Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MAKAŠĒNU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Avdrienas meliorācijas sabiedrība * 06.11.1935.

Brošgalas 1023. Mazpulks * 17.04.1937. + 1940.

Kļavu 927. Mazpulks * 18.11.1936. + 1940.

Kļavu meliorācijas sabiedrība * 17.07.1934.

Makašēnu krājaizdevu sabiedrība * 1925. + 13.07.1938.
                13.07.1938. iekļauta „Rēzeknes krājaizdevu sabiedrībā”

Makašēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spaks”
                                * 17.08.1928. + 10.11.1939.

Makašēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 16.10.1937. + 10.04.1940.
                10.04.1940. iekļauta „Makašēnu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Makašēnu 850. Mazpulks * 20.11.1935. + 1940.

Makašēnu meliorācijas sabiedrība „Ašupurvs” * 15.05.1930. + 22.04.1938.

Makašēnu meliorācijas sabiedrība „Čakši” * 19.12.1928.

Makašēnu meliorācijas sabiedrība „Mālupe” * 08.03.1937.

Makašēnu pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.04.1938.
                10.04.1940. iekļauta „Makašēnu lopkopības pārraudzības biedrība”

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ančupani” * 05.06.1934.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Cjuku purvs” * 08.11.1928. + 15.05.1941.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Jūgolovo” * 13.03.1929. + 22.04.1938.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mediņa” * 13.05.1929. + 01.02.1940.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purva bridējs” * 12.09.1928.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvmala” * 23.08.1929. + 01.02.1940.

Makašēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Tjltagola” * 30.01.1928. + 18.03.1943.

Makašēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Meliorācijas sabiedrība „Čupmala” * 23.01.1929.

Rēznas Makašēnu meliorācijas sabiedrība „Meļņevo” * 25.10.1930.

Sološnieku 932. Mazpulks * 25.11.1936. + 1940.

Višķeru lauksaimniecības kooperatīvs „Razna I” * 15.02.1924. + 09.07.1926.

Biedrību nodaļas:

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Makašanu nodaļa * 19.03.1929.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Aglonas nodaļa * 28.11.1930.
                Goršānu nodaļa * 29.01.1937.
                Aizkalnu nodaļa * 24.03.1937.

 

 
Izmainas 05.08.2013 Kontakti