                1956. IV 20. atbrīvots,
                Politiskās pārvaldes vecākais uzraugs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-137.

MUIŽNIEKS Pēteris Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. IX 12. Galgauskas pag. +1942. VIII 14. krievijā
                1925/1926. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 03. Madonas IX aizsargu pulka Adulienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937/1940. Adulienas pagasta padomes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Adulienas pagasta Mežmaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-139.;
                               www.nekropole.lv

MULNERS Nikolajs, ārsts.
                * 1896.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Indras pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUNČS Donats, skolotājs.
                * 1908. XII 15. Višķu pag.
                1933/1934. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Višķu pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1940. Špoģu pamatskolas pārzinis,
                1941. VI 14. deportēts no Jersikas pamatskolas,
                Agrāk Ambeļu pamatskolas pārzinis,
                Višķu pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Višķu pagasta Druvas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-144.

MŪRMANIS Jānis, amatnieks.       
                * 1887. XII 15. Stalbes pag.
                Mūrnieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 154,
                Siguldas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                Avots: LVVA 1303-3-19-388.

MŪRMANIS Roberts Augusta d., lauksaimnieks.
                *1896. VIII 02. Meirānu pag.; M. Anna, S. Klāra.
                Beidzis Rupsalas draudzes skolu,
                1921/1940 Lubānas pagasta „Lubānas” māju īpašnieks,
                1937/1939. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Lubānas pagasta padomes un valdes loceklis,
                Lubānas pagasta krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Lubānas centrā piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Aerokluba Lubānas nodaļā.               
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-67., 1690-4-3052.

MŪRNIEKS Alberts Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. X 27. Daudzeses pag. + 1942.  II 02. Krievijā
                1919/1921. Latvijas armijas karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 05. Jēkabpils IV aizsargu pulka Daudzevas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1936/1940. Daudzevas saviesīgās biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Daudzevas pagasta vecākais,
                Daudzevas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Daudzevas pagasta Igauņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-206.;
                               LVA 1987-1-19699.;
                               „www.nekropole.lv”

MŪRNIEKS Aleksandrs Jēkaba d., ierēdnis.
                *1885. VIII 02. Bejas pag.; M. Lote, S. Anna dz. Brants
                               + 1951. VII 09. Kopenhagenā, Dānijā
                1919/1923. Valkas apriņķa valdes loceklis,
                1923/1925. Apriņķu savienības loceklis Vidzemes apgabalā,
                1925 III 16.-1925. III 16. Madonas apriņķa valdes loceklis,
                1925. III 16. – 1938. IV 01. Madonas apriņķa valdes priekšsēdētājs, vecākais,
                1925. IV 01.-1935. VIII 01. Madonas apriņķaskolu valdes priekšsēdētājs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #433,
                1938. I 01.-1940. Liepājas apriņķa vecākais,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                1941/1944.5. Liepājas apriņķa vecākais,
                1941/1945. Tautas Palīdzības Kurzemes apgabala un Liepājas apriņķa priekšnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pagasta Dzīve” # 16/1938., # 18/1938.;
                               „Kurzemes Vārds” #79/1938.;
                               „Daugavas Vēstnesis” #36/1941.

MŪRNIEKS Natālija Pētera m., ārste.
                * 1919. X 12. Krievijā
                1944. IV 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. Ganību I dambī 6-26.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-129.

MŪSIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1890. VIII 15. Vecpiebalgas pag.
                1916. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1919/1920. Straupes pagasta ārsts,
                1921/1922. Pastera institūta asistents,
                1922/1931. ārsts Aucē,
                1931/1944. Sidgundas pagasta privātpraksē.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-130.

MŪSIŅŠ Kārlis Kārļa d., virsleitnants.
                * 1897. V 28. Rīgā + 1945. V 15. Kurzemē
                Beidzis Rīgas pilsētas III vidusskolu,
                1919. I Latvijas neatkarības I rotas virsnieks,
                1919. VIII 07. Kurzemes divīzijas štāba komandants,
                1921. IV 15. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1921. III 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. XI 18.,
                1923. III 07. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. X 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3924,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Liepājas XV aizsargu pulka Liepājas rotas vada komandieris,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. IV 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (IIII) komandieris,
                1939. IV 13. Karogu rotas komandieris,
                1939. bijis Latvijas bankas Liepājas nodaļas ierēdnis,
                1941. VII 13. „Liepājas Maiznieks” direktors,
                1942/1944. Bārtas 28. kārtības dienesta bataljona rotas komandieris,
                1944/1945. Leģiona hauptšturmfīrers,
                1944. V 10. Apbalvots ar Dzelzs Krusta II klases,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-323.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „”Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis #282/1929.
                                „Kurzemes Vārds” #25/1941., #108/1944.;
                                „Cēsu Vārds” #4/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1792.

MUSKATS Paulīna, ārste.
                * 1889.
                1914. beigusi Harkovas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Marijas 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUŠKE Dāvids Pētera d., cand. rer. merc., virsleitnants.
                * 1888. X 16. Trikātas pag.; M. Anna dz. Gaisis, S. Matilde dz. Geldners
                               + 1941. VIII 03. Vjatlagā, Krievijā
                1904. Beidzis Smiltenes draudzes skolu,
                1916. beidzis Ivanovo Vozņesenskas reālskolu, eksternis,
                1917. Alekseja kara skolas junkurs,
                1918. XII 20. Studentu rotas virsnieks,
                1919. Kara skolu pārvaldes Finanšu nodaļas priekšnieks,
                1920. Armijas saimniecības pārvaldes virsnieks,
                1920.IV 01. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. IV 01.,
                1921. Beidzis Latvijas Augstskolu, cand. rer. merc.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Metālapstrādes rūpniecības un tirdzniecības firmas īpašnieks,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #301.
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1933/1940. Kolumbijas goda konsuls,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūrnieku diviziona saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 14. deportēts, Antonijas 7-2,
                Latvijas tirdzniecības kameras loceklis,
                Latvijas tirgotāju savienības vice priekšsēdētājs,
                Tautu savienības veicināšanas biedrības valdes un padomes loceklis,
                Jaunekļu kristīgas savienības valdes loceklis,
                Rīgas Mārtiņa draudzes padomes loceklis,
                Rīgas komercinstitūta direktors,
                A/S „Kukurs” Revīzijas komisijas loceklis,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Bijis Nacionālā centra padomes un valdes loceklis,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Latvijas vecāku biedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Antonijas #7 un Vagonu ielā #21, rūpnīca.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-222.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Valdības Vēstnesis” #12/1935.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4595.;
                               „www.nekropole.lv”
                               www.trikatasvesture.lv

MUZIKANTS Ādolfs, virsnieka vietnieks.
                *1908. VI 04. + 1943. III 04. Austrumu frontē.
                1943. Policijas 280. Bataljonā virsnieka vietnieks,
                Aizputes pilsētas bij. I iecirkņa priekšnieks,
                Studentu vienības „Kursa” biedrs,
                Aizputes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 58/1943.;
                                „Latviešu karavīrs otra pasaules karā”, Toronto, 1989.

MUZIKANTS Jānis, amatnieks.
                * 1860. III 06. Ternejas pag.
                Kalējs Rūjienā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 211.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-502.

MUZIKANTS Jānis Jāņa d., agronoms.
                * 1902. VII 17. Vārnavas pag.; M. Made, S. Alvīne dz. Einoks
                               + 1974. X 01. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1919. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1925/1940. Stendes selekcijas stacijas darbinieks,
                1931. Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1934. XI 14. Stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Augkopības katedras
                               vecākais asistents,
                1940. VI 15. Iecelts par Latvijas Lauksaimniecības Kameras Administratīvas
                               nodaļas vadītāju,
                Zemgales Lauksaimniecības Centrālbiedrības Jēkabpils apriņķa agronoms,
                Jēkabpils aizsargu pulka Rotas komandieris,
                Korporācijas Talavija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-63.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Zemgales balss” # 202/1939.;
                               „Apvienotie Latvijas Lauksaimnieks un Zemkopis” #12 /1940.

MŪZIS Pēteris, agronoms.
                * 1900. IV 15. Smiltenes pag. + 1986. III 11. Smiltenē
                1926. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1926/1927. Vecsalienas lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1927/1937. Saukas lauksaimniecības skolas pārzinis,
                1937/1940. Mežotnes lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1938. IV 21. Mežotnes mazpulka rajona vecākais,
                1940/1941. Biržas lauksamniecības skolas skolotājs,
                1941/1942. Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                1942. Smiltenes lauksaimniecības mācību iestāžu inspektors,
                Aizsargu organizācijā,
                Mežotnes lauksaimniecības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-1219-1.;
                                „Smiltenietis” #42/1942.;
                                „Laiks” #26/1986.

 

 
Izmainas: 18.10.2017 Kontakti