Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MACKAITIS Herberts Georgs Fridrihs, ārsts.
                * 1886. II 08. Rīgā
                1911. beidzis Tērbatas  Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Jaunā 24-4,
                1939. XII 04. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #276/1939.

MACKANOVS Mirdza Andreja m. Dz. Krūmiņš, farmācijas maģistrs.
                * 1904. V 31. Doles pag.
                1927. VI 16. Beigusi Rīgas pilsētas Ii vidusskolu,
                1936/1940. Tautas Labklājības ministrijas aptiekas māceklis,
                1940. III 23. Farmaceita palīgs,
                1943. III 15. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1943/1944. Tautas Labklājības ministrijas aptiekas pārvaldniece,
                1964. bijusi Latvijas Universitātes Farmācijas fakultātes docente.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-5.;
                                „Padomju Mediķis’ #147/1964.

MACKEVIČS Gotfrīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. I 01. Nogales pag.
                1928/1929. Talsu Tukuma kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 18. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiras Goda zīmi,
                1940. I 15. Talsu I aizsargu pulka Vandzenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Vandzenes spirta kopdedzinātavas grāmatvedis un vadītājs,
                Vandzenes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Vandzenes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Vandzenes patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Vandzenes mednieku biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-89.

MAČS Edmunds Jāņa d., mācītājs.
                * 1904. IV 09. Skaņkalnes pag.; M. Kristīne, S. Alma dz. Podrečiks
                                + 1991. XI 03. Takomā,ASV
                1923. Beidzis Valmieras valsts ģimnāziju,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. I 27. ordinēts,
                1929. I 24. Valmieras prāvesta iecirkņa vikārs,
                1929/1944. Limbažu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) mācītājs,
                1939. VII 08. Rotas (V) mācītājs,
                1944. Vācijā,
                1949. ASV,
                1952. dibina Takomas latviešu draudzi,
                Namīpašnieks Upes 1, Mazsalacā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-153, 1640-1-523-400.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Latvija Amerikā” #29/1969.

MAČS Elmārs, mācītājs.
                * 1909. V 04.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. IX 25. ordinēts par Rīgas pilsētas iecirkņa vikāru,
                1938. XII 01. apstiprināts par Strenču pilsētas draudzes mācītāju,
                1938/1944.. Strenču pilsētas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1972. Kabiles ev.lut. draudzes mācītājs,
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 40/1938., # 1/1939.

MAČS Osvalds, Dr. med.
                * 1908. I 06. Jaungulbenes pag. + 1945.
                1925. beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1925/1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1926. Anatomijas institūta subasistents,
                1928/1931. Latvijas Universitātes Ķirurģiskajā fakultātes klīnikas asistents,
                1932/1934. Liepājas pilsētas slimnīcas asistents,
                1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents,
                1935/1938. Latvijas Universitātes ķirurģiskās fakultātes klīnikas asistents,
                1938. III 04. ieguva Dr. med. grādu,
                1938/1940. Rīgas pilsētas II slimnīcas dežūrārsts,
                1938/1940. Aizsargu aviācijas pulka eskadriļas ārsts,
                1938/1940. Latvijas aerokluba sanitārās daļas priekšnieka vietnieks,
                1938. Mārupes 2,
                1940/1941. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Kriegslazaret 4-608 ārsts.
                Korporācijas „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-84.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Students” # 10/1938.;
                                „Universitas” # 8/1938.

MAČULANS Edgars, ārsts.
                * 1903. XI 11. Rīgā + 1988. II 13. Silver Spring, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Rīgas pilsētas komandantūras sanitārais virsnieka vietnieks,
                1934. Valmieras kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1934. XI 16. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1934/1935. Valsts dzelzceļu rajona ārsts Rīgā,
                1935/1941. Smiltenes Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1936. IX 01. Valkas VII aizsargu pulka ārsts virs štata,
                1941/1944. Valmieras pilsētas slimnīcas ārsts,
                1961. bijis Henritona slimnīcas super intendants.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-85, 1640-1-523-153.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Elza, ārste.
                * 1895. IX 03. Jaungulbenes pag. + 1973. ASV
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1925/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas veselības kopšanas punkta vadītājs,
                1925/1936. Liepājas pilsētas slimnīcas ārste,
                1928/1941. Liepājas kopējas slimo kases ambulances ārste,
                1932/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas slimnīcas ārste,
                1932/1941. Dzelzceļa ambulances ārste,        
                1935/1940.                Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (II) ārste,
                1939. V 01. Tehniskās rotas ārste,
                1941/1944. Liepājas pilsētas ambulances un dzelzceļa ambulances ārste.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-86, 1640-1-526-312.;;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MADERNIEKS Krišjānis, mācītājs.
                * 1894. V 22. + 1935. VII 29.
                1926. VI 20. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1926/1935. Ģertrūdes I un II draudzes mācītāja adjunkts, Marijas 65-8.
                Korporācijas „Vendia“ filistrs.
                Apbedīts Meža kapos.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 33/1935.

MAGALIFS Izraels, ārsts.
                * 1882.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Kr. Barona 64.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAGARAMS Soņa Leja, farmācijas maģistre.
                * 1908. VII 26. Polijā.
                1937. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. III 11. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MAGAZIŅŠ Kārlis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1880. XII 12. Lubānas pag.; M. Anna, S. Marija dz. Nikolajenkovs
                Beidzis Lubānas ministrijas skolu,
                1901/1904. Krievijas kara flotes rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 26. Valkas VII aizsargu pulka Alūksnes pagasta nodaļas priekšnieks,
                1934/1939. Alūksnes pilsētas galva,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #245,
                1939/1940. Alūksnes pilsētas vecākais,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Alūksnes pilsētas vecākais,
                Alūksnes un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienības priekšsēdētāja biedrs,
                Alūksnes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Alūksnes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Alūksnes saviesīgas biedrības valdes loceklis,
                Alūksnes pagasta Dukānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-161.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Malienas Ziņas” # 755/1939., # 745/1939., # 3/1941.

MAGAZIŅŠ Otto Jāņa d., leitnants.
                * 1878. XI 20. Lubānas pag.; M. Anna, S. Valija dz. Eglītis
                                + 1975. IV 29. Gvelfā, Kanādā
                Beidzis Lubānas ministrijas skolu,
                Beidzis Gori Gorku mērniecības skolu,
                1899. IX 26.artilērijas 41. brigādes Baterijas (IV) karavīrs,
                1900. II 15. beidzis Bombardieru kursu,
                1900. IV 08. jaunākais feiverkers,
                1900. IX 15. izturējis, pārbaudījumus uz rezerves praporščika pakāpi,
                1900. XI 20. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1907. V 15. Valsts dienestā, Minskas guberņas zemes iekārtošanas komisijā,
                1907. V 15. Izvēsts kolēģijas reģistratora pakāpē,
                1908. X 07. Grodņas guberņā,
                1909. V 10. paaugstināts guberņas sekretāra pakāpē,
                1912. V 10. paaugstināts kolēģijas sekretāra pakāpē,
                1913. VI 15. Grodņas apriņķa zemes komisijas loceklis,
`              1914. II 25. Pružanu apriņķa zirgu mobilizācijas komisijas priekšsēdētājs,
                1914. VII 31. Grodņas 386. družīnas virsnieks,
                1914. VIII 20. Rotas (II) komandieris,
                1915. I 21. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1915. II 20. Paaugstināts zaurjad kapitāns pakāpē,
                1915. VII 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. VIII 08. vācu gūsta,
                1919. VII 10. Malienas bataljona kapitāns,
                1919. VIII 05. Madonas komandants,
                1919. X 31. Ramockas (Ieriķu)  etapa komandants,
                1920. III 10. ieskaitīts leitnants pakāpē,
                1920. III 19. atvaļināts,
                1920. Rīgas pilsētas nekustāmo īpašumu Zemju daļas inspektors,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1629,
                1936/1940. Ogres kūrorta biedrības priekšnieks,
                Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu Zemju daļas vadītājs,
                Rīgas pilsētas darbinieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Ogres pilsētas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Bijis Ogres pilsētas domes priekšsēdētājs,
                Ogres pilsētas draudzes padomes loceklis,
                Lubānas pagasta Apogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 3318-1-2032-217.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Ogres Ziņas” #32/1938.;
                                „Laiks’ #39/1975.

MAGONE Ādams Jura d., rezerves virsleitnants.
                * 1891. II 24. Snēpeles pag.+ 1932. III 15. Līvānos.
                1913. X 15. Kolomnas 119. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. VI 02. Vjazemskas 115. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. XI 20. Rezerves 53. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. XII 10. MJnovas Uralas slimnīcas pārzinis,
                1915. I 02. Rezerves 85. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. II 04. Sevastopoles 75. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. IV 01. jefreitors,
                1915. VI 17. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. VI 17. ievainots, evakuēts,
                1915. VI 17. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. IX 01. Kijevas I praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 29. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 03. Rezerves 119. kājnieku bataljona Maršrotas komandieris,
                1916. IV 13. Kājnieku 116. divīzijas Transportu rotas formētājs,
                1916. V 07. Transporta rotas vada komandieris,
                1916. V 24. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 09. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. ievainots,
                1916. IX 12. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. IX 27. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 26. Rotas (VII) komandieris,
                1917. I 12/21. kaujas,
                1917. I 14. saslimis, evakuēts,
                1917. I 14. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XI 09.,
                1917. I 26./VI 03. piekomandēts Armijas XII štābam,
                1917. IV 04./V 31. piekomandēts Latviešu strēlnieku II brigādes Partizāņu nodaļai,
                1917. VI 26. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 21. kontuzēts, evakuēts,
                1917. IX 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 10. atvaļināts,
                1918. II 28. Roslavas apriņķa kara nodaļas Saimniecības pārzinis,
                1918. X 18. Pulka 153. saimniecības daļas priekšnieks,
                1919. V 24. Divīzijas IV Brigādes III intendants,
                1919. XI 11. notiesāts par sabotāžu,
                1919. XI 16. Armijas XV apgādes pārvaldes vecākais darbvedis,
                1919. XII 02. notiesāts par sabotāžu,
                1919. XII 29. atbrīvots,
                1920. I 12. Armijas XVI Apgādes pārvaldes jaunākais inspektors,
                1921. IV 13. atvaļināts,
                1925. VI 04/VII15. Rezerves virsnieku apmācības pie Jelgavas kājnieku pulka.
                Avots:       LVVA 1512-1-1565-1.;
                                Armijas XII pavēle #591/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #53/1917., #199/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #142/1916.,
                                                #191/1916.;
                                 Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #218/1916.,
                                                #314/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #431/1916.,
                                                #16/1917., #29/1917., #44/1917., #48/1917.,
                                                # 123/1917., # 232/1917.
                                V. Eichenbauma arhīvs #6552.;
                                www.latiesustrelniekusaraksts.lv

MAGONIS Jānis Jura d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VII 07. Salas pag.
                1919/1921. Tanku diviziona karavīrs,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. III 22. Rīgas V aizsargu pulka Salas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, Salas pagasta Ķīšos,
                Salas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-223.;
                               LVA 1987-1-17819.

MAHELSONS Zalmans, būvinženieris.
                * 1909. VI 27.
                1933. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAHELSONS Zauls, ārsts.
                * 1895.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aizupes pag., Tukuma apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIKAPARS Fedors, ārsts.
                * 1878.
                1908. beidzis Harkovas  Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1938. Baznīcas13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAILE Imants, ārsts.
                * 1919. IX 09. Rīgā
                1943. XI 30. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Meža pr. 38-1,
                Pēc kara Zviedrijā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-87.

MAILEPORS Kristaps, ārsts.
                * 1903.V 22. Tadaiķu pag.; S. Valija dz. Tomnovičs, ārste.
                                + 1967. I 02. ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1934. Vaiņodes rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1938. Liepājas kopējas slimo kases ārsts,
                1936. III 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. VI 30. Rotas (IV) ārsts,
                1938/1944. Durbes rajona ārsts,
                1939. II 25. Bataljona (I) Rotas (III) ārsts,
                Korporācijas Philyronia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-88, 1640-1-526-317.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAILEPORS Valija dz. Tomnovičs, ārste.
                * 1905. V 17. Kalvenes pag.; V. Kristaps, ārsts.
                1932. V 31, beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1934. privāta prakse Vaiņodē,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Liepājas kopējas slimo kases ārste,
                1936. III 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                1938. VI 30. Štāba bataljona Rotas (III) ārste,
                1939. V 01. Štāba bataljona Tehniskās rotas ārste.,
                1940/1944. Durbes slimnīcas vadītāja.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-89, 1640-1-526-316.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIMINDS Īzaks, būvinženieris.
                * 1910. IX 21. Daugavpilī.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAIMINS Estere, ārste.
                Sk. Giļevičs Estera.

MAISIŅŠ Arvīds, būvinženieris.
                * 1905. III 21. Strenčos.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAIZELS Mirjama, ārste.
                * 1900.
                1932. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Ģertrūdes 53.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Noijs, ārsts.
                * 1891. I 05.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas žīdu
                                nacionāldemokrātiskā strādnieku partija Bunds,
                1922. bijis Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas ebreju
                                sociāldemakrātiskā strādnieku organizācija „Bund”,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas ebreju
                                sociāldemakrātiskā strādnieku organizācija „Bund”,
                1938. dz. Skolas 11.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922, 1925., 1928.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZELS Šeina, ārste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. L. Nometņu 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAIZĪTE Jānis, Dr. Pharm., profesors.
                * 1883. V 10. Liepas pag. + 1950. II 14. Rīgā
                1892/1896. beidzis Liepas pagasta skolu,
                1896/1898. beidzis Valmieras priātvidusskolu,
                1898/1904. aptiekas māceklis Vjazmā un Saratovā,
                1904/1908. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1908/1921. Tērbatas Universitātes Farmācijas institūta,
                1909. maģistrs,
                1914/1918. Armijas 2. štāba Sanitāras nodaļas pārzinis,
                1918/1919. docents Tērbatas /Voronežas/ Universitātē,
                1921. Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes docents,
                1922. vecākais docents,
                1937. III 10. ieguva farmācijas doktora grādu,
                1937. V 19. ievēlēts par profesoru pie farmācijas ķīmijas katedrās,
                1940/1949. Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļas vadītājs,
                1949. Farmakoloģijas katedras vadītājs,
                Apbalvbots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru.
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas’ #102/1933.;
                                „Students“ # 11/1937. # 15/1937.;

                                www.3mirkli.lu.lv

MAIZĪTIS Alberts Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1885. III 11.
                1919/1920. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis,
                1921. Lejas pagasta padomes un valdes loceklis,
                1930. Brīvības pieminekļa komitejas Lejas pagastā priekšsēdētājs,
                1934. Lejas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934. VI 19. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3280,
                Zemkopis Lejas pagastā.
                Avots:       LVVA 3281-1-27-21.

MAIZĪTIS Augusts Kārļa d., farmaceits leitnants, provizors.
                * 1894. VI 26. Liepas pag. [ arī Maizīte] + 1966. VII 01. Stamforda, ASV
                Ieguva aptiekas palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1920/1921. Armijas sanitāras pārvaldes provizorants,
                1920. IV 20. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. XII 06.,
                1921/1922. Kara sanitāras pārvaldes papildu grāmatvedis,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, provizors,
                129/1944. Alūksnes Jaunās aptiekas īpašnieks,
                1935/1944. Mellužu aptiekas īpašnieks,
                1935. dzīvo Karlīnes ielā Nr.17-5.,
                1939/1940. Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Korporācijas Lettgalija filstrs.
                Avots:       „Valdības Vēstnesis” 285/1934., #17/1935.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” # 6/1944.;
                                „Laiks” #54/1966.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6329.

MAIZĪTIS Kārlis Kārļa d., kapitāns.
                * 1894. VI 14. Liepas pag. + 1919. X 09. Babītes pag. [1919. X 09. kritis]
                1915. I 25. Rezerves 179. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IV 10. Mācības komandas karavīrs,
                1915. V 20. Petrogradas IV praporščiku skolas junkurs,
                1915. VII 18. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VIII 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII 15. Ileckas 439. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. IX 17. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1915. X 10. kaujas,
                1916. II 04./21. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1916. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 18.,
                1916. III 08. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1916. III 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916.VII 08. ievainots un evakuēts,
                1916. VIII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 27. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. V 18.,
                1916. X 31. Rotas (I) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots un evakuēts,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pak. izd. no 1917. I 16.,
                1917. III 29. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1917. V 03. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 20./ X 12. Bataljona (I) komandieris,
                1917. X 01. Mācības komandas priekšnieks,
                1918. VI 07. atvaļināts,
                1918. Liepas pagasta Lāču mājas,
                1918. XI 20. Vidzemes apriņķa priekšnieka adjutants,
                1918. XII 25. Cēsu brīvprātīgo rotas vada komandieris, kapitāns,
                1919. II 08. Liepājas IV janformējamo spēku rotas komandieris,
                1919. VI 03. Rīgas IV jaunformējamo spēku rotas komandieris,
                1919. VII 01. Rīgas II militāras policijas rajona priekšnieka v.p.i.,
                1919. VIII 01. Rīgas jaunformējamo spēku komandieris,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka Mācības bataljona komandieris,
                1919. X 10. kritis pie Piņķu mācītāju muižas,
                1920. X 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #152,
                Apbedīts Liepas pagasta kapos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-3997.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #311./1917.;
                                Armijas XII pavēles #684/1916., #308/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #46/1915.,
                                                #69/1915., #34/1916., #36/1916., #49/1916., #50/1916.,
                                                #53/1916., #72/1916., #116/1916., 207/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #406/1916.;
                                                #127/1917., #128/1917., #316/1917., #329/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latviešu strēlnieks’ 691., 693. lpp.
                                V. Eichenbauma arhīvs #4433.;
                                www.nekropole.lv;
                                www.latiesustrelniekusaraksts.lv

MAJORS Jānis Edgars, ārsts.
                * 1909. II 03. Valmierā + 181. XI 06. Geteborgā, Zviedrijā
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Latvijas armijā,
                1935/1944. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās fakultātes klinīkas asistents,
                1941/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608, Rīgas pilsētas II slimnīcā, ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-90.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAJORS Kārlis Vilis, būvinženieris.
                * 1913. IV 26. Veismaņu pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MAKAROVS Sofija, ārste.
                Sk. Draguns Sofija.

MAKARS Jānis, ārsts.
                * 1909. V 26. Rīgā
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1938. Valmieras kājnieku pulkā,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Dzemdību un sieviešu slimību
                               klīnikas ārsts,
                1942/1944. Kara lazaretes Nr. 4-608.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-91.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAKEDONSKIS Aleksandrs, virspriesteris.
                * 1867. IV 10. Galgauskas pag.
                Beidzis Golgauskas draudzes skolu,
                1886. VI 18. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1888. Galgauskas pareizticīgo draudzes skolas palīgskolotājs,
                1889. Bauskas draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1897. Rīgas Jāņa draudzes psalmotājs,
                1897. III 06. iesvētīts diakona kārtā,
                1898.Tukuma draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1898. X 21. iesvētīts par priesteri Kolkasraga draudzē,
                1899. IV 06. Galgauskas draudzes priesteris,
                1907. X 03. Rīgas cietuma baznīcas priesteris,
                1911. XI 23. Rīgas Jāņa draudzēs priesteris,
                1918. Rīgas Pasludināšanas draudzes priesteris,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru,
                1939. Rīgas Pasludināšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-30., 1370-1-2648-32.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

MAKEDONSKIS Nikolajs, virspriesteris.
                *1865. I 22. Golgauskas pag. + 1954. VI 03. Rīgā
                1887. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1887. X 01. Grozdonas pagasta skolas skolotājs,
                1890. VII 19. Nītaures pagasta skolas skolotājs,
                1897. V 02. Cēsu pamatskolas skolotājs,
                1898. X 27. Tukuma pamatskolas skolotājs,
                1899. XII 19. iesvētīts par priesteri Piksāru draudzē,
                1906. Sausnējas draudzes priesteris,
                1912. X 01. Ikšķiles draudzes priesteris,
                1915/1918. Kājnieku 428. pulka priesteris,
                1921. Ikšķiles draudzes priesteris,
                1922/1944.Sarkandaugavas Apskaidrošanas draudzes priesteris,
                1944/1954. Aleksandra Ņevska draudzes priesteris,
                1931. arī Rīgas Jēzus Apskaidrošanas draudzes virspriesteris,
                1939. bij. Rīgas Apskaidrošanas un Ikšķile Sv. Gara un Baldones
                                draudžu virspriesteris,
                1944. Latvijas pareizticīgo baznīcas pārvaldes priekšsēdētājs,
                1954. apbedīts Dievmātes Patvēruma kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-47.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.;
                                „Latvija Amerikā” #83/1954.

MAKOVČIKS Berta Marija dz. Balodis, ārste.
                * 1892. III 01. Biržu pag.
                1918. beigusi Novorosijskas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VI 09. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (X) ārste,
                1939. III 28. Rotas (IX) ārste,
                Sērenes rajona ārste,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jaunjelgavas veselības kopšanas punkta vadītāja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-131.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAKSTENIEKS Oto, ārsts.
                * 1902. IX 09. Kraukļu pag.; S. Elza dz. Kandelis + 1976. I 07. Ultrehtā, Holandē
                1919. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1933/1937. Rīgas centrālās slimo kases ārsts,
                1937/1940. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Hospitāļa klīnikas ārsts,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4489,
                1941/1942. Latvijas dzelzceļa pārvaldes ārsts,
                1941. Brīvības g. 119.,
                1942. VI 01. Bekona Eksports ārsts,
                1944/1947. Vācijā.,
                1947. Holandē, Holandes latviešu nacionālās komitejas priekšsēdētājs.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-92.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvija” #17/1967., #4/1976.;
                                www.nekropole.lv

MAKTENIEKS Mārtiņš Kārļa d., kapitāns.
                * 08.02.1895. Rīgā + 1971. XII 20. Rīgā
                1915. V 20. Sibīrijas 27. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1915. XI 10. Sibīrijas 11. strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. III 22. Irkutskas karas skolas junkurs,
                1916. VII 22. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 12. rezerves 57. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. X 18. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 30. piekomandēts Sakaru komandai,
                1916. XII 23/31. kaujas,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1917. IV 11. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 18.,
                1917. VI 18. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VIII apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VIII 22. kauja pie Moricbergas, pazudis bez vēsts, gūstā,
                1918. V 15. atbrīvots,
                1919. OOO 27. Kurzemes Vidzemes grupas štāba priekšnieka palīgs,
                1919. V 25. Latvijas armijā, virsleitnants,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1920. III 12. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 28.,
                1921. I 16. Armijas Etapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. V 25. atvaļināts,
                1931/1940. Muitas departamenta III šķiras darbvedis.
                Avots:       LVVA 5601-1-4011.;
                                Armijas XII pavēles #862/1916., #129/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #351/1916.,
                                                #367/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #407/1916.,
                                                #202/1917., #326/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks’, R., 1929.;
                                „Muitas Darbinieks” #5/1931.;
                                „Austrālijas Latvietis” #1113/1972.;
                                „Latviešu strēlnieks” 1943. lpp.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4692.
                                www.latviesustrēlniekusaraksts.lv

MĀKULIS Arnolds Jāņa d., būvinženieris.
                * 1906. IV 02. Dignājas pag.; M. Ilze, S. Marija dz. Krieviņš.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1935/1940. Daugavpils un Ilūkstes apriņķa būvinspektors.
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 03. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba nekustāmo īpašumu pārzinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-138.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MAĻACKSIS Rafaels Haima d., ārsts leitnants
                *1905. X 05. Rīgā
                1931. V 07. Beidzis Hamburgas Universitāti
                1932. II 12. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1932. IX 12. beidzis Instruktoru rotu pie Cēsu kājnieku pulkā,
                1932. IX 12. dižkaravīrs,
                1932. XI 28. beidzis Sanitāru virsnieku vietnieku kursus,
                1932. XII 01. piekomandēts Rēzeknes kājnieku pulka saimniecības komandai,
                1932. XII 06. Sanitārais virsnieku vietnieks,
                1933. II 23. atvaļināts,
                1933. X 04. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-4029.

MALCENIEKS Krišjānis Kriša d., rezerves kapteinis.
                *1884. VIII 25. Saukas pag. + 1944. VI 21. Saukas pag.
                Beidzis Jēkabmiesta pilsētas skolu,
                1915. IX Somijas12. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1915. apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. Kijevas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. IV 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 24.  Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 05. Maršrotas (XXIX) rotas komandieris,
                1916. VII 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VII 12. A.P. apstiprināts praporščiks pakāpē izd. 1916. IV 15.,
                1916. VII 21. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. ievainots pie Mangaļiem, evakuēts,
                1917. II 13. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
                1917. II 25. Rotas (III) komandiera v.p.i.,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XI 12.,
                1917. IV 18. skaitīt: Malcenieks I,
                1917. IV 08. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Armijas XII,
                1917. VIII 06. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 06.,
                1917. X 01. piekomandēts pulka kancelejai,
                1918. atvaļināts,
                1919/1938.. Jēkabpils IV aizsargu pulka Saukas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                                Rotas (IV) un Bataljona (II) komandieris,
                1920. XII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #415,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #451.,
                1928/1934. Jēkabpils apriņķa valdes priekšsēdētājs,
                Apbedīts Saukas pagasta kapos,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                Armijas XII pavēle #161/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #148/1916.,
                                                #188/1916., #193/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #221/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #67/1917.,
                                                #406/1916., #120/1917., #264/1917., #316/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Aizsargs” #12/1928., #5/1938.;
                                „Jēkabpils Vēstnesis’ #26/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5414.

