Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀLPILS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Malpils_1913

Brīvības pieminekļa Mālpils pagasta komiteja * 20.12.1929.

Mālpils Allažu Jūdažu meliorācijas sabiedrība „Avots” * 20.02.1930. + 29.07.1943.

Mālpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.08.1928. + 30.09.1937.

Mālpils dārzkopības biedrība * 03.12.1924. + 31.12.1940.

Mālpils dārzkopības biedrība „Daile” * 03.07.1934. + 09.11.1937.
                09.11.1937. iekļauta „Mālpils pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Mālpils ekonomiskā lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 31.12.1940.

Mālpils ekonomiskā pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 31.12.1940.

Mālpils Kniediņu izglītības biedrība * 17.02.1926. + 31.12.1940.

Mālpils Kniediņu lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 20.12.1922. +13.07.1931.

Mālpils Kniediņu 94. Mazpulks * 05.05.1932. + 1940.

Mālpils krājaizdevu sabiedrība * 20.11.1903.

Mālpils II kūdras ražošanas sabiedrība * 28.11.1933. + 15.10.1938.

Mālpils labdarības biedrība * 08.06.1880. + 31.12.1940.

Mālpils lauksaimniecības biedrība * 03.02.1926. + 12.08.1937.

Mālpils lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.12.1922. + 25.09.1935.

Mālpils lopkopības pārraudzības biedrība * 31.05.1922. + 26.01.1940.
                26.01.1940. iekļauta „Mālpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mālpils III lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1931. + 26.01.1940.
                26.01.1940. iekļauta „Mālpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mālpils lopkopības pārraudzības biedrība „Straume * 13.06.1931. + 26.01.1940.
                26.01.1940. iekļauta „Mālpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mālpils 170. Mazpulks * 14.02.1934. + 1940.

Mālpils mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 17.06.1925. + 30.11.1936.

Mālpils mednieku biedrība * 29.11.1922. + 26.05.1941.

Mālpils meliorācijas sabiedrība „Kniede” * 02.04.1930. + 29.07.1943.

Mālpils meliorācijas sabiedrība „Merga” * 06.02.1931. + 29.07.1943.

Mālpils I meliorācijas sabiedrība „Zaļā pļava” * 11.04.1927.

Mālpils otrā dārzkopības pārraudzības biedrība * 15.08.1933. + 31.12.1940.

Mālpils otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 20.10.1926. + 26.01.1940.
                26.01.1940. iekļauta „Mālpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mālpils pagasta aizsardžu pulciņš * 24.02.1929. + 07.07.1940.

Mālpils pagasta aizsargu nodaļa * 25.08.1919. + 07.07.1940.

Mālpils pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.
                09.11.1937. pievienota „Mālpils dārzkopības biedrība „Daile”

Mālpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.01.1940.
                26.01.1940. izveidota apvienojot:
                                „Mālpils lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mālpils otrā lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mālpils III lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mālpils lopkopības pārraudzības biedrību „Straume”

Mālpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzērves purvs” * 14.06.1929.

Mālpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Jokumi” * 02.04.1930.

Mālpils patērētāju biedrība * 1919.

Mālpils piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922.
                10.03.1936. pievienota „Sidgundas piensaimnieku sabiedrība”
                21.07.1936. pievienota „Allažu piensaimnieku sabiedrība”

Mālpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.08.1885. [1876] + 18.10.1940.
                19.10.1921. pārdēvēta agrāk „Mālpils savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Mālpils savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Mālpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mālpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mālpils savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Mālpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mālpils savstarpīgā sējumu apdrošināšanas biedrība krusas gadījumos
                                * 22.09.1893. + 1916.

Malpils Suntažu Allažu lauksaimniecības biedrība * 07.05.1904. + 1916.

Mālpils un apkārtnes amatnieku biedrība * 01.04.1925. + 08.06.1935.

Meliorācijas sabiedrība „Kangaru pļava” * 03.05.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Spēks” * 26.10.1928. + 29.07.1943.

Meliorācijas sabiedrība „Vittes novads” * 15.02.1929.

Mores un Mālpils meliorācijas sabiedrība „Purvupīte” * 17.01.1930.

Sidgundas un Mālpils meliorācijas sabiedrība „Auziņgravis” * 25.06.1929. + 29.07.1943.

Sidgundas Mālpils meliorācijas sabiedrība „Irbupe” * 09.12.1925. + 17.12.1932.

Sotagas kūdras ražošanas sabiedrība * 19.06.1929. + 03.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Mālpils nodaļa * 17.07.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Mālpils nodaļa * 25.02.1926.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mālpils nodaļa * 12.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Mālpils nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Mālpils nodaļa 20.04.1926.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Mālpils nodaļa * 27.05.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Mālpils nodaļa * 10.10.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mālpils Suntažu nodaļa * 26.07.1928.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti