Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MADLIENAS PAGASTS
Rīgas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Lielais]

Madlienas_1904

Brīvības pieminekļa Madlienas pagasta komiteja * 01.01.1930.

Lielā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Madlienas krājaizdevu sabiedrība

Lielā kultūras biedrība
                Sk. „Lielā kultūras biedrība „Straume”

Lielā kultūras biedrība „Straume” * 23.12.1913. [1902] + 25.05.1939.
                25.05.1939. iekļauta „Madlienas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lielā pagasta krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Madlienas krājaizdevu sabiedrība”

Lielā pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.12.1922. + 30.07.1930.

Lielā pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Madlienas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lielā pagasta meliorācijas sabiedrība * 01.04.1925. + 18.12.1929.

Lielā pagasta savstarpīgā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Madlienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielā pagasta un apkaimes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Lielā pagasta un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”

Lielā pagasta un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 09.09.1925. + 04.12.1934.
                18.07.1928. pārdēvēta agrāk „Lielā pagasta un apkaimes piensaimnieku sabiedrība”
                04.12.1934. iekļauta „Krapes piensaimnieku sabiedrībā”

Lielā pagasta Verenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 20.12.1922. + 22.04.1934.

Lelā savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Madlienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Madlienas Apseupes meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Madlienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, dib. 1928. * 07.03.1928.

Madlienas draudzes krāšanas un aizdošanas biedrība * 1888. + 1917.

Madlienas dziedātāju biedrība * 20.06.1890. + 1916.

Madlienas Ķeipenes mednieku biedrība
                Sk. „Madlienas mednieku biedrība”

Madlienas krājaizdevu sabiedrība * 11.01.1908.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Lielā krājaizdevu sabiedrība”
                21.03.1933. pārdēvēta agrāk „Lielā pagasta krājaizdevu sabiedrība”
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Madlienas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Madlienas labdarības biedrība * 1887. + 1916.

Madlienas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.10.1922.
                22.12.1936. pārdēvēta agrāk „Lielā pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”
                12.01.1939. pār. agrāk „Madlienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Madlienas mājlopu audzētāju biedrība * 10.07.1929.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Madlienas rajona Latvijas brūno lopu audzētāju biedrība”

Madlienas 383. Mazpulks * 16.03.1934. + 1940.

Madlienas mednieku biedrība * 27.07.1921. + 26.05.1941.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Madlienas Ķeipenes mednieku biedrība”

Madlienas meliorācijas sabiedrība „Leja” * 22.12.1928.

Madlienas novada dziesmusvētku biedrība * 06.02.1934.

Madlienas pagasta aizsardžu pulciņš * 07.11.1926. + 07.07.1940.

Madlienas pagasta biškopības biedrība * 25.08.1920.+ 30.08.1938.
                12.09.1933. pārdēvēta agrāk „Madlienas pagasta un apkārtnes biškopības biedrība”

Madlienas pagasta jaunatnes pašizglītības biedrība „Asni” * 03.02.1926. + 16.06.1936.

Madlienas pagasta krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Madlienas krājaizdevu sabiedrība”

Madlienas pagasta lauksaimniecības biedrība * 11.01.1938.
                25.05.1939. pievienota „Lielā kultūras biedrība „Straume”

Madlienas pagasta meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Madlienas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Madlienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Madlienas patērētāju biedrība * 19.04.1939.

Madlienas rajona Latvijas brūno lopu audzētāju biedrība
                Sk. „Madlienas mājlopu audzētāju biedrība”

Madlienas saviesīga biedrība * 01.11.1900. + 1916.

Madlienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.10.1903. + 18.10.1940.
                25.01.1921. pārdēvēta agrāk „Lelā savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                06.10.1926. pārdēvēta agrāk „Lielā pagasta savstarpīgā apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Madlienas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Madlienas pagasta un apkārtnes biškopības biedrība
                Sk. „Madlienas pagasta biškopības biedrība”

Madlienas sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība * 29.04.1925. + 31.12.1940.

Madlienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Madlienas lopkopības pārraudzības biedrība”

Madlienas zemkopības biedrība * 23.03.1884. + 1916.

Meliorācijas sabiedrība „Līčupe” * 29.09.1928.

Piensaimnieku sabiedrība „Auseklis” * 03.06.1925. + + 18.09.1929.

Zādzenes 954. Mazpulks * 07.04.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Madlienas nodaļa * 03.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vērenes nodaļa * 22.12.1931.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Madlienas nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Madlienas nodaļa * 01.08.1922.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Madlienas nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Madlienas nodaļa * 25.04.1931.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Madlienas 18. Novads * 04.10.1926.
                31.05.1939. pārdēvēts agrāk „Plāteres 18. novads”

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Vērenes nodaļa * 02.08.1933.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Madlienas nodaļa * 02.07.1921.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Zādzienas nodaļa * 01.03.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Madlienas nodaļa * 03.10.1927. + 25.08.1937.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Madlienas nodaļa * 05.08.1931.

Madlienas_1935

 

 
Izmainas 13.05.2016 Kontakti