MALCENIEKS Voldemārs Kārlis Friča d., pulkvedis.
                *1890. XII 11. Saukas pag.; S. Zelma dz. Sakne + 1941. VIII 15. Astrahaņā.
                1912. X 15. Sibīrijas 20. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. III jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. II vecākais apakšvirsnieks,
                1915. VII ievainots,
                1916. III kaujas,
                1916. VII kaujas,
                1916. VII 29. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. I 15. Rotas (III B) komandieris,
                1917. II 07. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. III beidzis: praporščiku sagatavošanas kursus pie Armijas XII,
                1917. IV 07. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IV 18. skaitīt: Malcenieks II,
                1917. XI 01. izbeidzis no lieliniekiem Tērbatas apsardzības
                                priekšnieka rīcībā,
                1918. II 22./ VIII 22. vācu gūstā,
                1918. XII 20. Latgales virsnieku rotas poručiks,
                1919. I 17. Cēsu rotas virsleitnants,
                1919. II 03. Vada (III) grupas komandieris,
                1919. II 23/IX 06. Džūkstes komandants,
                1919. VII 05. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1919. IX 08. Cēsu bataljona Rotas (XII) komandieris,
                1919. IX 08. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
                1919. IX 30. Bataljona (II) komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. I 11.,
                1920. X 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #289.,
                1921. II 12. Robežsargu 3. pulka saimniecības priekšnieks,
                1922. X 13. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1923. apbalvots: ivošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. VII 31. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1924. VIII 05. pulka saimniecības priekšnieks,
                1925. VII 22. Aizputes kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1927. V 17. Rēzeknes kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1927. VI 21. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1927. VI 22.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #441,
                1930. VIII 09. beidzis: 8 mēnešu kursus pie Kara Akadēmiskiem kursiem,
                1931. III 24. Ventspils kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1932. IV 12. Rīgas pilsētas komandants,
                1934. apbalvots: Latvijas Aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1936. II 20./1940. VII 19.  Valsts zemes bankas padomes loceklis,
                1939. XII 11. apbalvots: Viestura ordeņa II šķiru #27 ar šķēpiem,
                1940. IX 14. atvaļināts,
                1941. VIII 15. apcietināts,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-4012.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 1133/1916.;
                                Armijas XII pavēle #16/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #9/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā 1936.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R. 1999.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #253.;
                                www.nekropole.lv;
                                www.latviesustrelniekusaraksts,lv

MALDAVS Eduards Kārļa d., lauksaimnieks.
                * 1874. VII 26. Braslavas pag.: M. Marija, S. Emma dz. Greizis.
                Beidzis Umurgas draudzes skolu,
                1913/1940. Katvaru pagasta vecākais
                1928. XI 11. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 392.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” # 20/1938.

MALDAVS Elmīra Nora, farmācijas maģistre.
                * 1908. VI 25.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 15. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MALDONIS Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Strautmanis Milda.

MALDONIS Voldemārs, Dr. phil. et theol. h. c., profesors.
                * 1870. VII 18. Tirzas pag.
                1889. beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1889/1892. skolotājs Blomes pagastā,
                1892/1895. skolotājs Torņakalnā,
                1895/1901. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1901/1909. Rīgas Maldoņa ģimnāzijas direktors,
                1909/1912. Lubānas draudzes mācītājs,
                1912/1919. Cēsu draudzes mācītājs,
                1919/1920. Mārburgas Universitāte ieguvis Dr. philos. grādu,
                1920/1923. Latvijas konsistorijas viceprezidents,
                1920. Latvijas Universitātes docents,
                1923. ievēlēts par Latvijas Universitātes profesoru,
                1924. Prāgas Husa Universitāte ievēlēts par Dr. theol. hon. c.,
                1934. Baznīcas virsvaldes prezidija loceklis,
                1938. IX 28. Latvijas Universitāte piešķir Dr. theol. h. c. grādu.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 27/1939.;
                                „Students” # 2/1938.

MĀLERS Ernests, farmācijas kandidāts.
                * 1909. IV 29. Lēdurgas pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MĀLIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1879. X 26. Vējavas pag., S. Marija.
                1907/1909. Lubejas pagasta skolā – skolotājs,
                1909/1916. Lubejas pagasta “Līderes” skolā,
                1924. beidzis Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1924/1925. Zilupes valsts pamatskolā,
                1925/1934. Silenes valsts pamatskolā,
                1934/1935. Grīvas valsts pamatskolā,
                1935/1940. Vecbornes valsts pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 432.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-91.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

MAĻIŠEVA Ņina, ārste.
                Sk. Stradiņš Ņina.

MĀLĪTIS Jānis, būvinženieris.
                * 1907. VI 27. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MĀLKALNĪTIS Anna, ārste.
                Sk. Arklons Anna.

MALKAVSS Kārlis Teodors Jāņa d., tiesnesis.
                * 1902. XI 05. Lubejas pag.: M. Ede, S. Emma dz. Miķelsons.
                Beidzis Liezeres draudzes skolu,
                1923. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.
                1924/1925. Latgales artilērijas pulka dižkaravīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1936. miertiesnesis Jaunlatgalē (Abrenē),
                1936/1940. Daugavpils apgabala tiesas loceklis.
                1939. VIII 20. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba grāmatvedis,
                1941. VI 14. deportēts,               
                Avots:       LVVA 1640-1-528-137.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

MĀLMANIS Jānis Jāņa d., praporščiks.
                * 1886. V 10. Lodes pag. + 1916. III 01.
                1904. Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1905. beidzis Valkas pedagoģiskus kursus,
                1905. Ipiķu pagasta skolas skolotājs,
                1914. Gatčinas zemessargu družīnas zemessargs,
                1915. II 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 06. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. II 28-29. ievainots kauja pie Plakaniešiem,
                1916. III 01. miris,
                1916. III 08. apbedīts Rūjienas Skudrītes kapos.
                1916. IV 15. apbalvots: Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Ipiķu dziedāšanas un izglītības biedrības dibinātājs,
                Avots:       Ziemeļfrontes pavēle # 166/1915.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #132/1915.,
                                                #34/1916.,#64/1916., #137/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.;
                                „Varoņu sējas”, R., 1930.;
                                „Latviešu strēlnieks” 1515 lpp.

MĀLMEISTERS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1911. X 18. Neibadē.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MĀLNIEKS Jānis, lauksaimnieks.
                *1898. XII 04. Lubānas pag.; M. Anna.
                1916/1918. Rīgas strēlnieku pulkā,
                1919/1920. Liepājas kājnieku pulkā, brīvprātīgais,
                1927/1940. Lubānas pagasta „Druvenu“ māju īpašnieks,
                Lubānas Zvidzienas piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Meliorācijas sabiedrības „Lubānas Klanis“ valdes loceklis un kasieris,
                Lubānas Ezeru meliorācijas sabiedrības valdes loceklis un kasieris,
                Lubānas Zvidzienas kooperatīvā,
                Lubānas Ezermalas lopkopības pārraudzības biedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-19.

MALTA Eduards, būvinženieris.
                * 1893. XII 20.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MALTA Nikolajs, t., Dr. rer. nat., profesors.
                *1890. II 12. Krustpilī; S. Agnese dz. Vīksne. + 1944. XI 21. Vācijā
                1901/1908. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1908/1914. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1914/1918. Baltijas domeņu valdes laboratorijā,
                1918/1919. Valts tehnikuma skolotājs,
                1919. Latvijas armijā,
                1919. X 01. Latvijas Universitātes docents,
                1925. XII 14. ieguva Dr. rer. nat. grādu,
                1927. ievēlēts par profesoru,
                Rīgas Botāniska dārza bij. direktors,
                Vienības „Līdums“ vecdraugu biedrības priekšnieks.
                Kritis kopa ar sievu bumbu uzbrukumā.
                Apbedīts Stolzenau an der Wesser kapos, Vācijā.
                Avots:       „Students“ # 7/1940.;
                                „Tēvija“ # 13/1945.

MALVESS Aleksandrs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1889. V 12. Bejas pag.; M. LieneS. Emma dz. Freibergs  
                               + 1942. V 15. Soļikamskā, Krievijā
                1912. beidzis Mangaļu jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1915/1918. Krievijas kara flotes virsnieks,
                1915. VII 13. Paaugstināts jūras praporščiks pakāpē,
                1918/1919. Somijas kara ministrijas ierēdnis,
                1919. VI 10. – 29. Rīgas kājnieku pulka leitnants,
                1919/1920. Siguldas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1920/1932. Jūrniecības departamenta,
                1923. III 07. apstiprināts virsleitnants pakāpē izd 1920. IV 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932/1940. Finanšu ministrijas Valsts saimniecības departamenta
                               Apdrošināšanas nodaļas revidents,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. arestēts,
                Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu,
                Rīgas Latviešu biedrības Kr. Valdemāra jūrniecības nodaļas priekšnieks,
                Namīpašnieks Kolkasraga 8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-220.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #6/1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #4050.;
                               www.nekropole.lv

MALVESS Augusts, arhitekts.
                *1878. XI 02. Vecgulbenes pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1906. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1906/1919. būvbiroja īpašnieks,
                1919/1938. Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes docents,
                                vecākais docents.
                Avots:       „Students“ # 5/1938.

MALVESS Hermanis Rūdolfa d., ārsts.
                * 1902. V 31. Rīgā; M. Emīlija, S. Zenta dz. Riekstiņš, farmaceite.
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928/1929. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1929. XII 14. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1929/1932. Jelgavas sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1936. Vilces rajona ārsts,
                1936/1938. Rēzeknes apriņķa ārsts,
                1938. VI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jātnieku eskadrona ārsts,
                1938/1944. Daugavpils apriņķa ārsts,
                1939. II 25. Štāba bataljona ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-94, 1640-1-528-139.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MALVESS Zenta dz. Riekstiņš, farmācijas kandidāte.
                * 1903. XII 22.
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MAMONTOVS Aleksandrs, ārsts.
                * 1891. III 25. Pēterburgā; S. Helēna dz. Pribitkovs, ārste + 1958. XII 06. ASV
                1913. beidzis Pēterburgas Universitātes Dabas zinātnes fakultāti,
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Lugas apriņķa ārsts,
                1918/1919. Lugas lipīgo slimību  slimnīcas pārzinis,
                1919/1920. Judeniča armijas hospitāļa galvenais ārsts,
                1920/1924. Domopoles slimnīcas pārzinis,
                1924/1936. Kārsavas slimnīcas pārzinis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1936/1944. Mērdzenes rajona ārsts,
                1939. I 01. Ludzas III aizsargu pulka štāba ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-95.;1640-1-521-61.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAMONTOVS Helēna dz. Pribitkovs, ārste.
                * 1889. IX 07.Tambovas gub.; V. Aleksandrs, ārsts. + 1972. ASV
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1916/1918. Lugas I zemstes lazaretes ārste,
                1918/1920. Lugas apriņķa Gorodenskas pagasta rajona ārste,
                1921/1924. Domopoles slimnīcas otrā ārste,
                1930/1944. Kārsavas II rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-96.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANASS Jānis, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. VI 13. Ropažu pag.; S. Vilhelmīne dz. Lapinskis, ārste
                                + 1966. II 22. Sidnejā, Austrālijā
                1907. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1910. XI 16. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1910/1914. Sibīrijas 22. strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1914/ 1918. Sibīrijas VI strēlnieku brigādes vecākais ārsts,
                1915. kolēģijas asesors,
                1918. atvaļināts,
                1918/1920. Dienvidu Krievijas brīvprātīgo armijas ārsts,
                1920. sarkanarmiešu gūstā,
                1920. XI 27. Robežsargu III pulka vecākais ārsts,
                1921. II 05. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1913. XII 12.,
                1922. IV 26. Jelgavas kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 847,
                1939. VII 30. apbalvots: Atzinības krusta III šķiru #81,
                1940. II 29. atvaļināts,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārsts,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots: Sv. Anna ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Studentu vienības „Līdums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-97.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1854.

MANASS Natālija, ārste.
                Sk. Gunbuna Natālija.

MANASS Vilhelmīne dz. Lapinskis, ārste.
                * 1882. IV 24. Elejas pag.; V. Jānis, ārsts + 1971. III 28. Sidnejā, Austrālijā
                1912. V 12. beigusi Pēterburgas sieviešu medicīnas institūtu,
                1912/1913. Habarovskas dzelzceļa slimnīcas ārste,
                1914/1918. Ziemeļu frontes kara hospitāļa Tērbatā ārste,
                1920/1923. Jelgavas slimo kases ārste,
                1923/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas veselības kopšanas punkta ārste,
                1938. Katoļu 30, Jelgavā,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārste,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-98.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANASSE Viktorija dz. Kilevics, ārste.
                * 1920. VII 27. Tukumā
                1943. XI 30. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo ganību I dambis 7-60.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-118.

MANDELŠTAMS Esfīra Ābrama m. dz. Žerdins. 
                * 1908. XI 21. Krāslavā; M. Dina dz. Nahmanova.
                1925. beigusi Rēzeknes valsts ebreju vidusskolu,
                1925/1926. LU veterināro medicīnu,
                1926/1932. beidzis LU tiesību zinātnes, maģ. jur.
                Bij. advokāte Rīgā.
                Emigrējusi uz Kanādu.
                Ebreju studentu biedrības “Jardenija” biedre.
                Avots:       “Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

MANEKS Velta, farmācijas maģistre.
                Sk. Goppers Velta.

MANGULIS Arnolds, mācītājs.
                * 1908. III 13. + 1978.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. VII 31. atbrīvots no Valmieras iecirkņa prāvesta iecirkņa vikāra amatā,
                1943. VII 31. apstiprināts par Skujenes un Lodes draudžu mācītāju,
                1943/1944. Skujenes un Lodes drudžu mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1937.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 40/1943.

MANGULS Gustavs Heinriha d., pulkvedis
                * 1879. XII 01. Rīgā; S. Amilda dz. Jačunas + 1931. XII 03. Tukumā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1891. IX 05. Kamas 110. kājnieku pulka savvaļnieks,
                1898. IX 01. Viļņas kara skolas junkurs,
                1900. VII 25. Vjazmas kājnieku pulka instruktors,
                1900. VIII 06. paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1901. III 01. Izborskas 177. kājnieku pulka instruktors,
                1901. III 05. Ventspils 180. kājnieku pulka instruktors,
                1901. IV 27. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                192. II 09. Strēlnieku 18. pulka virsnieks,
                1904. III 21. Bataljona adjutants,
                1904. IV 18. Kara laukā,
                1904. VI 25. Austrumu Sibīrijas 2. strēlnieku pulka Rotas (X) komandieris,
                1905. IV 27. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1905. XI 11. Ventspils 180. kājnieku pulka virsnieks,
                1905. XI 28. Vjazmas 115. kājnieku pulka virsnieks,
                1907. VIII 23. Aleksandra ievainoto komitejas Klases II virsnieks,
                1909. IX 20. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1913. IV 27. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1915. IX 15. Vjazmas 115. kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1916. I 28. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Saimniecības priekšnieks,
                1916. VII 21. bataljona komandiera v.p.i.,
                1916. X 20. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Saimniecības priekšnieks,
                1916. X 31. Bataljona (II) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots pie Mangaļiem,
                1916. XII 02. apstiprināta apbalvošana: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. III 06. paaugstināts podplkovniks pakāpē izd. 1916. XII 29.,
                1917. Iv 08. pulka komandieris,
                1917. V 25. A.F.P. apstiprināts pulka komandiera amata,
                1917. IX 12. ievainots pie Mālpils,
                1917. IX 19. paaugstināts polkovniks pakāpē izd. 1917. VII 21.,
                1917. XI 22. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krusta #980751,
                1917. XII 12. saslimis, atvaļinājumā,
                1918. II 25. kopā ar pulka atkapās,
                1918. III stājies pie pulka demobilizācijas, Novgorodā,
                1918. V 02. izbraucis uz Pētrogradu,
                1918. V 03. Karēlijas frontē,
                1918. VII 19. Petrogradas divīzijas II brigādes komandieris,
                1919. I 12. Latvijas I strēlnieku divīzijas komandieris, Daugavpilī,
                1919. I 24. Valmieras karaspēku grupas komandieris,
                1919. III 27. Vidzemes Kurzemes karaspēku grupas komandieris,
                1919. V 22. Latvijas I strēlnieku divīzijas komandieris,
                1919. VIII 15. pārgājis fronti,
                1919. XII Tukuma Talsu apsardzības priekšnieks,
                1921/1931. Tukuma Talsu kara apriņķa priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #941,
                Apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti un IV šķiru,
                Apbalvots:  Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un III šķiru ar
                                šķēpiem un banti,
                Veco latviešu strēlnieku Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Apbedīts Sesavas draudzes kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-4038.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #254/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #46/1916., #76/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #304/1916.,
                                                #91/1917., #107/1917., #139/1917., # 172./1917.,
                                                #294/1917.,#348/1917., #366/1917.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3778.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

MANGULS Kārlis Arnolds Indriķa d., podporučiks.
                * 1895. IX 15. Slokā
                1915. Rīgas Politehnikuma Komercnodaļas students, Maskavā,
                1916. Peterhofas praporščiku skolas junkurs,
                1916. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1917. II 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. V 08. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 21. A.F.P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. IV 15.,
                1917. XII 30. ievēlēts par Jātnieku izlūku komandas priekšnieku,
                 1917./1921. Padomju Krievijas armijā,
                19127. dzīvo Rīgā, Bruņinieku ielā #16-5.
                Avots:       KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 1-5-229-69., 3235-1/22-104-105;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #186/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #50/1917.,
                                                #143/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka #132/1917.,
                                                # 269/1917., # 366/1917.

MANKEVIČS Ella, farmācijas kandidāte.
                * 1913. IX 23. Rīgā.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MANKOVA Gode, ārste.
                Sk. Mindlins Gode.

MANSFELDS Dons, ārsts.
                * 1881.
                1912. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Lielā 6, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MANTNIEKS Kārlis Arvīds, arhitekts.
                * 1904. IX 30. Rīgā.    
                1941. VII 19. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

MARCINKEVIČS Alfons, būvinženieris.
                * 1905. XI 05. Rīgā.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARGA Anastasija, ārste.
                Sk. Apsēns Anastasija.

MARGA Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 20. Krapes pag. + 1941. XII 18. Vjatlagā, Krievijā
                1923/1924. Bruņoto vilcienu diviziona seržants,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. IV 08. Rīgas V aizsargu pulka Krapes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Krapes pagasta vecākais,
                Krapes lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Krapes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Krapes uguns apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Krapes pagasta Vēveru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-224.;
                               „www. nekropole.lv.”

MARGA Maiga, skolotāja.
                * 1909. I 02. Krapes pag.
                Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jaunjelgavas pilsētas
                               nodaļas fiziskās audzināšanas vadītāja,
                Jaunjelgavas pilsētas komercskolas skolotāja.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-203.

MARKAUS Jānis Jāņa d., rezerves virsleitnants.
                * 1895. VI 03./V 22. Vidzemē
                1915. IX 28. Apvienotājs gvardijas I rezerves bataljona karavīrs,
                1916. I 09. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. IV 06. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 03. Rezerves 127. kājnieku bataljona Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 27. Rezerves 122. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 28. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 30. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31./1917. II 06. Ložmetēju komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. V 10. A.F.P. pārvietots uz pulku,
                1917. V 11. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 01.,
                1917. V 19./VII 08. evakuēts, slimības dēļ,
                1917. VII 12. Ložmetēju komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. VIII 14. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. XII 30. ievēlēts: par Ložmetēju komandas „Maksims” priekšnieku,
                1918. III 05. atvaļināts.
                1918. III 05./1919. II 20. Lauku būvniecības iestādē Brasksā.
                Avots:       KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-4050.;
                                Armijas XII pavēles #806/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #145/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #215/1916.,
                                                #277/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #275/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #40/1917., #190/1917.,
                                                #194/1917., #227/1917., #366/1917.;
                                „Latviešu Strēlnieks” 2190. lpp.;
                                www.latviesustrelnieku saraksts.lv

MARKITANTS Mārtiņš, lauksaimnieks.
                *1891. XII 14. Ikšķiles pag.
                Beidzis Ikšķiles draudzes skolu,
                1914./1915. Krievijas armijā, apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. smagi ievainots,
                1922/1940. Ikšķiles pagasta vecākais,
                1925. Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1926. Tīnūžu lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                1929. nacionālās jaunatnes savienības Ikšķiles nodaļas Goda biedrs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. Tīnūžu piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1934. Ikšķiles kultūras biedrības valdes loceklis.
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1939bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes
                               locekļa kandidāts,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta valdes padomes priekšsēdētājs,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Druvu māju īpašnieks,
                Kūdras ražošanas sabiedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-16, 1690-4-2972.;
                               „www.nekropole.lv”

MARKOVS Kārlis, farmācijas kandidāts.
                * 1904. V 10. Mujānu pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MARKOVSKIS Pēteris, ierēdnis.
                * 1893. II 11. Valkā
                1915. Sibīrijas 8. sapieru bataljona karavīrs,
                1916/1917. Sapieru bataljona virsnieks,
                1919. Judeniča armijā, Sapieru bataljona virsnieks,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                Finanšu ministrijas Valsts linu fabrikas pārzinis Ozolmuižā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-442.

MARKUNS Zelma, farmācijas kandidāte.
                * 1910. VI 18. Bauskā.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MARKUS Velta, ārste.
                * 1904.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu un sirds slimībās,
                1938. Rīgas I pilsētas slimnīcā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARKUS Voldemārs, lauksaimnieks.
                *1906. II 27. Lubānas pag.
                1938/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

MARKUŠEVIČS Marks Dāvida d., provizors.
                * 1872. X 24. Jēkabmiestā
                1899. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-330.

MARNICS Harijs, ārsts.
                * 1894.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Brīvības 84.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAROVSKIS Irma dz. Bēzipš, ārste.
                * 1914. IX 11. Rīgā; V. ārsts.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Ērgļu – Jumurdas rajona ārste,
                1941/1944. Ērgļu slimnīcas asistente,
                Pēc kara ASV.
                Avots:       LVVA p1023-2-14-147.

MARSONS Jūlijs Alberts Bērtuļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1875. Kokneses pag. + 1941. VIII 30. Usoļagā, Krievijā
                1912/1919. Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrības, dib. 1882. g. valdes loceklis,
                1919/1940. Valdes priekšsēdētājs un direktors,
                1919. izglābis, bijušo Valsts krāj un aizdevu sabiedrības līdzekļus,
                1928/1939. Ogres pilsētas galva,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 862,
                1938/1940. Daugavas savstarpīgās kredītbiedrības Rīgā valdes priekšsēdētājs,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Viodus 4-4, Rīgā,
                Brīvības pieminekļa Rīgas apriņķa komitejas priekšsēdētāj biedrs,
                Brīvības pieminekļa Ogres pilsētas komitejas priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 3281-1-27-9.;
                                LVA 1 987-1-637,
                                „Valdības Vēstnesis” #105/1938.;
                                „Ogres Straume’ #2/1934.;
                                www.nekropole.lv

MARŠALKS Fridrihs, policijas ierēdnis.
                * 1874. VI 06. Sēlpils pag.
                1894. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1894. Kurzemes guberņas statistiskās komitejas ierēdnis,
                1895/1897. Novotoržskas 114. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1897/1901. Kurzemes kroņa palātas priekšnieka palīgs,
                1901/1903. Kurzemes guberņas valdes ierēdnis,
                1903/1906. Kuldīgas apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs,
                1906/1907. Novoizejevas apriņķa priekšnieka palīgs,
                1907/1917. apriņķa priekšnieks Pleskavas un Pētrpils guberņā, kolēģijas asesors,
                1921. XI 02. Iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1923. VI 01. Iekšlietu ministrijas revidents,
                1925. III 10. Jaunlatgales apriņķa un Jaunlatgales XIX aizsargu pulka priekšnieks,
                1929. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 887,
                1930. X 02. Pensionēts,
                1930. X 08. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” – 1930. X 03.

MARŠĪTCS Matilde Elza Augusta m. dz. Vitte, namīpašniece.
                *1877. X 27. Rīgā [Marscuetz]
                1928/1940. Nama līdzīpašniece Brīvības 93, Gr. 23/48.
                Avots:       LVVA 1615-4-1305.

MARTENS Natālija dz. Krivcovs, ārste.
                * 1880. VIII 12. Mcenskā, Krievijā; V. inženieris.
                1912/1915. Kijevas pilsētas slimnīcas ārsta v.i.,
                1915. beigusi Pēterpils medicīnas institūtu,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917/1919. Odesas nabago patversmes ārste,
                1919/1921. Odesas apriņķa epidēmijas apkarošanas ārste,
                1921/1923. Statistiskās pārvaldes ārste,
                1923/1944. Rīgā privātpraksē,
                1941. V. v. Pletenbergstr. 21-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-122.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINOVS Jānis, būvinženieris.
                * 1907. III 05. Rīgā.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARTINSONS Alma dz. Jansons, ārste.
                * 1898.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Jumpravas pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINSONS Augusts, veterinārārsts.
                * 1899. VI 29. Rūjienā + 1954. V 22. Krievijā
                1919/1920. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1937. Rīgas lopkautuves veterinārārsts,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona
                               Eskadrona (II) veterinārārsts,
                1937/1939. Rīgas pilsētas Centrāltirgus gaļas apskates stacijas priekšnieks,
                1939/1940. Rīgas pilsētas Veselības valdes veterināras nodaļas vadītājs,
                Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras pārzinis,
                Namīpašnieks Poruka 15, Ogrē,
                Dzīvo Pērnavas 29-8.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-218.;
                                „Latvijas Veterinārārst Žurnāls” #2/1938.;
                               „Pašvaldību darbinieks” #9/1939.

MARTINSONS Eduards Dāvida d., provizors.
                * 1872. X 20. Rīgā
                1899. VII 29. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1926. rezerves farmaceits bez dienesta pakāpēs.
                Avots:       LVVA 3318-1-2017-323.

MARTINSONS Fricis , stud. jur.
                *1904. XII 08. Ventspilī; T. kuģa īpašnieks + 1936. XII 25. Krāslavā.
                1922. beidzis Ventspils vidusskolu,
                1922/1936. Latvijas Universitātes tiesību zinātņu nodaļā,
                Ventspils un apkārtnes studentu biedrības dibinātājs,
                Studentu vienības „Austrums“ biedrs.
                Apbedīts Pārventas kapos Ventspilī.
                Avots:       „Students“ # 7/1936.

MARTINSONS Fridrihs Antons Jāņa d., virsleitnants.
                * 1891. II 02. Alojas pag.
                1914. VII 18. Rezerves 3. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. IX 05. Rezerves 2. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. X 01. Kājnieku 295. pulka karavīrs,
                1916. III 01. Kijevas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 13. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 15. Rezerves 132. kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 08. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 01. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 05. Maršrotas 80. jaunākais virsnieks,
                1917. I 29. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 14. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 29.,
                1917. VIII 19/22. kaujas: Olainē, Juglā un Inčukalnā,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 30. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. XII 01. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. XII 30. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. X 15. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1920. VIII 03. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5434-1-75-516, 5601-1-4071.;
                                Armijas XII pavēle #113/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1916, #5/1917.;
                                                #243/1917., #333/1917., #394/1917., #399/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6356.

MARTINSONS Ernests, amatnieks.
                * 1870. I 23. Rūjienā.
                Podnieks Rūjienā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 178.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-436.

