Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MADONA
1926
Madonas apriņķis

Madona_1910

Brīvības pieminekļa Madonas apriņķa komitēja * 11.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Madonas pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Madonas pilsētas komitēja *10.02.1930.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Madonas aizsargu pulka sporta klubs * 08.05.1934. + 25.07.1940.
                21.01.1936. pievienota „Madonas sporta biedrība”

Madonas 9. aizsargu pulks * 15.06.1924. + 1940.

Madonas amatnieku biedrība * 17.08.1937.

Madonas apriņķa melderu biedrība  * 14.09.1927. + 31.03.1936.

Madonas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Madonas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Madonas apriņķa valsts un pašvaldības ierēdņu un sabiedrisko darbinieku biedrība *10.02.1926. + 02.01.1941.

Madonas bērnu draugu biedrība * 21.04.1926. + 14.07.1936.
                14.07.1936. iekļauta „Latvijas bērnu draugu biedrībā”

Madonas Biržu izglītības biedrība * 26.03.1924. + 19.12.1938.

Madonas Ģimnāzijas un Arodskolas 77. Mazpulks * 07.04.1932. + 1940.

Madonas izglītības biedrība * 30.05.1909. + 1916.

Madonas izstāde biedrība * 21.02.1933. + 30.09.1940.

Madonas krājaizdevu sabiedrība * 13.01.1926. + 16.02.1937.
                16.02.1937. iekļauta „Madonas kredītbiedrībā”

Madonas krājaizdevu sabiedrība * 07.02.1923.
                16.05.1928. pārdēvēta agrāk „Sarkaņu Patkules krājaizdevu sabiedrība”
                29.05.1934. pārdēvēta agrāk „Pirmā Madonas kredītsabiedrība”
                16.02.1937. pievienota „Madonas krājaizdevu sabiedrība”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Madonas kredītbiedrība”

Madonas kredītbiedrība
                Sk. „Madonas krājaizdevu sabiedrība”

Madonas makšķernieku biedrība * 27.04.1927. + 18.03.1941.
                06.10.1938. pārd. agr. „Madonas makšķernieku un zvejnieku sportsmeņu b-ba”

Madonas makšķernieku un zvejnieku sportsmeņu biedrība
                Sk. „Madonas makšķernieku biedrība”

Madonas mednieku biedrība * 15.03.1922. + 18.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Madonas un apkārtnes pareizu medību
                                un šaušanas biedrība”

Madonas pārtikas biedrība * 18.05.1913. + 1916.

Madonas patērētāju biedrība * 23.08.1939.

Madonas piensaimnieku sabiedrība * 06.10.1931. + 25..02.1936.

Madonas pilsētas 524. Mazpulks * 17.01.1935. + 1940.

Madonas pilsētas namīpašnieku biedrība * 15.02.1928. + 13.07.1937.

Madonas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība *  26.04.1932.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Madonas pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
               
Madonas pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Madonas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Madonas rajona mājlopu audzētāju biedrība * 26.05.1939.

Madonas rajona sugas lopu audzētāju biedrība * 16.02.1927. + 18.09.1939.

Madonas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 10.11.1890. + 1916.

Madonas skolotāju biedrība * 12.01.1921.
                31.03.1936. pārdēvēta agrāk „Biržu skolotāju arodbiedrība”

Madonas sporta biedrība * 28.03.1928. + 21.01.1936.
                21.01.1936. iekļauta „Madonas aizsargu pulka sporta klubā”

Madonas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 30.04.1938. + 02.01.1941.
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Madonas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Gulbenes namīpašnieku biedrība”

Madonas ugunsdzēsēju biedrība * 02.11.1913. + 1916.

Madonas un apkārtnes aptieku īpašnieku un kondicionējošo farmaceitu biedrība * 25.023.1925.+ 06.07.1936.

Madonas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1926.
                15.09.1936. iekļauta „Kusas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Madonas un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Madonas mednieku biedrība”

Madonas un apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība * 09.04.1930. + 29.02.1936.

Madonas un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Madonas mednieku biedrība”

Madonas un apkārtnes patērētāju biedrība * 28.06.1923. + 17.07.1929.

Madonas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Pumpurs” * 21.03.1923. + 23.10.1929.

Madonas un apkārtnes veselības aizsardzības savienība * 11.04.1930. + 18.02.1941.

Madonas vidusskolas ģimnāzijas absolventu biedrība * 15.08.1930. + 06.02.1940.

Madonas zirgaudzētavu biedrība * 25.09.1929.

Pirmā Madonas kredītsabiedrība
                Sk. „Madonas krājaizdevu sabiedrība”

Sarkaņu Patkules krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Madonas krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Madonas nodaļa * 16.08.1930.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.
                Madonas un apkārtnes nodaļa * 30.06.1927.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Biržu nodaļa * 30.03.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Madonas nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 08.12. 1940.
                Madonas pilsētas pamatskolas pulciņš Nr.309. * 01.10.1928.
                Madonas ģimnāzijas pamatskolas pulciņš Nr.388.  * 26.04.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Madonas nodaļa * 01.04.1924.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935. + 1941.
               Madonas nodaļa * 10.02.1936.
               Madonas nodaļas buru lidotāju kopa Nr.32 *11.05.1936.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Madonas nodaļa * 26.04.1928.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Madonas nodaļa * 09.09.1932.

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934.
                Madonas nodaļa * 20.03.1928.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Madonas nodaļa * 09.03.1936.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Madonas nodaļa * 11.06.1929.

Latvijas pagastu sekretāru biedrība * 03.03.1920. + 06.12.1940.
               01.12.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas pašvaldības iestāžu darbvežu biedrība”
               20.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pagastu darbvežu biedrība”
               Madonas  nodaļa.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
Madonas nodaļa * 08.12.1926.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Madonas nodaļa * 15.01.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Madonas nodaļa * 30.04.1929.

Latvijas skolotāju biedrība * 29.06.1939.
               Madonas nodaļa * 11.12.1939.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
Madonas nodaļa * 16.07.1931.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Madonas 47. novads * 07.10.1931.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Madonas nodaļa * 19.11.1934.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Madonas nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Madonas nodaļa * 15.01.1924.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Madonas nodaļa * 01.07.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Madonas nodaļa * 06.10.1924. + 22.02.1938.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Madonas nodaļa * 15.08.1923.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Madonas nodaļa * 29.11.1932.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Madonas Sarkaņu nodaļa * 29.07.1926. + 03.05.1932.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Madonas nodaļa * 10.09.1931.

Madona_1937

Madona_1938

Madona_1939

 

 
Izmaiņas 08.05.2023 Kontakti