Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MALTAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Rozentovas]

Maltas_1935

Antonopoles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.09.1938.

Antonopoles Žīdu kultūras veicināšanas biedrība * 27.03.1928. + 14.12.1940.

Antonopoles krājaizdevu sabiedrība * 13.09.1929. + 17.03.1940.

Černostes meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929. + 31.12.1942.

Druvmalas 985. Mazpulks * 24.03.1937. + 1940.

Dzementovas meliorācijas sabiedrība * 05.07.1929.

Maltas cukurbiešu audzētāju biedrība * 04.09.1928. + 21.11.1930.

Maltas krājaizdevu sabiedrība * 31.12.1923.
                02.11.1936. pārdēvēta agrāk „Rozentovas krājaizdevu sabiedrība”

Maltas krievu izglītības biedrība * 28.09.1926. + 01.12.1936.

Maltas 848. Mazpulks * 21.10.1935. + 1940.

Maltas mednieku biedrība * 11.11.1939. + 26.05.1941.

Maltas meliorācijas sabiedrība „Blāzma” * 01.02.1929. +22.04.1938.

Maltas meliorācijas sabiedrība „Cīņa” * 15.02.1929. + 18.03.1943.

Maltas meliorācijas sabiedrība „Dzeņi” * 25.06.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Nepras meliorācijas sabiedrība”

Maltas pagasta lauksaimniecības biedrība * 07.03.1923.
                08.07.1937. pievienota „Roznetovas pagasta lauksaimniecības biedrība „Saulīte”
                24.07.1939. pievienota „Rozentovas lopkopības pārraudzības biedrība”

Maltas pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 08.11.1927. +25.08.1939.

Maltas pagasta meliorācijas sabiedrība „Dreiļi’ * 13.03.1929.

Maltas pagasta meliorācijas sabiedrība „Losu Čači” * 03.10.1933. + 18.03.1943.

Maltas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vanagi” * 08.11.1929.

Maltas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ekonomija” * 02.12.1927.
                04.07.1939. iekļauta „Rēzeknes piensaimnieku sabiedrībā”

Maltas patērētāju biedrība * 26.10.1940.

Maltas Poču meliorācijas sabiedrība * 16.10.1928.

Maltas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Maltas un apkārtnes biškopības biedrība * 09.02.1921.

Maltas un Ozolmuižas pagastu meliorācijas sabiedrība „Mamuļnieki” * 07.12.1933.

Maltas Zosnes 519. Mazpulks * 19.12.1934. + 1940.

Meliorācijas sabiedrība „Baloži” * 12.04.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Daugaviņa” * 20.02.1934.

Nepras meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Maltas meliorācijas sabiedrība „Dzeņi”

Rāznas evaņģēliski kristīgo draudze * 16.05.1934. + 12.12.1940.

Rāznas ezera apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Rāzna” * 20.05.1927. + 22.04.1938.

Rāznas zvejniecības biedrība * 20.08.1925. + 14.12.1940.

Rozentovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk.  „Maltas krājaizdevu sabiedrība”

Rozentovas lopkopības pārraudzības biedrība * 17.02.1925. + 24.07.1939.
                24.07.1939. iekļauta „Maltas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Rozentovas patērētāju biedrība * + 02.04.1922.

Rozentovas piensaimnieku sabiedrība „Latgale” * 16.04.1923. + 04.12.1929.

Surikovas meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Zelmeņu 1141. Mazpulks * 17.11.1939. + 1940.

Zamošu krājaizdevu sabiedrība * 18.06.1925. + 16.11.1938.

Zemskas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 17.04.1929. + 20.04.1939.

Ziedukalna 876. Mazpulks * 11.03.1936. + 1940.

Zosnas Jalovkas patērētāju biedrība * 09.12.1920. + 12.10.1935.

Zosnas kultūras veicināšanas biedrība „Vilnis” * 27.01.1925. + 03.03.1936.

Zosnas piensaimnieku sabiedrība „Oluts” * 05.04.1927. + 27.02.1938.

Zosnas Raznas patērētāju biedrība * 30.01.1923. + 29.04.1937.

Žagatu 1143. Mazpulks * 29.11.1939. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Antonopoles nodaļa * 07.08.1929.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 12.08.1940.
                Laizānu valsts kurlmēmo pamatskolas pulciņš Nr.129. [* 27.03.1926.]
                Zosnas pamatskolas pulciņš Nr.201. [* 10.10.1927.]
                Prezmu pamatskolas pulciņš Nr.475. * 18.12.1930.
                Rozentovas I   pamatskolas pulciņš Nr.494.  * 02.11.1931.
                Laizānu pamatskolas pulciņš Nr. 614.  * 20.12.1935.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935. +1941.
               Maltas nodaļa * 28.11.1935.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Antonopoles nodaļa * 07.09.1925. + 13.04.1927.
                Maltas nodaļa * 14.04.1927.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Maltas nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Prezmu nodaļa * 19.05.1931.
                Rozentovas nodaļa * 13.08.1930.
                Zosnas nodaļa * 17.02.1937.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Rozentovas nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Antonopoles nodaļa * 08.06.1927.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Antonopoles nodaļa * 12.10.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rozentovas nodaļa * 14.01.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Rozentovas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Antonopoles nodaļa * 16.02.1925.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Antonopoles nodaļa * 06.10.1931.

 

 
Izmainas 06.01.2024 Kontakti