MARTINSONS Jānis, amatnieks.
                * 1877. X 31. Kokmuižas pag.
                Galdnieks.
                Gulbenes amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 125.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-330.

MARTINSONS Jūlijs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1894. V 18. Savienas pag.
                1915. VI savvaļnieks,
                1915. X Dušetas praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. II 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. Ii Rezerves 255. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. XI Novotoržskas 169. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1917. II 01. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. IX kaujas pie Mālpils,
                1918. IV 18. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. X 24. Sarkanarmijas 65. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919. VI aretstēts kā kontro revolucionārs,
                1920. II 25. atbrīvots,
                1926. IV 19. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1926. IV 19. apstiprināts leitnants pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1927. X 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. VI 23.,
                1935. V 04. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-4075.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #33/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle #89/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3262.

MARTINSONS Kārlis, mācītājs.
                * 1911. I 22. Skaņkalnes pag.+ 1982.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. VI 06. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. IX 08. apstiprināts par Durbes Dienvidu draudzes mācītāju,
                1939/1949. Durbes Dienvidu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940. II 23. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (III) mācītājs
                Avots:       LVVA 1460-1-526-1-310.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938., # 43/1939.

MARTINSONS Konstantīns Aleksandra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. IV 04. Lauru kolonijā; M. Alvīne dz. Augstkalns, S. Karīna dz. Kornets
                               + 1942. XII 01. Rīgā
                Beidzis Praporščiku skolu,
                1919. Tallinas zemessargu bataljona karavīrs,
                1919/1940. Valmieras apriņķa II iecirkņa nodokļu inspektors,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņa 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 11. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (II) Štāba vada komandieris,
                1937. IX 11. Limbažu pilsētas aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Valmieras apriņķa II iecirkņa nodokļu inspektors Limbāžos,
                Apbalvots ar Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības III šķiras krušu nozīmi,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības 10.gadu jubilejas medaļu,
                Valkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Latvijas Sarkanā Krusta Limbažu nodaļas priekšnieks,
                Limbažu saviesīgas biedrības valdes loceklis,
                Valkas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Valkas savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības dibinātājs,
                Valkas pilsētas domes loceklis,
                Namīpašnieks Semināra 3, Valkā,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-402.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 282/1942.

MARTINSONS Mārtiņš Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. X 01. Olaines pag. + 1943. V 27. Usoļlagā,Krievijā
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 25. Rīgas V aizsargu pulka Olaines pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Olaines pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Olaines pagasta Gundegu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-229.;
                               „www.nekropole.lv”

MARTINSONS Pēteris, ārsts.
                * 1886. I 17. Pededzes pag.
                1913. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1913/194. Šenkina slimnīcas Opočkas guberņā ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1924. Šenkina slimnīcas Opočkas guberņā ārsts,
                1924/1928. Beļavas Litenes pagasta ārsts,
                1928/1944. Stāmerienas Beļavas rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 25. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (IX) ārsts,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-123, 1640-1-524-138.;     
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MARTINSONS Rauls, arhitekts.
                * 1905. II 02.            
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MARTINSONS Vilhelms, būvinženieris.
                * 1883. VII 18.
                1922. XII 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MASĪTIS Kārlis Gusta d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1890. VI 22. Jeru pag.; [arī Massītis] M. Lavīze, S. Doroteja dz. Lazdiņš
                                + 1944. Vācijā
                1908. sācis jūrnieka gaitas,
                1912. Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1912. tvaikoņa „Rossija” stūrmanis,
                1914/1918. Mīnu locis Somijā,
                1919. Jūrnieku rotas Mīnu flotilijas hidrogrāfijas ierēdnis,
                1919. VIII 19. Tvaikoņa „Saratovs” III stūrmanis,
                1920.III 22. Jūrniecības departamenta Vispārējas nodaļas darbvedis speciālists,
                1927. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #303,
                1933/1935. Tvaikoņa „Tālivaldis” kapteinis,
                1935/1936. Zemessūcēja „Zemgale” kapteinis un bagermeistars,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1938. Ainažu ostas priekšnieks,
                1938/1939. Rīgas ostas loču komandieris.
                1939. IX 12./1940. Liepājas ostas kapteinis,
                1940. II 06. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Saimniecības priekšnieks,
                1941. VII 13. Liepājas ostas kapteinis,
                1942. I 13. Rīgas loču komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-309.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #211/1939., #11/1941., #11/1942.;
                                „Jūrnieks” #19/1912., #2/1938.;
                                „Pēdējā Brīdi” #85/1935.;
                                „Latvijas Vestnesis” #121/1920.;
                                Arvja Popes arhīvs.

MASKAVA Jānis Pētera d., rezerves leitnants.
                *1891. VIII 21. Vietalvas Odzienas pag. [Maskav]
                1914. Beidzis Ilūkstes skolotāju semināru,
                1915. IX 23. Leibgvardes Petrogradas pulka Rezerves bataljona karavīrs,
                1916. II 06. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. VI 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 01. Rezerves 133. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. X 30. Rezerves 47. kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 10. rotas komandieris,
                1917. II 12. Kroļeveckas 452. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IV 08. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 02. Beidzis Satiksmes kursus,
                1917. IX paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 16. atvaļināts kā skolotājs,,
                1918. XI Vietalvas Odzienas skolas pārzinis,
                1925. IV 17. ieskaitīts rezerves leitnants pakāpē,
                Avots:       LVVA 3407-1-83-74.;
                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #110/1917.

MĀSKE Volfgangs, ārsts virsleitnants.
                * 1897. VIII 04. Platones pag.
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1936. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1935. IV 30. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1934. X 01.,
                1936. IX 24. Daugavpils kara slimnīcas ārsts,
                1937. V 27. Cēsu kājnieku pulka ārsts,
                1938. V 12. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1940. X 25. Atsevišķā Sakaru bataljona ārsts,
                1940. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts,
                1941. Kr. Barona 63-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-124.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs.

MASKOVSKIS Zenta, ārste.
                Sk. Veldre Zenta.

MASSALS Jēzups, sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. VIII 30. Mērdzenes pag.
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 01. Ludzas III aizsargu pulka Zvirgzdenes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latgales pašvaldību apdrošināšanas savienības Ludzas rajona aģents,
                Mērdzenes pagasta Loču Tīpanu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-62.

MATEUS Konstantīns Pētera d., pulkvedis.
                * 1895. IV 24. Pleskavā; S. Paulīne dz. Krebs + 1941. VI 20. Rīgā
                beidzis Kostromas Lauru skolu,
                1915. II 10. Rezerves 2. kājnieku pulka savvaļnieks,
                1915. XI 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. III 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 05.Rezerves 25. kājnieku brigādes jaunākais virsnieks,
                1916. III 21. Izlūku nodaļas priekšnieks,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. II 02. Maršrotas (93) jaunākais virsnieks,
                1917. II 11. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais
                                virsnieks,
                1917. VIII 02. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IX apbalvots: Sv. Annas IV šķiras ordeņi,
                1917. X 27. piekomandēts Dvinskas kara apgabala rezervei,
                1918. I 10. atvaļināts,
                1918. VII 22./VIII 27. Kreiso eseru sacelšana Jaroslavļā,
                1918. XII 18. Latvijas armijas Virsnieku rotas brīvprātīgais,
                1918. XII 29. Ventspils apsardzības priekšnieka rīcībā,
                1919. III 10. Saldus pilsētas un apriņķa komandants,
                1919. V 22. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1919. VIII 23. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1919. X 16. pulka komandants,
                1919. XI 22. Jelgavas pilsētas komandants,
                1919. XII 28. Daugavgrīvas mācību bataljona komandieris,
                1920. VII 01. Robežsargu priekšnieka Galvenā štāba Apsardzības daļas
                                virsnieks,
                1920. VII 19. Latgales partizāņu pulka Rotas (II) virsnieks,
                1921. I 08. Latgales divīzijas štāba Operatīva adjutanta palīgs,
                1920. X 16. Divīzijas Izlūkošanas nodaļas priekšnieks,
                1920. XI 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #342,
                1921. III 07. Robežsargu 3. pulka štāba virsnieks,
                1921. III 22. Bataljona (I) komandieris,
                1922. III 18. Siguldas kājnieku pulka Tukuma bataljona komandieris,
                1922. IV 01. Vecgulbenes garnizona priekšnieks,
                1923. VIII 05. beidzis Vecāko virsnieku kursus,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1924. XI 18.,
                1925. XI 14. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1928. III 14. Jelgavas vidusskolas un līdzīgo mācības iestāžu militāras
                                audzināšanas kontrolieri,
                1928. XI 12. pulka saimniecības priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #846,
                1932. XI 07. Bataljona (I) komandieris,
                1933. XI 16. beidzis: Bataljona komandieru kursus ar I šķiru,
                1934. II 14. pulka štāba priekšnieks,
                1935. VI 14. pulka komandiera palīgs,
                1935. VIII 03. beidzis: Virsnieku strēlniecības kursus,
                1936. X 02. Liepājas kājnieku pulka komandieris,
                1936. X 02. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1937. V 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1161,
                1938. II 29. beidzis: Pulka komandieru kursus,
                1939. IX 25. Kara skolas priekšnieks,
                1940. V 01. Augstākās kara skolas priekšnieka v.p.i.,
                1941. I 21. apcietināts, dzīvo Ezermalas Nr.41,
                1941. I 27. atvaļināts,
                1941. nošauts,
                Apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-238, 5601-1-4092.;
                                Armijas XII pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #42/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle #49/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā 1936.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Tēvija’ #31/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1821.

MATIS Vilhelms, būvinženieris.
                * 1898. X 06. Vecgulbenes pag.
                1936. I 10. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MATISONS Ādolfs Ernests, farmaceits.
                * 1900. XII 12. Viļķenes pag.
                1920/1921. Latgales partizāņu pulka kaprālis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 31. Ludzas III aizsargu pulka farmaceits,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Mērdzenes aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-59.

MATISONS Bērs, būvinženieris.
                * 1905. III 21. Jaunjelgavā.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

MATISONS Jānis Ludvigs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. III 20. Svētciema pag.; M. Anna dz. Šilfs; S. Anna dz. Grosbergs.
                1908. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1914, beidzis Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1914/1916. Zvērināta advokāta Kēnigsvalda palīgs Jelgavā,
                1916. Cēsu pilsētas domes juriskonsults,
                1916/1917. Lauku dzelzceļu būvniecības nodaļas darbvedis,
                1917/1918. Bēgļu apgādāšanas nodaļas Sanitāras daļas sekretārs Valmierā,
                1918. /1919. Papildmiertiesnesis,
                1919. miertiesnesis Dobeles apriņķī,
                1920/1924. Partijas Demokrātīskais Centrs biedrs,
                1920/1922. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1922/1940. zvērināts advokāts Jelgavā,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona Sporta pulciņa pārzinis,
                1933/1934. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedrs,
                1938/1939. Jelgavas pilsētas valdes revīzijas komisijas loceklis,
                1939. III 15. Štāba bataljona saimniecības priekšnieka palīgs,
                1940/1941. Jelgavas pilsētas domes deputāts,
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs,
                Jēkabnieku pagasta Jaun Lutartu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-189.;
                               „Latvijas advokatūra’, R., 2007.

MATISONS Otto Otto d., ierēdnis.
                * 1893. I 06. Rīgā; M. Anna dz. Einsons, S. Lempija dz. Nieminens.
                                + 1944. VIII 29. Sibīrijā
                Beidzis Rīgas reālskolu,
                1912/1920. telegrāfa tehniķis Somijā,
                1920/1940. Pasta un telegrāfa departamenta dienestā,
                1923/1932. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1935/1939. žurnāla „Pasta un Telegrāfa Vēstnesis” redaktors,
                1935. bij. pasta telegrāfa un telefona nodaļas priekšnieks,
                1939. bij. departamenta direktors,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1707,
                1941. apcietināts,
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes I šķiras II pakāpes kavalieru krustu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu Periodika”, R. 1988.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Brīvā Zeme” # 151/1937.

MATISONS Pauls Kārļa d., štāba kapitāns.
                *1893. III 05. Remtes pag. + 1945. I 27.
                Beidzis: Mērniecības skolu,
                1915. beidzis: Pēterpils virsnieku kursus,
                1915. X 06. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. IV 05. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 05. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. V 25. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 29.,
                1916. IX 30. paaugstināts poručiks  pakāpē izd. no 1916. V 29.,
                1916. IX 30. Rotas (II) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XI 29.,
                1917.VII 27. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulkām,
                                Rotas (VII) komandieris,
                1917. XII 09. ievēlēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulka, Rotas (VII) komandierī,
                1918/1921. Sarkanas armijas brigādes un divīzijas komandieris,
                1921/1933. Zemkopības ministrijas Mērniecības daļā,
                1933/1940. cietumā, par spiegošanu,
                1940. VII 06. Rīgas apriņķa priekšnieks,
                1941/1945. Latvijas PSR kara komisariāta vispārīgas apmācības priekšnieks,
                                majors.
                Apbalvots: Sarkana karoga ordeņi.
                Avots:      KVKVA 2550-1-136-18., 2550-1-125-224.;
                                XII armijas pavēles #648/1916., #178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #230/1917.,
                                                #285/1917., #368/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #46/1915.,
                                                #65/1915.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #68/1915.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #14/1916., #103/1916.;
                                                #156/1916., #283/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #308/1916., #375/1916.,
                                                #86/1917., #212/1917.;
                                „Jaunākās Ziņas’  #54/1933., #154/1933.;
                                „Brīvā Zeme” #151/1940.;
                                „Cīņa” #23/1945.

MATĪSS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. II 26. Kārsavā
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1930. Aviācijas pulka karavīrs,
                1934. VII 01. Ludzas III aizsargu pulka Kārsavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. II 08. Bataljona (I) adjutants,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Kārsavas pagastā, Līčos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-1-60.

MATĪSS Kārlis, agronoms.
                * 1905. XII 20. Galgauskas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1932/1933. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Izglītības ministrijas lauksaimniecības inspektors,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) rezerves
                               vada komandieris,
                Galgauskas pagasta Lāču māju īpašnieks,
                Dzīvo Valdemāra 69-19.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-231.;
                               „Latvis” #2066/19298

MATĪSS Paulis, tirgotājs.
                * 1892. VII 14. Lažu pag.
                Mehāniskas darbnīcas īpašnieks Liepājā,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 920.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-542.

MATĪSS Visvaldis, būvinženieris.
                * 1903. VII 26. Palsmanes pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MATUĻENKO Raimonds, ārsts.
                * 1911. IV 10.
                1934/1939. Varšavas Universitātes klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas asistents,
                1939. beidzis Varšavas Universitāti,
                1940/1944. Pilskalnes pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-125.

MATULIS Jānis, Dr. theol., arhibīskaps.
                * 1911. II 21. Krievijā +1985.
                1930. beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1930/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1941/1943. Ģertrūdes II draudzes mācītāja kandidāts,
                1943. V 21. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes.
                1943. VI 03. ordinēts par Ģertrūdes II draudzes mācītāja adjunktu,
                1943/1944. Rīgas Sv. Jāņa II ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1947. Talsu ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1947. Juanpils ev. lut. draudzes vikārs,
                Vēlāk arhibīskaps.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 24/1943.

MATUZELIS Johanna dz. Zemels, ārste.
                * 1901. V 20. Kuldīgā
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1939. Rīgas pilsētas aizgādības valdes rajona ārste,
                1929/1940. Biedrības „Māte un bērns” bērnu veselības kopšanas punkta vadītāja,
                1938. Marijas 55,
                1940/1941. Torņakalna X ambulances ārste,
                1940/1944. Ādu un venerisko slimību klīnikas ārste,
                1941. Ģertrūdes 6-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-126.;               
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MATUZELIS Visvaldis Anša d., virsleitnants, Dr. oec.
                * 1897. III 21. Vircavas pag. [Matusels]; M. Elizabete, S. Johanna dz. Zemmelis.
                               + 1967. XI 28. Pitsburgā, ASV
                1916. I 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. IV 12. jaunākais portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 06. Rezerves 193.kājnieku pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 22. Kaukāzijas 16.strēlnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 17. – XI 13.Ievainots un evakuēts,
                1917. I 28. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 04. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. V 05. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916.I 01.,
                1917. VI 28. apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiru ordeņa ar šķēpiem un banti.
                1917. VII 24. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Tranšeju lielgabalu komandas
                               jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 02. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19.-24. Kaujas,
                1917. VIII 21. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. IX 06. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 09. ievēlēts par Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 14. Ievēlēts par Rotas (V) komandieri,
                1917. XII 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. X 01.
                1917. XII 04. atstājis pulku,
                1918. VI 16. Latviešu V padomju pulka Rotas (II) komandieris,
                1918. VIII 06. Čehoslovāku izlūku vienība Kazaņā,
                1918. XI 12. arestēts no lieliniekiem,
                1918. XII 08. Latviešu V strēlnieku pulka telefonists,
                1919. VI 26. Latvijas armijas štāba komendanta sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VIII 18. Armijas XIV štāba rezervē,
                1920. I 05. pārgājis fronte pie Liepājas,
                1920. I Siguldas kājnieku pulka virsleitnants,
                1920. X Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants,
                1921. III 20. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1922. II 08. atvaļināts,
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Saimniecības
                               priekšnieka palīgs,
                1937. I 28. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1937/1940. Rīgas pilsētas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas „Tervetia” filistrs
                Dzīvo Marijas 55-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-236, 5601-1-4097;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #155/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #82/1917., #106/1917.,
                                               #167/1917., #206/1917., #221/1917., #325/1917.,
                                               #332/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #271/1917., #280/1917.
                               „rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību Dzīve” #38/1937.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #1804.

MATVEJS Dāvids, Dr.
                *1867. + 1924. IX 27. Rīgā
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1915. Sarkanā Krusta lazarete Rīgā,
                1915/1918. Pleskavas pilsētas ārsts un bēgļu komitejā,
                1919. Rīgas galvenais cietuma ārsts,
                1919/1924. Rīgas pilsētas galvenais sanitār ārsts, Rīgas pilsētas domnieks.
                Latvijas Sarkanā Krusta biedrs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Valsts darbinieku centrālās ambulances ārsts.
                Prakse Brīvības ielā 2.
                Apbedīts Lielajos kapos, Jāņa draudzes nodalījumā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 222/1924.

MAUČE Rūdolfs, veterinārārsts, Dr. vet. med.
                * 1907. I 29. Rīgā; S. Marija dz. Pupainis + 1958. VII 10. Seatlē, ASV.
                192. beidzis Viļņas poļu skolu,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935. VIII 29. Jātnieku pulka jaunākais veterinārārsts, virsnieka vietnieks,
                1938/190. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 11. Liepājas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) veterinārārsts,
                1938. Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs,
                1938. Liepājas pilsētas veterinārārsts,
                1939. Liepājas Bekona Eksports fabrikas veterinārārsts,
                1939. IX 15. Eskadrona (II) veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-318.;
                                „Studentu dzīve” #40/1935.;
                                „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1939.

MAULS Vilhelms Rūdolfs, amatnieks.
                *1881. + 1939. VI 07.
                1895/189. Mācījies virpotāja amatu pie Fr. Koppica,
                1925. izturējis amata meistara pārbaudi Sv. Jāņa Ģildē,
                1919/1939. Koku virpotāja darbnīcas īpašnieks.
                Avots:       „Amatnieks” # 12/1939.

MAURIŅŠ Elizabete dz. Spailis, ārste.
                *1896. I 21. Liepājā; V. inženieris mežkopis.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1930. Rīgas slimo kases rajona ārste,
                1930/1935. Salienas Skrudalienas pagasta rajona ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1937. Rucavas rajona ārste,
                1935/1937. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1937/1944. Zentenes Dzirciema pagastu rajona ārste,
                1939. I 01. Talsu I aizsargu pulka Rotas (V) ārste,
                Namīpašniece katoļu 8, liepājā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-127, 1640-1-520-92.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Ernests, ārsts.
                * 1895. I 01. Idus pag.
                1927. XII 12. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1928/1929. Eglaines rajona ārsts,
                1929/1934. ārsts Valmierā,
                1934/1935. ārsts Tērvetē,
                1935/1940. Bebru rajona ārsts,
                1941/1944. Rūjienas rajona ārsts.
                Avots:        LVVA P123-2-14-99.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1906. IV 11. Trikātas pag. + 1989. IV 29. Hamiltonā, Kanādā
                1925. beidzis Rīgas pilsētas Ii ģimnāziju,
                1925/1932. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1933. Latvijas armijas rezerves ārsts leitnants,
                1933/1939. Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1934/1937. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1937/1938. Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības ārsts,
                1938. Avotu 33,
                1939. Viļakas slimnīcas vadītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 18. Jelgavas XVI aizsargu pulka Riteņbraucēju (II) rotas ārsts,
                1939/1941. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Jelgavas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941. Ausekļa 3-40, Rīgā,
                1951. Kanādā,
                1957. licinzēts Kanādā,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-142, 1640-1-527-185.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Jēkabs, ārsts.
                * 1872.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimības,
                1938. Peldu 33, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Roberts, ārsts.
                * 1861.
                1888. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Uliha 49, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAURIŅŠ Zenta, Dr. phil.
                *1897. XII 15. Lejasciemā; T. ārsts.
                1915. Beigusi Liepājas krievu ģimnāziju,
                1927. beigusi Latvijas Universitātes filoloģijas nodaļu,
                1929. ieguva cand. phil. grādu,
                1938. II 04. ieguva Dr. phil. grādu.
                Avots:       „Students” # 8/1938.

MAURĪTIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 11. Limbažu pag. + 1976. Čikagā, ASV
                1924/1925. Galvenās artilērijas noliktavas  dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. II 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Limbažu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Limbažu pagasta Jaunimaku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-410.

MAZAPSIS Krišs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. IX 14. Mērsraga pag.
                1914/1917. Krievijas armijas vecākais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. VIII 04. Talsu I aizsargu pulka Valdemārpils aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934/1940. Valdemārpils – Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
                               biedrības priekšnieks,
                1938. I 01. Ārlavas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras krustu,
                Ārlavas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Valdemārpils bāriņu tiesas loceklis,
                Valdemārpils Jaundreinavu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-99.

MAZIKINS Elja, ārsts.
                * 1893. VII 31. Tambovas gub.
                1917. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1921. rezerves ārsts leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XI 15. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938. Liepnas pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-364.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZINGS Eduards, sabedrisks darbinieks.
                *1868. IX 04. Rīgā.
                1884. Beidzis Tirdzniecības skolu.
                1885. „Rīgasche Rundschau” dienestā,
                1905. „Rīgasche Rundschau” vadītājs,
                1907. Rīgas vīru dziedāšanas biedrības valdes loceklis,
                1912. Rigaer Maenergesangverein priekšsēdētājs,
                Darbojās: Deutscher Saengerbund in Lettlands,
                Rigaer Saengerkreis,
                Saengvereins „Gutenberg”,
                Saengvereins „Ljra”.
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1937.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-53.

MAZJĀNIS Roberts, skolotājs.
                * 1891. I 134.
                1914. beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1914. ieguva skolotāja tiesības pie Valkas pilsētas skolas,
                1914/1925. Alūksnes draudzes skolas skolotājs,
                1927/1940. Alūksnes „Glika“ pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1203.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-93.

MAZKALNIŅŠ Minna dz. Zušmanis, ārste.
                * 1892. XI 20. Ļaudonas pag.
                1916. Beigusi Kijevas medicīnas institūtu, ādas slimībās,
                1916/1918. Dienvidu Rietumu frontes ārste,
                1918/1919. ārste Kijevā,
                1920/1934. Latvijas Universitātes Ādu un venerisko slimību klīnikas ārste,
                1934/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārste,
                1940/1944. Rīgas Centrā rajona I poliklīnikas ārste,
                1941. Brīvības 13-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-131.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZPRECNIEKS Kristaps, ierēdnis.
                * 1890. XII 29. Liepajā; S. Marija dz. Mellups.
                1919. I 23. Liepājas apsardzības nodaļas izmeklēšanas ierēdnis,
                1919. III 06. Liepājas kara ostas komandantūras kara laika ierēdnis,
                1920. X 25. Netiešo nodokļu departamenta akcīzes valdes jaunākais
                                kontrolieris Liepājā,
                1923. I 02. kontrolieris,
                1923. IV 10. vecākais kontrolieris,
                1927. II 01. Nodokļu departamentā,
                1927. XI 14. Liepājas apriņķa nodokļu inspekcijas vecākais kontrolieris,
                1936. III 05. Liepājas III iecirkņa nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1937. IX 23. Liepājas I iecirkņa nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 47.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-97.

MAZURS Alīse dz. Veisbergs, ārste.
                * 1899.
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Poruka 9.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZURS Andrejs, virspriesteris.
                * 1878. I 05. Balvu pag.
                1899. VI 10. Beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1899/1904. skolotājs Kārsavas draudzes skolā,
                1904. IV 25. iesvētīts par Beļkinas draudzes priesteri, Sebežas apr.,
                1904. IV 25. Balvu pareizticīgo draudzes priesteris,
                1921. X 14. Viļakas iecirkņa prāvests,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4036.
                Avots:       LVVA 1370-1-2678-74.

MAZURS Augusts, amatnieks.
                * 1885. V 10.
                Ratnieks,
                Madonas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 224.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-528.

MAZURS Kārlis, ārsts.
                * 1899.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Merķeļa 21.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MAZVĒRSĪTIS Jānis Viļa d., Dr. h. c. agr.
                * 1866. IV 06. Vecauces pag.; M. Mīna, S. Marija dz. Čekota + 1943. XII 28. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1885. rezerves 16. Bataljona brīvprātīgais,
                1886/1911. muižu pārvaldnieks Krievijā,
                1912/1936. Jelgavas zemkopības (lauksaimniecības) vidusskolas direktors,
                1920/1924. Laikraksta „Zemgalietis” redaktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru #118,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1931. Saeimas III deputāts, Zemnieku savienība,
                1933. VII 08. Jelgavas XVI aizsargu pulka Informācijas
                               propagandas nodaļas priekšnieks,
                1933. IX 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 771,
                1936/1939. Valsts Mežotnes lauksaimniecības skolas direktors,
                1939. II 15. Saimnieciskās rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Tēvzemes balvas laureāts,
                Latvijas Universitātes profesors,
                Zemgales kredītbiedrības valdes loceklis,
                Zemgales muzeja biedrības priekšnieks,
                Zemgales lauksaimniecības centrālbiedrības priekšsēdētājs,
                Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka biedrs,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Latviešu senatnes pētītāju biedrības biedrs,
                Zemgales kluba biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas patērētāju biedrības biedrs.
                Latvijas agronomu biedrības biedrs,
                Namīpašnieks Zemgales pr. # 3, Jelgavā,
                02.01.1944. Baložu kapos Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-195.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 307/1943.
                               „Dobeles bibliotēka’

MAŽUHNO Antons Antona d., poručiks.
                *1894. XI 02. Paņevēžas apr. + 1916. XII 23. Frontē
                1914. beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1014/1915. Rīgas politehnikuma students,
                1915. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1915. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. X 21. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Ārrindas komandas priekšnieks,
                1915. XI 01. Rotas (VI) komandieris,
                1916. I 18. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. VI 24. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01.,
                1916. VII 09. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 16. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 18. Tranšeju lielgabalu komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. kritis,
                1916. XII 28. apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                1917. I 14. A. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. XI 16.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Avots:      LVVA 5434-1-896-88.;
                                XII armijas pavēle #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #6/1915., #11/1915.,
                                                #12/1915., #186/1916., #193/1916., #196/1916. ;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēle #226/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #376/1916., #431/1916.,
                                                #44/1917., #48/1917.;
                                „Jaunās Latviešu Avīzes” #43/1914.;
                                „Jaunākās Ziņas” #360/1916.

MECS Aleksandrs, priesteris.
                *1874. IX 15.
                1939. bij. Valmieras Sv. Sergija un Burtnieku Debesbraukšanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

MEDENS Jānis Reinholds Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                *1895. III 14. Praulienas pag. [Ivans]; S. Alīda dz. Purvainis  +1942. IX 14. Noriļskā.
                1915. beidzis Jelgavas zemkopības skolu,
                1915. IX 16. Leibgvardes Jēgeru pulka karavīrs,
                1916. I 27. beidzis Mācības komandu,
                1916. II 04. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IX 21. Ziemeļfrones praporščiku skolas junkurs,
                1916. X jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. III 21. Rezerves XXV brigādes virsnieks,
                1917. III 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 26. beidzis Pulka granātu metēju kursus,
                1917. IX 15. paaugstināts podporučiks pakapē izd.1917. IX 15.,
                1917. XI 27. evakuēts uz hospitāļi,
                1918. I 19. atvaļināts,
                1918. IX 28. Studentu rotas virsnieks,
                1919. IV Jelgavas komandantūras noliktavas pārzinis,
                1919. Armijas saimniecības pārvaldes Jelgavas noliktavas priekšnieka palīgs,
                1920. I Talsu I noliktavas priekšnieks,
                1921. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. III 22.,
                1921. Kara saimniecības pārvaldes Tansporta bataljona rotas komandieris,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1925. Jntendantūras Dzirnavu un maizes ceptuves priekšnieks,
                1926. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1939,
                1927. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1928. VII 17. Galvenās intendantūras pārvaldes Pastāvīgo mantu
                                pieņemšanas komisijas loceklis,
                1929. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru #932,
                1930. V 31. Intendantūras galvenās mantu noliktavas priekšnieks,
                1934. VII 26. Apgādes pārvaldes Mantu materiālu nodaļas priekšnieks,
                1935. Kurzemes divīzijas pārvaldes intendants,
                1939. VI 26. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru # 60 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV korpusā,
                1940.  VII 28. pārskaitīts: Strēlnieku 181. divīzijas apgādes priekšnieks,
                                Intendants I ranga,
                1941. VI 14. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1515-1-143-151, 5601-1-4119.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #112/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieks”, R., 1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #265.       

     

MEDERS Alfrēds Arnolds Ādolfs Riharda d., Dr. math. h. c., profesors.
                *1873. X 01. Rīgā; M. Konstance dz. Šneiders + 1944. Vācijā
                1884/890. beidzis Rīgas guberņas ģimnāziju,
                1891/1895. beidzis Tērbatas Universitātes matemātikas fakultāti,
                1899/1919. Rīgas Politehnikuma mācības spēks,
                1919. Latvijas Universitātes matemātikas fakultātes profesors,
                1938. IX 28. ievēlēts par Dr. math. h. c.,
                1939/1944. Vācijā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 2/1938.

MĒDERS Jānis Rūdolfs Teņa d., prāvests.
                * 1883. X 05. Jaunsalacas pag.; M. Sofija dz. Bērziņš, S. Matīlde dz. Pūrvietis
                                + 1965. IV 05. Jēkabpilī
                Beidzis Lielsalacas draudzes skolu,
                Beidzis Omskas ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1923. ordinēts,
                1923/1926. Omskas guberņas draudzes mācītājs,
                1927/1964. Jēkabpils ev. lut. draudzes mācītājs,
                1927/1932. Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 27. Jēkabpils IV aizsargu pulka rotas (I) mācītājs,
                1939. IV 20. Bataljona (I) mācītājs,
                1947. Sēlpils iecirkņa prāvests,
                Apbedīts Jēkabpils pilsētas kapos.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-321, 1640-1-521-210.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas Kalendārs”, R., 1966.;
                                „Jēkabpils bibliotēka”

MEDIŅŠ Auguste dz. Rozentāls, farmācijas kandidāte.
                * 1903. XII 27. Ārlavas pag.
                1937. V 22. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEDNIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 08. Kalsnavas pag.
                1919/1920. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1922. Robežsargu II pulka posteņa priekšnieks,
                1922. Siguldas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XI 13. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kalsnavas pareizticīgo draudzes revīzijas komisijas loceklis,
                Kalsnavas pagasta Spriņģēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-140.

MEDNIS Alfrēds Edgars, ārsts.
                * 1894. III 21. Rīgā
                1919/1920. Latgales divīzijas lazaretes ārsts leitnants,
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1924/1927. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Ķirurģiskā hospitāļa
                               klīnikas asistents,
                1927/1929. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas vecākais asistents,
                1928. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                1929/1944. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas vadītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona ārsts,
                1938. Akadēmijas 10, Jelgavā.,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas latviešu biedrības rūnas vīrs,
                Teteles pagasta Medņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-143, 1640-1-527-198.;     
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEDNIS Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                *1895. V 13. Cesvaines pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 2083,
                1938. II 10. Madonas IX aizsargu pulka Kārzdabas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes Goda zīmi # 198,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kārzdabas pagasta valdes loceklis,
                Cesvaines veselības aizsardzības sabiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-134, 1640-1-798-417.;
                               LVA 1987-1-16686.

MEDNIS Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. X 14. Skujenes pag.
                1899/1904. Krievijas armijas vecākais apkakšvirnieks,
                1919/1920. Aizsargu organizācijā,
                1926. I 27. Madonas IX aizsargu pulka Lubejas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. XII 15. Lubejas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Lubejas pagasta Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Lubejas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Lubejas pagasta Viesturu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-136.

MEDNIS Arnolds, farmācijas kandidāts.
                * 1901. I 08. Jaunpiebalgā.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEDNIS Edvīns Aleksandrs Friča d., pulkvedis leitnants.
                * 1897. VIII 04. Raunas pag.; S. Marita dz. Graudiņš + 1967. VI 02. Ņujorkā.
                1911. beidzis Cēsu reālskolu,
                1914. VIII 01. Kazaņas kara skolas junkurs,
                1914. XII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1914. XII 09. Kremenčugas 32. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1915. II 29. apbalv0ts: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. VII 25. ievainots galvā,
                1915. VIII apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. IX apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1915. IX 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. VII 19.,
                1915. IX 09. Bataljona (III) komandieris,
                1915. IX 21. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona adjutants,
                1916. I 18. Izlūku komandas priekšnieks,
                1916. III 03./VII 01. piekomandēts Punina partizāņu nodaļai,
                1916. VIII 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķirau ar šķēpiem,
                1916. VIII apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. IX 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. I 23.,
                1916. IX 23./X 29. Bataljona (II) komandiera v.p.i.,
                1916. IX 30. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. VII 23.,
                1916. X 28. Bataljona (I) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots,
                1917. III 18. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X apbalvots: Serbijas Baltā Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                1918. III 18. Dagestnas II jātnieku pulka virsnieks,
                1918. XII 18. kapitāns,
                1920. I Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijas virsnieks,
                1920. V 04. gūstā,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 843.,
                1921. IV 05. Galvenā štāba virs štata,
                1921. VII 29. Apsardzības ministrijas kancelejas virsnieks,
                1921. XII 31. apbalvots: Karageorgijeviča Balta Ērgļa IV šķiras ordeņi ar šķēpiem,
                1922/1932. Latvijas Kareivis redaktors,
                1924. III 11. Armijas komandiera štāba virsnieks,
                1924. IV 28. Galvenā štāba virsnieks,
                1930. III 31. paaugstināts pulkvedis leitnants izd. 1930. III 31.,
                1930. I 30. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2242,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Vazas ordeņa I šķiras bruņinieku krustu,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932. I 15. Armijas štāba apmācības nodaļas priekšnieks,
                1932/1935. žurnāla Aizsargs un Militārais Apskats redaktors,
                1933. beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības zinību fakultāti,
                1935. VI 07. Armijas štāba Saimniecības daļas virsnieks,
                1936/1938. žurnāla Universitas redaktors,
                9139. I Armijas štāba Apmācības nodaļas priekšnieka palīgs,
                1939. IV 26. atvaļināts,
                1944. Vācijā,
                1950. ASV,
                Apbalvots:  Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots: Lietuvas Ģedimina ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņa IV šķiru,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5192-1-938-82, 5601-1-4126.;
                                Armijas XII pavēle #612/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #14/1916.,
                                                #272/1916., #280/1916., #283/1916.,#308/1916.,
                                                #316/1916., #375/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #92/1917., #209/1917.;
                                „es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Universitas’ #20/1967.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2208.

MEDNIS Harolds, skolotājs.
                * 1906. VIII 16. Jaunlaicenes pag. + 2000. VII 04.
                1925/1938. Praulienas pamatskolas pārzinis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1991,
                1937. IX 01. Madonas IX aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris,
                1938. IV 08. Madonas IX aizsargu pulka kora diriģents,
                1995. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Brīvības pieminekļa Praulienas pagasta komitejas loceklis,
                Praulienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lazdonas ev. lut. draudzes ērģelnieks,
                Praulienas pagasta Dzintaru māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Marijas 45, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-131.;
                               „Madonas Ziņas” # 39/1938.

MEDNIS Hermīne, ārste.
                Sk. Ozoliņš Hermīne.

MEDNIS Jānis Arvīds Jāņa d., farmaceits leitnants.
            * 1892. III 14. Rīgā
            1913. Ieguva aptiekas palīga grādu Varšavas Universitātē,
            1913. X 10. Krievijas armijas karavīrs,
            1914. VII 18. jaunākais apakšvirsnieks,
            1914. VIII 10. vecākais apakšvirsnieks,
            1914. IX 24. vācu gūstā,
            1918. X 18. atbrīvots,
            1919. VI 10. Latviešu vācu zemessargu Sapieru nodaļas karavīrs,
            1919. VIII 09. kaprālis,
            1919. X 12. seržants,
            1920. II 04. Barča bataljona aptiekas pārzinis,
            1920. III 28. Armijas veterināras pārvaldes farmaceits,
            1920. IV 13. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
            1921. III 15. Kara veterināras slimnīcas farmaceits,
            1921. VI 14. atvaļināts,
            1921/1940. firmas „J.A. Mednis” ķīmiskās fabrikas īpašnieks,
            1909/1940. nama līdzīpašnieks Bruņinieku ielā Nr.85, Rīgā,
            1909/1940. nama līdzīpašnieks Ķieģeļu ielā Nr.3, Rīgā,
            1936/1940. nama līdzīpašnieks Ganību dambī Nr.1, Rīgā,
            Avots:   LVVA 5601-1-4129.;
                        „Valdības Vēstnesis” #56/1935.;
                        „Jaunākās Ziņas” 143/1936.;
                        V. Eichenbauma arhīvs # 6469.

MEDNIS Jānis Jāņa d., skolotājs,
                * 1895. VIII 03. Jaunpiebalgas pag.; M. Late, S. Karlīna dz. Rihters – skolotāja.
                1912. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
                1912/1916. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1916/1917. Latviešu strēlniekos,
                1918/1920. Smoļinas bērnu kolonijā, Čeļabinskas guberņā,
                1921/1922. Vecmēmeles pagasta pamatskolas skolotājs un pārzinis,
                1922/1940. Ozolnieku pagasta “Skuju” pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 421.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-47.’
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

MEDNIS Jānis Jēkaba d., leitnants.
                * 1895. V 02. Galgauskas pag.
                Beidzis Pētera I reālskolu,
                1915. IX 15. Sibirījas 15. strēlnieku bataljona Rotas (II) strēlnieks,
                1915. XII 07. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. VI 28. Gori praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 28. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 17. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 17. piekomandēts Ložmetēju mācības komandai, jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 21. skaitīts Mednis I,
                1916. XII 31. Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31. piekomandēts Ložmetēju mācības komandai,
                1917. IX 09. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                Kolt jaunākais virsnieks,
                1917. IX 09. kaujas pie Nītaures,
                1917. XII 22. atvaļinājumā,
                1918. atvaļināts,
                1918. VIII 11. Tautas armijas 15. Belebejas pulkā,
                1918. XII 01. Troickas bataljona virsnieks,
                1920/1921. Kara tiesā,
                1921. IV 19. atvaļināts, leitnants.
                Avots:       LVVA 5601-1-4130.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #320/1916.,
                                                #328/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #2/1916., #12/1916.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6446.

MEDNIS Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1897. III 01.
                1916. V 23. Rezerves 181. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1917. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 11. Zimeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. X. 02. Skaitīts Mednis II,
                1917. XII 31. pulkā,
                1920. I 28. Vidzemes papildu bataljona Rotas (IX) karavīrs,
                1920. II 10. apstiprināts leitnants dienesta pakāpē izd. 1920. I 28.,
                1920. III 01. vada komandieris,
                1920. III 10. Saimniecības rotas vada komandieris,
                1920. III 12. Siguldas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (II) ložmetēju vada komandieris,
                1921. X 06. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1921. X 06. beidzis: Smago ložmetēju kursus,
                1922. VI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. XI 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1923. IV 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-4128.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917.,
                                                #298/1917., #391/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6452.

MEDNIS Johanna, ārste.
                * 1905.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Gogoļa 8/10.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEDNIS Kārlis Krišjāņa d., kapitāns.
                *1896. IV 25. Dzērbenes pag. + 1942. I 04. Krievijā.
                Rīgas Politehnikuma students,
                1916. VIII 12. Nižnijnovgorpdas studentu bataljona karavīrs,
                1916. VIII 20. Peterhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 17. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 03. Strēlnieku 23. Sibīrijas rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. V 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 04. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 02. sakitīt: Mednis II,
                1917. XII 08./21. piekomandēts pie Apsardzības komandas,
                1918. II 02. atvaļināts,
                1918. IX 20. Atsevišķās studentu rotas leitnants,
                1919. V 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. XI 18. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. atvaļināts, Apsardzības Ministrijas Komandantūras virsnieks,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #795,
                1925/1935. Valsts Zemes bankas Liepājas nodaļas pilnvarotājs,
                1932. IV 29. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2723,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1935/1940. Valsts Zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks,
                1935. V 05. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1924,
                Aizsargu organizācijas Aviācijas pulka štāba eskadriļas aizsargs,
                Korporācijas Talavija filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-4134.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #162/1917.,
                                                #239/1917., #298/1917., #368/1917., #382/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6604.

MEDNIS Mārtiņš Kārļa d., kapteinis.
                * 1895. IV 24. Suntažu pag.
                1915. VI 08. Rezerves 29. kājnieku bataljona Rotas (I) karavīrs,
                1915. XII 09. Maskavas V praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 04. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. Rezerves 255. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 05. Maršrotas 45. komandieris,
                1916. VII 09. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 11. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 26. izgāja no bataljona Maršrotas 45. komandieris,
                1916. IX 30. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 05/1917. I 14. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI 05. Rotas (IV) vada komandieris,
                1916. XII 23. beidzis ģenerāļa Globas kursus,
                1916. XII 23/31. kaujas Manguļu rajonā,
                1917. I 12/27. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. I 14./III 23. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. I 30.,
                1917. VI 03./30. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1917. VI 30. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1917. VIII19/20. kaujas Olaines rajonā,
                1917. VIII 21/22. kaujas pie Juglas upes un Inčukalnā,
                1917. IX 14. kaujas pie Līgatnes,
                1917. X 23. A.F.P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 30.,
                1917. X 13./XI 25. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 26. piekomandēts pulka štābam,
                1918. atvaļināts,
                1919. Cēsu bataljona virsnieks,
                1919. X 29. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (XII) komandieris,
                1921. III 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 18.,
                1921. IV 01. Rotas (IV) komandieris,
                1921. V 14. Instruktoru rotas komandieris,
                1922. II 20. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. I 09. Rēzeknes kājnieku pulka Mīnu metēju komandas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #672,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10.gadu jubilejas medalu,
                1933. X 04. Rīgas kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #84 ar šķēpiem,
                1939. X 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #287 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka, štāba priekšnieka palīgs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-4137.;
                                Armijas XII pavēle #1113/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #168/1916.,
                                                #193/1916., #277/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #287/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #292/1916.,
                                                #324/1916., #5/1917., #86/1917., #321/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #267.

MEDNIS Oskars Imants, būvinženieris.
                * 1908. X 26. Palsmanes pag.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MEDNIS Pēteris, mācītājs.
                * 1902. VII 31. Jaunpiebalgas pag. + 1974.
                1933. IV 09, ordinēts,
                1935. Dobeles prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. I 01. Apstiprināts Par Rubas Grīvaišu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IX) mācītājs,
                1937/1940. Rubas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940/1949. Durves Ziemeļu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1949. Ilmājas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-191.;
                               „Baznīcas kalendārs”, R. 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts” # 30/1938.

MEDNIS Vilis Pavils Pētera d., virsleitnants.
                *1894. XII 18. Lades pag. [Vilhelms] + Sibīrijā.
                1915. I 18. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. X 16. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1916. I 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. I 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 29. Rezerves 140. kājnieku bataljona Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 08. Rezerves 140. kājnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VII 20. Rezerves 27. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 12. Rezerves 1. ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1916. X 30. beidzis: Ložmetēju rotas kursus,
                1916. XI 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 13. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. II 19. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. V 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1917. VIII 19./20. kaujas pie Mazas Juglas,
                1917. VIII paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XI 24. Somu 20. dragūnu pulka virsnieks,
                1917. X 05. Sevišķā 16. strēlnieku pulka virsnieks, Mednis II,
                1917. XI 29. Kavalērijas 17. divīzijas Eskadrona (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 11. Eskadrona (VI) komandieris,
                1918. X 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1918/1919. Vācu gūstā,
                1919. VI 03. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju rotas komandieris, virsleitnants,
                1919. X 01. Kara skolas Ložmetēju rotas komandieris,
                1919. XI 18. ievainots, kauja pie Jelgavas,
                1920/1921. Robežsargu IV pulka adjutants,
                1921. V 09. atvaļināts,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1928. V Ilūkstes XII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1111,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. laikraksts „Zemgales Balss” redaktors,
                1931. Valkas VII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1935. Valmieras apriņķa III iecirkņa priekšnieks, Rujienā,
                1938/1939. Bauskas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks, Vecmuižā,
                1939. pensionēts,
                1940. VIII 09. apcietināts,
                Rakstnieks, žurnālists un karikatūrists „Melnais Mednis”,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       KVAVA 2550-1-170-4.;
                                LVVA 3600-1-116, 5601-1-4139.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #47/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #310/1917.,
                                                #322/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #45/1917.,
                                                #102/1917., #137/1917.;#248/1917. ;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1928.;
                                „Kadets” #4/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4052.

MEDNIS Voldemārs Jēkaba d., agronoms.
                * 1899. II 23. Stāmerienas pag.; M. Līzete + 1990. V 05. Birmingēmā, Anglijā
                Beidzis Alūksnes pilsētas skolu,
                1916/1917. Gorku lauksaimniecības skolā,
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                1928/1935. Valmieras apriņķa agronoms,
                1937. Zemgales vecākais agronoms,
                1938/1940.Latvijas Lauksaimniecības kameras Valmieras novada
                                vecākais agronoms,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4517,
                1941/1944. Rīgas labības centrāles Pārdošanas daļas vadītājs,
                Ķīmiskās fabrikas Albreht & Wilson laboratorijas asistents,
                Korporācijas Konkordia Zelmenis filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Daugavas vanagu Mēnešraksts” #4/1990.;
                                „Laiks” #54/1990.

MEDNIS SILAMEDNIS Kārlis Roberts Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1892. I 28. Palsmanes pag.
                1915. VIII 03. rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. II20. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 04. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 19. Rezerves 55. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VI 26. Rezerves 16. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. XII 24. Somijas 6. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. V 13. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 14.,
                1917. XI 10. piekomandēts Kara ceļu 23. nodaļai,
                1918. III 24. atvaļināts, skaitās poručiks pakāpē izd. 1917. VI 02.,
                1918. XII 22. Permas virsnieku pulka virsnieks Sibīrijā,
                1919. I 24. Novonikolajevska Sibīrijas strēlnieku pulka Rotas (V)
                                jaunākais virsnieks,
                1919. II 02. Sibīrijas 1. strēlnieku divīzijas Triecienu bataljona
                                rotas komandieris,
                1919. IX 26. Latvijas 1. strēlnieku bataljona virsnieks,
                1920/1922. Robežsargos,
                1922. III 31. atvaļināts, virsleitnants,
                Apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti un IV šķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un III šķiru ar
                                šķēpiem un banti,
                1929. bijis Latvijas piensaimniecības centrālās savienības grāmatvedis.
                Avots:       KVKVA 3454-1-412-172., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-4135.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #255/1917.,
                                                #365/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1802.

MEDNĪTIS Kārlis Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                *1896. X 27. Kraukļu pag. + 1941. VIII 22. Krievijā.
                1915. VIII 22. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona savvaļnieks,
                1916. I 24. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. I 24. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 22. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. XII 12. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. Kājnieku
                                rezerves brigādes.
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. II 07. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 22.,
                1917. apbalvots: Sv. Annas ordeān IV šķiru,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI piekomandēts: Latviešu strēlnieku II brigādei, sakaru virsnieks,
                1918. I 22./V 22. vācu gūstā,
                1918. XII 16. Instruktoru rotas virsleitnants,
                1919. I Malienas bataljona komandieris,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) sakaru virsnieks,
                1919. X 31. Bataljona (II) sakaru virsnieks, ievainots,
                1920. III 11. Apsardzības ministra adjutants,
                1920. paaugstināts kapitāns paāpē,
                1923. apbalvots: Latvijas Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. Apsardzības ministrija pārdēvēta par Kara ministriju,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #24,
                1928. apbalvots: Latvijas Atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 30. apbalvots: Beļģijas Kroņa ordeņa V šķiru,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu,
                1933. IV 06. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa I šķiras bruņinieka ordeņi,
                1933. X 20. apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                1934. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izdf. 1934. XI 18.,,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1771,
                1936. I 21. apbalvots: Lietuvas Ģedemina ordeņa III šķiru,
                1937. V 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. V 20. Armijas Ekonomiskā Veikala priekšnieka palīgs,
                1939. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #85 ar šķēpiem,
                1940. X 18. atvaļināts,
                1941. VI 14. apcietināts,
                Apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņa IV šķiru.
                Avots:       LVVA 5601-1-4140.;
                                Armijas XII pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #186/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916.;
                                                #232/1916., #290/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles 312/1916., #34/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #52/1917., #332/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1926.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #268.

MEIEROVICS Braina dz. Gurevičs, ārste.
                * 1890.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1938. Avotu 31.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIEROVIČS Enta dz. Idelovičs, farmācijas maģistre.
                * 1902. IX 18.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 23. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEIERS Ansis, ārsts.
                * 1904.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Parka 10, Madonā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Hugo, ārsts.
                * 1861.
                1888. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kapu 13.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIERS Karina, farmācijas maģistre.
                Sk. Znotiņš Karina.

MEIERS Kurts, ārsts.
                * 1899. VIII 24. Ļaudonas pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. dz. Baznīcas 35-3.
                1936/1939. dz. Brīvības 13-2.
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 2942-1-2121.; 
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIJA Artūrs, ārsts.
                * 1898. III 09. Prāviņu pag.: S. Irma dz. Strautiņš
                1920/1921. Latvijas armijas feldšeris,
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. ieguva Dr. med. grādu Latvijas Universitātē,
                1929/1944. Cēsu slimnīcas direktors,
                1939. III 20. Cēsu rajona mazpulku ārsts,
                1944/1950. Vācijā, Sardžu rotu ārsts,
                1950. ASV
                Latvijas ārstu biedrības Cēsu nodaļas valdes loceklis,
                Cēsu pilsētas ārsts,
                Cēsu pilsētas saimniecības direktors.
                Avots:       LVVA 1590-4-1213-7.;
                                „Latviešu ārstu un zobārstu apkārtraksts” #104/1973.

MEIJA Roberts, skolotājs.
                * 1879. III 05. Ezeres pag.; S. Olga dz. Linde.
                1895. beidzis Reņģu Rozes ministrijas skolu,   
                1895/1898. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1898/1900. Gulbenes pagasta “Pēterupes” draudzes skolas skolotājs,
                1900/1903. Vecauces pagasta skolā,
                1903/1904. Kuldīgas ebreju skolā,
                1904/1914. Kursīšu ministrijas skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1934. Kursīšu pamatskolā,
                1934/1940. Saldus pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 423.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-51.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

MEIJERS Ervīns, ārsts.
                * 1885.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās, uroloģijā,
                1938. Aspazijas b. 7.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEIJERS Pēteris Mārtiņa d., rezerves leitnants.
                *1886. X 04. Domopoles pag.
                1916. II 05. Sibīrijas 3. strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. XI 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII 27. Tukuma latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. I 01/09. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. V 05. beidzis Mācības komandu,
                1917. V 09. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1918. VI 15. Sibīrijas pagaidu valdības Novobikolazevska II kājnieku pulka virsnieks,
                1919. V 12. Troickas pulka karodznieks.
                Avots:       LVVA 3600-1-115, 5601-1-4153.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #294/1917.

MEIJS Artūrs, Dr. med., ārsts.
                * 1898. III 09. Prāviņu pag.; S. Irma dz. Strautiņš
                1916. beidzis Luda Bērziņa ģimnāziju Tērbatā,
                1920/1921. Kara slimnīcas medicīnas feldšeris,
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1924/1926. Latvijas Universitātes Sieviešu klīnikas asistents,
                1926/1928. Valmieras pilsētas slimnīcas Sieviešu slimību nodaļas vadītājs,
                1928/1932. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1929. ieguvis Dr. med. grādu,
                1932/1941. Cēsu pilsētas slimnīcas direktors,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona ārsts,
                1938. Vaļņu 15, Cēsīs,
                1939. VII 19. Cēsu X aizsargu pulka ārsts,
                1941/1944. Cēsu pilsētas slimnīcas ārsts,
                1944. Vācijā, Latviešu sardžu rotas ārsts,
                1950. ASV,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-144, 1640-1-525.;             
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #27/1968.

MEIJS Milda, namīpašniece.
                Sk. Volrāts Milda.

MEIJS Nikolajs, ārsts.
                * 1865. VI 18. Liepājā + 1944. IX 30. Liepājā.
                1891.V 25. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1891/1904. Liepājā privātpraksē,
                1894/1936. Liepājas Lielas ģildes ārsts,
                1904/1944. Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības goda
                                komandieris un ārsts,
                1904/1906. Krievu Japānu kara ārsts,
                1907/1916. Liepājas pilsētas sanitarārsts,
                1924/1929. Liepājas slimo kases ārsts,
                1926/1935. Liepājas II slimo kases ārsts,
                1935/1940. Liepājas slimo kases ārsts,
                1938. Republikas 10, Liepājā,
                1940/1944. Liepājas cietuma ārsts,
                1942/1944. Pašaizsardzības Liepājas štāba vecākais ārsts.
                Apbedīts Vecajos kapos Liepājā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-145.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vārds” #231/1944.

MEIKŠANS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 09. Šķaunes pag. + 1942. V 06. Krievijā
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1940. Ludzas III aizsargu pulka Šķaunes pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934/1940. Šķaunes pagasta vecākais,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras lauksaimniecības sekcijas
                              priekšsēdētāja biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 468,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots;       LVVA 1640-1-798-157.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 94/1938.;
                               „Daugavas Vēstnesis” # 145/1939.;
                               „www.latgales dati.lv”

MEIKŠS Ādolfs Jēkabs, mācītājs.
                * 1908. II 26. Blomu pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 12. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,`
                1937/1944. Slokas un Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-238.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

MEILANDS Erna, ārste.
                Sk. Bērziņš Erna.

MEINERTS Kārlis Friča d., kara flotes rezerves virsleitnants.
                * 1891. XI 03. Lazdonas pag.; M. Zane, S. Irma dz. Liepiņš
                               + 1942. V 15. Soļikamskā, Krievijā
                 1913. Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrskolu,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1914/1917. Baltijas jūras flotes virsnieks,
                1917. Baltās jūras hidrogrāfijas dienesta ierēdnis,
                1921/1928. Jūrniecības departamenta ierēdnis,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1931. apbalvots ar Beļģijas Leopolda II šķiras virsnieka ordeņi,
                1932.XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1298,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 01. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona komandieris,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1938/1940. Jūrniecības departamenta vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts, Blaumaņa 25-7,
                1928/19340. Jūrniecības departamenta Kuģu nodaļas vadītājs,
                Jūrnieku nama padomes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-237.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #11/1938.;
                               „www.nekropole.lv”

MEIRĀNS Vilma dz. Ielaidnis, ārste.
                * 1897. IV 23. B Bērzpils pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Preiļu slimnīcas ārste,
                1927/1944. Rugāju pagasta rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-132.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEISTARS Jānis, leitnants.
                * 1896. XI 10. Idus pag.
                Beidzis Pēterhofas II praporščiku skolu,
                1919. II 25. Latvijas armijā,
                1921. VIII 24. atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. Valmieras VIII aizsargu pulka Idus pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. VIII 13. Rotas (XII) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Idus savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Idus lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Idus meliorācijas sabiedrības priekšnieks,
                Idus kuļmašīnu sabiedrības priekšnieks,
                Idus pagasta tiesas loceklis,
                Idus pagasta Kausu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-401.

MEISTERS Alberts Voldemāra d., podporučiks.
                *1895. Valkas apr.
                1915. Zemeļfrontes praporščiku  skolas junkurs,
                1915. XII 06. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 21. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. I 24. Bataljona kvartirmeistara v.p.i.,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. V 08. skatīt: (Meisters II),
                1917. VII 23. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 22. piekomandēts Tranšeju lielgabalu komandai, jaunākais virsnieks,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.;
                1918. I 05. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieka palīgs,
                1918. III 31. atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., # 3456-1-136.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 166/1915.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #61/1915., #64/1915.,
                                                #69/1915., #24/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #144/1917.,
                                                #217/1917., #321/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #203/1917., #265/1917.

MEISTERS Alberts Ludvigs, ārsts.
                * 1907. V 02. Mēdzūlas pag. + 1969. ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Daugavpils kājnieku pulkā,
                1935/1943. Lejasciema rajona ārsts,
                1943/1944. Ārsts Ludzā.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-133.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEISTERS Eduards Pētera d.,kapteinis.
                *1896. V 09. Idus pag. + 1929. XI 21. Daugavpilī.
                1916. II 25. Kavalērijas 9. rezerves pulka karavīrs,
                1916. IV 15. Sumas 5. huzāru pulka karavīrs,
                1916. V 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 04. ievainots, evakuēts,
                1916. IX 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 07. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Maršrotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 19. Jātnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VI 17. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19/21. kaujas pie Skriptes un Ropažiem,
                1917. VIII 21. ievainots, evakuēts,
                1917. X paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. II 22. vācu gūstā,
                1918. XI Drozdovas nodaļas jātnieku jaunākais virsnieks,
                1918. XII Latviešu strēlnieku Tukuma padomju pulka Rotas (II) komandiera palīgs,
                1919. V 22. pametis pulku,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1920. I 17. Aviācijas diviziona virsleitnants,
                1923. Aviācijas diviziona virsnieks,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. XI 17.,
                1923. XI 22. Tehniskās divīzijas štāba virsnieks,
                1924. IX 17. Aviācijas diviziona virsnieks,
                1925. VIII 31. Daugavpils kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1927. VIII 16. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1928. XII 19. beidzis: Armijas aviācijas skolu ar I šķiru,
                1929. IX 17. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1929. XI 21. miris Daugavpils kara slimnīcā,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1477—124-244, 5601-1-4161.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1816.

MEISTERS Jānis Arvīds, mācītājs.
                * 1909. II 20. Mēdzūlas pag. +1978. XI 11. Milvokos, ASV
                1927/1932. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. II 12. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. III 15. apstiprināts par Āraišu draudzes mācītāju,
                1934/1944. Āraižu ev. lut. draudzes mācītājs,
                Kristus draudzes mācītājs Milvokos, ASV.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-479.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 14/1934.

MEITIŅŠ Elizabete, ārste.
                Sk. Kāns Elizabete.

MEĶIS Pēteris, ārsts.
                * 1902. III 15. Liepupes pag.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1916/1927. Skrundas pagasta ārsts,
                1927/1928. Minhenē, Vācijā,
                1928/1930. Siguldas ārsts,
                1930/1940. Rīgas slimo kases rajona ārsts,
                1941/1944. Rīgas IV poliklīnikas skolas ārsts.
                1941. Blaumaņa 11-21.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-134.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEKŠS Jēkabs, mācītājs.
                * 1908. II 26.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937. I 31. ordinēts kā Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. V 01. iecelts par Slokas un Ķemeru draudžu mācītāju,
                1942. Ķemeru un Slokas ev. lut. draudzes mācītājs.         
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1937., # 19/1937., # 20/1937.

MEKUZS Marija dz. Hercenbergs, farmācijas kandidāte.
                * 1909. V 29. Bauskā.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MELALKSNIS Krišjānis Vilis, ārsts.
                * 1894. V 04. Mazsalacā
                1918. I 22. Beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1918/1919. privātpraksē,
                1920/1923. Latvijas Universitātes klīnikas asistents,
                1923/1928. Rīgas centrālās slimo kases kontrolārsts,
                1928/1940. privātpraksē,
                1940/1944. Rīgas V poliklīnikas ārsts.
                1938. Kr. Barona 76-9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-135.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELBĀRDIS Gustavs Pētera d., namīpašnieks.
                *1864. IV 24. Rūjienā + 1941. Krievijā.
                1922/1940. Namīpašnieks Brīvības 89, Gr. 23/50.
                Tvaikoņa „Gaida“ līdzīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1307.

MELBĀRDIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 15. Skultes pag.
                1926/1927. Aviācijas pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. X 15. Rīgas V aizsargu pulka Skultes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Skultes pagasta padomes priekšnieks un valdes loceklis.
                Avots:       1640-1-522-226.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #435/1930.

MELBĀRDIS Jānis, mācītājs.
                * 1915. II 05. Lubānas pag. + 1968.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.
                1939. X 15. ordinēts,
                1942. IX 22. atbrīvots no Zeltiņu draudzes vikārmācītāja pienākumiem,
                1942. Kandavas ev. lut. prāvesta iecirkņa rīcībā, mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 39/1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“ R., 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942.

MELBĀRDIS Jēkabs,
                *1866. II 23. Veļķu pag. +1938. IX 18.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1891. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1898/1913. provizors Tulā,
                1913/1918. aptiekas īpašnieks Tulā,
                1922/1924. Slimo kasu aptiekas pārvaldnieks Rīgā,
                1924/1938. aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks Gulbenē,
                Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes nodaļas biedrs,
                Gulbenes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Korporācijas „Lettgallija“ filistrs.
                Apbedīts Vecpiebalgas kapos.
                Avots:       „Universitas“ # 14/1938.

MELBĀRDS Marianna, ārste.
                Sk. Bergmanis Marianna.

MELCERS Ellēne dz. Brensons, ārste.
                * 1896.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Dzirnavu 64.
                Avots:  “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELDERIS Alfons, prāvests.
                * 1908. XII 07. Naujenes pag. + 1980. II 27.
                1937/1947. Gudenieku Romas katoļu draudzes prāvests,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (VI) mācītājs.          
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.

MELDERS Emīls Jēkabs Jēkaba d., tēlnieks.
                *1889. V 27. Rencēnu pag.
                1898/1907. Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1909/1915. beidzis Štiglica mākslas skolu Peterpilī,
                1916. beidzis Pāvila kara skolu,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Latvijas armijas virsnieks, ievainots Cēsu kaujās.
                Apbalvots ar Viestura ordeņi.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-89.

MELDERS Elza, arhitekte.
                * 1900. XI 29.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MELDERS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. I 27. Tumes pag.
                1915/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka Tumes nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Tumes pagasta padomes un tiesas loceklis
                Tumes pagasta „Biržjāņu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MELDRIŅŠ Edmunds Jāņa d., praporšciks.
                * 1893. VII 23. Sīpeles pag. + 1915. X 22.
                1910.Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1910. Rīgas politehnikuma Ķīmijas nodaļas students,
                1911. Maskavas komercinstitūta Ekonomiskās nodaļas students,
                1914. Grodņas kājnieku pulka brīvpratīgais,
                1914. X 01. Viļņas kara skolas junkurs,
                1915. V 01. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V 01. rotas komandieris Novo Nikolajevskā,
                191. IX 15. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) komandieris,
                1915. X 21/25. kaujas pie Slokas,
                1915. X 25. kritis,
                1915. X 27. apbedīts Rīgas Brāļu kapos, pirmais latviešu strēlnieku virsnieks,
                Maskavas studējošo jaunatnes palīdzības biedrības dibinātājs,
                Avots:       Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēls #95/1915.;
                                „Latvju strēlnieks’, R., 1916.;
                                „Varoņu sējas’, R., 1930.;
                                „Varoņu sējas’, R., 1930.;
                                „Jaunās Pēterpils Avīzes’ #113/1915.;
                                „Līdums” #44/1915.

MEĻĶIS Andrejs, ārsts.
                * 1905. II 02. Pociema pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1934/1935. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1936. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijas ārsts,
                1936/1938. Valmieras pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938/1944. Rēzeknes Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 22. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                Rēzeknes skolotāju institūta ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-136, 1640-1-527-434.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELLENBERGS Viktors, arhitekts.
                * 1905. II 22. Majoros
                1926/1927. K/K „Virsaitis” kaprālis,
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (II)
                               vada komandieris,
`              Rīgas Jūrmalas pilsētas arhitekts,
                Dzīvo Majoros, Jomas 30-3.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-219.;
                               „www.nekropole.lv”

MELLERS Maksimilians, ārsts.
                * 1890.
                1914. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Slokas 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELNALKSNIS Krišs, skolotājs.
                * 1879. IV 06. Mazsalacas pag. + 1930. V 14. Rīgā
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1894/1898. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1898/1901. Pāles Āsteres skolas pārzinis,
                1901/1904. Liestraupes skolas pārzinis,
                1904/1905. Valmieras liepiņa proģimnāzijas skolotājs,
                1905/1907. Rīgas Ķēniņa tirdzniecības skolas skolotājs,
                1907/1915. Rīgas Odiņa tirdzniecības skolas skolotājs,
                1909. ieguvis tirdzniecības skolotāja tiesības,
                1915/1917. Maskavas Skolotāju sabiedrības komercskolas skolotājs,
                1917/1919. Maskavas Skolotāju sabiedrības komercskolas vadītājs,
                1919. Valmieras izglītības nodaļas vadītājs,
                1919/1924. Izglītības ministrijas Pamatskolu nodaļas vadītājs,
                1924/1926. Tautskolu direktors,
                1926/1928. Vispārējas nodaļas priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 124,
                1928/1930. Rīgas valsts paraugskolas skolotājs.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 77/1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

MELNBĀRDIS Jānis, amatnieks.
                * 1902. XI 22. Valkā
                Atslēdznieks mehāniķis.
                Valkas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 140.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-360.

MELNGALVIS Ādams, ārsts.
                * 1890. IV 24. Naukšēnu pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Ropažu pagasta ārsts,
                1930/1944. Siguldas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-137.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEĻNIKOVS Pāvils, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. I 24.
                1933/1940. Dārza ielā # 2. un # 6. namīpašnieks, būvuzņēmējs,
                1938.XI 17. apbalvots:  Atzinības Krusta ordeņa V šķīru #389,
                1939. Metropolīta katedrāles vecākais
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-46., 1615-4-7914.

MENDE Pauls, ārsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Elizabetes 49.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDE Pauls, sabiedrisks darbinieks.
                *1898. IX 29. Viļķenes pag. + 1981. VIII 09. Toronthā, Austrālijā
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. X 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Liepupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 190,
                Viļķenes pagasta mīlas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-411, 1640-1-798-302.

MENDERS Lidija dz. Hermanis, ārste.
                * 1889. X 02. Zaļenieku pag.
                1915. Beigusi Tērbatas Universitāti, bērnu slimībās,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienības lazaretes Narvā, ārste,
                1919/1922. Rīgas Maskavas priekšpilsētas ambulances ārste,
                1922/1940. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1940/1941. Rīgas V poliklīnikas ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1938. Kr. Barona 14-20.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Alise, farmācijas maģistre.
                * 1911. IV 09. Rīgā.
                1940. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MENDIANS Edgars, ārsts.
                * 1905. VIII 20. Biržu pag.; S. Alise, farmaceite.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Viesītes pilsētas ārsts,
                1934/1940. Cīravas Dzērves Dunalkas rajona ārsts,
                1940/1944. Dzērbenes Taurenes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-138a.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENDIANS Emīlija, ārste.
                Sk. Knicis Emīlija.

MENDIANS Ēvalds Arnolds Jura d., advokāts.
                *1901. IX 30. Biržu pag.; M.Berta dz. Upmalis, S. Marta dz. Balcers.
                                + 1983. III 24. Minhenē, Vācijā.
                1919. Rīgas skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1920. beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1920/1922. Latvijas Augstskolas medicīnas fakultātē,
                1920/1929. Satversmes sapulces un Valsts prezidenta kancelejā, darbvedis,
                                nodaļas vadītājs,
                1922/1929. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929/1930. Ventspils kājnieku pulkā, karavīrs, virsnieka vietnieks,
                1931/1936. zvērināta advokāta palīgs Liepājā,
                1931/1940. Liepājas juristu biedrība biedrs,
                1932/1934. Latviešu zemnieku savienības Liepājas nodaļas biedrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 27. Liepājas XV Aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. A/S „Latvijas kredītbanka” Liepājas nodaļas pilnvarnieks,
                1936/1940. zvērināts advokāts Liepājā,
                1936/1940. Liepājas pilsētas juriskonsults,
                1940/1943. Dz. Tērbatas 5-5.
                1941/1944. Zvērināts advokāts Rīgā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas pārvaldes daļas vecākais juriskonsults,
                1944/1983.Vācijā, ASV un Vācijā.
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-321, 1942-1-13727.;
                                „Austrums 1883.-1940.”, R., b.g.
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi 1919.-1944.”, R., 1999.;
                                „Latvijas advokatūra1919.-1945.”, R., 2007.

MENDZIŅŠ Kārlis Indriķa d., kapitāns.
                * 1883. X 21. Tērnejas pag. + 1969. XII 27. Valmierā
                1902/1906. Beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1906/1915. Valmieras kurlmēmo skolas skolotājs,
                1915/1916. Petrogradas patversmes skolotājs,
                1916. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. IX 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 16. Sibīrijas 35. strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 17. Rīgas latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 03. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1917. X 23. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. IX 01.,
                1917. XI 12. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes intendantūrai,
                1917. XI 25. bijis Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1918. I 15. atvaļināts,
                1919.VII 11. Cēsu kājnieku pulka Rotas (X) komandieris,
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. IV 30. Armijas Virspavēlnieka štāba virsnieks,
                1921. atvaļināts,
                1921/1933. Valsts Valmieras kurlmēmo skolas skolotājs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1129,
                1933. pensionēts,
                Valmieras Latviešu biedrības teātra režisors.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-4229.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #158/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #34/1917., #258/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Valmieras skolotāju seminārs’, Valmiera, 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5720.

MENEKS Milda, ārste.
                Sk. Spalviņš Milda.

MĒNESS Žanis, būvinženieris.
                * 1909. VIII 26. Kuldīgā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MENĢELIS Hermanis, ārsts.
                * 1902. XI 24. Vainižu pag.; S. Elza dz. Amoliņš + 1980. VI 30. Čikāgā, ASV
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1933. Viļķenes pagasta ārsts,
                1933/1944. Nītaures pagasta ārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 12. Rīgas v aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (VII) ārsts,
                Nītaures pagasta padomes loceklis,
                Korporācijas „Fraternitas Latavensis” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-139, 1640-1-522-227.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MENSKA Jānis Dāvja d., poručiks
                1893. I 20. + 1916. XII 24. kritis.
                1915. Beidzis Pēterhofas praporščiku skolu.
                1915. IX 17. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona sakaru
                               komandas priekšnieks,
                1915. X 09. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. X 10. kaujas pie Plakaņiem,
                1915. XI 01. ieskaitīts bataljona  sarakstos, praporščiks,
                195. XI 10. kaujas pie Grenču muižas,
                1915. XII 01. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 03. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. II 18. Rotas (IV) komandieris,
                1916. II 21. pieņēmis Rotas (IV) komandiera amatu,
                1916. II 28. ievainots palika ierindā pie Plakaniem,
                1916. II 20. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 20. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VI 22. kaujas,
                1916. VII 04. kontuzēts un evakuēts,
                1916.VII 21. Rotas (IV) komandieris,
                1916.VII 24. ierādās no kara slimnīcas,
                1916. VII 24. pieņēmis Rotas (IV) komandiera amatu,
                1916. VIII 24. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpe,
                1916. IX 27. A.P. paaugstināts poručiks pakāpe izd. 1916. VI 16,,
                1916. XII 23. kritis pie Mangaļiem,
                1916. VIII 30. apbalvots ar. Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem.
                Apbedīts Smiltenē.
                Avots;       KVKVA 2550-1-113-81.;
                               Zimeļfrontes pavēle # 110/1916.;
                               XII armijas pavēles # 151/1915., # 312/1916.,
                                               # 684/1916., # 178/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 46/1915.,
                                               # 68/1915., # 69/1915., # 34/1916., # 50/1916.,
                                               # 53/1916., # 64/1916., # 67/1916., # 74/1916.,
                                               # 105/1916., # 116/1916., # 207/1916., # 221/1916.,
                                               # 225/1916., # 289/1916., # 313/1916., # 323/1916.,
                                               #329/1916.

MENTELS Mārtiņš Anša d., kapteinis.
                * 1894. XII 07. Zvārdes pag. [Marts]+ 1926. VII 28. Liepājā.
                1916. I 22. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. III 18. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. V 14. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 24. Rezerves 274. kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 09. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. izgāja no pulka,
                1917. I 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/18. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 26. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IV 26. A.F.P. pārvietots uz pulku,
                1917. IV 26. A.F.P. pārvietots uz Tukuma latviešu strēlnieku pulku,
                1917. VII 14. piekomandēts pie Rīgas latviešu strēlnieku pulka,
                11917. VIII 05. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 06. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 03.,
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts pie Tīnūžiem,
                1917. IX 02. vācu gūstā,
                1918. XII Liepājas I apsardzības rotas virsnieks,
                1919. II Latvijas I Neatkarības rotas virsnieks,
                1919. IX Latvijas I Neatkarības bataljona operatīvais adjutants,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka adjutants,
                1919. paaugstināts kaiptāns pakāpē,
                1919. IX 25. Kurzemes divīzijas štāba adjutants,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #575,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. V 13. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2031-2-51.;
                                LVVA 3601-1-428-73, 5601-1-4225.;
                                Armijas XII pavēles #69/1917., #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #169/1916., #193/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1917., #78/1917.,
                                                #211/1917., #231/1917.
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #190/1917.,
                                                #219/1917., #234/1917., #253/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas’, Liepājā, 1926.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Lāčplēšu kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3472.

MERKMANIS Rūta, ārste.
                Sk. Cēbers Rūta.

MERKULOVS Ņina, ārste.
                Sk. Svikša Ņina.

MĒRNIEKS Jānis Jāņa d., praporšciks.
                * 1888.
                1915. Ziemeļfrontes praporščciku skolas junkurs,
                1915. XII 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. Mūrmuižas pagasta pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-463.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 166/1915.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #34/1916.

MERŽINSKIS Fricis, amatnieks.
                * 1867. X 25.
                Melderis audējs Jēkabpilī,
                Jēkabpils Krustpils amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis,
                Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļas biedrs,
                Jēkabpils ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Krustpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 226.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-532.

MĒTRA Eiženija dz. Jansons, ārste.
                * 1911. IX 21. Pļaviņu pag.; V. Klāvs, ārsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizgādības un veselības pārvaldes ārste,
                1940/1944. Rīgas Centrālās I poliklīnikas ārste.
                1940. Stabu 9.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-140.;                 
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĒTRA Klāvs, ārsts.
                * 1898. XII 24. Kalētu pag.; S. Eiženija dz. Jansons ārste
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1944. Lavījās Universitātes Ķirurģiskās klīnikas ārsts,
                1941. Miera 17-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-141.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĒTRA Sogdiana dz. Turciņš, ārste.
                * 1918. III 31. Maskavā
                1942. VI 20. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. prakse Valgundes 3-8
                Avots:       LVVA P1023-2-14-100.

MEŽAKS Helga, ārste.
                Sk. Grastiņš Helga.

MEŽAKS Pēteris Jāņa d., veterinārārsts.
                * 1898. II 21. Kokneses pag.; M. Made, S. Berta dz. Sermons.
                1919/1920. Kurzemes inženieru rotas karavīrs,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (I) veterinārārsts,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1979,
                Jelgavas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-193.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽANCS Marija, ārste.
                Sk. Kronenbergs Marija.

MEŽAPUĶE Jūlijs, sabiedrisks darbinieks.
                *1901. Rembates pag.
                Beidzis: Bulduru dārzkopības skolu,
                1923. piešķirta dārzniecība Rembates pagastā,
                1930. II 14. apcietināts, Rīgas apriņķa valdes loceklis,
                1934. V 15. ievietots koncentrācijas nometnē,
                1934/1940. darbojas sava dārzniecība Lielvārdē,
                1940. VII 07. Rīgas apriņķa vecākais,
                1940. VII 14. Saeimas deputāts,
                1940. XI 01.  Rīgas apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājs vietnieks,
                1971. bijis: Latvijas dārzkopības un biškopības biedrības priekšsēdētājs,
                1982. bijis: Lauksaimniecības ministrijas Dārzkopības pārvaldes vadītājs.
                Bijis Rīgas apriņķa valdes loceklis.
                Avots:      „Brīvā Zeme” #151/1940.;
                                „Madonas Ziņas” #26/1940.;
                                „valdības Vēstnesis” #37/1930.;
                                „Laiks” #76/1971.

MEŽARAUPS Alberts Kristapa d., virsleitnants.
                *1894. Aknīstes pag. + 1919. X 03. kritis.
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Rezerves 48. kājnieku
                                brigādēs,
                1917. IV 21. Papildu 121. rotas komandieris,
                1917. VIII 27. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 25. pulka komandanta komandas priekšnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. Augškurzemes partizāņu pulka virsnieks,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. X 03. kritis.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224., 2550-1-175-384.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 1133/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles  #9/1917., #98./1917.,
                                                #258/1917., #278/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #240/1917., #399/1917.;
                                „Piemiņi viņus”, R., 1921.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4694.;
                                www.nekropole.lv

MEŽARAUPS Voldemārs, mācītājs.
                * 1901. VIII 22. Aknīstes pag. + 1952. XI 30. Vērmontas štatā, ASV
                1935. I 27. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. V 17. apstiprināts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935/1940. Ēģiptes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1940. Demenes un Grīvas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941 XII 15. apstiprināts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 6/1935., # 24/1935.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.

MEŽCIEMS Aleksandrs Jūlijs Dāvida d.,  ārsts pulkvedis leitnants.
                *1891. IV 04. Trikātas pag.; S. Milda dz. Alksnis. + 1960. V 03. Birmingemā.
                1911. Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1914. VII 17. Sarkanā Krusta I pārsienama punkta II šķiras jaunākais ārsts,
                1915. XII 18. Petrogradas Sarkanā Krusta pilnvarotājs,
                1915. XII 27. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona zaurjad ārsts,
                1916. I 02. Bataljona vecākā ārsta v.p.i.,
                1916. III 24. Bataljona jaunākais ārsts,
                1916. IX 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 08. A.P. pārvietots uz pulku,
                1916. X 10. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1916. XII 12. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1917. III 13. pārdēvēts par ārstu,
                1917. III 20. apbalvots: ar šķēpiem pie Sv. Annas ordeņa III šķiras,
                1917. IV 11. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VI 10/VII 10. pulka vecākā ārsta v.p.i.,
                1917. XI 19. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #986332,
                1917. XII 01. pulka vecākā aārst v.p.i.,
                1917. atvaļināts,
                1917/1918. Tērbatas Universitātes  Iekšējo slimību klīnikas ordinators,
                1918. IX 07. Ziemeļkrievijas armijas II flotilijas kuģa „Jaroslavļ” ārsts,
                1918. VIII 22. atvaļināts,
                1918/1919. Francijas armijas lazaretē Šerburā,
                1919. VI 04. Sarkanā Krusta Liepājas lazaretes ārsts,
                1919. VI Studentu rotas karavīrs,
                1919. VII 25. Liepājas garnizona virsārsts,
                1920. VI 25. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1919. XII 24.,
                1920. XII 24. Liepājas garnizona lazaretes vecākā ārsta v.p.i.,
                1920. XII 24. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. IV 24.,
                1921. VII 29. atvaļināts,
                1921. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asistents,
                1924. XII 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1695,
                1929. Rīgas V aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1932. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona ārsts,
                1933/1940. Apdrošināšanas pārvaldes ambulances vadītājs,
                1936. XI 18. apbalvots: Latvijas Sarkanā Krusta II šķiras Goda zīmi
                1935. Aizsargu organizācijas štāba ambulances priekšnieks,
                1941/1944. Dzelzceļu virsvaldes ārsts,
                1947. Lielbritānijā, Birmingemā,
                Korporācijas Lettonia filistrs, dzīvo Vilandes 17, Rīgā,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-4212.;
                                Armijas XII pavēles #753/1916., #373/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #160/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #2/1916., #90/1916.,
                                                #318/1916., #364/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #27/1917., #93/1917.,
                                                #94/1917., 237/1917.;
                                „Es viņu pzīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Univeristas” #7/1960.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3530.

MEŽEZERS Valdis, mācītājs.
                * 1910. I 24. +1982.
                1936. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1936/1940. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. XII 08. ordinēts,
                1942. III 17. apstiprināts par Penkules ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1944. Penkules ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 6/1942., # 29/1942.               

MEŽGAILIS Pēteris, amatnieks.
                * 1865. XI 15. Augstrozes pag.
                Drēbnieka amata meistars.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 53.
                Bij. Latvijas rūpnieku un amatnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Rīgas amatnieku biedrības drēbnieku sekcijas biedrs,
                Latvijas sporta biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-166.

MEŽGALIS Hermanis, amatnieks.
                *1887 VII 29. + 1939. VI 23.
                1904/1907. Mācījies graviera amatu pie Jungmarka,
                1939. sava uzņēmuma īpašnieks, gravieru amata lietpratējs.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

MEŽIŅŠ Sofija dz. Barkova, ārste.
                * 1890.
                1915. beigusi Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Slokas 130.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEŽĪTS Eda Elinora , ārste.
                * 1912. III 16. Tukumā
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Valsts Grīvas zīdaiņa nama ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-102.

MEŽĪTS Jānis, ārsts.
                * 1896. III 12. Trikātas pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 13. Ventspils II aizsargu pulka bataljona (I) ārsts,
                1936/1940. Ēdoles rajona ārsts,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas  Nopelnu Krustu,
                1939. IV 25. Alšvangas rajona mazpulku ārsts.
                Avots:        LVVA 1640-1-520-234, 1690-4-1208-1.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MEŽSĒTS Pēteris Andreja d., lauksaimnieks.
                * 1877. IV 13. Odzienas pag.; M. Ieva, S. Berta.
                Beidzis Vietalvas ministrijas skolu,
                1903/1949. Priekšzīmīgs lauksaimnieks un brūno sugas lopu
                                audzētavas īpašnieks,
                1920/1940. namīpašnieks Kalupes 19, Rīgā,
                1949/1954. izsūtīts uz Amura apgabalu Krievijā,
                Pēterupes Pabažu un Kalsnavas Gribenu pagasta skolas bijušais skolotājs,
                Vairāku Kalsnavas biedrību dibinātājs un priekšnieks,
                Kalsnavas draudzes priekšnieks,
                Kalsnavas piensaimnieku biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVA 824-1-68-18495.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽSĒTS Pēteris Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. IV 01. Kalsnavas pag.
                1921/1940. aizsargu organizācijā, rezerves virsnieku vietnieks,
                1929/1931. Madonas IX aizsargu pulka Kalsnavas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1931/1940. Madonas IX aizsargu pulka eskadrona (II) komandieris,
                1933. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru # 157,
                Kalsnavas pagasta Apšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-353.

MEŽSĒTS Trūte Pētera m., ierēdne.
                * 1909. II 08. Kalsnavas pag.; M. Berta.
                Beigusi Draudziņas ģimnāziju,
                1930. Beigusi Kaucmindes mājturības Institūtu,
                1935/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras mājturības nodaļas vadītāja,
                Sabiedrisko lietu ministrijas pārstāve Latvijas darba kamerā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Kareivis” # 137/1930., # 85/1935.

MEŽULIS Dāvids Artūrs, skolotājs.
                * 1886. XII 15. Trikātas pag.
                1903. beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1903/1907. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1907/1908. Mālpils draudzes skolas skolotājs,
                1908/1911. Palsmanes draudzes skolas skolotājs,
                1911/1917. Rubenes draudzes skolas skolotājs,
                1917/1918. Matīšu draudzes skolas skolotājs,
                1919/1940. Ķieģeļu pagasta „Rutenes“ pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V škiru # 1207.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-77.;
                                „Valmieras Valkas skolotāju seminārs”, R. 1936.

MEŽULIS Erna Antonija dz. Broks, farmācijas maģistre.
                * 1893. IX 29.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 30. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MEŽULIS Juris Jura d., virsleitnants.
                *1890. XI 23. (1890. XI 11. v. st.) Meirānu pag.
                1915. IX 09. Rezerves 242. kājnieku bataljona zemessargs,
                1916. III 10. Kazaņas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 11. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 15. Rezerves 128. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 13. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 18. Rotas (VII) komandiera v.p.i.,
                1917. I 27. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. IV 04. kaujas Bērzmindē,
                1917. VII 16. kaujas Grenču muižā,
                1917. VIII 08/18. Olaines rajonā,
                1917. VIII 20. kaujas Juglas upes,
                1917. VIII 23/31. kaujas pie Līgatnes,
                1917. VIII 31. Maršrotas jaunākais virsnieks,
                1917. IX 25. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 25. A.F.P paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VII 15.,
                1917. XI 24. piekomandēts pulka štābam,
                1917. X 23. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VII 15.,
                1917. XI 24. piekomandēts pulka štābam,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1919. VI 12. Meirānu pagasta aizsargu pulciņa dibinātājs un komandieris,
                1919. VII 01. Aizsargu pulciņš pārformēts par Malienas bataljona Rotu (II),
                                komandieris,
                1919. VII 18. Malienas bataljona Darba rotas komandieris,
                1919. VIII 19. Liepājas kājnieku pulka Saimniecības rotas komandiera palīgs,
                1920. III 25. pulka kasiera v.p.i.,
                1920. VII 10. Saimniecības rotas vada komandieris,
                1920. XI 17. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 3407-1-83-28, 5601-1-4200;
                                Armijas XII pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #319/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #9/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #15/1917., #25/1917.,
                                                #243/1917., #267/1917., #386/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka vēsture”, Liepājā 1926.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1809.

MEŽULIS Pēteris Dāvida d., skolotājs.
                * 1883. VIII 28. Trikātas pag.; S. Olga dz. Vēvers.
                Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1899/1902. Beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1902/1903. Mājskolotājs Trikātā,
                1903/1906. Siguldas draudzes skolas skolotājs,
                1906/1908. Palsmanes draudzes skolas skolotājs,
                1908/1910. Pēterpils Pētera baznīcas audzināšanas iestādes skolotājs,
                1910. ieguva mājskolotāja tiesības,
                1910/1914. Strenču proģimnāzijas pārzinis,
                1914/1915. Strenču augstākās tautskolas skolotājs,
                1915/1918. Turjinskas kalnu skolas Permas guberņā, skolotājs,
                1918. Strenču vidusskolas pārzinis,
                1919/1923. Rīgas pilsētas XX pamatskolas skolotājs,
                1923/1926. Valkas apriņķa pamatskolu inspektors,
                1919/1931. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģijas nodaļu, kand. paid.,
                1926. Rīgas apriņķa I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 478,
                1928. Rīgas Tukuma apriņķa pamatskolu inspektors,
                1933. bijis Jelgavas apriņķa tautskolu inspektors,
                1937/1938. Rīgas I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 07. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Kulturālās nozares vadītājs
                1938/1940. Daugavpils apriņķa II iecirkņa tautskolu inspektors,
                Daugavpils apriņķa un pilsētas skolu valdes priekšsēdētājs,
                Bijis pamatskolu inspektors Bauskas apriņķī.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-140.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MEŽULIS Romāns, ārsts.
                * 1908. IX 23. Plāņu pag.           
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1934. II 01. Siguldas kājnieku pulka ārsts,
                1934. II 01. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1934. II 01.,
                1935. X 02. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1936. XI 06. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1936. II 07.,
                1939/1940. Negadījumu apdrošināšanas pārvaldes ārsts,
                1940. V 10. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1940. II 01.,
                1940. XI 21. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1944/1945. Leģiona ārsts.
                1938. Avotu 29.
                Avots:        LVVA P1023-2-14-103.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3861.

MEŽVĒVERIS Valdemārs Andreja d., agronoms.
                * 1888. XII 22. Stukmaņu pag.; M. Made. + 1984. VIII 11. Konektikatā, ASV
                Beidzis Jēkabmiesta tirdzniecības skolu,
                Beidzis Zveņigorodas komercskolu,
                Beidzis Artilērijas kara skolu,
                1913/1914. Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības Laukkopis izmēģinātājs,
                1914/1918. Krievijas armijās virsnieks,
                1919. VI 13. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1920. atvaļināts
                1923. beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1924/1927. Liepājas apriņķa agronoms,
                1927/1935. Latvijas Lauksaimnieku Centrālbiedrības Zemkopības nodaļas vadītājs,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras zemkopības nodaļas vadītājs,
                1935. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1784,
                Latvijas agronomu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas agronomu biedrības ASV Goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-34.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīts’ #101/1935.

MICKEVIČS Ļubova, skolotāja.
                * 1888.
                1902. beigusi pedagoģiskos kursus pie Polockas skolotāju seminārā,
                1902/1920. Makašānu krievu pamatskolas skolotāja,
                1920/1940. Ozolmuižas pagasta pamatskolas skolotāja.   
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-181.

MIELEIKS Jānis, būvinženieris.
                * 1892. VI 24.
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIERIŅŠ Alīda, ārste.
                Sk. Bērziņš Alīda.

MIESIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1883.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Karlīnas 27.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIESIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1879. IX 05. Smiltenes pag.
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1904/1905. Jaungulbenes ārsts,
                1905/1906. Lubānas ārsts,
                1906/1908. Nīcas ārsts,
                1908/1909. Volinijas guberņas ārsts,
                1910/1914. Arhanģeļskās guberņas ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas ārsts,
                1919/1928. Jelgavas dzelzceļa mezgla ārsts,
                1930/1936. Stendes dzelzceļa mezgla ārsts,
                1936. pensionēts,
                1943. dzīvo Smiltene, dakteru ielā Nr. 31.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-104.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIESNIEKS Kārlis, skolotājs.
                * 1893. I 15. Jaunpiebalgas pag.
                1915/1916. Volinijas pulka karavīrs,
                1916/1918. Gaisa kuģotāju eskadriļas „Ilja Muromec” lidotājs,
                1919/1920. Divīzijas 52. Ložmetēju parka sarkanarmietis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. X 01. Talsu I aizsargu pulka Mērsraga pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Mērsraga pamatskolas pārzinis,
                Mērsraga pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Mērsraga pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Mērsraga pagasta Launadžu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-90.

MIEZAJS Augusts Jāņa d., kara laika ierēdnis.
                * 1890. VIII 26./IX 07.  Vecpiebalgas pag. + 1955. VIII 22. Orupē, Zviedrijā
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1914. VIII 04. Rezerves 1. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. IX 21. Brečenska 266. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. X 20. savvaļnieks I šķiras,
                1915. XI 15. kaujas,
                1915. XII 07. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,1915. XII 27. ievainots
                                pie Rankas upes,
                1915. XII 21. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Izlūku komandas strēlnieks,
                1916. III 07. kaujas,
                1916. III 30. jefreitors,
                1917. I pulka štāba Operatīvas kancelejas rakstvedis,
                1917. II vecākais rakstvedis,
                1917. III izturējis pārbaudījumus uz kara ierēdņa tiesībām,
                1917. VI 07. atvaļināts,
                1919. VII 25. Augškurzemes rajona darbveža v.p.i.,
                1919. XII 18. paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1955. VIII 27. pārpelnots Malmē, Zviedrijā.
                Avots:       LVVA 5601-1-4186.;
                „Latvija” #31/1955.

MIEZIS Arvīds, arhitekts.
                * 1902. X 20. Rīgā.     
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIEZIS Artūrs, ārsts leitnants.
                * 1905. XII 23. Rīgā
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Rīgas kājnieku pulka ārsts,
                1933. VI 20. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. XI 18. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 17. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1935/1938. Piltenes rajona un pilsētas ārsts,
                1936. IX 11. Latvijas Aerokluba Piltenes nodaļas Revīzijas komisijas
                                priekšsēdētājs,
                1937. VIII 12. Štāba rotas ārsts,
                1937. VII 01/ VIII 13. Piltenes pilsētas galva,
                1938. Vadoņa 47, Ventspilī,
                1940/1941. Ventspils apriņķa skolu valdes loceklis,
                1948. Ventspils slimnīcas galvenais ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-233.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Spārnotā Latvija” #28/1936.;
                                „Brīvā Zeme” #137/1937.;
                                „Pašvaldību Darbinieks’ #33/1937.;
                                „Brīvā Venta” #16/1940.

MIEZIS Hermanis, amatnieks.
                * 1887. VIII 03. Valmieras pag.
                Kurpnieka amata meistars.
                1936/1940. Latvijas Amatniecības kameras loceklis,
                Valmieras amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 147.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-374.

MIEZIS Parsīvalds, būvinženieris.
                * 1890. VI 13. Ropažu pag.; S. Tamara dz. Fridenbergs + 1940. VII 18. Rīgā
                1909. Beidzis Rīgas Mironova komercskolu,
                1910/1917. beidzis Rīgas politehnikumu,
                1917/1920. Kaukāzā, Kijevā, Altajā tiltu un ceļu būves inženieris,
                1920. Imantas pulkā,
                1920/1926. Dzelzceļu virsvaldes Tehniskās direkcijas inženieris,
                1926/1927. Iekšlietu ministrijas Būvniecības valdes priekšnieks,
                1927/1938. Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
                1931. IX 13. apbalvots: Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā Goda zīmes I šķiru,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 625,
                1936. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                1938/1940. Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta direktors,
                1938 XI 06. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #21,
                1938.  Ķemeru viesnīcas būvdarbu vadītājs,
                Rīgas Latviešu biedrības runasvīrs,
                Latvijas inženieru biedrības priekšsēdētājs,
                Vidzemes sasvstarpējās kredītbiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                A/S „Šiferis” padomes loceklis,
                Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Rīgas ģipsis” padomes loceklis,
                Namīpašnieks Tērbatas 49/51, Rīgā,
                Apbedīts Meža II kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” # 22/1938.;
                                www.geni.com.

MIEZIS Voldemārs Mārtiņa d., ierēdnis, cand. rer. nat.
                * 1893. II 02. Ropažu pag.; M. Amālija, S. Helene dz. Kevičs
                                + 1975. XII 01. Stokholmā, Zviedrijā
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitātes dabaszinātņu nodaļu,
                1914/1918. Zvejniecības pētītājs Krievijā,
                1919/1940. Zemkopības ministrijas Zvejniecības un zivkopības
                                nodaļas organizētājs un vadītājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 91,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1495,
                1937/1940. Žurnāla „Zvejniecības Mēnešraksts” redaktors,
                1941/1944. Latvijas zivju izvērtēšanas kooperatīva
                                centrālās valdes priekšsēdētājs,
                1942/1944. Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas zvejniecības un
                                zivkopības daļas vadītājs.
                Apbalvots ar beļģu un Lietuvas ordeņiem.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Tēvija” # 32/1943.;
                                „Latvija’ #46/1975.

MIEZIS MEZEVSKIS Arnolds, ierēdnis.
                * 1897. I 26. Ozolnieku pag.
                1926. V 15. Valsts Zemes bankas Jelgavas nodaļas kancelejas ierēdnis,
                1927. I 17. Jelgavas nodaļas grāmatvedis,
                1928. IV 01. vecākais grāmatvedis,
                1928. VI 11. Jelgavas nodaļas pilnvarotājs.
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 107.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-288.

MIEZĪTIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 22. Veclaicenes pag. + 1985. IV 25. Pougakeepsie, ASV
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. IV 20. Valkas VII aizsargu pulka Veclaicenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Pār Centību,
                Veclaicenes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Veclaicenes pagasta Ignašu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-159.

MIEŽĀNS Pēteris Ādama d., praporščiks.
                * 1893. IX 26. Dignājas pag.[arī Miezītis Mieziņš] + 1961. X 12. Krimūnu pag.
                1917. I 17. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 17. ievainots,
                1917. I 17. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 10. ieradies no hospitāļa,
                1917. IV 10./VIII 01. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                                Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 15./VII 13. Papildu (135) rotas komandieris,
                1917. VIII 19/20. kaujas Olainē,
                1917. VIII 22. kaujas Jugla,
                1917. VIII 25. kaujas Līgatnē,
                1917. IX 06. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                                Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. V 04. atvaļināts,
                1918. Remtes Saukas pamatskolas pārzinis,
                1940. bijis nRīgas pilsētas grūti audzināmo skolas skolotājs,
                1940. VIII 30. Cēsu valsts ģimnāzijas direktors,
                1940. X 21. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Pedagoģijas katedras docents,
                                mag. paid.,
                1944. III 17. Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 4254-1-33-194.;
                                Armijas XII pavēles #178/1917.,  291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #115/1917., #194/1917.,
                                                #213/1917., #235/1917., #286/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #289/1917.

MIGLA Vilhelms Kārļa d., prāvests.
                * 1909. IV 10. Cēsīs; M. Emma dz. Lodītis, S. Ilga dz. Eidemanis
                                + 1965. IX 09. Liepājā
                Beidzis Cēsu Bērzaines vidusskolu,
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. VI 24. ordinēts,
                1935/1956. Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 28. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1954/1965. Grobiņas iecirkņa prāvests un Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs,
                Baznīcas virsvaldes loceklis,
                Apbedīts Liepājas Centrālajos kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-412.;
                                „Baznīcas kalendārs, R., 1943., R., 1966.;
                                “Svētdienas Rīts” # 27/1934.

MIGLAVS Alīda, ārste.
                * 1897. XII 30. Ternējas pag.
                1928. I 16. beigusi Latvijas Universitāti,
                1928/1936. Dzelzavas pagasta rajona ārste,
                1936/1940. Kupravas pagasta rajona ārste,
                1940. Slampes rajona ārste,
                1940/1941. Rīgas pilsētas V poliklīnikas bērnu ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas bērnu ārste,
                1941. dzīvo Zaubes 7-2.
                Avots:        LVVA _P1023-2-14-105.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHALOVIČS Harijs, ārsts.
                * 1900.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Asītes pag., Liepājas apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHAILOVS Konstantīns, priesteris.
                *1907. XII 30.
                1939. bij. Ļaudonas Sv. Jāņa Kristītāja un Raksalas Sv. Krusta Pacelšanas un
                                Mārcienas Sv. Alekseja draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

MIHELSONS Estere dz. Mirliņš, ārste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Artilērijas 65.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHELSONS Georgs, būvinženieris.
                * 1902. XII 07.
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIHELSONS Hugo Ulrihs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1890. IV 16. Ventspilī; S. Erna dz. Dzērve.
                1903. beidzis Rīgas Katrīnas II skolu,
                1914. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1924. IX 04. Kolkasraga bakas uzraugs,
                1927. V 11. ieguva tālbraucēju kapteiņa diplomu,
                1935. V 08. Liepājas ostas vecākais locis,
                1936. V 16. komandanta palīgs,
                1937. V 28. ostas priekšnieks,
                1938. IV 04. osta kapteinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 62.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-158.

MIHELSONS Ludvigs, Dr. med.
                * 1866.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kungu 5, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIHLINS Ilja, ārsts.
                * 1873.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Raiņa 17.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIKELĀNS Pēteris Jāņa d., virsleitnants.
                * 1894. IV 30. Bebrenes pag. + 1967. VII 02. Bankstovnā, Austrālijā.
                1915. I 22. Ilūkstes kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1915. II 06. Rezerves elektrotehniskā bataljona Virsnieku elektrotehniķu
                                rotas karavīrs,
                1915. VIII 09. Kijevas kara pārvaldes inženieru valdes karavīrs,
                1915. VIII 15. Dienvidfrontes Atsevišķā dzelzceļa spridzinātāju komandas karavīrs,
                1915. XII 19. Aizamuras 2. dzelzceļa bataljona karavīrs,
                1916. II 13. Kijevas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. IV 24. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 13. Rezerves 283. bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VII 28. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. VIII 14./XII 27. piekomandēts Jātnieku spridzinātāju mācības komandai,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 01. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Sapieru komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. I 01.-02. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. II 06. Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1917. V 30./VI 19.  Sapieru komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. III 01.,
                1917. VIII 19/20. kaujas pie Olaines,
                1917. VIII 2. kaujas pie Juglas,
                1917. VIII 25. kaujas pie Līgatnes,
                1917. X 18. Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručis pakāpē izd. no 1917. VII 01.,
                1917. XII 18. atstājis pulku,
                1918. V 04. Tukuma VI Padomju strēlnieku pulka rotas komandieris,
                1918. VII 29. atvaļināts,
                1918. X 05. Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka telefonists,
                1918. XI 26. Strēlnieku 3. dzelzceļu apsardzes pulka Arzamasā karavīrs,
                1919. I 03. Dzelzceļu apsardzes 52. bataljona karavīrs,
                1919. XI 15. Dzelzceļu apsardzes 473. bataljona karavīrs,
                1920. XII 15. atvaļināts,
                1926. III 25. Rēzeknes kājnieku pulka virsleitnants izd. 1917. III 08.,
                1927. X 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1935. VI 07. Robežsargu brigādes virsnieks, kapteinis,
                1940. X 09. atvaļinās, Zilupes II robežsargu bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1967. VII 05. apbedīts Sidneja latviešu kapos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-4267.;
                                Armijas XII pavēle # 69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #215/1916., #231/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1916., #38/1917.,
                                                #318/1917.;
                                „Austrālijas Latvietis” #891/1967.;
                                „Latvijas Vēstnesis” #290/2000.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1833.
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

MIHELSONS Malka dz. Lubockis, ārste.
                * 1898.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Lāčplēša 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Alīna dz. Reiznieks, ārste.
                * 1891. V 18. Kalsnavas pag.; V. Jānis, Dr. med.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Stabu 19-10.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-106.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Fridriķis, būvinženieris.
                * 1897. I 24.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MIĶELSONS Jānis Pētera d., regents.
                * 1871. I 28. Lauteres pag. + 1939. I 25. Rīgā
                1893. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1890/1895. Metropolīta katedrāles „Pērkona” kora reģents,
                1895/1921. Jelgavas pareizticīgo kora vadītājs,
                1921/1939. Metropolīta katedrāles „Pērkona” kora reģents,
                193 8. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta ordeņa V šķīru #390,
                1939.I 29.  apbedīts Pokrova kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-40.;
                                „Mūzikas Nedēļa” #13/1925.;
                                „Pokrova kapi”, R., 2004.

MIĶELSONS Jānis Jēkaba d., profesors, Dr. med.
                * 1888. X 22. Umurgas pag.; M. Kristīne, S. Alīne dz. Reiznieks, ārste.
                               + 1952. XI 22. Rīgā
                Beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1918. beidzis Tomskas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1918/1920. Tomskas Universitātes asistents,
                1921/1941. Latvijas Universitātes asistents, profesors,
                1938. Stabu 19-10,
                1941/1944. Universitātes Rīgā Medicīnas fakultātes iekšējo slimību klīnikas ārsts,
                1946. piešķirts Latvijas PSRS Nopelniem bagāta ārsta goda nosaukums,
                1952. bijis Rīgas Medīcinas institūta hospitālās katedras vadītājs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-14-107.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

MIĶELSONS Leontīne dz. Štālmanis, farmācijas maģistre.
                * 1912. XI 17. Rīgā.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MIĶELSONS Luize dz. Kapteinis, ārste.
                * 1904. IX 04. Jelgavā
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1931/1932. Rīgas pilsētas skolu ārste,
                1932/1937. Rīgas kara slimnīcas ārste,
                1941/1944. Centrā rajona poliklīnikas ārste.
                1941. Brīvības 126-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1408.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶELSONS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1874. Mālpils pag.
                1905/1915. Mores pagasta Kroga Salmiņu māju īpašnieks,
                1921/1940. Mores pagasta kalna salmiņu māju īpašnieks,
                1923. Mores piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                1928. Mores meliorācijas sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                1929. Mores pagasta padomes loceklis,
                1930. Mores [pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3998,
                Bijis Mores pagasta valdes priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-63.

MIĶELSONS Reinholds Pētera d., skolotājs.
                * 1899. XI 24. Rīgā; M. Elizabete, S. Konstance dz. Ozoliņš
                Beidzis Harkovas Aleksandra III komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes Vēstures nodaļu, mag. hist.,
                1922. Jaungulbenes pamatskolas skolotājs,
                1939. bijis Rīgas II valsts ģimnazijas inspektors,
                1941/1942. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
                1942. iecelts par Vidusskolu direkcijas direktoru,
                Bijis Jāņa Poruka pamatskolas pārzinis,
                Sarakstījis macības grāmatu Latvijas vēsture.
                Avots:       „Es viņ pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 222/1942.

MIĶELSONS Vasilijs, ārsts.
                * 1904. I 20. Jēkabpilī
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, ādu slimībās,
                1932/1937. Rīgas Pārdaugavas slimo kases ambulances ārsts,
                1937/1940. Demenes pagasta ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-109.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MIĶEĻŠTEINS Nikolajs Bērtuļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. Pastendes pag. + 1942. V 20. Krievijā
                1915/1918. Valmieras latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Pastendes pagasta vecākais,
                1935. X 30. Talsu I aizsargu pulka Pastendes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1938. I 01. Štāba rotas vada komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #275,
                1938/1940. Pastendes pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis Talsu agronomiskā rajonā,
                1941. VI 14. deportēts,
                Talsu patērētāju biedrības priekšnieks,
                Pastendes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Talsu apriņķa pašvaldību sadarbes apvienības valdes loceklis,
                Pastendes pagasta Dižakmeņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-93.;
                                „Rīts” # 29/1934.
                                „Brīvā Zeme” # 59/1939.
                                „Pagasta dzīve” # 1/1939.;
                                „Literatūra un Māksla” #6/1989.

MIĶĪTIS Artūrs, policijas darbinieks.
                * 1895. IX 14. Alūksnes pag.; S. Milda
                1914/1916. Lebgvardes Jēgeru pulka strēlnieks,
                1916. III Duagavgrīvas latviešu strēlnieku bataljonastrēlnieks,
                1916. kaujas pie Ķekavas,
                1916. Maskavas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 13. ievēlēts par Rotas (VI) komandieri,
                1922. Aizputes apriņķa kriminālais uzraugs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1934. Aizputes VI aizsargu pulka adjutants,
                1928. XI 02. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3069,
                1934. Kuldīgas apriņķa policijas I iecirkņa kriminālais uzraugs,
                1934/1935. Kuldīgas XIV aizsargu pulka adjutants,
                1935. VIII 01. Rīgas prefektūras apsardzības rotas priekšnieka palīgs,
                1939. VII 01. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #357,,
                1939. IX 28. Liepājas un Aizputes apriņķu policijas I iecirkņa priekšnieks Liepājā,
                1939, XII 27. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru rotas
                                komandiera palīgs,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-313.;
                                LVA 1987-1-19334.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 116/1917., # 258/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 240/1917., # 335/1917.
                                „Rīts” # 206/1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 221/1939.;
                                „Policija” # 10/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1798.

MIKUĻICS Aleksandra, ārste.
                Sk. Vilnis Aleksandra.

MĪLBERGS Alvils, ārsts.
                * 1889. VI 04. Trikātas pag.; S. Mirdza dz. Krusa, ārste.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1923/1941. Centrālās slimo kases ambulances ārsts,
                1941/1944. Rīgas I un III poliklīnikas ārsts.
                1941. Blaumaņa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-110.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLBERGS Mirdza dz. Krusa, ārste.
                * 1910. VI 28. Rīgā; V. Alvils, ārsts.
                1934. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1940/1941. Rīgas III poliklīnikas ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941. Blaumaņa 9-22.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-111.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLBERGS Paulis, amatnieks.
                * 1894. VIII 24. Trikātes pag.
                Frizieru amata meistars,
                Beidzis Smiltenes pagasta “Mežoles” skolu,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un frizieru sekcijas vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 219.
                Avots: LVVA 1303-3-19-518.

MĪLENBAHS Aleksandrs Friča d., jurists.
                * 1903. I 26. Jelgavā; T. mācītajs, M. Olga dz. Reimanis, S. Mirdza dz. Robeža
                                + 1988. X 21. Toronto.
                1920. beidzis Rīgas pilsētas krievu ģimnāziju,
                1920/1926. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1926/1929. papildu miertiesnesis Liepāja, Daugavpilī,
                1929/ 1944. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1942. III 10. uzaicināts par Ev. Lut. baznīcas valdes revīzijas komisijas locekli,
                1948. Heidelbergas Universitātē, Dr. jur.,
                1952. ASV Kongresa bibliotēka Vašingtonā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi – juristi“, R. 1999.

MĪLENBAHS Jānis Matīsa d., ārsts.
                * 1860. Kandavas pag.+ 1939.
                1875/1880. Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1880/1888. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1888/1889. ārsts Aucmuižā,
                1889/1904. ārsts un aptiekas īpašnieks Jaungulbenē,
                1904/1905. Krievu Japāņu karā,
                1906/1908. ārsts Bolderājā,
                1909/1915. ārsts Rīgā,
                1915/1918. Tērbatā, bēgļu ārsts,
                1918/1938. privātpraksē Rīgā,
                1938. Marijas 55.
                Korporācijas „Lettonija” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Universitas” # 12/1939.

MĪLENBAHS Kārlis Matīsa d., filologs.
                * 1853. I 18. Kandavas pag. + 1916. Vēravā.
                1885. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1880. beidzis Tērbatas universitāti, ieguva maģistra grādu klasiskajā filoloģijā,
                1880/1914. skolotājs Talsu apriņķa skolā, Jelgavas un Rīgas
                                “Aleksandra” ģimnāzijā,
                1895. grāmata “Latviešu valodas mācība”,
                1898. grāmata “Teikums”,
                1914. Aleksandra ģimnāzijā Vēravā.
                “Lettonia’s” filistrs.
                Apbedīts Rīgā.
                Avots: “Uneversitas” # 31.-1973.

MĪLENBAHS Viktors, Dr. med.
                * 1898. X 11. Jelgavā
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1924/1944. Latvijas Univerrsitātes medicīnas fakultātes Hiģiēnas katedrā,
                1941. Dzirnavu 45/47-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-118.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLENS Aleksandrs, Dr. med.
                * 1865.
                1892. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪLGRĀVIS Jānis Jāņa d., kapteinis.
                * 1884. VI 20. Mētrienas pag. [Ivans] + 1942. IV 21. Pētropavlovskā, Krievijā
                1908. IX 18. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1914. VII 21. Kara 93. Hospitāļa karavīrs,
                1915. II 01. Kijevas 1. Konstantina Konstantinoviča kara skolas junkurs,
                1915. VI 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VI 12. Rezerves 185.bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1915. X 02. Piekomandēts Mācības komandai,
                1916. II 29. Paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. VI 14. Rotas (VII) komandieris,
                1916. VIII 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. IX 27. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. kaujas,
                1917. I 11.-II 03. kaujas Tīreļu purvā,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. VI 22. Pulka Policijas komandas priekšnieks,
                1917. VIII 20.-21. kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII 23. kaujas pie Nītaures,
                1917. XI 24. pulka saimniecības priekšnieka v. p. i.;
                1918. II 10. atvaļināts kā skolotājs,
                1920. IX 03. Kara tiesu pārvaldes virsnieks,
                1920. IX 19. Rīgas kara cietuma virsnieks,
                1920. Kara pārmācības iestādes rotas komandieris,
                1921. III 31. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1923. V 25. beidzis Kara juridiskus kursus ar II šķiru,
                1927. X 07. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1929. V 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1420,
                1932. XI 21. atvaļināts ,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo M. Pils 11-2.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-235, 5192-1-41-451, 5601-1-4285.;
                               KVKVA 3460-1-68.;
                               XII armijas pavēle #148/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #48/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #232/1916., #277/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 274/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #68/1917.;
                               „Latviešu Strēlnieks’, lpp. 2190, 2375.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #276.;
                               „www.nekropole.lv”

MĪLGRĀVIS Jānis, mežzinis.
                * 1884. VIII 24. Zālītes pag.
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaļas Būru lidotāju
                                lidkopas Nr.35 vadītājs,
                1937/1940. Latvijas Aerokluba Vecpils nodaļas priekšnieks,
                1939. VIII 25. Liepājas XV aizsargu pulka Vecpils pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                Lāņu mežniecības mežzinis Vecpilī,
                Vecpils pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vecpils lauksaimniecības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vecpils lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Durbes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-314.;
                                „Spārnotā Latvija” #23/1936., #1/1937.

MILLERS Alberts, skolotājs.
                * 1908. IV 07. Grundzāles pag.
                1933/1934. Siguldas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 07. Valkas VII aizsargu pulka Zvārtavas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                1939. IIi 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Zvārtavas pagasta pamatskolas pārzinis,
                Zvārtavas 653. Mazpulka vadītājs,
                Zvārtavas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-155.

MILLERS Alma dz. Venters, ārste.
                * 1902. IV 09. Trikātas pag.; V. Alfons, leitnants. + 1999. Mineapolē, ASV
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1931/1938. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1934/1944. Rīgas pilsētas Veselības pārvaldē,
                                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 04. Rīgas V aizsargu pulka štāba aizsardžu pulciņa ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas rajona ārste.
                1941. Ģertrūdes 6-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-119, 1640-1-522-216.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MELLERS Artūrs, virsleitnants.
                * 1897. III 01. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētaas reālskolu,
                Beidzis Alekseja kara skolu Maskavā,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Tukuma kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. III 31. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) vada
                               komandieris,
                A/S „Sēklu centrālais eksports ” grāmatvedis,
                Dzīvo Lāčplēša 70-7.
                Avots: LVVA 1640-1-522-217.

MILLERS Eduards, pastmeistars.
                * 1882. XII 14. Sērmukšu pag. + 1936. V 21. Rīgā
                Beidzis: Valmieras Heines ģimnāziju,
                1906. I 14. Tartu pasta kantora darbinieks,
                1919. Omskas valdības starptautiskās nodaļas vadītājs pasta departamentā,
                1919/1920. Troickas pulka karavīrs,
                1921. I 22. Rēzeknes pasta un telegrāfa kantora priekšnieks,
                1923. Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs,
                1923. Rēzeknes latviešu biedrības priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1271,
                1930. VIII 01. Ludzas pastmeistars,
                1932. VIII 02. Daugavpils pasta un telegrāfa kantora pastmeistars,
                1935. XI 21. Rīgas galvenā pasta priekšnieks,
                Rēzeknes atvaļināto karavīru biedrības Rēzeknes nodaļas priekšnieks,
                Latgales radio biedrības valds loceklis,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības Rēzeknes nodaļas priekšsēdētājs,
                Latgales patronāta biedrības valdes loceklis,
                Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:      „Latgales Ziņas’ #17/1928.
                                „Jaunākās Ziņas” #282/1932.;
                                „Pasta un Telegrāfa Vēstnesis’ #24/1936.

MILLERS Ernests, ārsts.
                * 1915. II 21. Skultes pag.
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Pleskavas 83/85-65.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-120.

MILLERS Herberts, mācītājs.
                * 1868. XI 16. Saukas pag.; T. mācītājs.
                1898. XI 15. ordinēts,
                1898. adjunkts,
                Birzes draudzes Lietuvā mācītājs [līdz 1908.],
                1908. prāvests,
                1908/1937. Aknīstes un Saukas Elkšņu ev. lut. draudzes mācītājs,
                                Sēlpils iecirkņa prāvests,
                1937. VI 01. atbrīvots no Saukas Elkšņu draudzes mācītāja amatā,
                1937. VI 01. atbrīvots no vikārmācītāja amatā Aknīstes draudzē,
                1937. IX 19. emeritēts.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 20/1937., # 40/1937.

MĪLLERS Jānis Ottona d., Pulkvedis leitnants.
                *1887. IV 28. Liepājā; S. Alma dz. Šulcs + 1930. III 31. Rīgā.
                1908. beidzis Liepājas ģimnāziju,
                1915. Pēterpils Universitātes Juridiskās fakultātes IV kursa students,
                1915. XI 02. Leibgvardes Preobraženskas kājnieku rezerves pulka karvavīrs,
                1916. I 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. III 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 03. Rezerves 181. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 03. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 05. skaitīt [Mīllers I],
                1916. X 10./19. Bataljona tieslietu darbvedis un adjutanta palīgs,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. II 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 01.,
                1917. XII 26. atvaļināts,
                 1918. XII Latvijas I Neatkarības rotas brīvprātīgais,
                1919. VIII Armijas Virspāvelnieka štāba tieslietu pārzinis,
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. IX 25. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #961,
                1921. IV 14. Kara tiesas prokurora palīgs,
                1924. V 21. Kara tiesas tiesnesis,
                1924. X 01. Kara Tiesu pārvaldes priekšnieka palīgu un Kara virsprokurora palīgs,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1927. XII 20. Kara Virstiesas loceklis,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #496,
                1930. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-4300.;
                                Armijas XII pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #222/1916.,
                                                #223/1916., #290/1916., #298/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., # 66/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Latvijas kritušie, irušie”, R., 1938.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #74/1930., #75/1930.;
                                „Latvijas Kareivis” #76/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 3277.

MILLERS Rubīns, ārsts.
                * 1900.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Blaumaņa 31.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MILLERS Vilhelms, mācītājs.
                * 1905. VII 08. Biržos; T. mācītājs.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand theol.,
                1933. III 19. ordinēts par Sēlpils iecirkņa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. V 01. apstiprināts par Sakaslejas draudzes mācītāju,
                1938. III 15. apstiprināts par Ulmales Labraga draudzes pastāvīgo vikāru,
                1939. XI 15. atbrīvots no Sakaslejas draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“;
                                „Svētdienas Rīts“ # 13/1938., # 47/1939.

MILTIŅŠ Alfrēds, ārsts.
                * 1908. IV 12. Saukas pag. + 1977. V 05. Albertā, Kanādā.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1937/1939. Slimo kases ārsts Vecmīlgrāvī,
                1938. Kalnciemā II līn. 21, Mīlgrāvī,
                1940/1941. Gaujienas rajona ārsts,
                1941/1944. Todt’a organizācijas ārsts Krievijā,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121a.;             
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks’ #49/1977.

MILTIŅŠ TURAUSKIS Velta dz. Kricmanis, ārste.
                * 1914. IX 17. Zalves pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Latvijas Universitātes Seroloģijas laboratorijas laborante,
                1940/1944. Latvijas Universitātes mikrobioloģijas katedras asistente,
                1940. Kaļķu 7-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-112.

MIĻUNS Leontīne, būvinženiere.
                Sk. Stakle Leontīne.

MINCS Mihails, ārsts.
                * 1898.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Valdemāra 27/29.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINCS Vladimirs, Dr. med.
                * 1872.
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Baznīcas 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINDLINS Gode dz. Maņkova, ārste.
                * 1892.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Vitebskas 1.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINKE Amālija, ārste.
                Sk. Birzgals Amālija.

MINKOVSKIS Haja dz. Ginsburg, ārste.
                * 1884.
                1908. beigusi Harkovas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Lielā 8, Liepājā.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MINŪTS Vilhelms, ārsts.
                * 1911.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ģertrūdes 28.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪRAMS Alīse dz. Dūmiņš, ārste.
                * 1900. II 08. Palsmanes pag.; V. Zilvio, farmaceits.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 18. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                1938. II 25. Rotas (III) ārste,
                Kalvenes Rudbāržu rajona ārste,
                Kalvenes pagasta Jasmīnu māju īpašniece.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-513.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MĪRAMS Zilvio, farmaceits.
                * 1902. IV 08. Rudbāržu pag.; S. Alīse dz. Dūmiņš, ārste.
                1919. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1929. Latvijas kara slimnīcas dižkaravīrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IX 24. Aizputes VI aizsargu pulka Jātnieku diviziona farmaceits,
                1938. IV 01. Bataljona (IV) farmaceits,
                Kalvenes aptiekas īpašnieks,
                Kalvenes mednieku biedrības „Sloka” priekšnieks,
                Rudbāržu pagasta Ozolkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-511.

MIRLIŅŠ Estere, ārste.
                Sk. Mihelsons Estere.

MIRVIS Leiba, ārsts.
                * 1894.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Krāslavā, Daugavpils apr.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MISIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1889. II 07. Annas pag.
                1918. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919/1930. Alūksnes slimnīcas pārvaldnieks,
                1921/1940. Alūksnes cietuma ārsts,
                1923/1924. Mārkalnes rajona ārsts,
                1924/1940. Alūksnes valsts darbinieku ārsts,
                1932/1944. Alūksnes pilsētas ārsts,
                1941/1944. Alūksnes ambulances vadītājs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-121.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MISIŅŠ Jānis, kapteinis.
                * 1895. VI 03. Lazdonas pag.; S. Marija dz. Cielais.
                1918/1919. Atsevišķas studentu rotas virsnieks,
                1919/1922. Latvijas armijas kapteinis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. Madonas aizsargu pulka rotas komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 813,
                1936. XI 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līvānu pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. III 13. Bataljona (I) komandieris,
                Līvānu pilsētas komercskolas skolotājs,
                Līvānu pilsētas bāriņtiesas loceklis,
                Līvānu pilsētas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Līvānu pilsētas pareizticīgo draudzes valdes loceklis,
                Latvijas Aerokluba Līvānu nodaļas valdes loceklis,
                Kara aviācijas fonda Līvānu nodaļas valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-145.

MISIŅŠ Velta Edīte, kand. theol.
                * 1905. XII 25. Tirzā
                1936. I 10. beigusi Latvijas Universitāti, kand. theol.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 4/1936.

MISJŪNS Malvīne, skolotāja.
                * 1888. IV 01.
                1906. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācību apgabalā,
                1907/1915. Rīgas lietuvju izglītības biedrības “Žvaigžde’ pirmmācības skolā,
                1915/1916. Lietuvju bēgļu skolā, Maskavā,
                1916/1919. Lietuvju skolā, Rīgā,
                1919/1937. Rīgas pilsētas 1. lietuvju pamatskolā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas 1. lietuvju pamatskolas pārzine,
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-175.

MISTRIS Olga, farmācijas maģistre.
                * 1911. VIII 20. Sēlpils pag.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

MIŠKE Voldemārs, skolotājs.
                *1887. IV 01. Vaives pag.
                1911/1912. Rūjienas proģimnāzijas skolotājs,
                1912/1914. Mālpils labdarības biedrības skolotājs,
                1918/1920. Cēsu „E. Eglītes“ skolas skolotājs,
                1920/1940. Cēsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru.
                LVVA 1632-2-357-56.

MITENBERGS Jānis, būvuzņēmējs.
                * 1906. III 30. Ugāles pag.
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1929. Galvenās artilērijas noliktavas dižkaravīrs,
                1939. VII 18. Talsu I aizsargu pulka Spāres pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Sp;āres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Spāres pagasta valdes revīzijas komisijas loceklis,
                Spāres pagasta Vidkalnu un Vārs māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-91.

MITENIEKS Alfrēds, ārsts.
                * 1908. VI 17. Rīgā
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Līvānu slimnīcas ārsts,
                1935/1936. Latvijas armijā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1940/1941. Rīgas pilsētas II slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-113.;               
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MITKUS Kārlis, ārsts.
                * 1907.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Baložu 17.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MITTENBERGS Ļubovs, ārste.
                * 1909. XI 20. Pēterburgā
                1937. Beigusi Ļeņingradas medicīnas institūtu,
                1937/1938. Ļeņingradas bērnu klīnikas ārste,
                1938/1942. Siverskas slimnīcas ārste,
                1942/1944. Purvmalas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-114.

MITULIS Aleksandrs Jēkaba d., mācītājs.
                * 1893. VII 15. Lielvircavas pag. [Mittuls] + 1885. III 09. Thunder Bay, Kanādā.
                1912/1916. Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1916. VI 08. Odesas kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 01. Rezerves 239. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. V 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 08. piekomandēts Jātnieku spridzinātāju mācības komandai,
                1918. VI 12. atvaļināts,
                1919/1921. Latvijas armijas leitnants,
                1921. X 28. atvaļināts, Armijas Virspāvelnieka štāba komandantūras virsnieks,
                1920/1923. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1925. VI 29. ordinēts,
                1934. IV 12. bij. Rīgas pilsētas latviešu draudžu vikārs,
                1934. IV 12. apstiprināts par Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītāju,
                1935/1943. Jāņa II ev. lut. draudzes virs mācītājs, Jāņa 7.;
                1944/1950. Lībekas apgabalā prāvests,
                1950/1953. Kanādā Vinepegas latviešu draudzes mācītājs,
                1953. Latviešu draudžu mācītājs Portarturā un Fortviljamā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-4334.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #168/1917., #177/1917.;
                                “Baznīcas kalendārs” ;
                                “Svētdienas Rīts” # 17/1934.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 30/1943.;
                                „Laiks” #24/1885.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6593.

MITULIS Amilda dz. Tauriņš, ārste.
                * 1899.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Antonijas 15 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MJASNIKOVS Tatjana, ārste.
                Sk. Palude Tatjana.

MOĻAVKO VISOCKIS Alīse, ārste.
                Sk. Vilde Alīse.

MORBERGS Kristaps, būvuzņēmējs.
                *1844. X 02. Bukaišu pag.; S. Auguste. + 1928. IV 08.
                Beidzis Būvniecības akadēmiju Berlīnē.
                Novēlējis Latvijas Universitātei sešus namīpašumus Rīgā.
                Avots:       „Students” # 12/1938.

MORBERGS Leonija dz. Lutcaus, ārste.
                * 1899. IV 16. Bukaišu pag.; Kārlis.
                1930. beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. III 12. Talsu I aizsargu pulka Rotas (IX) ārste,
                1934. XII 28. Mērsraga pagasta aizsargu nodaļas pulciņa priekšniece,
                1938. III 16. Rotas (VIII) kārste,
                1938. Mērsraga rajona ārste,
                Mērsraga pagasta Silenieku māju īpašniece.
                Avots:        LVVA 1640-1-520-88.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MORS Kārlis, skolotājs.
                *1903. IV 07.
                1923. beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1931. Latvijas Konservatoriju ar brīvmākslinieku grādu,
                1931/1932. Zaļenieku valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1932/1933. Aglonas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1934/1939. Bij. Gaujienas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1939.IV 25. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-71.

MOSKOVSKIS Jēkabs, ārsts.
                * 1903.     
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, kakla un deguna slimības,
                1938. Brīvības 23.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MOSKOVSKIS Nachmans Vulfa d., provizors.
                * 1881. VIII 10. Rēzeknē
                1906. IX 19. Beidzis Harkovas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                1938. IV 09. A/S „Hanzas garāža” valdes locekļa kandidāts, dzīvo Brīvības Nr.23.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-331.;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1938.

MOZEBAHS Alberts Julijs Juliusa d., provizors.
                * 1868. XII 22. Rīgā [arī Mosebach] + 1942. I 31.
                1892. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants pakāpe,
                1926. Rīgas ložas „Jāņuguns” 2. pārrauga vietnieks,
                1931. Andreja ložas meistars,
                Karlsbādes ložas, Čehoslovākija, „Munificentia” goda loceklis,
                Aptiekas īpašnieks Rīgā,
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-350.;
                                „Vikipēdija”.

MOZERTS Fricis, sabiedrisks darbinieks.          
                * 1896. VIII 07. Jaunpils pag.
                1917/1918. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka Jaunpils nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba „Nopelnu Krustu“,
                Apbalvots ar Sv. Stanislava III šķiras ordeņi ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                Jaunpils pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Jaunpils piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Jaunpils sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Jaunpils pagasta „Mazbrandavu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

MUCENIEKS Anna, ārste.
                Sk. Līventāls Anna.

MUCENIEKS Alfrēds Arnolds Dāva d., virsleitnants.
                * 1900. I 30.
                1919. Atsevišķā studenta rotā,
                1919/1921. Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. g. jubileja Madaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 753.,
                1933/1940. Aizsargu aviācijas inženieris.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-40.;
                                 V. Eichenbauma arhīvs.

MUCENIEKS Anna, ārste.
                Sk. Līventāls Anna.

MUCENIEKS Anna dz. Čakars, ārste.
                * 1912. VIII 31. Līgatnes pag.       
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1940. privātpraksē,
                1938. Avotu 53/55,
                1940/1941. Rīgas IX poliklīnikas ārste,
                1941/1944. Rīgas II poliklīnikas laboratorijas vadītāja,
                1941. Ģertrūdes 4-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-115.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUCENIEKS Arvīds, skolotājs.
                * 1905. X 25. Siguldas pag.
                1926/1927. Zemgales divīzijas pārvaldes virsnieka vietnieks,
                1930. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 01./1940. Durbes pilsētas Kronvalda pamatskolas pārzinis,
                1936. XII 06. Liepājas XV aizsargu pulka Durbes pilsētas aizsargu
                                nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-325.;
                                „Audzinātājs ” #11/1934.

MUCENIEKS Jūlius Jāņa d., kapitāns.
                * 1894. XII 02.
                Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu,
                1914. XI 30. Rezerves 50. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. VI 04. beidzis Mācības komandu,
                1915. VIII 03. Pēterpils praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 17. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XI 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. XI 15.,
                1915. XI 18. Rezerves 171. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 04. Rotas (lit. A) komandieris,
                1916. I 13. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. II 15. Kājnieku izlūku komandas priekšnieka v.p.i.,
                1916. III 08. kaujas,
                1916. V 30. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 03. kaujas,
                1916. VIII 18. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. IX 17. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 18.,
                1916. X 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. IX 13.,
                1916. XI 18./1917. V 10.  Mācības komandas priekšnieks,
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 24./1917. I 08. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. V 10. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 16. Rotas (IV) komandieris,
                1917. VIII 18. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. III 13.,
                1917. VIII 20. ievainots, evakuēts,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krusta IV šķiru #999144.,
                1917. X 02. ierādies pulka,
                1918. VIII 22. Aviācijas II nodaļas virsnieks Maskavā,
                1919. II 19. Aviācijas grupas adjutants, novērotājs lidotājs,
                1919. IX 22. Siguldas kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
                1919. XI 03. ievainots, evakuēts,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1503,
                1932. dzīvo: Bulduros Meža prospektā 81.
                Avots:       LVVA 5601-1-4359.;
                                Armijas XII pavēles #652/1916., #928/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #190/1917., #237/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #16/1916., #39/1916.,
                                                #49/1916., #75/1916., #168/1916., #170/1916.,
                                                #253/1916., #326/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #360/1916.; #376/1916.,
                                                #431/1916., #8/1917., #170/1917., #176/1917.,          
                                                #203/1917., #206/1917., #298/1917., #321/1917.,
                                                #336/1917., #361/1917.:
                                V. Eichenbauma arhīvs #1803.

MUCENIEKS Kārlis Jāņa d., leitnants.
                * 1888. VII 16. Gaujienas pag.
                1914. X 30. Rezerves 102. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. XI 06. Luckas 165. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. V 10. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. VII 03. kaujas pie Olaines,
                1916. VIII 18. kaujas pie Smārdes,
                1916. XII 29. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. IV 28. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. IV 30. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 10. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 20. ievainots un evakuēts,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1918. VI 16. Sarkanas armijas Latviešu aviācijas grupas sarkanarmietis,
                1918. XII Aviācijas grupa pārformēta par Aviācijas divizionu, adjutants,
                1919. VIII 15. dezertējis,
                1922. bijis Robežsargu III pulka virsnieks,
                1922. III 10. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. IV 28. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 3600-1-115, 5601-1-4360.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #120/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #163/1917., #178/1917.,
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 213/1917.,
                                                #314/1917., #332/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3314.

MUCENIEKS Kārlis, būvinženieris.
                * 1909. IX 28. Talsos.
                Beidzis Talsu valsts vidusskolu,
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Korporācijas Konkordia Imantija filistrs.
                Avots:       „Studentu dzīve” #60/1937.
                                V. Eichenbauma arhīvs.

MUCENIEKS Pāvils Andrieva d., ārsts kapitāns.
                * 1891. IX 29. Borkovas pag. + 1940. V 07. Rīgā.
                1913. Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1913. IX 15. Kara medicīnas akadēmijas klausītājs,
                1915. V 10. zaurjad ārsts,
                1915. VI 03. Divīzijas 66. Lazaretes (I) ārsts,
                1915. VIII 25. Kara medicīnas akadēmijā,
                1916. V 12. Apvienotā 903. lauku hospitāļa ordinators,
                1916. VI 13. Lauku 405. hospitāļa jaunākais ordinators,
                1916. IX 10. Kara medicīnas akadēmijā,
                1917. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1917. VI 04. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes jaunākais ordinators,
                1917. IX 03. piekomandēts : Kurzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1917. IX 05. piekomandēts: Vidzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1917. XI 10. pulka vecāka ārsts v.p.i.,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1919. X 28. Latvijas kara slimnīcas jaunākais ordinators,
                1920. I 26. Kurzemes divīzijas lazarete jaunākais ordinators,
                1920. V 11. Latvijas kara slimnīcas jaunākais ordinators,
                1920. XII 24. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1920. V 28.,
                1921. II 12. atvaļināts,
                1921. Latvijas Augstskolas asistents,
                1925. ieguva Dr. med. grādu,
                1928/1940. Rīgas I slimnīcas ķirurģiskās nodaļas virsārsts, vadītājs,
                1940. V 01. Jaunas slimnīcas Ķirurģiskās klīnikas vadītājs,
                1940. apbedīts Varakļānu kapos.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 3318-2-66-21, 5601-1-4364.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēle #223/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #249/1917., #399/1917.;
                                „jaunākās Ziņas’ #103/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6505.

MUCENIEKS Pēteris, pulkvedis leitnants.
                *1895. V 02. Veckalsnavas pag. + 1937. IV 19. Rīgā
                1915. beidzis Aleksandra ģimnāziju,
                1915. Pēterpils Universitātes juridiskā fakultātē, students,
                1915. V Rezerves 71. kājnieku bataljonā,
                1915. X 02. Dušetes kara skolā, junkurs,
                1916. I 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. Rezerves 106. Kājnieku bataljonā, jaunākais virsnieks,
                1917. VIII Rezerves 23. Kājnieku pulkā,
                1917. IX paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII atvaļināts.
                1919. VI 06. Apes rajona komandants,
                1919/1922. Latvijas armijā,
                1920. Ēku un būvju pārvaldē,
                1922. VIII 09. atvaļināts,
                1922. Latvijas Universitātes juridiskā fakultātē, students,
                1924. III 28. Kara tiesu pārvaldē, kara tiesu amatu kandidāts,
                1925. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. III 06.,
                1926. V 20. kara izmeklēšanas tiesnesis,
                1929. XI 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1590,
                1935. V 11. Kara tiesas pastāvīgais loceklis un kara tiesnesis.
                Korporācijas „Tervetia” filistrs.
                Apbedīts Varakļānu draudzes kapos.
                Avots:       „Universitas” #8/1937.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1823.

MUCENIEKS Voldemārs Dāvida d. , ārsts kapteinis.
                * 1891. VII 13. Vijciema pag.
                1921. IV 229. Mobilizēts Radiotelegrāfā, virsleitnants,
                1921. X 04. Elektrotehniskā diviziona virsnieks,
                1924. II 23. ieguvis elektrotehniķa tiesībās,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus ar I šķīru,
                1931. VIII 11. Smagās artilērijas pulka virsnieks,
                1931. XI 18. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. I 13.,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936. XI 06. Valmieras kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1936. XI 06. pārdēvēts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1925. I 13.,
                1938. Lienes 12,
                1939. II 02. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 207,
                1940. II 15. Sakaru bataljona ārsts,
                1940. X 25. Atsevišķā sakaru bataljona III ranga ārsts,
                1941. VII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas rajona sanitārārsts,
                1941. Brīvības 44/46-17.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-116.;               
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1794.

MUCENIEKS Zilvija, skolotāja.
                * 1902. IX 13.
                1921. beigusi Vilandes pilsētas sieviešu ģimnāziju,
                1922. beigusi Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1922/1926. Ainažu miesta igauņu pamatskolā – skolotāja,
                1926/1940. Veclaicenes pagasta igauņu pamatskolas pārzine,
                1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:                       LVVA 1632-2-363-183.

MUCUKALNS Anna, ārste.
                * 1896.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Baložu 1.;
                1943. Kalnciema 2a, nervu slimības.
                Avots:        “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Tēvija’ #174/1943.

MUHKS Hermanis Jura d., pulkvedis.
                * 1890. VI 21. Lugažu pag.; S. Arvida dz. Veveris + 1976. VII 26. Stokholmā.
                1907. Beidzis Valkas pilsētas skolu,
                1907/1915. Rīgas apgabaltiesas ierēdnis,
                1915. XI 08. Rezerves gvardes bataljona karavīrs,
                1916. IV 01. beidzis Mācības komandu,
                1916. XI 08. Telavas praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 09. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Sibīrijas 2. strēlnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 08. pulka tieslietu darbvedis,
                1917. XII 15. atvaļināts,
                1919. III 02. Valmieras kājnieku pulka virsnieks, leitnants,
                1919. IV 14. Rezerves bataljona virsnieks,
                1919. V 18. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 01. Latgales divīzijas štāba virsnieks,
                1919. XI paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #844,
                1921. VI 29. Kara izmeklēšanas tiesnesis,
                1924. XI 22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. IV 01.,
                1924. II 02. Kara izmeklēšanas tiesnesis,
                1925. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1928. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru $499,
                1932. XI 04. Pulku tiesu priekšsēdētājs,
                1938. V 12. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1938. V 12.,
                1939. II 02. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #34 ar šķēpiem,
                1940. XII 13. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 56001-1-4368.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #172/1917., #177/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 283.

MUIŽNIEKS Aleksandrs Jēkaba d., leitnants.
                *1898. VII 16. Bērzpils pag. + 1944. VIII 25. Rīgā
                1913. XI 16. Artilērijas 24. brigādes karavīrs,
                1914. VII beidzis Mācības komandu, bombardieris,
                1914. IX jaunākais feierverkers,
                1914. X brigādes kancelejas jaunākais rakstvedis,
                1917. V Baterijas (VI) darbvedis,
                1917. XII atvaļināts,
                1919. VII 07. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1919. VII 31. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1919. VIII 15. virsseržants,
                1919. X 04. Rota (V) pārdēvēta par (IX),
                1919. X 11. Rotas (IX) komandiera v.p.i.,
                1919. X 29. ievainots,
                1919. XII 30. Rotas (IX) virsseržants,
                1920. I 12. ievainots,
                1920. VI 15. virsnieka vietnieka v.i.,
                1920. VI 19. Darba rota komandiera palīgs,
                1920. VIII 08. pulka ieroču pārzinis,
                1920. IX 29. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. I 12.,
                1921. I 05. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. dzīvo Rugāju pagastā Aleksandrovo,
                1940. Rugāju krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs.
                1941/1944. Rugāju pagasta vecākais,
                1944. VIII 30. apbedīts Rīgas II Meža kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-4369.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Tēvija” #202/1944.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6480.

MUIŽNIEKS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1901. II 16.
                1927. V 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

MUIŽNIEKS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1894. VIII 12. Bebrenes pag.  + Krievijā.
                1915. I 23. Mobilizēts Ilūkstes kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1916. X 24. Ziemeļfrontes praporščika skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 09. Rezerves 25. brigādes virsnieks,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. Turkestanas X divīzijas Strēlnieku 37, pulka jaunākais virsnieks,
                1918. III 10. vācu gūstā,
                1919. III 26. Sarkanā armijā,
                1919. V 08. Firsta Līvena nodaļas Virsnieku rotā,
                1919. VII 09. Ziemeļrietumu frontē,
                1919. VII 30. Līvena I pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. X 21. ievainots,
                1919. XI 20. atvaļināts,
                1919. XI 27. Latgales partizāņu pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 29. Rotas (IX) komandiera v.p.i.,
                1920. I 12. ievainots pie Kārsavas,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. III 01.,
                1920. VII 07. Rotas (XII) komandiera v.p.i.,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #613,
                1922. I 09. Sakaru komandas priekšnieks,
                1922. I 21. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. III 25. atvaļināts,
                1924. Ilūkstes apriņķa kriminālais uzraugs,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3645,
                1935. Ilūkstes XII aizsargu pulka Bataljona (I) komandieris,
                1940. VIII 21. apcietināts, izsūtīts.
                Avots:       LVVA 5601-1-4372.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917., #217/1917.,
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5648.

MUIŽNIEKS Nikolajs Jāņa d., mācītājs.
                * 1897. XII 06/18. Rēvelē; S. Ida dz. Mīļais + 1974.
                Beidzis Rēveles Pētera reālskolu,
                1917/1918. Maskavas komercinstitūta students,
                1923/1924. Teoloģijas skolā, Vācijā,
                1924/1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. VI 22. ordinēts.
                1930/1940. Dignājas un Zasas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1931/1932. Līvānu ev. lut. draudzes vikārs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka rotas (III) mācītājs,
                1942/1944. Krāslavas ev. lut. draudzes mācītājs.
                1942/1943. Sīkeles ev. lut. draudzes vikāris,
                1942/1944. Bornes ev. lut. draudzes vikāris,
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-323, 1640-1-521-209.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

MUIŽNIEKS Nikolajs Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. XI 24. Rīgā
                1917/1918. Zimeļkrievijas angļu komandas karavīrs,
                1918. apbalvots ar angļu pasaules kara dalībnieka medaļu,
                1919. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1923/1924. Galvenās artilērijas noliktavas dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vāzas Všķiras medaļu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 04. Madonas IX aizsargu pulka Litenes nodaļas priekšnieks,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 2046,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Igaunijas Baltas zvaigznes Goda zīmi,
                1940. VII 23. arestēts,
                1941. III 15. notiesāts,
                1956. IV 20. atbrīvots,
                Politiskās pārvaldes vecākais uzraugs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-137.

MUIŽNIEKS Pēteris Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. IX 12. Galgauskas pag. +1942. VIII 14. Krievijā
                1925/1926. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 03. Madonas IX aizsargu pulka Adulienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937/1940. Adulienas pagasta padomes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Adulienas pagasta Mežmaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-139.;
                               www.nekropole.lv

MUIŽULS Augusts Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. VII 17. Slokas pag.; S. Milda dz. Grīslis  + 1941. VI 29. Rīgā.
                1912. Beidzis Slokas pilsētas skolu,
                1914. beidzis: Zemes mērnieku kursus,
                1914. XI 06. Rezerves 97. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. VIII 17. Kijevas III praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XI 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 07. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 23. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1916. I 31. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 08. kaujas pie Bērzmentes,
                1916. V 19./29. Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1916. VI 21/22. kaujas pie Katrinmuižas,
                1916. VII 04. ievainots, evakuēts,
                1916. VII 03/04. kaujas pie Katrinmuižas,
                1916. VIII 01. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 31.,
                1916. X 25. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 11. Maršrtas (I) komandieris,
                1916. XII 31. Rotas (VII) komandieris,
                1917. IV 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 16.,
                1917. VII 29. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                1917. VII 29. Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. X 19. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. IV 28.,
                1918. IV Padomju Latviešu strēlnieku divīzijā,
                1919. VI 13. Valmieras kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks, kapitāns,
                1919. VI 13. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1919. VI 20. Bataljona (III) komandieris,
                1919. IX 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1920. VII 08. Cēsu apriņķa apsardzības priekšnieks,
                1920. VIII 21. Jaunjelgavas Ilūkstes apriņķa apsardzības priekšnieks,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #485,
                1922. IV 08. Rīgas kara apriņķa pārvaldes priekšnieka palīgs,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. VII 21. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 24. Vidzemes divīzijas štāba Administratīvas nodaļas adjutants,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #939,
                1931. XI 27. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. XII 28. Aizputes Kuldīgas kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
                1935. I 25. Tukuma Talsu kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #43 ar šķēpiem,
                1940. X 30. atvaļināts,
                1941. VI 24. apcietināts.
                1941. VI 29. nošauts Centrālcietumā,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Tukuma viesīgās biedrības priekšnieks,
                Brāļu kapu komitejas Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Bulduru peldu iestādes īpašnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-4376.;
                                KVKVA 400-2-27492-767., 3460-1-68.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 606/1916.;
                                Armijas XII pavēles #928/1916., #160/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #230/1917., #375/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #1/1915.,#17/1915.,
                                                #35/1916., #72/1916., #150/1916., #175/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #110/1917., #212/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Tukuma Ziņas’ #2/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 285.

MULNERS Nikolajs, ārsts.
                * 1896.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Indras pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUNČS Donats, skolotājs.
                * 1908. XII 15. Višķu pag.
                1933/1934. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Višķu pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1940. Špoģu pamatskolas pārzinis,
                1941. VI 14. deportēts no Jersikas pamatskolas,
                Agrāk Ambeļu pamatskolas pārzinis,
                Višķu pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Višķu pagasta Druvas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-144.

MŪRMANIS Jānis, amatnieks.       
                * 1887. XII 15. Stalbes pag.
                Mūrnieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 154,
                Siguldas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                Avots: LVVA 1303-3-19-388.

MŪRMANIS Roberts Augusta d., lauksaimnieks.
                *1896. VIII 02. Meirānu pag.; M. Anna, S. Klāra.
                Beidzis Rupsalas draudzes skolu,
                1921/1940 Lubānas pagasta „Lubānas” māju īpašnieks,
                1937/1939. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Lubānas pagasta padomes un valdes loceklis,
                Lubānas pagasta krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Lubānas centrā piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Aerokluba Lubānas nodaļā.               
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-67., 1690-4-3052.

MŪRNIEKS Alberts Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. X 27. Daudzeses pag. + 1942.  II 02. Krievijā
                1919/1921. Latvijas armijas karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 05. Jēkabpils IV aizsargu pulka Daudzevas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1936/1940. Daudzevas saviesīgās biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Daudzevas pagasta vecākais,
                Daudzevas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Daudzevas pagasta Igauņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-206.;
                               LVA 1987-1-19699.;
                               „www.nekropole.lv”

MŪRNIEKS Aleksandrs Jēkaba d., ierēdnis.
                *1885. VIII 02. Bejas pag.; M. Lote, S. Anna dz. Brants
                                + 1951. VII 09. Kopenhagenā, Dānijā
                1919/1923. Valkas apriņķa valdes loceklis,
                1923/1925. Apriņķu savienības loceklis Vidzemes apgabalā,
                1925 III 16./1925. III 16. Madonas apriņķa valdes loceklis,
                1925. III 16./1938. IV 01. Madonas apriņķa valdes priekšsēdētājs, vecākais,
                1925. IV 01.-1935. VIII 01. Madonas apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #433,
                1938. I 01.-1940. Liepājas apriņķa vecākais,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #73,
                1941/1944.5. Liepājas apriņķa vecākais,
                1941/1945. Tautas Palīdzības Kurzemes apgabala un Liepājas apriņķa priekšnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzīve” # 16/1938., # 18/1938.;
                                „Kurzemes Vārds” #79/1938.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #36/1941.

MŪRNIEKS Heinrihs Rūdolfs Jura d., kapitāns.
                * 28.08.1890. [Murniks Indrikis] + 1924. III 22. Jelgavā.
                1914. VIII 20. Kājnieku 114. pulka brīvprātīgais,
                1915. I 25. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1914. IX 01.,
                1915. VIII 01. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Sakaru komandas priekšnieks,
                1916. I 06. Jātnieku spridzinātāju komandas priekšnieks,
                1916. VIII 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. X 22.,
                1916. IX 26. Rotas (I) komandieris,
                1916. X 12. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. II 22.,
                1916. X 19. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. VIII 22.,
                1916. XI 08. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. I 08. Petrogradas virsnieku tehniskās skolas virsnieks,
                1917. III 28. Kavalērijas 17. divīzijas Glazenapa partizāņu pulka virsnieks,
                1917. VII 02. pārdēvēts par štābs rotmistru,
                1917. VII 10./1918. I 04. Eskadrona (I) komandieris,
                1918. II 09. Brīvprātīgo armijas pulkveža Gerēlmaņa jātnieku divizionā,
                1918. Kubaņas I kara gājienā,
                1918. Jātnieku I pulka Eskadrona (II) vecākais virsnieks,
                1918. VII 26. Sevastopoles pilsētas komandanta palīgs,
                1918. IX 11. komandants,
                1919. II 13. Apvienotās Kalnu divīzijas štāba izlūku nodaļas priekšnieks,
                1919. VIII 01. Jūras gaisa kuģošanas nodaļas lidotājs novērotājs,
                1920. IV 04. atvaļināts,
                1920. IX 17. Liepājas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1920. X 27. atvaļināts, kapitāns,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                Apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Kubaņas kara gājiena I šķiras zīmi.
                Avots:       LVVA 5601-1-4395.;
                                Armijas XII pavēle #648/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #8/1916., #283/1916.,
                                                #283/1916., #288/1916., #319/1916., #326/1916.,
                                                #327/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #73/1917., #184/1917.,
                                                #241/1917., #270/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4847.

MŪRNIEKS Julius Indriķa d., praporščiks.
                * 1896.
                Beidzis Rietumu frontes praporščiku solu,
                1917. II Lebgvardes jegeras pulka virsnieks,
                1917. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1919. reģistrēts Cesvaines pagastā.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-373.

MŪRNIEKS Natālija Pētera m., ārste.
                * 1919. X 12. Krievijā
                1944. IV 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. Ganību I dambī 6-26.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-129.

MŪRNIEKS Pēteris Anša d., leitnants.
                * 1893. I 03. Sausnējas pag. [Ananija d.] + 1920. IX 02.
                1913. X 04. Cēsu kara apriņķa pārvaldes II šķiras zemessargs,
                1915. I 05. Černigovas 528. kājnieku družīnas zemessargs,
                116. III 01. Kroļevicas 452. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. IV 13. Valsts 116. zemessargu brigādes zemessargs,
                1916. V 01. Hersonas 479. družīnas zemessargs,
                1916. VI 02. Dienvidfrontes I paraporščiku sagatavošanas skolas junkurs,
                1916. XII 21. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 29. Rezerves 4. kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. V 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. beidzis: Granātu un mīnu metēju kursus,
                1917. XII 22. evakuēts uz dāmu komitejas II lazareti, amputēta labā kāja,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1919. V 29. Rīgas jaunformeto spēku Saimniecības komandas virsnieks,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka Saimniecības rotas virsnieks,
                1919. IX 01. Rīgas pilsētas komandantūrā,
                1919. XI 14. Kara invalīdu apsardzes rotas komandieris,
                1919. XII 15. Komandantūras Nodaļas (I) priekšnieks,
                1920. III 03. atvaļināts,
                Lauksaimniecības departamenta darbvedis,
                Apbedīts Dobeles kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-4392.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #165/1917., #359/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka”, R., 1923.;
                                „Jaunākās Ziņas” #202/1920.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4441.

MŪRNĪKS Juris, sabiedrisks darbinieks.
                *1867. Īslīces pag. + 1940. III 26. Jelgavā
                 1940. I 27. apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #1261,
                1940. bijis: Jelgavas savstarpējās kredītbiedrības direktors,
                Bijis: Jelgavas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Bijis: Jelgavas palīdzības biedrības valdes loceklis,
                Bijis: Jelgavas riteņbraucēju biedrības valdes loceklis,
                Bijis: Amtu meistaru ģildes loceklis,
                Bijis: Jelgavas pilsētas draudzē,
                Mēbeļu galdniecības īpašnieks Jelgavā.
                Avots:       „Brīvā Zeme” #68/1940.
                                „Jaunākās Ziņas” #59/1940.

MŪSIŅŠ Jānis Jēkaba d., ārsts virsleitnants.
                * 1890. VIII 15. Vecpiebalgas pag. + 1944. Vācijā
                1909. Beidzis Tērbatas reālskolu,
                1914. VIII 15. Daugavpils kara snitāra priekšnieka dienestā,
                                zaurjad ārsts,
                1914. VIII 29. Rezerves 50. hospitāļa jaunākais ordinators,
                1916. XI 17. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1917. I 02. Bauskas latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1917. I kaujas,
                1917. III 01. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretei,
                1917. IX 14. atkomandēts uz pulku,
                1918. VIII 12. atvaļināts,
                1919/1920. Straupes pagasta ārsts,
                1921/1922. Pastera institūta asistents,
                1922/1931. ārsts Aucē,
                1931/1944. Sidgundas pagasta privātpraksē,
                Rezerves ārsts virsleitnants.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-130., 5601-1-4396.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #8/1917., #66/1917.

MŪSIŅŠ Kārlis Kārļa d., virsleitnants.
                * 1897. V 28. Rīgā + 1945. V 15. Kurzemē
                Beidzis Rīgas pilsētas III vidusskolu,
                1919. I Latvijas neatkarības I rotas virsnieks,
                1919. VIII 07. Kurzemes divīzijas štāba komandants,
                1921. IV 15. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1921. III 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. XI 18.,
                1923. III 07. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. X 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3924,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Liepājas XV aizsargu pulka Liepājas rotas vada komandieris,
                1935. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. IV 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (IIII) komandieris,
                1939. IV 13. Karogu rotas komandieris,
                1939. bijis Latvijas bankas Liepājas nodaļas ierēdnis,
                1941. VII 13. „Liepājas Maiznieks” direktors,
                1942/1944. Bārtas 28. kārtības dienesta bataljona rotas komandieris,
                1944/1945. Leģiona hauptšturmfīrers,
                1944. V 10. Apbalvots ar Dzelzs Krusta II klases,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-323.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „”Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis #282/1929.
                                „Kurzemes Vārds” #25/1941., #108/1944.;
                                „Cēsu Vārds” #4/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1792.

MUSKATS Paulīna, ārste.
                * 1889.
                1914. beigusi Harkovas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Marijas 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

MUŠKE Dāvids Pētera d., cand. rer. merc., virsleitnants.
                * 1888. X 16. Trikātas pag.; M. Anna dz. Gaisis, S. Matilde dz. Geldners
                               + 1941. VIII 03. Vjatlagā, Krievijā
                1904. Beidzis Smiltenes draudzes skolu,
                1916. beidzis Ivanovo Vozņesenskas reālskolu, eksternis,
                1917. Alekseja kara skolas junkurs,
                1918. XII 20. Studentu rotas virsnieks,
                1919. Kara skolu pārvaldes Finanšu nodaļas priekšnieks,
                1920. Armijas saimniecības pārvaldes virsnieks,
                1920.IV 01. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. IV 01.,
                1921. Beidzis Latvijas Augstskolu, cand. rer. merc.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Metālapstrādes rūpniecības un tirdzniecības firmas īpašnieks,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #301.
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1933/1940. Kolumbijas goda konsuls,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūrnieku diviziona saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 14. deportēts, Antonijas 7-2,
                Latvijas tirdzniecības kameras loceklis,
                Latvijas tirgotāju savienības vice priekšsēdētājs,
                Tautu savienības veicināšanas biedrības valdes un padomes loceklis,
                Jaunekļu kristīgas savienības valdes loceklis,
                Rīgas Mārtiņa draudzes padomes loceklis,
                Rīgas komercinstitūta direktors,
                A/S „Kukurs” Revīzijas komisijas loceklis,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Bijis Nacionālā centra padomes un valdes loceklis,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Latvijas vecāku biedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Antonijas #7 un Vagonu ielā #21, rūpnīca.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-222.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Valdības Vēstnesis” #12/1935.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4595.;
                               „www.nekropole.lv”
                               www.trikatasvesture.lv

MUZIKANTS Ādolfs, virsnieka vietnieks.
                *1908. VI 04. + 1943. III 04. Austrumu frontē.
                1943. Policijas 280. Bataljonā virsnieka vietnieks,
                Aizputes pilsētas bij. I iecirkņa priekšnieks,
                Studentu vienības „Kursa” biedrs,
                Aizputes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 58/1943.;
                                „Latviešu karavīrs otra pasaules karā”, Toronto, 1989.

MUZIKANTS Jānis, amatnieks.
                * 1860. III 06. Ternejas pag.
                Kalējs Rūjienā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 211.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-502.

MUZIKANTS Jānis Jāņa d., agronoms.
                * 1902. VII 17. Vārnavas pag.; M. Made, S. Alvīne dz. Einoks
                                + 1974. X 01. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1919. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1925/1940. Stendes selekcijas stacijas darbinieks,
                1931. Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1934. XI 14. Stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Augkopības katedras
                                vecākais asistents,
                1940. VI 15. Iecelts par Latvijas Lauksaimniecības Kameras Administratīvas
                                nodaļas vadītāju,
                Zemgales Lauksaimniecības Centrālbiedrības Jēkabpils apriņķa agronoms,
                Jēkabpils aizsargu pulka Rotas komandieris,
                Korporācijas Talavija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-63.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Zemgales balss” # 202/1939.;
                                „Brīvā Zeme” #120/1940.;
                                „Apvienotie Latvijas Lauksaimnieks un Zemkopis” #12 /1940.;
                                „Austrālijas Latvietis’ #1249/1974.

MŪZIS Pēteris, agronoms.
                * 1900. IV 15. Smiltenes pag. + 1986. III 11. Smiltenē
                1926. Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1926/1927. Vecsalienas lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1927/1937. Saukas lauksaimniecības skolas pārzinis,
                1937/1940. Mežotnes lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1938. IV 21. Mežotnes mazpulka rajona vecākais,
                1940/1941. Biržas lauksamniecības skolas skolotājs,
                1941/1942. Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                1942. Smiltenes lauksaimniecības mācību iestāžu inspektors,
                Aizsargu organizācijā,
                Mežotnes lauksaimniecības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-1219-1.;
                                „Smiltenietis” #42/1942.;
                                „Laiks” #26/1986.

 

 
Izmainas: 18.11.2021 Kontakti